fbpx
วิกิพีเดีย

พระยาเพ็ชรรัตน์ (โมรา)

พระยาเพ็ชรรัตน์ (โมรา) (18 กรกฎาคม 2378-11 มกราคม 2445)[1]ขุนนางชาวไทย จางวางกรมพระตำรวจซ้ายฝ่ายพระราชวังบวร จางวางกรมล้อมพระราชวังฝ่ายพระราชวังบวร ปลัดกรมพระตำรวจใหญ่ซ้ายฝ่ายพระราชวังบวร

เกิดเมื่อวันเสาร์ เดือน ๘ แรม ๘ ค่ำ ปีมะแม สัปตศก จุลศักราช ๑๑๙๗ ตรงกับวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2378 เป็นบุตรชายของ หลวงเดชนายเวร (สุด) ส่วนมารดาชื่อ ฉิม เมื่ออายุประมาณ 7-8 ปีได้เข้าไปอยู่ใน พระบรมมหาราชวัง โดยไปอาศัยอยู่กับ เจ้าจอมอรุณ ในรัชกาลที่ 3 ผู้เป็นพี่สาวร่วมมารดาและได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กไล่กาในรัชกาลที่ 3 รับพระราชทานเบี้ยหวัดปีละ 5 ตำลึง จากนั้นได้เรียนหนังสือกับครูสุวรรณ์ ซึ่งสอนอยู่ที่ พระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย ท่าราชวรดิษฐ์

ต่อมาจึงได้ย้ายมาเรียนหนังสือที่ วัดอัปสรสวรรค์ และบรรพชาเป็นสามเณรที่ วัดราชาธิวาส ก่อนจะสึกออกมาเป็นฆราวาสระยะหนึ่งและได้กลับมาอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เมื่ออายุประมาณ 23-24 ปีโดยมี สมเด็จพระญาณสังวร เป็นพระอุปัชฌาย์ จากนั้นจึงได้ย้ายมาจำพรรษาที่ วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร ก่อนจะลาสิกขาบทกลับเข้ารับราชการตามเดิม

ชีวิตส่วนตัว

พระยาเพ็ชรรัตน์มีภรรยาที่มีบุตรด้วยกันทั้งสิ้น 3 คน

 • ภรรยาเอกชื่อ แสง มีบุตรชาย 2 คนคือ
  • นายเอี่ยม (ต่อมาคือ หลวงอัฏมัทยานุยุตร์)
  • จมื่นศักดิ์บริบาล (สวน) (ต่อมาคือ พระยาจรรยายุตกฤตย์)
 • ภรรยาชื่อ ขลิบ มีบุตรสาวชื่อ สังวาล
 • ภรรยาชื่อ ตาล มีบุตร 3 คนคือ

บรรดาศักดิ์

 • พ.ศ. 2405 จ่าแกว่นประกวดงาน กรมตำรวจสนมซ้าย ถือศักดินา ๓๐๐
 • พ.ศ. 2409 จมื่นศักดิ์แสนยากร ปลัดกรมพระตำรวจใหญ่ซ้าย ถือศักดินา ๔๐๐
 • พ.ศ. 2412 พระณรงค์วิชิต เจ้ากรมพระตำรวจนอกขวา ถือศักดินา ๘๐๐
 • พ.ศ. 2422 พระอินทร์ธิบาล เจ้ากรมพระตำรวจในซ้าย ถือศักดินา ๑๐๐๐
 • พ.ศ. 2429 พระยาบริรักษราชา จางวางกรมพระตำรวจซ้ายฝ่ายพระราชวังบวร ถือศักดินา ๒๐๐๐[2]
 • 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2436 พระยาเพ็ชรรัตน์ ถือศักดินา ๒๕๐๐[3]

ถึงแก่กรรม

พระยาเพ็ชรรัตน์ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2445 เวลา 13.00 น. ในการนี้โปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและหีบทองทึบ และได้จัดงานพระราชทานเพลิงศพ ที่ปรำ วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2446 เวลา 17.00 น.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

อ้างอิง

 1. ประวัติพระเพ็ชรรัตน์ (โมรา)
 2. ข่าวราชการ
 3. พระราชทานสัญญาบัตร (หน้า ๗๘)
 4. พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ (หน้า ๒๘๖)
 5. พระราชทานเหรียญปราบฮ่อ

พระยาเพ, ชรร, ตน, โมรา, กรกฎาคม, 2378, มกราคม, 2445, นนางชาวไทย, จางวางกรมพระตำรวจซ, ายฝ, ายพระราชว, งบวร, จางวางกรมล, อมพระราชว, งฝ, ายพระราชว, งบวร, ปล, ดกรมพระตำรวจใหญ, ายฝ, ายพระราชว, งบวรเก, ดเม, อว, นเสาร, เด, อน, แรม, มะแม, ปตศก, ลศ, กราช, ๑๑๙๗, ตรงก, บ. phrayaephchrrtn omra 18 krkdakhm 2378 11 mkrakhm 2445 1 khunnangchawithy cangwangkrmphratarwcsayfayphrarachwngbwr cangwangkrmlxmphrarachwngfayphrarachwngbwr pldkrmphratarwcihysayfayphrarachwngbwrekidemuxwnesar eduxn 8 aerm 8 kha pimaaem sptsk culskrach 1197 trngkbwnthi 18 krkdakhm ph s 2378 epnbutrchaykhxng hlwngedchnayewr sud swnmardachux chim emuxxayupraman 7 8 piidekhaipxyuin phrabrmmharachwng odyipxasyxyukb ecacxmxrun inrchkalthi 3 phuepnphisawrwmmardaaelaidthwaytwepnmhadelkilkainrchkalthi 3 rbphrarachthanebiyhwdpila 5 talung caknnideriynhnngsuxkbkhrusuwrrn sungsxnxyuthi phrathinngrachkicwinicchy tharachwrdisthtxmacungidyaymaeriynhnngsuxthi wdxpsrswrrkh aelabrrphchaepnsamenrthi wdrachathiwas kxncasukxxkmaepnkhrawasrayahnungaelaidklbmaxupsmbthepnphraphiksuthi wdklyanmitrwrmhawihar emuxxayupraman 23 24 piodymi smedcphrayansngwr epnphraxupchchay caknncungidyaymacaphrrsathi wdrachsiththaramrachwrwihar kxncalasikkhabthklbekharbrachkartamedim enuxha 1 chiwitswntw 2 brrdaskdi 3 thungaekkrrm 4 ekhruxngrachxisriyaphrn 5 xangxingchiwitswntw aekikhphrayaephchrrtnmiphrryathimibutrdwyknthngsin 3 khn phrryaexkchux aesng mibutrchay 2 khnkhux nayexiym txmakhux hlwngxtmthyanuyutr cmunskdibribal swn txmakhux phrayacrryayutkvty phrryachux khlib mibutrsawchux sngwal phrryachux tal mibutr 3 khnkhux ecaphrayamhithr lxx ikrvks nayxu txmakhux phrayackrpanisrisilwisuththi caeriy txmakhux khunhyingcaeriy phriyakhxng phrayapraesrithsuphkic brrdaskdi aekikhph s 2405 caaekwnprakwdngan krmtarwcsnmsay thuxskdina 300 ph s 2409 cmunskdiaesnyakr pldkrmphratarwcihysay thuxskdina 400 ph s 2412 phranrngkhwichit ecakrmphratarwcnxkkhwa thuxskdina 800 ph s 2422 phraxinthrthibal ecakrmphratarwcinsay thuxskdina 1000 ph s 2429 phrayabrirksracha cangwangkrmphratarwcsayfayphrarachwngbwr thuxskdina 2000 2 4 phvsphakhm ph s 2436 phrayaephchrrtn thuxskdina 2500 3 thungaekkrrm aekikhphrayaephchrrtnthungaekkrrmemuxwnthi 11 mkrakhm ph s 2445 ewla 13 00 n inkarnioprdekla phrarachthannahlwngxabsphaelahibthxngthub aelaidcdnganphrarachthanephlingsph thipra wdckrwrrdirachawaswrmhawihar emuxwnthi 23 emsayn ph s 2446 ewla 17 00 n ekhruxngrachxisriyaphrn aekikhph s 2419 ekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuyingchangephuxk chnthi 4 cturthaphrnchangephuxk c ch ph s 2429 ekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudithy chnthi 3 tritaphrnmngkudithy t m ph s 2439 ehriyyckrphrrdimala r c ph 4 ph s 2441 ehriyyprabhx r p h 5 ehriyyrchdaphiesk ph s ehriyypraphasmala r p m xangxing aekikh prawtiphraephchrrtn omra khawrachkar phrarachthansyyabtr hna 78 phrarachthanekhruxngrachxisriyaphrnaelaehriyy hna 286 phrarachthanehriyyprabhxekhathungcak https th wikipedia org w index php title phrayaephchrrtn omra amp oldid 8978241, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม