fbpx
วิกิพีเดีย

ปลาดุกแอฟริกา

ปลาดุกแอฟริกา
ทั้งตัว
บริเวณส่วนหัว
สถานะการอนุรักษ์
ปลอดภัยจากการคุกคาม
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
ไฟลัม: Chordata
ชั้น: Actinopterygii
อันดับ: Siluriformes
วงศ์: Clariidae
สกุล: Clarias
สปีชีส์: C.  gariepinus
ชื่อทวินาม
Clarias gariepinus
(Burchell, 1822)
ชื่อพ้อง
  • Heterobranchus anguillaris (non Linnaeus, 1758)

ปลาดุกแอฟริกา เป็นปลาน้ำจืดในอันดับปลาหนังชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Clarias gariepinus ในวงศ์ปลาดุก (Clariidae) มีลักษณะทั่วไปคล้ายปลาดุกด้าน (C. batrachus) ซึ่งเป็นปลาในสกุลเดียวกัน แต่มีส่วนหัวยาวกว่าและแนวระหว่างจะงอยปากถึงท้ายทอยเว้าและโค้งลาด ด้านบนของศีรษะขรุขระกว่า เมื่อมองจากด้านบนจะเห็นเป็นรูปสามเหลี่ยม ท้ายทอยแหลมเป็นโค้ง 3 โค้ง โดยส่วนกลางยื่นยาวมากที่สุด ลำตัวยาว ครีบหลังและครีบก้นยาว ลำตัวด้านบนมีสีน้ำตาลคล้ำอมเหลือง และมีลายแต้มแบบลายหินอ่อนบนลำตัว แก้มและท้องสีจาง ที่โคนครีบหางมีแถบตามแนวตั้งสีจาง ซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของปลาชนิดนี้ ครีบมีสีเข้ามกว่าลำตัวเล็กน้อย บางตัวอาจมีขอบครีบสีแดง

นับเป็นปลาที่ขนาดใหญ่สุดในสกุล Clarias ขนาดเมื่อโตเต็มที่ยาวได้ถึง 1.70 เมตร

เป็นปลาพื้นเมืองของทวีปแอฟริกา พบได้ในตอนเหนือและตอนตะวันออกของทวีป สำหรับในประเทศไทยได้ถูกนำเข้ามาในปี พ.ศ. 2528 โดยเอกชนบางรายในจังหวัดหนองคายและอุบลราชธานี โดยนำเข้ามาจากประเทศลาวเพื่อเลี้ยงไว้ดูเล่น เนื่องจากมีขนาดลำตัวใหญ่กว่าปลาดุกทั่วไป ต่อมากรมประมงได้นำมาทดลองผสมข้ามพันธุ์กับปลาดุกอุย (C. macrocephalus) พบว่าลูกผสมระหว่างพ่อปลาดุกแอฟริกาและแม่ปลาดุกอุยมีผลการรอดสูง และมีการเจริญเติบโตเร็วที่สุด เนื้อมีรสชาติที่ดีขึ้น จึงส่งเสริมและแพร่วิธีการเพาะขยายพันธุ์และเลี้ยงดูสู่เกษตรกรอย่างกว้างขวาง จนปัจจุบันนี้ กลายเป็นปลาเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมชนิดหนึ่งของไทย และเรียกชื่อลูกปลาผสมนี้ว่า "ปลาดุกบิ๊กอุย"

แต่ในปัจจุบัน สถานะของปลาดุกแอฟริกาในประเทศไทย จากบางส่วนได้หลุดรอดและถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ทำให้เป็นสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นชนิดหนึ่งที่คุกคามการอยู่รอดสัตว์น้ำพื้นเมืองของไทย

สำหรับชื่ออื่น ๆ ที่เรียกปลาดุกแอฟริกา ก็ได้แก่ "ปลาดุกรัสเซีย", "ปลาดุกเทศ" เป็นต้น

อ้างอิง

  • ปลาดุกรัสเซีย (alien specie) เลี้ยงได้อย่างปลอดภัยจริงหรือไม่

แหล่งข้อมูลอื่น

  • รูปและข้อมูลปลาดุกแอฟริกา

ปลาด, กแอฟร, กา, งต, วบร, เวณส, วนห, วสถานะการอน, กษ, ปลอดภ, ยจากการค, กคามการจำแนกช, นทางว, ทยาศาสตร, อาณาจ, กร, animaliaไฟล, chordataช, actinopterygiiอ, นด, siluriformesวงศ, clariidaeสก, clariasสป, gariepinusช, อทว, นามclarias, gariepinus, burchell, 1822, อพ. pladukaexfrikathngtwbriewnswnhwsthanakarxnurksplxdphycakkarkhukkhamkarcaaenkchnthangwithyasastrxanackr Animaliaiflm Chordatachn Actinopterygiixndb Siluriformeswngs Clariidaeskul Clariasspichis C gariepinuschuxthwinamClarias gariepinus Burchell 1822 chuxphxngHeterobranchus anguillaris non Linnaeus 1758 pladukaexfrika epnplanacudinxndbplahnngchnidhnung michuxwithyasastrwa Clarias gariepinus inwngspladuk Clariidae milksnathwipkhlaypladukdan C batrachus sungepnplainskulediywkn aetmiswnhwyawkwaaelaaenwrahwangcangxypakthungthaythxyewaaelaokhnglad danbnkhxngsirsakhrukhrakwa emuxmxngcakdanbncaehnepnrupsamehliym thaythxyaehlmepnokhng 3 okhng odyswnklangyunyawmakthisud latwyaw khribhlngaelakhribknyaw latwdanbnmisinatalkhlaxmehluxng aelamilayaetmaebblayhinxxnbnlatw aekmaelathxngsicang thiokhnkhribhangmiaethbtamaenwtngsicang sungepnlksnasakhykhxngplachnidni khribmisiekhamkwalatwelknxy bangtwxacmikhxbkhribsiaedngnbepnplathikhnadihysudinskul Clarias khnademuxotetmthiyawidthung 1 70 emtrepnplaphunemuxngkhxngthwipaexfrika phbidintxnehnuxaelatxntawnxxkkhxngthwip sahrbinpraethsithyidthuknaekhamainpi ph s 2528 odyexkchnbangrayincnghwdhnxngkhayaelaxublrachthani odynaekhamacakpraethslawephuxeliyngiwdueln enuxngcakmikhnadlatwihykwapladukthwip txmakrmpramngidnamathdlxngphsmkhamphnthukbpladukxuy C macrocephalus phbwalukphsmrahwangphxpladukaexfrikaaelaaempladukxuymiphlkarrxdsung aelamikarecriyetiboterwthisud enuxmirschatithidikhun cungsngesrimaelaaephrwithikarephaakhyayphnthuaelaeliyngdusuekstrkrxyangkwangkhwang cnpccubnni klayepnplaesrsthkicthiidrbkhwamniymchnidhnungkhxngithy aelaeriykchuxlukplaphsmniwa pladukbikxuy aetinpccubn sthanakhxngpladukaexfrikainpraethsithy cakbangswnidhludrxdaelathukplxylngsuaehlngnathrrmchati thaihepnsingmichiwittangthinchnidhnungthikhukkhamkarxyurxdstwnaphunemuxngkhxngithysahrbchuxxun thieriykpladukaexfrika kidaek pladukrsesiy pladukeths epntnxangxing aekikhpladukrsesiy alien specie eliyngidxyangplxdphycringhruximaehlngkhxmulxun aekikhrupaelakhxmulpladukaexfrikakhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb pladukaexfrikaekhathungcak https th wikipedia org w index php title pladukaexfrika amp oldid 6578868, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม