fbpx
วิกิพีเดีย

แม่น้ำลีนา

แม่น้ำลีนา (อังกฤษ: Lena; รัสเซีย: Ле́на) เป็นแม่น้ำยาวประมาณ 4,400 กิโลเมตร เกิดจากภูเขาทางด้านตะวันตกของทะเลสาบไบคาล ไหลผ่านไซบีเรียลงสู่อ่าวลัปเตฟ ในมหาสมุทรอาร์กติก น้ำในแม่น้ำนี้มีน้ำแข็งปกคลุมมากกว่าปีละ 8 เดือน โดยจะเริ่มแข็งเป็นน้ำแข็งในช่วงปลายปีของทุกปี ราวเดือนพฤศจิกายน–ธันวาคม โดยชั้นน้ำแข็งหนากว่า 1 เมตร และจะละลายอย่างรวดเร็วและเชี่ยวกรากในช่วงก่อนถึงฤดูร้อนไม่นาน ระหว่างที่อยู่ในฤดูร้อนน้ำจะเอ่อล้นท่วมเขตที่เป็นทุ่งหญ้า และเมื่อน้ำแห้งลงพื้นดินก็จะปกคลุมไปด้วยหญ้าเขียวขจี บรรดานกอพยพต่าง ๆ จะอพยพมาอาศัยและหากินอยู่ที่นี่ อุณหภูมิที่สูงที่สุดอาจสูงได้ถึง 35 องศาเซลเซียส โดยช่วงฤดูร้อนจะมีระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ก่อนที่ในเดือนกันยายน หิมะจะเริ่มตกอีกครีั้ง

แม่น้ำลีนา ยังเป็นสถานที่ตั้งสำคัญของเสาหินลีนา ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองยาคุตสค์ ในสาธารณรัฐซาฮา ซึ่งเป็นสถานที่ทางธรรมชาติที่มีความสวยงามของเสาหินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อปี ค.ศ. 2012

อ้างอิง

  1. อัศจรรย์ธรรมชาติ Nature II, สารคดีเปิดโลกกว้าง. ช่อง 7: พุธที่ 12 ตุลาคม 2559
  2. oporshady (2014-08-12). "แท่งเสาหินมหัศจรรย์ อุทยานเสาหินแม่น้ำลีนา ประเทศรัสเซีย". เอ็มไทยดอตคอม. สืบค้นเมื่อ 2016-10-12.

แหล่งข้อมูลอื่น

  • NASA Earth Observatory page on flooding on the Lena River 2008-09-22 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  • Information and a map of the Lena's watershed 2005-09-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  • Permafrost in the Lena Delta
  • Alfred Wegner institute (AWI) Publications, Berichte zur Polar- und Meeresforschung (Reports on polar and marine research) - free, downloadable research reports on the biology, geology, oceanography, hydrology, paleontology, paleoclimatology, fauna, flora, soils, cryology, and so forth of the Lena Delta, Laptev Sea, and other parts of the Arctic Circle.

พิกัดภูมิศาสตร์: 73°N 127°E / 73°N 127°E / 73; 127

แม, ำล, นา, งกฤษ, lena, สเซ, Ле, на, เป, นแม, ำยาวประมาณ, โลเมตร, เก, ดจากภ, เขาทางด, านตะว, นตกของทะเลสาบไบคาล, ไหลผ, านไซบ, เร, ยลงส, าวล, ปเตฟ, ในมหาสม, ทรอาร, กต, ำในแม, ำน, ำแข, งปกคล, มมากกว, าป, ละ, เด, อน, โดยจะเร, มแข, งเป, นน, ำแข, งในช, วงปลายป, ของ. aemnalina xngkvs Lena rsesiy Le na epnaemnayawpraman 4 400 kiolemtr ekidcakphuekhathangdantawntkkhxngthaelsabibkhal ihlphanisbieriylngsuxawlpetf inmhasmuthrxarktik nainaemnaniminaaekhngpkkhlummakkwapila 8 eduxn odycaerimaekhngepnnaaekhnginchwngplaypikhxngthukpi raweduxnphvscikayn thnwakhm odychnnaaekhnghnakwa 1 emtr aelacalalayxyangrwderwaelaechiywkrakinchwngkxnthungvdurxnimnan rahwangthixyuinvdurxnnacaexxlnthwmekhtthiepnthunghya aelaemuxnaaehnglngphundinkcapkkhlumipdwyhyaekhiywkhci brrdankxphyphtang caxphyphmaxasyaelahakinxyuthini xunhphumithisungthisudxacsungidthung 35 xngsaeslesiys odychwngvdurxncamirayaewlapraman 3 eduxn kxnthiineduxnknyayn himacaerimtkxikkhring 1 aemnalina yngepnsthanthitngsakhykhxngesahinlina sungepnxuthyanaehngchatitngxyuthangtxnitkhxngemuxngyakhutskh insatharnrthsaha sungepnsthanthithangthrrmchatithimikhwamswyngamkhxngesahinthiekidkhunexngtamthrrmchati aelaidrbkarprakasihepnmrdkolkthangthrrmchati emuxpi kh s 2012 2 xangxing aekikh xscrrythrrmchati Nature II sarkhdiepidolkkwang chxng 7 phuththi 12 tulakhm 2559 oporshady 2014 08 12 aethngesahinmhscrry xuthyanesahinaemnalina praethsrsesiy exmithydxtkhxm subkhnemux 2016 10 12 aehlngkhxmulxun aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb aemnalinaNASA Earth Observatory page on flooding on the Lena River Archived 2008 09 22 thi ewyaebkaemchchin Information and a map of the Lena s watershed Archived 2005 09 05 thi ewyaebkaemchchin Permafrost in the Lena Delta Alfred Wegner institute AWI Publications Berichte zur Polar und Meeresforschung Reports on polar and marine research free downloadable research reports on the biology geology oceanography hydrology paleontology paleoclimatology fauna flora soils cryology and so forth of the Lena Delta Laptev Sea and other parts of the Arctic Circle phikdphumisastr 73 N 127 E 73 N 127 E 73 127 bthkhwamekiywkbphumisastrniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy phumisastrekhathungcak https th wikipedia org w index php title aemnalina amp oldid 9553733, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม