fbpx
วิกิพีเดีย

องศา (มุม)

บทความนี้เกี่ยวกับองศา สำหรับความหมายอื่น ดูที่ องศา (แก้ความกำกวม)

องศา (อังกฤษ: degree) หรือในชื่อเต็มคือ ดีกรีของส่วนโค้ง (อังกฤษ: degree of arc, arcdegree) คือหน่วยวัดมุมชนิดหนึ่งบนระนาบสองมิติ หนึ่งองศา แทนการกวาดมุมรอบจุดศูนย์กลางของวงกลมไปได้ 1 ส่วนใน 360 ส่วน และเมื่อมุมนั้นอ้างอิงกับเส้นเมอริเดียน องศาจะแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งต่างๆ บนวงกลมใหญ่ของทรงกลม อย่างที่มีการใช้อ้างอิงตำแหน่งบนโลก ดาวอังคาร หรือทรงกลมท้องฟ้า เป็นต้น สัญลักษณ์วงกลมเล็ก ° ใช้แทนหน่วยองศาในการเขียน และเป็นหน่วยเดียวที่ไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างตัวเลขกับสัญลักษณ์ เช่น

1 องศา (สีแดง) และ 89 องศา (สีน้ำเงิน)

ในทางคณิตศาสตร์ มุมที่วัดเป็นหน่วยองศามีที่ใช้น้อย เนื่องจากความสะดวกในการหารเลข 360 ได้ลงตัวนั้นไม่สำคัญ นักคณิตศาสตร์นิยมใช้หน่วยเรเดียน (radian) เป็นแบบฉบับด้วยเหตุผลที่หลากหลาย ในระบบนี้มุมที่มีขนาด 180° และ π เรเดียน จะมีค่าเท่ากันหรือเทียบเท่ากัน ดังนั้น 1° จึงมีขนาดเท่ากับ π/180 เรเดียน นั่นหมายความว่าจำนวนองศาภายในวงกลม (360°) จะมีค่าเท่ากับ 2π เรเดียน และเส้นรอบวงของวงกลมก็จะมีขนาดเท่ากับ 2πr โดยที่ r คือความยาวของรัศมี

ในการคิดค้นระบบเมตริก ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของเลขยกกำลังของ 10 ได้มีการพยายามที่จะนิยาม "องศาฐานสิบ" ที่เรียกว่า แกร็ด (grad) ใช้หน่วยเป็น ก็อน (gon) ดังนั้นจำนวนของแกร็ดในมุมฉากจะมีขนาด 100 ก็อน และมีทั้งหมด 400 ก็อนในวงกลม ถึงแม้ว่าแนวความคิดนี้จะไม่ได้รับแรงผลักดัน แต่เครื่องคิดเลขทางวิทยาศาสตร์ยังคงรองรับระบบแกร็ดอยู่

มิล (angular mil) คือมุมที่มีขนาดเป็น 1/1000 ของเรเดียน ซึ่งเป็นหน่วยที่ใช้สะดวกในการสำรวจและการประมาณระยะทางของวิศวกรโดยใช้ตรีโกณมิติอย่างง่าย

ในเกมคอมพิวเตอร์ที่มีการสร้างโลกเสมือนจริงในสามมิติ ความต้องการการประมวลผลที่รวดเร็วส่งผลให้เกิดการยอมรับเลขฐานสองเข้ามาใช้วัดมุม ระบบที่ใช้กันจะมี 256 องศาในวงกลม ดังนั้นมุมฉากจึงมีขนาดเท่ากับ 64 องศา โดยค่าของมุมจะถูกเก็บในที่ว่างขนาด 1 ไบต์ และสำหรับฟังก์ชันตรีโกณมิติที่ถูกเรียกใช้ จะเอาไปเทียบกับค่าในตารางผลลัพธ์ที่กำหนดไว้แล้ว (ไม่ต้องคำนวณ) ในขณะนี้ยังไม่มีชื่อเฉพาะของหน่วยดังกล่าว

ดูเพิ่ม

อ้างอิง

  1. Beckmann P. (1976) A History of Pi, St. Martin's Griffin. ISBN 0-312-38185-9

แหล่งข้อมูลอื่น

  • องศาในนิยามของการวัดมุม พร้อมแสดงแอนิเมชัน (อังกฤษ)

องศา, บทความน, เก, ยวก, บองศา, สำหร, บความหมายอ, องศา, แก, ความกำกวม, องศา, งกฤษ, degree, หร, อในช, อเต, มค, กร, ของส, วนโค, งกฤษ, degree, arcdegree, อหน, วยว, ดม, มชน, ดหน, งบนระนาบสองม, หน, งองศา, แทนการกวาดม, มรอบจ, ดศ, นย, กลางของวงกลมไปได, วนใน, วน, และเม. bthkhwamniekiywkbxngsa sahrbkhwamhmayxun duthi xngsa aekkhwamkakwm xngsa xngkvs degree hruxinchuxetmkhux dikrikhxngswnokhng xngkvs degree of arc arcdegree khuxhnwywdmumchnidhnungbnranabsxngmiti hnungxngsa aethnkarkwadmumrxbcudsunyklangkhxngwngklmipid 1 swnin 360 swn aelaemuxmumnnxangxingkbesnemxriediyn xngsacaaesdngihehnthungtaaehnngtang bnwngklmihykhxngthrngklm xyangthimikarichxangxingtaaehnngbnolk dawxngkhar hruxthrngklmthxngfa epntn 1 sylksnwngklmelk ichaethnhnwyxngsainkarekhiyn aelaepnhnwyediywthiimtxngewnwrrkhrahwangtwelkhkbsylksn echn1 xngsa siaedng aela 89 xngsa sinaengin inthangkhnitsastr mumthiwdepnhnwyxngsamithiichnxy enuxngcakkhwamsadwkinkarharelkh 360 idlngtwnnimsakhy nkkhnitsastrniymichhnwyerediyn radian epnaebbchbbdwyehtuphlthihlakhlay inrabbnimumthimikhnad 180 aela p erediyn camikhaethaknhruxethiybethakn dngnn 1 cungmikhnadethakb p 180 erediyn nnhmaykhwamwacanwnxngsaphayinwngklm 360 camikhaethakb 2p erediyn aelaesnrxbwngkhxngwngklmkcamikhnadethakb 2pr odythi r khuxkhwamyawkhxngrsmiinkarkhidkhnrabbemtrik sungxyubnphunthankhxngelkhykkalngkhxng 10 idmikarphyayamthicaniyam xngsathansib thieriykwa aekrd grad ichhnwyepn kxn gon dngnncanwnkhxngaekrdinmumchakcamikhnad 100 kxn aelamithnghmd 400 kxninwngklm thungaemwaaenwkhwamkhidnicaimidrbaerngphlkdn aetekhruxngkhidelkhthangwithyasastryngkhngrxngrbrabbaekrdxyumil angular mil khuxmumthimikhnadepn 1 1000 khxngerediyn sungepnhnwythiichsadwkinkarsarwcaelakarpramanrayathangkhxngwiswkrodyichtrioknmitixyangngayinekmkhxmphiwetxrthimikarsrangolkesmuxncringinsammiti khwamtxngkarkarpramwlphlthirwderwsngphlihekidkaryxmrbelkhthansxngekhamaichwdmum rabbthiichkncami 256 xngsainwngklm dngnnmumchakcungmikhnadethakb 64 xngsa odykhakhxngmumcathukekbinthiwangkhnad 1 ibt aelasahrbfngkchntrioknmitithithukeriykich caexaipethiybkbkhaintarangphllphththikahndiwaelw imtxngkhanwn inkhnaniyngimmichuxechphaakhxnghnwydngklawduephim aekikhlipda erediynxangxing aekikh Beckmann P 1976 A History of Pi St Martin s Griffin ISBN 0 312 38185 9aehlngkhxmulxun aekikhxngsainniyamkhxngkarwdmum phrxmaesdngaexniemchn xngkvs ekhathungcak https th wikipedia org w index php title xngsa mum amp oldid 8919026, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม