fbpx
วิกิพีเดีย

หน้าบัน

หน้าบัน คือบริเวณครึ่งวงกลมหรือเกือบสามเหลี่ยมเหนือประตูทางเข้าที่อยู่ระหว่างทับหลังและโค้ง (arch) ซึ่งจะมีรูปสลักตกแต่งหรือเครื่องตกแต่งอื่นๆ

การตกแต่งหน้าบัน
วัดราชบุรณราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

สถาปัตยกรรมเกือบทุกแบบจะมีองค์ประกอบนี้ ผู้คิดค้นการสร้างหน้าบันเป็นคือชาวอียิปต์โบราณประมาณ 300 ปีก่อนคริสต์ศักราช ต่อมาก็ปรากฏในสถาปัตยกรรมกรีก สถาปัตยกรรมของคริสต์ศาสนา และ สถาปัตยกรรมของศาสนาอิสลาม

หน้าบันในพุทธศาสนสถาน แก้

 
หน้าบันโรมาเนสก์ คริสต์ศตวรรษที่ 12 ของอารามเวเซอแลในประเทศฝรั่งเศส

หน้าบัน คือ “องค์ประกอบอาคารที่ใช้อิฐหรือไม้ ก่อหรือปิดทับบริเวณส่วนที่เป็นโพรงของโครงจั่วหลังคา เพื่อป้องกันไม่ให้แดดหรือฝนสาดเข้าไปภายในอาคาร นิยมแกะสลักหรือปั้นปูนประดับตกแต่ง” ตัวอย่างหน้าบันที่มีชื่อเสียง ได้แก่

หน้าบันในคริสต์ศาสนสถาน แก้

หน้าบันของกรีกหรือคริสต์ศาสนสถานจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนา ล้อมรอบด้วยแถบรูปแกะสลักที่เรียกว่าอาร์ชิโวลท์ (archivolt)

หัวเรื่องบางหัวเรื่องที่นิยมตกแต่งด้านหน้าโบสถ์คริสต์ก็มี

ดูเพิ่ม แก้

สมุดภาพ แก้

อ้างอิง แก้

  1. . Architecture of the Indian Subcontinent. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-03-06. สืบค้นเมื่อ 2007-06-28.
  2. "Glossary of Medieval Art and Architecture - tympanum". University of Pittsburgh. สืบค้นเมื่อ 2007-06-23.
  3. . freenet.buffalo.edu. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-02-22. สืบค้นเมื่อ 2007-06-25.
  4. Donald Routledge Hill (1996) , "Engineering", in Roshdi Rashed, Encyclopedia of the History of Arabic Science, Vol. 3, p. 751-795 [769].
  5. . www.elearning.su.ac.th. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-01-16. สืบค้นเมื่อ 2008-01-16. ความหมายของรองศาสตราจารย์สมคิด จิระทัศนกุล
  6. "Tympanum". www.OntarioArchitecture.com. สืบค้นเมื่อ 2007-06-25.
  7. "Glossary of Medieval Art and Architecture - archivolt". University of Pittsburgh. สืบค้นเมื่อ 2007-06-23.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

  • Sculpted tympanums Chartres Cathedral, West Front, Central Portal (การตัดสินครั้งสุดท้าย มหาวิหารชาร์ทร)
  • Tympanum of the last Judgment - western portal of the abbey-church of Saint Foy (การตัดสินครั้งสุดท้าย แอบบีซองฟอย คองค์) 2010-04-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

หน, าบ, อบร, เวณคร, งวงกลมหร, อเก, อบสามเหล, ยมเหน, อประต, ทางเข, าท, อย, ระหว, างท, บหล, งและโค, arch, งจะม, ปสล, กตกแต, งหร, อเคร, องตกแต, งอ, นๆ, การตกแต, งว, ดราชบ, รณราชวรว, หาร, กร, งเทพมหานครสถาป, ตยกรรมเก, อบท, กแบบจะม, องค, ประกอบน, ดค, นการสร, างเป, . hnabn khuxbriewnkhrungwngklmhruxekuxbsamehliymehnuxpratuthangekhathixyurahwangthbhlngaelaokhng arch 1 sungcamirupslktkaetnghruxekhruxngtkaetngxun 2 kartkaetnghnabnwdrachburnrachwrwihar krungethphmhankhrsthaptykrrmekuxbthukaebbcamixngkhprakxbni 3 phukhidkhnkarsranghnabnepnkhuxchawxiyiptobranpraman 300 pikxnkhristskrach txmakpraktinsthaptykrrmkrik sthaptykrrmkhxngkhristsasna aela sthaptykrrmkhxngsasnaxislam 4 enuxha 1 hnabninphuththsasnsthan 2 hnabninkhristsasnsthan 3 duephim 4 smudphaph 5 xangxing 6 aehlngkhxmulxunhnabninphuththsasnsthan aek nbsp hnabnormaensk khriststwrrsthi 12 khxngxaramewesxaelinpraethsfrngesshnabn khux xngkhprakxbxakharthiichxithhruxim kxhruxpidthbbriewnswnthiepnophrngkhxngokhrngcwhlngkha ephuxpxngknimihaeddhruxfnsadekhaipphayinxakhar niymaekaslkhruxpnpunpradbtkaetng 5 twxyanghnabnthimichuxesiyng idaek hnabnnaraynthrngkhruthyudnakhprathbrahuaewdlxmdwyehlaethwda thidanhnakhxngphraxuobsth wdhnaphraemru cnghwdphrankhrsrixyuthya dd hnabninkhristsasnsthan aekhnabnkhxngkrikhruxkhristsasnsthancaepneruxngekiywkbsasna 6 lxmrxbdwyaethbrupaekaslkthieriykwaxarchiowlth archivolt 7 hweruxngbanghweruxngthiniymtkaetngdanhnaobsthkhristkmi karphiphaksakhrngsudthay echnthi mhawiharxaemiyng praethsfrngess phrakhristthrngphrasiri Christ in Glory echnthi mhawiharorechsetxr Rochester Cathedral xngkvs karxyechiyphrasphlngcakkangekhn echnngankhxngniokhla pisaon Nicola Pisano hnamhawiharsiexna Sienna Duomo praethsxitali prawtiphranangmariyphrhmcarihruxnkbuy echnthimhawiharotelod Cathedral of Toledo praethssepn dd duephim aekaephnphngmhawihar sthaptykrrmkxthikh mhawiharsmudphaph aek nbsp kartkaetnghnabnwdrachoxrsaramrachwrwihar krungethphmhankhr nbsp hnabnxayu 2000 pithitukaephnethiyn thiorm praethsxitali nbsp hnabnaelaaethbaekaslkrxb thimhawiharsrasebirk Strasbourg Cathedral praethsfrngess nbsp obsthnkbuyoyesf thiaekhlmxngtefxrrxnd Saint Joseph church Clermont Ferrand praethsfrngess nbsp chakcakprawtikhxng nkbuyepotr aela phranangmariyphrhmcari thiobsthnkbuyepotr emuxngwioteriy kasets Vitoria Gasteiz praethssepn nbsp ethaecssi Tree of Jesse thimhawiharobews Beauvais Cathedral praethsfrngess nbsp phraeysuaelaphraaemmariythimhawiharlaxxng Cathedrale Notre Dame de Laon praethsfrngess nbsp karphiphaksakhrngsudthay mhawiharxaemiyng praethsfrngess nbsp karphiphaksakhrngsudthay mhawiharkhxngkh Abbatiale Sainte Foy de Conques praethsfrngess nbsp mhawiharewims praethseyxrmni nbsp hnngsuxpthmkalhnamhawiharxulm Ulm Munster praethseyxrmni nbsp mhawiharxssisi Cathedral of Assisi emuxngxssisixangxing aek Glossary Tympanum Architecture of the Indian Subcontinent khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 2012 03 06 subkhnemux 2007 06 28 Glossary of Medieval Art and Architecture tympanum University of Pittsburgh subkhnemux 2007 06 23 Illustrated Architecture Dictionary Tympanum freenet buffalo edu khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 2007 02 22 subkhnemux 2007 06 25 Donald Routledge Hill 1996 Engineering in Roshdi Rashed Encyclopedia of the History of Arabic Science Vol 3 p 751 795 769 hnabn www elearning su ac th khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 2008 01 16 subkhnemux 2008 01 16 khwamhmaykhxngrxngsastracarysmkhid cirathsnkul Tympanum www OntarioArchitecture com subkhnemux 2007 06 25 Glossary of Medieval Art and Architecture archivolt University of Pittsburgh subkhnemux 2007 06 23 aehlngkhxmulxun aek nbsp wikimiediykhxmmxnsmisuxthiekiywkhxngkb hnabn Sculpted tympanums Chartres Cathedral West Front Central Portal kartdsinkhrngsudthay mhawiharcharthr Tympanum of the last Judgment western portal of the abbey church of Saint Foy kartdsinkhrngsudthay aexbbisxngfxy khxngkh ekbthawr 2010 04 16 thi ewyaebkaemchchin ekhathungcak https th wikipedia org w index php title hnabn amp oldid 10530270, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม