fbpx
วิกิพีเดีย

เทือกเขาร็อกกี

เทือกเขาร็อกกี (อังกฤษ: Rocky Mountains หรือ Rockies) เป็นเทือกเขาในอเมริกาเหนือ พาดผ่านตั้งแต่บริติชโคลัมเบียในแคนาดา ไปจนถึงรัฐนิวเม็กซิโกในสหรัฐอเมริกา รวมความยาวประมาณ 4,800 กิโลเมตร โดยมียอดเขาที่สูงที่สุดคือ เมาท์เอลเบิร์ต ในรัฐโคโลราโด ซึ่งมีความสูงประมาณ 4,401 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

เทือกเขาร็อกกี
The Rockies (en), Les montagnes Rocheuses (fr), Montañas Rocosas, Rocallosas(es)
ทะเลสาบโมเรน และ Valley of the Ten Peaks, อุทยานแห่งชาติแบมฟ์‎, แอลเบอร์ตา
จุดสูงสุด
ยอดยอดเขาเอลเบิร์ต (โคโลราโด)
ความสูง
เหนือระดับน้ำทะเล
4,401 m (14,440 ft)
พิกัด39°07′04″N 106°26′43″W / 39.11778°N 106.44528°W / 39.11778; -106.44528
ข้อมูลเชิงขนาด
ยาว3,000 กม. (1,864 ไมล์) (straight-line distance)
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
ประเทศแคนาดา และ สหรัฐอเมริกา
รัฐ/จังหวัด
พิกัดเทือกเขา43°44′28″N 110°48′09″W / 43.741208°N 110.802414°W / 43.741208; -110.802414พิกัดภูมิศาสตร์: 43°44′28″N 110°48′09″W / 43.741208°N 110.802414°W / 43.741208; -110.802414
เทือกเขาเทือกเขาในทวีปอเมริกาเหนือ
ข้อมูลทางธรณีวิทยา
อายุหินพรีแคมเบรียน และ ยุคครีเทเชียส
ประเภทหินหินอัคนี, หินตะกอน และ หินแปร
เทือกเขาร็อกกี

เป็นเทือกเขาใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือ เทือกเขาร็อกกีทอดยาวเป็นเส้นตรงกว่า 3,000 กิโลเมตร (1,900 ไมล์) จากส่วนเหนือสุดของบริติชโคลัมเบียในแคนาดา ไปจนถึงนิวเม็กซิโกในสหรัฐอเมริกา ทางด้านเหนือติดกับแม่น้ำลียาร์ดในขณะที่จุดใต้สุดติดกับเมืองอัลบูเคอร์คีใกล้กับภูเขาซานเดีย - มันซาโน่ เทือกเขาร็อกกีเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาในทวีปอเมริกาเหนือ เทือกเขาร็อกกีไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาชายฝั่งแปซิฟิก, เทือกเขาคาสเคดและเทือกเขาเซียร่าเนวาดาซึ่งอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันตก

เทือกเขาร็อคกี้ก่อตัวเมื่อ 80 ล้านถึง 55 ล้านปีก่อน อยู่ในช่วงสมัยลาราไมต์ ซึ่งมีแผ่นเปลือกโลกจำนวนหนึ่งเริ่มเลื่อนตัวอยู่ใต้แผ่นอเมริกาเหนือ ผลของการมุดตัวคือทำให้เกิดภูเขาที่ในบริเวณทางทิศตะวันตกบนทวีปอเมริกาเหนือ ตั้งแต่นั้นมาการแปรสัณฐานและการกัดเซาะของธารน้ำแข็ง ได้ทำให้เทือกเขาร็อกกีกลายเป็นยอดเขาและหุบเขาอันน่ามหัศจรรย์ ในช่วงท้ายของยุคน้ำแข็งยุคสุดท้าย มนุษย์เริ่มอาศัยอยู่ในเทือกเขา หลังจากนั้นชาวยุโรปเช่น เซอร์อเล็กซานเดอร์ แม็คเคนซี่และชาวอเมริกันเช่น การเดินทางของลูอิสและคลาร์ก เริ่มสำรวจจำพวกแร่ธาตุ เป็นการเริ่มต้นการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากภูเขาแม้ว่าจะมีประชากรไม่มากก็ตาม

จากยอดเขาสูงสุด 100 แห่งในบรรดายอดเขาสูงสุดของเทือกเขาร็อคกี้ 78 แห่ง (รวมจุดสูงสุด 30 แห่ง) ตั้งอยู่ในรัฐโคโลราโด ในรัฐไวโอมิงสิบแห่ง ในนิวเม็กซิโกหกแห่งและสามแห่งในรัฐมอนทานา สวนสาธารณะและเขตพื้นที่ป่าสงวนบนเทือกเขากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักปีนเขา ตั้งแคมป์ ตกปลา ล่าสัตว์ ปั่นจักรยานเสือภูเขา เล่นสกีและสโนว์บอร์ด

อ้างอิง

  1. http://libweb5.princeton.edu/visual_materials/maps/websites/northwest-passage/mackenzie.htm

เท, อกเขาร, อกก, งกฤษ, rocky, mountains, หร, rockies, เป, นเท, อกเขาในอเมร, กาเหน, พาดผ, านต, งแต, บร, ชโคล, มเบ, ยในแคนาดา, ไปจนถ, งร, ฐน, วเม, กซ, โกในสหร, ฐอเมร, กา, รวมความยาวประมาณ, โลเมตร, โดยม, ยอดเขาท, งท, ดค, เมาท, เอลเบ, ในร, ฐโคโลราโด, งม, ความส, งป. ethuxkekharxkki xngkvs Rocky Mountains hrux Rockies epnethuxkekhainxemrikaehnux phadphantngaetbritichokhlmebiyinaekhnada ipcnthungrthniwemksiokinshrthxemrika rwmkhwamyawpraman 4 800 kiolemtr odymiyxdekhathisungthisudkhux emathexlebirt inrthokholraod sungmikhwamsungpraman 4 401 emtrehnuxradbnathaelethuxkekharxkkiThe Rockies en Les montagnes Rocheuses fr Montanas Rocosas Rocallosas es thaelsabomern aela Valley of the Ten Peaks xuthyanaehngchatiaebmf aexlebxrtacudsungsudyxdyxdekhaexlebirt okholraod khwamsungehnuxradbnathael4 401 m 14 440 ft phikd39 07 04 N 106 26 43 W 39 11778 N 106 44528 W 39 11778 106 44528 khxmulechingkhnadyaw3 000 km 1 864 iml straight line distance khxmulthangphumisastrpraethsaekhnada aela shrthxemrikarth cnghwdList britichokhlmebiyaexlebxrtaixdaohmxntanaiwoxmingyuthahokholraodniwemksiokphikdethuxkekha43 44 28 N 110 48 09 W 43 741208 N 110 802414 W 43 741208 110 802414 phikdphumisastr 43 44 28 N 110 48 09 W 43 741208 N 110 802414 W 43 741208 110 802414ethuxkekhaethuxkekhainthwipxemrikaehnuxkhxmulthangthrniwithyaxayuhinphriaekhmebriyn aela yukhkhriethechiyspraephthhinhinxkhni hintakxn aela hinaeprbthkhwamniidrbaecngihprbprunghlaykhx krunachwyprbprungbthkhwam hruxxphipraypyhathihnaxphipray bthkhwamnisnmak txngkarephimenuxha bthkhwamniyngkhadaehlngxangxingephuxphisucnkhwamthuktxngethuxkekharxkki epnethuxkekhaihy tngxyuthangthistawntkkhxngthwipxemrikaehnux ethuxkekharxkkithxdyawepnesntrngkwa 3 000 kiolemtr 1 900 iml cakswnehnuxsudkhxngbritichokhlmebiyinaekhnada ipcnthungniwemksiokinshrthxemrika thangdanehnuxtidkbaemnaliyardinkhnathicuditsudtidkbemuxngxlbuekhxrkhiiklkbphuekhasanediy mnsaon ethuxkekharxkkiepnswnhnungkhxngethuxkekhainthwipxemrikaehnux ethuxkekharxkkiimidepnswnhnungkhxngethuxkekhachayfngaepsifik ethuxkekhakhasekhdaelaethuxkekhaesiyraenwadasungxyuhangxxkipthangthistawntkethuxkekharxkhkikxtwemux 80 lanthung 55 lanpikxn xyuinchwngsmylaraimt sungmiaephnepluxkolkcanwnhnungerimeluxntwxyuitaephnxemrikaehnux phlkhxngkarmudtwkhuxthaihekidphuekhathiinbriewnthangthistawntkbnthwipxemrikaehnux tngaetnnmakaraeprsnthanaelakarkdesaakhxngtharnaaekhng idthaihethuxkekharxkkiklayepnyxdekhaaelahubekhaxnnamhscrry inchwngthaykhxngyukhnaaekhngyukhsudthay mnusyerimxasyxyuinethuxkekha hlngcaknnchawyuorpechn esxrxelksanedxr aemkhekhnsi 1 aelachawxemriknechn karedinthangkhxngluxisaelakhlark erimsarwccaphwkaerthatu epnkarerimtnkaraeswnghaphlpraoychnthangesrsthkiccakphuekhaaemwacamiprachakrimmakktamcakyxdekhasungsud 100 aehnginbrrdayxdekhasungsudkhxngethuxkekharxkhki 78 aehng rwmcudsungsud 30 aehng tngxyuinrthokholraod inrthiwoxmingsibaehng inniwemksiokhkaehngaelasamaehnginrthmxnthana swnsatharnaaelaekhtphunthipasngwnbnethuxkekhaklayepnaehlngthxngethiywyxdniymodyechphaaxyangyingsahrbnkpinekha tngaekhmp tkpla lastw pnckryanesuxphuekha elnskiaelasonwbxrd 2 xangxing aekikh http libweb5 princeton edu visual materials maps websites northwest passage mackenzie htm https web archive org web 20060927145110 http biology usgs gov s t SNT noframe wm146 htm bthkhwamekiywkbphumisastrniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy phumisastrekhathungcak https th wikipedia org w index php title ethuxkekharxkki amp oldid 9221184, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม