fbpx
วิกิพีเดีย

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา (อังกฤษ: Santipattanakitwittaya School) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น) เปิดสอนในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
สถาปนา8 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 (24 ปี)
เขตการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ผู้อำนวยการนายสุธรรม โพธิ์งาม
คณาจารย์14 คน จาก 8 กลุ่มสาระวิชา
 • กลุ่มสาระภาษาไทย
 • กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • กลุ่มสาระศิลปะ
 • กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
 • กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
วิทยาเขตแวงใหญ่
สี         สีเขียว-ขาว
เพลงมาร์ชสันติพัฒนกิจวิทยา
หนังสือพิมพ์วารสารสันติพัฒน

ประวัติ

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา แรกเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2537 ภายใต้การนำของคณะผู้ก่อตั้ง ดังนี้ พระครูสุมลพัฒนกิจ เจ้าคณะตำบลหนองปลาหมอ, พระครูจันทธรรมสาร เจ้าคณะตำบลโนนศิลา, พระมหาปคุโณ (วรรณธรรม), นายสันติ ควรประเสริฐ, นายจรัส ผิวขม, นายสมจิตร โคตรทา, นายประสาทชัย จันทรสมบัติ, นายบุญหนา บัวนาค และนายวรา แว่นประชา ข้าราชการ ครู ตำรวจ ทหาร พ่อค้า และประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ให้ความร่วมมือกับ ฯ พณ ฯ สุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น ก่อตั้งเป็นสาขาของโรงเรียนรังสรรค์วิทยาคม ที่โคกสาธารณะบ้านหลุบคา หมู่ 7

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 ฯพณฯ สุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้ง โรงเรียนเป็นเอกเทศ โดยเปิดสอนในระดับช่วงชั้น ที่ 3 และ 4 ซึ่งมีเขตพื้นที่บริการ 3 ตำบลดังนี้ ตำบลโนนศิลา (บางส่วน) ตำบลหนองปลาหมอ และตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา [1]

โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตแวงใหญ่

รายชื่อโรงเรียน
1. โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม (ก.ล.ว.)
2. โรงเรียนท่านางแนววิทยายน (ท.น.ว.)
3. โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม (น.ศ.ค.)
4. โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร (น.อ.)
5. โรงเรียนแวงน้อยศึกษา (ว.น.ศ.)
6. โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม (ว.ว.)
7. โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา (ส.พ.ว.)

อ้างอิง

แหล่งข้อมูลอื่น

 • เว็บไซต์สพฐ. ข้อมูลโรงเรียน
 • แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศของ โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา
  • ภาพถ่ายดาวเทียมจากวิกิแมเปีย หรือกูเกิลแมปส์
  • แผนที่จากมัลติแมป หรือโกลบอลไกด์
  • ภาพถ่ายทางอากาศจากเทอร์ราเซิร์ฟเวอร์

พิกัดภูมิศาสตร์: 15°57′55″N 102°38′44″E / 15.965278°N 102.645556°E / 15.965278; 102.645556

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา
โรงเร, ยนส, นต, ฒนก, จว, ทยา, บทความน, ไม, การอ, างอ, งจากแหล, งท, มาใดกร, ณาช, วยปร, บปร, งบทความน, โดยเพ, มการอ, างอ, งแหล, งท, มาท, าเช, อถ, เน, อความท, ไม, แหล, งท, มาอาจถ, กค, ดค, านหร, อลบออก, เร, ยนร, าจะนำสารแม, แบบน, ออกได, อย, างไรและเม, อไร, งกฤษ, s. bthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir orngeriynsntiphthnkicwithya xngkvs Santipattanakitwittaya School epnorngeriynmthymsuksakhnadelk sngkd sanknganekhtphunthikarsuksamthymsuksa ekht 25 khxnaekn epidsxninradb mthymsuksatxntn aelamthymsuksatxnplay tngxyuthi hmu 7 tablonnsila xaephxonnsila cnghwdkhxnaeknorngeriynsntiphthnkicwithyathitngelkhthi 257 hmu 7 tablonnsila xaephxonnsila cnghwdkhxnaekn 40110khxmulpraephthorngeriynrthbal orngeriynmthymsuksakhnadelksthapna8 phvsphakhm ph s 2540 24 pi ekhtkarsuksasanknganekhtphunthikarsuksamthymsuksa ekht 25phuxanwykarnaysuthrrm ophthingamkhnacary14 khn cak 8 klumsarawicha klumsaraphasaithy klumsarakhnitsastr klumsarawithyasastr klumsarakarnganxachiphaelaethkhonolyi klumsarasngkhmsuksa sasna aelawthnthrrm klumsarasilpa klumsarasukhsuksa aelaphlsuksa klumsaraphasatangpraethsphasaphasathimikareriynkarsxninorngeriyn phasaithy phasaxngkvswithyaekhtaewngihysi siekhiyw khawephlngmarchsntiphthnkicwithyahnngsuxphimphwarsarsntiphthn enuxha 1 prawti 2 orngeriynklumshwithyaekhtaewngihy 3 xangxing 4 aehlngkhxmulxunprawti aekikhorngeriynsntiphthnkicwithya aerkerimkxtngemuxpi ph s 2537 phayitkarnakhxngkhnaphukxtng dngni phrakhrusumlphthnkic ecakhnatablhnxngplahmx phrakhrucnththrrmsar ecakhnatablonnsila phramhapkhuon wrrnthrrm naysnti khwrpraesrith naycrs phiwkhm naysmcitr okhtrtha nayprasathchy cnthrsmbti naybuyhna bwnakh aelanaywra aewnpracha kharachkar khru tarwc thhar phxkha aelaprachachnthukhmuehla idihkhwamrwmmuxkb phn sukhwich rngsitphl rthmntriwakarkrathrwngsuksathikarinkhnann kxtngepnsakhakhxngorngeriynrngsrrkhwithyakhm thiokhksatharnabanhlubkha hmu 7emuxwnthi 8 phvsphakhm ph s 2540 phn sukhwich rngsitphl rthmntriwakarkrathrwngsuksathikar idprakascdtng orngeriynepnexkeths odyepidsxninradbchwngchn thi 3 aela 4 sungmiekhtphunthibrikar 3 tabldngni tablonnsila bangswn tablhnxngplahmx aelatablepuxyihy xaephxonnsila 1 orngeriynklumshwithyaekhtaewngihy aekikhraychuxorngeriyn1 orngeriynkanehluxngwithyakhm k l w 2 orngeriynthanangaenwwithyayn th n w 3 orngeriynonnsilawithyakhm n s kh 4 orngeriynonnsaxadwithyakhar n x 5 orngeriynaewngnxysuksa w n s 6 orngeriynaewngihywithyakhm w w 7 orngeriynsntiphthnkicwithya s ph w xangxing aekikh https www facebook com pg Santipattanakitwittaya about ref page internalaehlngkhxmulxun aekikhewbistsphth khxmulorngeriyn aephnthiaelaphaphthaythangxakaskhxng orngeriynsntiphthnkicwithya phaphthaydawethiymcakwikiaemepiy hruxkuekilaemps aephnthicakmltiaemp hruxoklbxlikd phaphthaythangxakascakethxrraesirfewxrphikdphumisastr 15 57 55 N 102 38 44 E 15 965278 N 102 645556 E 15 965278 102 645556ekhathungcak https th wikipedia org w index php title orngeriynsntiphthnkicwithya amp oldid 9287929, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม