fbpx
วิกิพีเดีย

สวนสัตว์ดุสิต

สวนสัตว์ดุสิต หรือ เขาดินวนา เป็นสวนสัตว์แห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ 71 ถนนพระรามที่ 5 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ใกล้กับสนามเสือป่าและพระที่นั่งอนันตสมาคม มีเนื้อที่ 118 ไร่ ปัจจุบันสวนสัตว์ดุสิตได้ย้ายไปยังสถานที่แห่งใหม่บริเวณตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ส่วนพื้นที่เดิมได้ปิดดำเนินกิจการไปแล้ว

สวนสัตว์ดุสิต
อนุสาวรีย์หมีในสวนสัตว์
วันที่เปิด18 มีนาคม พ.ศ. 2481
วันที่ปิด30 กันยายน พ.ศ. 2561[1]
ที่ตั้งกรุงเทพมหานคร
จำนวนสัตว์2218
จำนวนสปีชีส์329
สะพาน
ไข่ไดโนเสาร์
ป้ายเขาดินวนา
ลานกิจกรรม หน้าบริเวณทางเข้าฝั่งถนนอู่ทองใน

ประวัติ

สวนสัตว์ดุสิต อยู่ในอาณาบริเวณของ "วังสวนดุสิต" มาตั้งแต่ พ.ศ. 2441 เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ซื้อสวนและนาในระหว่างคลองผดุงกรุงเกษม จนถึงคลองสามเสน ด้านตะวันออกถึงทางรถไฟ ด้วยเงินพระคลังข้างที่ ซึ่งเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ โดยพระราชทานชื่อที่ตำบลนี้ว่า "สวนดุสิต" (ราชกิจจานุเบกษา 7 มีนาคม รศ.117) ปัจจุบันเป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

18 มีนาคม พ.ศ. 2481 เทศบาลนครกรุงเทพ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ดัดแปลงบริเวณสวนสัตว์กรุงเทพ เป็นสวนสาธารณะเปิดให้ประชาชนได้ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยมิต้องมีค่าเช่า และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้เป็นสวนสาธารณะ และยังพระราชทานลูกหลานกวางดาวที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำมาจากอินโดนีเซีย ที่เมืองบุยเตนซอค (Buitenzurg) เมื่อการเสด็จประพาสเกาะชวาครั้งหลัง พ.ศ. 2444 (ร.ศ. 120) และสัตว์อื่นอีก 2-3 ชนิด จากสวนกวางบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถาน มาเลี้ยง

โอนกิจการสวนสัตว์ดุสิตของเทศบาลนครกรุงเทพ ซึ่งอยู่ในความควบคุมของกระทรวงมหาดไทย มาอยู่กับองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์ พ.ศ. 2497)

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับองค์การสวนสัตว์เข้าไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 จากการขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ของพลโท บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานกรรมการ และผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

จำนวนสัตว์ทั้งหมดที่อยู่ในสวนสัตว์ดุสิต

สวนสัตว์ดุสิตเป็นสวนสัตว์เปิดที่อยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ซึ่งภายในสวนสัตว์ประกอบไปด้วยสัตว์ป่า นานาชนิด จำนวนสัตว์ทั้งหมดรวม 1,343 ตัวแบ่งออกเป็น

 • สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมจำนวน 331 ตัว
 • สัตว์เลื้อยคลานจำนวน 170 ตัว
 • สัตว์ปีกมีทั้งสิ้นจำนวน 842 ตัว

การย้ายสวนสัตว์ไปยังที่ใหม่

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้นำคณะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อรับพระราชทานโฉนดที่ดินบริเวณตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 300 ไร่ โดยย้ายไปยังที่ใหม่เนื่องจากที่เก่านั้นมีพื้นที่คับแคบและไม่เพียงพอกับจำนวนสัตว์และนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ซึ่งทางสวนสัตว์ดุสิตในสถานที่เก่า เปิดดำเนินกิจการเป็นวันสุดท้าย คือ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 โดยระหว่างที่สวนสัตว์แห่งใหม่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ได้มีการย้ายสัตว์ต่าง ๆ ไปฝากเลี้ยงไว้ยังสวนสัตว์ต่าง ๆ ทั่วประเทศ 6 แห่ง [2][3]

ดูเพิ่ม

อ้างอิง

 • อดีตเงาของเขาดิน จากวันวาน... จนถึงวันนี้
 • เว็บไซต์ของสวนสัตว์ดุสิต
 • แจ้งความเรื่องสวนดุสิต
 • พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์
 1. "ยังเที่ยวได้ต่อ! "สวนสัตว์ดุสิต" เลื่อนเวลาปิดออกไปอีก 1 เดือน". สปริงนิวส์. 2018-08-26. สืบค้นเมื่อ 2018-09-05.
 2. "30 ก.ย.นี้ ปิด "เขาดิน"". ไทยพีบีเอส. 2018-08-09. สืบค้นเมื่อ 2018-08-09.
 3. "สวนสัตว์ดุสิต เปิดให้เข้าชมต่ออีก 1 เดือน ถึง 30 ก.ย.นี้". sanook.com. 2018-08-26. สืบค้นเมื่อ 2018-09-05.

แหล่งข้อมูลอื่น

 • แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศของ สวนสัตว์ดุสิต
  • ภาพถ่ายดาวเทียมจากวิกิแมเปีย หรือกูเกิลแมปส์
  • แผนที่จากมัลติแมป หรือโกลบอลไกด์
  • ภาพถ่ายทางอากาศจากเทอร์ราเซิร์ฟเวอร์

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°46′19″N 100°30′58″E / 13.771826°N 100.516105°E / 13.771826; 100.516105

 • เว็บไซต์ของสวนสัตว์ดุสิต
 • Khaodin.com
 • เฟสบุ๊ค

สวนสัตว์ดุสิต
สวนส, ตว, หร, เขาด, นวนา, เป, นสวนส, ตว, แห, งแรกของประเทศไทย, งอย, เลขท, ถนนพระรามท, แขวงด, เขตด, กร, งเทพมหานคร, ใกล, บสนามเส, อป, าและพระท, งอน, นตสมาคม, เน, อท, ไร, จจ, นได, ายไปย, งสถานท, แห, งใหม, บร, เวณตำบลร, งส, อำเภอธ, ญบ, งหว, ดปท, มธาน, งขณะน, อย, . swnstwdusit hrux ekhadinwna epnswnstwaehngaerkkhxngpraethsithy tngxyuelkhthi 71 thnnphraramthi 5 aekhwngdusit ekhtdusit krungethphmhankhr iklkbsnamesuxpaaelaphrathinngxnntsmakhm mienuxthi 118 ir pccubnswnstwdusitidyayipyngsthanthiaehngihmbriewntablrngsit xaephxthyburi cnghwdpthumthani sungkhnanixyurahwangkarkxsrang swnphunthiedimidpiddaeninkickaripaelwswnstwdusitxnusawriyhmiinswnstwwnthiepid18 minakhm ph s 2481wnthipid30 knyayn ph s 2561 1 thitngkrungethphmhankhrcanwnstw2218canwnspichis329saphan ikhidonesar payekhadinwna lankickrrm hnabriewnthangekhafngthnnxuthxngin enuxha 1 prawti 2 canwnstwthnghmdthixyuinswnstwdusit 3 karyayswnstwipyngthiihm 4 duephim 5 xangxing 6 aehlngkhxmulxunprawti aekikhswnstwdusit xyuinxanabriewnkhxng wngswndusit matngaet ph s 2441 emuxkhrngthiphrabathsmedcphraprminthr mhaculalngkrn phraculcxmeklaecaxyuhw rchkalthi 5 thrngphrakrunaoprdekla ihsuxswnaelanainrahwangkhlxngphdungkrungeksm cnthungkhlxngsamesn dantawnxxkthungthangrthif dwyenginphrakhlngkhangthi sungepnphrarachthrphyswnphraxngkh odyphrarachthanchuxthitablniwa swndusit rachkiccanuebksa 7 minakhm rs 117 pccubnepnthidinkhxngsanknganthrphysinswnphramhakstriy18 minakhm ph s 2481 ethsbalnkhrkrungethph khxphrarachthanphrabrmrachanuyat ddaeplngbriewnswnstwkrungethph epnswnsatharnaepidihprachachnidichepnthiphkphxnhyxnic odymitxngmikhaecha aelaphrawrwngsethx phraxngkhecaxathitythiphxapha phusaercrachkaraethnphraxngkhphrabathsmedcphrapremnthrmhaxannthmhidl phraxthmramathibdinthr miphramhakrunathikhunoprdekla phrarachthanihepnswnsatharna aelayngphrarachthanlukhlankwangdawthiphrabathsmedcphraprminthrmhaculalngkrn phraculcxmeklaecaxyuhwthrngnamacakxinodniesiy thiemuxngbuyetnsxkh Buitenzurg emuxkaresdcpraphasekaachwakhrnghlng ph s 2444 r s 120 aelastwxunxik 2 3 chnid cakswnkwangbriewnphrathinngxmphrsthan maeliyngoxnkickarswnstwdusitkhxngethsbalnkhrkrungethph sungxyuinkhwamkhwbkhumkhxngkrathrwngmhadithy maxyukbxngkhkarswnstwinphrabrmrachupthmph phrarachkvsdikacdtngxngkhkarswnstw ph s 2497 phrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr thrngrbxngkhkarswnstwekhaiwinphrabrmrachupthmph emux 15 phvscikayn ph s 2506 cakkarkhxphrarachthanphrabrmrachworkaskrabbngkhmthulphrakruna khxphrakrunaoprdekla khxngphloth byyti ethphhsdin n xyuthya prathankrrmkar aelaphuxanwykarxngkhkarswnstwcanwnstwthnghmdthixyuinswnstwdusit aekikhswnstwdusitepnswnstwepidthixyuicklangemuxngkrungethph sungphayinswnstwprakxbipdwystwpa nanachnid canwnstwthnghmdrwm 1 343 twaebngxxkepn stwthieliynglukdwynmcanwn 331 tw stweluxykhlancanwn 170 tw stwpikmithngsincanwn 842 twkaryayswnstwipyngthiihm aekikhinwnthi 30 phvscikayn ph s 2560 naykrthmntri phlexkprayuthth cnthroxcha idnakhnaekhaefathullaxxngthuliphrabath smedcphraecaxyuhwmhawchiralngkrn bdinthrethphywrangkur ephuxrbphrarachthanochndthidinbriewntablrngsit xaephxthyburi cnghwdpthumthani canwn 300 ir odyyayipyngthiihmenuxngcakthiekannmiphunthikhbaekhbaelaimephiyngphxkbcanwnstwaelankthxngethiywinpccubn sungthangswnstwdusitinsthanthieka epiddaeninkickarepnwnsudthay khux wnthi 30 knyayn ph s 2561 odyrahwangthiswnstwaehngihmxyuinrahwangkarkxsrang idmikaryaystwtang ipfakeliyngiwyngswnstwtang thwpraeths 6 aehng 2 3 duephim aekikhswnstwepidekhaekhiyw swnstwnkhrrachsima swnstwechiyngihm swnstwsngkhlaxangxing aekikhxditengakhxngekhadin cakwnwan cnthungwnni ewbistkhxngswnstwdusit aecngkhwameruxngswndusit phrarachkvsdikacdtngxngkhkarswnstw yngethiywidtx swnstwdusit eluxnewlapidxxkipxik 1 eduxn springniws 2018 08 26 subkhnemux 2018 09 05 30 k y ni pid ekhadin ithyphibiexs 2018 08 09 subkhnemux 2018 08 09 swnstwdusit epidihekhachmtxxik 1 eduxn thung 30 k y ni sanook com 2018 08 26 subkhnemux 2018 09 05 khxmmxns miphaphaelasuxekiywkb swnstwdusitaehlngkhxmulxun aekikhaephnthiaelaphaphthaythangxakaskhxng swnstwdusit phaphthaydawethiymcakwikiaemepiy hruxkuekilaemps aephnthicakmltiaemp hruxoklbxlikd phaphthaythangxakascakethxrraesirfewxrphikdphumisastr 13 46 19 N 100 30 58 E 13 771826 N 100 516105 E 13 771826 100 516105 ewbistkhxngswnstwdusit Khaodin com efsbukhekhathungcak https th wikipedia org w index php title swnstwdusit amp oldid 9483490, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม