fbpx
วิกิพีเดีย

พิเชษฐ สถิรชวาล

พิเชษฐ อับดุรฺรอชีด สถิรชวาล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ[1] อดีต ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย อดีตแกนนำพรรคเพื่อไทย เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในรัฐบาล ดร. ทักษิณ ชินวัตร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และอดีตผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) และหัวหน้าพรรคประชาธรรมไทย

พิเชษฐ สถิรชวาล
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย
ดำรงตำแหน่ง
30 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ดำรงตำแหน่ง
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 – 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
นายกรัฐมนตรี ดร. ทักษิณ ชินวัตร
ก่อนหน้า วุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ดำรงตำแหน่ง
3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 – สิงหาคม พ.ศ. 2546
นายกรัฐมนตรี ดร. ทักษิณ ชินวัตร
ก่อนหน้า ประชา มาลีนนท์,
นิกร จำนง
ถัดไป วิเชษฐ์ เกษมทองศรี,
นิกร จำนง
เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2549 – 29 กันยายนพ.ศ. 2553
ก่อนหน้า เด่น โต๊ะมีนา
ถัดไป พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 8 ธันวาคม พ.ศ. 2485 (78 ปี)
เพชรบุรี ประเทศไทย
พรรคการเมือง ประชาธรรมไทย
คู่สมรส นางสุรีย์ สถิรชวาล
ศาสนา อิสลาม

ประวัติ

เกิดเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2485 ที่จังหวัดเพชรบุรี ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนประจำจังหวัดเพชรบุรีและในระดับหลักสูตรอาชีวศึกษาโรงเรียนพณิชยการตั้งตรงจิต จากนั้นจึงศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่แคลิฟอร์เนีย คอลเลจ ออฟ คอมเมอร์ซ สหรัฐอเมริกา และในระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยปาล์มบีช ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา[2]

สมรสกับนางสุรีย์ สถิรชวาล (สกุลเดิม นภากร น้องสาวนายทวี นภากร อิหม่ามศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย) ขณะกำลังศึกษาที่สหรัฐอเมริกาด้วยกัน นายพิเชษฐได้นับถือศาสนาอิสลามตามภรรยา

การทำงาน

เริ่มทำงานปี 2508 ที่ธนาคารไทยทนุ จำกัด ก่อนจะลาออกเมื่อปี 2511 เพื่อไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วก็เข้าทำงานในภาครัฐกระทั่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.)เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2527 ซึ่งขณะดำรงตำแหน่งได้ริเริ่มนำคอมพิวเตอร์มาใช้ใน ขสมก.และเปลี่ยนรถเมล์จากสีฟ้าเป็นสีแดงทั้งหมดแล้วปรับขึ้นค่าโดยสาร หลังจากนั้นได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ตั้งแต่ปี 2531-2538 จึงลาออก[3]

การเมือง

ใน พ.ศ. 2518 ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคกิจสังคมและใน พ.ศ. 2519 ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีในนามพรรคกิจสังคมแต่ก็ไม่ได้รับเลือกต่อมาในปี พ.ศ. 2538 ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีในนามพรรคชาติไทยแต่ก็ไม่ได้รับเลือกอีก จนกระทั่งในการเลือกตั้งวันที่ 17 พฤศจิกายน 2539 ก็ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี พรรคความหวังใหม่

พิเชษฐ สถิรชวาล เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคความหวังใหม่[4] และได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตรในโควตาพรรคความหวังใหม่ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2544 และต่อมาหลังจากมีการยุบพรรคความหวังใหม่รวมกับพรรคไทยรักไทยและการปฏิรูปกระทรวง ทบวง กรมในปี 2545 ก็ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการการกระทรวงคมนาคมในวันที่ 3 ตุลาคม 2545[5]

ในเดือนสิงหาคม 2546 ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยให้พิเชษฐพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีเนื่องจากจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จ รวมถึงห้ามไม่ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี[6] โดยช่วงเวลาห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ได้ผันตัวเองไปทำงานด้านกิจการศาสนาอิสลามในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

หลังจากพ้นช่วงเวลาการห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ได้จัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นโดยมีชื่อว่าพรรคสันติภาพไทยซึ่งเป็นพรรคการเมืองแนวมุสลิม[7]โดยพิเชษฐดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาพรรค อย่างไรก็ตามนายสมัคร สุนทรเวชหัวหน้าพรรคพลังประชาชน ในขณะนั้นได้เชิญพรรคสันติภาพไทยเข้าร่วมกับพรรคพลังประชาชน[8] ต่อมาสมาชิกพรรคสันติภาพไทยได้ตั้งกลุ่มการเมืองชื่อกลุ่มสันติภาพไทยซึ่งพิเชษฐเป็นประธานที่ปรึกษากลุ่มแล้วเข้าสังกัดพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา[9]โดยที่ไม่ได้เข้าสังกัดพรรคพลังประชาชน อย่างไรก็ตามในการเลือกตั้งวันที่ 23 ธันวาคม 2550 กลุ่มสันติภาพไทยไม่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้ยุบพรรคพลังประชาชนทำให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชาชนเดิมเข้าสังกัดพรรคเพื่อไทย ซึ่งต่อมาพิเชษฐก็เข้าสังกัดพรรคเพื่อไทยโดยได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานภาคใต้พรรคเพื่อไทย ต่อมาเมื่อพลเอกชวลิต ยงใจยุทธเข้าสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยและได้รับแต่งตั้งเป็นประธานพรรคและประธานภาคใต้ของพรรคเพื่อไทยพลเอกชวลิตก็ได้แต่งตั้งพิเชษฐเป็นประธานโซนอันดามันพรรคเพื่อไทย[10]

ในปี พ.ศ. 2554 พิเชษฐได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทยในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร[11]

ต่อมาพิเชษฐได้มายื่นจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ชื่อ พรรคประชาธรรมไทย[12] เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 ต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีพิเชษฐเป็นหัวหน้าพรรค โดนชูนโยบายแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ [13]

การศาสนา

ขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พิเชษฐได้กำกับดูแลบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจุฬาราชมนตรีก็ได้แต่งตั้งพิเชษฐเป็นที่ปรึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ทำให้พิเชษฐเริ่มมีความสัมพันธ์กับผู้นำศาสนาอิสลามในประเทศไทย

เมื่อถูกห้ามไม่ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิเชษฐก็ได้ผันตัวเองมาทำงานศาสนาอิสลามด้วยการสมัครเป็นกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรีและได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี จากนั้นกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรีก็เลือกให้พิเชษฐเป็นผู้แทนในคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เมื่อได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย แล้วคณะกรรมการก็มีมติให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

หลังจากได้รับเลือกเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์จุฬาราชมนตรี (ในขณะนั้น) ก็ได้เสนอชื่อให้พิเชษฐเป็นประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮิจเราะห์ศักราช 1427 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย รวมถึงได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฮัจญ์ทางการไทย (อะมีรุลฮัจญ์)[14]อีกด้วย

อย่างไรก็ดีหลังจากที่นายอาศิส พิทักษ์คุมพลเข้ารับตำแหน่งจุฬาราชมนตรีซึ่งเป็นประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยโดยตำแหน่งไม่นาน คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยก็ได้มีการยกเลิกโครงสร้างของคณะกรรมการสมัยจุฬาราชมนตรีคนก่อน ทำให้พิเชษฐต้องพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยไปด้วย ต่อมาพิเชษฐก็ได้ลาออกจากกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรีทำให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยด้วยเช่นกัน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

อ้างอิง

 1. ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
 2. http://www.ryt9.com/s/refb/228756
 3. http://www.ryt9.com/s/refb/228756
 4. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
 5. http://www.cabinet.thaigov.go.th/cab_54.htm
 6. http://www.constitutionalcourt.or.th/download/Summary_desic/46/Summary_desic_thai/center-law29-46.pdf
 7. http://www.bangkokbiznews.com/2006/06/21/c009_114136.php?news_id=114136
 8. http://www.cmprice.com/forum/?content=detail&wb_type_id=19&topic_id=16541
 9. http://www.muslimthai.com/main/1428/content.php?category=19&id=424
 10. http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1266573467
 11. นายกปูตั้ง"บังยี"เป็นผู้แทนการค้าไทย
 12. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคประชาธรรมไทย
 13. พิเชษฐ สถิรชวาล ยื่นจองชื่อ'พรรคประชาธรรมไทย' ชู แก้3จังหวัดชายแดนใต้ มติชนออนไลน์ 9 มีนาคม 2561
 14. http://www.muslimthai.com/main/1428/content.php?category=19&id=632
 15. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๑, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕
 16. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๒ ข หน้า ๖, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔

พิเชษฐ สถิรชวาล
เชษฐ, สถ, รชวาล, เชษฐ, บด, รอช, สถ, รชวาล, สมาช, กสภาผ, แทนราษฎรแบบบ, ญช, รายช, อด, ปร, กษานายกร, ฐมนตร, ทำหน, าท, แทนการค, าไทย, อด, ตแกนนำพรรคเพ, อไทย, เป, นอด, ตร, ฐมนตร, วยว, าการกระทรวงคมนาคมและอด, ตร, ฐมนตร, วยว, าการกระทรวงอ, ตสาหกรรมในร, ฐบาล, ดร, กษ, . phiechsth xbdur rxchid sthirchwal smachiksphaphuaethnrasdraebbbychiraychux 1 xdit thipruksanaykrthmntrithahnathiphuaethnkarkhaithy xditaeknnaphrrkhephuxithy epnxditrthmntrichwywakarkrathrwngkhmnakhmaelaxditrthmntrichwywakarkrathrwngxutsahkrrminrthbal dr thksin chinwtr xditelkhathikarkhnakrrmkarklangxislamaehngpraethsithy aelaxditphuxanwykarxngkhkarkhnsngmwlchnkrungethph khsmk aelahwhnaphrrkhprachathrrmithyphiechsth sthirchwal m p ch m w m thipruksanaykrthmntrithahnathiphuaethnkarkhaithydarngtaaehnng 30 singhakhm ph s 2554 22 phvsphakhm ph s 2557naykrthmntri yinglksn chinwtrrthmntrichwywakarkrathrwngxutsahkrrmdarngtaaehnng 17 kumphaphnth ph s 2544 3 tulakhm ph s 2545naykrthmntri dr thksin chinwtrkxnhna wuthichy sngwnwngschyrthmntrichwywakarkrathrwngkhmnakhmdarngtaaehnng 3 tulakhm ph s 2545 singhakhm ph s 2546naykrthmntri dr thksin chinwtrkxnhna pracha malinnth nikr canngthdip wiechsth eksmthxngsri nikr canngelkhathikarkhnakrrmkarklangxislamaehngpraethsithydarngtaaehnng ph s 2549 29 knyaynph s 2553kxnhna edn otaminathdip phl t t surinthr palaerkhxmulswnbukhkhlekid 8 thnwakhm ph s 2485 78 pi ephchrburi praethsithyphrrkhkaremuxng prachathrrmithykhusmrs nangsuriy sthirchwalsasna xislam enuxha 1 prawti 2 karthangan 3 karemuxng 4 karsasna 5 ekhruxngrachxisriyaphrn 6 xangxingprawti aekikhekidemuxwnthi 8 thnwakhm ph s 2485 thicnghwdephchrburi suksainradbmthymsuksathiorngeriynpracacnghwdephchrburiaelainradbhlksutrxachiwsuksaorngeriynphnichykartngtrngcit caknncungsuksatxinradbpriyyatrithiaekhlifxreniy khxlelc xxf khxmemxrs shrthxemrika aelainradbpriyyaothbriharthurkicthimhawithyalypalmbich flxrida shrthxemrika 2 smrskbnangsuriy sthirchwal skuledim nphakr nxngsawnaythwi nphakr xihmamsunyklangxislamaehngpraethsithy khnakalngsuksathishrthxemrikadwykn nayphiechsthidnbthuxsasnaxislamtamphrryakarthangan aekikherimthanganpi 2508 thithnakharithythnu cakd kxncalaxxkemuxpi 2511 ephuxipsuksatxthishrthxemrika hlngcaksaerckarsuksaaelwkekhathanganinphakhrthkrathngdarngtaaehnngphuxanwykarxngkhkarkhnsngmwlchnkrungethph khsmk emuxwnthi 1 knyayn 2527 sungkhnadarngtaaehnngidrierimnakhxmphiwetxrmaichin khsmk aelaepliynrthemlcaksifaepnsiaedngthnghmdaelwprbkhunkhaodysar hlngcaknnidrbaetngtngepnphutrwcrachkarkrathrwngkhmnakhm tngaetpi 2531 2538 cunglaxxk 3 karemuxng aekikhin ph s 2518 idsmkhrekhaepnsmachikphrrkhkicsngkhmaelain ph s 2519 idlngsmkhrrbeluxktngsmachiksphaphuaethnrasdrcnghwdlphburiinnamphrrkhkicsngkhmaetkimidrbeluxktxmainpi ph s 2538 idlngsmkhrrbeluxktngsmachiksphaphuaethnrasdrcnghwdephchrburiinnamphrrkhchatiithyaetkimidrbeluxkxik cnkrathnginkareluxktngwnthi 17 phvscikayn 2539 kidrbeluxktngepnsmachiksphaphuaethnrasdrcnghwdephchrburi phrrkhkhwamhwngihmphiechsth sthirchwal epnsmachiksphaphuaethnrasdraebbbychiraychux phrrkhkhwamhwngihm 4 aelaidrboprdeklaaetngtngepnrthmntrichwywakarkrathrwngxutsahkrrminrthbalphntarwcoththksin chinwtrinokhwtaphrrkhkhwamhwngihminwnthi 17 kumphaphnth 2544 aelatxmahlngcakmikaryubphrrkhkhwamhwngihmrwmkbphrrkhithyrkithyaelakarptirupkrathrwng thbwng krminpi 2545 kidrboprdeklaaetngtngepnrthmntrichwywakarkarkrathrwngkhmnakhminwnthi 3 tulakhm 2545 5 ineduxnsinghakhm 2546 salrththrrmnuyidwinicchyihphiechsthphncakkhwamepnrthmntrienuxngcakcngicyunbychithrphysinxnepnethc rwmthunghamimihdarngtaaehnngthangkaremuxngepnewla 5 pi 6 odychwngewlahamdarngtaaehnngthangkaremuxngkidphntwexngipthangandankickarsasnaxislamintaaehnngelkhathikarkhnakrrmkarklangxislamaehngpraethsithyhlngcakphnchwngewlakarhamdarngtaaehnngthangkaremuxngkidcdtngphrrkhkaremuxngkhunodymichuxwaphrrkhsntiphaphithysungepnphrrkhkaremuxngaenwmuslim 7 odyphiechsthdarngtaaehnngprathanthipruksaphrrkh xyangirktamnaysmkhr sunthrewchhwhnaphrrkhphlngprachachn inkhnannidechiyphrrkhsntiphaphithyekharwmkbphrrkhphlngprachachn 8 txmasmachikphrrkhsntiphaphithyidtngklumkaremuxngchuxklumsntiphaphithysungphiechsthepnprathanthipruksaklumaelwekhasngkdphrrkhrwmicithychatiphthna 9 odythiimidekhasngkdphrrkhphlngprachachn xyangirktaminkareluxktngwnthi 23 thnwakhm 2550 klumsntiphaphithyimidrbeluxkepnsmachiksphaphuaethnrasdremuxsalrththrrmnuytdsinihyubphrrkhphlngprachachnthaihsmachiksphaphuaethnrasdrphrrkhphlngprachachnedimekhasngkdphrrkhephuxithy sungtxmaphiechsthkekhasngkdphrrkhephuxithyodyidrbaetngtngihepnprathanphakhitphrrkhephuxithy txmaemuxphlexkchwlit yngicyuththekhasmkhrepnsmachikphrrkhephuxithyaelaidrbaetngtngepnprathanphrrkhaelaprathanphakhitkhxngphrrkhephuxithyphlexkchwlitkidaetngtngphiechsthepnprathanosnxndamnphrrkhephuxithy 10 inpi ph s 2554 phiechsthidrbkaraetngtngihepnthipruksanaykrthmntrithahnathiphuaethnkarkhaithyinrthbalnangsawyinglksn chinwtr 11 txmaphiechsthidmayuncdthaebiyncdtngphrrkhkaremuxngihmchux phrrkhprachathrrmithy 12 emuxwnsukrthi 9 minakhm ph s 2561 tx khnakrrmkarkareluxktng miphiechsthepnhwhnaphrrkh odnchunoybayaekikhpyha 3 cnghwdchayaednit 13 karsasna aekikhkhnadarngtaaehnngrthmntrichwywakarkrathrwngkhmnakhm phiechsthidkakbduaelbristhkarbinithy cakd mhachn sungcularachmntrikidaetngtngphiechsthepnthipruksaephuxxanwykhwamsadwkinkarchwyehluxphuthiedinthangipprakxbphithihcy n praethssaxudixaraebiy thaihphiechstherimmikhwamsmphnthkbphunasasnaxislaminpraethsithyemuxthukhamimihdarngtaaehnngthangkaremuxngphiechsthkidphntwexngmathangansasnaxislamdwykarsmkhrepnkrrmkarxislampracacnghwdephchrburiaelaidrbeluxkepnkrrmkarxislampracacnghwdephchrburi caknnkrrmkarxislampracacnghwdephchrburikeluxkihphiechsthepnphuaethninkhnakrrmkarklangxislamaehngpraethsithy emuxidrboprdekla epnkrrmkarklangxislamaehngpraethsithy aelwkhnakrrmkarkmimtiihdarngtaaehnngelkhathikarkhnakrrmkarklangxislamaehngpraethsithyhlngcakidrbeluxkepnelkhathikarkhnakrrmkarklangxislamaehngpraethsithy nayswasdi sumalyskdicularachmntri inkhnann kidesnxchuxihphiechsthepnprathancdnganemalidklangaehngpraethsithy hiceraahskrach 1427 idrbaetngtngepnprathansthabnmatrthanhalalaehngpraethsithy rwmthungidrbaetngtngepnhwhnakhnaphuaethnhcythangkarithy xamirulhcy 14 xikdwyxyangirkdihlngcakthinayxasis phithkskhumphlekharbtaaehnngcularachmntrisungepnprathankrrmkarklangxislamaehngpraethsithyodytaaehnngimnan khnakrrmkarklangxislamaehngpraethsithykidmikarykelikokhrngsrangkhxngkhnakrrmkarsmycularachmntrikhnkxn thaihphiechsthtxngphncaktaaehnngelkhathikarkhnakrrmkarklangxislamaehngpraethsithyipdwy txmaphiechsthkidlaxxkcakkrrmkarxislampracacnghwdephchrburithaihphncaktaaehnngkrrmkarklangxislamaehngpraethsithydwyechnknekhruxngrachxisriyaphrn aekikhph s 2545 ekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuyingchangephuxk chnsungsud mhaprmaphrnchangephuxk m p ch 15 ph s 2544 ekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudithy chnsungsud mhawchirmngkud m w m 16 xangxing aekikh prakaskhnakrrmkarkareluxktng eruxng phlkareluxktngsmachiksphaphuaethnrasdraebbbychiraychux http www ryt9 com s refb 228756 http www ryt9 com s refb 228756 prakaskhnakrrmkarkareluxktng eruxng phlkareluxktngsmachiksphaphuaethnrasdraebbbychiraychux http www cabinet thaigov go th cab 54 htm http www constitutionalcourt or th download Summary desic 46 Summary desic thai center law29 46 pdf http www bangkokbiznews com 2006 06 21 c009 114136 php news id 114136 http www cmprice com forum content detail amp wb type id 19 amp topic id 16541 http www muslimthai com main 1428 content php category 19 amp id 424 http www matichon co th news detail php newsid 1266573467 naykputng bngyi epnphuaethnkarkhaithy prakasnaythaebiynphrrkhkaremuxng eruxng rbcdthaebiyncdtngphrrkhprachathrrmithy phiechsth sthirchwal yuncxngchux phrrkhprachathrrmithy chu aek3cnghwdchayaednit mtichnxxniln 9 minakhm 2561 http www muslimthai com main 1428 content php category 19 amp id 632 rachkiccanuebksa prakassanknaykrthmntri eruxng phrarachthanekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuyingchangephuxkaelaekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudithy elm 119 txnthi 21 kh hna 1 4 thnwakhm 2545 rachkiccanuebksa prakassanknaykrthmntri eruxng phrarachthanekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuyingchangephuxkaelaekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudithy elm 119 txnthi 22 kh hna 6 4 thnwakhm 2544ekhathungcak https th wikipedia org w index php title phiechsth sthirchwal amp oldid 9418849, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม