fbpx
วิกิพีเดีย

สารสนเทศชุมชน

สารสนเทศชุมชน หรือที่เรียกว่า เครือข่ายชุมชนอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีชุมชน หมายถึงข้อมูลใหม่ ๆ ของการตรวจสอบและการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและบรรทัดฐานที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยเฉพาะ ส่วนบุคคลการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมหรือทางเศรษฐกิจภายในชุมชนตั้งอยู่อย่างเป็นวินัยทางวิชาการในหลายคณะรวมทั้งข้อมูลทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ Information Systems, Computer Science, การวางแผนการศึกษาและ Science Library ของผู้อื่นและถ่ายทอดข้อมูลเชิงลึกในการพัฒนาชุมชนจากหลากหลายสาขาวิทยาศาสตร์สังคม เป็นแนวทางสหวิทยาการที่สนใจในการใช้ ICT สำหรับรูปแบบของการดำเนินการของชุมชนที่แตกต่างจากการเรียนบริสุทธิ์หรือการ วิจัยเกี่ยวกับผลกระทบ ICT

ประวัติ

กิจกรรมของมนุษย์มีข้อยกเว้นที่เป็นอยู่ในชุมชนทำให้แนวคิดของชุมชนและการเชื่อมต่อเพื่อรูปแบบที่แตกต่างกันของเครือข่ายทางสังคมได้เห็นการวิเคราะห์และวิจารณ์มากมาย มันสามารถมองได้หลายสถานการณ์ความจริงของชุมชนเป็นประสบการณ์ชีวิตและการทำงานที่ชุมชนอาศัยอยู่ ชุมชนทางกายภาพซ้อน ( ชนบท ) และ ชุมชน เป็นแนวคิดที่ใช้ ( ในเขตเมือง ) เพื่อพยายามเปิดใช้งานจากมุมมองของผู้ประกอบการและสำรวจจากมุมมองของการวิจัย ความจริงและความสำคัญของละแวก, เชื้อชาติและวัฒนธรรม สมาคมวิชาชีพและความสนใจของผู้อื่นเพื่อให้มีความหมายทางสังคมและสังคมการกระทำ ทำให้ชุมชนมีคนมาร่วมกันในการแสวงหาจุดมุ่งหมายร่วมกันของพวกเขาหรือการใช้ ร่วมกันทั้งทางร่างกายและใช้อิเล็กทรอนิกส์แพร่หลายแม้ความเป็นจริงของพวกเขายังคงโต้เถียงกันอยู่มาก

ปัจจุบันมีการลงทุนมากมากและการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ของชุมชนหนึ่งหลายอย่าง เครื่องมือทางสังคม (เช่นอินทราเน็ตขององค์กรหรือแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างขึ้นและการบริการเครือ ข่ายสังคมเช่น Ebay หรือ MySpace) หรือใน การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับใช้ส่วนบุคคลมีความเข้าใจน้อยในการลงทุน เครือข่ายทางเทคนิคกระบวนการมีวัตถุประสงค์เพื่อจงใจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือการเปลี่ยนแปลงของชุมชน โดยเฉพาะเป็นที่สนใจสำหรับผู้ที่สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ สนใจสั่งซื้อที่สองมีรายได้เพียงพอหรือสังคมอยู่รอดได้

แนวคิดและวิธีการ

เป็นสารสนเทศชุมชนวิชาการ (CI) สามารถมองเห็นเป็นเขตข้อมูลการปฏิบัติในการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีการสื่อสาร ในวาระนี้ได้นำมาซึ่งชื่อเสียง โดย Michael Gurstein เขาเป็นตัวคนแรกที่นำมาเปิดเผยรวบรวมวิชาการถึงแม้ว่าคนอื่นๆ อย่างเช่น Brian Loader และเพื่อนร่วมงานของเขาที่มหาวิทยาลัยของ Teesside ในระยะ 1990ที่ผ่านมา

CI รวบรวมการปฏิบัติของชุมชน พัฒนาการและองค์กรรู้ได้จากสังคมวิทยา,การวางแผน,วิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นทฤษฎีสำคัญ การศึกษาสตรี,ห้องสมุดและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์,ระบบสารสนเทศการจัดการและการศึกษาการจัดการ มันมีผลต่อเครือข่ายชุมชนเมื่อ ICT เปิดใช้งานบริการได้มีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นไปถึงองค์การระดับรากหญ้า,องค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาสังคม,รัฐบาล,ภาคเอกชน,และหน่วยงานพหุภาคีในหมู่ผู้อื่น ที่ตนเองได้ริเริ่มจัดตั้งชุมชนทั้งหมดจากประเทศอื่น จึงมีความกังวลกับวิธีการ ICT ควบคุมสำหรับทุนทางสังคม,บรรเทาความยากจนและเสริมพลังของท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ขนาดใหญ่ทางเศรษฐกิจสภาพแวดล้อมทางการเมืองและสังคม

ในความเป็นจริงสารสนเทศของชุมชน ไม่เป็นเช่นเดียวกับสถานศึกษามันจะคล้ายกับระบบสารสนเทศหรือการจัดการระบบสารสนเทศ แต่ยังคงเป็นที่สะดวกสำหรับกิจกรรมสหวิทยาการ นอกจากนี้ยังมีการตัดขาดเหล่านั้นที่มาจากสารสนเทศศาสตร์ในภาพรวมของทฤษฎีทางสังคมรวมทั้งทฤษฎีที่เกี่ยวกับองค์กรดูเหมือนว่าจะไม่ตรงประเด็นต่อการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและบรรดาผู้ที่สนใจสามารถตามประเด็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรอบการทำงานกับชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประชาธิปไตยและสังคม มีคนจำนวนมากที่เกี่ยวข้องพยายามแข็งขันกันก่อนมีนักวิชาการที่มาจากหลายสาขารวมทั้งมนุษย์วิทยา,วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์,การศึกษาการพัฒนา,วิทยาศาสตร์สารสนเทศและระบบ,การจัดการ,การออกแบบ,สังคมวิทยา,งานสังคมสงเคราะห์และอื่นๆ

การประชุมอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนักวิจัยที่มีความสนใจทางวิชาการในโครงการนี้จัดขึ้นกับปี 1999 Global ประชุมเครือข่ายชุมชนใน Buenos Aires อาร์เจนตินา การประชุมนี้จะเริ่มดำเนินการเชื่อมโยงชุมชนพัฒนาประเทศตามโครงการ ICTและการวิจัยกับการริเริ่มการดำเนินการในประเทศที่พัฒนาน้อยมักจะเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจขนาดใหญ่และสังคมการพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนจากหน่วยงานเช่น UN Development Programme หรือศูนย์พัฒนา International Research ครั้งแรกความพยายามที่กำลังดำเนินการในการใช้ ICT เพื่อเศรษฐกิจและเพื่อพัฒนาสังคมในประเทศที่พัฒนาแล้วเริ่มค้นหาความสนใจร่วมกันและสาเหตุที่มีความขนานในประเทศที่พัฒนาน้อยและเหมือนกับที่มีกิจกรรมวิชาการหรือวิจัยในพื้นที่เหล่านี้เริ่มมองเห็นกันและผลประโยชน์ซับซ้อน เช่น ปัญหาความยั่งยืนของด้านเทคนิค,ด้านวัฒนธรรมและปัญหาทางเศรษฐกิจสำหรับสารสนเทศชุมชนมีปัญหาพิเศษของวารสาร Community Informaticsเป็นเรื่องของการประชุมอย่างต่อเนื่องใน ปราโต, อิตาลีและการประชุมอื่น ๆ ในแอฟริกาใต้

การวิจารณ์

มีปัญหาระหว่างการปฏิบัติและการวิจัยจะสิ้นสุดของแผนกเท่านี้สะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างที่คุ้นเคยจากสาขาวิชาอื่น ๆ เช่นการพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนและชุมชนวิจัยด้วยซ้ำ ปัญหาที่มีระบบสารสนเทศได้คำนึงถึง มิติคุณภาพการวิจัยเทคโนโลยี หมายถึงว่าจะมีวิธีการถ่ายโดยการสนับสนุนของสารสนเทศชุมชนยากที่จะปรับให้ได้ข้อมูลเชิงบวกต่อการแก้ปัญหาทางด้านเทคนิคมากกว่าปัญหาสังคม นี้เป็นปัญหาที่เห็นได้ในความสัมพันธ์ระหว่างการวิจัยเทคโนโลยีที่เข้มงวดและการวิจัยการจัดการ ปัญหาใน conceptualising และประเมินผลการแทรกแซงทางสังคมที่ซับซ้อนอาศัยฐานทางเทคนิคคุ้นเคยจากชุมชนที่แข็งแรงและการศึกษาชุมชน

ความตึงเครียดทางทฤษฎีและการปฏิบัติยังจากสาขาวิชาเช่นการประเมินผลโครงการและนโยบายสังคมอาจขัดแย้งกับการจัดการระบบสารสนเทศ ที่มีการอภิปรายอย่างต่อเนื่องกว่าคุณธรรมและรูปแบบของการวิจัยและการกระทำกระจายความเข้าใจแตกต่างกันของคุณธรรมหรือการถูกกล่าวหาว่าเป็น "วิทยาศาสตร์" หรือ "กิจกรรม" และรักษาความต่อเชิงตีความและการขับเคลื่อนมุมมองด้านล่างขึ้นหรือการปฏิบัติกิจกรรมขับเคลื่อน สารสนเทศชุมชนในความเป็นจริงอาจจะได้รับประโยชน์จากความใกล้ชิดของความสัมพันธ์,นักทฤษฎี,การปฏิบัติงาน,และประเมินผลการวิจัยเชิงคุณภาพอย่างเข้มงวด

เป็นกังวลต่อ ศักยภาพในการปฏิบัติให้แย่งชิงโดยนโยบายหรือวาระการประชุมทางวิชาการ มากกว่าการขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายชุมชนในการพัฒนาประเทศว่าโปรแกรมหรือในโครงการตั้งอยู่ในประเทศที่พัฒนาน้อย จริยธรรมของเทคโนโลยีการแทรกแซงในชุมชนท้องถิ่นไม่ได้รับการสำรวจเพียงพอ แม้จะมอง ICTs เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนนั้น

การปฏิบัติและความสนใจ

ช่วงการวิจัยและการปฏิบัติความกังวลกับชุมชนเสมือนหมดจดถึงสถานการณ์ที่สื่อสารเสมือนหรือออนไลน์ที่ใช้ในการเสริมสร้างชุมชนที่มีอยู่ในเมืองหรือสถานที่ทางภูมิศาสตร์ที่ห่างไกลในประเทศที่พัฒนาหรือกำลังพัฒนาเพื่อประยุกต์ใช้ ICTs สำหรับช่วงของพื้นที่ที่น่าสนใจในชุมชนรวมทั้งพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ,การจัดการสิ่งแวดล้อม,สื่อและผลิตเนื้อหา,กำกับการจัดการภาครัฐของผู้อื่น เกี่ยวกับส่วนกลางแต่ไม่ตระหนักเสมอ ในการอยู่ร่วมกับชุมชนempowering กับ ICT ที่มั่นใจว่าเทคโนโลยีที่สามารถใช้ได้สำหรับชุมชนต่อไปนี้แสดงถึงแนวทางการพัฒนาที่ค่อนข้างมากขึ้นกว่าด้านบน

พื้นที่ของช่วงกังวลจากโครงการขนาดเล็กโดยเฉพาะในชุมชนหรือองค์กรที่อาจเกี่ยวข้องเพียงเล็กน้อยของคน ในชุมชนออนไลน์ของคนพิการ,เครือข่ายพลเมืองและขนาดใหญ่ของประเทศ,โครงการเครือข่ายผู้สนับสนุนรัฐบาลในประเทศเช่น ออสเตรเลีย และแคนาดา หรือโครงการชุมชนเช่นทำงานกับครอบครัวเมารีในประเทศนิวซีแลนด์ Gates Foundation ได้รับการสนับสนุนการใช้งานในห้องสมุดประชาชนในประเทศเช่น ประเทศชิลี พื้นที่ของการพัฒนาอย่างรวดเร็วสนใจในการใช้ ICT เป็นวิธีเพื่อเพิ่มความผูกพันคนเป็น "e-Governance" คู่กับธุรกรรมการริเริ่มเชิงแนวคิดองค์ประกอบ สำคัญและกรอบแนวคิดชุมชน Informatics คือการ"ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ"เริ่มโดย Michael Gurstein ในวิจารณ์วิจัยอาชีพกับ Digital Divide ให้เข้าถึงICT CI เกี่ยวข้องกับวิธี ICTs ใช้ในการปฏิบัติและไม่เพียงอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงพวกเขาและแนวคิดในการใช้งานที่มีประสิทธิภาพเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง CI วิจัย,นโยบาย CI,และการปฏิบัติ

คนปฏิบัติจำนวนมากจะโต้แย้งที่จำเป็นเพื่อการวิจัยมหาวิทยาลัย egarding theorising วิชาการและการแทรกแซงเป็น constraining หรือไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพื้นฐานที่ควรจะอยู่นอกเหนือการควบคุมของสถาบัน แบบดั้งเดิม หรือเพียงไม่เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย

บาง commonalities และแตกต่างในความเป็นจริงอาจเกิดจากความแตกต่างของชาติและวัฒนธรรม ตัวอย่างเช่นความสามารถที่หลากหลายของอเมริกาเหนือ มหาวิทยาลัยประกอบการบริการ การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของการก้าวหน้าในชุมชนขนาดใหญ่ และเล็กเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีอันยาวนานไม่อยู่ที่อื่น ประเพณีการเรียนรู้บริการได้เกือบทั้งหมดไม่อยู่ในอังกฤษ, ออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ ที่รัฐได้เลียนแบบดั้งเดิมมีบทบาทเข้มแข็งมากในการส่งมอบการบริการชุมชนและข้อมูล

ในบางประเทศเช่นอังกฤษมีประเพณีของท้องถิ่นตามเทคโนโลยีของชุมชนระดับรากหญ้า เช่นแมนเชสเตอร์หรือใน Hebden Bridge ในอิตาลีและเนเธอร์แลนด์ยังมีปรากฏให้ได้รับการเชื่อมต่อที่ดีระหว่างการพัฒนาเครือข่ายประชาสังคมในท้องถิ่นตามประเพณีของรอบ oppositionism เทศบาลเชื่อมต่อเป็นผลงานของนักวิชาการก้าวหน้า

ในละตินอเมริกา แอฟริกาและเอเชียหลายส่วนเหล่านี้ได้รับการขับเคลื่อนโดยหน่วยงานของเงินภายนอกเป็นส่วนหนึ่งของโครงการขนาดใหญ่และโครงการในการสนับสนุนกว้างทางเศรษฐกิจและสังคมเป้าหมายการพัฒนา แต่ความพยายามเหล่านี้เป็นอย่าง"indigenized"และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในละตินอเม ริกา ICT มีความพยายามมากขึ้นเล่นบทบาทนำในการกำหนดอนาคตของการใช้ ICT ในชุมชนท้องถิ่น

เครือข่าย

มีการกำเนิดออนไลน์และเครือข่ายส่วนบุคคลของนักวิจัยและผู้ปฏิบัติในชุมชน สารสนเทศและเครือข่ายชุมชนในหลายประเทศรวมทั้งการจัดกลุ่มประเทศ ทศวรรษที่ผ่านมาได้มีการประชุมในหลายประเทศ และมีวรรณกรรมใหม่ ๆ สำหรับ theoreticians และปฏิบัติรวมทั้ง on - line Journal of Community Informatics มันน่าประหลาดใจในความเป็นจริงกันพบว่าเมื่อคนจากประเทศที่พัฒนาและไม่พัฒนาตามรูปแบบทั่วไปจะพยายามที่ชักจูงผู้กำหนดนโยบายของความถูกต้องของแนวทางการพัฒนาสังคมความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ แทนที่จะเป็นวิธี top - down หรือวิธีการครอบงำโดยเทคนิค แทนที่จะแก้ปัญหาสังคมซึ่งในที่สุดมีแนวโน้มที่จะช่วยผู้ขายมากกว่าชุมชน วิจารณ์กันว่าบ่อยครั้งในหมู่ผู้เข้าร่วมในกิจกรรมเช่นการประชุมปราโต คือ เน้นการแก้ปัญหาด้านเทคนิค evades การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ชุมชนต้องประสบความสำเร็จในค่าของกิจกรรมและผลลัพธ์เชิงคนอื่น ๆ เพื่อให้ใช้เทคโนโลยีที่ดีขึ้น

เขตข้อมูลมีแนวโน้มที่จะก้าวหน้า เป็นกังวลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมเชื่อมต่อกับความต้องการสำหรับการสร้างหรือขยายทุนทางสังคม และในหลายประเทศรัฐบาลและมูลนิธิได้รับการสนับสนุนหลายโครงการสารสนเทศชุมชนและโดยเฉพาะจากการควบคุมมากขึ้นแน่น แต่ไม่มองการวางแผนที่ดีซึ่งพูดชัดแจ้งสังคมแต่ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบระยะยาวรูปแบบเช่นการแทรกแซงทางสังคมในการใช้เทคโนโลยียังอยู่ในระยะแรก

อ้างอิง

  1. Gurstein, M. (2007). What is Community informatics? (And Why Does It Matter), Polimetrica, Milan.
  2. Stillman, L. and H. Linger (2009). "Community Informatics and Information Systems: how can they be better connected?" The Information Society 25 (4) : 1-1

สารสนเทศช, มชน, หร, อท, เร, ยกว, เคร, อข, ายช, มชนอ, เล, กทรอน, กส, เทคโนโลย, มชน, หมายถ, งข, อม, ลใหม, ของการตรวจสอบและการปฏ, เก, ยวก, บหล, กการและบรรท, ดฐานท, เก, ยวข, องก, เทคโนโลย, สารสนเทศและการส, อสาร, โดยเฉพาะ, วนบ, คคลการพ, ฒนาส, งคมว, ฒนธรรมหร, อทางเศ. sarsnethschumchn hruxthieriykwa ekhruxkhaychumchnxielkthrxniksethkhonolyichumchn hmaythungkhxmulihm khxngkartrwcsxbaelakarptibtiekiywkbhlkkaraelabrrthdthanthiekiywkhxngkb ethkhonolyisarsnethsaelakarsuxsar ICT odyechphaa swnbukhkhlkarphthnasngkhmwthnthrrmhruxthangesrsthkicphayinchumchntngxyuxyangepnwinythangwichakarinhlaykhnarwmthngkhxmulthangwichakar withyasastr Information Systems Computer Science karwangaephnkarsuksaaela Science Library khxngphuxunaelathaythxdkhxmulechinglukinkarphthnachumchncakhlakhlaysakhawithyasastrsngkhm epnaenwthangshwithyakarthisnicinkarich ICT sahrbrupaebbkhxngkardaeninkarkhxngchumchnthiaetktangcakkareriynbrisuththihruxkar wicyekiywkbphlkrathb ICT 1 2 enuxha 1 prawti 2 aenwkhidaelawithikar 3 karwicarn 4 karptibtiaelakhwamsnic 5 ekhruxkhay 6 xangxingprawti aekikhkickrrmkhxngmnusymikhxykewnthiepnxyuinchumchnthaihaenwkhidkhxngchumchnaelakarechuxmtxephuxrupaebbthiaetktangknkhxngekhruxkhaythangsngkhmidehnkarwiekhraahaelawicarnmakmay mnsamarthmxngidhlaysthankarnkhwamcringkhxngchumchnepnprasbkarnchiwitaelakarthanganthichumchnxasyxyu chumchnthangkayphaphsxn chnbth aela chumchn epnaenwkhidthiich inekhtemuxng ephuxphyayamepidichngancakmummxngkhxngphuprakxbkaraelasarwccakmummxngkhxngkarwicy khwamcringaelakhwamsakhykhxnglaaewk echuxchatiaelawthnthrrm smakhmwichachiphaelakhwamsnickhxngphuxunephuxihmikhwamhmaythangsngkhmaelasngkhmkarkratha thaihchumchnmikhnmarwmkninkaraeswnghacudmunghmayrwmknkhxngphwkekhahruxkarich rwmknthngthangrangkayaelaichxielkthrxniksaephrhlayaemkhwamepncringkhxngphwkekhayngkhngotethiyngknxyumakpccubnmikarlngthunmakmakaelakarsnbsnunkarphthnathurkicxielkthrxnikskhxngchumchnhnunghlayxyang ekhruxngmuxthangsngkhm echnxinthraentkhxngxngkhkrhruxaelkepliynephuxsrangkhunaelakarbrikarekhrux khaysngkhmechn Ebay hrux MySpace hruxin karphthnaopraekrmprayuktsahrbichswnbukhkhlmikhwamekhaicnxyinkarlngthun ekhruxkhaythangethkhnikhkrabwnkarmiwtthuprasngkhephuxcngicthaihekidkarepliynaeplngthangsngkhmhruxkarepliynaeplngkhxngchumchn odyechphaaepnthisnicsahrbphuthisuxsarthangxielkthrxniks snicsngsuxthisxngmirayidephiyngphxhruxsngkhmxyurxdidaenwkhidaelawithikar aekikhepnsarsnethschumchnwichakar CI samarthmxngehnepnekhtkhxmulkarptibtiinkarichkhxmulaelaethkhonolyikarsuxsar inwaraniidnamasungchuxesiyng ody Michael Gurstein ekhaepntwkhnaerkthinamaepidephyrwbrwmwichakarthungaemwakhnxun xyangechn Brian Loader aelaephuxnrwmngankhxngekhathimhawithyalykhxng Teesside inraya 1990thiphanmaCI rwbrwmkarptibtikhxngchumchn phthnakaraelaxngkhkrruidcaksngkhmwithya karwangaephn withyakarkhxmphiwetxr epnthvsdisakhy karsuksastri hxngsmudaelakhxmulthangwithyasastr rabbsarsnethskarcdkaraelakarsuksakarcdkar mnmiphltxekhruxkhaychumchnemux ICT epidichnganbrikaridmidxkebiyephimkhunipthungxngkhkarradbrakhya xngkhkrphthnaexkchnaelaphakhprachasngkhm rthbal phakhexkchn aelahnwynganphhuphakhiinhmuphuxun thitnexngidrierimcdtngchumchnthnghmdcakpraethsxun cungmikhwamkngwlkbwithikar ICT khwbkhumsahrbthunthangsngkhm brrethakhwamyakcnaelaesrimphlngkhxngthxngthinthiekiywkhxngkb bristh khnadihythangesrsthkicsphaphaewdlxmthangkaremuxngaelasngkhminkhwamepncringsarsnethskhxngchumchn imepnechnediywkbsthansuksamncakhlaykbrabbsarsnethshruxkarcdkarrabbsarsneths aetyngkhngepnthisadwksahrbkickrrmshwithyakar nxkcakniyngmikartdkhadehlannthimacaksarsnethssastrinphaphrwmkhxngthvsdithangsngkhmrwmthngthvsdithiekiywkbxngkhkrduehmuxnwacaimtrngpraedntxkaraekikhpyhathisbsxnaelabrrdaphuthisnicsamarthtampraednphakhthvsdiaelaphakhptibtirxbkarthangankbchumchnephuxkarepliynaeplngprachathipityaelasngkhm mikhncanwnmakthiekiywkhxngphyayamaekhngkhnknkxnminkwichakarthimacakhlaysakharwmthngmnusywithya withyasastrkhxmphiwetxr karsuksakarphthna withyasastrsarsnethsaelarabb karcdkar karxxkaebb sngkhmwithya ngansngkhmsngekhraahaelaxunkarprachumxyangepnthangkarkhrngaerkkhxngnkwicythimikhwamsnicthangwichakarinokhrngkarnicdkhunkbpi 1999 Global prachumekhruxkhaychumchnin Buenos Aires xarecntina karprachumnicaerimdaeninkarechuxmoyngchumchnphthnapraethstamokhrngkar ICTaelakarwicykbkarrierimkardaeninkarinpraethsthiphthnanxymkcaepnswnhnungkhxngesrsthkickhnadihyaelasngkhmkarphthnaopraekrmsnbsnuncakhnwynganechn UN Development Programme hruxsunyphthna International Research khrngaerkkhwamphyayamthikalngdaeninkarinkarich ICT ephuxesrsthkicaelaephuxphthnasngkhminpraethsthiphthnaaelwerimkhnhakhwamsnicrwmknaelasaehtuthimikhwamkhnaninpraethsthiphthnanxyaelaehmuxnkbthimikickrrmwichakarhruxwicyinphunthiehlanierimmxngehnknaelaphlpraoychnsbsxn echn pyhakhwamyngyunkhxngdanethkhnikh danwthnthrrmaelapyhathangesrsthkicsahrbsarsnethschumchnmipyhaphiesskhxngwarsar Community Informaticsepneruxngkhxngkarprachumxyangtxenuxngin praot xitaliaelakarprachumxun inaexfrikaitkarwicarn aekikhmipyharahwangkarptibtiaelakarwicycasinsudkhxngaephnkethanisathxnihehnthungchxngwangthikhunekhycaksakhawichaxun echnkarphthnachumchn karcdraebiybchumchnaelachumchnwicydwysa pyhathimirabbsarsnethsidkhanungthung mitikhunphaphkarwicyethkhonolyi hmaythungwacamiwithikarthayodykarsnbsnunkhxngsarsnethschumchnyakthicaprbihidkhxmulechingbwktxkaraekpyhathangdanethkhnikhmakkwapyhasngkhm niepnpyhathiehnidinkhwamsmphnthrahwangkarwicyethkhonolyithiekhmngwdaelakarwicykarcdkar pyhain conceptualising aelapraeminphlkaraethrkaesngthangsngkhmthisbsxnxasythanthangethkhnikhkhunekhycakchumchnthiaekhngaerngaelakarsuksachumchnkhwamtungekhriydthangthvsdiaelakarptibtiyngcaksakhawichaechnkarpraeminphlokhrngkaraelanoybaysngkhmxackhdaeyngkbkarcdkarrabbsarsneths thimikarxphiprayxyangtxenuxngkwakhunthrrmaelarupaebbkhxngkarwicyaelakarkrathakracaykhwamekhaicaetktangknkhxngkhunthrrmhruxkarthukklawhawaepn withyasastr hrux kickrrm aelarksakhwamtxechingtikhwamaelakarkhbekhluxnmummxngdanlangkhunhruxkarptibtikickrrmkhbekhluxn sarsnethschumchninkhwamepncringxaccaidrbpraoychncakkhwamiklchidkhxngkhwamsmphnth nkthvsdi karptibtingan aelapraeminphlkarwicyechingkhunphaphxyangekhmngwdepnkngwltx skyphaphinkarptibtiihaeyngchingodynoybayhruxwarakarprachumthangwichakar makkwakarkhbekhluxndwyepahmaychumchninkarphthnapraethswaopraekrmhruxinokhrngkartngxyuinpraethsthiphthnanxy criythrrmkhxngethkhonolyikaraethrkaesnginchumchnthxngthinimidrbkarsarwcephiyngphx aemcamxng ICTs epnekhruxngmuxsakhyinkarphthnaesrsthkicaelasngkhminchumchnnnkarptibtiaelakhwamsnic aekikhchwngkarwicyaelakarptibtikhwamkngwlkbchumchnesmuxnhmdcdthungsthankarnthisuxsaresmuxnhruxxxnilnthiichinkaresrimsrangchumchnthimixyuinemuxnghruxsthanthithangphumisastrthihangiklinpraethsthiphthnahruxkalngphthnaephuxprayuktich ICTs sahrbchwngkhxngphunthithinasnicinchumchnrwmthngphthnasngkhmaelaesrsthkic karcdkarsingaewdlxm suxaelaphlitenuxha kakbkarcdkarphakhrthkhxngphuxun ekiywkbswnklangaetimtrahnkesmx inkarxyurwmkbchumchnempowering kb ICT thimnicwaethkhonolyithisamarthichidsahrbchumchntxipniaesdngthungaenwthangkarphthnathikhxnkhangmakkhunkwadanbnphunthikhxngchwngkngwlcakokhrngkarkhnadelkodyechphaainchumchnhruxxngkhkrthixacekiywkhxngephiyngelknxykhxngkhn inchumchnxxnilnkhxngkhnphikar ekhruxkhayphlemuxngaelakhnadihykhxngpraeths okhrngkarekhruxkhayphusnbsnunrthbalinpraethsechn xxsetreliy aelaaekhnada hruxokhrngkarchumchnechnthangankbkhrxbkhrwemariinpraethsniwsiaelnd Gates Foundation idrbkarsnbsnunkarichnganinhxngsmudprachachninpraethsechn praethschili phunthikhxngkarphthnaxyangrwderwsnicinkarich ICT epnwithiephuxephimkhwamphukphnkhnepn e Governance khukbthurkrrmkarrierimechingaenwkhidxngkhprakxb sakhyaelakrxbaenwkhidchumchn Informatics khuxkar ichxyangmiprasiththiphaph erimody Michael Gurstein inwicarnwicyxachiphkb Digital Divide ihekhathungICT CI ekiywkhxngkbwithi ICTs ichinkarptibtiaelaimephiyngxanwykhwamsadwkinkarekhathungphwkekhaaelaaenwkhidinkarichnganthimiprasiththiphaphepnsaphanechuxmrahwang CI wicy noybay CI aelakarptibtikhnptibticanwnmakcaotaeyngthicaepnephuxkarwicymhawithyaly egarding theorising wichakaraelakaraethrkaesngepn constraining hruximekiywkhxngkbkickrrmphunthanthikhwrcaxyunxkehnuxkarkhwbkhumkhxngsthabn aebbdngedim hruxephiyngimekiywkhxngkbepahmaybang commonalities aelaaetktanginkhwamepncringxacekidcakkhwamaetktangkhxngchatiaelawthnthrrm twxyangechnkhwamsamarththihlakhlaykhxngxemrikaehnux mhawithyalyprakxbkarbrikar kareriynruepnswnhnungkhxngkarkawhnainchumchnkhnadihy aelaelkepnswnhnungkhxngpraephnixnyawnanimxyuthixun praephnikareriynrubrikaridekuxbthnghmdimxyuinxngkvs xxsetreliyhruxniwsiaelnd thirthideliynaebbdngedimmibthbathekhmaekhngmakinkarsngmxbkarbrikarchumchnaelakhxmulinbangpraethsechnxngkvsmipraephnikhxngthxngthintamethkhonolyikhxngchumchnradbrakhya echnaemnechsetxrhruxin Hebden Bridge inxitaliaelaenethxraelndyngmipraktihidrbkarechuxmtxthidirahwangkarphthnaekhruxkhayprachasngkhminthxngthintampraephnikhxngrxb oppositionism ethsbalechuxmtxepnphlngankhxngnkwichakarkawhnainlatinxemrika aexfrikaaelaexechiyhlayswnehlaniidrbkarkhbekhluxnodyhnwyngankhxngenginphaynxkepnswnhnungkhxngokhrngkarkhnadihyaelaokhrngkarinkarsnbsnunkwangthangesrsthkicaelasngkhmepahmaykarphthna aetkhwamphyayamehlaniepnxyang indigenized aelaodyechphaaxyangyinginlatinxem rika ICT mikhwamphyayammakkhunelnbthbathnainkarkahndxnakhtkhxngkarich ICT inchumchnthxngthinekhruxkhay aekikhmikarkaenidxxnilnaelaekhruxkhayswnbukhkhlkhxngnkwicyaelaphuptibtiinchumchn sarsnethsaelaekhruxkhaychumchninhlaypraethsrwmthngkarcdklumpraeths thswrrsthiphanmaidmikarprachuminhlaypraeths aelamiwrrnkrrmihm sahrb theoreticians aelaptibtirwmthng on line Journal of Community Informatics mnnaprahladicinkhwamepncringknphbwaemuxkhncakpraethsthiphthnaaelaimphthnatamrupaebbthwipcaphyayamthichkcungphukahndnoybaykhxngkhwamthuktxngkhxngaenwthangkarphthnasngkhmkhwamruthangxielkthrxniksni aethnthicaepnwithi top down hruxwithikarkhrxbngaodyethkhnikh aethnthicaaekpyhasngkhmsunginthisudmiaenwonmthicachwyphukhaymakkwachumchn wicarnknwabxykhrnginhmuphuekharwminkickrrmechnkarprachumpraot khux ennkaraekpyhadanethkhnikh evades karepliynaeplngthangsngkhmthichumchntxngprasbkhwamsaercinkhakhxngkickrrmaelaphllphthechingkhnxun ephuxihichethkhonolyithidikhunekhtkhxmulmiaenwonmthicakawhna epnkngwlekiywkbkarichethkhonolyiephuxkarphthnathangsngkhmaelawthnthrrmechuxmtxkbkhwamtxngkarsahrbkarsranghruxkhyaythunthangsngkhm aelainhlaypraethsrthbalaelamulnithiidrbkarsnbsnunhlayokhrngkarsarsnethschumchnaelaodyechphaacakkarkhwbkhummakkhunaenn aetimmxngkarwangaephnthidisungphudchdaecngsngkhmaetkhwamruekiywkbphlkrathbrayayawrupaebbechnkaraethrkaesngthangsngkhminkarichethkhonolyiyngxyuinrayaaerkxangxing aekikh Gurstein M 2007 What is Community informatics And Why Does It Matter Polimetrica Milan Stillman L and H Linger 2009 Community Informatics and Information Systems how can they be better connected The Information Society 25 4 1 1ekhathungcak https th wikipedia org w index php title sarsnethschumchn amp oldid 5900804, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม