fbpx
วิกิพีเดีย

กิลกาลัด

กิลกาลัด (Gil-galad) เป็นกษัตริย์พรายชาวโนลดอร์พระองค์สุดท้ายแห่งมิดเดิ้ลเอิร์ธ ซึ่งถูกกล่าวถึงไม่มากนักใน ลอร์ดออฟเดอะริงส์ ในภาคผนวกท้ายเล่มของภาค กษัตริย์คืนบัลลังก์มีการกล่าวถึงอยู่เล็กน้อย คือ ในช่วงยุคที่สองของมัชฌิมโลก กิลกาลัดเป็นกษัตริย์ที่นำทัพพรายมาต่อสู้กับเซารอนร่วมกับมนุษย์ ซึ่งมีผู้นำ คือ เอเลนดิล และสิ้นพระชนม์ในสงครามครั้งนั้น

กิลกาลัด จากภาพยนตร์ไตรภาค ลอร์ดออฟเดอะริงส์

ประวัติ

กิลกาลัด เป็นสมัญญานาม ส่วนพระนามจริง คือ เอเรย์นิออน (Ereinion) เป็นโอรสเพียงองค์เดียวของฟิงกอน ซึ่งเป็นโอรสองค์ใหญ่ของฟิงโกลฟิน จอมกษัตริย์แห่งชาวโนลดอร์พลัดถิ่นบนมัชฌิมโลก พระองค์ถือกำเนิดบนแผ่นดินเบเลริอันด์ จึงเป็นราชนิกุลโนลดอร์ที่ไม่เคยเห็นแสงแห่งทวิพฤกษา

พระองค์ถูกส่งไปอยู่กับเคียร์ดันที่เกาะบาลาร์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ เพื่อให้ปลอดภัยจากการศึกสงครามระหว่างพวกเอลฟ์กับจอมมารมอร์กอธที่มีอยู่อย่างไม่หยุดหย่อน เวลาที่ฟิงกอน พระบิดา ซึ่งเป็นจอมกษัตริย์แห่งชาวโนลดอร์พลัดถิ่นต่อจากฟิงโกลฟิน สิ้นพระชนม์ไปนั้น กิลกาลัดยังทรงพระเยาว์อยู่มาก ตำแหน่งกษัตริย์จึงตกไปยังทัวร์กอนผู้เป็นพระเจ้าอา จนเมื่อกอนโดลินแตกและเบเลริอันด์จมสู่ทะเล กิลกาลัดจึงได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ของชาวโนลดอร์พลัดถิ่นสืบต่อมา

ในยุคที่สอง กิลกาลัดได้เจริญสัมพันธไมตรีกับมนุษย์ชาวนูเมนอร์อย่างแน่นแฟ้น ได้ร่วมกันทำสงครามกับเซารอนหลายครั้ง จนกระทั่งสงครามครั้งสุดท้ายในพระชนม์ชีพของพระองค์คือสงครามแห่งพันธมิตรครั้งสุดท้าย (The Last Alliance) ในช่วงสิ้นสุดยุคที่สอง ที่อิซิลดูร์สามารถตัดนิ้วเซารอนและทำลายมันลงได้

กิลกาลัดได้เป็นผู้ครองแหวนวิลย่า ซึ่งเป็นแหวนแห่งพรายที่ทรงอานุภาพที่สุด พระองค์ได้พระราชทานแหวนนี้ให้แก่เอลรอนด์ก่อนเข้าสู่สงครามครั้งสุดท้าย

ดูเพิ่ม

กิลกาลัด
ลกาล, บทความน, ไม, การอ, างอ, งจากแหล, งท, มาใดกร, ณาช, วยปร, บปร, งบทความน, โดยเพ, มการอ, างอ, งแหล, งท, มาท, าเช, อถ, เน, อความท, ไม, แหล, งท, มาอาจถ, กค, ดค, านหร, อลบออก, เร, ยนร, าจะนำสารแม, แบบน, ออกได, อย, างไรและเม, อไร, galad, เป, นกษ, ตร, พรายชาวโนลด. bthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir kilkald Gil galad epnkstriyphraychawonldxrphraxngkhsudthayaehngmidedilexirth sungthukklawthungimmaknkin lxrdxxfedxarings inphakhphnwkthayelmkhxngphakh kstriykhunbllngkmikarklawthungxyuelknxy khux inchwngyukhthisxngkhxngmchchimolk kilkaldepnkstriythinathphphraymatxsukbesarxnrwmkbmnusy sungmiphuna khux exelndil aelasinphrachnminsngkhramkhrngnnkilkald cakphaphyntritrphakh lxrdxxfedxaringsprawti aekikhkilkald epnsmyyanam swnphranamcring khux exerynixxn Ereinion epnoxrsephiyngxngkhediywkhxngfingkxn sungepnoxrsxngkhihykhxngfingoklfin cxmkstriyaehngchawonldxrphldthinbnmchchimolk phraxngkhthuxkaenidbnaephndinebelrixnd cungepnrachnikulonldxrthiimekhyehnaesngaehngthwiphvksaphraxngkhthuksngipxyukbekhiyrdnthiekaabalartngaetyngthrngphraeyaw ephuxihplxdphycakkarsuksngkhramrahwangphwkexlfkbcxmmarmxrkxththimixyuxyangimhyudhyxn ewlathifingkxn phrabida sungepncxmkstriyaehngchawonldxrphldthintxcakfingoklfin sinphrachnmipnn kilkaldyngthrngphraeyawxyumak taaehnngkstriycungtkipyngthwrkxnphuepnphraecaxa cnemuxkxnodlinaetkaelaebelrixndcmsuthael kilkaldcungidkhunepnkstriykhxngchawonldxrphldthinsubtxmainyukhthisxng kilkaldidecriysmphnthimtrikbmnusychawnuemnxrxyangaennaefn idrwmknthasngkhramkbesarxnhlaykhrng cnkrathngsngkhramkhrngsudthayinphrachnmchiphkhxngphraxngkhkhuxsngkhramaehngphnthmitrkhrngsudthay The Last Alliance inchwngsinsudyukhthisxng thixisildursamarthtdniwesarxnaelathalaymnlngidkilkaldidepnphukhrxngaehwnwilya sungepnaehwnaehngphraythithrngxanuphaphthisud phraxngkhidphrarachthanaehwnniihaekexlrxndkxnekhasusngkhramkhrngsudthayduephim aekikhrachwngsfinew bthkhwamekiywkbwrrnkrrmniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy olkwrrnsilpekhathungcak https th wikipedia org w index php title kilkald amp oldid 6009843, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม