fbpx
วิกิพีเดีย

พาราคว็อท

พาราคว็อท (อังกฤษ: Paraquat) เป็นชื่อการค้าของ N,N′-ไดเมทิลl-4,4′-ไบไพริดิเนียม ไดคลอไรด์ เป็นยากำจัดวัชพืชชนิดหนึ่งที่เป็นที่นิยมที่สุดในโลก ถูกสังเคราะห์ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1882 แต่ถูกนำมาใช้กำจัดวัชพืชครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1955 ผลิตจำหน่ายครั้งแรกในปี ค.ศ. 1961 โดยบริษัท ไอซีไอ ปัจจุบันทำการตลาดโดยบริษัท ซินเจนทา พาราคว็อทเป็นพิษต่อมนุษย์และสัตว์ จากปฏิกิริยารีด็อกส์ ที่ทำให้เกิดซูเปอร์ออกไซด์ พาราคว็อทมีความสัมพันธ์กับโรคพาร์กินสัน และถูกแบนในหลายประเทศ

พาราคว็อท
ชื่อตาม IUPAC 1,1'-dimethyl-4,4'-bipyridinium dichloride
ชื่ออื่น paraquat dichloride; methyl viologen dichloride; Crisquat; Dexuron; Esgram; Gramuron; Ortho Paraquat CL; Para-col; Pillarxone; Tota-col; Toxer Total; PP148; Cyclone; Gramixel; Gramoxone; Pathclear; AH 501.
เลขทะเบียน
เลขทะเบียน CAS [1910-42-5][CAS]
SMILES
InChI
คุณสมบัติ
สูตรเคมี C12H14Cl2N2
มวลต่อหนึ่งโมล 257.16 g/mol
ลักษณะทางกายภาพ off-white powder
ความหนาแน่น 1.25 g/cm3, solid
จุดหลอมเหลว

175 - 180 °C

จุดเดือด

> 300 °C

ความสามารถละลายได้ ใน น้ำ high
ความอันตราย
MSDS Oxford MSDS
อันตรายหลัก Toxic
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี

ในประเทศไทย พาราคว็อทเป็นที่รู้จักในชื่อการค้า กรัมม็อกโซน (Grammoxone) เป็นยาฆ่าวัชพืชที่นิยมใช้ที่สุดในประเทศไทย

พาราคว็อทออกฤทธิ์โดยหยุดยั้งการเติบโตของเซลวัชพืช เฉพาะส่วนที่เป็นสีเขียว และทำให้เนื้อเยื่อของเซลนั้นแห้งลง โดยไม่แพร่กระจายเข้าสู่เนื้อเยื่อไม้ สามารถใช้ได้กับพืชผลหลายชนิด ทั้งไม้ต้นสูงและพืชพันธุ์เตี้ย

ในทางพิษวิทยา พาราคว็อทจะก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อที่สัมผัส ผิวหนังเป็นแผลพุพอง หากสัมผัสกับตาจะทำให้ตาบวมแดงอักเสบ ประสิทธิภาพในการมองเห็นลดลง หากบริโภคจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองลำคอ ปอด และหายใจไม่ออก และส่งผลต่อสภาวะการทำงานของตับ

ในประเทศโลกที่สาม นิยมใช้พาราคว็อทเป็นยาพิษสำหรับการฆ่าตัวตาย เนื่องจากเป็นสารพิษที่มีจำหน่ายทั่วไป ราคาไม่แพง และไม่จำเป็นต้องใช้ในปริมาณมาก

อ้างอิง

  1. "Paraquat dichloride". International Programme on Chemical Safety. 2001. Unknown parameter |month= ignored (help)
  2. Paraquat Fact Sheet 2010-02-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน an excerpt from an article published by Pesticides News No.32, June 1996, p20-21
  3. . คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2007-03-08. สืบค้นเมื่อ 2010-05-26.
  4. "Two pesticides—rotenone and paraquat—linked to Parkinson's disease, study suggests". Science Daily. 2011. สืบค้นเมื่อ October 25, 2011.
  5. Kamel, F. (2013). "Paths from Pesticides to Parkinson's" (Submitted manuscript). Science. 341 (6147): 722–723. doi:10.1126/science.1243619. PMID 23950519.
  6. (PDF). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2009-01-17. สืบค้นเมื่อ 2010-05-26.
  7. chemtrack.org
  8. Dinham, B. 1996: Active Ingredient fact sheet, Paraquat, in: PAN UK: Pesticide News No. 32, p. 20-1: [1] 2010-02-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, 24.06.2003

แหล่งข้อมูลอื่น

  • แนวทางปฏิบัติเรื่องการดูแลผู้ได้รับสารพิษ พาราควอท 2011-05-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

พาราคว, อท, งกฤษ, paraquat, เป, นช, อการค, าของ, ไดเมท, ลl, ไบไพร, เน, ยม, ไดคลอไรด, เป, นยากำจ, ดว, ชพ, ชชน, ดหน, งท, เป, นท, ยมท, ดในโลก, กส, งเคราะห, นเป, นคร, งแรกเม, อป, 1882, แต, กนำมาใช, กำจ, ดว, ชพ, ชคร, งแรกเม, อป, 1955, ผล, ตจำหน, ายคร, งแรกในป, 1961. pharakhwxth xngkvs Paraquat epnchuxkarkhakhxng N N idemthill 4 4 ibiphridieniym idkhlxird epnyakacdwchphuchchnidhnungthiepnthiniymthisudinolk thuksngekhraahkhunepnkhrngaerkemuxpi kh s 1882 aetthuknamaichkacdwchphuchkhrngaerkemuxpi kh s 1955 2 phlitcahnaykhrngaerkinpi kh s 1961 odybristh ixsiix pccubnthakartladodybristh sinecntha 3 pharakhwxthepnphistxmnusyaelastw cakptikiriyaridxks thithaihekidsuepxrxxkisd pharakhwxthmikhwamsmphnthkborkhpharkinsn 4 5 aelathukaebninhlaypraethspharakhwxthchuxtam IUPAC 1 1 dimethyl 4 4 bipyridinium dichloridechuxxun paraquat dichloride methyl viologen dichloride Crisquat Dexuron Esgram Gramuron Ortho Paraquat CL Para col Pillarxone Tota col Toxer Total PP148 Cyclone Gramixel Gramoxone Pathclear AH 501 elkhthaebiynelkhthaebiyn CAS 1910 42 5 CAS SMILES Cl Cl C n 1ccc cc1 c2cc n C cc2InChI 1 C12H14N2 2ClH c1 13 7 3 11 4 8 13 12 5 9 14 2 10 6 12 h3 10H 1 2H3 2 1H q 2 p 2 fC12H14N2 2Cl h 2 1h qm 2 1khunsmbtisutrekhmi C12H14Cl2N2mwltxhnungoml 257 16 g mollksnathangkayphaph off white powderkhwamhnaaenn 1 25 g cm3 solidcudhlxmehlw 175 180 C 1 cudeduxd gt 300 C 1 khwamsamarthlalayid in na highkhwamxntrayMSDS Oxford MSDSxntrayhlk Toxichakmiidrabuepnxun khxmulkhangtnnikhuxkhxmulsar n phawamatrthanthi 25 C 100 kPasthaniyxy ekhmiinpraethsithy pharakhwxthepnthiruckinchuxkarkha krmmxkosn Grammoxone 6 epnyakhawchphuchthiniymichthisudinpraethsithy 7 pharakhwxthxxkvththiodyhyudyngkaretibotkhxngeslwchphuch echphaaswnthiepnsiekhiyw aelathaihenuxeyuxkhxngeslnnaehnglng odyimaephrkracayekhasuenuxeyuxim 6 samarthichidkbphuchphlhlaychnid thngimtnsungaelaphuchphnthuetiyinthangphiswithya pharakhwxthcakxihekidxakarrakhayekhuxngtxenuxeyuxthismphs phiwhnngepnaephlphuphxng haksmphskbtacathaihtabwmaedngxkesb prasiththiphaphinkarmxngehnldlng hakbriophkhcathaihekidxakarrakhayekhuxnglakhx pxd aelahayicimxxk aelasngphltxsphawakarthangankhxngtb 7 inpraethsolkthisam niymichpharakhwxthepnyaphissahrbkarkhatwtay 8 enuxngcakepnsarphisthimicahnaythwip rakhaimaephng aelaimcaepntxngichinprimanmakxangxing aekikh 1 0 1 1 Paraquat dichloride International Programme on Chemical Safety 2001 Unknown parameter month ignored help Paraquat Fact Sheet Archived 2010 02 26 thi ewyaebkaemchchin an excerpt from an article published by Pesticides News No 32 June 1996 p20 21 saenathiekbthawr khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 2007 03 08 subkhnemux 2010 05 26 Two pesticides rotenone and paraquat linked to Parkinson s disease study suggests Science Daily 2011 subkhnemux October 25 2011 Kamel F 2013 Paths from Pesticides to Parkinson s Submitted manuscript Science 341 6147 722 723 doi 10 1126 science 1243619 PMID 23950519 6 0 6 1 saenathiekbthawr PDF khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim PDF emux 2009 01 17 subkhnemux 2010 05 26 7 0 7 1 chemtrack org Dinham B 1996 Active Ingredient fact sheet Paraquat in PAN UK Pesticide News No 32 p 20 1 1 Archived 2010 02 26 thi ewyaebkaemchchin 24 06 2003aehlngkhxmulxun aekikhaenwthangptibtieruxngkarduaelphuidrbsarphis pharakhwxth Archived 2011 05 16 thi ewyaebkaemchchin bthkhwamniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title pharakhwxth amp oldid 9654523, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม