fbpx
วิกิพีเดีย

ภาพยนตร์

ภาพยนตร์ หรือ หนัง คือ กระบวนการบันทึกภาพด้วยฟิล์ม แล้วนำออกฉายให้เห็นภาพเคลื่อนไหว ภาพที่ปรากฏบนฟิล์มภาพยนตร์หลังจากผ่านกระบวนการถ่ายทำแล้วเป็นเพียงภาพนิ่งจำนวนมาก ที่มีอิริยาบถหรือแสดงอาการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยต่อเนื่องกันเป็นช่วง ๆ ตามเรื่องราวที่ได้รับการถ่ายทำและตัดต่อมา ซึ่งอาจเป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือเป็นการแสดงให้เหมือนจริง หรืออาจเป็นการแสดงและสร้างภาพจากจินตนาการของผู้สร้างก็ได้

กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวของฟ็อกซ์ในยุคแรก ๆ

ไม่ว่าจะเป็นชนิดฟิล์มเนกาทีฟ (negative) หรือฟิล์มโพซิทีฟ (positive) ซึ่งได้ถูกถ่าย อัด หรือกระทำด้วยวิธีใด ๆ ให้ปรากฏรูปหรือเสียงหรือทั้งรูปและเสียง เป็นเรื่องหรือเหตุการณ์ หรือข้อความอันจักถ่ายทอดรูปหรือเสียง หรือทั้งรูปและเสียงได้ด้วยเครื่องฉายภาพยนตร์หรือเครื่องอย่างอื่นทำนองเดียวกัน และหมายความตลอดถึงฟิล์มซึ่งได้ถูกถ่าย อัด หรือทำด้วยวิธีใด ๆ ให้ปรากฏสี เพื่ออัดลงในฟิล์มชนิดดังกล่าว เป็นสาขาที่สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะในรูปของภาพเคลื่อนไหว และเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมบันเทิง

เทคโนโลยีภาพยนตร์

ภาพยนตร์ คือ ภาพนิ่ง หลาย ๆ ภาพเรียงติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง ใช้หลักการที่เรียกว่า การเห็นภาพติดตา และเมื่อนำเอาภาพนิ่งเหล่านั้นมาฉายดูทีละภาพด้วยอัตราความเร็วในการฉายต่อภาพเท่า ๆ กัน สายตามนุษย์จะยังคงรักษาภาพไว้ที่เรติน่าเป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ประมาณ 1 ส่วน 3 วินาที ถ้าหากภายในระยะเวลาดังกล่าวมีอีกภาพแทรกเข้ามาแทนที่ สมองของคนจะทำการเชื่อมโยงสองภาพเข้าด้วยกัน และจะทำหน้าที่ดังกล่าวต่อไปเรื่อย ๆ หากมีภาพต่อไปปรากฏในเวลาใกล้เคียงกัน ในกรณีที่ภาพแต่ละภาพที่มองเห็น เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องในลักษณะของการเคลื่อนไหว เมื่อนำมาเรียงต่อกันในระยะเวลากระชั้นชิด ภาพนิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องกันเป็นธรรมชาติ ปัจจุบัน ความเร็วที่ใช้ในการถ่ายทำคือ 24 เฟรม ต่อ 1 วินาที

ในยุคต่อมามีการพัฒนาภาพยนตร์สามมิติ โดยให้ผู้ชมสวมใส่แว่นตาพิเศษเพื่อให้ได้อรรถรสในการชม โดยภาพที่เห็นมีมิติความลึกสมจริง ในปี พ.ศ. 2495 ภาพยนตร์อเมริกันเรื่อง Bwana Evil เป็นภาพยนตร์สามมิติเรื่องแรกและล่าสุดในปี 2010 "อวตาร" เป็นภาพยนตร์ที่มีคนเข้าชมในระบบ 3 มิติเป็นจำนวนมาก

ประวัติ

ผู้ที่คิดประดิษฐ์ ต้นแบบของภาพยนตร์ขึ้นคือ โทมัส แอลวา เอดิสัน (Thomas Alva Adison) และผู้ร่วมงานของเขาชื่อ วิลเลียม เคนเนดี้ ดิคสัน (William kenady dickson) เมื่อ พ.ศ. 2432 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 เรียกชื่อว่า "คิเนโตสโคป" (Kinetoscope) มีลักษณะเป็นตู้สูงประมาณ 4 ฟุต มักเรียกชื่อว่า "ถ้ำมอง" มีลักษณะการดูผ่านช่องเล็ก ๆ ดูได้ที่ละคน ภายในมีฟิล์มภาพยนตร์ซึ่งถ่ายด้วยกล้องคิเนโตกราฟ (Kinetograph) ที่เอดิสันประดิษฐ์ขึ้นเอง ฟิล์มยาวประมาณ 50 ฟุต วางพาดไปมา เคลื่อนที่เป็นวงรอบ ผ่านช่องที่มีแว่นขยายกับหลอดไฟฟ้าด้วยความเร็ว 48 ภาพต่อวินาที ต่อมาลดลงเหลือ 16 ภาพต่อวินาที

ต่อมาพี่น้องตระกูลลูมิแอร์ (Lumiere) ชาวฝรั่งเศสได้พัฒนาภาพยนตร์ถ้ำมองของเอดิสันให้สามารถฉายขึ้นจอขนาดใหญ่ และดูได้พร้อมกันหลายคน เรียกเครื่องฉายภาพยนตร์แบบนี้ว่า แบบ "ซีเนมาโตกราฟ" (Cinematograph) ซึ่งถือว่าเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2438 ต่อมาได้นำออกมาฉายตามเมืองใหญ่ ๆ ทั่วโลกตั้งแต่ พ.ศ. 2439 เป็นต้นมา ซึ่งคำว่า "ซีเนมา" (Cinema) ได้ใช้เรียกเกี่ยวกับภาพยนตร์มาถึงปัจจุบัน**

ภาพยนตร์ที่สามารถฉายภาพให้ปรากฏบนจอขนาดใหญ่ ได้พัฒนาสมบูรณ์ขึ้นในอเมริกาในปี พ.ศ. 2438 โดยความร่วมมือระหว่างโทมัส อาแมท (Thomas Armat) ซี. ฟรานซิส เจนกินส์ (C. Francis Jenkins) และเอดิสัน เรียกเครื่องฉายภาพยนตร์ชนิดนี้ว่า ไบโอกราฟ (Biograph) ในเวลาต่อมา หลังจากนั้นภาพยนตร์ได้แพร่หลายไปในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เกิดอุตสาหกรรมการผลิตจำหน่ายและบริการฉายภาพยนตร์ขนาดใหญ่หลายแห่ง ทั้งในประเทศอังกฤษ ประเทศฝรั่งเศสและประเทศอเมริกา ภาพยนตร์ได้กลายเป็นสื่อถ่ายทอดเหตุการณ์ ศิลปการบันเทิงและวรรณกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางตลอดมา

พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป ซึ่งในครั้งนั้นได้มีช่างภาพของบริษัทลูมิแอร์ ประเทศฝรั่งเศส บันทึกภาพยนตร์การเสด็จถึงกรุงเบิร์นของพระเจ้ากรุงสยามไว้ 1 ม้วน ใช้เวลาประมาณ 1 นาที นับว่าเป็นการถ่ายภาพยนตร์ม้วนแรกของโลกที่บันทึกเกี่ยวกับชนชาติไทย

ภาพยนตร์ในปัจจุบันมีการเผยแพร่อยู่ 4 ทางคือ ฉายตามโรงภาพยนตร์ ภาพยนตร์กลางแปลง และภาพยนตร์เร่ ถ่ายทอดลงแผ่น VCD, DVD และ Blu-ray Disc เผยแพร่ทางโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ต

ดูเพิ่ม

อ้างอิง

  1. http://www.positioningmag.com/Magazine/Details.aspx?id=87505
  2. โดม สุขวงศ์ 2533 : 2-3, เยาวนันท์ เชฏฐรัตน์ 2529 : 6-20
  3. ประวัติความเป็นของโรงภาพยนตร์ whitemedia.org

แหล่งข้อมูลอื่น

ภาพยนตร, เน, อหาในบทความน, าสม, โปรดปร, บปร, งข, อม, ลให, เป, นไปตามเหต, การณ, จจ, นหร, อล, าส, หน, าอภ, ปรายประกอบ, หร, หน, กระบวนการบ, นท, กภาพด, วยฟ, แล, วนำออกฉายให, เห, นภาพเคล, อนไหว, ภาพท, ปรากฏบนฟ, มหล, งจากผ, านกระบวนการถ, ายทำแล, วเป, นเพ, ยงภาพน, งจ. enuxhainbthkhwamnilasmy oprdprbprungkhxmulihepniptamehtukarnpccubnhruxlasud duhnaxphiprayprakxbphaphyntr hrux hnng khux krabwnkarbnthukphaphdwyfilm aelwnaxxkchayihehnphaphekhluxnihw phaphthipraktbnfilmphaphyntrhlngcakphankrabwnkarthaythaaelwepnephiyngphaphningcanwnmak thimixiriyabthhruxaesdngxakarekhluxnihwepliynaeplngipthilanxytxenuxngknepnchwng tameruxngrawthiidrbkarthaythaaelatdtxma sungxacepneruxngrawhruxehtukarnthiekidkhuncring hruxepnkaraesdngihehmuxncring hruxxacepnkaraesdngaelasrangphaphcakcintnakarkhxngphusrangkidklxngthayphaphekhluxnihwkhxngfxksinyukhaerk imwacaepnchnidfilmenkathif negative hruxfilmophsithif positive sungidthukthay xd hruxkrathadwywithiid ihpraktruphruxesiynghruxthngrupaelaesiyng epneruxnghruxehtukarn hruxkhxkhwamxnckthaythxdruphruxesiyng hruxthngrupaelaesiyngiddwyekhruxngchayphaphyntrhruxekhruxngxyangxunthanxngediywkn aelahmaykhwamtlxdthungfilmsungidthukthay xd hruxthadwywithiid ihpraktsi ephuxxdlnginfilmchniddngklaw epnsakhathisrangsrrkhphlnganthangsilpainrupkhxngphaphekhluxnihw aelaepnswnhnungkhxngxutsahkrrmbnething enuxha 1 ethkhonolyiphaphyntr 2 prawti 3 duephim 4 xangxing 5 aehlngkhxmulxunethkhonolyiphaphyntr aekikhphaphyntr khux phaphning hlay phapheriyngtidtxknxyangtxenuxng ichhlkkarthieriykwa karehnphaphtidta aelaemuxnaexaphaphningehlannmachayduthilaphaphdwyxtrakhwamerwinkarchaytxphaphetha kn saytamnusycayngkhngrksaphaphiwthiertinaepnchwngrayaewlasn praman 1 swn 3 winathi thahakphayinrayaewladngklawmixikphaphaethrkekhamaaethnthi smxngkhxngkhncathakarechuxmoyngsxngphaphekhadwykn aelacathahnathidngklawtxiperuxy hakmiphaphtxippraktinewlaiklekhiyngkn inkrnithiphaphaetlaphaphthimxngehn epnphaphthiaesdngihehnthungkhwamsxdkhlxnginlksnakhxngkarekhluxnihw emuxnamaeriyngtxkninrayaewlakrachnchid phaphningehlanncaklayepnphaphekhluxnihwthitxenuxngknepnthrrmchati pccubn khwamerwthiichinkarthaythakhux 24 efrm tx 1 winathiinyukhtxmamikarphthnaphaphyntrsammiti odyihphuchmswmisaewntaphiessephuxihidxrrthrsinkarchm odyphaphthiehnmimitikhwamluksmcring inpi ph s 2495 phaphyntrxemrikneruxng Bwana Evil epnphaphyntrsammitieruxngaerkaelalasudinpi 2010 xwtar epnphaphyntrthimikhnekhachminrabb 3 mitiepncanwnmak 1 prawti aekikhphuthikhidpradisth tnaebbkhxngphaphyntrkhunkhux othms aexlwa exdisn Thomas Alva Adison aelaphurwmngankhxngekhachux wileliym ekhnendi dikhsn William kenady dickson emux ph s 2432 trngkbsmyrchkalthi 5 eriykchuxwa khienotsokhp Kinetoscope milksnaepntusungpraman 4 fut mkeriykchuxwa thamxng milksnakarduphanchxngelk duidthilakhn phayinmifilmphaphyntrsungthaydwyklxngkhienotkraf Kinetograph thiexdisnpradisthkhunexng filmyawpraman 50 fut wangphadipma ekhluxnthiepnwngrxb phanchxngthimiaewnkhyaykbhlxdiffadwykhwamerw 48 phaphtxwinathi txmaldlngehlux 16 phaphtxwinathitxmaphinxngtrakullumiaexr Lumiere chawfrngessidphthnaphaphyntrthamxngkhxngexdisnihsamarthchaykhuncxkhnadihy aeladuidphrxmknhlaykhn eriykekhruxngchayphaphyntraebbniwa aebb sienmaotkraf Cinematograph sungthuxwaekidkhunxyangepnthangkaremuxwnthi 28 thnwakhm ph s 2438 txmaidnaxxkmachaytamemuxngihy thwolktngaet ph s 2439 epntnma sungkhawa sienma Cinema idicheriykekiywkbphaphyntrmathungpccubn phaphyntrthisamarthchayphaphihpraktbncxkhnadihy idphthnasmburnkhuninxemrikainpi ph s 2438 odykhwamrwmmuxrahwangothms xaaemth Thomas Armat si fransis ecnkins C Francis Jenkins aelaexdisn eriykekhruxngchayphaphyntrchnidniwa iboxkraf Biograph inewlatxma hlngcaknnphaphyntridaephrhlayipinpraethstang thwolk ekidxutsahkrrmkarphlitcahnayaelabrikarchayphaphyntrkhnadihyhlayaehng thnginpraethsxngkvs praethsfrngessaelapraethsxemrika phaphyntridklayepnsuxthaythxdehtukarn silpkarbnethingaelawrrnkrrmtang thiidrbkhwamniymxyangkwangkhwangtlxdmaph s 2440 phrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhw esdcpraphaspraethstang inthwipyuorp sunginkhrngnnidmichangphaphkhxngbristhlumiaexr praethsfrngess bnthukphaphyntrkaresdcthungkrungebirnkhxngphraecakrungsyamiw 1 mwn ichewlapraman 1 nathi nbwaepnkarthayphaphyntrmwnaerkkhxngolkthibnthukekiywkbchnchatiithy 2 phaphyntrinpccubnmikarephyaephrxyu 4 thangkhux chaytamorngphaphyntr phaphyntrklangaeplng aelaphaphyntrer thaythxdlngaephn VCD DVD aela Blu ray Disc ephyaephrthangothrthsnaelaxinethxrent 3 duephim aekikhraychuxphaphyntrthithaenginsungsud raychuxphaphyntraexniemchnthithaenginsungsud raychuxphaphyntrithythithaenginsungsudinpraethsithy bukhlakrinnganphaphyntr phaphyntrithy phaphyntrcin phaphyntryipun phaphyntrekahli phaphyntrxinediy hxlliwud phaphyntrxxnilnxangxing aekikh http www positioningmag com Magazine Details aspx id 87505 odm sukhwngs 2533 2 3 eyawnnth echtthrtn 2529 6 20 prawtikhwamepnkhxngorngphaphyntr whitemedia orgaehlngkhxmulxun aekikh wikiphcnanukrm mikhwamhmaykhxngkhawa phaphyntr bthkhwamekiywkbkarbnethingniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthiokhrngkarwikibnething bthkhwamekiywkbphaphyntrniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy phaphyntrekhathungcak https th wikipedia org w index php title phaphyntr amp oldid 9480953, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม