fbpx
วิกิพีเดีย

จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์

นอร์ทฮอลแลนด์ (อังกฤษ: North Holland) หรือ โนร์ด-โฮลลันด์ (ดัตช์: Noord-Holland) เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเนเธอร์แลนด์ มีอาณาเขตติดกับทะเลเหนือทางตอนเหนือ และติดจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์และยูเทรกต์ทางตอนใต้ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2019 มีประชากร 2,877,909 คน

นอร์ทฮอลแลนด์

โนร์ด-โฮลลันด์
จังหวัดของเนเธอร์แลนด์

ธง

ตราอาร์ม
คำขวัญ: 
อิกเฮาด์ฟันแฮ็ตครุนอินเยอไว!
เพลง: อิกเฮาด์ฟันแฮ็ตครุนอินเยอไว!
ที่ตั้งของจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์ในประเทศเนเธอร์แลนด์
ประเทศเนเธอร์แลนด์
การจัดตั้งค.ศ. 1840 (การแบ่งฮอลแลนด์)
เมืองหลักฮาร์เลม
เมืองใหญ่สุดอัมสเตอร์ดัม
การปกครอง
 • King's Commissionerโยฮัน แร็มเกิส (VVD)
พื้นที่
 • ทั้งหมด2,670 ตร.กม. (1,030 ตร.ไมล์)
 • พื้นน้ำ1,421 ตร.กม. (549 ตร.ไมล์)
อันดับพื้นที่ที่ 6
ประชากร
 (2006)
 • ทั้งหมด2,606,584 คน
 • อันดับที่ 2
 • ความหนาแน่น980 คน/ตร.กม. (2,500 คน/ตร.ไมล์)
 • อันดับความหนาแน่นที่ 2
รหัส ISO 3166NL-NH
ศาสนา(2005)โปรเตสแตนต์ ร้อยละ 8
โรมันคาทอลิก ร้อยละ 18
อิสลาม ร้อยละ 8
ฮินดู ร้อยละ 1
เว็บไซต์www.noord-holland.nl

ราวคริสต์ศตวรรษที่ 9 ถึง 16 จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของเคาน์ตีฮอลแลนด์ จากนั้นได้กลายมาเป็นจังหวัดฮอลแลนด์และเป็นที่รู้จักกันในชื่อ โนร์ดควาเทียร์ (ดัตช์: Noorderkwartier) ซึ่งหมายถึง เศษหนึ่งส่วนสี่ทางตอนเหนือ จนกระทั่ง ค.ศ. 1840 ได้มีการแบ่งจังหวัดฮอลแลนด์ออกเป็นสองจังหวัด คือ เหนือและใต้

ในปี ค.ศ. 1855 ได้มีการผันน้ำออกจากอ่าวฮาร์เลมเมอร์เมร์จนกลายเป็นผืนดิน และปัจจุบัน ฮาร์เลม กลายมาเป็นเมืองหลวงของจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์ มีประชากร 161,265 คน แต่เมืองใหญ่ที่สุดของจังหวัดคือ กรุงอัมสเตอร์ดัม มีประชากร 862,965 คน (พฤศจิกายน 2019) และเป็นเมืองหลวงของประเทศอีกด้วย

ประวัติศาสตร์

เรื่องราวการเกิดขึ้นของจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์ มีจุดเริ่มต้นจากยุคที่จักรพรรดินโปเลียนได้เข้ายึดครองเนเธอร์แลนด์และปกครองในช่วง ค.ศ. 1795 ถึง 1813 ซึ่งเป็นช่วงที่เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองแบบจังหวัดของชาวดัตช์อย่างมาก ในปี ค.ศ. 1795 นั้น ได้มีการล้มล้างระบบเดิมทิ้งไปและสถาปนาสาธารณรัฐปัตตาเวียขึ้น ประกอบไปด้วย 8 จังหวัด (département) ตามระบบการปกครองของฝรั่งเศส แต่ละจังหวัดมีจำนวนประชากรเท่าๆกัน อาณาจักรฮอลแลนด์จึงถูกแบ่งออกเป็น 5 จังหวัด ได้แก่ เทกเซล เดลฟท์ อัมสเติล สเกลต์เอ็นเมิซ และไรน์ ต่อมามีการรวมสามจังหวัดแรกเข้าด้วยกันเป็นจังหวัดฮอลแลนด์เมื่อปี ค.ศ. 1801

ต่อมา ในปี ค.ศ. 1807 มีการจัดระบบของจังหวัดฮอลแลนด์ใหม่ โดยแบ่งเป็นสองจังหวัดย่อย ได้แก่ อัมสเทิลลันด์ (นอร์ทฮอลแลนด์ในปัจจุบัน) และมาสลันด์ (เซาท์ฮอลแลนด์ในปัจจุบัน) แต่ระบบนี้อยู่ได้ไม่นาน ได้มีการผนวกรวมเนเธอร์แลนด์เข้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิฝรั่งเศส อัมสเทิลลันด์ถูกผนวกรวมกับยูเทรกต์กลายเป็นจังหวัด "เซาเดอร์เซ" (ฝรั่งเศส: Zuyderzée) และมาสลันด์เปลี่ยนชื่อเป็น "โมนเดน ฟอน เดอ มาส" (ฝรั่งเศส: Bouches-de-la-Meuse)

แต่เมื่อจักรพรรดินโปเลียนพ่ายแพ้ในการรบเมื่อปี ค.ศ. 1813 ระบบการบริหารยังคงเดิม จนกระทั่งปีต่อมา เนเธอร์แลนด์ได้มีรัฐธรรมนูญใหม่ มีการจัดระบบระเบียบจังหวัดและภูมิภาคใหม่ทั้งประเทศ จังหวัดเซาเดอร์เซและโมนเดน ฟอน เดอ มาสได้ถูกผนวกรวมเข้าเป็นจังหวัด"ฮอลแลนด์" แต่ยังมีผู้ว่าราชการจังหวัด 2 คน คนหนึ่งรับผิดชอบจังหวัดอัมสเทิลลันด์เดิม และอีกคนรับผิดชอบจังหวัดมาสลันด์เดิม ดังนั้น แม้จะมีการรวมจังหวัด แต่พื้นที่ทั้งสองส่วนยังมีระบบที่แตกต่างกันอย่างมาก ทำให้แนวคิดการแบ่งฮอลแลนด์ยังคงมีอยู่

เมื่อมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในปี ค.ศ. 1840 จังหวัดฮอลแลนด์จึงถูกแบ่งเป็นสองจังหวัดอีกครั้ง มีชื่อว่า "นอร์ทฮอลแลนด์"และ"เซาท์ฮอลแลนด์" โดยชาวเมืองอัมสเตอร์ดัมมีส่วนสำคัญในการผลักดันการแยกจังหวัดนี้ หลังจากนั้น ผืนดินฮาร์เลมเมอร์เมร์ได้ถือกำเนิดขึ้นจากการผันน้ำทะเลออก ทำให้นอร์ทฮอลแลนด์มีขนาดใหญ่ขึ้น ก่อนที่เกาะและพื้นที่บางส่วนจะถูกโอนไปยังจังหวัดข้างเคียง ในการปรับระบบราชการใหม่กลางศตวรรษที่ 20

ภูมิศาสตร์

เมื่อเดือนมกราคม ค.ศ. 2019 จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 47 เทศบาล โดยมีเทศบาล 5 แห่งที่มีผู้อยู่อาศัยเกิน 100,000 คน ได้แก่ อัมสเตอร์ดัม ฮาร์เลม ซานสตัด ฮาร์เลมเมอร์เมร์ และอาลค์มาร์

สามารถจัดเทศบาลทั้ง 47 แห่งเป็นกลุ่ม (COROP) ได้ 7 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มโคปฟอนโนร์ดฮอลลันด์: เดนเฮลเดอร์, เดรคเตอร์ลันด์, เองค์เฮาเซน, โฮลลันด์ส โครน, โฮร์น, กอกเคินลันด์, เมเดมบิค, โอปเมร์, สคาเกิน, สเตด บรูค, เทกเซล

กลุ่มอาล์คมาร์: อาลค์มาร์, แบร์เกิน, เฮร์ฮูโกวาร์ด, เฮโล, แลงเงอไดค์

กลุ่มไอโมนด์: เบเวอร์ไวค์, คาสทริคุม, เฮมสแคร์ก, เอาท์เกสท์, เวลเซน

กลุ่มฮาร์เลม: บลูเมินดาล, ฮาร์เลม, เฮมสเตด, ซันต์โฟร์ต

กลุ่มซานสเตรก: โวร์เมอร์ลันด์, ซานสตัด

กลุ่มเกรทเทอร์อัมสเตอร์ดัม: อาลส์เมร์, อัมสเติลเวน, อัมสเตอร์ดัม, เบมสเตอร์, ดิเมิน, เอดัม-โฟเลินดัม, ฮาร์เลมเมอร์เมร์, ลันด์สเมร์, โอสต์ซาน, เอาเดอร์-อัมสเทล, ปืร์เมอเร็นด์,  เอาท์โฮร์น, วาเทอร์ลันด์

กลุ่มโคยและเฟคสเตรก: บลาริคุม, โคยส์ เมเริน, ฮิลเฟอร์ซุม, เฮาเซิน, ลาเรน, เวสป์, ไวเดอเมเริน

ธรรมชาติ

นอกจากมหานครอันยิ่งใหญ่แล้ว นอร์ทฮอลแลนด์ยังมีสถานที่ทางธรรมชาติที่สำคัญมากมาย เช่น ทะเลวัดเดิน อุทยานแห่งชาติเซาด์เคนเนอเมอร์ลันด์ เนินทรายในอุทยานแห่งชาติเทกเซล

เศรษฐกิจ

จากการเป็นที่ตั้งเมืองหลวงและเมืองเศรษฐกิจของเนเธอร์แลนด์ จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์เป็นสถานที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทข้ามชาติหลายแห่ง เช่น ไฮเนเก้น ธนาคารไอเอ็นจี ธนาคารเอบีเอ็น อัมโร อัคโซโนเบิล ทอมทอม เดลตาลอยด์ บุคกิงดอทคอม และฟิลิปส์มีที่สำนักงานอยู่ที่อัมสเตอร์ดัม บริษัทรันสตัดโฮลดิงอันเป็นบริษัทลงทุนยักษ์ใหญ่ของประเทศก็มีสำนักงานที่ดิเมิน นอกจากนี้ บริษัทตรวจสอบบัญชีเคพีเอ็มจีและสายการบินเคแอลเอ็มก็มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่อัมสเติลเวน

อ้างอิง

  1. https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37230ned/table
  2. https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70072ned/table
  3. "Amstelveen hoofdkantoor", KPMG.com.
  4. KLM Office, Amstelveen.

แหล่งข้อมูลอื่น

  • Province of Noord-Holland, official government website
  • Provincial Tourist Board
  •   จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์ คู่มือการท่องเที่ยวจากวิกิเดินทาง (อังกฤษ)

งหว, ดนอร, ทฮอลแลนด, นอร, ทฮอลแลนด, งกฤษ, north, holland, หร, โนร, โฮลล, นด, ตช, noord, holland, เป, นจ, งหว, ดท, งอย, ทางตะว, นตกเฉ, ยงเหน, อของประเทศเนเธอร, แลนด, อาณาเขตต, ดก, บทะเลเหน, อทางตอนเหน, และต, ดจ, งหว, ดเซาท, ฮอลแลนด, และย, เทรกต, ทางตอนใต, เม, อ. nxrthhxlaelnd xngkvs North Holland hrux onrd ohllnd dtch Noord Holland epncnghwdthitngxyuthangtawntkechiyngehnuxkhxngpraethsenethxraelnd mixanaekhttidkbthaelehnuxthangtxnehnux aelatidcnghwdesathhxlaelndaelayuethrktthangtxnit emuxeduxnphvscikayn kh s 2019 miprachakr 2 877 909 khn 1 nxrthhxlaelndonrd ohllndcnghwdkhxngenethxraelndthngtraxarmkhakhwy xikehadfnaehtkhrunxineyxiw ephlng xikehadfnaehtkhrunxineyxiw thitngkhxngcnghwdnxrthhxlaelndinpraethsenethxraelndpraethsenethxraelndkarcdtngkh s 1840 karaebnghxlaelnd emuxnghlkharelmemuxngihysudxmsetxrdmkarpkkhrxng King s Commissioneroyhn aermekis VVD phunthi thnghmd2 670 tr km 1 030 tr iml phunna1 421 tr km 549 tr iml xndbphunthithi 6prachakr 2006 thnghmd2 606 584 khn xndbthi 2 khwamhnaaenn980 khn tr km 2 500 khn tr iml xndbkhwamhnaaennthi 2rhs ISO 3166NL NHsasna 2005 opretsaetnt rxyla 8ormnkhathxlik rxyla 18xislam rxyla 8 hindu rxyla 1ewbistwww noord holland nlrawkhriststwrrsthi 9 thung 16 cnghwdnxrthhxlaelndepnphunthiswnihykhxngekhantihxlaelnd caknnidklaymaepncnghwdhxlaelndaelaepnthiruckkninchux onrdkhwaethiyr dtch Noorderkwartier sunghmaythung esshnungswnsithangtxnehnux cnkrathng kh s 1840 idmikaraebngcnghwdhxlaelndxxkepnsxngcnghwd khux ehnuxaelaitinpi kh s 1855 idmikarphnnaxxkcakxawharelmemxremrcnklayepnphundin aelapccubn harelm klaymaepnemuxnghlwngkhxngcnghwdnxrthhxlaelnd miprachakr 161 265 khn 2 aetemuxngihythisudkhxngcnghwdkhux krungxmsetxrdm miprachakr 862 965 khn phvscikayn 2019 aelaepnemuxnghlwngkhxngpraethsxikdwy enuxha 1 prawtisastr 2 phumisastr 3 thrrmchati 4 esrsthkic 5 xangxing 6 aehlngkhxmulxunprawtisastr aekikheruxngrawkarekidkhunkhxngcnghwdnxrthhxlaelnd micuderimtncakyukhthickrphrrdinopeliynidekhayudkhrxngenethxraelndaelapkkhrxnginchwng kh s 1795 thung 1813 sungepnchwngthiepliynaeplngrabxbkarpkkhrxngaebbcnghwdkhxngchawdtchxyangmak inpi kh s 1795 nn idmikarlmlangrabbedimthingipaelasthapnasatharnrthpttaewiykhun prakxbipdwy 8 cnghwd departement tamrabbkarpkkhrxngkhxngfrngess aetlacnghwdmicanwnprachakrethakn xanackrhxlaelndcungthukaebngxxkepn 5 cnghwd idaek ethkesl edlfth xmsetil sekltexnemis aelairn txmamikarrwmsamcnghwdaerkekhadwyknepncnghwdhxlaelndemuxpi kh s 1801txma inpi kh s 1807 mikarcdrabbkhxngcnghwdhxlaelndihm odyaebngepnsxngcnghwdyxy idaek xmsethillnd nxrthhxlaelndinpccubn aelamaslnd esathhxlaelndinpccubn aetrabbnixyuidimnan idmikarphnwkrwmenethxraelndekhaepnswnhnungkhxngckrwrrdifrngess xmsethillndthukphnwkrwmkbyuethrktklayepncnghwd esaedxres frngess Zuyderzee aelamaslndepliynchuxepn omnedn fxn edx mas frngess Bouches de la Meuse aetemuxckrphrrdinopeliynphayaephinkarrbemuxpi kh s 1813 rabbkarbriharyngkhngedim cnkrathngpitxma enethxraelndidmirththrrmnuyihm mikarcdrabbraebiybcnghwdaelaphumiphakhihmthngpraeths cnghwdesaedxresaelaomnedn fxn edx masidthukphnwkrwmekhaepncnghwd hxlaelnd aetyngmiphuwarachkarcnghwd 2 khn khnhnungrbphidchxbcnghwdxmsethillndedim aelaxikkhnrbphidchxbcnghwdmaslndedim dngnn aemcamikarrwmcnghwd aetphunthithngsxngswnyngmirabbthiaetktangknxyangmak thaihaenwkhidkaraebnghxlaelndyngkhngmixyuemuxmikaraekikhrththrrmnuyinpi kh s 1840 cnghwdhxlaelndcungthukaebngepnsxngcnghwdxikkhrng michuxwa nxrthhxlaelnd aela esathhxlaelnd odychawemuxngxmsetxrdmmiswnsakhyinkarphlkdnkaraeykcnghwdni hlngcaknn phundinharelmemxremridthuxkaenidkhuncakkarphnnathaelxxk thaihnxrthhxlaelndmikhnadihykhun kxnthiekaaaelaphunthibangswncathukoxnipyngcnghwdkhangekhiyng inkarprbrabbrachkarihmklangstwrrsthi 20phumisastr aekikhemuxeduxnmkrakhm kh s 2019 cnghwdnxrthhxlaelndaebngekhtkarpkkhrxngxxkepn 47 ethsbal odymiethsbal 5 aehngthimiphuxyuxasyekin 100 000 khn idaek xmsetxrdm harelm sanstd harelmemxremr aelaxalkhmarsamarthcdethsbalthng 47 aehngepnklum COROP id 7 klum idaekklumokhpfxnonrdhxllnd ednehledxr edrkhetxrlnd exngkhehaesn ohllnds okhrn ohrn kxkekhinlnd emedmbikh oxpemr skhaekin setd brukh ethkeslklumxalkhmar xalkhmar aebrekin ehrhuokward ehol aelngengxidkhklumixomnd ebewxriwkh khasthrikhum ehmsaekhrk exatheksth ewlesnklumharelm bluemindal harelm ehmsetd sntofrtklumsansetrk owremxrlnd sanstdklumekrthethxrxmsetxrdm xalsemr xmsetilewn xmsetxrdm ebmsetxr diemin exdm ofelindm harelmemxremr lndsemr oxstsan exaedxr xmsethl puremxernd exathohrn waethxrlndklumokhyaelaefkhsetrk blarikhum okhys emerin hilefxrsum ehaesin laern ewsp iwedxemerinthrrmchati aekikhnxkcakmhankhrxnyingihyaelw nxrthhxlaelndyngmisthanthithangthrrmchatithisakhymakmay echn thaelwdedin xuthyanaehngchatiesadekhnenxemxrlnd eninthrayinxuthyanaehngchatiethkeslesrsthkic aekikhcakkarepnthitngemuxnghlwngaelaemuxngesrsthkickhxngenethxraelnd cnghwdnxrthhxlaelndepnsthanthitngkhxngsanknganihykhxngbristhkhamchatihlayaehng echn ihenekn thnakharixexnci thnakharexbiexn xmor xkhosonebil thxmthxm edltalxyd bukhkingdxthkhxm aelafilipsmithisanknganxyuthixmsetxrdm bristhrnstdohldingxnepnbristhlngthunyksihykhxngpraethskmisanknganthidiemin nxkcakni bristhtrwcsxbbychiekhphiexmciaelasaykarbinekhaexlexmkmisanknganihyxyuthixmsetilewn 3 4 xangxing aekikh https opendata cbs nl statline CBS nl dataset 37230ned table https opendata cbs nl statline CBS nl dataset 70072ned table Amstelveen hoofdkantoor KPMG com KLM Office Amstelveen aehlngkhxmulxun aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb cnghwdnxrthhxlaelndProvince of Noord Holland official government website Provincial Tourist Board cnghwdnxrthhxlaelnd khumuxkarthxngethiywcakwikiedinthang xngkvs bthkhwamekiywkbpraeths dinaedn hruxekhtkarpkkhrxngniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title cnghwdnxrthhxlaelnd amp oldid 8788485, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม