fbpx
วิกิพีเดีย

รถด่วนพิเศษอุตราวิถี

รถด่วนพิเศษอุตราวิถี (อุตราวิถี แปลว่า ทางสู่ภาคเหนือ; รหัสขบวน: 9/10) เป็นขบวนรถด่วนพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้บริการผู้โดยสารระหว่างสถานีรถไฟกรุงเทพ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กับสถานีรถไฟเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ชนิดรถที่ให้บริการได้แก่ รถนั่งและนอนปรับอากาศชั้น 1 รถนั่งและนอนปรับอากาศชั้น 2 รถเสบียงปรับอากาศ รถเฉพาะผู้พิการมีลิฟต์สำหรับรับรถผู้พิการ และรถเฉพาะสุภาพสตรีและเด็กผู้หญิง ทุกตู้จะมีเจ้าหน้าที่ประจำตู้และรถไฟขบวนนี้มีทางขึ้นทั้งแบบชานชาลาตำและชานชาลาสูง รถไฟขบวนนี้มีตู้ปั่นไฟ มีถังเก็บนำ และมีถังเก็บสิ่งปฏิกูล

อุตราวิถี
ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบรถด่วนพิเศษ
(Special Express)
ที่ตั้งไทย
ปลายทางกรุงเทพ
เชียงใหม่
จำนวนสถานี17
เส้นทางทางรถไฟสายเหนือ
การดำเนินงาน
เปิดเมื่อ11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
เจ้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ข้อมูลทางเทคนิค
ระยะทาง751.42 กิโลเมตร
รางกว้าง1.000 เมตร
ความเร็วสูงสุด 120 กม./ชั่วโมง ความเร็วที่ใช้ในการเดินรถ100 กม./ชั่วโมง

รถด่วนพิเศษอุตราวิถีเริ่มเดินรถเที่ยวปฐมฤกษ์ในเส้นทางกรุงเทพมหานคร-เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 หลังจากการรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดซื้อรถไฟโดยสารเชิงพาณิชย์รุ่นใหม่จากประเทศจีนจำนวนทั้งหมด 115 คัน โดยขบวนรถได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับรถด่วนพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทยในอีก 3 เส้นทาง ได้แก่ อีสานมรรคา อีสานวัตนา และทักษิณารัถย์

ผังขบวน

หมายเลขตู้ขาขึ้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
หมายเลขตู้ขาล่อง 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ชั้น ตู้ปั่นไฟ ชั้นสอง ตู้เสบียง ชั้นสอง ชั้นหนึ่ง
จำนวนที่นั่ง 6 40 40 40 40 36 26 40 40 40 40 40 24
สิ่งอำนวย
ความสะดวก
ที่นอนและห้องนำสำหรับเจ้าหน้าที่ สุขา สุขา สุขา สุขา สุขาผู้พิการ
พื้นที่วีลแชร์
โต๊ะ

สำหรับ

ทานอาหาร

สุขา สุขา สุขา สุขา สุขา สุขา
ห้องอาบน้ำ
  • ขาขึ้นหัวรถจักรจะอยู่ติดกับตู้ปั่นไฟ ขาล่องหัวรถจักรจะอยู่ติดกับตู้ชั้นหนึ่ง

กำหนดเวลาเดินรถ

รถด่วนพิเศษอุตราวิถีใช้กำหนดเวลาเดิมของรถด่วนพิเศษนครพิงค์ก่อนการยุบเลิก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เที่ยวขึ้น

ขบวนที่ 9
(กรุงเทพ - เชียงใหม่)
สถานี ถึง ออก หมายเหตุ
กรุงเทพ ต้นทาง 18.10 -
สามเสน 18.23 18.25 -
ชุมทางบางซื่อ 18.31 18.34 -
บางเขน 18.43 18.44 -
หลักสี่ 18.49 18.50 -
ดอนเมือง 18.55 18.57 -
รังสิต 19.06 19.07 -
อยุธยา 19.44 19.45 -
ลพบุรี 20.41 20.42 -
นครสวรรค์ 22.14 22.17 -
พิษณุโลก 00.15 00.18 -
ศิลาอาสน์ 01.44 01.54 -
ชุมทางเด่นชัย 02.48 02.51 -
นครลำปาง 04.57 05.01 -
ขุนตาน 06.01 06.06 -
ลำพูน 06.50 06.51 -
เชียงใหม่ 07.15 ปลายทาง -


เที่ยวล่อง

ขบวนที่ 10
(เชียงใหม่ - กรุงเทพ)
สถานี ถึง ออก หมายเหตุ
เชียงใหม่ ต้นทาง 18.00 -
ลำพูน 18.19 18.20 -
ขุนตาน 19.16 19.21 -
นครลำปาง 20.12 20.17 -
ชุมทางเด่นชัย 22.33 22.36 -
ศิลาอาสน์ 23.32 23.33 -
พิษณุโลก 00.47 00.50 -
นครสวรรค์ 02.38 02.41 -
ลพบุรี 04.04 04.05 -
อยุธยา 04.58 04.59 -
รังสิต 05.45 05.46 -
ดอนเมือง 05.56 05.58 -
หลักสี่ 06.05 06.06 -
บางเขน 06.14 06.15 -
ชุมทางบางซื่อ 06.25 06.27 -
สามเสน 06.35 06.37 -
กรุงเทพ 06.50 ปลายทาง -


อ้างอิง

  1. "ร.ฟ.ท.พร้อมให้บริการรถไฟรุ่นใหม่ กทม.-เชียงใหม่ เที่ยวแรกเริ่ม 11 พ.ย." ไทยรัฐ. 26 ตุลาคม 2559. สืบค้นเมื่อ 18 มีนาคม 2560. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)

รถด, วนพ, เศษอ, ตราว, ตราว, แปลว, ทางส, ภาคเหน, รห, สขบวน, เป, นขบวนรถด, วนพ, เศษของการรถไฟแห, งประเทศไทย, ให, บร, การผ, โดยสารระหว, างสถาน, รถไฟกร, งเทพ, เขตปท, มว, กร, งเทพมหานคร, บสถาน, รถไฟเช, ยงใหม, อำเภอเม, องเช, ยงใหม, งหว, ดเช, ยงใหม, ชน, ดรถท, ให, บร,. rthdwnphiessxutrawithi xutrawithi aeplwa thangsuphakhehnux rhskhbwn 9 10 epnkhbwnrthdwnphiesskhxngkarrthifaehngpraethsithy ihbrikarphuodysarrahwangsthanirthifkrungethph ekhtpthumwn krungethphmhankhr kbsthanirthifechiyngihm xaephxemuxngechiyngihm cnghwdechiyngihmchnidrththiihbrikaridaek rthnngaelanxnprbxakaschn 1 rthnngaelanxnprbxakaschn 2 rthesbiyngprbxakas rthechphaaphuphikarmiliftsahrbrbrthphuphikar aelarthechphaasuphaphstriaelaedkphuhying thuktucamiecahnathipracatuaelarthifkhbwnnimithangkhunthngaebbchanchalataaelachanchalasung rthifkhbwnnimitupnif mithngekbna aelamithngekbsingptikulxutrawithikhxmulthwiprupaebbrthdwnphiess Special Express thitngithyplaythangkrungethphechiyngihmcanwnsthani17esnthangthangrthifsayehnuxkardaeninnganepidemux11 phvscikayn ph s 2559ecakhxngkarrthifaehngpraethsithykhxmulthangethkhnikhrayathang751 42 kiolemtrrangkwang1 000 emtrkhwamerwsungsud 120 km chwomng khwamerwthiichinkaredinrth100 km chwomngrthdwnphiessxutrawithierimedinrthethiywpthmvksinesnthangkrungethphmhankhr echiyngihm emuxwnthi 11 phvscikayn ph s 2559 hlngcakkarrthifaehngpraethsithyidcdsuxrthifodysarechingphanichyrunihmcakpraethscincanwnthnghmd 115 khn odykhbwnrthidrbphrarachthanchuxcaksmedcphraknisthathiracheca krmsmedcphraethphrtnrachsuda syambrmrachkumari rwmkbrthdwnphiesskhxngkarrthifaehngpraethsithyinxik 3 esnthang idaek xisanmrrkha xisanwtna aelathksinarthy 1 enuxha 1 phngkhbwn 2 kahndewlaedinrth 2 1 ethiywkhun 2 2 ethiywlxng 3 xangxingphngkhbwn aekikhhmayelkhtukhakhun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13hmayelkhtukhalxng 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1chn tupnif chnsxng tuesbiyng chnsxng chnhnungcanwnthinng 6 40 40 40 40 36 26 40 40 40 40 40 24singxanwykhwamsadwk thinxnaelahxngnasahrbecahnathi sukha sukha sukha sukha sukhaphuphikarphunthiwilaechr ota sahrbthanxahar sukha sukha sukha sukha sukha sukhahxngxabnakhakhunhwrthckrcaxyutidkbtupnif khalxnghwrthckrcaxyutidkbtuchnhnungkahndewlaedinrth aekikhrthdwnphiessxutrawithiichkahndewlaedimkhxngrthdwnphiessnkhrphingkhkxnkaryubelik miraylaexiyddngtxipni ethiywkhun aekikh khbwnthi 9 krungethph echiyngihm sthani thung xxk hmayehtukrungethph tnthang 18 10 samesn 18 23 18 25 chumthangbangsux 18 31 18 34 bangekhn 18 43 18 44 hlksi 18 49 18 50 dxnemuxng 18 55 18 57 rngsit 19 06 19 07 xyuthya 19 44 19 45 lphburi 20 41 20 42 nkhrswrrkh 22 14 22 17 phisnuolk 00 15 00 18 silaxasn 01 44 01 54 chumthangednchy 02 48 02 51 nkhrlapang 04 57 05 01 khuntan 06 01 06 06 laphun 06 50 06 51 echiyngihm 07 15 playthang ethiywlxng aekikh khbwnthi 10 echiyngihm krungethph sthani thung xxk hmayehtuechiyngihm tnthang 18 00 laphun 18 19 18 20 khuntan 19 16 19 21 nkhrlapang 20 12 20 17 chumthangednchy 22 33 22 36 silaxasn 23 32 23 33 phisnuolk 00 47 00 50 nkhrswrrkh 02 38 02 41 lphburi 04 04 04 05 xyuthya 04 58 04 59 rngsit 05 45 05 46 dxnemuxng 05 56 05 58 hlksi 06 05 06 06 bangekhn 06 14 06 15 chumthangbangsux 06 25 06 27 samesn 06 35 06 37 krungethph 06 50 playthang xangxing aekikh r f th phrxmihbrikarrthifrunihm kthm echiyngihm ethiywaerkerim 11 ph y ithyrth 26 tulakhm 2559 subkhnemux 18 minakhm 2560 Check date values in accessdate date help ekhathungcak https th wikipedia org w index php title rthdwnphiessxutrawithi amp oldid 9514396, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม