fbpx
วิกิพีเดีย

เรเดียน

บทความนี้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ สำหรับความหมายอื่น ดูที่ เรเดียน (แก้ความกำกวม)

เรเดียน (อังกฤษ: radian) คือหน่วยวัดมุมชนิดหนึ่งบนระนาบสองมิติ ใช้สัญลักษณ์ "rad" หรืออักษร c ตัวเล็กที่ยกสูงขึ้น (มาจาก circular measure) ซึ่งไม่เป็นที่นิยมนัก ตัวอย่างเช่น มุมขนาด 1.2 เรเดียน สามารถเขียนได้เป็น "1.2 rad" หรือ "1.2c "

มุมปกติทั่วไปบางมุม วัดในหน่วยเรเดียน

เรเดียนเคยเป็น หน่วยเสริม ของหน่วยเอสไอ แต่ถูกยกเลิกใน พ.ศ. 2538 และปัจจุบันนี้เรเดียนได้ถูกพิจารณาให้เป็น หน่วยอนุพัทธ์ ในหน่วยเอสไอ สำหรับการวัดมุมในวัตถุทรงตัน ดูที่สเตอเรเดียน

ทุกวันนี้เรเดียนเป็นหน่วยพื้นฐานของการวัดมุมในวิชาคณิตศาสตร์ และสัญลักษณ์ "rad" มักจะถูกละไว้ในการเขียนนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ เมื่อใช้หน่วยองศาจะใช้สัญลักษณ์วงกลมเล็ก ° เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างองศากับเรเดียน

นิยาม

 
มุมขนาด 1 เรเดียน

หนึ่งเรเดียน คือ ขนาดของมุมที่วัดจากจุดศูนย์กลางของวงกลม ที่กางออกตามส่วนโค้งของวงกลม ซึ่งส่วนโค้งนั้นมีความยาวเท่ากับรัศมีของวงกลมพอดี

ประวัติ

คำว่า radian ปรากฏครั้งแรกในงานพิมพ์เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2416 ในข้อสอบของวิทยาลัยควีนส์คอลเลจ เมืองเบลฟาสต์ ไอร์แลนด์เหนือ สหราชอาณาจักร โดยเจมส์ ทอมสัน (พี่ชายของลอร์ด เคลวิน) เขายังเคยใช้คำนี้ใน พ.ศ. 2414 ซึ่งก่อนหน้านี้ 2 ปีในขณะที่เซอร์ทอมัส มิวร์ แห่งมหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูว์ ลังเลที่จะใช้คำว่า rad, radial หรือ radian แทนนิยามดังกล่าว และเมื่อทอมสันใช้คำว่า radian เซอร์มิวร์จึงรับรองการตัดสินใจของเขา

อย่างไรก็ตาม แนวความคิดของการวัดมุมในหน่วยเรเดียน เพื่อให้แตกต่างจากการวัดมุมเป็นองศา ริเริ่มมาจากความคิดของรอเจอร์ โคตส์ ใน พ.ศ. 2257 เขามีทุกอย่างที่เกี่ยวกับแนวความคิดนี้ยกเว้นเพียง "ชื่อ" และเขายอมรับว่าการวัดมุมนี้เป็นหน่วยธรรมชาติอีกด้วย

การอธิบาย

ค่าที่ใช้บ่อย
องศา เรเดียน
   
   
   
   
 
   
  (ลิปดา)  
  (พิลิปดา)  

เรเดียนมีประโยชน์ในการแยกแยะระหว่างปริมาณของความแตกต่างในธรรมชาติ แต่ยังอยู่ในมิติเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ความเร็วเชิงมุมสามารถวัดได้ในหน่วยเรเดียนต่อวินาที (rad/s) เป็นการใช้หน่วยเรเดียนเพื่อเน้นว่า ความเร็วเชิงมุมมีค่าเท่ากับ 2π คูณด้วยความถี่ของการหมุน

ในทางปฏิบัติ สัญลักษณ์ "rad" จะถูกใช้ในที่ที่เหมาะสม แต่โดยทั่วไปแล้วหน่วยเรเดียนมักจะถูกละเลยไปเมื่อเขียนรวมกับจำนวนอื่น ๆ

ในวงกลมหนึ่งหน่วย จะมีมุมรอบจุดศูนย์กลางเท่ากับ 2π เรเดียน ดังนั้น

 
 

หรือ

 
 

โดยทั่วไป เราสามารถบอกได้ว่า

 

ตัวอย่างเช่น เมื่อเราต้องการแปลงค่า -1.570796 เรเดียนไปเป็นหน่วยองศา สามารถทำได้ดังนี้

 

ในวิชาแคลคูลัส มุมต่าง ๆ จะต้องใช้เป็นหน่วยเรเดียนในฟังก์ชันตรีโกณมิติ เพื่อให้สามารถสร้างเอกลักษณ์ แสดงผลลัพธ์อย่างง่าย และเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ตัวอย่างการใช้เรเดียนปรากฏในเอกลักษณ์ต่อไปนี้

 

ซึ่งเป็นพื้นฐานของเอกลักษณ์อื่น ๆ ในทางคณิตศาสตร์ รวมทั้งเอกลักษณ์นี้ด้วย

 

การวิเคราะห์เชิงมิติ

ถึงแม้ว่าเรเดียนจะเป็นหน่วยในการวัดอันหนึ่ง แต่สิ่งใดก็ตามที่วัดเป็นเรเดียนจะไร้มิติ โดยความไร้มิติสามารถเห็นได้จาก อัตราส่วนระหว่างความยาวของส่วนโค้งกับความยาวรัศมี ที่ทำมุมกันแล้วใส่หน่วยเป็นเรเดียน ซึ่งผลหารของอัตราส่วนดังกล่าวนั้นไร้มิติ (ไม่มีหน่วย)

เราสามารถเห็นความไร้มิติของเรเดียนได้อีกทางหนึ่งโดยพิจารณาจากอนุกรมเทย์เลอร์ สำหรับฟังก์ชันตรีโกณมิติ ไซน์ ของตัวแปร x

 

หากตัวแปร x นั้นมีหน่วย (มีมิติ) ผลรวมของอนุกรมนี้จะไร้ความหมาย เนื่องจากพจน์ x ที่มีหน่วยเป็น "เรเดียนกำลังหนึ่ง" จะไม่สามารถบวกกับพจน์   ที่มีหน่วยเป็น "เรเดียนกำลังสาม" ได้ รวมทั้งพจน์ถัด ๆ ไปของอนุกรมด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว x จะต้องไร้มิติเพื่อให้ผลรวมของอนุกรมมีความหมาย

พหุคูณเอสไอ

คำอุปสรรคของหน่วยเอสไอมีการใช้อย่างจำกัดในหน่วยเรเดียน หน่วยมิลลิเรเดียน (0.001 rad หรือ 1 mrad) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า "มิล" (angular mil) ถูกใช้ในวิชาอาวุธปืนและการเล็งระยะเป้าหมาย เนื่องจากในระยะ 1,000 เมตร มุมที่เปลี่ยนไปเพียง 1 มิลลิเรเดียน จะทำให้เป้าหมายคลาดเคลื่อนไปถึง 1 เมตร (ในมุมที่เล็กเช่นนั้น ความโค้งของส่วนโค้งของวงกลมไม่มีนัยสำคัญ) ความแตกต่างของลำแสงเลเซอร์ก็สามารถวัดได้ในหน่วยมิลลิเรเดียน สำหรับหน่วยที่เล็กกว่านี้เช่น ไมโครเรเดียน (µrad) และนาโนเรเดียน (nrad) จะถูกใช้ในทางดาราศาสตร์ และยังสามารถใช้วัดคุณภาพของลำแสงเลเซอร์ที่แตกต่างกันน้อยมาก ในทำนองเดียวกัน คำอุปสรรคที่เล็กกว่า มิลลิ - มีประโยชน์ในการวัดค่ามุมที่เล็กอย่างยิ่งยวดได้อย่างมีศักยภาพ อย่างไรก็ตาม คำอุปสรรคที่ใหญ่กว่านี้ไม่ปรากฏว่ามีประโยชน์เท่าใดนัก โดยสาเหตุหลักเนื่องจากค่ามุมที่เกิน 2π เรเดียน จะกลับไปเริ่มต้นวัดมุมในวงกลมวงเดิมอีกรอบหนึ่ง

ดูเพิ่ม

เรเด, ยน, บทความน, เก, ยวก, บคณ, ตศาสตร, สำหร, บความหมายอ, แก, ความกำกวม, งกฤษ, radian, อหน, วยว, ดม, มชน, ดหน, งบนระนาบสองม, ใช, ญล, กษณ, หร, ออ, กษร, วเล, กท, ยกส, งข, มาจาก, circular, measure, งไม, เป, นท, ยมน, วอย, างเช, มขนาด, สามารถเข, ยนได, เป, หร, มปกต. bthkhwamniekiywkbkhnitsastr sahrbkhwamhmayxun duthi erediyn aekkhwamkakwm erediyn xngkvs radian khuxhnwywdmumchnidhnungbnranabsxngmiti ichsylksn rad hruxxksr c twelkthiyksungkhun macak circular measure sungimepnthiniymnk twxyangechn mumkhnad 1 2 erediyn samarthekhiynidepn 1 2 rad hrux 1 2c mumpktithwipbangmum wdinhnwyerediyn erediynekhyepn hnwyesrim khxnghnwyexsix aetthukykelikin ph s 2538 aelapccubnnierediynidthukphicarnaihepn hnwyxnuphthth inhnwyexsix sahrbkarwdmuminwtthuthrngtn duthisetxerediynthukwnnierediynepnhnwyphunthankhxngkarwdmuminwichakhnitsastr aelasylksn rad mkcathuklaiwinkarekhiynniphcnthangkhnitsastrtang emuxichhnwyxngsacaichsylksnwngklmelk ephuxihehnkhwamaetktangrahwangxngsakberediyn enuxha 1 niyam 2 prawti 3 karxthibay 4 karwiekhraahechingmiti 5 phhukhunexsix 6 duephimniyam aekikh mumkhnad 1 erediyn hnungerediyn khux khnadkhxngmumthiwdcakcudsunyklangkhxngwngklm thikangxxktamswnokhngkhxngwngklm sungswnokhngnnmikhwamyawethakbrsmikhxngwngklmphxdiprawti aekikhkhawa radian praktkhrngaerkinnganphimphemuxwnthi 5 mithunayn ph s 2416 inkhxsxbkhxngwithyalykhwinskhxlelc emuxngeblfast ixraelndehnux shrachxanackr odyecms thxmsn phichaykhxnglxrd ekhlwin ekhayngekhyichkhaniin ph s 2414 sungkxnhnani 2 piinkhnathiesxrthxms miwr aehngmhawithyalyesntaexndruw lngelthicaichkhawa rad radial hrux radian aethnniyamdngklaw aelaemuxthxmsnichkhawa radian esxrmiwrcungrbrxngkartdsinickhxngekhaxyangirktam aenwkhwamkhidkhxngkarwdmuminhnwyerediyn ephuxihaetktangcakkarwdmumepnxngsa rierimmacakkhwamkhidkhxngrxecxr okhts in ph s 2257 ekhamithukxyangthiekiywkbaenwkhwamkhidniykewnephiyng chux aelaekhayxmrbwakarwdmumniepnhnwythrrmchatixikdwykarxthibay aekikhkhathiichbxy xngsa erediyn180 displaystyle 180 circ p 3 1416 displaystyle pi approx 3 1416 90 displaystyle 90 circ 1 2 p 1 5708 displaystyle frac 1 2 pi approx 1 5708 45 displaystyle 45 circ 1 4 p 0 7854 displaystyle frac 1 4 pi approx 0 7854 57 17 45 displaystyle 57 circ 17 45 1 displaystyle approx 1 57 29577951 displaystyle 57 29577951 circ 1 displaystyle 1 circ p 180 17 45 mrad displaystyle frac pi 180 approx 17 45 text mrad 3 44 displaystyle 3 44 lipda 1 mrad 0 001 displaystyle 1 text mrad 0 001 1 displaystyle 1 philipda 4 85 m rad displaystyle 4 85 mu text rad erediynmipraoychninkaraeykaeyarahwangprimankhxngkhwamaetktanginthrrmchati aetyngxyuinmitiediywkn twxyangechn khwamerwechingmumsamarthwdidinhnwyerediyntxwinathi rad s epnkarichhnwyerediynephuxennwa khwamerwechingmummikhaethakb 2p khundwykhwamthikhxngkarhmuninthangptibti sylksn rad cathukichinthithiehmaasm aetodythwipaelwhnwyerediynmkcathuklaelyipemuxekhiynrwmkbcanwnxun inwngklmhnunghnwy camimumrxbcudsunyklangethakb 2p erediyn dngnn 2 p rad 360 displaystyle 2 pi mbox rad 360 circ 1 rad 360 2 p 180 p 57 29577951 displaystyle 1 mbox rad frac 360 circ 2 pi frac 180 circ pi approx 57 29577951 circ dd hrux 360 2 p rad displaystyle 360 circ 2 pi mbox rad 1 2 p 360 rad p 180 rad 0 01745329 rad displaystyle 1 circ frac 2 pi 360 mbox rad frac pi 180 mbox rad approx 0 01745329 mbox rad dd odythwip erasamarthbxkidwa x rad x 180 p displaystyle x mbox rad x frac 180 circ pi dd twxyangechn emuxeratxngkaraeplngkha 1 570796 erediynipepnhnwyxngsa samarththaiddngni 1 570796 rad 1 570796 180 p 90 displaystyle 1 570796 mbox rad 1 570796 cdot frac 180 circ pi approx 90 circ dd inwichaaekhlkhuls mumtang catxngichepnhnwyerediyninfngkchntrioknmiti ephuxihsamarthsrangexklksn aesdngphllphthxyangngay aelaepnthrrmchatiihmakthisudethathiepnipid twxyangkaricherediynpraktinexklksntxipni lim h 0 sin h h 1 displaystyle lim h rightarrow 0 frac sin h h 1 dd sungepnphunthankhxngexklksnxun inthangkhnitsastr rwmthngexklksnnidwy d d x sin x cos x displaystyle frac d dx sin x cos x dd karwiekhraahechingmiti aekikhthungaemwaerediyncaepnhnwyinkarwdxnhnung aetsingidktamthiwdepnerediyncairmiti odykhwamirmitisamarthehnidcak xtraswnrahwangkhwamyawkhxngswnokhngkbkhwamyawrsmi thithamumknaelwishnwyepnerediyn sungphlharkhxngxtraswndngklawnnirmiti immihnwy erasamarthehnkhwamirmitikhxngerediynidxikthanghnungodyphicarnacakxnukrmethyelxr sahrbfngkchntrioknmiti isn khxngtwaepr x sin x x x 3 3 displaystyle sin x x frac x 3 3 cdots dd haktwaepr x nnmihnwy mimiti phlrwmkhxngxnukrmnicairkhwamhmay enuxngcakphcn x thimihnwyepn erediynkalnghnung caimsamarthbwkkbphcn x 3 3 displaystyle x 3 3 thimihnwyepn erediynkalngsam id rwmthngphcnthd ipkhxngxnukrmdwy emuxepnechnniaelw x catxngirmitiephuxihphlrwmkhxngxnukrmmikhwamhmayphhukhunexsix aekikhkhaxupsrrkhkhxnghnwyexsixmikarichxyangcakdinhnwyerediyn hnwymillierediyn 0 001 rad hrux 1 mrad hruxeriyksn wa mil angular mil thukichinwichaxawuthpunaelakarelngrayaepahmay enuxngcakinraya 1 000 emtr mumthiepliynipephiyng 1 millierediyn cathaihepahmaykhladekhluxnipthung 1 emtr inmumthielkechnnn khwamokhngkhxngswnokhngkhxngwngklmimminysakhy khwamaetktangkhxnglaaesngelesxrksamarthwdidinhnwymillierediyn sahrbhnwythielkkwaniechn imokhrerediyn µrad aelanaonerediyn nrad cathukichinthangdarasastr aelayngsamarthichwdkhunphaphkhxnglaaesngelesxrthiaetktangknnxymak inthanxngediywkn khaxupsrrkhthielkkwa milli mipraoychninkarwdkhamumthielkxyangyingywdidxyangmiskyphaph xyangirktam khaxupsrrkhthiihykwaniimpraktwamipraoychnethaidnk odysaehtuhlkenuxngcakkhamumthiekin 2p erediyn caklbiperimtnwdmuminwngklmwngedimxikrxbhnungduephim aekikhfngkchntrioknmiti karwiekhraahharomnik khwamthiechingmum aekrd xngsa setxerediyn erediynkalngsxng ekhathungcak https th wikipedia org w index php title erediyn amp oldid 8324668, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม