fbpx
วิกิพีเดีย

เลียง ไชยกาล

เลียง ไชยกาล นักการเมืองไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมของไทยและอดีตหัวหน้าพรรคประชาชน เป็นผู้แทนราษฎรประเภทที่ 1 ของจังหวัดอุบลราชธานี

เลียง ไชยกาล
ป.ม., ท.ช.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2492 – พ.ศ. 2494
ก่อนหน้า สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ
ถัดไป มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2445
เสียชีวิต 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 (83 ปี)
พรรคการเมือง ประชาชน
คู่สมรส อรพินท์ ไชยกาล

ประวัติ

นายเลียง เกิดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2445 ที่จังหวัดอุบลราชธานี บิดาชื่อ นายสาย มารดาชื่อ นางสำเนียง (นามสกุลเดิม: ณ อุบล) โดยมารดามีศักดิ์เป็นหลานของเจ้าเมืองอุบลราชธานี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนประจำจังหวัดอุบลราชธานี แล้วได้เดินทางเข้ามาศึกษาต่อวิชาครูยังกรุงเทพมหานคร ได้รับประกาศนียบัตร ประโยคประถม ที่โรงเรียนฝึกหัดครูวัดบวรนิเวศ จังหวัดพระนคร เมื่อปี พ.ศ. 2464 และจบกฎหมายจากมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ก่อนจะเข้าสู่วงการการเมือง

นายเลียง ไชยกาล ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2529

การทำงาน

นายเลียงเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงลือลั่นจากการเป็นผู้อภิปราย เรื่องการฉวยโอกาสซื้อที่ดินอันเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ของพรรคคณะราษฎร์ เมื่อปี พ.ศ. 2480 ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นกรณีร้อนทำให้ผู้มีอำนาจหลายคนต้องลาออกรวมไปถึงการยุบสภาของคณะรัฐบาลด้วย ซึ่งเป็นการยุบสภาครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทย ในส่วนตัวนายเลียงเองก็ถูกจดหมายข่มขู่เอาชีวิต และถูกผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2 ที่ถูกแต่งตั้งโดยรัฐบาลจับตัวโยนลงสระน้ำหลังอาคารรัฐสภา (พระที่นั่งอนันตสมาคม) ต่อมาได้เข้าสังกัดกับพรรคก้าวหน้า ที่มี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นหัวหน้าพรรค

ในเหตุการณ์กบฏพระยาทรงสุรเดช นายเลียงได้มีชื่อว่าเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาในการสมคบคิดในการสังหารจอมพล ป. พิบูลสงคราม ด้วย ต่อมาในปี พ.ศ. 2489 ที่มีการยุบพรรคก้าวหน้าร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์ นายเลียงก็ได้เข้าเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์

นายเลียง ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี ในรัฐบาลของนายควง อภัยวงศ์ และได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลสงคราม อีก 3 วาระ คือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (ครม.21-ครม.22) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (ครม.22) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ครม.22)และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม (ครม.26)

หลังคดีสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ได้มีผู้ตะโกนในโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุงว่า ปรีดีฆ่าในหลวง ในเวลาต่อมาผู้ตะโกนถูกจับได้ และซัดทอดนายเลียง ไชยกาล รวมถึงพรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้ปราศรัยในกรณีนี้ตามที่ต่าง ๆ อย่างรุนแรง ที่สุดนายเลียงได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมไปคุมขังไว้ในเรือนจำลหุโทษเป็นเวลา 37 วัน

หลังการรัฐประหารในปี พ.ศ. 2491 ที่สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์หลายคนได้แยกจากพรรคไป นายเลียง ไชยกาล ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย และได้ก่อตั้งพรรคของตนเองชื่อ พรรคประชาชน มี นายสวัสดิ์ คำประกอบ เป็นรองหัวหน้าพรรค และ นายประสิทธิ์ ชูพินิจ เป็นเลขาธิการพรรค ซึ่งต่อมา นางอรพินท์ ไชยกาล ภรรยาของนายเลียงก็ได้ลงสมัคร ส.ส.จังหวัดอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. 2492 และได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนหญิงคนแรกของไทยด้วย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 นายเลียง ได้จัดตั้งพรรคการเมืองขึ้น โดยรับหน้าที่เป็นหัวหน้าพรรค คือ พรรคประชาชน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

อ้างอิง

 1. การเมืองจังหวัดอุบลราชธานี- นักการเมืองดี ศรีอุบล
 2. อาร์วายทีไนน์,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งครั้งแรก
 3. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรเภทที่ 1
 4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป พ.ศ. ๒๕๐๐ ครั้งที่ ๒
 5. หน้า 10 บทความ-การ์ตูน, เลียง ไชยกาล: เจ้าของกระทู้ล้มรัฐบาล. "ส่วนร่วมสังคมไทย" โดย นรนิติ เศรษฐบุตร. เดลินิวส์ฉบับที่ 24,228: วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 3 ปีมะแม
 6. หน้า 10 บทความ-การ์ตูน, เลียง ไชยกาล: เจ้าของกระทู้ล้มรัฐบาล (2). "ส่วนร่วมสังคมไทย" โดย นรนิติ เศรษฐบุตร. เดลินิวส์ฉบับที่ 24,235: วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 3 ปีมะแม
 7. พายัพ โรจนวิภาต (พ.ศ. 2554), ยุคทมิฬ บันทึกนักโทษฝ่ายกบฏบวรเดช. ISBN 978-6167146-22-5
 8. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๑ ราย)
 9. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (นายปฐม โพธิแแก้ว นายเขมชาติ บุณยรัตนพันธุ์ นายเลียง ไชยกาล หลวงอรรถพรพิศาล นายเสมอ กัณฑาธัญ)
 10. ราชกิจจานุเบกษา,พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๐ ราย) เล่ม 74 ตอน 33ก วันที่ 1 เมษายน 2500
 11. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคประชาชน)ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 85 ตอนที่ 119ง วันที่ 24 ธันวาคม 2511
 12. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๖๗ ตอนที่ ๓๓ ง หน้า ๒๕๐๙, ๑๓ มิถุนายน ๒๔๙๓
 13. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๖๖ ตอนที่ ๖๗ ง หน้า ๕๕๐๖, ๑๓ ธันวาคม ๒๔๙๒
 14. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญช่วยราชการเขตภายใน, เล่ม ๕๘ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๙๓๖, ๑๖ กันยายน ๒๔๘๔

แหล่งข้อมูลอื่น

 • ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์. การเมืองสองฝั่งโขง : งานค้นคว้าวิจัยระดับปริญญาเอกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรวมกลุ่มทางการเมืองของ ส.ส.อีสาน พ.ศ. ๒๔๗๖-๒๔๙๔ . กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2546. 558 หน้า. ISBN 974-322-844-6

เล, ยง, ไชยกาล, กการเม, องไทย, อด, ตร, ฐมนตร, าการกระทรวงย, ธรรม, อด, ตร, ฐมนตร, วยว, าการกระทรวงย, ธรรมของไทยและอด, ตห, วหน, าพรรคประชาชน, เป, นผ, แทนราษฎรประเภทท, ของจ, งหว, ดอ, บลราชธาน, ฐมนตร, าการกระทรวงศ, กษาธ, การดำรงตำแหน, 2492, 2494ก, อนหน, สว, สด, สว. eliyng ichykal nkkaremuxngithy xditrthmntriwakarkrathrwngyutithrrm xditrthmntrichwywakarkrathrwngyutithrrmkhxngithyaelaxdithwhnaphrrkhprachachn epnphuaethnrasdrpraephththi 1 khxngcnghwdxublrachthani 1 2 3 4 eliyng ichykal p m th ch rthmntriwakarkrathrwngsuksathikardarngtaaehnng ph s 2492 ph s 2494kxnhna swsdi swsdirnchy swsdiekiyrtithdip muni mhasnthna ewchyntrngsvsdkhxmulswnbukhkhlekid 26 phvscikayn ph s 2445esiychiwit 2 phvsphakhm ph s 2529 83 pi phrrkhkaremuxng prachachnkhusmrs xrphinth ichykal enuxha 1 prawti 2 karthangan 3 ekhruxngrachxisriyaphrn 4 xangxing 5 aehlngkhxmulxunprawti aekikhnayeliyng ekidemuxwnthi 26 phvscikayn ph s 2445 thicnghwdxublrachthani bidachux naysay mardachux nangsaeniyng namskuledim n xubl odymardamiskdiepnhlankhxngecaemuxngxublrachthani cbkarsuksaradbmthymsuksapithi 6 cakorngeriynpracacnghwdxublrachthani aelwidedinthangekhamasuksatxwichakhruyngkrungethphmhankhr idrbprakasniybtr praoykhprathm thiorngeriynfukhdkhruwdbwrniews cnghwdphrankhr emuxpi ph s 2464 aelacbkdhmaycakmhawithyalywichathrrmsastraelakaremuxng kxncaekhasuwngkarkaremuxng 5 nayeliyng ichykal thungaekkrrmemuxwnthi 2 phvsphakhm ph s 2529 6 karthangan aekikhnayeliyngepnphuthimichuxesiyngluxlncakkarepnphuxphipray eruxngkarchwyoxkassuxthidinxnepnthrphysinswnphramhakstriy khxngphrrkhkhnarasdr emuxpi ph s 2480 sungtxmaidklayepnkrnirxnthaihphumixanachlaykhntxnglaxxkrwmipthungkaryubsphakhxngkhnarthbaldwy sungepnkaryubsphakhrngaerkinprawtisastrkaremuxngithy inswntwnayeliyngexngkthukcdhmaykhmkhuexachiwit aelathukphuaethnrasdrpraephththi 2 thithukaetngtngodyrthbalcbtwoynlngsranahlngxakharrthspha phrathinngxnntsmakhm 7 txmaidekhasngkdkbphrrkhkawhna thimi hmxmrachwngskhukvththi praomch epnhwhnaphrrkhinehtukarnkbtphrayathrngsuredch nayeliyngidmichuxwaepnhnunginphutxnghainkarsmkhbkhidinkarsngharcxmphl p phibulsngkhram dwy txmainpi ph s 2489 thimikaryubphrrkhkawhnarwmkbphrrkhprachathipty nayeliyngkidekhaepnsmachikphrrkhprachathiptynayeliyng idrbaetngtngepnrthmntri inrthbalkhxngnaykhwng xphywngs 8 aelaidrbaetngtngepnrthmntriinrthbalkhxngcxmphl p phibulsngkhram xik 3 wara khux rthmntrichwywakarkrathrwngmhadithy khrm 21 khrm 22 rthmntriwakarkrathrwngyutithrrm khrm 22 rthmntriwakarkrathrwngsuksathikar khrm 22 9 aelarthmntrichwywakarkrathrwngyutithrrm khrm 26 10 hlngkhdiswrrkhtkhxngphrabathsmedcphraecaxyuhwxannthmhidl idmiphutaokninorngphaphyntrsalaechlimkrungwa pridikhainhlwng inewlatxmaphutaoknthukcbid aelasdthxdnayeliyng ichykal rwmthungphrrkhprachathipty thiidprasryinkrninitamthitang xyangrunaerng thisudnayeliyngidthukecahnathitarwccbkumipkhumkhngiwineruxncalhuothsepnewla 37 wn 6 hlngkarrthpraharinpi ph s 2491 thismachikphrrkhprachathiptyhlaykhnidaeykcakphrrkhip nayeliyng ichykal kepnhnunginnndwy aelaidkxtngphrrkhkhxngtnexngchux phrrkhprachachn mi nayswsdi khaprakxb epnrxnghwhnaphrrkh aela nayprasiththi chuphinic epnelkhathikarphrrkh sungtxma nangxrphinth ichykal phrryakhxngnayeliyngkidlngsmkhr s s cnghwdxublrachthani inpi ph s 2492 aelaidrbeluxktngepnphuaethnhyingkhnaerkkhxngithydwytxmainpi ph s 2511 nayeliyng idcdtngphrrkhkaremuxngkhun odyrbhnathiepnhwhnaphrrkh khux phrrkhprachachn 11 ekhruxngrachxisriyaphrn aekikhph s 2493 ekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudithy chnthi 1 prathmaphrnmngkudithy p m 12 ph s 2492 ekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuyingchangephuxk chnthi 2 thwitiyaphrnchangephuxk th ch 13 ph s 2484 ehriyychwyrachkarekhtphayin karrbsngkhramxinodcin ch r 14 xangxing aekikh karemuxngcnghwdxublrachthani nkkaremuxngdi srixubl xarwaythiinn smachiksphaphuaethnrasdrcakkareluxktngkhrngaerk prakassphaphuaethnrasdr raynamsmachiksphaphuaethnrasdrprephththi 1 prakaskrathrwngmhadithy eruxng phlkareluxktngsmachiksphaphuaethnrasdrthwip ph s 2500 khrngthi 2 hna 10 bthkhwam kartun eliyng ichykal ecakhxngkrathulmrthbal swnrwmsngkhmithy ody nrniti esrsthbutr edliniwschbbthi 24 228 wnsukrthi 12 kumphaphnth ph s 2559 khun 5 kha eduxn 3 pimaaem 6 0 6 1 hna 10 bthkhwam kartun eliyng ichykal ecakhxngkrathulmrthbal 2 swnrwmsngkhmithy ody nrniti esrsthbutr edliniwschbbthi 24 235 wnsukrthi 19 kumphaphnth ph s 2559 khun 12 kha eduxn 3 pimaaem phayph orcnwiphat ph s 2554 yukhthmil bnthuknkothsfaykbtbwredch ISBN 978 6167146 22 5 phrabrmrachoxngkar prakas tngaelaaetngtngrthmntri canwn 21 ray phrabrmrachoxngkar prakas tngaelaaetngtngrthmntri naypthm ophthiaeaekw nayekhmchati bunyrtnphnthu nayeliyng ichykal hlwngxrrthphrphisal nayesmx knthathy rachkiccanuebksa phrabrmrachoxngkar prakas tngaelaaetngtngrthmntri canwn 30 ray elm 74 txn 33k wnthi 1 emsayn 2500 prakaskrathrwngmhadithy eruxng cdthaebiynphrrkhkaremuxng phrrkhprachachn rachkiccanuebksa elm 85 txnthi 119ng wnthi 24 thnwakhm 2511 rachkiccanuebksa aecngkhwamsanknaykrthmntri eruxng phrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn elm 67 txnthi 33 ng hna 2509 13 mithunayn 2493 rachkiccanuebksa aecngkhwamsanknaykrthmntri eruxng phrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn elm 66 txnthi 67 ng hna 5506 13 thnwakhm 2492 rachkiccanuebksa aecngkhwamsanknaykrthmntri eruxng phrarachthanehriyychwyrachkarekhtphayin elm 58 txnthi 0 ng hna 2936 16 knyayn 2484aehlngkhxmulxun aekikh wikikhakhmmikhakhmekiywkb eliyng ichykal darartn emttarikannth karemuxngsxngfngokhng ngankhnkhwawicyradbpriyyaexkkhxngculalngkrnmhawithyaly eruxng karrwmklumthangkaremuxngkhxng s s xisan ph s 2476 2494 krungethph silpwthnthrrm 2546 558 hna ISBN 974 322 844 6 ekhathungcak https th wikipedia org w index php title eliyng ichykal amp oldid 9534118, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม