fbpx
วิกิพีเดีย

ไทรย้อยใบทู่

ไทรย้อยใบทู่
ไทรย้อยใบทู่ที่ฮ่องกง
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Plantae
ไม่ได้จัดลำดับ: Angiosperms
ไม่ได้จัดลำดับ: Eudicots
ไม่ได้จัดลำดับ: Rosids
อันดับ: Rosales
วงศ์: Moraceae
สกุล: Ficus
สปีชีส์: F.  microcarpa
ชื่อทวินาม
Ficus microcarpa
L.f.

ไทรย้อยใบทู่ หรือ ไทรย้อย (ชื่อวิทยาศาสตร์: Ficus microcarpa) เป็นไม้ประเภทบันยัน ในสกุล Ficus ในวงศ์ Moraceae

เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงได้ประมาณ 12-25 เมตร และสูงได้ถึง 30 เมตร บางครั้งอาจรอเลื้อยกับพื้นดินหรือกึ่งอาศัยกับไม้อื่น ๆ มีรากอากาศอยู่ตามกิ่งไม้เป็นเส้นเรียงยาวจำนวนมาก เปลือกมีสีเทา ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงตัวแบบเวียน มีลักษณะรูปไข่หรือรูปวงรี ขนาดกว้าง 2.5 เซนติเมตร ยาว 4-10 เซนติเมตร ปลายใบแหลมถึงเป็นติ่งทู่เกือบแหลม หรือเป็นติ่งสั้น และเรียวแหลม ไม่ค่อยพบแบบเว้า ฐานใบสอบรูปลิ่ม ขอบใบเรียว ผิวใบมัน เนื้อใบบางเหนียวคล้ายผิวหนัง ออกดอกตามง่ามใบ เป็นดอกเดี่ยวหรือน้อยมากที่จะเป็นดอกคู่ ตาดอกสีแดงแกมชมพู ก้านดอกยาว 0.5-1.5 เซนติเมตร วงกลีบเลี้ยงรูประฆัง จำนวน 6 กลีบ ยาว 3-7 กลีบ กลีบดอกแบบอิสระ 6 กลีบ รูปไข่มน ยาว 3-8 มิลลิเมตร มีลักษณะย่น เกสรตัวผู้ 12 อัน ขดเป็นวง ผลเป็นรูปไข่กลับหรือกระสวยรี มีกลีบเลี้ยงเป็นท่อหุ้ม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5-10 มิลลิเมตร ผลเกลี้ยง ผลแก่แตกออก มีเมล็ดจำนวนมาก มีปีกยาว รูปลิ่มแกมไข่กลับ

มีการกระจายพันธุ์ที่กว้าง โดยพบได้ที่ปากีสถาน, อินเดีย, เนปาล, ศรีลังกา, จีนตอนใต้, ญี่ปุ่น, ไต้หวัน, พม่า, ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย จนถึงฟิลิปปินส์และออสเตรเลีย ในประเทศไทยพบทั่วทุกภาค ขึ้นกระจายในป่าดิบแล้ง, ป่าดิบชื้น และป่าเบญจพรรณ บางครั้งพบตามป่าเสื่อมโทรม, ชายทะเล, ป่าชายเลน หรือเขาหินปูน จนถึงระดับความสูงประมาณ 1,100 เมตร จากระดับน้ำทะเล

ใบของไทรย้อยใบทู่

เป็นไม้ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับให้ร่มเงา ออกดอกและออกผลตลอดทั้งปี รากอากาศใช้ต้มดื่มขับปัสสาวะ แก้ขัดเบา แก้นิ่ว บำรุงน้ำนม รากสมานลำไส้ แก้ท้องเสียได้[1] [2] [3]

ดูเพิ่ม

อ้างอิง

  1. ศาสตราจารย์ ดร.เต็ม สมิตินันท์ . 2539. พรรณไม้ในสวนหลวง ร. 9. กรุงเทพฯ . ด่านสุทธาการพิมพ์.
  2. ไทรย้อยใบทู่
  3. ไทรย้อยใบทู่

แหล่งข้อมูลอื่น

ไทรย้อยใบทู่
ไทรย, อยใบท, องกงการจำแนกช, นทางว, ทยาศาสตร, อาณาจ, กร, plantaeไม, ได, ดลำด, angiospermsไม, ได, ดลำด, eudicotsไม, ได, ดลำด, rosidsอ, นด, rosalesวงศ, moraceaeสก, ficusสป, microcarpaช, อทว, นามficus, microcarpal, หร, ไทรย, อย, อว, ทยาศาสตร, ficus, microcarpa, เป. ithryxyibthuithryxyibthuthihxngkngkarcaaenkchnthangwithyasastrxanackr Plantaeimidcdladb Angiospermsimidcdladb Eudicotsimidcdladb Rosidsxndb Rosaleswngs Moraceaeskul Ficusspichis F microcarpachuxthwinamFicus microcarpaL f ithryxyibthu hrux ithryxy chuxwithyasastr Ficus microcarpa epnimpraephthbnyn inskul Ficus inwngs Moraceaeepnimtnkhnadihy sungidpraman 12 25 emtr aelasungidthung 30 emtr bangkhrngxacrxeluxykbphundinhruxkungxasykbimxun mirakxakasxyutamkingimepnesneriyngyawcanwnmak epluxkmisietha ibepnibediyw eriyngtwaebbewiyn milksnarupikhhruxrupwngri khnadkwang 2 5 esntiemtr yaw 4 10 esntiemtr playibaehlmthungepntingthuekuxbaehlm hruxepntingsn aelaeriywaehlm imkhxyphbaebbewa thanibsxbruplim khxbiberiyw phiwibmn enuxibbangehniywkhlayphiwhnng xxkdxktamngamib epndxkediywhruxnxymakthicaepndxkkhu tadxksiaedngaekmchmphu kandxkyaw 0 5 1 5 esntiemtr wngklibeliyngruprakhng canwn 6 klib yaw 3 7 klib klibdxkaebbxisra 6 klib rupikhmn yaw 3 8 milliemtr milksnayn eksrtwphu 12 xn khdepnwng phlepnrupikhklbhruxkraswyri miklibeliyngepnthxhum khnadesnphasunyklang 2 5 10 milliemtr phlekliyng phlaekaetkxxk miemldcanwnmak mipikyaw ruplimaekmikhklbmikarkracayphnthuthikwang odyphbidthipakisthan xinediy enpal srilngka cintxnit yipun ithwn phma phumiphakhxinodcinaelamaelesiy cnthungfilippinsaelaxxsetreliy inpraethsithyphbthwthukphakh khunkracayinpadibaelng padibchun aelapaebycphrrn bangkhrngphbtampaesuxmothrm chaythael pachayeln hruxekhahinpun cnthungradbkhwamsungpraman 1 100 emtr cakradbnathael ibkhxngithryxyibthu epnimthiniymplukepnimpradbihrmenga xxkdxkaelaxxkphltlxdthngpi rakxakasichtmdumkhbpssawa aekkhdeba aekniw barungnanm raksmanlais aekthxngesiyid 1 2 3 duephim aekikhithryxyibaehlmxangxing aekikh sastracary dr etm smitinnth 2539 phrrniminswnhlwng r 9 krungethph dansuththakarphimph ithryxyibthu ithryxyibthu khxmmxns miphaphaelasuxekiywkb Ficus microcarpaaehlngkhxmulxun aekikh khxmulekiywkhxngkb Ficus microcarpa cakwikispichisekhathungcak https th wikipedia org w index php title ithryxyibthu amp oldid 9277237, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม