fbpx
วิกิพีเดีย

อินฟราเรด

รังสีอินฟราเรด (อังกฤษ: Infrared (IR)) มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า รังสีใต้แดง หรือรังสีความร้อน เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นอยู่ระหว่างคลื่นวิทยุและแสงมีความถี่ในช่วง 1011 – 1014 เฮิร์ตซ์หรือความยาวคลื่นตั้งแต่ 1-1000 ไมโครเมตร มีความถี่ในช่วงเดียวกับไมโครเวฟ มีความยาวคลื่นอยู่ระหว่างแสงสีแดงกับคลื่นวิทยุสสารทุกชนิดที่มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง -200 องศาเซลเซียสถึง 4,000 องศาเซลเซียส จะปล่อยรังสีอินฟราเรดออกมา คุณสมบัติเฉพาะตัวของรังสีอินฟราเรด เช่น ไม่เบี่ยงเบนในสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ที่แตกต่างกันก็คือ คุณสมบัติที่ขึ้นอยู่กับความถี่ คือยิ่งความถี่สูงมากขึ้น พลังงานก็สูงขึ้นด้วย

ภาพถ่ายมนุษย์ในย่าน mid-infrared เป็นภาพที่เกิดจากรังสีความร้อนที่แผ่ออกมาจากคน

 ถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ คือ Sir William Herschel ซึ่งได้ค้นพบ รังสีอินฟราเรดสเปกตรัมในปี ค.ศ. 1800จากการทดลองโดยทดสอบว่าในเลนส์แต่ละสี จะเปลี่ยนค่าแสดงความร้อนของดวงอาทิตย์หรือไม่ จึงประดิษฐ์อุปกรณ์การทดลองเพื่อหาคำตอบใช้ปริซึมแยกแสง แล้วให้แสงต่างๆมาตกที่เทอร์โมมิเตอร์ก็ตั้งเทอร์โมมิเตอร์ตัวหนึ่งนอกเหนือจากแสงสีต่าง ๆ นั้น เพื่อเป็นตัวควบคุมการทดลอง ปรากฏว่า แสงสีต่าง มีอุณหภูมิสูงกว่าแสงสีขาว และอุณหภูมิสูงขึ้นจาก สีม่วง ไปหาสีแดง ปรากฏว่า เทอร์โมมิเตอร์ ตัวที่อยู่นอกเหนือจากแสงสีแดงนั้น กลับวัดได้อุณหภูมิสูงกว่าทุกตัว พบว่า ส่วนของแสงที่มองไม่เห็นแต่ร้อนกว่าสีแดงนี้ มีคุณสมบัติทางกายภาพเช่นเดียวกับคลื่นแสงที่มองเห็นได้ทุกประการ เช่น การหักเห ดูดซับ ส่องผ่านหรือไม่ผ่านตัวกลาง รังสีที่ถูกค้นพบใหม่นี้ตั้งชื่อว่า " รังสีอินฟราเรด " (ขอบเขตที่ต่ำกว่าแถบสีแดงหรือรังสีใต้แดง) 

ในการใช้ประโยชน์ ใช้ในการควบคุมเครื่องใช้ระบบไกล (remote control) สร้างกล้องอินฟราเรดที่สามารถมองเห็นวัตถุในความมืดได้ เช่น อเมริกาสามารถใช้กล้องอินฟราเรดมองเห็นเวียตกงได้ตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนาม และสัตว์หลายชนิดมีนัยน์ตารับรู้รังสีชนิดนี้ได้ ทำให้มองเห็นหรือล่าเหยื่อได้ในเวลากลางคืน

เรามองไม่เห็นรังสีอินฟราเรด แต่เราก็รู้สึกถึงความร้อนได้ สัตว์บางชนิด เช่น งู มีประสาทสัมผัสรังสีอินฟราเรด มันสามารถทราบตำแหน่งของเหยื่อได้ โดยการสัมผัสรังสีอินฟราเรดซึ่งแผ่ออกมาจากร่างกายของเหยื่อ รังสีที่มีความยาวคลื่นน้อยกว่าแสงสีม่วงเรียกว่า “รังสีอัลตราไวโอเล็ต

โลกและสิ่งชีวิตแผ่รังสีอินฟราเรดออกมา เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ และไอน้ำ ในบรรยากาศดูดซับรังสีนี้ไว้ ทำให้โลกมีความอบอุ่น เหมาะกับการดำรงชีวิตของเรา 

รังสีอินฟราเรดสามารถแบ่งช่วงความยาวคลื่นได้เป็น 3 ช่วงคือ

 • ช่วงที่1 รังสีอินฟราเรดช่วงคลื่นสั้น (NIR) ช่วงคลื่นสั้นของรังสีอินฟราเรดจะมีความยาวคลื่นประมาณ 0.7

ไมโครเมตรจนถึง 1.5ไมโครเมตรรังสีอินฟราเรดช่วงคลื่นสั้นมักจะประยุกต์ใช้ในงานถ่ายภาพความร้อน

 • ช่วงที่2 รังสีอินฟราเรดช่วงคลื่นกลาง(MIR) ช่วงคลื่นกลางของรังสีอินฟราเรดจะมีความยาวคลื่นประมาณ 1.5

ไมโครเมตรจนถึง 5.6 ไมโครเมตร อินฟราเรดระยะกลางมักประยุกต์ใช้กับระบบนำวิถีของจรวด Missile

 • ช่วงที่3 รังสีอินฟราเรดช่วงคลื่นยาว(FIR) ช่วงคลื่นยาวของรังสีอินฟราเรดจะมีความยาวคลื่นประมาณ 5.6

ไมโครเมตรขึ้นไป รังสีประเภทนี้เป็นช่วงคลื่นยาวจึงมีพลังงานความร้อนไม่มากนักจึงนิยมใช้ในการ บำบัดผู้ป่วย เช่น อาการปวดเมื่อยเรื้อรัง และผู้ป่วยด้วยโรคความดันโลหิต รวมถึงการควบคุมน้ำหนัก เป็นต้น


การประยุกต์ใช้อินฟราเรดในชีวิตประจำวัน

 • กล้องถ่ายรูปใช้กลางคืน และกล้องส่องทางไกลที่ใช้ในเวลากลางคืน แสดงภาพความร้อน เพิ่มความปลอดภัยเวลาขับรถในเวลากลางคืน
 • รีโมทคอนโทรลในเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เป็นอินฟราเรดอีกชนิดหนึ่ง
 • การไล่ล่าทางทหาร มิสไซล์ ที่ใช้ไล่ล่าเครื่องบินก็เป็นอินฟราเรดอีกชนิดหนึ่ง
 • เครื่องกำเนิดความร้อนทั่วไป เช่นเตาแก๊สอินฟราเรดในครัวเรือน เครื่องกำเนิดความร้อนในห้องซาวด์น่า
 • แผ่นกายภาพบำบัด มีเป็นประคบร้อนอินฟราเรด ปัจจุบันเป็นวิธีการ กายภาพบำบัดที่ปลอดภัยชนิดหนึ่ง

เช่น ความร้อนอุณหภูมิต่ำมาจากอินฟราเรด สามารถซึมเข้าลึกถึงผิวหนัง 1-1.5นิ้ว ลดอาการปวดหัวเข่า หรือทำให้แผลเรื้อรัง โลหิตหมุนเวียนดีขึ้นจึงทำให้แผลหายเร็ว

ข้อดี

 1. สามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ได้ง่าย
 2. ไม่ต้องติดตั้งสัญญาณ

ข้อเสีย

 1. ต้องไม่มีสิ่งใดมากีดขวางเส้นสายตาของทั้งเครื่องรับและเครื่องส่ง....
 2. ระยะทางในการส่งข้อมูลสั้น

ประวัติ

Sir William Herschel นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน ได้ค้นพบ อินฟราเรดสเปกตรัม ในปี 1800 โดยเขาได้ทำการทดลองวัดอุณหภูมิของแถบสีต่างๆที่เปล่งออกมาเป็นสีรุ้งจากปริซึม พบว่าอุณหภูมิความร้อนจะเพิ่มขึ้นตามลำดับจากสีม่วงและสูงสุดที่แถบสีสีแดง ซึ่งขอบเขตนี้เรียกว่า “อินฟราเรด” (ของเขตที่ต่ำกว่าแถบสีแดง)

อ้างอิง

นฟราเรด, บทความน, งต, องการเพ, มแหล, งอ, างอ, งเพ, อพ, จน, ความถ, กต, อง, ณสามารถพ, ฒนาบทความน, ได, โดยเพ, มแหล, งอ, างอ, งตามสมควร, เน, อหาท, ขาดแหล, งอ, างอ, งอาจถ, กลบออกร, งส, งกฤษ, infrared, อเร, ยกอ, กช, อว, งส, ใต, แดง, หร, อร, งส, ความร, อน, เป, นคล, น. bthkhwamniyngtxngkarephimaehlngxangxingephuxphisucnkhwamthuktxng khunsamarthphthnabthkhwamniidodyephimaehlngxangxingtamsmkhwr enuxhathikhadaehlngxangxingxacthuklbxxkrngsixinfraerd xngkvs Infrared IR michuxeriykxikchuxwa rngsiitaedng hruxrngsikhwamrxn epnkhlunaemehlkiffathimikhwamyawkhlunxyurahwangkhlunwithyuaelaaesngmikhwamthiinchwng 1011 1014 ehirtshruxkhwamyawkhluntngaet 1 1000 imokhremtr mikhwamthiinchwngediywkbimokhrewf mikhwamyawkhlunxyurahwangaesngsiaedngkbkhlunwithyussarthukchnidthimixunhphumixyurahwang 200 xngsaeslesiysthung 4 000 xngsaeslesiys caplxyrngsixinfraerdxxkma khunsmbtiechphaatwkhxngrngsixinfraerd echn imebiyngebninsnamaemehlkiffa thiaetktangknkkhux khunsmbtithikhunxyukbkhwamthi khuxyingkhwamthisungmakkhun phlngnganksungkhundwyphaphthaymnusyinyan mid infrared epnphaphthiekidcakrngsikhwamrxnthiaephxxkmacakkhn thukkhnphbodynkwithyasastrchawxngkvs khux Sir William Herschel sungidkhnphb rngsixinfraerdsepktrminpi kh s 1800cakkarthdlxngodythdsxbwainelnsaetlasi caepliynkhaaesdngkhwamrxnkhxngdwngxathityhruxim cungpradisthxupkrnkarthdlxngephuxhakhatxbichprisumaeykaesng aelwihaesngtangmatkthiethxrommietxrktngethxrommietxrtwhnungnxkehnuxcakaesngsitang nn ephuxepntwkhwbkhumkarthdlxng praktwa aesngsitang mixunhphumisungkwaaesngsikhaw aelaxunhphumisungkhuncak simwng iphasiaedng praktwa ethxrommietxr twthixyunxkehnuxcakaesngsiaedngnn klbwdidxunhphumisungkwathuktw phbwa swnkhxngaesngthimxngimehnaetrxnkwasiaedngni mikhunsmbtithangkayphaphechnediywkbkhlunaesngthimxngehnidthukprakar echn karhkeh dudsb sxngphanhruximphantwklang rngsithithukkhnphbihmnitngchuxwa rngsixinfraerd khxbekhtthitakwaaethbsiaednghruxrngsiitaedng inkarichpraoychn ichinkarkhwbkhumekhruxngichrabbikl remote control srangklxngxinfraerdthisamarthmxngehnwtthuinkhwammudid echn xemrikasamarthichklxngxinfraerdmxngehnewiytkngidtngaetsmysngkhramewiydnam aelastwhlaychnidminyntarbrurngsichnidniid thaihmxngehnhruxlaehyuxidinewlaklangkhuneramxngimehnrngsixinfraerd aeterakrusukthungkhwamrxnid stwbangchnid echn ngu miprasathsmphsrngsixinfraerd mnsamarththrabtaaehnngkhxngehyuxid odykarsmphsrngsixinfraerdsungaephxxkmacakrangkaykhxngehyux rngsithimikhwamyawkhlunnxykwaaesngsimwngeriykwa rngsixltraiwoxelt olkaelasingchiwitaephrngsixinfraerdxxkma echn kharbxnidxxkisd aelaixna inbrryakasdudsbrngsiniiw thaiholkmikhwamxbxun ehmaakbkardarngchiwitkhxngera enuxha 1 rngsixinfraerdsamarthaebngchwngkhwamyawkhlunidepn 3 chwngkhux 1 1 karprayuktichxinfraerdinchiwitpracawn 2 prawti 3 xangxingrngsixinfraerdsamarthaebngchwngkhwamyawkhlunidepn 3 chwngkhux aekikhchwngthi1 rngsixinfraerdchwngkhlunsn NIR chwngkhlunsnkhxngrngsixinfraerdcamikhwamyawkhlunpraman 0 7imokhremtrcnthung 1 5imokhremtrrngsixinfraerdchwngkhlunsnmkcaprayuktichinnganthayphaphkhwamrxn chwngthi2 rngsixinfraerdchwngkhlunklang MIR chwngkhlunklangkhxngrngsixinfraerdcamikhwamyawkhlunpraman 1 5imokhremtrcnthung 5 6 imokhremtr xinfraerdrayaklangmkprayuktichkbrabbnawithikhxngcrwd Missile chwngthi3 rngsixinfraerdchwngkhlunyaw FIR chwngkhlunyawkhxngrngsixinfraerdcamikhwamyawkhlunpraman 5 6imokhremtrkhunip rngsipraephthniepnchwngkhlunyawcungmiphlngngankhwamrxnimmaknkcungniymichinkar babdphupwy echn xakarpwdemuxyeruxrng aelaphupwydwyorkhkhwamdnolhit rwmthungkarkhwbkhumnahnk epntn 1 karprayuktichxinfraerdinchiwitpracawn aekikh klxngthayrupichklangkhun aelaklxngsxngthangiklthiichinewlaklangkhun aesdngphaphkhwamrxn ephimkhwamplxdphyewlakhbrthinewlaklangkhun riomthkhxnothrlinekhruxngichiffakepnxinfraerdxikchnidhnung karillathangthhar misisl thiichillaekhruxngbinkepnxinfraerdxikchnidhnung ekhruxngkaenidkhwamrxnthwip echnetaaeksxinfraerdinkhrweruxn ekhruxngkaenidkhwamrxninhxngsawdna aephnkayphaphbabd miepnprakhbrxnxinfraerd pccubnepnwithikar kayphaphbabdthiplxdphychnidhnungechn khwamrxnxunhphumitamacakxinfraerd samarthsumekhalukthungphiwhnng 1 1 5niw ldxakarpwdhwekha hruxthaihaephleruxrng olhithmunewiyndikhuncungthaihaephlhayerwkhxdi samarthekhluxnyayxupkrnidngay imtxngtidtngsyyankhxesiy txngimmisingidmakidkhwangesnsaytakhxngthngekhruxngrbaelaekhruxngsng rayathanginkarsngkhxmulsnprawti aekikhSir William Herschel nkwithyasastrchaweyxrmn idkhnphb xinfraerdsepktrm inpi 1800 odyekhaidthakarthdlxngwdxunhphumikhxngaethbsitangthieplngxxkmaepnsirungcakprisum phbwaxunhphumikhwamrxncaephimkhuntamladbcaksimwngaelasungsudthiaethbsisiaedng sungkhxbekhtnieriykwa xinfraerd khxngekhtthitakwaaethbsiaedng xangxing aekikh http www cssckmutt in th cssc cssc classroom Solarenergy Assignment SolEn54 SolEn54 Doc 5 Infrared pdf bthkhwamniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title xinfraerd amp oldid 9192687, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม