fbpx
วิกิพีเดีย

บริสตอล

บริสตอล เป็นเมืองที่อยู่ในทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ โดยมีประชากรในเขตตัวเมืองประมาณ 433,100 คนกับประชากรในแถบชานเมืองอยู่ 1,070,000 คน เป็นเมืองที่ประชากรมากที่สุดในอันดับ 6 ของอังกฤษและอันดับ 8 ของสหราชอาณาจักร โดยเมืองบริสตอลเป็นหนึ่งในเมืองหลักของอังกฤษตะวันตกเฉียงใต้

บริสตอล

Bristol
นคร, เทศมณฑลพิธีการ และยูนิเทอรีออทอริที
ทิวทัศน์เมืองจากบอลลูนฮีเลียม

ตราอาร์ม
คำขวัญ: 
"Virtute et Industria"
"คุณธรรมและอุตสาหกรรม"
แผนที่แสดงตำแหน่งของบริสตอลในอังกฤษ
ประเทศสหราชอาณาจักร
แคว้นอังกฤษ
ภาคเซาท์เวสต์อิงแลนด์
เทศมณฑลทางพิธีการบริสตอล
พระราชทานตราตั้งค.ศ. 1155
ได้สถานะเทศมณฑลค.ศ. 1373
สถานะเอกรัฐมีอำนาจ, นคร, เทศมณฑลทางพิธีการ
การปกครอง
 • สภาปกครองสภานครบริสตอล
 • ที่ทำการสภา
 • ศาลาว่าการ,
 • คอลเลจกรีน
 • นายกเทศมนตรีมาร์วิน รีส์ (พรรคแรงงาน)
พื้นที่
 • นครและเทศมณฑล110 ตร.กม. (40 ตร.ไมล์)
ความสูง11 เมตร (36 ฟุต)
ประชากร
 • นครและเทศมณฑล449,300 คน
 • ความหนาแน่น4,100 คน/ตร.กม. (11,000 คน/ตร.ไมล์)
 • เขตเมือง617,000 (ประมาณการโดยสำนักงานสถิติแห่งสหราชอาณาจักร)
 • รวมปริมณฑล1,006,600 (ค.ศ. 2,009)
 • เชื้อชาติ
 • ผิวขาว 84.0% (ชาวอังกฤษผิวขาว 77.9%)
 • ผิวดำ 6.0%
 • เอเชียใต้ 5.5%
 • เชื้อสายผสม 3.6%
 • อาหรับ 0.3%
 • อื่น 0.6%
เดมะนิมบริสโตเลียน (Bristolian)
เขตเวลาเวลามาตรฐานกรีนิช
 • ฤดูร้อน (เวลาออมแสง)UTC+1 (เวลาฤดูร้อนบริเตน)
เขตรหัสไปรษณีย์BS
เขตรหัสโทรศัพท์0117, 01275
รหัส ISO 3166GB-BST
เว็บไซต์www.bristol.gov.uk

ใน ค.ศ. 1155 เมืองบริสตอลได้รับพระบรมราชานุญาต และใน ค.ศ. 1373 ได้สถานะเป็นเทศมณฑล

ชื่อของเมืองบริสตอลเป็นภาษาอังกฤษเก่า หมายถึง ที่ซึ่งมีตะพาน เมืองนี้เคยเป็นเมืองท่ามากว่า 800 ปีแต่ตอนนี้เรือมีขนาดใหญ่กว่าเมื่อก่อนจึงย้ายเมืองท่าไปที่เมืองแอวันมอทแทน

บริสตอล ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าทาส ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเมืองนี้ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง แต่ปัจจุปันได้มีโรงงานมากมายมาตั้งอยู่ที่เมืองนี้ และเครื่องบินโดยสารความเร็วเหนือเสียงคองคอร์ดก็ได้สร้างที่เมืองนี้

เมืองแฝด

บริสตอลเป็นเมืองแรก ๆ ที่เริ่มสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่น้องและเมืองแฝดหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง เมืองแฝดของบริสตอลได้แก่:

อ้างอิง

 1. (PDF). Bristol City Council. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 11 February 2014. สืบค้นเมื่อ 18 April 2015.
 2. . Census 2011. Office for National Statistics. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 16 January 2013. สืบค้นเมื่อ 12 December 2012. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)
 3. Langenohl, Andreas (2015). Town Twinning, Transnational Connections, and Trans-local Citizenship Practices in Europe. Palgrave Macmillan. p. 18. ISBN 978-1-137-02123-6.
 4. . MDRT. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 22 January 2016. สืบค้นเมื่อ 30 December 2015. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)
 5. (ภาษาฝรั่งเศส). Mairie de Bordeaux. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 7 February 2013. สืบค้นเมื่อ 29 July 2013.
 6. . Archant Community Media Ltd. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 5 July 2013. สืบค้นเมื่อ 11 July 2013. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)
 7. (ภาษาเยอรมัน). Region of Hannover. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 24 July 2011. สืบค้นเมื่อ 17 July 2009.
 8. (PDF). City of Porto. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 13 January 2012. สืบค้นเมื่อ 8 June 2015.
 9. . Tbilisi City Hall. Tbilisi Municipal Portal. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 24 July 2013. สืบค้นเมื่อ 5 August 2013.
 10. . Nicaragua Solidarity Campaign. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 5 May 2014. สืบค้นเมื่อ 5 May 2014. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)
 11. Sharp, David (September 2008). "Twinning, Cities, and Health: Opportunities Being Missed?". Journal of Urban Health. 85 (5): 637–638. doi:10.1007/s11524-008-9293-8. PMC 2527438. PMID 18563572.
 12. . Guangzhou Foreign Affairs Office. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 24 October 2012. สืบค้นเมื่อ 21 July 2013.
 13. . Bristol City Council. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 22 January 2013. สืบค้นเมื่อ 27 January 2013. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)

บร, สตอล, งก, ามภาษา, ในบทความน, ไว, ให, านและผ, วมแก, ไขบทความศ, กษาเพ, มเต, มโดยสะดวก, เน, องจากว, เด, ยภาษาไทยย, งไม, บทความด, งกล, าว, กระน, ควรร, บสร, างเป, นบทความโดยเร, วท, ดบทความน, อาจต, องการตรวจสอบต, นฉบ, ในด, านไวยากรณ, ปแบบการเข, ยน, การเร, ยบเร, . lingkkhamphasa inbthkhwamni miiwihphuxanaelaphurwmaekikhbthkhwamsuksaephimetimodysadwk enuxngcakwikiphiediyphasaithyyngimmibthkhwamdngklaw krann khwrribsrangepnbthkhwamodyerwthisudbthkhwamnixactxngkartrwcsxbtnchbb indaniwyakrn rupaebbkarekhiyn kareriyberiyng khunphaph hruxkarsakd khunsamarthchwyphthnabthkhwamidbristxl epnemuxngthixyuinthangphakhtawntkechiyngitkhxngpraethsxngkvs odymiprachakrinekhttwemuxngpraman 433 100 khnkbprachakrinaethbchanemuxngxyu 1 070 000 khn epnemuxngthiprachakrmakthisudinxndb 6 khxngxngkvsaelaxndb 8 khxngshrachxanackr odyemuxngbristxlepnhnunginemuxnghlkkhxngxngkvstawntkechiyngitbristxlBristolnkhr ethsmnthlphithikar aelayuniethxrixxthxrithithiwthsnemuxngcakbxllunhieliymtraxarmkhakhwy Virtute et Industria khunthrrmaelaxutsahkrrm aephnthiaesdngtaaehnngkhxngbristxlinxngkvspraethsshrachxanackraekhwnxngkvsphakhesathewstxingaelndethsmnthlthangphithikarbristxlphrarachthantratngkh s 1155idsthanaethsmnthlkh s 1373sthanaexkrthmixanac nkhr ethsmnthlthangphithikarkarpkkhrxng sphapkkhrxngsphankhrbristxl thithakarsphasalawakar khxlelckrin naykethsmntrimarwin ris phrrkhaerngngan phunthi nkhraelaethsmnthl110 tr km 40 tr iml khwamsung11 emtr 36 fut prachakr kh s 2017 nkhraelaethsmnthl449 300 khn khwamhnaaenn4 100 khn tr km 11 000 khn tr iml ekhtemuxng617 000 pramankarodysankngansthitiaehngshrachxanackr 1 rwmprimnthl1 006 600 kh s 2 009 echuxchati 2 phiwkhaw 84 0 chawxngkvsphiwkhaw 77 9 phiwda 6 0 exechiyit 5 5 echuxsayphsm 3 6 xahrb 0 3 xun 0 6 edmanimbrisoteliyn Bristolian ekhtewlaewlamatrthankrinich vdurxn ewlaxxmaesng UTC 1 ewlavdurxnbrietn ekhtrhsiprsniyBSekhtrhsothrsphth0117 01275rhs ISO 3166GB BSTewbistwww bristol gov ukin kh s 1155 emuxngbristxlidrbphrabrmrachanuyat aelain kh s 1373 idsthanaepnethsmnthlchuxkhxngemuxngbristxlepnphasaxngkvseka hmaythung thisungmitaphan emuxngniekhyepnemuxngthamakwa 800 piaettxnnieruxmikhnadihykwaemuxkxncungyayemuxngthaipthiemuxngaexwnmxthaethnbristxl inxditepnemuxngsunyklangkarkhathas inchwngsngkhramolkkhrngthisxngemuxngniidrbkhwamesiyhayxyangrunaerng aetpccupnidmiorngnganmakmaymatngxyuthiemuxngni aelaekhruxngbinodysarkhwamerwehnuxesiyngkhxngkhxrdkidsrangthiemuxngniemuxngaefd aekikhbristxlepnemuxngaerk thierimsthapnakhwamsmphnthemuxngphinxngaelaemuxngaefdhlngcaksinsudsngkhramolkkhrngthisxng 3 4 emuxngaefdkhxngbristxlidaek bxrod praethsfrngess 5 6 since 1947 hnonefxr praethseyxrmni 7 since 1947 one of the first post war twinnings of British and German cities oprtu praethsoprtueks tngaet kh s 1984 8 thbilisi praethscxreciy tngaet kh s 1988 9 puexrotomrasn praethsnikarakw tngaet kh s 1989 10 ebyerx praethsomsmbik tngaet kh s 1990 11 kwangocw praethscin tngaet kh s 2001 12 13 xangxing aekikh The Population of Bristol August 2013 PDF Bristol City Council khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim PDF emux 11 February 2014 subkhnemux 18 April 2015 2011 Census Ethnicgroup local authorities in England and Wales Census 2011 Office for National Statistics khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 16 January 2013 subkhnemux 12 December 2012 Unknown parameter deadurl ignored help Langenohl Andreas 2015 Town Twinning Transnational Connections and Trans local Citizenship Practices in Europe Palgrave Macmillan p 18 ISBN 978 1 137 02123 6 A history of town twinning MDRT khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 22 January 2016 subkhnemux 30 December 2015 Unknown parameter deadurl ignored help Bordeaux Rayonnement europeen et mondial phasafrngess Mairie de Bordeaux khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 7 February 2013 subkhnemux 29 July 2013 British towns twinned with French towns Archant Community Media Ltd khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 5 July 2013 subkhnemux 11 July 2013 Unknown parameter deadurl ignored help Hanover Twinn Towns phasaeyxrmn Region of Hannover khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 24 July 2011 subkhnemux 17 July 2009 International Relations of the City of Porto PDF City of Porto khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim PDF emux 13 January 2012 subkhnemux 8 June 2015 Tbilisi Sister Cities Tbilisi City Hall Tbilisi Municipal Portal khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 24 July 2013 subkhnemux 5 August 2013 UK twinning links with towns communities schools and universities in Nicaragua Nicaragua Solidarity Campaign khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 5 May 2014 subkhnemux 5 May 2014 Unknown parameter deadurl ignored help Sharp David September 2008 Twinning Cities and Health Opportunities Being Missed Journal of Urban Health 85 5 637 638 doi 10 1007 s11524 008 9293 8 PMC 2527438 PMID 18563572 Guangzhou Sister Citiesvia WaybackMachine com Guangzhou Foreign Affairs Office khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 24 October 2012 subkhnemux 21 July 2013 Bristol City Town twinning Bristol City Council khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 22 January 2013 subkhnemux 27 January 2013 Unknown parameter deadurl ignored help bthkhwamekiywkbpraeths dinaedn hruxekhtkarpkkhrxngniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title bristxl amp oldid 9279839, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม