fbpx
วิกิพีเดีย

กลุ่มอาการคุชิง

กลุ่มอาการคุชิง (อังกฤษ: Cushing's syndrome) เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากภาวะมีกลูโคคอร์ติคอยด์ เช่น คอร์ติซอล ในร่างกายเป็นเวลานาน อาการอาจประกอบด้วยความดันเลือดสูง, อ้วนลงพุงแต่แขนขาลีบ, รอยแตกสีแดง, หน้ากลมแดง, ก้อนไขมันขึ้นระหว่างไหล่, กล้ามเนื้ออ่อนแรง, กระดูกอ่อนแอ, สิว และผิวหนังที่ออ่นไหว แตกได้ง่าย ในผู้หญิงอาจปรากฏอาการขนขึ้นมากและประจำเดือนมาไม่ปกติ บ้างอาจพบการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์, ปวดหัว และอาการเพลียรุนแรง

กลุ่มอาการคุชิง
ชื่ออื่นภาวะฮอร์โมนคอร์ติซอลสูง, Itsenko-Cushing syndrome, ภาวะอะดรีโนคอร์ติซอลสูง
อาการใบหน้ากลมในผู้ป่วยที่ได้รับยาฟลูทิคาโซนชนิดสูดดมเป็นเวลาสามเดือน
สาขาวิชาวิทยาต่อมไร้ท่อ
อาการความดันเลือดสูง, อ้วนลงพุงส่วนแขนขาลีว, รอยแตกสีแพง, หน้ากลม, ก้อนไขมันระหว่างไหล่, กล้ามเนื้ออ่อนแรง, สิว, ผิวแตกง่ายอ่อนแอ
การตั้งต้น20–50 ปี
สาเหตุมีคอร์ติซอลในร่างกายเป็นระยะเวลานาน
วิธีวินิจฉัยมีขั้นตอนระบุเฉพาะ
การรักษาตามสาเหตุเกิดโรค
พยากรณ์โรคโดยทั่วไป อาการดีขึ้นหากได้รับการรักษา
ความชุก2–3 ในล้านคนต่อปี

ความชุกของโรคอยู่ที่สองหรือสามรายต่อประชากรหนึ่งล้านคนต่อปี ผู้ป่วยส่วนใหญ่อายุตั้งแต่ 20 ถึง 50 ปี of และพบความขุกในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายสามเท่า โรคนี้ยังพบได้ในสัตว์อื่นนอกจากมนุษย์รวมถึง แมว หมา และม้า โรคนี้มีการอธิบายถึงครั้งแรกโดยประสาทศัลยแพทย์ชาวอเมริกัน ฮาร์วีย์ คุชิง ในปี 1932

อ้างอิง

 1. Celik O, Niyazoglu M, Soylu H, Kadioglu P (August 2012). "Iatrogenic Cushing's syndrome with inhaled steroid plus antidepressant drugs". Multidisciplinary Respiratory Medicine. 7 (1): 26. doi:10.1186/2049-6958-7-26. PMC 3436715. PMID 22958272.
 2. "What are the symptoms of Cushing's syndrome?". 2012-11-30. จากแหล่งเดิมเมื่อ 2 April 2015. สืบค้นเมื่อ 16 March 2015.
 3. . National Endocrine and Metabolic Diseases Information Service (NEMDIS). July 2008. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 10 February 2015. สืบค้นเมื่อ 16 March 2015.
 4. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ NIH2012Diag
 5. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ NIH2012Tx2
 6. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ NIH2012Tx
 7. "How many people are affected by or at risk for Cushing's syndrome?". 2012-11-30. จากแหล่งเดิมเมื่อ 2 April 2015. สืบค้นเมื่อ 16 March 2015.
 8. Forbis, Pat (2005). Stedman's medical eponyms (2nd ed.). Baltimore, Md.: Lippincott Williams & Wilkins. p. 167. ISBN 9780781754439. จากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-09-08.
 9. Sharma ST, Nieman LK (June 2011). "Cushing's syndrome: all variants, detection, and treatment". Endocrinology and Metabolism Clinics of North America. 40 (2): 379–91, viii–ix. doi:10.1016/j.ecl.2011.01.006. PMC 3095520. PMID 21565673.
 10. Etienne Cote (2014). Clinical Veterinary Advisor: Dogs and Cats (3 ed.). Elsevier Health Sciences. p. 502. ISBN 9780323240741. จากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-09-08.
 11. McCue PM (December 2002). "Equine Cushing's disease". The Veterinary Clinics of North America. Equine Practice. 18 (3): 533–43, viii. doi:10.1016/s0749-0739(02)00038-x. PMID 12516933.
 12. "Cushing Syndrome: Condition Information". 2012-11-30. จากแหล่งเดิมเมื่อ 2 April 2015. สืบค้นเมื่อ 16 March 2015.

กล, มอาการค, งกฤษ, cushing, syndrome, เป, นกล, มอาการท, เก, ดจากภาวะม, กล, โคคอร, คอยด, เช, คอร, ซอล, ในร, างกายเป, นเวลานาน, อาการอาจประกอบด, วยความด, นเล, อดส, วนลงพ, งแต, แขนขาล, รอยแตกส, แดง, หน, ากลมแดง, อนไขม, นข, นระหว, างไหล, กล, ามเน, ออ, อนแรง, กระด,. klumxakarkhuching xngkvs Cushing s syndrome epnklumxakarthiekidcakphawamikluokhkhxrtikhxyd echn khxrtisxl inrangkayepnewlanan 3 8 9 xakarxacprakxbdwykhwamdneluxdsung xwnlngphungaetaekhnkhalib rxyaetksiaedng hnaklmaedng kxnikhmnkhunrahwangihl klamenuxxxnaerng kradukxxnaex siw aelaphiwhnngthixxnihw aetkidngay 2 inphuhyingxacpraktxakarkhnkhunmakaelapracaeduxnmaimpkti 2 bangxacphbkarepliynaeplngkhxngxarmn pwdhw aelaxakarephliyrunaerng 2 klumxakarkhuchingchuxxunphawahxromnkhxrtisxlsung Itsenko Cushing syndrome phawaxadrionkhxrtisxlsungxakaribhnaklminphupwythiidrbyafluthikhaosnchnidsuddmepnewlasameduxn 1 sakhawichawithyatxmirthxxakarkhwamdneluxdsung xwnlngphungswnaekhnkhaliw rxyaetksiaephng hnaklm kxnikhmnrahwangihl klamenuxxxnaerng siw phiwaetkngayxxnaex 2 kartngtn20 50 pi 3 saehtumikhxrtisxlinrangkayepnrayaewlanan 3 withiwinicchymikhntxnrabuechphaa 4 karrksatamsaehtuekidorkh 5 phyakrnorkhodythwip xakardikhunhakidrbkarrksa 6 khwamchuk2 3 inlankhntxpi 7 khwamchukkhxngorkhxyuthisxnghruxsamraytxprachakrhnunglankhntxpi 7 phupwyswnihyxayutngaet 20 thung 50 pi of 3 aelaphbkhwamkhukinphuhyingmakkwaphuchaysametha 7 orkhniyngphbidinstwxunnxkcakmnusyrwmthung aemw hma aelama 10 11 orkhnimikarxthibaythungkhrngaerkodyprasathslyaephthychawxemrikn harwiy khuching inpi 1932 12 xangxing aekikh Celik O Niyazoglu M Soylu H Kadioglu P August 2012 Iatrogenic Cushing s syndrome with inhaled steroid plus antidepressant drugs Multidisciplinary Respiratory Medicine 7 1 26 doi 10 1186 2049 6958 7 26 PMC 3436715 PMID 22958272 2 0 2 1 2 2 2 3 What are the symptoms of Cushing s syndrome 2012 11 30 ekb cakaehlngedimemux 2 April 2015 subkhnemux 16 March 2015 3 0 3 1 3 2 3 3 Cushing s Syndrome National Endocrine and Metabolic Diseases Information Service NEMDIS July 2008 khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 10 February 2015 subkhnemux 16 March 2015 xangxingphidphlad payrabu lt ref gt imthuktxng immikarkahndkhxkhwamsahrbxangxingchux NIH2012Diag xangxingphidphlad payrabu lt ref gt imthuktxng immikarkahndkhxkhwamsahrbxangxingchux NIH2012Tx2 xangxingphidphlad payrabu lt ref gt imthuktxng immikarkahndkhxkhwamsahrbxangxingchux NIH2012Tx 7 0 7 1 7 2 How many people are affected by or at risk for Cushing s syndrome 2012 11 30 ekb cakaehlngedimemux 2 April 2015 subkhnemux 16 March 2015 Forbis Pat 2005 Stedman s medical eponyms 2nd ed Baltimore Md Lippincott Williams amp Wilkins p 167 ISBN 9780781754439 ekb cakaehlngedimemux 2017 09 08 Sharma ST Nieman LK June 2011 Cushing s syndrome all variants detection and treatment Endocrinology and Metabolism Clinics of North America 40 2 379 91 viii ix doi 10 1016 j ecl 2011 01 006 PMC 3095520 PMID 21565673 Etienne Cote 2014 Clinical Veterinary Advisor Dogs and Cats 3 ed Elsevier Health Sciences p 502 ISBN 9780323240741 ekb cakaehlngedimemux 2017 09 08 McCue PM December 2002 Equine Cushing s disease The Veterinary Clinics of North America Equine Practice 18 3 533 43 viii doi 10 1016 s0749 0739 02 00038 x PMID 12516933 Cushing Syndrome Condition Information 2012 11 30 ekb cakaehlngedimemux 2 April 2015 subkhnemux 16 March 2015 bthkhwamekiywkbaephthysastrniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy aephthysastrekhathungcak https th wikipedia org w index php title klumxakarkhuching amp oldid 9322552, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม