fbpx
วิกิพีเดีย

วิกฤติสินเชื่อซับไพรม์

วิกฤติสินเชื่อซับไพรม์ (อังกฤษ: subprime mortgage crisis) หรือ วิกฤติซับไพรม์ และยังรู้จักกันในชื่อ วิกฤติสินเชื่อด้อยคุณภาพ (ในประเทศไทยอาจเรียกว่า วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์) เป็นปัญหาเศรษฐกิจที่ปรากฏให้เห็นชัดในช่วงปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551 จุดเด่นของวิกฤตินี้คือการที่ความคล่องตัวของตลาดสินเชื่อทั่วโลกและระบบธนาคารลดลง ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากความซบเซาของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา การกู้ยืมและการให้กู้ยืมที่มีความเสี่ยงสูง และระดับหนี้สินของบริษัทและบุคคลที่สูงเกินไป วิกฤติครั้งนี้มีผลหลายขั้นและค่อย ๆ เผยให้เห็นความอ่อนแอในระบบการเงินและระบบการควบคุมทั่วโลก

วิกฤติครั้งนี้เริ่มจากการที่ภาวะฟองสบู่ในตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐอเมริกาแตก[1][2] และการผิดชำระหนี้ของสินเชื่อซับไพรม์และสินเชื่อดอกเบี้ยลอยตัว ที่เริ่มต้นขึ้นในช่วง พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2549 ผู้กู้ยืมนั้นกู้ยืมสินเชื่อที่เกินกำลังโดยคิดว่าตนจะสามารถปรับโครงสร้างเงินกู้ได้โดยง่าย เพราะในตลาดการเงินนั้นมีมาตรฐานการปล่อยกู้ที่ต่ำลง ผู้ปล่อยกู้เสนอข้อจูงใจในการกู้ยืม เช่นเงื่อนไขเบื้องต้นง่าย ๆ และแนวโน้มราคาบ้านที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ทว่าการปรับโครงสร้างเงินกู้กลับเป็นไปได้ยากขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยเริ่มสูงขึ้นและราคาบ้านเริ่มต่ำลงในปี พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2550 ในหลายพื้นที่ในสหรัฐ การผิดชำระหนี้และการยึดทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อหมดเงื่อนไขเบื้องต้นอย่างง่าย ราคาบ้านไม่สูงขึ้นอย่างที่คิด และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเริ่มสูงขึ้น การยึดทรัพย์สินในสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2549[3] และทำให้ปัญหาทางการเงินนั้นแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทั่วโลกในปี พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2551

ธนาคารและสถาบันทางการเงินที่สำคัญทั่วโลกรายงานยอดการขาดทุนที่สูงกว่า 4.35 แสนล้านดอลลาร์ในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2551[4][5]

สาเหตุ

วิกฤติครั้งนี้มีสาเหตุที่ซับซ้อนและมาจากหลายปัจจัยซึ่งค่อยๆ พัฒนาตัวขึ้นในตลาดอสังหาริมทรัพย์และสินเชื่อ[6] เช่น การที่เจ้าของบ้านไม่สามารถชำระเงินที่กู้ยืมมา การตัดสินใจที่ผิดพลาดของผู้กู้ยืมหรือผู้ปล่อยกู้ การเก็งกำไรและการสร้างบ้านมากเกินไปในช่วงที่ตลาดเติบโตอย่างรวดเร็ว สินค้าทางสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูง อัตราหนี้สินของบุคคลและบริษัทที่สูง นวัตกรรมทางการเงินที่กระจาย (ในขณะที่อาจจะปกปิด) ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ นโยบายและการควบคุม (หรือการขาดการควบคุม) ของธนาคารกลาง[7]

การขยายตัวของตลาดที่อยู่อาศัยและภาวะฟองสบู่แตก

 
จำนวนสินทรัพย์ที่ถูกยึดแบ่งตามไตรมาส

ผลจากทั้งอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำและเงินทุนที่หลั่งไหลเข้ามาจากต่างประเทศก่อให้เกิดกองทุนที่สามารถปล่อยกู้มากมาย และทำให้สามารถขออนุมัติสินเชื่อได้ง่ายเป็นเวลาหลายปีก่อนจะเกิดวิกฤติ[8] สินเชื่อชั้นรองเป็นสาเหตุที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้อัตรากรรมสิทธิ์และความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น อัตรากรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยทั่วทั้งสหรัฐเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 64 ในปี 2537 (ซึ่งเป็นระดับที่คงตัวมาตั้งแต่ 2523) เป็นร้อยละ 69.2 ซึ่งเป็นอัตราสูงที่สุดในปี 2547 [9]

อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นนี้ทำให้ราคาบ้านถีบตัวสูงขึ้นและทำให้ผู้บริโภคใช้จ่ายมากขึ้น[10] ระหว่างปี 2540 และปี 2549 ราคาบ้านในสหรัฐเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 12.4[11] เจ้าของบ้านหลายคนใช้ราคาสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นในช่วงภาวะฟองสบู่นี้เพื่อปรับโครงสร้างเงินกู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงและกู้สินเชื่อเพิ่มจากการจำนองเคหะเดิมในส่วนที่ราคาสูงขึ้นเพื่อใช้บริโภค อัตราหนี้ครัวเรือนต่อรายได้ในสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 130 ในปี 2550 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 100 ในช่วงต้นทศวรรษ[12]

ในที่สุด การสร้างบ้านมากเกินไปในช่วงตลาดขยายตัวก็ทำให้เกิดอุปทานส่วนเกิน และทำให้ราคาบ้านตกลงตั้งแต่หน้าร้อนของปี พ.ศ. 2549 การปล่อยสินเชื่อให้ผู้กู้โดยง่ายและการคาดคะเนว่าราคาบ้านจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ กระตุ้นให้ผู้กู้ชั้นรองกู้สินเชื่อดอกเบี้ยลอยตัวที่พวกเขาไม่สามารถชำระหนี้ได้หลังพ้นจากช่วงเงื่อนไขจูงใจตอนต้น การปรับโครงสร้างเงินกู้เริ่มยากขึ้นเมื่อราคาบ้านเริ่มลดลงพอสมควรในหลายพื้นที่ของสหรัฐ เจ้าของบ้านหลายคนไม่สามารถปรับโครงสร้างเงินกู้ได้ จึงผิดนัดชำระหนี้เมื่อดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นและทำให้จำนวนเงินที่ต้องจ่ายคืนเพิ่มตามไปด้วย

จากการประมาณการในเดือนมีนาคม 2551 เจ้าของบ้านกว่า 8.8 ล้านคน (หรือเกือบร้อยละ 10.3 ของเจ้าของบ้านทั้งหมด) ตกอยู่ในสภาพที่มีหนี้เท่ากับหรือสูงกว่าราคาทรัพย์สิน ซึ่งหมายความว่าบ้านของเขามีมูลค่าน้อยกว่าสินเชื่อค้างชำระ และทำให้พวกเขาเกิดแรงจูงใจที่จะทิ้งบ้านไป แม้จะทำให้ประวัติการกู้ยืมเสียไปก็ตาม[13]

อัตราการยึดทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นและการที่เจ้าของบ้านจำนวนมากไม่ยอมขายบ้านในราคาตลาดที่ต่ำลงทำให้มีสินค้าบ้านคงคลังจำนวนมาก ปริมาณการขายบ้านใหม่ในปี 2550 ลดลงร้อยละ 26.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในเดือนมกราคม 2551 สินค้าบ้านใหม่คงคลังมีมากถึง 9.6 เดือน (หากคำนวณโดยใช้ยอดขายในเดือนสิงหาคม 2550) ซึ่งนับเป็นจำนวนที่สูงที่สุดตั้งแต่ปี 2524[14] มีบ้านประมาณ 4 ล้านหลังที่ขายไม่ได้[15]

สินค้าบ้านคงคลังส่วนเกินนี้ก็กดราคาบ้านให้ต่ำลงไปอีก และยิ่งราคาบ้านต่ำลงเจ้าของบ้านที่เสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้และถูกยึดทรัพย์สินก็ยิ่งเพิ่มขึ้น จากดัชนีราคาบ้าน S&P/Case-Shiller ราคาบ้านในสหรัฐเฉลี่ยในเดือนธันวาคม 2549 ลดลงร้อยละ 10.4 และราคาเดือนพฤษภาคม 2551 ลดลงร้อยละ 15.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า[16] คาดว่าราคาบ้านจะลดลงต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าสินค้าบ้านคงคลังเหล่านี้จะลดลงจนเหลือระดับปกติที่เคยเป็นมา

การเก็งกำไร

การเก็งกำไรก็เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องอันหนึ่ง ในปี 2549 ร้อยละ 22 ของบ้านที่ถูกซื้อ (1.65 ล้านหลัง) เป็นการซื้อเพื่อการลงทุน และอีกร้อยละ 14 (1.07 ล้านหลัง) เป็นการซื้อเพื่อเป็นบ้านตากอากาศ และในปี 2548 คิดเป็นร้อยละ 28 และ 12 ตามลำดับ ซึ่งสรุปได้ว่าร้อยละ 40 ของการซื้อบ้านนั้นไม่ใช่เพื่อการใช้เป็นที่อยู่อาศัย เดวิด ลีรีอาห์ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของสมาคมผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ กล่าวว่า นักลงทุนถอนตัวออกจากตลาดในปี 2549 ซึ่งทำให้การซื้อขายเพื่อการลงทุนลดลงมากกว่าในตลาดเพื่อการอาศัย[17]

แม้ว่าแต่เดิมการซื้อบ้านมักจะไม่มีจุดประสงค์เพื่อการลงทุนดังเช่นหุ้น แต่พฤติกรรมในระหว่างที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวนั้นก็เปลี่ยนไป ตัวอย่างเช่น มีการประมาณว่าเกือบร้อยละ 85 ของคอนโดมีเนียมที่ถูกซื้อในไมอามีเป็นการซื้อเพื่อการลงทุน สื่อต่าง ๆ พากันรายงานถึงพฤติกรรมการซื้อคอนโดมีเนียมก่อนที่จะสร้างเสร็จ แล้วก็ขายทำกำไรโดยไม่อาศัยในบ้านนั้นเลย[18] บริษัทสินเชื่อหลายแห่งเริ่มสังเกตเห็นความเสี่ยงจากพฤติกรรมแบบนี้ตั้งแต่ 2548 หลังจากที่พบว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จำนวนมากเป็นการลงทุนที่มีสัดส่วนการกู้เงินมาลงทุนสูง[19]

ไฮแมน มินสกี นักเศรษฐศาสตร์สายเคนส์ กล่าวถึงการกู้ยืมเพื่อเก็งกำไรสามแบบที่สามารถทำให้เกิดหนี้สะสมและทำให้มูลค่าสินทรัพย์ต้องหมดไปในที่สุด[20][21] ได้แก่ ผู้กู้ยืมป้องกันความเสี่ยงคือผู้กู้ยืมที่สามารถชำระหนี้คืนได้ด้วยเงินในการลงทุนส่วนอื่น ผู้กู้ยืมเก็งกำไรซึ่งสามารถชำระดอกเบี้ยได้ แต่ต้องกู้เงินจากแหล่งใหม่เพื่อมาชำระหนี้สินเดิม และผู้กู้ยืมพอนซี (ซึ่งตั้งชื่อตามนักต้มตุ๋น ชาร์ลส์ พอนซี) ที่ไม่สามารถชำระหนี้หรือดอกเบี้ยได้ และต้องพึ่งพาการเพิ่มค่าของสินทรัพย์ (เช่นอสังหาริมทรัพย์) เพื่อปรับโครงสร้างหนี้

กล่าวกันว่าการกู้ยืมเพื่อเก็งกำไรนั้นเป็นปัจจัยเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดวิกฤติสินเชื่อซับไพรม์[22]

สินเชื่อความเสี่ยงสูง

 
สินเชื่อซับไพรม์

สัดส่วนของสินเชื่อชั้นรองเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากร้อยละ 5 (3.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2537[23] ร้อยละ 9 ในปี 2539[24] ร้อยละ 13 (1.6 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2542[23] จนถึงร้อยละ 20 (6 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2549[24][25][26] งานวิจัยชิ้นหนึ่งของธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่าความแตกต่างเฉลี่ยของดอกเบี้ยสินเชื่อชั้นรองกับสินเชื่อชั้นหนึ่ง (หรือ "ค่าชดเชยความเสี่ยง") ลดลงจากร้อยละ 2.8 จุด (280 เบซิสพอยท์) ในปี 2544 เหลือร้อยละ 1.3 จุด ในปี 2550 ซึ่งหมายความว่าค่าชดเชยความเสี่ยงที่ผู้ปล่อยกู้ต้องการจากการปล่อยสินเชื่อชั้นรองนั้นลดลง แนวโน้มนี้เกิดขึ้นทั้งที่ผู้กู้ชั้นรองและลักษณะพิเศษของสินเชื่อนั้นลดลง (ซึ่งความจริงแล้วควรให้ผลตรงกันข้าม) ลักษณะแบบนี้จะเห็นได้บ่อยในวัฏจักรการเติบโตและการซบเซาของสินเชื่อ[27]

นอกเหนือจากผู้กู้ยืมความเสี่ยงสูงที่เพิ่มขึ้นแล้ว ผู้ปล่อยกู้ก็เสนอทางเลือกและสิ่งจูงใจของสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูงมากขึ้นด้วย เช่น สินเชื่อสำหรับผู้ไม่มีรายได้ ไม่มีงาน และไม่มีสินทรัพย์ หรือที่เรียกว่าสินเชื่อนินจา (NINJA: No Income, No Job and no Assets)[28] สินเชื่อดอกเบี้ยลอยตัวที่อนุญาตให้เจ้าของบ้านจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยในช่วงแรกของการกู้ยืม และ ทางเลือกการจ่ายเงิน ที่ผู้กู้สามารถกำหนดจำนวนเงินที่จะชำระได้เอง แต่ดอกเบี้ยที่ยังไม่ได้จ่ายจะถูกรวมเข้าไปในเงินต้น นอกจากนี้ ยังมีการประเมินว่าประมาณ 1 ใน 3 ของสินเชื่อดอกเบี้ยลอยตัวที่ปล่อยกู้ในช่วง 2547 ถึง 2549 มีอัตราช่วงแรกต่ำกว่าร้อยละ 4 แต่เมื่อพ้นช่วงนั้นแล้วอัตราดอกเบี้ยก็เพิ่มขึ้นสูงมากจนทำให้เงินที่ต้องชำระในแต่ละเดือนเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว[29]

การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์เป็นขั้นตอนหนึ่งของการเงินแปลงรูป ซึ่งสินทรัพย์หรือตราสารทางการเงินอื่น ๆ ที่ได้รับมาจะถูกแยกออกเป็นกอง และนำเสนอเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการลงทุนแก่บุคคลที่สาม[30] การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ เมื่อผนวกกับความต้องการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีหลักทรัพย์จำนองค้ำประกัน (หรือ mortgage-backed security, MBS) และแนวโน้มที่บริษัทจัดอันดับยอมรับ MBS ว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการลงทุน ก็ทำให้สินเชื่อความเสี่ยงสูงสามารถถูกแปลงรูป และความเสี่ยงที่มีอยู่นั้นก็ถูกส่งผ่านออกไปยังนักลงทุน

ตามโมเดลสินเชื่อแบบดั้งเดิมนั้น ธนาคารจะเป็นผู้ออกสินเชื่อให้แก่ผู้กู้ยืม (เจ้าของบ้าน) และเป็นผู้แบกรับความเสี่ยงของเงินกู้ (การผิดนัดชำระเงิน) แต่เมื่อเริ่มใช้การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ โมเดลแบบเดิมก็กลายเป็นโมเดล "ปล่อยกู้เพื่อกระจายออก" ซึ่งความเสี่ยงของเงินกู้ถูกส่งต่อ (กระจาย) ไปยังนักลงทุน สัดส่วนของสินเชื่อชั้นรองที่ถูกแปลงเป็นหลักทรัพย์นั้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 54 ในปี 2544 เป็นร้อยละ 75 ในปี 2549[27] อลัน กรีนสแปนกล่าวว่าสิ่งที่ทำให้เกิดวิกฤติเครดิตทั่วโลกนั้นไม่ใช่สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของผู้กู้ความเสี่ยงสูง แต่เป็นการแปลงสินเชื่อเหล่านั้นให้เป็นหลักทรัพย์ต่างหาก[31]

หลายคนเชื่อว่าการที่มาตรฐานการปล่อยกู้หละหลวมขึ้นนั้นเป็นเพราะปัญหาภาวะภัยทางศีลธรรม ซึ่งทุกส่วนในแต่ละขั้นตอนของการปล่อยสินเชื่อนั้นเก็บเกี่ยวกำไรโดยเชื่อว่าตนส่งผ่านความเสี่ยงไปยังบุคคลอื่น[32]

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงเกินความเป็นจริงกระตุ้นให้การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสินเชื่อชั้นรองเป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น และเป็นการส่งเสริมทางการเงินให้ตลาดบ้านขยายตัว การจัดอันดับที่สูงขึ้นได้รับการยอมรับเพราะมีการเพิ่มระดับความน่าเชื่อถือด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การวางหลักทรัพย์ค้ำประกันสูงกว่าเงินกู้ และการประกันการผิดนัดชำระหนี้ นักวิจารณ์กล่าวว่าความขัดแย้งของผลประโยชน์มีส่วนเกี่ยวข้องการจัดอันดับที่ผิดพลาด เพราะบริษัทจัดอันดับได้รับเงินจากบริษัทที่จัดตั้งและขายหลักทรัพย์แก่นักลงทุน เช่นวาณิชธนกิจ[33]ในวันที่ 11 มิถุนายน 2551 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกาได้เสนอกฎเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่เห็นได้ชัดระหว่างบริษัทจัดอันดับและผู้ออกหลักทรัพย์แปรรูป[34]

บริษัทจัดอันดับลดอันดับเครดิตของ MBS มูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในระหว่างไตรมาสที่ 3 ของปี 2550 จนถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2551 ซึ่งส่งผลทำให้สถาบันทางการเงินต้องลดมูลค่า MBS ลงไปอีก สถาบันเหล่านี้จึงต้องหาเงินทุนเพิ่มเพื่อรักษาอัตราทุน และหากเพิ่มทุนด้วยวิธีออกหุ้นใหม่ก็จะทำให้ราคาหุ้นปัจจุบันลดลง หรือสรุปได้ว่าการลดอันดับความน่าเชื่อถือทำให้ MBS และราคาหุ้นลดลง[35]

นโยบายรัฐบาล

นักวิจารณ์หลายคนให้ความเห็นว่าโครงสร้างกฎหมายในปัจจุบันนั้นล้าสมัย ประธานาธิบดี จอร์จ ดับเบิลยู บุชกล่าวเมื่อเดือนกันยายน 2551 ว่า "เมื่อวิกฤติครั้งนี้ได้รับการแก้ไขแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะต้องปรับปรุงโครงสร้างกฎหมายทางการเงินให้ทันสมัยขึ้น เศรษฐกิจในโลกยุคคริสต์ศตวรรษที่ 21 ยังคงถูกควบคุมโดยกฎหมายยุคศตวรรษที่ 20 ที่ล้าสมัย เมื่อไม่นานนี้เราก็ได้เห็นการที่บริษัทขยายตัวขนาดใหญ่มากจนความล้มเหลวของมันทำให้ระบบการเงินทั้งระบบเป็นอันตรายได้"[36] สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกายอมรับว่าการควบคุมตนเองของของวาณิชธนกิจมีส่วนทำให้เกิดวิกฤติครั้งนี้ขึ้น[37][38]

นโยบายของธนาคารกลาง

ผลกระทบและช่วงขาลงของตลาดการเงินปี พ.ศ. 2550 - 2551

ช่วงขาลงของภาคการเงิน

ในเดือนสิงหาคม 2551 สถาบันการเงินทั่วโลกมียอดขาดทุนและการลดค่าทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อซับไพรม์เกินกว่า 5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ[39] กำไรของธนาคารสหรัฐ 8,533 แห่งที่รับรองโดยบรรษัทประกันเงินฝากแห่งสหรัฐลดลงจาก 3.52 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2549 เหลือเพียง 646 ล้านดอลลาร์ ในไตรมาสเดียวกันของปี 2550 ซึ่งเป็นผลมาจากการผิดนัดชำระหนี้ที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และนับเป็นผลประกอบการที่แย่ที่สุดตั้งแต่ปี 2533 ตลอดปี 2550 ธนาคารเหล่านี้มีกำไรประมาณ 1 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลงประมาณร้อยละ 31 จาก 1.45 แสนล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นผลกำไรที่สูงเป็นสถิติในปี 2549 กำไรในไตรมาสแรกของปี 2551 คือ 1.93 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลงถึงร้อยละ 46 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า[40][41]

ภาคการเงินเริ่มรับรู้ถึงผลของวิกฤติในครั้งนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2550 ด้วยการขาดทุนถึง 1.05 หมื่นล้านดอลลาร์ของเอชเอสบีซี ซึ่งเป็นประกาศแรกของการขาดทุนจากซีดีโอหรือเอ็มบีโอ[42] ตลอดปี 2550 บริษัทสินเชื่อมากกว่า 100 แห่งถูกปิด พักกิจการ หรือถูกขายต่อ[43] ผู้บริหารระดับสูงก็โดนผลกระทบด้วย เช่นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเมอร์ริล ลินช์และซิตีกรุ๊ปลาออกห่างกันไม่ถึงสัปดาห์[44] สถาบันอื่น ๆ ก็ต้องควบรวมกิจการเพื่อความอยู่รอด[45]

ตลาดอ่อนตัวและผลกระทบ

วิกฤติซับไพรม์ทำให้เกิดความตื่นตระหนกในภาคการเงินและทำให้นักลงทุนพากันถอนเงินออกจากพันธบัตรที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อที่มีความเสี่ยงและหุ้นที่มีราคาไม่แน่นอน และนำไปเก็บสะสมในรูปของสินค้าโภคภัณฑ์แทน[46] การเก็งกำไรในราคาล่วงหน้าของสินค้าต่าง ๆ หลังจากตลาดอนุพันธ์ล่ม ทำให้เกิดปัญหาวิกฤติราคาอาหารโลกและภาวะน้ำมันขึ้นราคา[47][48] นักเก็งกำไรที่ต้องการผลตอบแทนในระยะสั้นถอนเงินจำนวนหลายล้านล้านดอลลาร์จากหุ้นและพันธบัตร และนำบางส่วนไปลงทุนในอาหารและวัตถุดิบต่าง ๆ[49]

ประมาณกลางปี 2551 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที่สำคัญทั้งสาม (ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์, NASDAQ และ S&P 500) เข้าสู่ภาวะตลาดหมี ในวันที่ 15 กันยายน 2551 ความกังวลใจต่าง ๆ เกี่ยวกับตลาดการเงินเป็นสาเหตุทำให้ดัชนีตกมากที่สุดตั้งแต่เหตุการณ์วินาศกรรมในปี 2544 เหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุหลักคือการประกาศล้มละลายของวาณิชธนกิจ เลห์แมน บราเตอร์ส นอกจากนี้ เมอร์ริล ลินช์ยังถูกบังคับให้รวมกิจการกับธนาคารแบงก์ออฟอเมริกาด้วยมูลค่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์ และความกังวลใจเกี่ยวกับสภาพคล่องของเอไอจีทำให้มูลค่าในตลาดหุ้นตกลงมากกว่าร้อยละ 60 ในวันนั้น[50]

ผลกระทบทางอ้อม

วิกฤติสินเชื่อซับไพรม์ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบกับสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาหลายอย่าง จีดีพีของสหรัฐอเมริกาถูกประเมินว่าจะหดตัวลงร้อยละ 5.5 ต่อปีในระหว่างไตรมาสที่สี่ของปี พ.ศ. 2551 นายจ้างเลิกจ้างกว่า 2.6 ล้านตำแหน่งระหว่างปี 2551 ซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2488 ในเดือนกันยายน 2551 จำนวนคนตกงานในสาขาการเงินสูงถึง 65,400 คนในสหรัฐ[51] อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจนถึงร้อยละ 7.2 ในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดในรอบ 16 ปี[52]

อ้างอิง

 1. "Episode 06292007". Bill Moyers Journal. PBS. Transcript.
 2. Justin Lahart (2007-12-24). "Egg Cracks Differ In Housing, Finance Shells". WSJ.com. Wall Street Journal. สืบค้นเมื่อ 2008-07-13. It's now conventional wisdom that a housing bubble has burst. In fact, there were two bubbles, a housing bubble and a financing bubble. Each fueled the other, but they didn't follow the same course.
 3. "U.S. FORECLOSURE ACTIVITY INCREASES 75 PERCENT IN 2007". realtytrac.com. RealtyTrac Inc. 2008. สืบค้นเมื่อ 2008-05-19.
 4. "Merrill Lynch Posts Fourth Straight Quarterly Loss". Bloomberg.com. 2008-07-17.
 5. Yalman Onaran (2008-05-19). "Subprime Losses Top $379 Billion on Balance-Sheet Marks: Table". Bloomberg.com. Bloomberg L.P. สืบค้นเมื่อ 2008-06-04.
 6. "FT.com / Video & Audio / Interactive graphics - Credit squeeze explained". 2008. สืบค้นเมื่อ 2008-05-19.
 7. Joseph Stiglitz (2008-09-17). "Commentary: How to prevent the next Wall Street crisis". CNN.
 8. "President Bush's Address to Nation".
 9. "CENSUS BUREAU REPORTS ON RESIDENTIAL VACANCIES AND HOMEOWNERSHIP" (PDF). U.S. Census Bureau. 26 October 2007.
 10. "Housing Affordability Hits 14-Year Low". 2005-12-23.
 11. "CSI: credit crunch". The Economist. 2007-10-18. สืบค้นเมื่อ 2008-05-19.
 12. "America's economy". The Economist. 2007-11-15. สืบค้นเมื่อ 2008-05-19. Text " Getting worried downtown " ignored (help)
 13. "Negative Equity". The New York Times. 2008-02-22. สืบค้นเมื่อ 2008-10-09.
 14. "New home sales fell by record amount in 2007 - Real estate - MSNBC.com". 2008-01-31. สืบค้นเมื่อ 2008-10-09.
 15. "Housing Meltdown". Business Week. 2008-01-31. สืบค้นเมื่อ 2008-10-09.
 16. "Case Shiller Index May 2008" (PDF).
 17. "Speculation statistics". CNNMoney.com. 2007-04-30.
 18. "Speculative flipping".
 19. "Speculation Risks".
 20. "www.dailyreckoning.co.uk/economic-forecasts/hyman-minsky-why-is-the-economist-suddenly-popular.html".
 21. "mises.org/story/2787".
 22. LOUIS UCHITELLE (October 26, 1996). "H. P. Minsky, 77, Economist Who Decoded Lending Trends". New York Times. สืบค้นเมื่อ 2008-07-13.
 23. 23.0 23.1 "Warning signs of a bad home loan (Page 2 of 2)". 2008. สืบค้นเมื่อ 2008-05-19.
 24. 24.0 24.1 "NPR: Economists Brace for Worsening Subprime Crisis". 2008. สืบค้นเมื่อ 2008-05-19.
 25. "FRB: Speech-Bernanke, Fostering Sustainable Homeownership-14 March 2008".
 26. "FRB: Speech-Bernanke, Fostering Sustainable Homeownership-14 March 2008".
 27. 27.0 27.1 Demyanyk, Yuliya (2008-08-19). "Understanding the Subprime Mortgage Crisis". Working Paper Series. Social Science Electronic Publishing. สืบค้นเมื่อ 2008-09-18. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)
 28. "'Ninja' loans explode on sub-prime frontline". Telegraph.co.uk. 2008-09-22.
 29. NPR Article "NPR: Economists Brace for Worsening Subprime Crisis" Check |url= value (help). 2008. สืบค้นเมื่อ 2008-05-19.
 30. Black's Law Dictionary (7th ed)
 31. "Greenspan sees signs of credit crisis easing - Stocks & economy - MSNBC.com". 2007-10-02. สืบค้นเมื่อ 2008-10-15.
 32. Lewis, Holden (18 April 2007). "'Moral hazard' helps shape mortgage mess". Bankrate.com.
 33. "Credit and blame". Economist.com. 2007-09-06.
 34. "SEC Proposes Comprehensive Reforms to Bring Increased Transparency to Credit Rating Process". 2008. สืบค้นเมื่อ 2008-07-2008. Text " U.S. Securities and Exchange Commission " ignored (help); Check date values in: |accessdate= (help)
 35. "Fortune Article". CNNMoney.com.
 36. "President's Address to the Nation September 2008".
 37. "SEC Concedes Oversight Flaws". The New York Times. 2008-09-26.
 38. "The Reckoning". The New York Times. 2008-10-02.
 39. "Banks' Subprime Losses Top $500 Billion on Writedowns (Update1)".
 40. "FDIC Quarterly Profile Q1 08" (PDF).
 41. "FDIC Profile FY 2007 Pre-Adjustment" (PDF).
 42. "Timeline: Sub-prime losses". BBC NEWS.
 43. "Wall Street Firms Cut 34,000 Jobs, Most Since 2001 Dot-Com Bust". Bloomberg.com.
 44. "Prince out as Citigroup CEO; more writedowns disclosed - Nov. 4, 2007". 2008. สืบค้นเมื่อ 2008-05-19.
 45. "Similar deals expected to follow Countrywide sale". Mark McSherry. Reuters. 2008-01-11. สืบค้นเมื่อ 2008-05-19.
 46. "The cost of food: Facts and figures". BBC News.
 47. "Speculation is pushing up oil prices".
 48. "Mother of all bubbles prepares to burst".
 49. "The trading frenzy that sent prices soaring". New Statesman. สืบค้นเมื่อ 2008-04-28.
 50. "Pain Continues on Wall Street as Lehman Goes Bankrupt, and Merrill Sold to BofA". ABC News. 2008-09-15.
 51. "More layoffs coming to Wall Street - Sep. 15, 2008". Money.cnn.com. สืบค้นเมื่อ 2008-10-26.
 52. Bloomberg-Summers Says Economy Entering Difficult Time

แหล่งข้อมูลอื่น

 • Reuters: Times of Crisis - multimedia interactive charting the year of global change
 • PBS Frontline - Inside the Meltdown
 • "Government warned of mortgage meltdown Regulators ignored warnings about risky mortgages, delayed regulations on the industry". CNN. 2008. สืบค้นเมื่อ 2010-05-24. Unknown parameter |month= ignored (help)
 • "The US sub-prime crisis in graphics". BBC. 21 November 2007.
 • CNN Scorecard of Bailout Funds at CNN Bailout Allocations & Payments
 • Barth, Li, Lu, Phumiwasana and Yago. 2009. The Rise and Fall of the U.S. Mortgage and Credit Markets: A Comprehensive Analysis of the Market Meltdown. Amazon
 • Financial Times - In depth: Subprime fall-out
 • The Crisis of Credit Visualized - Infographic by Jonathan Jarvis
 • The Economic Crisis: Its Origins and the Way Forward Video of lecture given by Marshall Carter, chairman of the New York Stock Exchange, at Boston University, April 15, 2009
 • The True American Dream Home Ownership, the Subprime Lending Crisis, and Financial Instability by Masum Momaya - International Museum of Women

วิกฤติสินเชื่อซับไพรม์
กฤต, นเช, อซ, บไพรม, งกฤษ, subprime, mortgage, crisis, หร, กฤต, บไพรม, และย, งร, กก, นในช, กฤต, นเช, อด, อยค, ณภาพ, ในประเทศไทยอาจเร, ยกว, กฤตแฮมเบอร, เกอร, เป, นป, ญหาเศรษฐก, จท, ปรากฏให, เห, นช, ดในช, วงป, 2550, และ, 2551, ดเด, นของว, กฤต, อการท, ความคล, องต. wikvtisinechuxsbiphrm xngkvs subprime mortgage crisis hrux wikvtisbiphrm aelayngruckkninchux wikvtisinechuxdxykhunphaph inpraethsithyxaceriykwa wikvtaehmebxrekxr epnpyhaesrsthkicthipraktihehnchdinchwngpi ph s 2550 aela ph s 2551 cudednkhxngwikvtinikhuxkarthikhwamkhlxngtwkhxngtladsinechuxthwolkaelarabbthnakharldlng sungmisaehtuhlkmacakkhwamsbesakhxngtladxsngharimthrphyinshrthxemrika karkuyumaelakarihkuyumthimikhwamesiyngsung aelaradbhnisinkhxngbristhaelabukhkhlthisungekinip wikvtikhrngnimiphlhlaykhnaelakhxy ephyihehnkhwamxxnaexinrabbkarenginaelarabbkarkhwbkhumthwolkwikvtikhrngnierimcakkarthiphawafxngsbuintladthixyuxasykhxngshrthxemrikaaetk 1 2 aelakarphidcharahnikhxngsinechuxsbiphrmaelasinechuxdxkebiylxytw thierimtnkhuninchwng ph s 2548 ph s 2549 phukuyumnnkuyumsinechuxthiekinkalngodykhidwatncasamarthprbokhrngsrangenginkuidodyngay ephraaintladkarenginnnmimatrthankarplxykuthitalng phuplxykuesnxkhxcungicinkarkuyum echnenguxnikhebuxngtnngay aelaaenwonmrakhabanthiephimsungkhun aetthwakarprbokhrngsrangenginkuklbepnipidyakkhunemuxxtradxkebiyerimsungkhunaelarakhabanerimtalnginpi ph s 2549 ph s 2550 inhlayphunthiinshrth karphidcharahniaelakaryudthrphysinephimmakkhunxyangehnidchdemuxhmdenguxnikhebuxngtnxyangngay rakhabanimsungkhunxyangthikhid aelaxtradxkebiylxytwerimsungkhun karyudthrphysininshrthephimkhunxyangrwderwtngaetplaypi ph s 2549 3 aelathaihpyhathangkarenginnnaephrkracayipxyangrwderwthwolkinpi ph s 2550 ph s 2551thnakharaelasthabnthangkarenginthisakhythwolkraynganyxdkarkhadthunthisungkwa 4 35 aesnlandxllarinwnthi 17 krkdakhm ph s 2551 4 5 enuxha 1 saehtu 1 1 karkhyaytwkhxngtladthixyuxasyaelaphawafxngsbuaetk 1 2 karekngkair 1 3 sinechuxkhwamesiyngsung 1 4 karaeplngsinthrphyepnhlkthrphy 1 5 karcdxndbkhwamnaechuxthuxthiimtrngkbkhwamepncring 1 6 noybayrthbal 1 7 noybaykhxngthnakharklang 2 phlkrathbaelachwngkhalngkhxngtladkarenginpi ph s 2550 2551 2 1 chwngkhalngkhxngphakhkarengin 2 2 tladxxntwaelaphlkrathb 2 3 phlkrathbthangxxm 3 xangxing 4 aehlngkhxmulxunsaehtu aekikhwikvtikhrngnimisaehtuthisbsxnaelamacakhlaypccysungkhxy phthnatwkhunintladxsngharimthrphyaelasinechux 6 echn karthiecakhxngbanimsamarthcharaenginthikuyumma kartdsinicthiphidphladkhxngphukuyumhruxphuplxyku karekngkairaelakarsrangbanmakekinipinchwngthitladetibotxyangrwderw sinkhathangsinechuxthimikhwamesiyngsung xtrahnisinkhxngbukhkhlaelabrisththisung nwtkrrmthangkarenginthikracay inkhnathixaccapkpid khwamesiyngcakkarphidndcharahni noybayaelakarkhwbkhum hruxkarkhadkarkhwbkhum khxngthnakharklang 7 karkhyaytwkhxngtladthixyuxasyaelaphawafxngsbuaetk aekikh canwnsinthrphythithukyudaebngtamitrmas phlcakthngxtradxkebiythitaaelaenginthunthihlngihlekhamacaktangpraethskxihekidkxngthunthisamarthplxykumakmay aelathaihsamarthkhxxnumtisinechuxidngayepnewlahlaypikxncaekidwikvti 8 sinechuxchnrxngepnsaehtuthisakhyxyanghnungthithaihxtrakrrmsiththiaelakhwamtxngkarthixyuxasyephimkhun xtrakrrmsiththiinthixyuxasythwthngshrthephimkhuncakrxyla 64 inpi 2537 sungepnradbthikhngtwmatngaet 2523 epnrxyla 69 2 sungepnxtrasungthisudinpi 2547 9 xupsngkhthiephimkhunnithaihrakhabanthibtwsungkhunaelathaihphubriophkhichcaymakkhun 10 rahwangpi 2540 aelapi 2549 rakhabaninshrthephimkhunthungrxyla 12 4 11 ecakhxngbanhlaykhnichrakhasinthrphythiephimkhuninchwngphawafxngsbuniephuxprbokhrngsrangenginkudwyxtradxkebiythitalngaelakusinechuxephimcakkarcanxngekhhaediminswnthirakhasungkhunephuxichbriophkh xtrahnikhrweruxntxrayidinshrthephimkhunepnrxyla 130 inpi 2550 sungmakkwarxyla 100 inchwngtnthswrrs 12 inthisud karsrangbanmakekinipinchwngtladkhyaytwkthaihekidxupthanswnekin aelathaihrakhabantklngtngaethnarxnkhxngpi ph s 2549 karplxysinechuxihphukuodyngayaelakarkhadkhaenwarakhabancasungkhuneruxy kratunihphukuchnrxngkusinechuxdxkebiylxytwthiphwkekhaimsamarthcharahniidhlngphncakchwngenguxnikhcungictxntn karprbokhrngsrangenginkuerimyakkhunemuxrakhabanerimldlngphxsmkhwrinhlayphunthikhxngshrth ecakhxngbanhlaykhnimsamarthprbokhrngsrangenginkuid cungphidndcharahniemuxdxkebiyephimkhunaelathaihcanwnenginthitxngcaykhunephimtamipdwycakkarpramankarineduxnminakhm 2551 ecakhxngbankwa 8 8 lankhn hruxekuxbrxyla 10 3 khxngecakhxngbanthnghmd tkxyuinsphaphthimihniethakbhruxsungkwarakhathrphysin sunghmaykhwamwabankhxngekhamimulkhanxykwasinechuxkhangchara aelathaihphwkekhaekidaerngcungicthicathingbanip aemcathaihprawtikarkuyumesiyipktam 13 xtrakaryudthrphysinthiephimkhunaelakarthiecakhxngbancanwnmakimyxmkhaybaninrakhatladthitalngthaihmisinkhabankhngkhlngcanwnmak primankarkhaybanihminpi 2550 ldlngrxyla 26 4 emuxethiybkbpikxnhna ineduxnmkrakhm 2551 sinkhabanihmkhngkhlngmimakthung 9 6 eduxn hakkhanwnodyichyxdkhayineduxnsinghakhm 2550 sungnbepncanwnthisungthisudtngaetpi 2524 14 mibanpraman 4 lanhlngthikhayimid 15 sinkhabankhngkhlngswnekinnikkdrakhabanihtalngipxik aelayingrakhabantalngecakhxngbanthiesiyngtxkarphidndcharahniaelathukyudthrphysinkyingephimkhun cakdchnirakhaban S amp P Case Shiller rakhabaninshrthechliyineduxnthnwakhm 2549 ldlngrxyla 10 4 aelarakhaeduxnphvsphakhm 2551 ldlngrxyla 15 8 emuxethiybkbpikxnhna 16 khadwarakhabancaldlngtxiperuxy cnkwasinkhabankhngkhlngehlanicaldlngcnehluxradbpktithiekhyepnma karekngkair aekikh karekngkairkepnpccythiekiywkhxngxnhnung inpi 2549 rxyla 22 khxngbanthithuksux 1 65 lanhlng epnkarsuxephuxkarlngthun aelaxikrxyla 14 1 07 lanhlng epnkarsuxephuxepnbantakxakas aelainpi 2548 khidepnrxyla 28 aela 12 tamladb sungsrupidwarxyla 40 khxngkarsuxbannnimichephuxkarichepnthixyuxasy edwid lirixah hwhnankesrsthsastrkhxngsmakhmphuprakxbkarxsngharimthrphyaehngchatikhxngshrth klawwa nklngthunthxntwxxkcaktladinpi 2549 sungthaihkarsuxkhayephuxkarlngthunldlngmakkwaintladephuxkarxasy 17 aemwaaetedimkarsuxbanmkcaimmicudprasngkhephuxkarlngthundngechnhun aetphvtikrrminrahwangthitladxsngharimthrphykhyaytwnnkepliynip twxyangechn mikarpramanwaekuxbrxyla 85 khxngkhxnodmieniymthithuksuxinimxamiepnkarsuxephuxkarlngthun suxtang phaknraynganthungphvtikrrmkarsuxkhxnodmieniymkxnthicasrangesrc aelwkkhaythakairodyimxasyinbannnely 18 bristhsinechuxhlayaehngerimsngektehnkhwamesiyngcakphvtikrrmaebbnitngaet 2548 hlngcakthiphbwakarlngthuninxsngharimthrphycanwnmakepnkarlngthunthimisdswnkarkuenginmalngthunsung 19 ihaemn minski nkesrsthsastrsayekhns klawthungkarkuyumephuxekngkairsamaebbthisamarththaihekidhnisasmaelathaihmulkhasinthrphytxnghmdipinthisud 20 21 idaek phukuyumpxngknkhwamesiyngkhuxphukuyumthisamarthcharahnikhuniddwyengininkarlngthunswnxun phukuyumekngkairsungsamarthcharadxkebiyid aettxngkuengincakaehlngihmephuxmacharahnisinedim aelaphukuyumphxnsi sungtngchuxtamnktmtun charls phxnsi thiimsamarthcharahnihruxdxkebiyid aelatxngphungphakarephimkhakhxngsinthrphy echnxsngharimthrphy ephuxprbokhrngsranghniklawknwakarkuyumephuxekngkairnnepnpccyekiywkhxngthithaihekidwikvtisinechuxsbiphrm 22 sinechuxkhwamesiyngsung aekikh sinechuxsbiphrm sdswnkhxngsinechuxchnrxngephimkhuneruxy cakrxyla 5 3 5 hmunlandxllarshrth inpi 2537 23 rxyla 9 inpi 2539 24 rxyla 13 1 6 aesnlandxllarshrth inpi 2542 23 cnthungrxyla 20 6 aesnlandxllarshrth inpi 2549 24 25 26 nganwicychinhnungkhxngthnakharklangshrthklawwakhwamaetktangechliykhxngdxkebiysinechuxchnrxngkbsinechuxchnhnung hrux khachdechykhwamesiyng ldlngcakrxyla 2 8 cud 280 ebsisphxyth inpi 2544 ehluxrxyla 1 3 cud inpi 2550 sunghmaykhwamwakhachdechykhwamesiyngthiphuplxykutxngkarcakkarplxysinechuxchnrxngnnldlng aenwonmniekidkhunthngthiphukuchnrxngaelalksnaphiesskhxngsinechuxnnldlng sungkhwamcringaelwkhwrihphltrngknkham lksnaaebbnicaehnidbxyinwtckrkaretibotaelakarsbesakhxngsinechux 27 nxkehnuxcakphukuyumkhwamesiyngsungthiephimkhunaelw phuplxykukesnxthangeluxkaelasingcungickhxngsinechuxthimikhwamesiyngsungmakkhundwy echn sinechuxsahrbphuimmirayid immingan aelaimmisinthrphy hruxthieriykwasinechuxninca NINJA No Income No Job and no Assets 28 sinechuxdxkebiylxytwthixnuyatihecakhxngbancayechphaadxkebiyinchwngaerkkhxngkarkuyum aela thangeluxkkarcayengin thiphukusamarthkahndcanwnenginthicacharaidexng aetdxkebiythiyngimidcaycathukrwmekhaipinengintn nxkcakni yngmikarpraeminwapraman 1 in 3 khxngsinechuxdxkebiylxytwthiplxykuinchwng 2547 thung 2549 mixtrachwngaerktakwarxyla 4 aetemuxphnchwngnnaelwxtradxkebiykephimkhunsungmakcnthaihenginthitxngcharainaetlaeduxnephimkhunekuxbethatw 29 karaeplngsinthrphyepnhlkthrphy aekikh karaeplngsinthrphyepnhlkthrphyepnkhntxnhnungkhxngkarenginaeplngrup sungsinthrphyhruxtrasarthangkarenginxun thiidrbmacathukaeykxxkepnkxng aelanaesnxepnhlkthrphykhaprakninkarlngthunaekbukhkhlthisam 30 karaeplngsinthrphyepnhlkthrphy emuxphnwkkbkhwamtxngkarlngthunintrasarhnithimihlkthrphycanxngkhaprakn hrux mortgage backed security MBS aelaaenwonmthibristhcdxndbyxmrb MBS waxyuinradbthiehmaasmkbkarlngthun kthaihsinechuxkhwamesiyngsungsamarththukaeplngrup aelakhwamesiyngthimixyunnkthuksngphanxxkipyngnklngthuntamomedlsinechuxaebbdngedimnn thnakharcaepnphuxxksinechuxihaekphukuyum ecakhxngban aelaepnphuaebkrbkhwamesiyngkhxngenginku karphidndcharaengin aetemuxerimichkaraeplngsinthrphyepnhlkthrphy omedlaebbedimkklayepnomedl plxykuephuxkracayxxk sungkhwamesiyngkhxngenginkuthuksngtx kracay ipyngnklngthun sdswnkhxngsinechuxchnrxngthithukaeplngepnhlkthrphynnephimkhuncakrxyla 54 inpi 2544 epnrxyla 75 inpi 2549 27 xln krinsaepnklawwasingthithaihekidwikvtiekhrditthwolknnimichsinechuxephuxthixyuxasykhxngphukukhwamesiyngsung aetepnkaraeplngsinechuxehlannihepnhlkthrphytanghak 31 hlaykhnechuxwakarthimatrthankarplxykuhlahlwmkhunnnepnephraapyhaphawaphythangsilthrrm sungthukswninaetlakhntxnkhxngkarplxysinechuxnnekbekiywkairodyechuxwatnsngphankhwamesiyngipyngbukhkhlxun 32 karcdxndbkhwamnaechuxthuxthiimtrngkbkhwamepncring aekikh karcdxndbkhwamnaechuxthuxthisungekinkhwamepncringkratunihkarlngthuninhlkthrphythimisinechuxchnrxngepnhlkpraknephimkhun aelaepnkarsngesrimthangkarenginihtladbankhyaytw karcdxndbthisungkhunidrbkaryxmrbephraamikarephimradbkhwamnaechuxthuxdwywithitang echn karwanghlkthrphykhapraknsungkwaenginku aelakarpraknkarphidndcharahni nkwicarnklawwakhwamkhdaeyngkhxngphlpraoychnmiswnekiywkhxngkarcdxndbthiphidphlad ephraabristhcdxndbidrbengincakbrisththicdtngaelakhayhlkthrphyaeknklngthun echnwanichthnkic 33 inwnthi 11 mithunayn 2551 sankngankhnakrrmkarkakbhlkthrphyaelatladhlkthrphyaehngshrthxemrikaidesnxkdephuxaekikhpyhakhwamkhdaeyngkhxngphlpraoychnthiehnidchdrahwangbristhcdxndbaelaphuxxkhlkthrphyaeprrup 34 bristhcdxndbldxndbekhrditkhxng MBS mulkha 1 9 lanlandxllarshrthinrahwangitrmasthi 3 khxngpi 2550 cnthungitrmasthi 2 pi 2551 sungsngphlthaihsthabnthangkarengintxngldmulkha MBS lngipxik sthabnehlanicungtxnghaenginthunephimephuxrksaxtrathun aelahakephimthundwywithixxkhunihmkcathaihrakhahunpccubnldlng hruxsrupidwakarldxndbkhwamnaechuxthuxthaih MBS aelarakhahunldlng 35 noybayrthbal aekikh nkwicarnhlaykhnihkhwamehnwaokhrngsrangkdhmayinpccubnnnlasmy prathanathibdi cxrc dbebilyu buchklawemuxeduxnknyayn 2551 wa emuxwikvtikhrngniidrbkaraekikhaelw kthungewlathicatxngprbprungokhrngsrangkdhmaythangkarenginihthnsmykhun esrsthkicinolkyukhkhriststwrrsthi 21 yngkhngthukkhwbkhumodykdhmayyukhstwrrsthi 20 thilasmy emuximnannierakidehnkarthibristhkhyaytwkhnadihymakcnkhwamlmehlwkhxngmnthaihrabbkarenginthngrabbepnxntrayid 36 sankngankhnakrrmkarkakbhlkthrphyaelatladhlkthrphyaehngshrthxemrikayxmrbwakarkhwbkhumtnexngkhxngkhxngwanichthnkicmiswnthaihekidwikvtikhrngnikhun 37 38 noybaykhxngthnakharklang aekikh swnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniidphlkrathbaelachwngkhalngkhxngtladkarenginpi ph s 2550 2551 aekikhchwngkhalngkhxngphakhkarengin aekikh ineduxnsinghakhm 2551 sthabnkarenginthwolkmiyxdkhadthunaelakarldkhathangbychithiekiywkhxngkbsinechuxsbiphrmekinkwa 5 aesnlandxllarshrth 39 kairkhxngthnakharshrth 8 533 aehngthirbrxngodybrrsthpraknenginfakaehngshrthldlngcak 3 52 hmunlandxllarinitrmasthi 4 pi 2549 ehluxephiyng 646 landxllar initrmasediywknkhxngpi 2550 sungepnphlmacakkarphidndcharahnithiephimkhuncanwnmakaelakhaephuxhnisngsycasuy aelanbepnphlprakxbkarthiaeythisudtngaetpi 2533 tlxdpi 2550 thnakharehlanimikairpraman 1 aesnlandxllar sungldlngpramanrxyla 31 cak 1 45 aesnlandxllarsungepnphlkairthisungepnsthitiinpi 2549 kairinitrmasaerkkhxngpi 2551 khux 1 93 hmunlandxllar sungldlngthungrxyla 46 emuxethiybkbpikxnhna 40 41 phakhkarenginerimrbruthungphlkhxngwikvtiinkhrngnitngaeteduxnkumphaphnth 2550 dwykarkhadthunthung 1 05 hmunlandxllarkhxngexchexsbisi sungepnprakasaerkkhxngkarkhadthuncaksidioxhruxexmbiox 42 tlxdpi 2550 bristhsinechuxmakkwa 100 aehngthukpid phkkickar hruxthukkhaytx 43 phubriharradbsungkodnphlkrathbdwy echnprathanecahnathibriharkhxngemxrril linchaelasitikruplaxxkhangknimthungspdah 44 sthabnxun ktxngkhwbrwmkickarephuxkhwamxyurxd 45 tladxxntwaelaphlkrathb aekikh wikvtisbiphrmthaihekidkhwamtuntrahnkinphakhkarenginaelathaihnklngthunphaknthxnenginxxkcakphnthbtrthiekiywkhxngkbsinechuxthimikhwamesiyngaelahunthimirakhaimaennxn aelanaipekbsasminrupkhxngsinkhaophkhphnthaethn 46 karekngkairinrakhalwnghnakhxngsinkhatang hlngcaktladxnuphnthlm thaihekidpyhawikvtirakhaxaharolkaelaphawanamnkhunrakha 47 48 nkekngkairthitxngkarphltxbaethninrayasnthxnengincanwnhlaylanlandxllarcakhunaelaphnthbtr aelanabangswniplngthuninxaharaelawtthudibtang 49 pramanklangpi 2551 dchnitladhlkthrphythisakhythngsam dchniechliyxutsahkrrmdawocns NASDAQ aela S amp P 500 ekhasuphawatladhmi inwnthi 15 knyayn 2551 khwamkngwlictang ekiywkbtladkarenginepnsaehtuthaihdchnitkmakthisudtngaetehtukarnwinaskrrminpi 2544 ehtukarnthiepnsaehtuhlkkhuxkarprakaslmlalaykhxngwanichthnkic elhaemn braetxrs nxkcakni emxrril linchyngthukbngkhbihrwmkickarkbthnakharaebngkxxfxemrikadwymulkha 5 hmunlandxllar aelakhwamkngwlicekiywkbsphaphkhlxngkhxngexixcithaihmulkhaintladhuntklngmakkwarxyla 60 inwnnn 50 phlkrathbthangxxm aekikh wikvtisinechuxsbiphrmkxihekidphlkrathbthanglbkbsphaphesrsthkickhxngshrthxemrikahlayxyang cidiphikhxngshrthxemrikathukpraeminwacahdtwlngrxyla 5 5 txpiinrahwangitrmasthisikhxngpi ph s 2551 naycangelikcangkwa 2 6 lantaaehnngrahwangpi 2551 sungepncanwnthimakthisudtngaetpi ph s 2488 ineduxnknyayn 2551 canwnkhntknganinsakhakarenginsungthung 65 400 khninshrth 51 xtrakarwangnganephimkhuncnthungrxyla 7 2 ineduxnthnwakhm sungepnxtrathisungthisudinrxb 16 pi 52 xangxing aekikh Episode 06292007 Bill Moyers Journal PBS Transcript Justin Lahart 2007 12 24 Egg Cracks Differ In Housing Finance Shells WSJ com Wall Street Journal subkhnemux 2008 07 13 It s now conventional wisdom that a housing bubble has burst In fact there were two bubbles a housing bubble and a financing bubble Each fueled the other but they didn t follow the same course U S FORECLOSURE ACTIVITY INCREASES 75 PERCENT IN 2007 realtytrac com RealtyTrac Inc 2008 subkhnemux 2008 05 19 Merrill Lynch Posts Fourth Straight Quarterly Loss Bloomberg com 2008 07 17 Yalman Onaran 2008 05 19 Subprime Losses Top 379 Billion on Balance Sheet Marks Table Bloomberg com Bloomberg L P subkhnemux 2008 06 04 FT com Video amp Audio Interactive graphics Credit squeeze explained 2008 subkhnemux 2008 05 19 Joseph Stiglitz 2008 09 17 Commentary How to prevent the next Wall Street crisis CNN President Bush s Address to Nation CENSUS BUREAU REPORTS ON RESIDENTIAL VACANCIES AND HOMEOWNERSHIP PDF U S Census Bureau 26 October 2007 Housing Affordability Hits 14 Year Low 2005 12 23 CSI credit crunch The Economist 2007 10 18 subkhnemux 2008 05 19 America s economy The Economist 2007 11 15 subkhnemux 2008 05 19 Text Getting worried downtown ignored help Negative Equity The New York Times 2008 02 22 subkhnemux 2008 10 09 New home sales fell by record amount in 2007 Real estate MSNBC com 2008 01 31 subkhnemux 2008 10 09 Housing Meltdown Business Week 2008 01 31 subkhnemux 2008 10 09 Case Shiller Index May 2008 PDF Speculation statistics CNNMoney com 2007 04 30 Speculative flipping Speculation Risks www dailyreckoning co uk economic forecasts hyman minsky why is the economist suddenly popular html mises org story 2787 LOUIS UCHITELLE October 26 1996 H P Minsky 77 Economist Who Decoded Lending Trends New York Times subkhnemux 2008 07 13 23 0 23 1 Warning signs of a bad home loan Page 2 of 2 2008 subkhnemux 2008 05 19 24 0 24 1 NPR Economists Brace for Worsening Subprime Crisis 2008 subkhnemux 2008 05 19 FRB Speech Bernanke Fostering Sustainable Homeownership 14 March 2008 FRB Speech Bernanke Fostering Sustainable Homeownership 14 March 2008 27 0 27 1 Demyanyk Yuliya 2008 08 19 Understanding the Subprime Mortgage Crisis Working Paper Series Social Science Electronic Publishing subkhnemux 2008 09 18 Unknown parameter coauthors ignored author suggested help Ninja loans explode on sub prime frontline Telegraph co uk 2008 09 22 NPR Article NPR Economists Brace for Worsening Subprime Crisis Check url value help 2008 subkhnemux 2008 05 19 Black s Law Dictionary 7th ed Greenspan sees signs of credit crisis easing Stocks amp economy MSNBC com 2007 10 02 subkhnemux 2008 10 15 Lewis Holden 18 April 2007 Moral hazard helps shape mortgage mess Bankrate com Credit and blame Economist com 2007 09 06 SEC Proposes Comprehensive Reforms to Bring Increased Transparency to Credit Rating Process 2008 subkhnemux 2008 07 2008 Text U S Securities and Exchange Commission ignored help Check date values in accessdate help Fortune Article CNNMoney com President s Address to the Nation September 2008 SEC Concedes Oversight Flaws The New York Times 2008 09 26 The Reckoning The New York Times 2008 10 02 Banks Subprime Losses Top 500 Billion on Writedowns Update1 FDIC Quarterly Profile Q1 08 PDF FDIC Profile FY 2007 Pre Adjustment PDF Timeline Sub prime losses BBC NEWS Wall Street Firms Cut 34 000 Jobs Most Since 2001 Dot Com Bust Bloomberg com Prince out as Citigroup CEO more writedowns disclosed Nov 4 2007 2008 subkhnemux 2008 05 19 Similar deals expected to follow Countrywide sale Mark McSherry Reuters 2008 01 11 subkhnemux 2008 05 19 The cost of food Facts and figures BBC News Speculation is pushing up oil prices Mother of all bubbles prepares to burst The trading frenzy that sent prices soaring New Statesman subkhnemux 2008 04 28 Pain Continues on Wall Street as Lehman Goes Bankrupt and Merrill Sold to BofA ABC News 2008 09 15 More layoffs coming to Wall Street Sep 15 2008 Money cnn com subkhnemux 2008 10 26 Bloomberg Summers Says Economy Entering Difficult Timeaehlngkhxmulxun aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb wikvtisinechuxsbiphrmReuters Times of Crisis multimedia interactive charting the year of global change PBS Frontline Inside the Meltdown Government warned of mortgage meltdown Regulators ignored warnings about risky mortgages delayed regulations on the industry CNN 2008 subkhnemux 2010 05 24 Unknown parameter month ignored help The US sub prime crisis in graphics BBC 21 November 2007 CNN Scorecard of Bailout Funds at CNN Bailout Allocations amp Payments Barth Li Lu Phumiwasana and Yago 2009 The Rise and Fall of the U S Mortgage and Credit Markets A Comprehensive Analysis of the Market Meltdown Amazon Financial Times In depth Subprime fall out The Crisis of Credit Visualized Infographic by Jonathan Jarvis The Economic Crisis Its Origins and the Way Forward Video of lecture given by Marshall Carter chairman of the New York Stock Exchange at Boston University April 15 2009 The True American Dream Home Ownership the Subprime Lending Crisis and Financial Instability by Masum Momaya International Museum of Women bthkhwamekiywkbesrsthsastr karengin thurkic hrux karkhaniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title wikvtisinechuxsbiphrm amp oldid 9376841, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม