fbpx
วิกิพีเดีย

ภาคใต้ (ประเทศไทย)

ภาคใต้ เป็นภูมิภาคหนึ่งของประเทศไทย ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ขนาบด้วยอ่าวไทยทางฝั่งตะวันออก และทะเลอันดามันทางฝั่งตะวันตก มีเนื้อที่รวม 70,715.2 ตารางกิโลเมตร ความยาวจากเหนือจรดใต้ประมาณ 750 กิโลเมตร ทุกจังหวัดของภาคมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล ยกเว้นจังหวัดยะลาและจังหวัดพัทลุง

ภาคใต้
แผนที่ภาคใต้ กำหนดตามสภาพภูมิศาสตร์โดยราชบัณฑิตยสถาน
เมืองใหญ่สุดเทศบาลนครหาดใหญ่
จังหวัด
พื้นที่
 • ทั้งหมด70,715.2 ตร.กม. (27,303.3 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2558)
 • ทั้งหมด9,290,708 คน
 • ความหนาแน่น130 คน/ตร.กม. (340 คน/ตร.ไมล์)
ดัชนีการพัฒนามนุษย์
 • HDI (2019)0.766 (สูง)
เขตเวลาUTC+7 (Thailand)
ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ภูมิศาสตร์

ที่ตั้งและอาณาเขต

ลักษณะภูมิประเทศ

 
ชายฝั่งทะเลในภาคใต้

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีทิวเขาที่สำคัญ ได้แก่ ทิวเขาภูเก็ต ทิวเขานครศรีธรรมราช โดยมีทิวเขาสันกาลาคีรี เป็นพรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ทิวเขาในภาคใต้มีความยาวทั้งสิ้น 1,000 กิโลเมตร

แม่น้ำสายสำคัญ ได้แก่ แม่น้ำกระบุรี แม่น้ำหลังสวน แม่น้ำตะกั่วป่า แม่น้ำท่าทอง แม่น้ำพุมดวง แม่น้ำตาปี แม่น้ำปากพนัง แม่น้ำกลาย แม่น้ำตรัง แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำปัตตานี และแม่น้ำโกลก

ภาคใต้มีลักษณะภูมิประเทศเป็นคาบสมุทรที่มีทะเลขนาบอยู่ 2 ด้าน คือ ตะวันออกด้านอ่าวไทย และตะวันตกด้านทะเลอันดามัน จังหวัดพัทลุงและจังหวัดยะลาเป็นจังหวัดที่ไม่มีพื้นที่ติดต่อกับทะเลภายนอก ชายหาดฝั่งอ่าวไทยเกิดจากการยกตัวสูง มีที่ราบชายฝั่งทะเลยาว เรียบ กว้าง และน้ำตื้น ทะเลอันดามันมีชายฝั่งยุบต่ำลง มีที่ราบน้อย ชายหาดเว้าแหว่ง เป็นโขดหิน มีหน้าผาสูงชัน

ภูมิประเทศของภาคใต้เต็มไปขุนเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางของภูมิภาค เช่น จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพังงา จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดกระบี่ โดยมีจุดสูงสุดของภาคใต้อยู่ที่ ยอดเขาหลวง 1,835 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

สภาพภูมิอากาศ

ภาคใต้เป็นภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน และโดยที่ภูมิประเทศของภาคใต้มีลักษณะเป็นคาบสมุทรยาวแหลม มีพื้นน้ำขนาบอยู่ทั้งทางด้านตะวันตก และทางด้านตะวันออก จึงทำให้มีฝนตกตลอดปีและเป็นภูมิภาคที่มีฝนตกมากที่สุด อุณหภูมิเคยสูงสุดที่จังหวัดตรัง 39.7 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเคยต่ำสุดที่จังหวัดชุมพร 12.12 องศาเซลเซียส

การแบ่งเขตการปกครอง

ภาคใต้ประกอบด้วย 14 จังหวัด ตามเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสภา ดังนี้

ตราประจำ
จังหวัด
ชื่อจังหวัด
อักษรไทย
ชื่อจังหวัด
อักษรโรมัน
จำนวนประชากร
(คน)
พื้นที่
(ตร.กม.)
ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม.)
  กระบี่ Krabi 469,769 4,708.512 99.77
  ชุมพร Chumphon 509,650 6,010.849 84.78
  ตรัง Trang 643,072 4,917.519 130.77
  นครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat 1,557,482 9,942.502 156.64
  นราธิวาส Narathiwat 796,239 4,475.430 177.91
  ปัตตานี Pattani 709,796 1,940.356 365.80
  พังงา Phang Nga 267,491 4,170.895 64.13
  พัทลุง Phattalung 524,857 3,424.473 153.26
  ภูเก็ต Phuket 402,017 543.034 740.31
  ยะลา Yala 527,295 4,521.078 116.63
  ระนอง Ranong 190,399 3,298.045 57.72
  สงขลา Songkhla 1,424,230 7,393.889 192.62
  สตูล Satun 319,700 2,478.977 128.96
  สุราษฎร์ธานี Surat Thani 1,057,581 12,891.469 82.03

นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งเป็นภูมิภาคย่อย ได้แก่ การแบ่งตามยุทธศาสตร์ แบ่งเป็น ภาคใต้ตอนบน และภาคใต้ตอนล่าง และการแบ่งตามอุตุนิยมวิทยา แบ่งเป็น ภาคใต้ตะวันออก หรือภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และภาคใต้ตะวันตก หรือภาคใต้ฝั่งอันดามัน

แบ่งตามยุทธศาสตร์ แบ่งตามอุตุนิยมวิทยา
ภาคใต้ตอนบน ภาคใต้ตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
 1. จังหวัดกระบี่
 2. จังหวัดชุมพร
 3. จังหวัดนครศรีธรรมราช
 4. จังหวัดพังงา
 5. จังหวัดภูเก็ต
 6. จังหวัดระนอง
 7. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 1. จังหวัดตรัง
 2. จังหวัดนราธิวาส
 3. จังหวัดปัตตานี
 4. จังหวัดพัทลุง
 5. จังหวัดยะลา
 6. จังหวัดสตูล
 7. จังหวัดสงขลา
 1. จังหวัดชุมพร
 2. จังหวัดนครศรีธรรมราช
 3. จังหวัดนราธิวาส
 4. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 5. จังหวัดปัตตานี
 6. จังหวัดพัทลุง
 7. จังหวัดเพชรบุรี
 8. จังหวัดยะลา
 9. จังหวัดสงขลา
 10. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 1. จังหวัดกระบี่
 2. จังหวัดตรัง
 3. จังหวัดพังงา
 4. จังหวัดภูเก็ต
 5. จังหวัดระนอง
 6. จังหวัดสตูล

สถิติประชากรแต่ละจังหวัด

อันดับ จังหวัด จำนวน (คน)
(31 ธันวาคม 2558)
จำนวน (คน)
(31 ธันวาคม 2557)
จำนวน (คน)
(31 ธันวาคม 2556)
จำนวน (คน)
(31 ธันวาคม 2555)
จำนวน (คน)
(31 ธันวาคม 2554)
จำนวน (คน)
(31 ธันวาคม 2553)
1 นครศรีธรรมราช 1,552,530 1,548,028 1,541,843 1,534,887 1,526,071 1,522,561
2 สงขลา 1,410,577 75575 1,389,890 1,378,574 1,367,010 1,357,023
3 สุราษฎร์ธานี 1,046,772 1,040,230 1,031,812 1,023,288 1,015,072 1,000,383
4 นราธิวาส 783,082 774,799 766,145 757,397 747,372 737,162
5 ปัตตานี 694,023 686,186 675,764 671,615 663,485 655,259
6 ตรัง 640,793 638,746 636,043 631,920 626,708 622,659
7 พัทลุง 522,723 520,419 518,021 514,492 511,063 509,534
8 ยะลา 518,139 511,911 506,138 500,814 493,767 487,380
9 ชุมพร 505,830 500,575 498,294 495,310 492,182 489,964
10 กระบี่ 462,101 456,811 450,890 444,967 44545454 432,704
11 ภูเก็ต 386,605 378,364 369,522 360,905 353,847 345,067
12 สตูล 315,923 312,673 309,793 305,879 301,467 297,163
13 พังงา 264,074 261,370 259,420 257,493 254,931 253,112
14 ระนอง 187,536 177,089 174,776 182,648 183,849 183,079
รวม 9,290,708 9,206,223 9,131,425

เทศบาลนครในภาคใต้เรียงตามจำนวนประชากร

 1. เทศบาลนครหาดใหญ่ ประชากร 159,108 คน ความหนาแน่น 7,600 คน ต่อ ตร.กม.
 2. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประชากร 128,106 คน ความหนาแน่น 1,857 คน ต่อ ตร.กม.
 3. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชากร 106,418 คน ความหนาแน่น 4,717 คน ต่อ ตร.กม.
 4. เทศบาลนครภูเก็ต ประชากร 77,578 คน ความหนาแน่น 6,300 คน ต่อ ตร.กม.
 5. เทศบาลนครสงขลา ประชากร 67,220 คน ความหนาแน่น 7,500 คน ต่อ ตร.กม.
 6. เทศบาลนครเกาะสมุย ประชากร 63,505 คน ความหนาแน่น 270 คน ต่อ ตร.กม.
 7. เทศบาลนครยะลา ประชากร 61,232 คน ความหนาแน่น 3,200 คน ต่อ ตร.กม.
 8. เทศบาลนครตรัง ประชากร 60,538 คน ความหนาแน่น 4,100 คน ต่อ ตร.กม.

การศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาที่สำคัญของภาคใต้ ได้แก่

ประวัติศาสตร์

บริเวณภาคใต้ตอนบน เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักร 3 อาณาจักร ได้แก่

บริเวณภาคใต้ตอนล่าง เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรเดียว ได้แก่

อุทยานแห่งชาติ วนอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ในภาคใต้เป็นคาบสมุทรมีเทือกเขานครศรีธรรมราชกั้นกลางระหว่างชายฝั่งทั้งสอง มีอุทยานแห่งชาติสำคัญหลายแห่ง เช่น

เขื่อน

เขื่อนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ที่สำคัญ ได้แก่

วัฒนธรรม

โนรา

โนรา เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้ โดยเฉพาะมีท่ารำที่อ่อนช้อย สวยงาม บทร้องเป็นกลอนสด ผู้ขับร้องต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบ สรรหาคำให้สัมผัสกันได้อย่างฉับไว มีความหมายทั้งบทร้อง ท่ารำและเครื่องแต่งกายเครื่องดนตรีประกอบด้วย กลอง ทับคู่ ฉิ่งโหม่ง ปี่ใน และกรับ ปัจจุบันพัฒนาเอาเครื่องดนตรีสากลเข้าร่วมด้วย แต่เดิมนิยมใช้ผู้ชายล้วนแสดง แต่ปัจจุบันมีผู้หญิงเข้าไปแสดงด้วย

หนังตะลุง

หนังตะลุง คือ ศิลปะการแสดงประจำท้องถิ่นอย่างหนึ่งของภาคใต้ เป็นการเล่าเรื่องราวที่ผูกร้อยเป็นนิยาย ดำเนินเรื่องด้วยบทร้อยกรองที่ขับร้องเป็นสำเนียงท้องถิ่น หรือที่เรียกกันว่าการ "ว่าบท" มีบทสนทนาแทรกเป็นระยะ และใช้การแสดงเงาบนจอผ้าเป็นสิ่งดึงดูดสายตาของผู้ชม ซึ่งการว่าบท การสนทนา และการแสดงเงานี้ 25นายหนังตะลุงเป็นคนแสดงเองทั้งหมด หนังตะลุงเป็นมหรสพที่นิยมแพร่หลายอย่างยิ่งมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะในยุคสมัยก่อนที่จะมีไฟฟ้าใช้กันทั่วถึงทุกหมู่บ้านอย่างในปัจจุบัน หนังตะลุงแสดงได้ทั้งในงานบุญและงานศพ ดังนั้นงานวัด งานศพ หรืองานเฉลิมฉลองที่สำคัญจึงมักมีหนังตะลุงมาแสดงให้ชมด้วยเสมอ แต่เมื่อเวลาผ่านไป หนังตะลุงกลับกลายเป็นความบันเทิงที่ต้องจัดหามาในราคาที่ "แพงและยุ่งยากกว่า" เมื่อเทียบกับภาพยนตร์ เพราะการจ้างหนังตะลุงมาแสดง เจ้าภาพต้องจัดทำโรงหนังเตรียมไว้ให้ และเพราะหนังตะลุงต้องใช้แรงงานคน (และฝีมือ) มากกว่าการฉายภาพยนตร์ ค่าจ้างต่อคืนจึงแพงกว่า ยุคที่การฉายภาพยนตร์เฟื่องฟู หนังตะลุงและการแสดงท้องถิ่นอื่นๆ เช่น มโนราห์ รองแง็ง ฯลฯ ก็ซบเซาลง ยิ่งเมื่อเข้าสู่ยุคที่ทุกบ้านมีโทรทัศน์ดู ละครโทรทัศน์จึงเป็นความบันเทิงราคาถูกและสะดวกสบาย ที่มาแย่งความสนใจไปจากศิลปะพื้นบ้านเสียเกือบหมด ปัจจุบัน โครงการศิลปินแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะการแสดงหนังตะลุงให้แก่อนุชนรุ่นหลัง เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่สืบไป

ภาษา

ภาคใต้มีภาษาพูดประจำถิ่นที่ห้วนๆสั้นๆเป็นเอกลักษณ์ เรียกว่า “ภาษาใต้หรือแหลงใต้” ส่วนกลุ่มคนที่อยู่แถบชายแดนไทย-มาเลเซียนิยมพูดภาษายาวีหรือภาษามาเลเซีย ตัวอย่างภาษาพูดภาคใต้ เช่น แหลง (พูด) หรอย (อร่อย) ทำไหร (ทำอะไร) เมี้ยว. (เหมียว) มนถิน (มนทิน) บางท้องถิ่นใช้ภาษายาวี เพราะนับถือศาสนาอิสลาม การแต่งกายภาคใต้ ภาคนี้มีการแต่งกายต่างกันตามเชื้อชาติ ถ้าเชื้อสายจีนจะแต่งแบบจีน ถ้าเป็นมุสลิม ก็จะแต่งคล้ายกับชาวมาเลเซีย[ต้องการอ้างอิง]

ดูเพิ่ม

อ้างอิง

 1. "Sub-national HDI - Area Database - Global Data Lab". hdi.globaldatalab.org (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 2020-07-07.
 2. ความรู้อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา
 3. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat58.htm 2558. สืบค้น 16 กุมภาพันธ์ 2559.
 4. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat57.html 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2558.
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเนกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗, เล่ม ๑๓๑, ตอน ๔๑ ง , ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า ๑
 6. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html 2555. สืบค้น 3 เมษายน 2556.
 7. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html 2555. สืบค้น 6 เมษายน 2555.
 8. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] 2553. สืบค้น 22 มีนาคม 2554.

ภาคใต, ประเทศไทย, บทความน, งต, องการเพ, มแหล, งอ, างอ, งเพ, อพ, จน, ความถ, กต, อง, ณสามารถพ, ฒนาบทความน, ได, โดยเพ, มแหล, งอ, างอ, งตามสมควร, เน, อหาท, ขาดแหล, งอ, างอ, งอาจถ, กลบออกภาคใต, เป, นภ, ภาคหน, งของประเทศไทย, งอย, บนคาบสม, ทรมลาย, ขนาบด, วยอ, าวไทยทา. bthkhwamniyngtxngkarephimaehlngxangxingephuxphisucnkhwamthuktxng khunsamarthphthnabthkhwamniidodyephimaehlngxangxingtamsmkhwr enuxhathikhadaehlngxangxingxacthuklbxxkphakhit epnphumiphakhhnungkhxngpraethsithy tngxyubnkhabsmuthrmlayu khnabdwyxawithythangfngtawnxxk aelathaelxndamnthangfngtawntk mienuxthirwm 70 715 2 tarangkiolemtr khwamyawcakehnuxcrditpraman 750 kiolemtr thukcnghwdkhxngphakhmiphunthitidchayfngthael ykewncnghwdyalaaelacnghwdphthlungphakhitphumiphakhcaksaybniplangkhwa phraxathitytkthiekaasmuy xuthyanaehngchatitarueta wdphramhathatuwrmhawihar ekhuxnrchchprapha aelatwemuxngphuektaephnthiphakhit kahndtamsphaphphumisastrodyrachbnthitysthanemuxngihysudethsbalnkhrhadihycnghwd14 cnghwd cnghwdkrabicnghwdchumphrcnghwdtrngcnghwdnkhrsrithrrmrachcnghwdnrathiwascnghwdpttanicnghwdphngngacnghwdphthlungcnghwdphuektcnghwdyalacnghwdranxngcnghwdsngkhlacnghwdstulcnghwdsurasdrthaniphunthi thnghmd70 715 2 tr km 27 303 3 tr iml prachakr 2558 thnghmd9 290 708 khn khwamhnaaenn130 khn tr km 340 khn tr iml dchnikarphthnamnusy HDI 2019 0 766 sung 1 ekhtewlaUTC 7 Thailand swnhnungkhxngsaranukrmpraethsithy enuxha 1 phumisastr 1 1 thitngaelaxanaekht 1 2 lksnaphumipraeths 1 3 sphaphphumixakas 2 karaebngekhtkarpkkhrxng 3 sthitiprachakraetlacnghwd 4 ethsbalnkhrinphakhiteriyngtamcanwnprachakr 5 karsuksa 6 prawtisastr 7 xuthyanaehngchati wnxuthyanaehngchati ekhtrksaphnthustwpa 8 ekhuxn 9 wthnthrrm 9 1 onra 9 2 hnngtalung 9 3 phasa 10 duephim 11 xangxingphumisastr aekikhthitngaelaxanaekht aekikh thisehnux miphunthitidtxkbcnghwdpracwbkhirikhnth dinaednthixyuthangehnuxsudkhxngphakhkhux xaephxpathiw cnghwdchumphr thistawnxxk miphunthitidtxkbxawithy dinaednbnaephndinihythixyuthangtawnxxksudkhxngphakhkhux xaephxtakib cnghwdnrathiwas thisit miphunthitidkbpraethsmaelesiy dinaednthixyuitsudkhxngphakh aelakhxngpraethsithy khux xaephxebtng cnghwdyala thistawntk miphunthitidtxkbthaelxndamn dinaednbnaephndinihythixyuthangtawntksudkhxngphakhkhux xaephxthayehmuxng cnghwdphngngalksnaphumipraeths aekikh chayfngthaelinphakhit phunthiswnihyepnthirab mithiwekhathisakhy idaek thiwekhaphuekt thiwekhankhrsrithrrmrach odymithiwekhasnkalakhiri epnphrmaednknrahwangpraethsithykbpraethsmaelesiy thiwekhainphakhitmikhwamyawthngsin 1 000 kiolemtraemnasaysakhy idaek aemnakraburi aemnahlngswn aemnatakwpa aemnathathxng aemnaphumdwng aemnatapi aemnapakphnng aemnaklay aemnatrng aemnasayburi aemnapttani aelaaemnaoklkphakhitmilksnaphumipraethsepnkhabsmuthrthimithaelkhnabxyu 2 dan khux tawnxxkdanxawithy aelatawntkdanthaelxndamn cnghwdphthlungaelacnghwdyalaepncnghwdthiimmiphunthitidtxkbthaelphaynxk chayhadfngxawithyekidcakkaryktwsung mithirabchayfngthaelyaw eriyb kwang aelanatun thaelxndamnmichayfngyubtalng mithirabnxy chayhadewaaehwng epnokhdhin mihnaphasungchnphumipraethskhxngphakhitetmipkhunekhanxyihy odyechphaabriewntxnklangkhxngphumiphakh echn cnghwdranxng cnghwdchumphr cnghwdsurasdrthani cnghwdphngnga cnghwdnkhrsrithrrmrach aelacnghwdkrabi odymicudsungsudkhxngphakhitxyuthi yxdekhahlwng 1 835 emtr ehnuxradbnathaelpanklang tngxyuinxuthyanaehngchatiekhahlwng cnghwdnkhrsrithrrmrach sphaphphumixakas aekikh phakhitepnphumixakasaebbmrsumemuxngrxn aelaodythiphumipraethskhxngphakhitmilksnaepnkhabsmuthryawaehlm miphunnakhnabxyuthngthangdantawntk aelathangdantawnxxk cungthaihmifntktlxdpiaelaepnphumiphakhthimifntkmakthisud xunhphumiekhysungsudthicnghwdtrng 39 7 xngsaeslesiys aelaxunhphumiekhytasudthicnghwdchumphr 12 12 xngsaeslesiyskaraebngekhtkarpkkhrxng aekikhphakhitprakxbdwy 14 cnghwd tameknthkhxngrachbnthityspha dngni trapracacnghwd chuxcnghwdxksrithy chuxcnghwdxksrormn canwnprachakr khn phunthi tr km khwamhnaaenn khn tr km krabi Krabi 469 769 4 708 512 99 77 chumphr Chumphon 509 650 6 010 849 84 78 trng Trang 643 072 4 917 519 130 77 nkhrsrithrrmrach Nakhon Si Thammarat 1 557 482 9 942 502 156 64 nrathiwas Narathiwat 796 239 4 475 430 177 91 pttani Pattani 709 796 1 940 356 365 80 phngnga Phang Nga 267 491 4 170 895 64 13 phthlung Phattalung 524 857 3 424 473 153 26 phuekt Phuket 402 017 543 034 740 31 yala Yala 527 295 4 521 078 116 63 ranxng Ranong 190 399 3 298 045 57 72 sngkhla Songkhla 1 424 230 7 393 889 192 62 stul Satun 319 700 2 478 977 128 96 surasdrthani Surat Thani 1 057 581 12 891 469 82 03nxkcakni yngmikaraebngepnphumiphakhyxy idaek karaebngtamyuththsastr aebngepn phakhittxnbn aelaphakhittxnlang aelakaraebngtamxutuniymwithya aebngepn phakhittawnxxk hruxphakhitfngxawithy aelaphakhittawntk hruxphakhitfngxndamn aebngtamyuththsastr aebngtamxutuniymwithyaphakhittxnbn phakhittxnlang phakhitfngtawnxxk phakhitfngtawntkcnghwdkrabi cnghwdchumphr cnghwdnkhrsrithrrmrach cnghwdphngnga cnghwdphuekt cnghwdranxng cnghwdsurasdrthani cnghwdtrng cnghwdnrathiwas cnghwdpttani cnghwdphthlung cnghwdyala cnghwdstul cnghwdsngkhla cnghwdchumphr cnghwdnkhrsrithrrmrach cnghwdnrathiwas cnghwdpracwbkhirikhnth 2 cnghwdpttani cnghwdphthlung cnghwdephchrburi 2 cnghwdyala cnghwdsngkhla cnghwdsurasdrthani cnghwdkrabi cnghwdtrng cnghwdphngnga cnghwdphuekt cnghwdranxng cnghwdstulsthitiprachakraetlacnghwd aekikhxndb cnghwd canwn khn 31 thnwakhm 2558 3 canwn khn 31 thnwakhm 2557 4 canwn khn 31 thnwakhm 2556 5 canwn khn 31 thnwakhm 2555 6 canwn khn 31 thnwakhm 2554 7 canwn khn 31 thnwakhm 2553 8 1 nkhrsrithrrmrach 1 552 530 1 548 028 1 541 843 1 534 887 1 526 071 1 522 5612 sngkhla 1 410 577 75575 1 389 890 1 378 574 1 367 010 1 357 0233 surasdrthani 1 046 772 1 040 230 1 031 812 1 023 288 1 015 072 1 000 3834 nrathiwas 783 082 774 799 766 145 757 397 747 372 737 1625 pttani 694 023 686 186 675 764 671 615 663 485 655 2596 trng 640 793 638 746 636 043 631 920 626 708 622 6597 phthlung 522 723 520 419 518 021 514 492 511 063 509 5348 yala 518 139 511 911 506 138 500 814 493 767 487 3809 chumphr 505 830 500 575 498 294 495 310 492 182 489 96410 krabi 462 101 456 811 450 890 444 967 44545454 432 70411 phuekt 386 605 378 364 369 522 360 905 353 847 345 06712 stul 315 923 312 673 309 793 305 879 301 467 297 16313 phngnga 264 074 261 370 259 420 257 493 254 931 253 11214 ranxng 187 536 177 089 174 776 182 648 183 849 183 079 rwm 9 290 708 9 206 223 9 131 425ethsbalnkhrinphakhiteriyngtamcanwnprachakr aekikhethsbalnkhrhadihy prachakr 159 108 khn khwamhnaaenn 7 600 khn tx tr km ethsbalnkhrsurasdrthani prachakr 128 106 khn khwamhnaaenn 1 857 khn tx tr km ethsbalnkhrnkhrsrithrrmrach prachakr 106 418 khn khwamhnaaenn 4 717 khn tx tr km ethsbalnkhrphuekt prachakr 77 578 khn khwamhnaaenn 6 300 khn tx tr km ethsbalnkhrsngkhla prachakr 67 220 khn khwamhnaaenn 7 500 khn tx tr km ethsbalnkhrekaasmuy prachakr 63 505 khn khwamhnaaenn 270 khn tx tr km ethsbalnkhryala prachakr 61 232 khn khwamhnaaenn 3 200 khn tx tr km ethsbalnkhrtrng prachakr 60 538 khn khwamhnaaenn 4 100 khn tx tr km karsuksa aekikhsthabnxudmsuksathisakhykhxngphakhit idaek sthabnxudmsuksakhxngrthaelainkakbkhxngrth mhawithyalysngkhlankhrinthr 5 withyaekht mhawithyalythksin 2 withyaekht mhawithyalywlylksn mhawithyalyethkhonolyirachmngkhlsriwichy 3 withyaekht mhawithyalynrathiwasrachnkhrinthr mhawithyalyramkhaaehng sakhawithybrikar 4 aehng mhawithyalyaemoc withyaekhtchumphr sthabnethkhonolyiphracxmeklaecakhunthharladkrabng withyaekhtchumphrekhtrxudmskdi mhawithyalykarkilaaehngchati 4 withyaekht mhawithyalysuokhthythrrmathirach 2 sunywithybrikarmhawithyalyrachpht klumphakhit mhawithyalyrachphtnkhrsrithrrmrach mhawithyalyrachphtphuekt mhawithyalyrachphtyala mhawithyalyrachphtsngkhla mhawithyalyrachphtsurasdrthani sthabnxudmsuksaexkchn mhawithyalytapi mhawithyalyfatxni mhawithyalyhadihy withyalyethkhonolyiphakhitsthabnxudmsuksananachati withyalythntaephthysastrnanachati mhawithyalywlylksn ethiybethakhna withyalynanachati mhawithyalysngkhlankhrinthr ethiybethakhna withyalynanachati mhawithyalywlylksn ethiybethakhna withyalynanachati mhawithyalythksin ethiybethakhna withyalynanachatiyangpharaithy cin mhawithyalysngkhlankhrinthr ethiybethakhna withyalystwaephthysastrxkhrrachkumari mhawithyalywlylksn ethiybethakhna prawtisastr aekikhbriewnphakhittxnbn ekhyepnthitngkhxngxanackr 3 xanackr idaek xanackrtamphrlingk xanackrsriwichy xanackrnkhrsrithrrmrachbriewnphakhittxnlang ekhyepnthitngkhxngxanackrediyw idaek xanackrlngkasuka xanackrpttaniswnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniidxuthyanaehngchati wnxuthyanaehngchati ekhtrksaphnthustwpa aekikhinphakhitepnkhabsmuthrmiethuxkekhankhrsrithrrmrachknklangrahwangchayfngthngsxng mixuthyanaehngchatisakhyhlayaehng echn xuthyanaehngchatiekhahlwng miethuxkekhathisungthisudinphumiphakh thicnghwdnkhrsrithrrmrach xuthyanaehngchatiekhask cnghwdsurasdrthani xuthyanaehngchatiekhaphnmebyca cnghwdkrabi xuthyanaehngchatiekhapu ekhaya cnghwdphthlung xuthyanaehngchatisriphngnga cnghwdphngnga xuthyanaehngchatinatkoyng cnghwdnkhrsrithrrmrach xuthyanaehngchatiekhanakhang cnghwdsngkhla xuthyanaehngchatiaekngkrung cnghwdsurasdrthani xuthyanaehngchatiitrmeyn cnghwdsurasdrthani xuthyanaehngchatibanglang cnghwdyala xuthyanaehngchatinatkhngaw cnghwdranxng xuthyanaehngchatibuod suihngpadi cnghwdnrathiwas xuthyanaehngchatinatksikhid cnghwdnkhrsrithrrmrach xuthyanaehngchatikhlxngphnm cnghwdsurasdrthani xuthyanaehngchatitarueta cnghwdstul xuthyanaehngchatithaelbn cnghwdstul xuthyanaehngchatihmuekaaxangthxng cnghwdsurasdrthani xuthyanaehngchatiphngnga cnghwdphngnga xuthyanaehngchatiekaasurinthr cnghwdphngnga xuthyanaehngchatisirinath cnghwdphuekt xuthyanaehngchatihadecaihm cnghwdtrng xuthyanaehngchatisimiln cnghwdphngnga xuthyanaehngchatiaehlmsn cnghwdranxng xuthyanaehngchatihadnphrtnthara hmuekaaphiphi cnghwdkrabi xuthyanaehngchatihadephtra cnghwdstul xuthyanaehngchatiekhalapi hadthayehmuxng cnghwdphngnga xuthyanaehngchatiekaalnta cnghwdkrabi xuthyanaehngchatiekhahlk laru cnghwdphngnga xuthyanaehngchatitharobkkhrni cnghwdkrabi xuthyanaehngchatihmuekaachumphr cnghwdchumphr xuthyanaehngchatikraburi cnghwdranxng xuthyanaehngchatihmuekaathaelit cnghwdnkhrsrithrrmrach xuthyanaehngchatiekhann cnghwdnkhrsrithrrmrachekhuxn aekikhekhuxnkhxngkariffafayphlit thisakhy idaek ekhuxnrchprapha cnghwdsurasdrthani ekhuxnbanglang cnghwdyalawthnthrrm aekikhonra aekikh onra epnsilpakaraesdngphunbankhxngphakhit odyechphaamitharathixxnchxy swyngam bthrxngepnklxnsd phukhbrxngtxngichptiphanihwphrib srrhakhaihsmphsknidxyangchbiw mikhwamhmaythngbthrxng tharaaelaekhruxngaetngkayekhruxngdntriprakxbdwy klxng thbkhu chingohmng piin aelakrb pccubnphthnaexaekhruxngdntrisaklekharwmdwy aetedimniymichphuchaylwnaesdng aetpccubnmiphuhyingekhaipaesdngdwy hnngtalung aekikh hnngtalung khux silpakaraesdngpracathxngthinxyanghnungkhxngphakhit epnkarelaeruxngrawthiphukrxyepnniyay daenineruxngdwybthrxykrxngthikhbrxngepnsaeniyngthxngthin hruxthieriykknwakar wabth mibthsnthnaaethrkepnraya aelaichkaraesdngengabncxphaepnsingdungdudsaytakhxngphuchm sungkarwabth karsnthna aelakaraesdngengani 25nayhnngtalungepnkhnaesdngexngthnghmd hnngtalungepnmhrsphthiniymaephrhlayxyangyingmaepnewlanan odyechphaainyukhsmykxnthicamiiffaichknthwthungthukhmubanxyanginpccubn hnngtalungaesdngidthnginnganbuyaelangansph dngnnnganwd ngansph hruxnganechlimchlxngthisakhycungmkmihnngtalungmaaesdngihchmdwyesmx aetemuxewlaphanip hnngtalungklbklayepnkhwambnethingthitxngcdhamainrakhathi aephngaelayungyakkwa emuxethiybkbphaphyntr ephraakarcanghnngtalungmaaesdng ecaphaphtxngcdthaornghnngetriymiwih aelaephraahnngtalungtxngichaerngngankhn aelafimux makkwakarchayphaphyntr khacangtxkhuncungaephngkwa yukhthikarchayphaphyntrefuxngfu hnngtalungaelakaraesdngthxngthinxun echn monrah rxngaengng l ksbesalng yingemuxekhasuyukhthithukbanmiothrthsndu lakhrothrthsncungepnkhwambnethingrakhathukaelasadwksbay thimaaeyngkhwamsnicipcaksilpaphunbanesiyekuxbhmd pccubn okhrngkarsilpinaehngchati sankngankhnakrrmkarwthnthrrmaehngchati idsngesrimihmikarxnurksaelasubthxdsilpakaraesdnghnngtalungihaekxnuchnrunhlng ephuxrksamrdkthangwthnthrrmxnthrngkhunkhaniihkhngxyusubip phasa aekikh phakhitmiphasaphudpracathinthihwnsnepnexklksn eriykwa phasaithruxaehlngit swnklumkhnthixyuaethbchayaednithy maelesiyniymphudphasayawihruxphasamaelesiy twxyangphasaphudphakhit echn aehlng phud hrxy xrxy thaihr thaxair emiyw ehmiyw mnthin mnthin bangthxngthinichphasayawi ephraanbthuxsasnaxislam karaetngkayphakhit phakhnimikaraetngkaytangkntamechuxchati thaechuxsaycincaaetngaebbcin thaepnmuslim kcaaetngkhlaykbchawmaelesiy txngkarxangxing duephim aekikhraychuxcnghwdphakhitkhxngpraethsithyeriyngtamphlitphnthmwlrwmphayincngh wd raychuxcnghwdphakhitkhxngpraethsithyeriyngtamkhwamhnaaennkhxngprachakrxangxing aekikh Sub national HDI Area Database Global Data Lab hdi globaldatalab org phasaxngkvs subkhnemux 2020 07 07 2 0 2 1 khwamruxutuniymwithya krmxutuniymwithya krmkarpkkhrxng krathrwngmhadithy prakassankthaebiynklang krmkarpkkhrxng eruxng canwnrasdrthwrachxanackr aeykepnkrungethphmhankhraelacnghwdtang tamhlkthankarthaebiynrasdr n wnthi 31 thnwakhm 2558 xxniln ekhathungidcak http stat bora dopa go th stat y stat58 htm 2558 subkhn 16 kumphaphnth 2559 krmkarpkkhrxng krathrwngmhadithy prakassankthaebiynklang krmkarpkkhrxng eruxng canwnrasdrthwrachxanackr aeykepnkrungethphmhankhraelacnghwdtang tamhlkthankarthaebiynrasdr n wnthi 31 thnwakhm 2557 xxniln ekhathungidcak http stat bora dopa go th stat y stat57 html 2558 subkhn 1 minakhm 2558 rachkiccanuebksa prakassankthaebiynklang eruxng canwnrasdrthwrachxanackr aeykenkrungethphmhankhraelacnghwdtang tamhlkthankarthaebiynrasdr n wnthi 31 thnwakhm 2557 elm 131 txn 41 ng 4 minakhm ph s 2557 hna 1 krmkarpkkhrxng krathrwngmhadithy prakassankthaebiynklang krmkarpkkhrxng eruxng canwnrasdrthwrachxanackr aeykepnkrungethphmhankhraelacnghwdtang tamhlkthankarthaebiynrasdr n wnthi 31 thnwakhm 2555 xxniln ekhathungidcak http stat bora dopa go th stat y stat55 html 2555 subkhn 3 emsayn 2556 krmkarpkkhrxng krathrwngmhadithy prakassankthaebiynklang krmkarpkkhrxng eruxng canwnrasdrthwrachxanackr aeykepnkrungethphmhankhraelacnghwdtang tamhlkthankarthaebiynrasdr n wnthi 31 thnwakhm 2554 xxniln ekhathungidcak http stat bora dopa go th stat y stat54 html 2555 subkhn 6 emsayn 2555 krmkarpkkhrxng krathrwngmhadithy prakassankthaebiynklang krmkarpkkhrxng eruxng canwnrasdrthwrachxanackr aeykepnkrungethphmhankhraelacnghwdtang tamhlkthankarthaebiynrasdr n wnthi 31 thnwakhm 2553 xxniln ekhathungidcak 1 2553 subkhn 22 minakhm 2554 ekhathungcak https th wikipedia org w index php title phakhit praethsithy amp oldid 9693447, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม