fbpx
วิกิพีเดีย

ฉัททันตหัตถี

ฉัททันตหัตถี เป็นสัตว์หิมพานต์ตระกูลช้าง ลักษณะภายนอกเป็นช้างที่มีกายสีขาวเหมือนสีเงิน มีงาขาวสว่างเหมือนสีทอง มีหาง เท้า และสันหลังสีแดง ฉัททันตหัตถี คือหนึ่งในประติมากรรมของสัตว์หิมพานต์ที่สร้างขึ้นมาพื่อประดับตกแต่งอยู่ทางด้านทิศเหนือของพระเมรุมาศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ฉันทันตหัตถี ช้างตระกูลพรหมพงศ์ ประติมากรรมสัตว์หิมพานต์ประดับพระเมรุมาศในหลวงรัชกาลที่ ๙

ตระกูล

ฉัททันตหัตถีเป็นหนึ่งในช้างตระกูลพรหมพงศ์ 10 หมู่ ที่พระพรหมได้สร้างขึ้น ประกอบด้วย ฉัททันตหัตถี อุโบสถหัตถี เหมหัตถี มงคลหัตถี คันธหัตถี ปิงคัลหัตถี ดามพหัตถี บัณฑรหัตถี คังไคยหัตถี และกาลวกหัตถี

ข้อมูลจากพระไตรปิฎก

ฉัททันต์ คำนี้มีคำแปลตามรากศัพท์ว่า ฟันทั้ง๖ ตระกูลฉัททันต์จึงเป็นช้างที่มีทั้งสิ้น ๖ งา จากมิลินทปัญหา ระบุว่า มีการกล่าวถึงพญาช้างโพธิสัตว์ทั้งสิ้น ๓ พระชาติ อันปรากฏอย่ในหมวดชาดกหลักๆ ๓ เรื่อง ได้แก่ สีลวนาคชาดก กาสาวชาดก ฉัททันตชาดก และยังปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกหมวดอื่นๆอีกประปราย

พญาช้างฉัททันต์ ประกอบด้วยลักษณะต่างๆ ได้แก่ สีกายเผือกผ่องดั่งเงินยวง ปากมีสีแดงเหมือนผ้ากัมพล เท้าทั้ง ๔ มีสีแดงดุจน้ำครั่ง นัยน์ตาทั้งคู่ดุจแก้วมณี พญาช้างฉัททันต์มีส่วนสูง ๘๘ ศอก ยาว ๑๒๐ ศอก งวงมีลักษณะคล้ายกับพวงเงินยาวได้ ๕๘ ศอก ส่วนงานั้นวัดโดยรอบได้ ๑๕ ศอก ส่วนยาว ๓๐ ศอก มีทั้งสิ้น ๖ งา งาทั้งหมดส่องรัศมีดุจสีทอง(สุวณฺณราชีหิ)

ลักษณะพิเศษ

ฉัททันตหัตถีถือเป็นพญาช้าง เพราะมีกำลังสูงสุดเหาะไปในอากาศได้รวดเร็วมาก โดยเดินทางรอบจักรวาล ออกจากพระราชวังแต่เวลาพอรุ่ง พอพระอาทิตย์ขึ้นก็กลับมาถึงวัง

อ้างอิง

  1. ตระกูลช้าง
  2. เอกสารประกอบ:พระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธงสยามร.ศ.110
  3. ฐานข้อมูลพระเมรุมาศและเครื่องประกอบพระเมรุมาศ

อรรถกถา ฉัททันตชาดก

อรรถกถา สีลวนาคชาดก

อรรถกถา กาสาวชาดก

มิลืนทปัญหา ฉัททันตโชติปาลอารัพภปัญหา ที่ ๕

ทท, นตห, ตถ, เป, นส, ตว, มพานต, ตระก, ลช, าง, กษณะภายนอกเป, นช, างท, กายส, ขาวเหม, อนส, เง, งาขาวสว, างเหม, อนส, ทอง, หาง, เท, และส, นหล, งส, แดง, อหน, งในประต, มากรรมของส, ตว, มพานต, สร, างข, นมาพ, อประด, บตกแต, งอย, ทางด, านท, ศเหน, อของพระเมร, มาศในพระราชพ,. chththnthtthi epnstwhimphanttrakulchang lksnaphaynxkepnchangthimikaysikhawehmuxnsiengin mingakhawswangehmuxnsithxng mihang etha aelasnhlngsiaedng 1 chththnthtthi khuxhnunginpratimakrrmkhxngstwhimphantthisrangkhunmaphuxpradbtkaetngxyuthangdanthisehnuxkhxngphraemrumasinphrarachphithithwayphraephlingphrabrmsphphrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedchchnthnthtthi changtrakulphrhmphngs pratimakrrmstwhimphantpradbphraemrumasinhlwngrchkalthi 9 enuxha 1 trakul 2 khxmulcakphraitrpidk 3 lksnaphiess 4 xangxingtrakul aekikhchththnthtthiepnhnunginchangtrakulphrhmphngs 10 hmu thiphraphrhmidsrangkhun prakxbdwy chththnthtthi xuobsthhtthi ehmhtthi mngkhlhtthi khnthhtthi pingkhlhtthi damphhtthi bnthrhtthi khngikhyhtthi aelakalwkhtthi 2 khxmulcakphraitrpidk aekikhchththnt khanimikhaaepltamraksphthwa fnthng6 trakulchththntcungepnchangthimithngsin 6 nga cakmilinthpyha rabuwa mikarklawthungphyachangophthistwthngsin 3 phrachati xnpraktxyinhmwdchadkhlk 3 eruxng idaek silwnakhchadk kasawchadk chththntchadk aelayngpraktxyuinphraitrpidkhmwdxunxikpraprayphyachangchththnt prakxbdwylksnatang idaek sikayephuxkphxngdngenginywng pakmisiaedngehmuxnphakmphl ethathng 4 misiaedngducnakhrng nyntathngkhuducaekwmni phyachangchththntmiswnsung 88 sxk yaw 120 sxk ngwngmilksnakhlaykbphwngenginyawid 58 sxk swnngannwdodyrxbid 15 sxk swnyaw 30 sxk mithngsin 6 nga ngathnghmdsxngrsmiducsithxng suwn nrachihi lksnaphiess aekikhchththnthtthithuxepnphyachang ephraamikalngsungsudehaaipinxakasidrwderwmak 3 odyedinthangrxbckrwal xxkcakphrarachwngaetewlaphxrung phxphraxathitykhunkklbmathungwngxangxing aekikh trakulchang exksarprakxb phrarachbyytiwadwyaebbxyangthngsyamr s 110 thankhxmulphraemrumasaelaekhruxngprakxbphraemrumasxrrthktha chththntchadkxrrthktha silwnakhchadkxrrthktha kasawchadkmilunthpyha chththntochtipalxarphphpyha thi 5ekhathungcak https th wikipedia org w index php title chththnthtthi amp oldid 9413814, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม