fbpx
วิกิพีเดีย

หม่อมหลวงเสรี ปราโมช

หม่อมหลวงเสรี ปราโมช อดีตนักการเมืองและนักดนตรีชาวไทย

หม่อมหลวงเสรี ปราโมช
เกิดพ.ศ. 2476
เสียชีวิตพ.ศ. 2537 (61 ปี)
สัญชาติไทย
อาชีพอดีตนักการเมืองและนักดนตรีชาวไทย
คู่สมรสคุณหญิงทิพยวดี ปราโมช ณ อยุธยา (นามสกุลเดิม มาลากุล ณ อยุธยา บุตรสาว หม่อมหลวงปีกทิพย์ มาลากุล)
บุตรอชิตะ ปราโมช ณ อยุธยา
คำรณ ปราโมช ณ อยุธยา
บิดามารดาหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
ท่านผู้หญิงผู้หญิงอุศนา ปราโมช

ประวัติ

หม่อมหลวงเสรี ปราโมช เกิดในปี พ.ศ. 2476 มีชื่อเล่นว่า "ต้อย" เป็นบุตรชายคนโต ของหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช และท่านผู้หญิงอุศนา ปราโมช (นามสกุลเดิม ศาลิคุปต์) ในจำนวนพี่น้องทั้งสิ้น 3 คน ชีวิตส่วนตัวสมรสกับคุณหญิงทิพยวดี ปราโมช ณ อยุธยา (นามสกุลเดิม มาลากุล ณ อยุธยา บุตรสาวหม่อมหลวงปีกทิพย์ มาลากุล) ในปี พ.ศ. 2507 มีบุตรทั้งหมด 3 คน ซึ่งบุตรชายคนกลางเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักดี คือ อชิตะ ปราโมช ณ อยุธยา เป็นนักร้อง นักดนตรีในสังกัดแกรมมี่ และมีบุตรชายอีกคนหนึ่งที่มิได้เกิดจากคุณหญิงทิพยวดี คือ คำรณ ปราโมช ณ อยุธยา ผู้ก่อตั้งและบรรณาธิการนิตยสารอิมเมจ

ม.ล.เสรี เริ่มต้นการศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องจากตามบิดา คือ ม.ร.ว.เสนีย์ ไปอาศัยอยู่ที่นั่น หลังจาก ม.ร.ว.เสนีย์ได้รับการแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็ม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง ได้เดินทางกลับประเทศไทยและจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และเคยไปศึกษาต่อที่เมืองจีลอง ประเทศออสเตรเลีย สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ และเข้าทำงานมีตำแหน่งสูงสุดเป็นประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ

ม.ล.เสรี ปราโมช ถึงแก่กรรมในปี พ.ศ. 2537

การเมือง

ในทางการเมืองเคยลงรับเลือกตั้งในจังหวัดนครปฐม สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ในปี พ.ศ. 2518 ตามคำเชื้อชวนของ นายสราวุธ นิยมทรัพย์ ส.ส.เขตพื้นที่ของพรรค ม.ล.เสรี ปราโมช ไม่ได้รับการเลือกตั้ง จากนั้นในปี พ.ศ. 2522 ม.ล.เสรี ปราโมช ได้ลงรับเลือกตั้งอีก ในเขตกรุงเทพมหานครในทีมเดียวกับ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) มารุต บุนนาค ก็ปรากฏว่าไม่ได้รับการเลือกตั้งอีก จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2526 ม.ล.เสรี ปราโมช จึงได้รับการเลือกตั้ง โดยได้รับการเลือกตั้งในเขตพระนคร เขตสัมพันธวงศ์ เขตบางรัก เขตปทุมวัน เขตพญาไท และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ซึ่งในระหว่างที่ ม.ร.ว.เสนีย์ ผู้เป็นบิดาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในระหว่างปี พ.ศ. 2518-พ.ศ. 2519 อยู่นั้น ม.ล.เสรี อยู่ในฐานะเลขานุการส่วนตัวนายกรัฐมนตรี เหมือนเช่น นายกล้าณรงค์ จันทิก แต่ทว่ามิได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ ทั้งที่เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเต็มที่ เมื่อมีผู้ถามถึงในเรื่องนี้ ม.ร.ว.เสนีย์ เฉลยว่าเป็นเหตุผลของความเหมาะสม

ดนตรี

ม.ล.เสรี ปราโมช นิยมการเล่นดนตรี โดยเฉพาะดนตรีสากลตามบิดา คือ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช และเคยเข้าร่วมเป็นสมาชิกวง อ.ส.วันศุกร์ เล่นดนตรีร่วมและถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับบิดา และน้องชาย ม.ล.อัศนี ปราโมช ด้วย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

อ้างอิง

  1. ประวัติ ทพยวดี ปราโมช ณ อยุธยา จากไทยรัฐ
  2. Kamron Pramoj na Ayudhya
  3. หนังสือ ชีวลิขิต โดย หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช : กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 ISBN 9789749353509
  4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๒๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๑๖, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙
  5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๒๐๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๘๐๙, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๖
  6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๘๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๒, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๖
  7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชรุจิ, เล่ม ๗๗ ตอนที่ ๘๑ ง หน้า ๒๑๓๙, ๔ ตุลาคม ๒๕๐๓

หม, อมหลวงเสร, ปราโมช, อด, ตน, กการเม, องและน, กดนตร, ชาวไทยเก, ดพ, 2476เส, ยช, ตพ, 2537, ญชาต, ไทยอาช, พอด, ตน, กการเม, องและน, กดนตร, ชาวไทยค, สมรสค, ณหญ, งท, พยวด, ปราโมช, อย, ธยา, นามสก, ลเด, มาลาก, อย, ธยา, ตรสาว, หม, อมหลวงป, กท, พย, มาลาก, ตรอช, ตะ, ปรา. hmxmhlwngesri praomch xditnkkaremuxngaelankdntrichawithyhmxmhlwngesri praomchekidph s 2476esiychiwitph s 2537 61 pi sychatiithyxachiphxditnkkaremuxngaelankdntrichawithykhusmrskhunhyingthiphywdi praomch n xyuthya namskuledim malakul n xyuthya butrsaw hmxmhlwngpikthiphy malakul butrxchita praomch n xyuthyakharn praomch n xyuthyabidamardahmxmrachwngsesniy praomch thanphuhyingphuhyingxusna praomch enuxha 1 prawti 2 karemuxng 3 dntri 4 ekhruxngrachxisriyaphrn 5 xangxingprawti aekikhhmxmhlwngesri praomch ekidinpi ph s 2476 michuxelnwa txy epnbutrchaykhnot khxnghmxmrachwngsesniy praomch aelathanphuhyingxusna praomch namskuledim salikhupt incanwnphinxngthngsin 3 khn chiwitswntwsmrskbkhunhyingthiphywdi praomch n xyuthya namskuledim malakul n xyuthya butrsawhmxmhlwngpikthiphy malakul inpi ph s 2507 mibutrthnghmd 3 khn sungbutrchaykhnklangepnbukhkhlthimichuxesiyngepnthiruckdi khux xchita praomch n xyuthya epnnkrxng nkdntriinsngkdaekrmmi 1 aelamibutrchayxikkhnhnungthimiidekidcakkhunhyingthiphywdi khux kharn praomch n xyuthya phukxtngaelabrrnathikarnitysarximemc 2 m l esri erimtnkarsuksathipraethsshrthxemrikaenuxngcaktambida khux m r w esniy ipxasyxyuthinn hlngcak m r w esniyidrbkaraetngtngepnexkxkhrrachthutphumixanacetm n praethsshrthxemrika phayhlngsngkhramolkkhrngthisxngyutilng idedinthangklbpraethsithyaelacbkarsuksaradbmthymsuksacakorngeriynkrungethphkhrisetiynwithyaly aelaekhyipsuksatxthiemuxngcilxng praethsxxsetreliy saerckarsuksaradbxudmsuksathangdanesrsthsastr cakmhawithyalyekhmbridc praethsxngkvs aelaekhathanganmitaaehnngsungsudepnprathankrrmkarfayxanwykarthnakharkrungethph phanichykarm l esri praomch thungaekkrrminpi ph s 2537karemuxng aekikhinthangkaremuxngekhylngrbeluxktngincnghwdnkhrpthm sngkdphrrkhprachathipty inpi ph s 2518 tamkhaechuxchwnkhxng naysrawuth niymthrphy s s ekhtphunthikhxngphrrkh m l esri praomch imidrbkareluxktng caknninpi ph s 2522 m l esri praomch idlngrbeluxktngxik inekhtkrungethphmhankhrinthimediywkb sastracary phiess marut bunnakh kpraktwaimidrbkareluxktngxik cnkrathnginpi ph s 2526 m l esri praomch cungidrbkareluxktng odyidrbkareluxktnginekhtphrankhr ekhtsmphnthwngs ekhtbangrk ekhtpthumwn ekhtphyaith aelaekhtpxmprabstruphaysunginrahwangthi m r w esniy phuepnbidadarngtaaehnngnaykrthmntriinrahwangpi ph s 2518 ph s 2519 xyunn m l esri xyuinthanaelkhanukarswntwnaykrthmntri ehmuxnechn nayklanrngkh cnthik aetthwamiidthukaetngtngihepnelkhathikarnaykrthmntrixyangepnthangkar thngthiepnbukhkhlthimikhwamru khwamsamarthetmthi emuxmiphuthamthungineruxngni m r w esniy echlywaepnehtuphlkhxngkhwamehmaasm 3 dntri aekikhm l esri praomch niymkarelndntri odyechphaadntrisakltambida khux m r w esniy praomch aelaekhyekharwmepnsmachikwng x s wnsukrelndntrirwmaelathwayaedphrabathsmedcphraecaxyuhw rwmkbbida aelanxngchay m l xsni praomch dwy 3 ekhruxngrachxisriyaphrn aekikhph s 2528 ekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuyingchangephuxk chnthi 3 tritaphrnchangephuxk t ch 4 ph s 2526 ekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudithy chnthi 3 tritaphrnmngkudithy t m 5 ph s 2526 ekhruxngrachxisriyaphrnculcxmekla chnthi 3 ttiyculcxmekla t c fayhna 6 ph s 2503 ehriyyrachrucithxng rchkalthi 9 r c th 9 7 xangxing aekikh prawti thphywdi praomch n xyuthya cakithyrth Kamron Pramoj na Ayudhya 3 0 3 1 hnngsux chiwlikhit ody hmxmrachwngsesniy praomch krungethphmhankhr ph s 2548 ISBN 9789749353509 rachkiccanuebksa aecngkhwamsanknaykrthmntri eruxng phrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn elm 103 txnthi 20 ng chbbphiess hna 316 7 kumphaphnth 2529 rachkiccanuebksa aecngkhwamsanknaykrthmntri eruxng phrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn elm 100 txnthi 207 ng chbbphiess hna 3809 31 thnwakhm 2526 rachkiccanuebksa aecngkhwamsanknaykrthmntri eruxng phrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn elm 100 txnthi 84 ng chbbphiess hna 12 20 phvsphakhm 2526 rachkiccanuebksa aecngkhwamsanknaykrthmntri eruxng phrarachthanehriyyrachruci elm 77 txnthi 81 ng hna 2139 4 tulakhm 2503ekhathungcak https th wikipedia org w index php title hmxmhlwngesri praomch amp oldid 9430998, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม