fbpx
วิกิพีเดีย

ตำบลตากูก

ตากูก เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ตำบลตากูก
ตำบลตากูก
ที่ตั้งในจังหวัดสุรินทร์
พิกัดภูมิศาสตร์ (ที่ทำการ อบต.ตากูก): 15°01′20.7″N 103°38′26.2″E / 15.022417°N 103.640611°E / 15.022417; 103.640611พิกัดภูมิศาสตร์: 15°01′20.7″N 103°38′26.2″E / 15.022417°N 103.640611°E / 15.022417; 103.640611
อักษรไทยตำบลตากูก
อักษรโรมันTambon Ta Kuk
จังหวัดสุรินทร์
อำเภอเขวาสินรินทร์
รหัสไปรษณีย์ 32000
รหัสภูมิศาสตร์321603
เว็บไซต์www.takook.go.th (อบต.ตากูก)
ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

ตำบลตากูก เดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองสุรินทร์ มีเขตการปกครองจำนวน 13 หมู่บ้าน 22 หมู่ที่ ต่อมาปี 2535 ได้มีการแบ่งกลุ่มหมู่บ้านโซนทิศใต้ของตำบลตากูกเดิมไปเป็นตำบลปราสาททอง โดยตำบลตากูกได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 (เป็นกลุ่มตำบลแรกที่ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล นับตั้งแต่มีกฎหมายจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล) ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้มีการประกาศจัดตั้งกิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2539 โดยรวมพื้นที่ 5 ตำบล คือ ตำบลเขวาสินรินทร์ ตำบลบ้านแร่ ตำบลปราสาททอง ตำบลตากูก และตำบลบึง

สภาพทั่วไปของตำบล

ตำบลตากูก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจากตัวเมืองสุรินทร์ 25 กิโลเมตรโดยประมาณ และถ้าเทียบที่ตั้งกับตัวอำเภอเขวาสินรินทร์จะตั้งอยู่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือห่างประมาณ 5 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 43.77 ตารางกิโลเมตร หรือ 27,048 ไร่

สภาพสังคม ภาษา วัฒนธรรม

ตำบลตากูก ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน 10 หมู่ที่ มีสภาพสังคมและภาษาที่แตกต่างกันโดยตำบลตากูกจะมีสภาพสังคม ที่พูดภาษาพื้นบ้านหลักอยู่ 2 ภาษา คือ เขมรและส่วย

หมู่บ้านที่พื้นบ้านพูดภาษาเขมร

 • บ้านตากูก
 • บ้านอำปึล
 • บ้านสนวน
 • บ้านหนองกระทิง

หมู่บ้านที่พื้นบ้านพูดภาษาส่วย

 • บ้านตากแดด-โพธิ์คู่
 • บ้านโชค
 • บ้านอาไร

จำนวนประชากรของตำบล

จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,519 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,668 หลังคาเรือน

ข้อมูลอาชีพของตำบล

อาชีพหลัก ทำนา อาชีพเสริม ทอผ้าไหม

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล

 • โรงเรียนประถม 4 แห่ง

1.โรงเรียนบ้านตากูก

2.โรงเรียนบ้านอำปึล-สนวน

3.โรงเรียนบ้านตากแดด

4.โรงเรียนบ้านโชค

 • โรงเรียนขยายโอกาส 2 แห่ง

1.โรงเรียนบ้านตากูก

2.โรงเรียนบ้านอำปึล-สนวน

 • วัด 8 แห่ง

1.วัดกระพุ่มรัตน์ บ้านตากูก

2.วัดบูรพาราม2 (ธ)

3.วัดดาวรุ่ง บ้านอำปึล

4.วัดศาลาเย็น บ้านตากแดด

5.วัดป่าบ้านโชค (ธ) บ้านโชค

6.วัดป่าบ้านอำปึล-หนองกระทิง (ธ)

7.วัดบูรณสามัคคี บ้านสนวน

8.สำนักสงฆ์ทิพยปัจเจก บ้านอาไร

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 บ้านตากูก
 • ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านตากูก
 • ศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน 3 แห่ง ทีตั้ง บ้านตากูก บ้านอำปึล และบ้านตากแดด-โพธิ์คู่

การเดินทาง

การเดินทางโดยรถสาธารณะ

ตำบลตากูกจะมีรถโดยสารประจำทางวิ่งบริการประชาชนทุกวันในเส้นทาง สุรินทร์-ตากูก-สวาย โดยมีท่าจอดรถบริการที่สถานีขนส่งจังหวัดสุรินทร์ช่องที่จอดติดกับป้อมยามตำรวจ มีเส้นทางเดินรถดังนี้คือ จากตัวเมือง สถานีขนส่งจังหวัดสุรินทร์ ถึง กม.14 ถนน สุรินทร์-จอมพระ (สามแยกเข้าอำเภอเขวาฯ) จะเลี้ยวขวา ไปประมาณ 4 กม. ถึงตัวอำเภอเขวาสินทร์ จะเลี้ยวซ้ายที่ข้างโรงเรียนอนุบาลเขวาฯ ผ่าน บ้านอาไร บ้านตากแดด บ้านตากูก บ้านอำปึล บ้านสนวน บ้านสังแก และสิ้นสุดที่บ้านสวาย ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ (สามารถเชื่อมต่อรถจากเส้นหลัก จอมพระ-ศีขรภูมิ มาตัวเมืองสุรินทร์ทางลัดได้) ตารางเดินรถคราวๆดังนี้

 • ออกจากต้นทาง เที่ยวแรกเริมที่ 5.30- 14.30 มีรถวิ่งชั่วโมงละคันวันละประมาณ 10 เที่ยว (เพิ่มช่วงเช้าและเย็น วันจันทร์ - วันศุกร์ จะมีรถโดยสารรับส่งเฉพาะนักเรียน จากตำบลตากูกไปโรงเรียนสินรินทร์วิทยา วันละ 1 รอบ)
 • ออกจากสถานีขนส่งสุรินทร์ เที่ยวแรกเริ่ม 8.00-17.00 ออกทุกๆต้นชั่วโมง

และมีรถโดยสารประจำทางไปอำเภอจอมพระอีกประมาณวันละสองเที่ยวแบ่งเป็นเส้น

 • ตากูก-บุแกรง-จอมพระ วิ่งวันละเที่ยว
 • ตากูก-บึง-จอมพระ วิ่งวันละเที่ยว

การเดินทางโดยรถส่วนตัว

ที่ตั้งตำบลตากูกสามารถเดินทางมาจากตัวเมืองสุรินทร์ได้ 2 เส้นทาง

1. เส้นทางสุรินทร์ - จอมพระ (214)

ออกจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือเส้นสุรินทร์ - จอมพระ ถึง กม.14 เลี้ยวขวาเข้าอำเภอเขวาสินรินทร์

 • ถึงอนุบาลเขวาฯเลี้ยวซ้าย ไปทางโรงเรียนสินรินทร์วิทยา ไปประมาณ 7 กม.ก็ถึง อบต.ตากูก
 • ถึงอนุบาลเขวาฯ ไปตรงถึงสามแยกเข้าโรงพยาบาลเขวาฯเลี้ยวซ้ายเข้าทางเดียวกับไปโรงพยาบาล ไปประมาณอีก 4 กม. ก็ถึง อบต.ตากูก
 • ถึงอนุบาลเขวาฯ ไปตรงถึงสี่แยกตาปุดเลี้ยวซ้าย ไปประมาณอีก 3 กม. ก็ถึง อบต.ตากูก

ถ้ามาจากจอมพระ

 • สามารถเข้าได้ทั้งทางไปตำบลบุแกรง บ้านขาม บ้านบุแกรง เลี้ยวขวาตรงมุมแยกวัดบ้านบุแกรง มายังตำบลตากูก
 • เข้าทางตำบลบึง บ้านบึง สนวนนางแก้ว ตรงมา ตำบลตากูก

2. เส้นทางสุรินทร์ - ศรีขรภูมิ (226)

ออกจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออกเส้นสุรินทร์ - ศรีขรภูมิถึงแยกเข้าบ้านเมืองทีเลี้ยวซ้ายเข้าบ้านเมืองทีขับตรงไปเรื่อยๆเส้น เมืองที-ปราสาททอง ประมาณ 10 กม.ถึงสี่แยกตาปุดไปตรง 3 กม.ถึง อบต.ตากูก (เส้นทางนี้ระยะไกลกว่าเส้นทางแรกประมาณ 3-5 กม.แต่รถไม่เยอะเหมือนเส้นทางแรก)

การเดินทางมาจากเส้นทางอื่น

 1. เส้นทางจอมพระ - ศรีขรภูมิ (2334)
 • สามารถเข้าทางตำบลบุแกรง บ้านบุแกรง โชค ตากูก เขวาฯ
 • สามารถเข้ามาได้จากตำบลแตล บ้านแตล สวาย สังแก อำปึล ตากูก เขวาฯ ได้
 • ถ้ามาจากตัวเมืองศรีขรภูมิ มาทางตำบลหนองขวาว บ้านหัวแรด ฉันเพล ปราสาททอง ถึงสี่แยกตาปุดไปตรง 3 กม.ถึง อบต.ตากูก

ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลตากูกแต่เดิมอยู่ในอำเภอเมืองสุรินทร์ แต่ปัจจุบันกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในอำเภอเขวาสินรินทร์ตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์ (ห่างตัวเมือง 25 กิโลเมตรโดยประมาณ) มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ดูอาณาเขตใน Google map

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลแตล อำเภอศีรขรถูมิ
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลบึง ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์

การปกครอง

ตำบลตากูกแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 บ้าน 10 หมู่ ได้แก่

1.บ้านตากูก หมู่ที่ 1-3 มีประมาณ >500 ครัวเรือน
2.บ้านโชค หมู่ที่ 4 มีประมาณ >100 ครัวเรือน
3.บ้านสนวน หมู่ที่ 5 มีประมาณ >100 ครัวเรือน
4.บ้านตากแดด-โพธิ์คู่ หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 10 มีประมาณ >250 ครัวเรือน
5.บ้านอาไร หมู่ที่ 7 มีประมาณ >100 ครัวเรือน
6.บ้านอำปึล หมู่ที่ 8-9 มีประมาณ >300 ครัวเรือน
7.บ้านหนองกระทิง หมู่ที่ 8 รวมกับบ้านอำปึล มีประมาณ >20 ครัวเรือน

อ้างอิง

ตำบลตาก, บทความน, อาจต, องการตรวจสอบต, นฉบ, ในด, านไวยากรณ, ปแบบการเข, ยน, การเร, ยบเร, ยง, ณภาพ, หร, อการสะกด, ณสามารถช, วยพ, ฒนาบทความได, ตาก, เป, นตำบลหน, งในอำเภอเขวาส, นร, นทร, งหว, ดส, นทร, ตำบลท, งในจ, งหว, ดส, นทร, ดภ, ศาสตร, ทำการ, อบต, ตาก, 022417, 6. bthkhwamnixactxngkartrwcsxbtnchbb indaniwyakrn rupaebbkarekhiyn kareriyberiyng khunphaph hruxkarsakd khunsamarthchwyphthnabthkhwamidtakuk epntablhnunginxaephxekhwasinrinthr cnghwdsurinthrtabltakuktabltabltakukthitngincnghwdsurinthrphikdphumisastr thithakar xbt takuk 15 01 20 7 N 103 38 26 2 E 15 022417 N 103 640611 E 15 022417 103 640611 phikdphumisastr 15 01 20 7 N 103 38 26 2 E 15 022417 N 103 640611 E 15 022417 103 640611xksrithytabltakukxksrormnTambon Ta Kukcnghwdsurinthrxaephxekhwasinrinthrrhsiprsniy 32000rhsphumisastr321603ewbistwww wbr takook wbr go wbr th xbt takuk swnhnungkhxngsaranukrmpraethsithy enuxha 1 prawti 2 sphaphthwipkhxngtabl 3 sphaphsngkhm phasa wthnthrrm 4 canwnprachakrkhxngtabl 5 khxmulxachiphkhxngtabl 6 khxmulsthanthisakhykhxngtabl 7 karedinthang 7 1 karedinthangodyrthsatharna 7 2 karedinthangodyrthswntw 8 thitngaelaxanaekht 9 karpkkhrxng 10 xangxingprawti aekikhtabltakuk edimxyuinekhtkarpkkhrxngkhxngxaephxemuxngsurinthr miekhtkarpkkhrxngcanwn 13 hmuban 22 hmuthi txmapi 2535 idmikaraebngklumhmubanosnthisitkhxngtabltakukedimipepntablprasaththxng odytabltakukidrbkarykthanaepnxngkhkarbriharswntabl emuxwnthi 30 minakhm 2539 epnklumtablaerkthiidcdtngepnxngkhkarbriharswntabl nbtngaetmikdhmaycdtngxngkhkarbriharswntabl txmakrathrwngmhadithyidmikarprakascdtngkingxaephxekhwasinrinthr emuxwnthi 15 krkdakhm 2539 odyrwmphunthi 5 tabl khux tablekhwasinrinthr tablbanaer tablprasaththxng tabltakuk aelatablbungsphaphthwipkhxngtabl aekikhtabltakuk tngxyuthangthistawnxxkechiyngehnuxcaktwemuxngsurinthr 25 kiolemtrodypraman aelathaethiybthitngkbtwxaephxekhwasinrinthrcatngxyuipthangthistawnxxkechiyngehnuxhangpraman 5 kiolemtr miphunthithnghmd 43 77 tarangkiolemtr hrux 27 048 irsphaphsngkhm phasa wthnthrrm aekikhtabltakuk prakxbdwy 7 hmuban 10 hmuthi misphaphsngkhmaelaphasathiaetktangknodytabltakukcamisphaphsngkhm thiphudphasaphunbanhlkxyu 2 phasa khux ekhmraelaswyhmubanthiphunbanphudphasaekhmr bantakuk banxapul bansnwn banhnxngkrathinghmubanthiphunbanphudphasaswy bantakaedd ophthikhu banochkh banxaircanwnprachakrkhxngtabl aekikhcanwnprachakrinekht xbt 7 519 khn aelacanwnhlngkhaeruxn 1 668 hlngkhaeruxnkhxmulxachiphkhxngtabl aekikhxachiphhlk thana xachiphesrim thxphaihmkhxmulsthanthisakhykhxngtabl aekikhorngeriynprathm 4 aehng1 orngeriynbantakuk2 orngeriynbanxapul snwn3 orngeriynbantakaedd4 orngeriynbanochkh orngeriynkhyayoxkas 2 aehng1 orngeriynbantakuk2 orngeriynbanxapul snwn wd 8 aehng1 wdkraphumrtn bantakuk2 wdburpharam2 th 3 wddawrung banxapul4 wdsalaeyn bantakaedd5 wdpabanochkh th banochkh6 wdpabanxapul hnxngkrathing th 7 wdburnsamkhkhi bansnwn8 sanksngkhthiphypceck banxair orngphyabalsngesrimsukhphaphtabl 1 aehng thitng hmuthi 2 bantakuk thiwakarxngkhkarbriharswntabltakuk thitng hmuthi 1 bantakuk sunyrbeliyngedkkxnwyeriyn 3 aehng thitng bantakuk banxapul aelabantakaedd ophthikhukaredinthang aekikhkaredinthangodyrthsatharna aekikh tabltakukcamirthodysarpracathangwingbrikarprachachnthukwninesnthang surinthr takuk sway odymithacxdrthbrikarthisthanikhnsngcnghwdsurinthrchxngthicxdtidkbpxmyamtarwc miesnthangedinrthdngnikhux caktwemuxng sthanikhnsngcnghwdsurinthr thung km 14 thnn surinthr cxmphra samaeykekhaxaephxekhwa caeliywkhwa ippraman 4 km thungtwxaephxekhwasinthr caeliywsaythikhangorngeriynxnubalekhwa phan banxair bantakaedd bantakuk banxapul bansnwn bansngaek aelasinsudthibansway tablaetl xaephxsikhrphumi samarthechuxmtxrthcakesnhlk cxmphra sikhrphumi matwemuxngsurinthrthangldid tarangedinrthkhrawdngni xxkcaktnthang ethiywaerkerimthi 5 30 14 30 mirthwingchwomnglakhnwnlapraman 10 ethiyw ephimchwngechaaelaeyn wncnthr wnsukr camirthodysarrbsngechphaankeriyn caktabltakukiporngeriynsinrinthrwithya wnla 1 rxb xxkcaksthanikhnsngsurinthr ethiywaerkerim 8 00 17 00 xxkthuktnchwomngaelamirthodysarpracathangipxaephxcxmphraxikpramanwnlasxngethiywaebngepnesn takuk buaekrng cxmphra wingwnlaethiyw takuk bung cxmphra wingwnlaethiywkaredinthangodyrthswntw aekikh thitngtabltakuksamarthedinthangmacaktwemuxngsurinthrid 2 esnthang1 esnthangsurinthr cxmphra 214 xxkcaktwemuxngipthangthisehnuxesnsurinthr cxmphra thung km 14 eliywkhwaekhaxaephxekhwasinrinthr thungxnubalekhwaeliywsay ipthangorngeriynsinrinthrwithya ippraman 7 km kthung xbt takuk thungxnubalekhwa iptrngthungsamaeykekhaorngphyabalekhwaeliywsayekhathangediywkbiporngphyabal ippramanxik 4 km kthung xbt takuk thungxnubalekhwa iptrngthungsiaeyktapudeliywsay ippramanxik 3 km kthung xbt takukthamacakcxmphra samarthekhaidthngthangiptablbuaekrng bankham banbuaekrng eliywkhwatrngmumaeykwdbanbuaekrng mayngtabltakuk ekhathangtablbung banbung snwnnangaekw trngma tabltakuk2 esnthangsurinthr srikhrphumi 226 xxkcaktwemuxngipthangthistawnxxkesnsurinthr srikhrphumithungaeykekhabanemuxngthieliywsayekhabanemuxngthikhbtrngiperuxyesn emuxngthi prasaththxng praman 10 km thungsiaeyktapudiptrng 3 km thung xbt takuk esnthangnirayaiklkwaesnthangaerkpraman 3 5 km aetrthimeyxaehmuxnesnthangaerk karedinthangmacakesnthangxun esnthangcxmphra srikhrphumi 2334 samarthekhathangtablbuaekrng banbuaekrng ochkh takuk ekhwa samarthekhamaidcaktablaetl banaetl sway sngaek xapul takuk ekhwa id thamacaktwemuxngsrikhrphumi mathangtablhnxngkhwaw banhwaerd chnephl prasaththxng thungsiaeyktapudiptrng 3 km thung xbt takukthitngaelaxanaekht aekikhtabltakukaetedimxyuinxaephxemuxngsurinthr aetpccubnklaymaepnswnhnunginxaephxekhwasinrinthrtngxyuthangtxnklang khxnipthangthistawnxxkechiyngehnuxkhxngtwemuxngcnghwdsurinthr hangtwemuxng 25 kiolemtrodypraman mixanaekhttidtxkbekhtkarpkkhrxngkhangekhiyng dngniduxanaekhtin Google map thisehnux tidtxkbtablbuaekrng xaephxcxmphra thistawnxxk tidtxkbtablaetl xaephxsirkhrthumi thisit tidtxkbtablprasaththxng xaephxekhwasinrinthr thistawntk tidtxkbtablbung tablekhwasinrinthr xaephxekhwasinrinthrkarpkkhrxng aekikhtabltakukaebngekhtkarpkkhrxngyxyxxkepn 7 ban 10 hmu idaek 1 bantakuk hmuthi 1 3 mipraman gt 500 khrweruxn2 banochkh hmuthi 4 mipraman gt 100 khrweruxn3 bansnwn hmuthi 5 mipraman gt 100 khrweruxn4 bantakaedd ophthikhu hmuthi 6 aela hmuthi 10 mipraman gt 250 khrweruxn5 banxair hmuthi 7 mipraman gt 100 khrweruxn6 banxapul hmuthi 8 9 mipraman gt 300 khrweruxn7 banhnxngkrathing hmuthi 8 rwmkbbanxapul mipraman gt 20 khrweruxnxangxing aekikh bthkhwamekiywkbekhtkarpkkhrxngkhxngpraethsithyniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy praethsithyekhathungcak https th wikipedia org w index php title tabltakuk amp oldid 9308553, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม