fbpx
วิกิพีเดีย

การก่อการร้าย

คำว่า การก่อการร้าย (อังกฤษ: Terrorism) เป็นคำที่ยังไม่มีการจำกัดความในกฎหมายอาญาที่มีผลผูกมัดตามกฎหมายและได้รับการยอมรับอย่างสากล การจำกัดความโดยทั่วไปของการก่อการร้ายนั้นหมายถึงเพียงพฤติการณ์รุนแรงซึ่งมีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความกลัว กระทำการเพื่อจุดประสงค์ทางศาสนา การเมืองหรืออุดมการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นการกระทำที่จงใจหรือไม่ใส่ใจต่อความปลอดภัยของผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง (พลเรือน) และกระทำโดยองค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐใด ๆ

"การก่อการร้าย" เป็นข้อกล่าวหาทางการเมืองและอารมณ์ ซึ่งยิ่งเป็นการทำให้การให้คำจำกัดความที่แม่นยำยิ่งยากขึ้นไปอีก การศึกษาได้พบการจำกัดความ "การก่อการร้าย" มากกว่า 100 แบบ แนวคิดของการก่อการร้ายนั้นอาจเป็นหัวข้อโต้เถียงด้วยตัวของมันเอง เนื่องจากมันถูกใช้อย่างบ่อยครั้งโดยหน่วยงานของรัฐเพื่อลดความชอบธรรมของศัตรูการเมืองหรืออื่น ๆ และมีศักยภาพที่จะเพิ่มความชอบธรรมให้แก่รัฐในการใช้กำลังกับผู้ต่อต้าน ซึ่งการใช้กำลังเช่นนี้อาจถูกอธิบายว่าเป็นการสร้าง "ความกลัว" ขึ้นโดยศัตรูการเมืองนั้นด้วย

การก่อการร้ายเป็นการกระทำโดยองค์กรการเมืองอย่างกว้างขวางเพื่อสนับสนุนเป้าหมายของตนเอง ซึ่งมีการดำเนินการทั้งพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวา กลุ่มชาตินิยม กลุ่มศาสนา กลุ่มปฏิวัติ และรัฐบาลซึ่งปกครอง ลักษณะทั่วไปคือการใช้ความรุนแรงอย่างขาดการพิจารณาต่อผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อจุดประสงค์ในการเพิ่มความเป็นที่รู้จักให้กับกลุ่ม แนวคิด หรือบุคคล

ดูเพิ่ม

อ้างอิง

  1. Angus Martyn, The Right of Self-Defence under International Law-the Response to the Terrorist Attacks of 11 September, Australian Law and Bills Digest Group, Parliament of Australia Web Site, 12 February 2002.
  2. Thalif Deen. POLITICS: U.N. Member States Struggle to Define Terrorism 2006-08-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, Inter Press Service, 25 July 2005.
  3. Hoffman, Bruce "Inside Terrorism" Columbia University Press 1998 ISBN 0-231-11468-0. p. 32. See review in The New York Times Inside Terrorism.
  4. Record, Jeffrey (December 2003). "Bounding the Global War on Terrorism" (PDF). Strategic Studies Institute (SSI). สืบค้นเมื่อ 2009-11-11. The views expressed in this report are those of the author and do not necessarily reflect the official policy or position of the Department of the Army, the Department of Defense, or the U.S. Government. This report is cleared for public release; distribution is unlimited.
  5. Schmid, Alex, and Jongman, Albert. Political Terrorism: A new guide to actors, authors, concepts, data bases, theories and literature. Amsterdam ; New York : North-Holland ; New Brunswick: Transaction Books, 1988.
  6. Geoffrey Nunberg (October 28, 2001). "Head Games / It All Started with Robespierre / "Terrorism": The history of a very frightening word". San Francisco Chronicle. สืบค้นเมื่อ 2010-01-11. For the next 150 years the word "terrorism" led a double life – a justifiable political strategy to some an abomination to others
  7. Elysa Gardner (2008-12-25). "Harold Pinter: Theater's singular voice falls silent". USA Today. สืบค้นเมื่อ 2010-01-11. In 2004, he earned the prestigious Wilfred Owen prize for a series of poems opposing the war in Iraq. In his acceptance speech, Pinter described the war as "a bandit act, an act of blatant state terrorism, demonstrating absolute contempt for the concept of international law."
  8. "Terrorism". Encyclopædia Britannica. p. 3. สืบค้นเมื่อ 2006-08-11.
  9. Ruby, Charles L. (2002). (PDF). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2011-07-25. สืบค้นเมื่อ 2010-02-22.

แหล่งข้อมูลอื่น

  • ประมวลกฎหมายอาญา - ภาค 1 ความผิด - ลักษณะ 1/1 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย 2011-04-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายในประเทศไทย

การก, อการร, าย, คำว, งกฤษ, terrorism, เป, นคำท, งไม, การจำก, ดความในกฎหมายอาญาท, ผลผ, กม, ดตามกฎหมายและได, บการยอมร, บอย, างสากล, การจำก, ดความโดยท, วไปของน, นหมายถ, งเพ, ยงพฤต, การณ, นแรงซ, งม, เจตนาท, จะก, อให, เก, ดความกล, กระทำการเพ, อจ, ดประสงค, ทางศาสนา. khawa karkxkarray xngkvs Terrorism epnkhathiyngimmikarcakdkhwaminkdhmayxayathimiphlphukmdtamkdhmayaelaidrbkaryxmrbxyangsakl 1 2 karcakdkhwamodythwipkhxngkarkxkarraynnhmaythungephiyngphvtikarnrunaerngsungmiectnathicakxihekidkhwamklw krathakarephuxcudprasngkhthangsasna karemuxnghruxxudmkarnxyangidxyanghnung epnkarkrathathicngichruximisictxkhwamplxdphykhxngphuthiimekiywkhxng phleruxn aelakrathaodyxngkhkrthiimichhnwyngankhxngrthid yuinetdaexriln ethiywbinthi 175 thithukci phungekhachnxakharewildethrdesnetxr innkhrniwyxrk rahwangehtuwinaskrrm 11 knyayn ph s 2544 karkxkarray epnkhxklawhathangkaremuxngaelaxarmn 3 sungyingepnkarthaihkarihkhacakdkhwamthiaemnyayingyakkhunipxik karsuksaidphbkarcakdkhwam karkxkarray makkwa 100 aebb 4 5 aenwkhidkhxngkarkxkarraynnxacepnhwkhxotethiyngdwytwkhxngmnexng enuxngcakmnthukichxyangbxykhrngodyhnwyngankhxngrthephuxldkhwamchxbthrrmkhxngstrukaremuxnghruxxun 6 aelamiskyphaphthicaephimkhwamchxbthrrmihaekrthinkarichkalngkbphutxtan sungkarichkalngechnnixacthukxthibaywaepnkarsrang khwamklw khunodystrukaremuxngnndwy 6 7 karkxkarrayepnkarkrathaodyxngkhkrkaremuxngxyangkwangkhwangephuxsnbsnunepahmaykhxngtnexng sungmikardaeninkarthngphrrkhkaremuxngfaysayaelafaykhwa klumchatiniym klumsasna klumptiwti aelarthbalsungpkkhrxng 8 lksnathwipkhuxkarichkhwamrunaerngxyangkhadkarphicarnatxphuthiimekiywkhxngephuxcudprasngkhinkarephimkhwamepnthiruckihkbklum aenwkhid hruxbukhkhl 9 duephim aekikhsngkhramtxtankarkxkarray raychuxxngkhkrkxkarrayxangxing aekikh Angus Martyn The Right of Self Defence under International Law the Response to the Terrorist Attacks of 11 September Australian Law and Bills Digest Group Parliament of Australia Web Site 12 February 2002 Thalif Deen POLITICS U N Member States Struggle to Define Terrorism Archived 2006 08 14 thi ewyaebkaemchchin Inter Press Service 25 July 2005 Hoffman Bruce Inside Terrorism Columbia University Press 1998 ISBN 0 231 11468 0 p 32 See review in The New York Times Inside Terrorism Record Jeffrey December 2003 Bounding the Global War on Terrorism PDF Strategic Studies Institute SSI subkhnemux 2009 11 11 The views expressed in this report are those of the author and do not necessarily reflect the official policy or position of the Department of the Army the Department of Defense or the U S Government This report is cleared for public release distribution is unlimited Schmid Alex and Jongman Albert Political Terrorism A new guide to actors authors concepts data bases theories and literature Amsterdam New York North Holland New Brunswick Transaction Books 1988 6 0 6 1 Geoffrey Nunberg October 28 2001 Head Games It All Started with Robespierre Terrorism The history of a very frightening word San Francisco Chronicle subkhnemux 2010 01 11 For the next 150 years the word terrorism led a double life a justifiable political strategy to some an abomination to others Elysa Gardner 2008 12 25 Harold Pinter Theater s singular voice falls silent USA Today subkhnemux 2010 01 11 In 2004 he earned the prestigious Wilfred Owen prize for a series of poems opposing the war in Iraq In his acceptance speech Pinter described the war as a bandit act an act of blatant state terrorism demonstrating absolute contempt for the concept of international law Terrorism Encyclopaedia Britannica p 3 subkhnemux 2006 08 11 Ruby Charles L 2002 The Definition of Terrorism PDF khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim PDF emux 2011 07 25 subkhnemux 2010 02 22 aehlngkhxmulxun aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb karkxkarraypramwlkdhmayxaya phakh 1 khwamphid lksna 1 1 khwamphidekiywkbkarkxkarray Archived 2011 04 27 thi ewyaebkaemchchin kdhmaythiekiywkhxngkbkarkxkarrayinpraethsithy bthkhwamekiywkbkaremuxng karpkkhrxngniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title karkxkarray amp oldid 9614265, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม