fbpx
วิกิพีเดีย

รถด่วนพิเศษอีสานวัตนา

รถด่วนพิเศษอีสานวัตนา (อีสานวัตนา แปลว่าเส้นทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ; รหัสขบวน: 23/24) เป็นขบวนรถด่วนพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้บริการผู้โดยสารระหว่างสถานีรถไฟกรุงเทพ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กับสถานีรถไฟอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นขบวนรถด่วนพิเศษในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ชนิดรถที่ให้บริการได้แก่ รถนั่งและนอนปรับอากาศชั้น 1 รถนั่งและนอนปรับอากาศชั้น 2 รถเสบียงปรับอากาศรถเฉพาะผู้พิการมีลิฟต์สำหรับรับรถผู้พิการ และรถเฉพาะสุภาพสตรีและเด็กผู้หญิง ทุกตู้จะมีเจ้าหน้าที่ประจำตู้และรถไฟขบวนนี้มีทางขึ้นทั้งแบบชานชาลาตำและชานชาลาสูง รถไฟขบวนนี้มีตู้ปั่นไฟ มีถังเก็บนำ และมีถังเก็บสิ่งปฏิกูล

อีสานวัตนา
ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบรถด่วนพิเศษ
ที่ตั้งไทย
ปลายทางกรุงเทพ
อุบลราชธานี
จำนวนสถานี19
เส้นทางทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
การดำเนินงาน
เปิดเมื่อ11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
เจ้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ข้อมูลทางเทคนิค
ระยะทาง575 กิโลเมตร
รางกว้าง1.000 เมตร
ความเร็วสูงสุด 120 กม./ชั่วโมง ความเร็วที่ใช้ในการเดินรถ 100 กม./ชั่วโมง

รถด่วนพิเศษอีสานวัตนาเริ่มเดินรถเที่ยวปฐมฤกษ์ในเส้นทางกรุงเทพมหานคร-อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 หลังจากการรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดซื้อรถไฟโดยสารเชิงพาณิชย์รุ่นใหม่จากประเทศจีนจำนวนทั้งหมด 115 คัน โดยขบวนรถได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับรถด่วนพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทยในอีก 3 เส้นทาง ได้แก่ อุตราวิถี อีสานมรรคา และทักษิณารัถย์

ผังขบวน

หมายเลขตู้ขาขึ้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
หมายเลขตู้ขาล่อง 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ชั้น ตู้ปั่นไฟ ชั้นสอง ตู้เสบียง ชั้นสอง ชั้นหนึ่ง
จำนวนที่นั่ง 6 40 40 40 40 36 26 40 40 40 40 40 24
สิ่งอำนวย
ความสะดวก
ที่นอนและห้องนำสำหรับเจ้าหน้าที่ สุขา สุขา สุขา สุขา สุขาผู้พิการ
พื้นที่วีลแชร์
โต๊ะสำหรับทานอาหาร สุขา สุขา สุขา สุขา สุขา สุขา
ห้องอาบน้ำ
  • ขาขึ้นหัวรถจักรจะอยู่ติดกับตู้ปั่นไฟ ขาล่องหัวรถจักรจะอยู่ติดกับตู้ชั้นหนึ่ง

กำหนดเวลาเดินรถ

รถด่วนพิเศษอีสานวัตนามีกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

เที่ยวขึ้น

ขบวนที่ 23
(กรุงเทพ - อุบลราชธานี)
สถานี ถึง ออก หมายเหตุ
กรุงเทพ ต้นทาง 20.30 -
สามเสน 20.42 20.43 -
ชุมทางบางซื่อ 20.47 20.49 -
บางเขน 20.57 20.58 -
หลักสี่ 21.03 21.04 -
ดอนเมือง 21.09 21.11 -
รังสิต 21.20 21.21 -
อยุธยา 21.52 21.53 -
สระบุรี 22.35 22.36 -
ปากช่อง 00.07 00.10 -
นครราชสีมา 01.36 01.46 -
ลำปลายมาศ 03.02 03.03 -
บุรีรัมย์ 03.31 03.34 -
สุรินทร์ 04.13 04.14 -
ศีขรภูมิ 04.42 04.43 -
อุทุมพรพิสัย 05.19 05.20 -
ศรีสะเกษ 05.38 05.39 -
กันทรารมย์ 06.05 06.06 -
อุบลราชธานี 06.35 ปลายทาง -เที่ยวล่อง

ขบวนที่ 24
(อุบลราชธานี - กรุงเทพ)
สถานี ถึง ออก หมายเหตุ
อุบลราชธานี ต้นทาง 19.00 -
กันทรารมย์ 19.29 19.30 -
ศรีสะเกษ 19.55 19.56 -
อุทุมพรพิสัย 20.15 20.16 -
ศีขรภูมิ 20.52 20.53 -
สุรินทร์ 21.22 21.23 -
บุรีรัมย์ 22.01 22.04 -
ลำปลายมาศ 22.31 22.32 -
นครราชสีมา 23.44 23.59 -
ปากช่อง 01.28 01.31 -
สระบุรี 03.00 03.01 -
อยุธยา 03.41 03.42 -
รังสิต 04.15 04.16 -
ดอนเมือง 04.25 04.27 -
หลักสี่ 04.33 04.34 -
บางเขน 04.40 04.41 -
ชุมทางบางซื่อ 04.52 04.54 -
สามเสน 04.59 05.00 -
กรุงเทพ 05.15 ปลายทาง -


สิ่งสืบเนื่อง

ภายหลังจากที่รถด่วนพิเศษอีสานวัตนาได้เริ่มให้บริการ การรถไฟฯ ได้ยกเลิกขบวนรถด่วนพิเศษที่ 73 กรุงเทพ–ศีขรภูมิ และขบวนรถด่วนพิเศษที่ 74 ศรีสะเกษ–กรุงเทพ นอกจากนี้ยังได้ปรับเปลี่ยนเวลาการเดินรถของขบวนรถด่วนพิเศษที่ 67/68 กรุงเทพ–อุบลราชธานี–กรุงเทพ โดยให้หยุดรับ-ส่งผู้โดยสารเพิ่มเติมที่สถานีรถไฟลำปลายมาศ กระสัง สำโรงทาบ และห้วยทับทัน เพื่อทดแทนขบวนรถด่วนพิเศษที่ 73/74 อีกทั้งยังปรับเวลาการเดินรถของรถเร็วบางขบวน

อ้างอิง

  1. "ร.ฟ.ท.พร้อมให้บริการรถไฟรุ่นใหม่ กทม.-เชียงใหม่ เที่ยวแรกเริ่ม 11 พ.ย." ไทยรัฐ. 26 ตุลาคม 2559. สืบค้นเมื่อ 18 มีนาคม 2560. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)

รถด, วนพ, เศษอ, สานว, ตนา, สานว, ตนา, แปลว, าเส, นทางส, ภาคตะว, นออกเฉ, ยงเหน, รห, สขบวน, เป, นขบวนรถด, วนพ, เศษของการรถไฟแห, งประเทศไทย, ให, บร, การผ, โดยสารระหว, างสถาน, รถไฟกร, งเทพ, เขตปท, มว, กร, งเทพมหานคร, บสถาน, รถไฟอ, บลราชธาน, อำเภอวาร, นชำราบ, งหว, . rthdwnphiessxisanwtna xisanwtna aeplwaesnthangsuphakhtawnxxkechiyngehnux rhskhbwn 23 24 epnkhbwnrthdwnphiesskhxngkarrthifaehngpraethsithy ihbrikarphuodysarrahwangsthanirthifkrungethph ekhtpthumwn krungethphmhankhr kbsthanirthifxublrachthani xaephxwarincharab cnghwdxublrachthani epnkhbwnrthdwnphiessinesnthangsaytawnxxkechiyngehnux chnidrththiihbrikaridaek rthnngaelanxnprbxakaschn 1 rthnngaelanxnprbxakaschn 2 rthesbiyngprbxakasrthechphaaphuphikarmiliftsahrbrbrthphuphikar aelarthechphaasuphaphstriaelaedkphuhying thuktucamiecahnathipracatuaelarthifkhbwnnimithangkhunthngaebbchanchalataaelachanchalasung rthifkhbwnnimitupnif mithngekbna aelamithngekbsingptikulxisanwtnakhxmulthwiprupaebbrthdwnphiessthitngithyplaythangkrungethphxublrachthanicanwnsthani19esnthangthangrthifsaytawnxxkechiyngehnuxkardaeninnganepidemux11 phvscikayn ph s 2559ecakhxngkarrthifaehngpraethsithykhxmulthangethkhnikhrayathang575 kiolemtrrangkwang1 000 emtrkhwamerwsungsud 120 km chwomng khwamerwthiichinkaredinrth 100 km chwomngrthdwnphiessxisanwtnaerimedinrthethiywpthmvksinesnthangkrungethphmhankhr xublrachthani emuxwnthi 11 phvscikayn ph s 2559 hlngcakkarrthifaehngpraethsithyidcdsuxrthifodysarechingphanichyrunihmcakpraethscincanwnthnghmd 115 khn odykhbwnrthidrbphrarachthanchuxcaksmedcphraknisthathiracheca krmsmedcphraethphrtnrachsuda syambrmrachkumari rwmkbrthdwnphiesskhxngkarrthifaehngpraethsithyinxik 3 esnthang idaek xutrawithi xisanmrrkha aelathksinarthy 1 enuxha 1 phngkhbwn 2 kahndewlaedinrth 2 1 ethiywkhun 2 2 ethiywlxng 3 singsubenuxng 4 xangxingphngkhbwn aekikhhmayelkhtukhakhun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13hmayelkhtukhalxng 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1chn tupnif chnsxng tuesbiyng chnsxng chnhnungcanwnthinng 6 40 40 40 40 36 26 40 40 40 40 40 24singxanwykhwamsadwk thinxnaelahxngnasahrbecahnathi sukha sukha sukha sukha sukhaphuphikarphunthiwilaechr otasahrbthanxahar sukha sukha sukha sukha sukha sukhahxngxabnakhakhunhwrthckrcaxyutidkbtupnif khalxnghwrthckrcaxyutidkbtuchnhnungkahndewlaedinrth aekikhrthdwnphiessxisanwtnamikahndewladngtxipni ethiywkhun aekikh khbwnthi 23 krungethph xublrachthani sthani thung xxk hmayehtukrungethph tnthang 20 30 samesn 20 42 20 43 chumthangbangsux 20 47 20 49 bangekhn 20 57 20 58 hlksi 21 03 21 04 dxnemuxng 21 09 21 11 rngsit 21 20 21 21 xyuthya 21 52 21 53 sraburi 22 35 22 36 pakchxng 00 07 00 10 nkhrrachsima 01 36 01 46 laplaymas 03 02 03 03 burirmy 03 31 03 34 surinthr 04 13 04 14 sikhrphumi 04 42 04 43 xuthumphrphisy 05 19 05 20 srisaeks 05 38 05 39 knthrarmy 06 05 06 06 xublrachthani 06 35 playthang ethiywlxng aekikh khbwnthi 24 xublrachthani krungethph sthani thung xxk hmayehtuxublrachthani tnthang 19 00 knthrarmy 19 29 19 30 srisaeks 19 55 19 56 xuthumphrphisy 20 15 20 16 sikhrphumi 20 52 20 53 surinthr 21 22 21 23 burirmy 22 01 22 04 laplaymas 22 31 22 32 nkhrrachsima 23 44 23 59 pakchxng 01 28 01 31 sraburi 03 00 03 01 xyuthya 03 41 03 42 rngsit 04 15 04 16 dxnemuxng 04 25 04 27 hlksi 04 33 04 34 bangekhn 04 40 04 41 chumthangbangsux 04 52 04 54 samesn 04 59 05 00 krungethph 05 15 playthang singsubenuxng aekikhphayhlngcakthirthdwnphiessxisanwtnaiderimihbrikar karrthif idykelikkhbwnrthdwnphiessthi 73 krungethph sikhrphumi aelakhbwnrthdwnphiessthi 74 srisaeks krungethph nxkcakniyngidprbepliynewlakaredinrthkhxngkhbwnrthdwnphiessthi 67 68 krungethph xublrachthani krungethph odyihhyudrb sngphuodysarephimetimthisthanirthiflaplaymas krasng saorngthab aelahwythbthn ephuxthdaethnkhbwnrthdwnphiessthi 73 74 xikthngyngprbewlakaredinrthkhxngrtherwbangkhbwnxangxing aekikh r f th phrxmihbrikarrthifrunihm kthm echiyngihm ethiywaerkerim 11 ph y ithyrth 26 tulakhm 2559 subkhnemux 18 minakhm 2560 Check date values in accessdate date help ekhathungcak https th wikipedia org w index php title rthdwnphiessxisanwtna amp oldid 9514397, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม