fbpx
วิกิพีเดีย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (อังกฤษ: Bangkok University; อักษรย่อ: มกท. – BU) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 1 ใน 5 แห่งแรกในประเทศไทยถูกสถาปนาขึ้นพร้อมกับ วิทยาลัยเกริก วิทยาลัยไทยสุริยะ วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และวิทยาลัยพัฒนา เริ่มแรกนั้นได้รับการก่อตั้งในชื่อ “วิทยาลัยไทยเทคนิค” เมื่อปี พ.ศ. 2505 ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยกรุงเทพ” และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “มหาวิทยาลัยกรุงเทพ” เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2527 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2527 โดยจัดการเรียนการสอนใน 11 คณะ รวมทั้ง วิทยาลัยนานาชาติ และบัณฑิตวิทยาลัย ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปัจจุบัน เปิดดำเนินการสอน ใน 2 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท กรุงเทพมหานคร และวิทยาเขตรังสิต จังหวัดปทุมธานี

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Bangkok University
ชื่อย่อมกท. / BU
คติพจน์ความรู้คู่ความดี
สถาปนา28 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 (51 ปี)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อธิการบดีเพชร โอสถานุเคราะห์
นายกสภาฯศ.(พิเศษ)ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
จำนวนผู้ศึกษา29,547 คน (ปีการศึกษา 2563)
ที่ตั้งวิทยาเขตกล้วยน้ำไท
ซอยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
วิทยาเขตรังสิต
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
สีประจำสถาบัน██ แสด
██ ม่วง
เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ความรู้คู่ความดี
ฉายามอกรุงเทพ
มาสคอตตึกเพชร
เว็บไซต์www.bu.ac.th

ประวัติ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพถือกำเนิดขึ้น จากการก่อตั้ง "วิทยาลัยไทยเทคนิค" (อังกฤษ: Thai Polytechnic Institute) ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2505 โดยสุรัตน์ และปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์ (เจ้าของกิจการกลุ่มโอสถสภา) ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินของทั้งสอง ภายในซอยบ้านกล้วยใต้ ริมถนนพระรามที่ 4 (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตกล้วยน้ำไท) ซึ่งในสมัยนั้นยังเป็นถนนลูกรังอยู่ แต่เป็นย่านค้าขายของเหล่าบรรดานายห้างต่างชาติ รวมถึงท่าเรือสินค้าที่คลองเตยด้วย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2508 ผู้บริหารเปลี่ยนชื่อสถาบันแห่งนี้เป็น "วิทยาลัยกรุงเทพ" (อังกฤษ: Bangkok College) เนื่องจากชื่อเดิม สร้างความสับสนต่อประชาชนทั่วไป ที่คิดว่าเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษา โดยสมัยแรกๆ กระทรวงศึกษาธิการมิได้รับรอง การจัดการศึกษาของโรงเรียน[ต้องการอ้างอิง] แต่เนื่องจากเป็นวิทยาลัยเอกชนแห่งแรก ที่เปิดสอนในระดับปริญญา ผู้บริหารจึงขอความร่วมมือทางวิชาการ จากมหาวิทยาลัยแฟรลีดิกคินสัน (Fairleigh Dickinson University) สหรัฐอเมริกา ให้เป็นผู้รับรองวิทยฐานะของปริญญา โดยในสมัยนั้น ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยกรุงเทพ จะมีปริญญาสองใบคือ จากวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยแฟรลีดิกคินสันด้วย

ในระยะต่อมา วิทยาลัยกรุงเทพขยายตัวขึ้นเป็นลำดับ ขณะเดียวกัน มีการก่อตั้งวิทยาลัยเอกชน เพิ่มเติมขึ้นอีกหลายแห่ง เช่นวิทยาลัยการค้าหรือวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ส่งผลให้การแข่งขันของสถาบันการศึกษาเอกชนสูงขึ้น ผู้บริหารวิทยาลัยกรุงเทพ จึงวางโครงการขยายการศึกษา เพื่อยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด จนกระทั่งเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2527 ทบวงมหาวิทยาลัยจึงยกฐานะขึ้นเป็น "มหาวิทยาลัยกรุงเทพ" (พร้อมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว นำมาซึ่งการเปิดวิทยาเขตแห่งใหม่ บริเวณย่านรังสิต จังหวัดปทุมธานี ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากท่าอากาศยานดอนเมือง ไปตามถนนพหลโยธินเป็นระยะทาง 14 กิโลเมตร ภายในพื้นที่กว่า 400 ไร่ ซึ่งผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมีความคาดหวัง ที่จะสร้างวิทยาเขตรังสิต ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีบรรยากาศ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ ในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา ซึ่งตั้งอยู่ในย่านชานเมือง อาคารเรียนต่างๆ มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ประกอบด้วยสวนหย่อม ซึ่งปลูกต้นไม้ไว้มาก รวมถึงขุดทะเลสาบ แต่เนื่องจากในยุคแรกที่ขยายวิทยาเขตนั้น ย่านรังสิตยังคงห่างไกลจากความเจริญของเมือง นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงพากันขนานนามวิทยาเขตรังสิตว่าเป็น กระท่อมปลายนา

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

ตราประจำมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพใช้รูปเพชร ประกอบในตราประจำมหาวิทยาลัย มาโดยตลอดตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้ง ซึ่งมีที่มาจากนามของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยคือ สุรัตน์ ซึ่งแปลว่าแก้วอันประเสริฐ ซึ่งก็หมายถึงเพชรนั่นเอง การนำรูปเพชรมาใช้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัย จึงเป็นการให้เกียรติและรำลึกถึงผู้ก่อตั้ง นอกจากนั้น เพชรยังสื่อความหมายถึงคุณค่า และความแข็งแกร่ง อุปมาดั่งมหาวิทยาลัย เป็นเสมือนสถานที่ "เจียระไน" ให้นักศึกษากลายเป็นเพชร ซึ่งทรงเกียรติทรงคุณค่า มีความมั่นคงแข็งแกร่ง และเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยรูปแบบดั้งเดิมเรียกว่า เพชรในชัยพฤกษ์ ซึ่งเป็นตราที่ประกอบไปด้วยรูปเพชรอยู่ตอนบน เล่มหนังสืออยู่ตอนล่าง และล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์ แต่ปัจจุบัน (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548) มีการออกแบบเพิ่มสีสัน เพื่อให้สื่อความหมายชัดเจนขึ้น เพิ่มความทันสมัยมากขึ้น โดยที่ยังคงใช้รูปเพชรลอยตัวอยู่ในเส้นวงกลม

สีประจำมหาวิทยาลัย

ที่มาของสีสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยนั้น จากหลักฐานและบันทึกทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แต่เดิมมหาวิทยาลัยใช้ สีเขียวอมฟ้า เป็นสีประจำมหาวิทยาลัย ดังจะเห็นได้จาก ปกเสื้อครุยของบัณฑิตรุ่นแรก ๆ ที่เป็นสีเขียวอมฟ้า และจากเพลงมาร์ชของมหาวิทยาลัย ที่ยังคงมีเนื้อร้องว่า ธงเขียวเชิดให้เด่นไกลนานเนาว์ มาจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบัน ได้เปลี่ยนมาใช้ สีม่วง และ สีแสด เป็นสีประจำมหาวิทยาลัย โดยการเปลี่ยนแปลงสีประจำมหาวิทยาลัยนั้น เพื่อเป็นเกียรติกับสองบูรพาจารย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย เนื่องจากสีม่วงเป็นสีประจำวันเสาร์ และสีแสดเป็นสีประจำวันพฤหัสบดี

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

ต้นชัยพฤกษ์

 
ต้นชัยพฤกษ์

เป็นต้นไม้มงคลที่ใช้ในพิธีการมงคลตามความเชื่อของคนไทย นำมาใช้เป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นชัยพฤกษ์ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารฝั่งทิศใต้ ของอาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ นับเป็นพระกรุณาธิคุณและเป็นมิ่งขวัญของชาวมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ต้นชัยพฤกษ์แห่งมิ่งมงคลนี้ จะหยั่งรากลึกลงในหัวใจของชาวมหาวิทยาลัยกรุงเทพสืบต่อไป

เพลงประจำมหาวิทยาลัย

เพลงประจำมหาวิทยาลัย ที่ใช้ในพิธีการและโอกาสต่างๆ นั้น มีทั้งเพลงมาร์ช และเพลงความรู้คู่ความดี เป็นเพลงที่ใช้มาตั้งแต่มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ลักษณะคำร้อง ทำนอง และแนวดนตรี จึงเป็นไปในลักษณะย้อนยุค

ทำเนียบอธิการบดี


โรงเรียนไทยเทคนิค
รายชื่อผู้อำนวยการและอาจารย์ใหญ่ วาระการดำรงตำแหน่ง อ้างอิง
สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ (ผู้อำนวยการ)

เจริญ คันธวงศ์ (อาจารย์ใหญ่)

25 ธันวาคม 2505 - พ.ศ. 2506
วิทยาลัยไทยเทคนิค
รายชื่ออธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง อ้างอิง
เจริญ คันธวงศ์ พ.ศ. 2506 - พ.ศ. 2508
วิทยาลัยกรุงเทพ
รายชื่ออธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง อ้างอิง
เจริญ คันธวงศ์ พ.ศ. 2508 - ตุลาคม พ.ศ. 2527
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รายชื่ออธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง อ้างอิง
เจริญ คันธวงศ์ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2527 - กรกฎาคม พ.ศ. 2531
ธนู กุลชล กรกฎาคม 2531 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
มัทนา สานติวัตร 1 มิถุนายน 2550 - 31 พฤษภาคม 2558
อุตตม สาวนายน 1 มิถุนายน 2558 - สิงหาคม 2558
เพชร โอสถานุเคราะห์ 21 สิงหาคม 2558 - ปัจจุบัน

คณะและวิทยาลัย


ครุยวิทยฐานะ
ครุย เป็นเครื่องแต่งกายแสดงวิทยฐานะของผู้สวมใส่ และแสดงความเป็นบัณฑิตแห่งสถาบัน ใช้สำหรับในพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัย เช่น พิธีไหว้ครู พิธีประสาทปริญญาบัตร เป็นต้น ชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ใช้รูปแบบเสื้อคลุมแบบยุโรปสมัยกลาง โดยเป็นเสือคลุมยาวคลุมเข่า สีดำ สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาโทขึ้นไปมีแถบกำมะหยี่สีดำที่สาบเสื้อและแขนเสื้อทั้งสอง

ปกเสื้อครุย เป็นผ้าสามเหลี่ยมที่คล้องคอโดยให้ชายปกห้อยไปทางด้านหลัง ปกเสื้อครุยจะเป็นผ้ากำมะหยี่สีต่างๆ ขลิบด้วยสีส้มซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย โดยปกเสื้อครุยจะมีสีสันที่ต่างกันไปตามสีของคณะ ซึ่งมีสีและความหมายดังนี้

 • คณะบัญชี สีฟ้า
 • คณะบริหารธุรกิจ สีแดง
 • คณะนิเทศศาสตร์ สีน้ำเงิน
 • คณะนิติศาสตร์ สีม่วง
 • คณะมนุษยศาสตร์ และการจัดการการท่องเที่ยว สีเหลืองทอง
 • คณะเศรษฐศาสตร์ สีเขียวเข้ม
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม สีส้ม
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ สีชมพูกลีบบัว
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สีแดงเข้ม
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สีน้ำตาล
 • คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ และการบริหารกิจการ
 • คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
 • วิทยาลัยนานาชาติ,วิทยาลัยนานาชาติจีน ใช้สีตามหลักสูตรหรือสาขาวิชาในคณะที่สังกัด

วิทยาเขต

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดดำเนินการสอนใน 2 วิทยาเขต ได้แก่

วิทยาเขตหลัก (Main Campus)

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองไปทางทิศเหนือประมาณ 14 กิโลเมตร มีพื้นที่ 441 ไร่ 1งาน 67 ตารางวา เป็นสถานที่ศึกษาของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี-โท-เอก ทุกคณะ ทุกชั้นปี นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่ตั้งของสนามกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ และพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยเครื่องถ้วยโบราณที่สำคัญและสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วิทยาเขตรังสิต ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ทั้งระบบจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งนับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 14001 ทั้งระบบ

วิทยาเขตกล้วยน้ำไท (City Campus)

 
ต้นกล้วยน้ำไท

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 119 ถนนกลัวยน้ำไท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 25 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา เป็นที่ทำการของหลักสูตรพิเศษ


ความสัมพันธ์กับสถาบันต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์กับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วโลกเป็นอย่างดี นำมาซึ่งความร่วมมือและการสนับสนุนทางด้านวิชาการรวมทั้งด้านวัฒนธรรมในโครงการต่างๆ เช่น โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา โครงการศึกษาดูงาน ตลอดจนการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการบริหารมหาวิทยาลัยระหว่างผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ที่ได้รับเชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมอธิการบดีระหว่างประเทศ (International of University Presidents IAUP) ซึ่งในปี 2527 ดร.เจริญ คันธวงศ์ อธิการบดีกิตติคุณ ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการ และดร.ธนู กุลชล อธิการบดีได้รับเลือกเป็นผู้ช่วยเลขาธิการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี

ในปี พ.ศ. 2549 ดร.ธนู กุลชล เป็นอธิการบดีเพียงคนเดียวจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง The Social Benefits of the Research University of in the 21st Century ซึ่งจัดขึ้นโดยเลขาธิการสหประชาชาติ ฯพณฯ โคฟี อันนัน ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2550 ดร.มัทนา สานติวัตร อธิการบดี ได้รับเชิญจาก ฯพณฯ บัน คี มูน เลขาธิการสหประชาชาติ เข้าร่วมสัมมนา The Secretary-General's Global Colloquium of University Presidents ในหัวข้อ Global Climate Change ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

ในด้านการพัฒนาคุณภาพเกี่ยวกับการเรียนการสอนและบุคลากร หรืออาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนในด้านวิชาการจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงดีเด่นของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ อาทิ

 • สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
  • Beijing Polytechnic University
  • Guangdong University of Foreign Studies
  • Hubei Open University
  • Southwest Jiaotong University
  • Yunnan Normal University
 • ประเทศญี่ปุ่น
  • Dohto University
  • Hagoromo University of International Studies
  • Kansai Gaidai University
  • Nagaoka University of Technology
  • Osaka Gakuin University
  • Osaka International University
  • Osaka Jogakuin College
  • Osaka University of Economics
 • สหรัฐอเมริกา
  • Babson College
  • California State University, Sacramento
  • College of Charleston
  • Fairleigh Dickinson University
  • Hawaii Pacific University
  • Marietta College
  • Middle Tennessee State University
  • Murray State University
  • Ohio University
  • Pittsburg State University
  • Southern Illinois University
  • University of Nebraska
  • University of New Orleans
  • University of Massachusetts, Amherst
  • University of Montana

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

การจัดอันดับโดย Qs Asia University Rankings สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลก ได้ทำการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย QS Asia University Rankings 2019 ซึ่งในการจัดอันดับครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยของไทย ทั้งสถาบันของรัฐและเอกชน ติดอันดับเอเชียทั้งหมดกว่า 19 สถาบัน และเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สามารถติด Top มหาวิทยาลัยเอกชนอันดับ 1 ของไทย และในระดับ 401-405 ในภูมิภาคเอเชีย

การจัดอันดับโดย เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจของสถาบันต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บไซต์ และเป็นความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access) ทั่วโลก โดยบ่งบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน เพื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ในการประเมินผลงานวิจัยของสถาบันซึ่ง เมื่อเดือนตุลาคม 2561 ล่าสุดผล ม.กรุงเทพ สร้างชื่อเสียงอีกครั้ง ด้วยการคว้าตำแหน่ง มหาวิทยาลัยเอกชน อันดับ 1 ของไทย การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ปี 2019

การจัดอันดับโดย uniRank University Ranking ผลการจัดอันดับของเว็บไซต์และองค์กรระหว่างประเทศ 4 International Colleges & Universities หรือ www.4icu.org ประกาศผล " The 2017 University Web Rankings : Top 200 Universities in the world " หรือ เว็บมหาวิทยาลัยยอดนิยมระดับโลก ที่มีการสืบค้นและเข้าชมมากที่สุดจากตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา จาก 200 ประเทศทั่วโลก ซึ่งมีการดำเนินการจัดอันดับความนิยมเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2005 และ รายงานผลปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม เรียกว่า uniRank University Ranking™

สถานที่สำคัญ

 • หอพระพุทธสุรัตนมุนี (หลวงพ่อเพชร) - เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสุรัตนมุนี ปางนาคปรก พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ลักษณะเป็นศาลาทรงไทยตรีมุข ก่ออิฐถือปูน ประกอบด้วยลวดลายไทยอย่างวิจิตรงดงาม องค์พระหล่อด้วยสำริด รมดำทั้งองค์ ฐานพญานาคประดับด้วยกระจกสี ด้านหน้าหอพระ มีแผ่นศิลาจารึกพระพุทธโอวาทของพระพุทธเจ้า
 • หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ (Surat Osathanugrah Library) - เป็นหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่วิทยาเขตรังสิต เป็นอาคารสูง 5 ชั้น ให้ชื่อเพื่อเป็นเกียรติแด่ร้อยตำรวจเอกสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย
 • อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์ - เป็นกลุ่มอาคารสำหรับการศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์ และการสื่อสารมวลชน ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบ ภายในมหาวิทยาลัยที่วิทยาเขตรังสิต
 • พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - จัดตั้งขึ้นเนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมีอายุครบรอบ 40 ปี ซึ่งอาจารย์สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย ได้กรุณามอบศิลปโบราณวัตถุ จำนวนกว่า 2,000 รายการ เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยห้องจัดแสดงอยู่บริเวณชั้นใต้ดินของหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,872 ตารางเมตร แบ่งออกเป็นห้องนิทรรศการถาวร ห้องนิทรรศการพิเศษ คลังพิพิธภัณฑสถานเพื่อการศึกษา สำนักงาน และร้านจำหน่ายของที่ระลึก
 • โรงละครแบล็กบ็อกซ์ - เป็นโรงละครแบบบรอดเวย์ ที่มีลักษณะเฉพาะคือ ทุกสิ่งทุกอย่างในโรงละครเป็นสีดำ สร้างด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้เป็นสถานที่แสดงละครเวทีของนักศึกษา
 • บียู เรสโตรองต์ - เป็นภัตตาคารจำลอง ของภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตั้งอยู่ที่อาคาร ศูนย์ประชาสัมพันธ์ (ประตู 1) วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ให้บริการเฉพาะอาหารกลางวัน ทุกวันอังคาร-วันเสาร์ ระหว่างเวลา 11.00-14.00 น. ยกเว้นช่วงสอบ และปิดภาคการศึกษา วัตถุประสงค์ที่สำคัญในการเปิดดำเนินการ คือ ให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำความรู้มาปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้ และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ เหนือสิ่งอื่นใด นักศึกษาจะต้องเรียนรู้ และเข้าใจว่า จะต้องให้บริการอย่างสุดความสามารถ
 • หอศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานทางศิลปะต่างๆ ทั้งศิลปินอาชีพ ศิลปินอิสระ นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
 • บียู แลนด์มาร์ก คอมเพล็กซ์ กลุ่มอาคาร 3 หลัง ตั้งอยู่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยวิทยาเขตรังสิต

ชีวิตในมหาวิทยาลัย

เพชรกิจกรรม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดให้มีการทำกิจกรรมนอกหลักสูตร โดยมีการกำหนดเป็นหัวข้อกิจกรรมต่างๆ เป็น 2 ลักษณะ ลักษณะแรก เป็นกิจกรรมเชิงบังคับ และลักษณะที่สอง เป็นกิจกรรมที่สามารถเลือกทำได้ ซึ่งนักศึกษาจะต้องบันทึกกิจกรรมต่างๆ ที่ทำลงในสมุดบันทึกกิจกรรม หรือ Electronic Diamond Book ซึ่งถือเป็นหลักฐานสำคัญว่านักศึกษาได้เรียนรู้กิจกรรมนอกหลักสูตร และได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยว่าตนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ อันมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์เปี่ยมด้วยความรู้คู่ความดี ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

สำหรับกิจกรรมที่นักศึกษาต้องทำเป็น 8 หมวด คือ

 • 1. กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม อาทิ กิจกรรมด้านศาสนา การฝึกอบรมปฏิบัติธรรมการทำบุญตักบาตร
 • 2. กิจกรรมที่รับผิดชอบต่อสถาบันและสังคม อาทิ การปลูกฝังจิตสำนึกประชาธิปไตยผ่านการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ทั้งในระดับสถาบัน ท้องถิ่นหรือระดับชาติ การร่วมรณรงค์ในโครงการต่างๆ เช่น การแต่งกายถูกระเบียบ การใช้สะพานลอย การปฏิบัติตามกฏจราจร (กิจกรรมบังคับ: การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา หรือคณะกรรมการคณะ)
 • 3. กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และการมีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ อาทิ การส่งผลงานเข้าประกวดโครงการต่างๆ การเข้าร่วมอบรม สัมมนาหลักสูตรต่างๆที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และการมีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ (กิจกรรมบังคับ: การเข้าชมนิทรรศการที่จัดโดยหอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ)
 • 4. กิจกรรมวิชาการ อาทิ การศึกษาดูงาน เข้าร่วมอบรม สัมมนา หลักสูตรที่ให้ทักษะความรู้ทางด้านวิชาการ
 • 5. กิจกรรมกีฬา ส่งเสริมสุขภาพ และ นันทนาการ อาทิ การเข้าร่วมงานกีฬาต่างๆ หรือการออกกำลังกายในสถานที่ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ หรือตาม Fitness Center ภายนอกอย่างสม่ำเสมอ
 • 6. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ การบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมการออกค่ายอาสา การบริจาคโลหิต การ่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการปลูกป่า เป็นต้น
 • 7. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม อาทิ การร่วมกิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญ หลือเทียนพรรษา วันลอยกระทง พิธีไหว้ครู (กิจกรรมบังคับ: การเข้าชมพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
 • 8. การเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรม หรือกลุ่มกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยรับรอง พร้อมร่วมทำ กิจกรรมกับชมรม หรือกลุ่มกิจกรรมที่เข้าร่วม


หมายเหตุ :

 • 1. กิจกรรมบังคับของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ เรื่องการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปเยี่ยมชมที่ ว.รังสิต หรือไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อื่น ๆ แทนได้ โดยนักศึกษาต้องมีหลักฐาน และได้รับอนุการอนุญาตให้บันทึกกิจกรรมจากคณบดี
 • 2. กิจกรรมบังคับของนักศึกษา ภาคพิเศษ กิจกรรมบังคับของนักศึกษา ภาคพิเศษ มีเพียง 1 กิจกรรม คือชมหอศิลป์ เพราะเรียนที่ ว.กล้วยน้ำไท และไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานสโมสร นักศึกษา

นักศึกษาทุกหลักสูตรปริญญาตรี ต้องทำกิจกรรมให้ครบทั้งหมด โดย 4 ปีภาคปกติจะต้องมีจำนวนกิจกรรมที่กำหนดไม่น้อยกว่า 16 กิจกรรม ปีละไม่ต่ำกว่า 50 ชั่วโมง ครบ 8 หมวด และ 3 กิจกรรมบังคับ ส่วนการได้รับทรานสคริปและเกียรติบัตรแสดงการเข้าร่วมทำกิจกรรม ภาคปกติจะต้องมีจำนวนกิจกรรมที่กำหนดไม่น้อยกว่า 32 กิจกรรม ปีละไม่ต่ำกว่า 50 ชั่วโมง ครบ 8 หมวด และ 3 กิจกรรมบังคับ และภาคพิเศษต้องมีจำนวนกิจกรรมที่กำหนดไม่น้อยกว่า 8 กิจกรรม ครบ 8 หมวด และ 1 กิจกรรมบังคับ (ชมหอศิลป์) ส่วนการได้รับทรานสคริปและเกียรติบัตรแสดงการเข้าร่วมทำกิจกรรม ภาคปกติจะต้องมีจำนวนกิจกรรมที่กำหนดไม่น้อยกว่า 16 กิจกรรม ครบ 8 หมวด และ 1 กิจกรรมบังคับ (ชมหอศิลป์) จึงจะถือว่าทำกิจกรรมนอกหลักสูตรและได้รับประสบการณ์เพื่อพัฒนาตนเองสมคุณค่าแห่งการเป็นบัณฑิต

กิจกรรมปฐมนิเทศและรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพจัดให้มีพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เป็นประจำทุกปี โดยเป็นการปฐมนิเทศรวมทั้งมหาวิทยาลัย ท่านอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ซึ่งในงานจะมีพิธีบายสีสู่ขวัญ และการแสดงจากพี่จากคณะและชมรมต่างๆ คอนเสิร์ตจากศิลปินดารา เพื่อเป็นการต้อนรับน้องใหม่ ในแต่ละปีจะมีชื่องานที่แตกต่างกันไป เช่น

 • ปี 2548 Enjoy Bu Life 2005 (4 มิถุนายน 2548 ณ อาคารยิมเนเซียม 1 ฮอล์ล 1 ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)
 • ปี 2549 พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2549 (ณ อาคารยิมเนเซียม 1 ฮอล์ล 1 ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)
 • ปี 2550 พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2550 (2 มิถุนายน 2550 ณ อาคารอเนกประสงค์ (ธันเดอร์โดม) สถานกีฬาเมืองทองธานี)
 • ปี 2551 Bangkok Kok Kok Kok เปิดประตูมหาวิทยาลัย คู่หัวใจคุณธรรม (ณ อาคารยิมเนเซียม 1 ฮอล์ล 1 ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)
 • ปี 2552 Miracle Freshy Day 2009 มหัศจรรย์วันรับน้องใหม่ ใส่ใจทำความดี (30 พฤษภาคม 2552 ณ อาคารยิมเนเซียม 1 ฮอล์ล 1 ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)
 • ปี 2553 Fantastic Freshy Day 2010 Welcome to Bu Creative World (11 มิถุนายน 2553 ณ อาคารยิมเนเซียม 1 ฮอล์ล 1 ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)
 • ปี 2554 BU ร้อยดวงใจ เทิดไท้๘๔พรรษามหาราชา (10 มิถุนายน 2554 ณ อาคารยิมเนเซียม 1 ฮอล์ล 1 ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)

Sport Day

Sport Day เป็นการแข่งขันกีฬาภายในของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งจัดโดยสโมสรนักศึกษาภาคปกติ เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างนักศึกษาคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ที่สนามกีฬาสุรี บูรณธนิต และสนามกีฬาภายใน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

งานลอยกระทง วิทยเขตรังสิต

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีการจัดประเพณีลอยกระทงเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ในงานจะมีการประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การออกร้านขายของของคณะ และชมรมต่างๆ ซึ่งจะจัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยเขตรังสิต

กิจกรรมชมรมและโครงการต่างๆ

ชมรมวิชาการ

 • ชมรมไอแซค
 • ชมรมถ่ายภาพ
 • ชมรมการตลาด
 • ชมรมปาฐกถาและโต้วาที

ชมรมศิลปวัฒนธรรม

 • ชมรมศาสนาและวัฒนธรรมไทย
 • ชมรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย
 • ชมรมดนตรีสากล
 • ขับร้องและประสานเสียง

ชมรมนักศึกษาสัมพันธ์

 • ชมรมเชียร์
 • ชมรมกระจายเสียง
 • ชมรมวิทยุสมัครเล่น
 • ชมรมทัศนศึกษาและการท่องเที่ยว

ชมรมบำเพ็ญประโยชน์

 • ชมรมโรตาแรคท์
 • ชมรมค่ายอาสาพัฒนา
 • ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชมรมกีฬา

 • ชมรมยูโด
 • ชมรมกรีฑา
 • ชมรมตะกร้อ
 • ชมรมเทนนิส
 • ชมรมฟันดาบ
 • ชมรมฟุตบอล
 • ชมรมรักบี้ฟุตบอล
 • ชมรมบาสเกตบอล
 • ชมรมวอลเลย์บอล
 • ชมรมแบดมินตัน
 • ชมรมเทเบิลเทนนิส

กิจกรรมคณะ

 • คณะบัญชี
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • วิทยาลัยนานาชาติ

โครงการ

 • โครงการละครเวทีการกุศล เป็นโครงการของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ใช้ชื่อกลุ่มว่า "ครอบครัวละครนิเทศศาสตร์" ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสนใจกิจกรรมการแสดง เข้าร่วมเป็นทีมงาน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้คำแนะนำในการดำเนินงาน ซึ่งโครงการละครเวทีนี้จะจัดแสดงเป็นประจำทุกปี รายได้ส่วนหนึ่งจากการแสดงจะมอบแก่องค์กรการกุศล
 • โครงการให้คำแนะนำและปรึกษาด้านกฎหมาย เป็นโครงการของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ในการให้บริการด้านกฎหมายแก่ประชาชนและผู้สนใจ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จัดเป็นบริการเพื่อสังคมที่นักศึกษาสามารถใช้เป็นเวทีในการฝึกฝนเชิงปฏิบัติการและได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว โดยมีอาจารย์ผู้มีความรู้และความ เชี่ยวชาญทางกฎหมายควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้บริการนี้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่
 • โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนบริษัทจำลองรีจอยซ์ เป็น โครงการของนักศึกษาภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ที่จัดตั้งบริษัทจำลองขึ้น เพื่อฝึกฝนประสบการณ์ภาคปฏิบัติ โดยนักศึกษาทำหน้า ที่ในการบริหารงานเองทั้งระบบ ซึ่งเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จ และมียอดจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นทุกปี
 • โครงการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ เป็นโครงการของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการแข่งขันหุ่นยนต์ TPA Robocon'98 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีส (ไทย-ญี่ปุ่น) และรางวัลชนะเลิศ (Winner) และรางวัล Best Performance ในฐานะทีมตัวแทนประเทศไทยจากการแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์นานาชาติ Robocon'99 ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นชัยชนะครั้งแรกของประเทศไทย และเพื่อเป็นการพัฒนศักยภาพผู้นำนักศึกษา ทางมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาผู้นำนักศึกษาประจำปีโดยมีจุดประสงค์ที่จะเสริมสร้างทักษะแก่นักศึกษา ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของชมรม คณะและโครงการกิจกรรมต่างสๆ นักศึกษาสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งกิจกรรมภายในและการเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างสถาบัน
 • โครงการฝึกงานด้านบัญชี เป็นโครงการของนักศึกษาคณะ บัญชีเพื่อฝึกปฏิบัติงานด้านการจัดทำและการนำเสนอข้อมูลทางการบัญชี รวมถึงด้านการตรวจสอบบัญชี โดยนักศึกษาสามารถเลือกฝึกงานในโครงการต่าง ๆ ได้ตามความสนใจและความถนัด ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้มีทักษะ และประสบการณ์ทางวิชาชีพเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาเพื่อก้าวสู่โลกธุรกิจ

บุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ด้านศาสนา
ด้านพระบรมวงศ์ษานุวงศ์
ด้านวงการบันเทิง
ด้านกีฬา
ด้านการเมือง
ด้านบุคคลากรทางการศึกษา
ด้านวงการทหาร
ด้านวงการตำรวจ
ด้านวงการแพทย์
ด้านวงการราชการพลเรือน
ด้านวงการผู้ประกาศข่าว
ด้านวงการพิธีกร
 • ธรรมนูญ บุญใส (นัททวิต เจ้าของช่อง Youtube:VAST Studio) คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
 • กรองรัตน์ นามสกุลรอระบุ (Daw Krongrat) (ดาว เจ้าของช่อง Youtube:Daw Daw) คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
ด้านวงการธุรกิจ
ด้านวงการอื่นๆ

การเดินทาง

วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

 • ที่ตั้ง ซอยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 • การคมนาคม รถประจำทางสาย 22 45 46 72 98 102 109 115 116 149 154 ปอ. 22 ปอ. 72 ปอ.115 ปอ. 173 ปอ. 507 ปอ. 519 ปอ.552 ปอ.544

วิทยาเขตรังสิต

 • ที่ตั้ง 9/1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 • การคมนาคม รถไฟสายสีแดงเข้ม ส่วนต่อขยาย ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ลงสถานีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รถประจำทางสาย 29 39 ปอ. 510 ปอ. 520 ปอ. 29 ปอ. 39 รถ บขส. สายภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังจัดบริการรถโดยสารวิ่งระหว่างวิทยาเขตกล้วยน้ำไท และวิทยาเขตรังสิต ผ่านทางด่วนใช้เวลาประมาณ 40 นาที เป็นบริการเฉพาะอีกด้วย

รถบริการภายในมหาวิทยาลัย

 • ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยเขตรังสิต มีการให้บริการรถในการรับส่งนักศึกษาภายใน โดยรถจะจอดรับบริเวณ ศาลาพักใจ อาคาร A7 อาคาร A3 (BU Land Mark) อาคาร A4 อาคาร A6 อาคาร B4 (คณะวิศวกรรมศาสตร์) หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์ ศูนย์กีฬาสุรี บูรณธนิต

อ้างอิง

 1. ราชกิจจานุเบกษาก่อตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนวิทยาลัยกรุงเทพเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา
 2. http://www.info.mua.go.th/info/download.php?file_id=202010151436.xlsx&stat_id=6944&id_member=
 3. หนังสือที่ระลึก 40 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ. 2545
 4. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 จากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
 5. http://www.suratosathanugrah.com/main/main.html
 6. http://www.charoen.bu.ac.th/home.html
 7. http://www.thanu.bu.ac.th/
 8. http://www.bu.ac.th/NewsandInform/bunews/2550/Jun50/news01.html
 9. http://www.bu.ac.th/tha/about-executive-officer.html
 10. ที่มา หนังสือที่ระลึก 40 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ. 2545
 11. ที่มา http://www.bu.ac.th/th/visitor/aboutbu/aboutbu.php
 12. ที่มา: QS University Rankings - https://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2019
 13. Ranking Web of World UniversitiesTop South East Asia
 14. ที่มา: uniRank University Ranking - https://www.4icu.org/th/
 15. คู่มือน้องใหม่คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี 2552
 16. http://www.bu.ac.th/NewsandInform/Alumni/magazine/No46/bunews01_0.html
 17. ระเบียการระดับปริญาตรี ปีการศึกษา 2552-2553 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 18. http://www.bu.ac.th/th/aboutbu/maps_directions.php
 • BU Timeline

ดูเพิ่ม

แหล่งข้อมูลอื่น

 • เว็บไซต์ทางการของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศของ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • ภาพถ่ายดาวเทียมจากวิกิแมเปีย หรือกูเกิลแมปส์
  • แผนที่จากมัลติแมป หรือโกลบอลไกด์
  • ภาพถ่ายทางอากาศจากเทอร์ราเซิร์ฟเวอร์

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°42′40″N 100°34′55″E / 13.711208°N 100.581952°E / 13.711208; 100.581952

มหาว, ทยาล, ยกร, งเทพ, งกฤษ, bangkok, university, กษรย, มกท, เป, นสถาบ, นอ, ดมศ, กษาเอกชน, ใน, แห, งแรกในประเทศไทยถ, กสถาปนาข, นพร, อมก, ทยาล, ยเกร, ทยาล, ยไทยส, ยะ, ทยาล, ยธ, รก, จบ, ณฑ, ตย, และว, ทยาล, ยพ, ฒนา, เร, มแรกน, นได, บการก, อต, งในช, ทยาล, ยไทยเทคน. mhawithyalykrungethph xngkvs Bangkok University xksryx mkth BU epnsthabnxudmsuksaexkchn 1 in 5 aehngaerkinpraethsithythuksthapnakhunphrxmkb withyalyekrik withyalyithysuriya withyalythurkicbnthity aelawithyalyphthna erimaerknnidrbkarkxtnginchux withyalyithyethkhnikh emuxpi ph s 2505 txmacungepliynchuxepn withyalykrungethph aelaidrbkarykthanakhunepn mhawithyalykrungethph emuxwnthi 24 tulakhm ph s 2527 tamprakasinrachkiccanuebksa lngwnthi 18 thnwakhm ph s 2527 odycdkareriynkarsxnin 11 khna rwmthng withyalynanachati aelabnthitwithyaly khrxbkhlumsakhawithyasastraelaethkhonolyi mnusysastr sngkhmsastr aelasthaptykrrmsastr pccubn epiddaeninkarsxn in 2 withyaekht idaek withyaekhtklwynaith krungethphmhankhr aelawithyaekhtrngsit cnghwdpthumthanimhawithyalykrungethphBangkok Universitychuxyxmkth BUkhtiphcnkhwamrukhukhwamdisthapna28 phvsphakhm ph s 2513 51 pi 1 praephthsthabnxudmsuksaexkchnxthikarbdiephchr oxsthanuekhraahnayksphas phiess dr kittiphngs kityarkscanwnphusuksa29 547 khn 2 pikarsuksa 2563 thitngwithyaekhtklwynaithsxymhawithyalykrungethph thnnphraramthi 4 aekhwngphraokhnng ekhtkhlxngety krungethphmhankhr withyaekhtrngsit thnnphhloythin tablkhlxnghnung xaephxkhlxnghlwng cnghwdpthumthanisipracasthabn aesd mwngephlngmarchmhawithyalykrungethph khwamrukhukhwamdichayamxkrungethphmaskhxttukephchrewbistwww bu ac th enuxha 1 prawti 2 sylksnpracamhawithyaly 2 1 trapracamhawithyaly 2 2 sipracamhawithyaly 2 3 tnimpracamhawithyaly 2 4 ephlngpracamhawithyaly 3 thaeniybxthikarbdi 4 khnaaelawithyaly 5 withyaekht 5 1 withyaekhthlk Main Campus 5 2 withyaekhtklwynaith City Campus 6 khwamsmphnthkbsthabntangpraeths 7 karcdxndbmhawithyaly 8 sthanthisakhy 9 chiwitinmhawithyaly 9 1 ephchrkickrrm 9 2 kickrrmpthmniethsaelarbnxngihmkhxngmhawithyaly 9 3 Sport Day 9 4 nganlxykrathng withyekhtrngsit 9 5 kickrrmchmrmaelaokhrngkartang 17 10 bukhkhlthimichuxesiyngcakmhawithyalykrungethph 11 karedinthang 12 xangxing 13 duephim 14 aehlngkhxmulxunprawti aekikhmhawithyalykrungethphthuxkaenidkhun cakkarkxtng withyalyithyethkhnikh xngkvs Thai Polytechnic Institute khunemuxpi ph s 2505 odysurtn aelapxngthiphy oxsthanuekhraah ecakhxngkickarklumoxsthspha sungtngxyubnthidinkhxngthngsxng phayinsxybanklwyit rimthnnphraramthi 4 pccubnepnthitngkhxngwithyaekhtklwynaith sunginsmynnyngepnthnnlukrngxyu aetepnyankhakhaykhxngehlabrrdanayhangtangchati rwmthungthaeruxsinkhathikhlxngetydwytxmainpi ph s 2508 phubriharepliynchuxsthabnaehngniepn withyalykrungethph xngkvs Bangkok College enuxngcakchuxedim srangkhwamsbsntxprachachnthwip thikhidwaepnorngeriynxachiwsuksa odysmyaerk krathrwngsuksathikarmiidrbrxng karcdkarsuksakhxngorngeriyn txngkarxangxing aetenuxngcakepnwithyalyexkchnaehngaerk thiepidsxninradbpriyya phubriharcungkhxkhwamrwmmuxthangwichakar cakmhawithyalyaefrlidikkhinsn Fairleigh Dickinson University shrthxemrika ihepnphurbrxngwithythanakhxngpriyya odyinsmynn phusaerckarsuksacakwithyalykrungethph camipriyyasxngibkhux cakwithyalykrungethph aelamhawithyalyaefrlidikkhinsndwy 3 inrayatxma withyalykrungethphkhyaytwkhunepnladb khnaediywkn mikarkxtngwithyalyexkchn ephimetimkhunxikhlayaehng echnwithyalykarkhahruxwithyalythurkicbnthity sngphlihkaraekhngkhnkhxngsthabnkarsuksaexkchnsungkhun phubriharwithyalykrungethph cungwangokhrngkarkhyaykarsuksa ephuxykthanakhunepnmhawithyalymaodytlxd cnkrathngemuxwnthi 24 tulakhm ph s 2527 thbwngmhawithyalycungykthanakhunepn mhawithyalykrungethph phrxmkbmhawithyalythurkicbnthity aelamhawithyalyhxkarkhaithy 4 mhawithyalykrungethphmikarkhyaytwxyangrwderw namasungkarepidwithyaekhtaehngihm briewnyanrngsit cnghwdpthumthani sungtngxyuhangcakthaxakasyandxnemuxng iptamthnnphhloythinepnrayathang 14 kiolemtr phayinphunthikwa 400 ir sungphukxtngmhawithyalymikhwamkhadhwng thicasrangwithyaekhtrngsit ihepnmhawithyalythimibrryakas echnediywkbmhawithyalychnna inshrachxanackraelashrthxemrika sungtngxyuinyanchanemuxng xakhareriyntang mikhwamoddednepnexklksn prakxbdwyswnhyxm sungpluktnimiwmak rwmthungkhudthaelsab aetenuxngcakinyukhaerkthikhyaywithyaekhtnn yanrngsityngkhnghangiklcakkhwamecriykhxngemuxng nksuksamhawithyalykrungethph cungphaknkhnannamwithyaekhtrngsitwaepn krathxmplaynasylksnpracamhawithyaly aekikhtrapracamhawithyaly aekikh mhawithyalykrungethphichrupephchr prakxbintrapracamhawithyaly maodytlxdtngaetaerkerimkxtng sungmithimacaknamkhxngphukxtngmhawithyalykhux surtn sungaeplwaaekwxnpraesrith sungkhmaythungephchrnnexng karnarupephchrmaichepntrapracamhawithyaly cungepnkarihekiyrtiaelaralukthungphukxtng nxkcaknn ephchryngsuxkhwamhmaythungkhunkha aelakhwamaekhngaekrng xupmadngmhawithyaly epnesmuxnsthanthi eciyrain ihnksuksaklayepnephchr sungthrngekiyrtithrngkhunkha mikhwammnkhngaekhngaekrng aelaepnthiyxmrbkhxngsngkhm odyrupaebbdngedimeriykwa ephchrinchyphvks sungepntrathiprakxbipdwyrupephchrxyutxnbn elmhnngsuxxyutxnlang aelalxmrxbdwychxchyphvks aetpccubn tngaetpikarsuksa 2548 mikarxxkaebbephimsisn ephuxihsuxkhwamhmaychdecnkhun ephimkhwamthnsmymakkhun odythiyngkhngichrupephchrlxytwxyuinesnwngklm sipracamhawithyaly aekikh thimakhxngsisylksnpracamhawithyalynn cakhlkthanaelabnthukthangprawtisastrkhxngmhawithyaly aetedimmhawithyalyich siekhiywxmfa epnsipracamhawithyaly dngcaehnidcak pkesuxkhruykhxngbnthitrunaerk thiepnsiekhiywxmfa aelacakephlngmarchkhxngmhawithyaly thiyngkhngmienuxrxngwa thngekhiywechidihedniklnanenaw macnthungpccubnpccubn idepliynmaich simwng aela siaesd epnsipracamhawithyaly odykarepliynaeplngsipracamhawithyalynn ephuxepnekiyrtikbsxngburphacaryphukxtngmhawithyaly enuxngcaksimwngepnsipracawnesar aelasiaesdepnsipracawnphvhsbdi tnimpracamhawithyaly aekikh tnchyphvks tnchyphvksepntnimmngkhlthiichinphithikarmngkhltamkhwamechuxkhxngkhnithy namaichepntnimpracamhawithyaly smedcphraethphrtnrachsuda syambrmrachkumari thrngpluktnchyphvks n briewndanhnaxakharfngthisit khxngxakharhxsmudsurtn oxsthanuekhraah nbepnphrakrunathikhunaelaepnmingkhwykhxngchawmhawithyalykrungethph thitnchyphvksaehngmingmngkhlni cahyngrakluklnginhwickhxngchawmhawithyalykrungethphsubtxipephlngpracamhawithyaly aekikh ephlngpracamhawithyaly thiichinphithikaraelaoxkastang nn mithngephlngmarch aelaephlngkhwamrukhukhwamdi epnephlngthiichmatngaetmikarkxtngmhawithyaly lksnakharxng thanxng aelaaenwdntri cungepnipinlksnayxnyukhthaeniybxthikarbdi aekikh ecriy khnthwngs xthikarbdikittikhunkxtng orngeriynithyethkhnikhraychuxphuxanwykaraelaxacaryihy warakardarngtaaehnng xangxingsurtn oxsthanuekhraah phuxanwykar ecriy khnthwngs xacaryihy 25 thnwakhm 2505 ph s 2506 5 6 withyalyithyethkhnikhraychuxxthikarbdi warakardarngtaaehnng xangxingecriy khnthwngs ph s 2506 ph s 2508withyalykrungethphraychuxxthikarbdi warakardarngtaaehnng xangxingecriy khnthwngs ph s 2508 tulakhm ph s 2527mhawithyalykrungethphraychuxxthikarbdi warakardarngtaaehnng xangxingecriy khnthwngs 24 tulakhm ph s 2527 krkdakhm ph s 2531thnu kulchl krkdakhm 2531 31 phvsphakhm ph s 2550 7 mthna santiwtr 1 mithunayn 2550 31 phvsphakhm 2558 8 xuttm sawnayn 1 mithunayn 2558 singhakhm 2558ephchr oxsthanuekhraah 21 singhakhm 2558 pccubn 9 khnaaelawithyaly aekikhbnthitwithyaly khnabychi khnabriharthurkic khnaniethssastr khnanitisastr khnamnusysastr aelakarcdkarkarthxngethiyw khnaesrsthsastr khnaethkhonolyisarsnethsaelanwtkrrm khnasilpkrrmsastr khnawiswkrrmsastr khnasthaptykrrmsastr khnakarsrangecakhxngthurkic aelakarbriharkickar khnadicithlmiediyaelasilpaphaphyntr withyalynanachati withyalynanachaticin khruywithythanakhruy epnekhruxngaetngkayaesdngwithythanakhxngphuswmis aelaaesdngkhwamepnbnthitaehngsthabn ichsahrbinphithikarsakhykhxngmhawithyaly echn phithiihwkhru phithiprasathpriyyabtr epntn chudkhruywithythanakhxngmhawithyalykrungethph ichrupaebbesuxkhlumaebbyuorpsmyklang odyepnesuxkhlumyawkhlumekha sida sahrbbnthitradbpriyyaothkhunipmiaethbkamahyisidathisabesuxaelaaekhnesuxthngsxng pkesuxkhruy epnphasamehliymthikhlxngkhxodyihchaypkhxyipthangdanhlng pkesuxkhruycaepnphakamahyisitang khlibdwysismsungepnsipracamhawithyaly odypkesuxkhruycamisisnthitangkniptamsikhxngkhna sungmisiaelakhwamhmaydngni khnabychi sifa khnabriharthurkic siaedng khnaniethssastr sinaengin khnanitisastr simwng khnamnusysastr aelakarcdkarkarthxngethiyw siehluxngthxng khnaesrsthsastr siekhiywekhm khnaethkhonolyisarsnethsaelanwtkrrm sism khnasilpkrrmsastr sichmphuklibbw khnawiswkrrmsastr siaedngekhm khnasthaptykrrmsastr sinatal khnakarsrangecakhxngthurkic aelakarbriharkickar khnadicithlmiediyaelasilpaphaphyntr withyalynanachati withyalynanachaticin ichsitamhlksutrhruxsakhawichainkhnathisngkd 10 withyaekht aekikhmhawithyalykrungethph epiddaeninkarsxnin 2 withyaekht idaek withyaekhthlk Main Campus aekikh tngxyu n elkhthi 9 1 hmu 5 thnnphhloythin tablkhlxnghnung xaephxkhlxnghlwng cnghwdpthumthani hangcakthaxakasyannanachatidxnemuxngipthangthisehnuxpraman 14 kiolemtr miphunthi 441 ir 1ngan 67 tarangwa epnsthanthisuksakhxngnksuksainradbpriyyatri oth exk thukkhna thukchnpi nxkcakni yngepnsthanthitngkhxngsnamkila mhawithyalykrungethph hxsmudsurtn oxsthanuekhraah aelaphiphithphnthsthanekhruxngthwyexechiytawnxxkechiyngit sungepnsunyklangkarsuksawicyekhruxngthwyobranthisakhyaelasmburnthisudaehnghnunginphumiphakhexechiytawnxxkechiyngitwithyaekhtrngsit idrbkarrbrxngmatrthan ISO 14001 thngrabbcaksthabnsingaewdlxmithy sungnbepnmhawithyalyexkchnaehngaerkinpraethsithythiidrbrxngmatrthan ISO 14001 thngrabb 11 withyaekhtklwynaith City Campus aekikh tnklwynaithtngxyu n elkhthi 119 thnnklwynaith aekhwngphraokhnng ekhtkhlxngety krungethphmhankhr miphunthi 25 ir 3 ngan 49 tarangwa epnthithakarkhxnghlksutrphiesskhwamsmphnthkbsthabntangpraeths aekikhmhawithyalymikhwamsmphnthkbsthabnxudmsuksatang thwolkepnxyangdi namasungkhwamrwmmuxaelakarsnbsnunthangdanwichakarrwmthngdanwthnthrrminokhrngkartang echn okhrngkaraelkepliynkhnacaryaelanksuksa okhrngkarsuksadungan tlxdcnkarphbpaaelkepliynkhwamruthangdankarbriharmhawithyalyrahwangphubriharradbsungmhawithyalykrungethphepnsthabnxudmsuksaaehngaerkkhxngphakhphunexechiyxakhenythiidrbechiyekhaepnsmachikkhxngsmakhmxthikarbdirahwangpraeths International of University Presidents IAUP sunginpi 2527 dr ecriy khnthwngs xthikarbdikittikhun idrbeluxkepnelkhathikar aeladr thnu kulchl xthikarbdiidrbeluxkepnphuchwyelkhathikar odymiwarakardarngtaaehnngepnewla 3 piinpi ph s 2549 dr thnu kulchl epnxthikarbdiephiyngkhnediywcakmhawithyalyinpraethsithythiidrbechiyihekharwmkarsmmnainhwkhxeruxng The Social Benefits of the Research University of in the 21st Century sungcdkhunodyelkhathikarshprachachati phn okhfi xnnn n nkhrniwyxrk shrthxemrikanxkcakniinpi ph s 2550 dr mthna santiwtr xthikarbdi idrbechiycak phn bn khi mun elkhathikarshprachachati ekharwmsmmna The Secretary General s Global Colloquium of University Presidents inhwkhx Global Climate Change n nkhrniwyxrk shrthxemrikaindankarphthnakhunphaphekiywkbkareriynkarsxnaelabukhlakr hruxxacaryphusxn mhawithyalyidrbkarsnbsnunindanwichakarcakmhawithyalythimichuxesiyngdiednkhxngpraethsshrthxemrikaaelapraethsxun xathi ekhruxrthxxsetreliy Deakin University University of Wollongongsatharnrthxxsetriy FHS Kufstein Tirol University of Applied Sciences Management Center Innsbruck MCI Upper Austria University of Applied Sciencessatharnrthprachachnbngklaeths IBAIS University International Business Administration and Information System International University of Business Argriculture and Technology IUBAT rachxanackrkmphucha Norton Universitysatharnrthcin ithwn Beijing Polytechnic University Guangdong University of Foreign Studies Hubei Open University Southwest Jiaotong University Yunnan Normal Universitysatharnrthisprs The American University of Cyprussatharnrthfinaelnd Mikkeli Polytechnic Satakunta University of Applled Sciencessatharnrthfrngess Ecole Superieure des Sciences Commerciales d Angers ESSCA shphnthsatharnrtheyxrmni Bad Honnef Bonn International University of Applied Sciencessatharnrthhngkari Budapest Business Schoolsatharnrthxinediy AICAR Business Schoolsatharnrthxinodniesiy University Negeri Semarangsatharnrthixraelnd Dundalk Institute of Technologysatharnrthxitali University of Foggiapraethsyipun Dohto University Hagoromo University of International Studies Kansai Gaidai University Nagaoka University of Technology Osaka Gakuin University Osaka International University Osaka Jogakuin College Osaka University of Economicssatharnrthekahli Hankuk Aviation University Hannam University Sungkyunkwan University Pai Chai Universitysatharnrthprachathipityprachachnlaw The Lao American Collegepraethsmaelesiy Universiti of Utara Malaysiashrthemksiok Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey ITESM rachrthomnaok International University of Monacorachxanackrnxrewy Alesund University College Hedmark University Collegesatharnrthfilippins La Consolacion College Bacolod University of Mindanoarachxanackrswiedn Malardalen University Vaxjo Universityshrachxanackr Leeds Metropolitan Universityshrthxemrika Babson College California State University Sacramento College of Charleston Fairleigh Dickinson University Hawaii Pacific University Marietta College Middle Tennessee State University Murray State University Ohio University Pittsburg State University Southern Illinois University University of Nebraska University of New Orleans University of Massachusetts Amherst University of Montanasatharnrthsngkhmniymewiydnam Cantho University Duy Tan University Vietnam University of Commercekarcdxndbmhawithyaly aekikhkarcdxndbody Qs Asia University Rankings 12 sthabncdxndbmhawithyalychuxdngradbolk idthakarprakasphlkarcdxndbmhawithyalyinphumiphakhexechiy QS Asia University Rankings 2019 sunginkarcdxndbkhrngni mimhawithyalykhxngithy thngsthabnkhxngrthaelaexkchn tidxndbexechiythnghmdkwa 19 sthabn aelaepnthinayindiepnxyangyingthimhawithyalykrungethph samarthtid Top mhawithyalyexkchnxndb 1 khxngithy aelainradb 401 405 inphumiphakhexechiykarcdxndbody ewboxemtriks Webometrics 13 sungcdthakhunephuxaesdngkhwamtngickhxngsthabntang inkarephyaephrkhwamrusuewbist aelaepnkhwamrierimephuxsngesrimkarekhathungkhwamruxyangepidkwang Open Access thwolk odybngbxkthungprimanaelakhunphaphkhxngsingtiphimphxielkthrxnikskhxngsthabn ephuxichrwmkbtwchiwdxun inkarpraeminphlnganwicykhxngsthabnsung emuxeduxntulakhm 2561 lasudphl m krungethph srangchuxesiyngxikkhrng dwykarkhwataaehnng mhawithyalyexkchn xndb 1 khxngithy karcdxndbewbistmhawithyalychnnakhxngolk pi 2019karcdxndbody uniRank University Ranking 14 phlkarcdxndbkhxngewbistaelaxngkhkrrahwangpraeths 4 International Colleges amp Universities hrux www 4icu org prakasphl The 2017 University Web Rankings Top 200 Universities in the world hrux ewbmhawithyalyyxdniymradbolk thimikarsubkhnaelaekhachmmakthisudcaktlxdrayaewla 1 pithiphanma cak 200 praethsthwolk sungmikardaeninkarcdxndbkhwamniymewbistkhxngmhawithyalyaelawithyalytang matngaeteduxnkrkdakhm kh s 2005 aela raynganphlpila 2 khrng ineduxnmkrakhmaelaeduxnkrkdakhm eriykwa uniRank University Ranking sthanthisakhy aekikhhxphraphuththsurtnmuni hlwngphxephchr epnthipradisthanphraphuththsurtnmuni pangnakhprk phraphuththruppracamhawithyaly lksnaepnsalathrngithytrimukh kxxiththuxpun prakxbdwylwdlayithyxyangwicitrngdngam xngkhphrahlxdwysarid rmdathngxngkh thanphyanakhpradbdwykracksi danhnahxphra miaephnsilacarukphraphuththoxwathkhxngphraphuththeca hxsmudsurtn oxsthanuekhraah Surat Osathanugrah Library epnhxsmudklangkhxngmhawithyaly tngxyuthiwithyaekhtrngsit epnxakharsung 5 chn ihchuxephuxepnekiyrtiaedrxytarwcexksurtn oxsthanuekhraah phukxtngmhawithyaly xakharniethssastrkhxmephlks pxngthiphy oxsthanuekhraah epnklumxakharsahrbkarsuksathangdanniethssastr aelakarsuxsarmwlchn tngxyuiklkbthaelsab phayinmhawithyalythiwithyaekhtrngsit phiphithphnthsthanekhruxngthwyexechiytawnxxkechiyngit cdtngkhunenuxnginoxkasthimhawithyalymixayukhrbrxb 40 pi sungxacarysurtn oxsthanuekhraah phukxtngmhawithyaly idkrunamxbsilpobranwtthu canwnkwa 2 000 raykar ephuxihepnaehlngsuksahakhwamrukhxngnkeriyn nksuksa tlxdcnprachachnthwip odyhxngcdaesdngxyubriewnchnitdinkhxnghxsmudsurtn oxsthanuekhraah miphunthiichsxypraman 1 872 tarangemtr aebngxxkepnhxngnithrrskarthawr hxngnithrrskarphiess khlngphiphithphnthsthanephuxkarsuksa sankngan aelarancahnaykhxngthiraluk ornglakhraeblkbxks epnornglakhraebbbrxdewy thimilksnaechphaakhux thuksingthukxyanginornglakhrepnsida srangdwyethkhonolyithithnsmy ichepnsthanthiaesdnglakhrewthikhxngnksuksa biyu ersotrxngt epnphttakharcalxng khxngphakhwichakarthxngethiywaelakarorngaerm khnamnusysastr mhawithyalykrungethph tngxyuthixakhar sunyprachasmphnth pratu 1 withyaekhtklwynaith ihbrikarechphaaxaharklangwn thukwnxngkhar wnesar rahwangewla 11 00 14 00 n ykewnchwngsxb aelapidphakhkarsuksa wtthuprasngkhthisakhyinkarepiddaeninkar khux ihnksuksaidmioxkasnakhwamrumaptibticring ideriynru aelaaekpyhathiekidkhuninrahwangptibtingan fukkarthanganrwmknepnhmukhna ehnuxsingxunid nksuksacatxngeriynru aelaekhaicwa catxngihbrikarxyangsudkhwamsamarth hxsilp mhawithyalykrungethph epnsthanthicdaesdngphlnganthangsilpatang thngsilpinxachiph silpinxisra nksuksathnginaelatangpraeths biyu aelndmark khxmephlks klumxakhar 3 hlng tngxyudanhnamhawithyalywithyaekhtrngsitchiwitinmhawithyaly aekikhephchrkickrrm aekikh mhawithyalykrungethph cdihmikarthakickrrmnxkhlksutr odymikarkahndepnhwkhxkickrrmtang epn 2 lksna lksnaaerk epnkickrrmechingbngkhb aelalksnathisxng epnkickrrmthisamartheluxkthaid sungnksuksacatxngbnthukkickrrmtang thithalnginsmudbnthukkickrrm hrux Electronic Diamond Book sungthuxepnhlkthansakhywanksuksaideriynrukickrrmnxkhlksutr aelaidrbkarrbrxngcakmhawithyalywatnmiswnrwminkickrrmtang xnmiswnrwminkrabwnkarphthnanksuksaihepnbnthitthismburnepiymdwykhwamrukhukhwamdi kawthnkarepliynaeplngkhxngolk aeladaeninchiwitidxyangmikhwamsukhsahrbkickrrmthinksuksatxngthaepn 8 hmwd khux 1 kickrrmdankhunthrrm criythrrm xathi kickrrmdansasna karfukxbrmptibtithrrmkarthabuytkbatr 2 kickrrmthirbphidchxbtxsthabnaelasngkhm xathi karplukfngcitsanukprachathipityphankarlngkhaaennesiyngeluxktng thnginradbsthabn thxngthinhruxradbchati karrwmrnrngkhinokhrngkartang echn karaetngkaythukraebiyb karichsaphanlxy karptibtitamktcracr kickrrmbngkhb kareluxktngkhnakrrmkarsomsrnksuksa hruxkhnakrrmkarkhna 3 kickrrmsngesrimkhwamkhidsrangsrrkh aelakarmicitwiyyankhxngphuprakxbkar xathi karsngphlnganekhaprakwdokhrngkartang karekharwmxbrm smmnahlksutrtangthisngesrimkhwamkhidsrangsrrkh aelakarmicitwiyyankhxngphuprakxbkar kickrrmbngkhb karekhachmnithrrskarthicdodyhxsilpmhawithyalykrungethph 4 kickrrmwichakar xathi karsuksadungan ekharwmxbrm smmna hlksutrthiihthksakhwamruthangdanwichakar 5 kickrrmkila sngesrimsukhphaph aela nnthnakar xathi karekharwmngankilatang hruxkarxxkkalngkayinsthanthithimhawithyalycdih hruxtam Fitness Center phaynxkxyangsmaesmx 6 kickrrmbaephypraoychnaelarksasingaewdlxm xathi karbaephypraoychntxswnrwmkarxxkkhayxasa karbricakholhit karwmxnurkssingaewdlxmkarplukpa epntn 7 kickrrmsngesrimsilpaaelawthnthrrm xathi karrwmkickrrmphithibaysrisukhwy hluxethiynphrrsa wnlxykrathng phithiihwkhru kickrrmbngkhb karekhachmphiphithphnthsthanekhruxngthwyexechiytawnxxkechiyngit 8 karekharwmepnsmachikchmrm hruxklumkickrrmthimhawithyalyrbrxng phrxmrwmtha kickrrmkbchmrm hruxklumkickrrmthiekharwmhmayehtu 1 kickrrmbngkhbkhxngnksuksawithyalynanachati eruxngkareyiymchmphiphithphnthekhruxngthwyexechiytawnxxkechiyngit ipeyiymchmthi w rngsit hruxipeyiymchmphiphithphnthxun aethnid odynksuksatxngmihlkthan aelaidrbxnukarxnuyatihbnthukkickrrmcakkhnbdi 2 kickrrmbngkhbkhxngnksuksa phakhphiess kickrrmbngkhbkhxngnksuksa phakhphiess miephiyng 1 kickrrm khuxchmhxsilp ephraaeriynthi w klwynaith aelaimmikareluxktngkhnakrrmkarbriharngansomsr nksuksanksuksathukhlksutrpriyyatri txngthakickrrmihkhrbthnghmd ody 4 piphakhpkticatxngmicanwnkickrrmthikahndimnxykwa 16 kickrrm pilaimtakwa 50 chwomng khrb 8 hmwd aela 3 kickrrmbngkhb swnkaridrbthranskhripaelaekiyrtibtraesdngkarekharwmthakickrrm phakhpkticatxngmicanwnkickrrmthikahndimnxykwa 32 kickrrm pilaimtakwa 50 chwomng khrb 8 hmwd aela 3 kickrrmbngkhb aelaphakhphiesstxngmicanwnkickrrmthikahndimnxykwa 8 kickrrm khrb 8 hmwd aela 1 kickrrmbngkhb chmhxsilp swnkaridrbthranskhripaelaekiyrtibtraesdngkarekharwmthakickrrm phakhpkticatxngmicanwnkickrrmthikahndimnxykwa 16 kickrrm khrb 8 hmwd aela 1 kickrrmbngkhb chmhxsilp cungcathuxwathakickrrmnxkhlksutraelaidrbprasbkarnephuxphthnatnexngsmkhunkhaaehngkarepnbnthit 15 kickrrmpthmniethsaelarbnxngihmkhxngmhawithyaly aekikh mhawithyalykrungethphcdihmiphithipthmniethsnksuksaihmepnpracathukpi odyepnkarpthmniethsrwmthngmhawithyaly thanxthikarbdi khnaphubrihar khnbdi khnacary ihekiyrtiekharwminphithidngklawepnpracathukpi sunginngancamiphithibaysisukhwy aelakaraesdngcakphicakkhnaaelachmrmtang khxnesirtcaksilpindara ephuxepnkartxnrbnxngihm inaetlapicamichuxnganthiaetktangknip echn pi 2548 Enjoy Bu Life 2005 4 mithunayn 2548 n xakharyimenesiym 1 hxll 1 sunykilamhawithyalythrrmsastr sunyrngsit pi 2549 phithipthmniethsnksuksaihm 2549 n xakharyimenesiym 1 hxll 1 sunykilamhawithyalythrrmsastr sunyrngsit pi 2550 phithipthmniethsnksuksaihm 2550 2 mithunayn 2550 n xakharxenkprasngkh thnedxrodm sthankilaemuxngthxngthani pi 2551 Bangkok Kok Kok Kok epidpratumhawithyaly khuhwickhunthrrm n xakharyimenesiym 1 hxll 1 sunykilamhawithyalythrrmsastr sunyrngsit pi 2552 Miracle Freshy Day 2009 mhscrrywnrbnxngihm isicthakhwamdi 30 phvsphakhm 2552 n xakharyimenesiym 1 hxll 1 sunykilamhawithyalythrrmsastr sunyrngsit pi 2553 Fantastic Freshy Day 2010 Welcome to Bu Creative World 11 mithunayn 2553 n xakharyimenesiym 1 hxll 1 sunykilamhawithyalythrrmsastr sunyrngsit pi 2554 BU rxydwngic ethidith84phrrsamharacha 10 mithunayn 2554 n xakharyimenesiym 1 hxll 1 sunykilamhawithyalythrrmsastr sunyrngsit Sport Day aekikh Sport Day epnkaraekhngkhnkilaphayinkhxngmhawithyalykrungethph sungcdodysomsrnksuksaphakhpkti epnkaraekhngkhnkilarahwangnksuksakhnatang khxngmhawithyaly sungcacdkhunepnpracathukpi thisnamkilasuri burnthnit aelasnamkilaphayin mhawithyalykrungethph withyaekhtrngsit nganlxykrathng withyekhtrngsit aekikh mhawithyalykrungethph mikarcdpraephnilxykrathngepnpracathukpi ephuxepnkarsubsanwthnthrrmpraephniithy inngancamikarprakwdkrathng prakwdnangnphmas prakwdrxngephlnglukthung karxxkrankhaykhxngkhxngkhna aelachmrmtang sungcacdkhunthi mhawithyalykrungethph withyekhtrngsit 16 kickrrmchmrmaelaokhrngkartang 17 aekikh chmrmwichakar chmrmixaeskh chmrmthayphaph chmrmkartlad chmrmpathkthaaelaotwathichmrmsilpwthnthrrm chmrmsasnaaelawthnthrrmithy chmrmdntriaelanatsilpithy chmrmdntrisakl khbrxngaelaprasanesiyngchmrmnksuksasmphnth chmrmechiyr chmrmkracayesiyng chmrmwithyusmkhreln chmrmthsnsuksaaelakarthxngethiywchmrmbaephypraoychn chmrmortaaerkhth chmrmkhayxasaphthna chmrmxnurksthrrmchatiaelasingaewdlxmchmrmkila chmrmyuod chmrmkritha chmrmtakrx chmrmethnnis chmrmfndab chmrmfutbxl chmrmrkbifutbxl chmrmbasektbxl chmrmwxlelybxl chmrmaebdmintn chmrmethebilethnniskickrrmkhna khnabychi khnabriharthurkic khnaniethssastr khnanitisastr khnamnusysastr khnaesrsthsastr khnawithyasastraelaethkhonolyi khnasilpkrrmsastr khnawiswkrrmsastr khnasthaptykrrmsastr withyalynanachatiokhrngkar okhrngkarlakhrewthikarkusl epnokhrngkarkhxngnksuksakhnaniethssastr ichchuxklumwa khrxbkhrwlakhrniethssastr thiepidoxkasihnksuksathimikhwamsnickickrrmkaraesdng ekharwmepnthimngan odymixacarythipruksaepnphuihkhaaenanainkardaeninngan sungokhrngkarlakhrewthinicacdaesdngepnpracathukpi rayidswnhnungcakkaraesdngcamxbaekxngkhkrkarkuslokhrngkarihkhaaenanaaelapruksadankdhmay epnokhrngkarkhxngnksuksakhnanitisastrinkarihbrikardankdhmayaekprachachnaelaphusnic odyimkhidkhaichcayid cdepnbrikarephuxsngkhmthinksuksasamarthichepnewthiinkarfukfnechingptibtikaraelaidrbpraoychncakokhrngkardngklaw odymixacaryphumikhwamruaelakhwam echiywchaythangkdhmaykhwbkhumduaelxyangiklchid ephuxihbrikarnimiprasiththiphaphxyangetmthiokhrngkarfuknganphakhvdurxnbristhcalxngricxys epn okhrngkarkhxngnksuksaphakhwichakartlad khnabriharthurkic thicdtngbristhcalxngkhun ephuxfukfnprasbkarnphakhptibti odynksuksathahna thiinkarbriharnganexngthngrabb sungepnokhrngkarthiprasbkhwamsaerc aelamiyxdcahnaysinkhaephimkhunthukpiokhrngkaraekhngkhnsingpradisth epnokhrngkarkhxngnksuksa khnawiswkrrmsastr odyidrbrangwlrxngchnaelisinkaraekhngkhnhunynt TPA Robocon 98 sungcdodysmakhmsngesrimethkhonolyis ithy yipun aelarangwlchnaelis Winner aelarangwl Best Performance inthanathimtwaethnpraethsithycakkaraekhngkhnpradisthhunyntnanachati Robocon 99 n praethsyipun sungepnchychnakhrngaerkkhxngpraethsithy aelaephuxepnkarphthnskyphaphphunanksuksa thangmhawithyaly idcdokhrngkarxbrmsmmnaphunanksuksapracapiodymicudprasngkhthicaesrimsrangthksaaeknksuksa thithahnathiepntwaethnkhxngchmrm khnaaelaokhrngkarkickrrmtangs nksuksasamarththakickrrmrwmkbphuxunid xyangmiprasiththiphaphthngkickrrmphayinaelakarekharwmkickrrmrahwangsthabnokhrngkarfukngandanbychi epnokhrngkarkhxngnksuksakhna bychiephuxfukptibtingandankarcdthaaelakarnaesnxkhxmulthangkarbychi rwmthungdankartrwcsxbbychi odynksuksasamartheluxkfuknganinokhrngkartang idtamkhwamsnicaelakhwamthnd sungcathaihnksuksaidmithksa aelaprasbkarnthangwichachiphepnkaretriymkhwamphrxmkxnsaerckarsuksaephuxkawsuolkthurkicbukhkhlthimichuxesiyngcakmhawithyalykrungethph aekikhdubthkhwamhlkthi raynambukhkhlcakmhawithyalykrungethph dansasnaswnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniiddanphrabrmwngssanuwngsswnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniiddanwngkarbnethingpanrwth kittikrecriy bik D2B niethssastr phakhwichawithyuothrthsn sakhaphaphyntr nrphthr wiilphnthu ibrth wiswkrrmsastr thyyaers ramnrngkh niethssastrbnthit runthi 32 aexn thxngprasm niethssastrbnthit runthi 33 ecni ethiynophthisuwrrn niethssastrbnthit runthi 38 wirithipha phkdiprasngkh wiecwunesn niethssastrbnthit rtha ophthingam yayahying niethssastrbnthitaelamnusysastr hyadthiphy rachpal niethssastr xusamni iwthyannth khwy niethssastr exkprachasmphnth kyya rtnephchr tal briharthurkic xinthira ecriypura thray niethssastr sakhakarokhsna priyada siththaichy edimchux phimphnipha cittthirorcn aekmbum niethssastr phimphmada brirkssuphkr phim sasa mnusysastr ramawdi nakhchtriy crina sirisingh aekw sasa chaekhxlin mins aeckhki sririta ecnesn niethssastr wisw ithyannth othoma briharthurkic nanachati xphiphu shrtnchy aebngk withyalynanachati sakhabriharthurkic pyyrisa ethiyrprasiththi hway withyalynanachati sakhabriharthurkic kyyaphchy thnntchykant hying niethssastr sakhaphaphyntr nthcari hrewchkul echxrin niethssastr sakhaphaphyntr suphkhchya sukhibeyn efrm niethssastr sakhasilpkaraesdng exsethxr supriylila exsethxr niethssastr sakhasuxsartra thsniya karsmnuch epriyw niethssastr sakhaprachasmphnth phimphphchr wchreswi phay withyalynanachati sakhakarbriharaelakarcdkar ewthka siriwthna ekl briharthurkicmhabnthit sakhabriharthurkic thnkvt phanichwithy wan niethssastrmhabnthit sakhakarsuxsarechingklyuthth phngskr emttarikannth ety niethssastrbnthit sakhakarokhsna emths trirtnwarisin aeckh briharthurkicbnthit sakhakarsrangecakhxngthurkicaelakarbriharkickar cncira cnthrphithks cnci niethssastrbnthit sakhaokhsna nthrth omris elxkrxng nth silpsastrbnthit sakhawichaphasaxngkvs hlksutrnanachati nthchnn xaphasrirtn phuprakaskhawchxng 7 xacarphiess niethssastr sakhawithyukracayesiyngaelawithyuothrthsn phanuphrrn cnthnawngs ecaepn niethssastr sakhaphaphyntr nphthr ochkhcindachy thxpaethp niethssastr withyalynanachati thiti mhaoytharks aebngkh niethssastr sakhawithyukracayesiyngaelawithyuothrthsn nichaphthr chtrchyphlrtn aephrwa niethssastr sakhawithyukracayesiyngaelawithyuothrthsn nvphrkml chayaesng aephrw niethssastr phawini phunniphthn aexn niethssastr palida rungphngswthn aephrwa edimchux nchyada rungswang niethssastr sakhawithyukracayesiyngaelawithyuothrthsn hvsd chiwkarun sing niethssastr sakhawithyukracayesiyngaelawithyuothrthsn nppha tntrakul aephth withyalynanachati khnabriharthurkic sakhaphasaxngkvsephuxthurkic xkhmysiri suwrrnsukh ckcn niethssastrbnthit runthi 38 mari ebirnenxr niethssastr chirnth yusannth nacha withyalynanachati kwintra ophthickr phthrsya ekhruxsuwrrnsiri nthrika thrrmpridannth susira aennhna ecnsuda panot xamina kul npphch wthnakmlwuthi md xrrkhphnth namatr xxm niethssastr sakhakarokhsna suwphthr etchawiriyawngs phim chnknt xaphrsuththinnth knsmay niethssastr sakhawithyukracayesiyngaelawithyuothrthsn kirti enginkha bxmbaebm niethssastr sakhawithyukracayesiyngaelawithyuothrthsn nwchr phumophthingam iwth briharthurkic sakhakartlad eprmxnnt sriphanich fifa briharthurkic khristha sngsaoxphas chingching niethssastr sakhaphaphyntr prachya eruxngorcn singot niethssastr sakhawithyukracayesiyngaelawithyuothrthsn rmida cirnrphthr ecn niethssastr phakhwichakarsuxsaraebrnd xphichya aescng issi withyalynanachaticin ntthnicha dngwthnawnichy nicha niethssastr phakhwichakarsuxsaraebrnd prma ximxonthy pncn niethssastr phakhwichasilpakaraesdng crrya thnaswangkul hya niethssastr phakhwichasilpakaraesdng phithws phvkskic otng silpinaerpepxrwng Southside khnaniethssastr phakhwichaphasaxngkvs ectsupha ekhruxaetng aecn xditsmachikwng BNK48 silpkrrmsastr sakhawichakarxxkaebbniethssilp mnyya ekaacu ning xditsmachikwng BNK48 runthi 1 nitisastr thnnth caeriy nnth niethssastr nthphngs elissrinwl nth muxkitarwng Helmetheads khnaniethssastr sakhasilpakaraesdng exkkaraesdngaelakakb mioxri oxkhuoba mioxri smachikwng BNK48 runthi 1 withyalynanachati sakha Innovative Media Production wthusiri phuwpyyasiri kxn smachikwng BNK48 runthi 1 withyalynanachati sakha Innovative Media Production kantthira wchrthsnkul eny smachikwng BNK48 runthi 1 niethssastr kulciranth xinthrsilp ecn smachikwng BNK48 runthi 1 mnusysastraelakarcdkarkarthxngethiyw sirikary chinwchrsuwrrn phkkhm smachikwng BNK48 runthi 2 niethssastr phakhwy nxyicbuy phakhwy smachikwng BNK48 runthi 2 niethssastr phthrnrinthr ehmuxnvththi nay smachikwng BNK48 runthi 2 niethssastr nththicha cnthrwarielkha fxnd smachikwng BNK48 runthi 2 BUSEM nthkul phimphthngchykul cici smachikwng BNK48 runthi 2 niethssastr sakhawithyukracayesiyngaelawithyuothrthsn kmnthida orcnthwinithi wiw smachikwng BNK48 runthi 2 Innovative Media Production wchirwichy eruxngwiwrrthn chimxn dicithlmiediyaelasilpaphaphyntr sakhawichaphaphyntr thitiphthn cnthraekw oflkh niethssastr chinphrrthn kitichywrangkhkur fluth khnadicithlmiediyaelasilpaphaphyntr sdannth durngkheworcn nnth khnadicithlmiediyaelasilpaphaphyntr khthawuth cnthnaedng play muxkitarwng Momomania khnaniethssastr sakhakarbriharthurkicbnethingaelakarphlit thyyphsr phthrthirchyecriy nafa khnaniethssastr sakhawithyukracayesiyngaelawithyuothrthsndankilaaethmmarin thnsukaycn nitisastrbnthit runthi 33 dny xudmochkh phvks phanich si khnaniethssastr sakhaokhsnadankaremuxngswnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniiddanbukhkhlakrthangkarsuksasastracarykittikhun dr wirwthn knknuekhraah nkekhiynchuxdng nkekhiynbthothrthsnaelabthphaphyntr nkwicydiednaehngchati ph s 2555 emthiwicyxawuosaelaphakhirachbnthit sphawicyaehngchati xditphuchwysastracarypraca khnamnusysastr ph s 2534 2550 saywrun nxynimitr xacaryphiessdanwngkarthharswnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniiddanwngkartarwcswnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniiddanwngkaraephthyswnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniiddanwngkarrachkarphleruxnswnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniiddanwngkarphuprakaskhawsryuthth suthsnacinda niethssastrbnthit runthi 22 sathit krikul briharthurkicbnthit runthi 16 misukh aecngmisukh niethssastrbnthit runthi 32 slita phrrnluk efrm phuprakaskhawenchnthiwi niethssastr sakhawithyukracayesiyngaelawithyuothrthsndanwngkarphithikrthrrmnuy buyis nththwit ecakhxngchxng Youtube VAST Studio khnadicithlmiediyaelasilpaphaphyntr krxngrtn namskulrxrabu Daw Krongrat daw ecakhxngchxng Youtube Daw Daw khnadicithlmiediyaelasilpaphaphyntrdanwngkarthurkicswnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniiddanwngkarxunswnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniidkaredinthang aekikhwithyaekhtklwynaith thitng sxymhawithyalykrungethph thnnphraramthi 4 aekhwngphraokhnng ekhtkhlxngety krungethphmhankhr 10110 karkhmnakhm rthpracathangsay 22 45 46 72 98 102 109 115 116 149 154 px 22 px 72 px 115 px 173 px 507 px 519 px 552 px 544withyaekhtrngsit thitng 9 1 hmuthi 5 thnnphhloythin tablkhlxnghnung xaephxkhlxnghlwng cnghwdpthumthani 12120 karkhmnakhm rthifsaysiaedngekhm swntxkhyay chwngrngsit mhawithyalythrrmsastr sunyrngsit lngsthanimhawithyalykrungethph rthpracathangsay 29 39 px 510 px 520 px 29 px 39 rth bkhs sayphakhehnuxaelatawnxxkechiyngehnux nxkcaknithangmhawithyalyyngcdbrikarrthodysarwingrahwangwithyaekhtklwynaith aelawithyaekhtrngsit phanthangdwnichewlapraman 40 nathi epnbrikarechphaaxikdwyrthbrikarphayinmhawithyaly phayinmhawithyalykrungethph withyekhtrngsit mikarihbrikarrthinkarrbsngnksuksaphayin odyrthcacxdrbbriewn salaphkic xakhar A7 xakhar A3 BU Land Mark xakhar A4 xakhar A6 xakhar B4 khnawiswkrrmsastr hxsmudsurtn oxsthanuekhraah xakharniethssastrkhxmephlks pxngthiphy oxsthanuekhraah sunykilasuri burnthnit 18 xangxing aekikh rachkiccanuebksakxtngsthabnxudmsuksaexkchnwithyalykrungethphewbist rachkiccanuebksa http www info mua go th info download php file id 202010151436 xlsx amp stat id 6944 amp id member hnngsuxthiraluk 40 pi mhawithyalykrungethph ph s 2545 prakasthbwngmhawithyaly eruxng karepliynpraephthsthabnxudmsuksaexkchn chbbthi 2 ph s 2527 cakewbistrachkiccanuebksa http www suratosathanugrah com main main html http www charoen bu ac th home html http www thanu bu ac th http www bu ac th NewsandInform bunews 2550 Jun50 news01 html http www bu ac th tha about executive officer html thima hnngsuxthiraluk 40 pi mhawithyalykrungethph ph s 2545 thima http www bu ac th th visitor aboutbu aboutbu php thima QS University Rankings https www topuniversities com university rankings asian university rankings 2019 Ranking Web of World UniversitiesTop South East Asia thima uniRank University Ranking https www 4icu org th khumuxnxngihmkhnaniethssastr mhawithyalykrungethph pi 2552 http www bu ac th NewsandInform Alumni magazine No46 bunews01 0 html raebiykarradbpriyatri pikarsuksa 2552 2553 mhawithyalykrungethph http www bu ac th th aboutbu maps directions php BU Timelineduephim aekikhkrungethphophll somsrfutbxlmhawithyalykrungethph somsrortaaerkhthmhawithyalykrungethphaehlngkhxmulxun aekikhewbistthangkarkhxngmhawithyalykrungethph aephnthiaelaphaphthaythangxakaskhxng mhawithyalykrungethph phaphthaydawethiymcakwikiaemepiy hruxkuekilaemps aephnthicakmltiaemp hruxoklbxlikd phaphthaythangxakascakethxrraesirfewxrphikdphumisastr 13 42 40 N 100 34 55 E 13 711208 N 100 581952 E 13 711208 100 581952ekhathungcak https th wikipedia org w index php title mhawithyalykrungethph amp oldid 9469697, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม