fbpx
วิกิพีเดีย

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เป็นโรงเรียนรัฐบาล ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งแรกของอำเภอสันป่าตอง ตั้งอยู่รอบนอกอำเภอเมืองเชียงใหม่ กลุ่มดอยสัพพัญญู มีสถิตินักเรียนสูงสุดทั้งหมด ปี 2553 มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,937 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) ตั้งอยู่เลขที่ 134 ถนนโยธาธิการ หมู่ 11 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 มีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 225 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
ที่ตั้ง
134 ถนนโยธาธิการ หมู่ 11 ตำบลยุหว่า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
ข้อมูล
ประเภทรัฐบาล โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
สีน้ำเงิน
    
เพลงมาร์ช ส.ว.(ภาษาไทย) และ SVK Spirit (ภาษาอังกฤษ)
เว็บไซต์www.svk.ac.th

ประวัติ

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2503 เดิมชื่อโรงเรียนวิสามัญสันป่าตอง สังกัดกรมวิสามัญศึกษา ตั้งอยู่ในเขตท้องที่บ้านเปียง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในเนื้อที่ 13 ไร่ 40 ตารางวา เปิดทำการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) ครั้งแรกมีนักเรียนเพียง 19 คน มีอาคารเรียนมุงใบพลวงเพียงหลังเดียว ต่อมาในปี พ.ศ. 2506 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบ้านเปียงพิทยาคม และได้ย้ายไปสังกัดกรมวิสามัญศึกษา และในปี พ.ศ. 2510 โรงเรียนได้เข้าโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมชนบท เนื่องจากจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และบริเวณคับแคบ กรมสามัญได้อนุมัติให้ย้ายไปทำการสอน ณ สถานที่ปัจจุบัน คือเลขที่ 134 หมู่ที่ 11 บ้านศาลา ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในเนื้อที่ 521 ไร่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ต่อมา ร.พ.ช. ได้ขอยืมใช้พื้นที่ของโรงเรียนส่วนหนึ่งคงเหลือพื้นที่ส่วนที่ใช้อยู่ปัจจุบัน 225 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา[1]

ภาพถ่ายโรงเรียนในอดีต
   

การพัฒนา

 
ด้านหน้าโรงเรียนในปัจจุบัน

โรงเรียนพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนทำให้โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม มีชื่อเสียงจนทำให้โรงเรียนในแถบอำเภอรอบนอกอย่างสันป่าตองวิทยาคมเป็นที่รู้จัก จากที่นักเรียนสามารถสอบเข้าโควตาพัฒนาภาคเหนือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทุกปีและติดลำดับโรงเรียนที่มีเปอร์เซ็นต์ในการสอบเข้าโควตามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 อันดับโรงเรียนในภาคเหนือ[2] และในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ครบรอบแห่งการสถาปนา 50 ปี สถานที่ในโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ยังเป็นศูนย์กลางในการจัดงานและกิจกรรมต่างๆของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 34 และองค์กรต่างๆ เช่น การปราศรัยของพรรคไทยรักไทย โดย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี, งานแอ่วสันป่าตองครั้งที่ 2, งานวันวิชาการเขตและสนามสอบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน), [3]เป็นสถานที่จัดงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวโรกาสที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิก ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการของจังหวัดเชียงใหม่และทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

เหตุการณ์

 • พ.ศ. 2503 ก่อตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม เดิมชื่อโรงเรียนวิสามัญสันป่าตอง สังกัดกรมสามัญศึกษา ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านเปียง หมู่ 13 ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 13 ไร่ 40 ตารางวา เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครั้งแรกมีนักเรียนเพียง 19 คนมีอาคารเรียนมุงด้วยใบตองตึงเพียงหลังเดียว
 • พ.ศ. 2508 ได้เปลี่ยนเป็นชื่อจากโรงเรียนวิสามัญสันป่าตองเป็นชื่อโรงเรียนบ้านเปียงพิทยาคม และได้ย้ายไปสังกัดกรมสามัญศึกษา
 • พ.ศ. 2510 เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นและสถานที่บริเวณคับแคบ กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้ย้ายไปทำการสอน ณ ที่ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 134 บ้านศาลา หมู่ 11 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในเนื้อที่ 521 ไร่
 • พ.ศ. 2517 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบ้านเปียงพิทยาคมเป็นชื่อโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ต่อมามีส่วนราชการมาขอใช้ที่ดินจำนวนหนึ่ง ซึ่งทำให้ปัจจุบันพื้นที่โรงเรียนเหลือเพียง 225 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา
 • พ.ศ. 2535 ได้เข้าโครงการขยายโอกาสเพื่อการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ค.อมต.ส.ศ.) รุ่นที่ 6
 • พ.ศ. 2546 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมถูกเรียกร้องที่ดินของโรงเรียนจัดสร้างโครงการบ้านเอื้ออาทรจากกรมธนารักษ์
 • พ.ศ. 2549 ได้รับรางวัลสถานศึกษา โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2549
   
  ภาพถ่ายมุมสูงโรงเรียน
 • พ.ศ. 2553 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนยอดนิยมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานที่คัดเลือกทั่วประเทศ
 • พ.ศ. 2553 Word Class Standard School ปีที่ครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาโรงเรียน
 • พ.ศ. 2555 โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม โดย สมศ. ได้ในระดับคุณภาพ ดีมาก
 • พ.ศ. 2556 ได้รับรางวัลสถานศึกษา โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2556

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ : ติดกับที่ดินประชาชน บ้านศาลา หมู่ 11 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • ทิศตะวันออก : ติดกับศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดเชียงใหม่
 • ทิศตะวันตก : ติดกับโรงเรียนสันป่าตองศึกษา(วัดศรีปันเงิน) และศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่
 • ทิศใต้ : ติดกับเขตตำบลบ้านกลาง ได้แก่ที่ทำการเกษตรอำเภอสันป่าตอง, กรมที่ดินอำเภอสันป่าตอง, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
 

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม มีผู้บริหารทั้งหมด 14 คน ดังต่อไปนี้[4]

ที่ ชื่อ ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายเอนก พุทธศิริ ครูใหญ่ พ.ศ. 2503-2509
2 นายองอาจ โฆษชุณหนันท์ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2509-2517
3 นายวิฑูรย์ ญาณสมเด็จ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2517-2518
4 นายประสิทธิ์ แสนไชย ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2518-2524
5 นายสมบูรณ์ สิตานนท์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2524-2531
6 นางพิวัลย์ วิบุลสันติ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2531-2535
7 นายณรงค์ บำรุงศรี ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2535-2543
8 นายเขียน แสงหนุ่ม ผู้อำนวยการ ระดับ 9 พ.ศ. 2543-2547
9 ดร.มานิตย์ ศรีพิทักษ์ ผู้อำนวยการ ระดับ 9 พ.ศ. 2547-2550
10 นายเสรี สุวรรณเพชร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2550-2552
11 นายบุญส่ง สมมิตร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2552-2554
12 นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ(ระดับ 9) พ.ศ. 2554-2557
13 นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการชำนาญการ พ.ศ. 2557-2559
14 นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ พ.ศ. 2560- ปัจจุบัน

อาคารเรียน สถานที่และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

อาคารเรียนหลัก

อาคาร[5] คำอธิบาย รูปภาพ
อาคาร 1 เทอดพิทยา หมวดคณิตศาสตร์  
อาคาร 2 จริยานุสรณ์ หมวดภาษาต่างประเทศที่ 2 หมวดวิชาสุขศึกษา และห้องศูนย์อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
อาคาร 3 อมรพลา หมวดภาษาไทยและศูนย์แนะแนวโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม  
อาคาร 4 หัถพิพิธ หมวดสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ และศูนย์อาเซียนศึกษา  
อาคาร 5 นิมิตกสิกรรม หมวดวิทยาศาสตร์ และห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ  
อาคาร 6 อาคาร เกษตร-ศิลป์ หมวดศิลปะและห้องชุมนุมต้นกล้า ก้าวกล้าสันป่าตอง
อาคาร 7 คุรุธรรมวิเทศ หมวดภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  
อาคาร 92 ปี คุณพ่อโต ศูนย์กลางการติดต่อราชการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมและอาคารเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ  
อาคารอาคารสุริยารังสรรค์(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) หมวดการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี(งานหัตถกรรม) และห้องชมรมและศูนย์เพื่อนใจ ทูบีนัมเบอร์วัน  
อาคาร ฝ5 หมวดวิชาศิลปะศึกษา(ดนตรีไทยและนาฏศิลป์) หมวดศิลปะ(วิชาดนตรีไทยและนาฏศิลป์)  
อาคาร ฝ3 เขียนแบบและไฟฟ้า หมวดการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี(เขียนแบบและไฟฟ้า)  
อาคารเรียนดนตรีสากล หมวดศิลปะ (วิชาดนตรีสากล)

อาคารเรียนเอนกประสงค์

อาคาร คำอธิบาย รูป
อาคารประชุมเอนกประสงค์ปรับอากาศ หอประชุมเอนกประสงค์ของโรงเรียน
ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสันป่าตอง (โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม) เรือนไม้ทรงล้านนาศูนย์วัฒนธรรมของอำเภอสันป่าตอง  
ศูนย์อาหารโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อาคารแก้วกัลยาและเรือนราชพฤกษ์ โรงอาหารโรงเรียน  
อาคารรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย หมวดวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  
อาคารศาลาธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติฯ (จัดสร้างโดยมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2551) ศาลาธรรม หน้าอาคาร 4  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โรงยิม สนามวอลเลย์บอล และที่ทำการคณะสีโรงเรียน  

สถานที่ สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่สำคัญ

สิ่งก่อสร้าง/สถานที่ อธิบาย รูป
พระพุทธรัตนมงคลเมธี พระพุทธรูป(ปางลีลา)ประจำโรงเรียน ประดิษฐาน ณ หน้าโรงเรียน
 
พระพุทธสันติมงคล พระพุทธรูป(ปางมารวิชัย)ประจำโรงเรียน ประดิษฐาน ณ หน้าอาคาร 92 ปี คุณพ่อโต
 
พระพุทธสิริโลกนาถสันป่าตอง พระพุทธรูป(ปางมารวิชัย) ประดิษฐาน ณ หน้าเสาธง  
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ ด้านหลังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่มีชื่อเสียง

 • เทอดไท ชัยนิยม (มานิตย์) นักร้องและศิลปินล้านนา
 • นายสุริยนต์ ปันทะนะ สมาชิกอบจ.เชียงใหม่ ศิษย์เก่าสว. รุ่น 32/35
 • นางสาวอรวี สิโรรส ยุวทูตกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 24 (Universiade Ambassador) ศิษย์เก่าสว. รุ่น 45/48
 • นางสาวพัชนิดา ไชยยาศรี (โบว์จ๋า)[6] ผู้เข้ารอบ 44 คนสุดท้าย มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2008[7] และรองชนะเลิศอันดับ 3 นางสาวเชียงใหม่ ปี 2549
 • นางสาวอมรรัตน์ ปัญญา (ขวัญข้าว) นางงามบุปผาชาติ จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2549
 • ดร.เครือวัลย์ จันทร์แก้ว อาจารย์ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศิษย์เก่ารุ่น 33/36
 • นายแพทย์จรัส สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • สิบเอกกมล ประเสริฐ นักกีฬาทีมชาติไทย ประเภทกีฬาชินลง เนปิดอว์เกมส์ คว้า 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน เหรียญทองซีเกมส์ จากการแข่งขันที่ประเทศสิงคโปร์
 • อบเชย เวียงพิงค์ (อบเชย ศรีสุข) นักร้องหญิง บทเพลงปี๋ใหม่เมือง อัลบั้มแอ่วเมืองเหนือ[8]
 • น.ส.กานต์ธิดา หนูรุ่น นักกีฬาเรือพายเยาวชนทีมชาติไทย

การแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับประเทศ[9]

 • โครงการเยาวชนพลยุติธรรม ช่วงชั้น4(มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ปีการศึกษา 2549 โครงการพูดเพื่อชาติ[10]
 • โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2549
 • โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2556

รางวัลที่ได้รับ[11]

 • ชนะเลิศการประกวด ดนตรีพื้นบ้านล้านนาประเภทเยาวชน งานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพของกองทัพภาคที่ 3 และโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา มช. (พ.ศ. 2547)[12]
 • ชนะเลิศการจัดนิทรรศการรณรงค์ “ชวนคนรักมาเลิกเหล้า” โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่ (พ.ศ. 2553)[13]
 • ชนะเลิศ อย.น้อย ดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2548 กลุ่มโรงเรียนในเขตตรวจราชการ เขต 1[14]
 • ได้รับโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ พุทธศักราช 2549
 • ชนะเลิศ การประกวดสุดยอดส้วมโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการประเมินส้วมสุขสันต์โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 • รองชนะเลิศ ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555
 • ได้รับรางวัล โครงงาน อย.น้อย เพื่อแก้ไขปัญสุขภาพโรงเรียนดีเด่น จากกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2556
 • รองชนะเลิศอันดับสอง สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านการบริหารจัดการ ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2556
 • ได้รีบการรับรอง สุดยอดส้วมสุขสันต์ จากกรมอนามัย ปี พ.ศ. 2556
 • ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ยุว.อสคบ. มนุษย์สัมพันธ์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2556
 • ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ได้รับการรับรองโรงเรียนมาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ปี พ.ศ. 2553
 • ได้รับโล่เกียรติคุณรางวัล ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตัวอย่าง ประจำปี พ.ศ. 2554
 • รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานโรงเรียนเครือข่าย อย.น้อย ปีพ.ศ. 2556
 • ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคโรงเรียน ได้รับการยกย่อง การทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ที่มีผลงานดีเด่น ปี พ.ศ. 2556
 • ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคโรงเรียน ได้รับการเชิดชูเกียรติจากสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่า ได้รับการคัดเลือกเป็นชมรมผู้บริโภคดีเด่น ปี พ.ศ. 2556
 • ชมรมต้นกล้าก้าวกล้าสันป่าตอง โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ได้รับรางวัลเชิดเกียรติยศ ในฐานะกลุ่มพลังเครือข่ายผู้นำเยาวชนกล้าแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2554
 • ชมรมต้นกล้าก้าวกล้าสันป่าตอง โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ได้รับรางวัลเชิดเกียรติยศ ในฐานะกลุ่มพลังเครือข่ายผู้นำเยาวชนกล้าแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2553
 • โรงเรียนได้รับรางวัลยอดเยี่ยม การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง จากสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ปี พ.ศ. 2554
 • โรงเรียนได้รับรางวัล ห้องสมุด(ขนาดใหญ่) ดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2555
 • โรงเรียนได้รับรางวัลต้นแบบเหรียญทอง การประกวดกิจกรรมสร้างค่านิยมใหม่ เยาวชนร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด จาก ม.มหิดล ปี พ.ศ. 2555
 • โรงเรียนได้รับรางวัล โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2556
 • ได้รับรางวัล โรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2555 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ บริษัท นามีบุ๊ค
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 และธนาคารออมสิน
 • รับรางวัล โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2556 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
 • ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส "สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดี" จากศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม(พ.ศ. 2554 - 2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
 • ได้รับโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ พุทธศักราช 2556
 • ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards ของกระทรวงพลังงานประเภทสถานศึกษา ดีเด่น ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และพลังงานทดแทน ปี พ.ศ. 2561
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดฟ้อนเล็บระดับมัธยมศึกษาในกิจกรรมของเทศกาล Chiang Mai Blooms หรือเทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนเยาวชนเชียงใหม่ฟ้อนเล็บในพิธีปล่อยขบวนรถบุปผชาติในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562[15]

แผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เป็นห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในการดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอีก 4 ห้องเรียนเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ปกติ เน้นการเรียนการสอนในการปฏิบัติจริงตามหลักทฤษฎี การเรียนการสอนตามเนื้อหาหลักสูตรที่เน้นวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เป็นหลัก
 • คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ เน้นการเรียนในด้านภาษาอังกฤษ และการคิดคำนวณทางด้านคณิตศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส เน้นการเรียนภาษา วัฒนธรรมประเทศ และการสื่อสารกับเจ้าของภาษาโดยตรง
 • ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น เน้นการเรียนภาษา วัฒนธรรมประเทศ และการสื่อสารกับเจ้าของภาษาโดยตรง
 • ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน เน้นการเรียนภาษา วัฒนธรรมประเทศ และการสื่อสารกับเจ้าของภาษาโดยตรง
 • ภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี เน้นการเรียนภาษา วัฒนธรรมประเทศ และการสื่อสารกับเจ้าของภาษาโดยตรง
 • ภาษาอังกฤษ-สังคมศึกษา เน้นการเรียนครบทั้งสาระของหมวดสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์

อ้างอิง

แหล่งข้อมูลอื่น


โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
โรงเร, ยนส, นป, าตองว, ทยาคม, เป, นโรงเร, ยนร, ฐบาล, ประเภทโรงเร, ยนม, ธยมศ, กษาขนาดใหญ, และเป, นโรงเร, ยนม, ธยมศ, กษาแห, งแรกของอำเภอส, นป, าตอง, งอย, รอบนอกอำเภอเม, องเช, ยงใหม, กล, มดอยส, พพ, ญญ, สถ, กเร, ยนส, งส, ดท, งหมด, 2553, กเร, ยนท, งส, คน, งก, ดสำน,. orngeriynsnpatxngwithyakhm epnorngeriynrthbal praephthorngeriynmthymsuksakhnadihy aelaepnorngeriynmthymsuksaaehngaerkkhxngxaephxsnpatxng tngxyurxbnxkxaephxemuxngechiyngihm klumdxysphphyyu misthitinkeriynsungsudthnghmd pi 2553 minkeriynthngsin 2 937 khn sngkdsanknganekhtphunthikarsuksamthymsuksa ekht 34 echiyngihm aemhxngsxn tngxyuelkhthi 134 thnnoythathikar hmu 11 tablyuhwa xaephxsnpatxng cnghwdechiyngihm 50120 mikhnadphunthithnghmd 225 ir 1 ngan 30 tarangwaorngeriynsnpatxngwithyakhmthitng134 thnnoythathikar hmu 11 tablyuhwaxaephxsnpatxng cnghwdechiyngihm 50120khxmulpraephthrthbal orngeriynmthymsuksakhnadihysinaengin ephlngmarch s w phasaithy aela SVK Spirit phasaxngkvs ewbistwww svk ac th enuxha 1 prawti 1 1 karphthna 1 2 ehtukarn 2 xanaekht 3 thaeniybphubriharorngeriyn 4 xakhareriyn sthanthiaelasingkxsrangxun 4 1 xakhareriynhlk 4 2 xakhareriynexnkprasngkh 4 3 sthanthi singkxsrangxun thisakhy 5 sisyekaaelasisypccubnthimichuxesiyng 6 karaekhngkhnradbphumiphakhaelaradbpraeths 9 6 1 rangwlthiidrb 11 7 aephnkareriyninradbchnmthymsuksatxnplay 8 xangxing 9 aehlngkhxmulxunprawti aekikhorngeriynsnpatxngwithyakhm kxtngemuxwnthi 14 krkdakhm ph s 2503 edimchuxorngeriynwisamysnpatxng sngkdkrmwisamysuksa tngxyuinekhtthxngthibanepiyng hmuthi 13 tablbanaem xaephxsnpatxng cnghwdechiyngihm inenuxthi 13 ir 40 tarangwa epidthakareriyninradbchnmthymsuksapithi 1 m 1 khrngaerkminkeriynephiyng 19 khn mixakhareriynmungibphlwngephiynghlngediyw txmainpi ph s 2506 idepliynchuxepn orngeriynbanepiyngphithyakhm aelaidyayipsngkdkrmwisamysuksa aelainpi ph s 2510 orngeriynidekhaokhrngkarphthnaorngeriynmthymchnbth enuxngcakcanwnnkeriynephimkhunepncanwnmak aelabriewnkhbaekhb krmsamyidxnumtiihyayipthakarsxn n sthanthipccubn khuxelkhthi 134 hmuthi 11 bansala tablyuhwa xaephxsnpatxng cnghwdechiyngihm inenuxthi 521 ir tngaetpi ph s 2517 idepliynchuxepn orngeriynsnpatxngwithyakhm txma r ph ch idkhxyumichphunthikhxngorngeriynswnhnungkhngehluxphunthiswnthiichxyupccubn 225 ir 1 ngan 30 tarangwa 1 phaphthayorngeriyninxdit karphthna aekikh danhnaorngeriyninpccubn orngeriynphthnaskyphaphkhxngnkeriyntngaetpi ph s 2549 cnthaihorngeriynsnpatxngwithyakhm michuxesiyngcnthaihorngeriyninaethbxaephxrxbnxkxyangsnpatxngwithyakhmepnthiruck cakthinkeriynsamarthsxbekhaokhwtaphthnaphakhehnuxkhxngmhawithyalyechiyngihm idephimkhunepncanwnmakthukpiaelatidladborngeriynthimiepxresntinkarsxbekhaokhwtamhawithyalyechiyngihm 20 xndborngeriyninphakhehnux 2 aelainwnthi 14 krkdakhm ph s 2553 khrbrxbaehngkarsthapna 50 pi sthanthiinorngeriynsnpatxngwithyakhm yngepnsunyklanginkarcdnganaelakickrrmtangkhxngsanknganekhtphunthikarsuksaechiyngihmekht 34 aelaxngkhkrtang echn karprasrykhxngphrrkhithyrkithy ody ph t th thksin chinwtr xditnaykrthmntri nganaexwsnpatxngkhrngthi 2 nganwnwichakarekhtaelasnamsxbsthabnthdsxbthangkarsuksaaehngchati xngkhkarmhachn 3 epnsthanthicdnganokhrngkar TO BE NUMBER ONE inworkasthithulkrahmxmhyingxublrtnrachkyya siriwthnaphrrnwdi esdceyiymsmachik thrngtidtamkardaeninnganokhrngkarkhxngcnghwdechiyngihmaelathrngepidchmrm TO BE NUMBER ONE aelasunyephuxnic TO BE NUMBER ONE khxngorngeriynsnpatxngwithyakhm ehtukarn aekikh ph s 2503 kxtngorngeriynemuxwnthi 14 krkdakhm edimchuxorngeriynwisamysnpatxng sngkdkrmsamysuksa tngxyuinekhtphunthibanepiyng hmu 13 tablbanaem xaephxsnpatxng cnghwdechiyngihm enuxthi 13 ir 40 tarangwa epidthakarsxninradbmthymsuksapithi 1 khrngaerkminkeriynephiyng 19 khnmixakhareriynmungdwyibtxngtungephiynghlngediyw ph s 2508 idepliynepnchuxcakorngeriynwisamysnpatxngepnchuxorngeriynbanepiyngphithyakhm aelaidyayipsngkdkrmsamysuksa ph s 2510 enuxngcakmicanwnnkeriynephimkhunaelasthanthibriewnkhbaekhb krmsamysuksaidxnumtiihyayipthakarsxn n thipccubntngxyuelkhthi 134 bansala hmu 11 tablyuhwa xaephxsnpatxng cnghwdechiyngihm inenuxthi 521 ir ph s 2517 idepliynchuxcakorngeriynbanepiyngphithyakhmepnchuxorngeriynsnpatxngwithyakhm txmamiswnrachkarmakhxichthidincanwnhnung sungthaihpccubnphunthiorngeriynehluxephiyng 225 ir 1 ngan 30 tarangwa ph s 2535 idekhaokhrngkarkhyayoxkasephuxkarsuksa radbmthymsuksatxntn kh xmt s s runthi 6 ph s 2546 orngeriynsnpatxngwithyakhmthukeriykrxngthidinkhxngorngeriyncdsrangokhrngkarbanexuxxathrcakkrmthnarks ph s 2549 idrbrangwlsthansuksa orngeriynrangwlphrarachthan radbmthymsuksakhnadihy pracapikarsuksa 2549 phaphthaymumsungorngeriyn ph s 2553 orngeriynsnpatxngwithyakhm idrbkhdeluxkepnorngeriynyxdniymkhxngsanknganekhtphunthikarsuksakhnphunthanthikhdeluxkthwpraeths ph s 2553 Word Class Standard School pithikhrbrxb 50 piaehngkarsthapnaorngeriyn ph s 2555 orngeriynphankarpraeminkhunphaphphaynxkrxbthisam ody sms idinradbkhunphaph dimak ph s 2556 idrbrangwlsthansuksa orngeriynrangwlphrarachthan radbmthymsuksakhnadihy pracapikarsuksa 2556xanaekht aekikhthisehnux tidkbthidinprachachn bansala hmu 11 tablyuhwa xaephxsnpatxng cnghwdechiyngihm thistawnxxk tidkbsunykarthxngethiyw kilaaelannthnakarcnghwdechiyngihm thistawntk tidkborngeriynsnpatxngsuksa wdsripnengin aelasunywicyaelabarungphnthustwechiyngihm thisit tidkbekhttablbanklang idaekthithakarekstrxaephxsnpatxng krmthidinxaephxsnpatxng withyalyekstraelaethkhonolyiechiyngihm thaeniybphubriharorngeriyn aekikhnbtngaetkxtngorngeriyncnthungpccubn orngeriynsnpatxngwithyakhm miphubriharthnghmd 14 khn dngtxipni 4 thi chux taaehnng pithidarngtaaehnng1 nayexnk phuththsiri khruihy ph s 2503 25092 nayxngxac okhschunhnnth xacaryihy ph s 2509 25173 naywithury yansmedc xacaryihy ph s 2517 25184 nayprasiththi aesnichy phuxanwykar ph s 2518 25245 naysmburn sitannth phuxanwykar ph s 2524 25316 nangphiwly wibulsnti phuxanwykar ph s 2531 25357 naynrngkh barungsri phuxanwykar ph s 2535 25438 nayekhiyn aesnghnum phuxanwykar radb 9 ph s 2543 25479 dr manity sriphithks phuxanwykar radb 9 ph s 2547 255010 nayesri suwrrnephchr phuxanwykar ph s 2550 255211 naybuysng smmitr phuxanwykar ph s 2552 255412 naybuyesriy suriya phuxanwykarechiywchay radb 9 ph s 2554 255713 naysuphl prasansri phuxanwykarchanaykar ph s 2557 255914 nayeciymphdl ichyyalksn phuxanwykarchanaykarphiess ph s 2560 pccubnxakhareriyn sthanthiaelasingkxsrangxun aekikhxakhareriynhlk aekikh xakhar 5 khaxthibay rupphaphxakhar 1 ethxdphithya hmwdkhnitsastr xakhar 2 criyanusrn hmwdphasatangpraethsthi 2 hmwdwichasukhsuksa aelahxngsunyxnurksphlngnganaelasingaewdlxm xakhar 3 xmrphla hmwdphasaithyaelasunyaenaaenworngeriynsnpatxngwithyakhm xakhar 4 hthphiphith hmwdsngkhmsuksa sasnaaelawthnthrrm hxngsmudechlimphraekiyrti aelasunyxaesiynsuksa xakhar 5 nimitksikrrm hmwdwithyasastr aelahxngsmudechlimphraekiyrti xakhar 6 xakhar ekstr silp hmwdsilpaaelahxngchumnumtnkla kawklasnpatxngxakhar 7 khuruthrrmwieths hmwdphasatangpraeths phasaxngkvs xakhar 92 pi khunphxot sunyklangkartidtxrachkarorngeriynsnpatxngwithyakhmaelaxakhareriynethkhonolyisarsneths xakharxakharsuriyarngsrrkh withyasastraelaethkhonolyikarxahar hmwdkarnganphunthanxachiphaelaethkhonolyi nganhtthkrrm aelahxngchmrmaelasunyephuxnic thubinmebxrwn xakhar f5 hmwdwichasilpasuksa dntriithyaelanatsilp hmwdsilpa wichadntriithyaelanatsilp xakhar f3 ekhiynaebbaelaiffa hmwdkarnganphunthanxachiphaelaethkhonolyi ekhiynaebbaelaiffa xakhareriyndntrisakl hmwdsilpa wichadntrisakl xakhareriynexnkprasngkh aekikh xakhar khaxthibay rupxakharprachumexnkprasngkhprbxakas hxprachumexnkprasngkhkhxngorngeriynsunywthnthrrmxaephxsnpatxng orngeriynsnpatxngwithyakhm eruxnimthrnglannasunywthnthrrmkhxngxaephxsnpatxng sunyxaharorngeriynsnpatxngwithyakhm xakharaekwklyaaelaeruxnrachphvks orngxaharorngeriyn xakharruaeph ruchna ruxphy hmwdwichasukhsuksaaelaphlsuksa xakharsalathrrmsthanechlimphraekiyrti cdsrangodymulnithiphrabrmthatudxysuethph emuxwnthi 14 krkdakhm ph s 2551 salathrrm hnaxakhar 4 xakharechlimphraekiyrti 84 phrrsa orngyim snamwxlelybxl aelathithakarkhnasiorngeriyn sthanthi singkxsrangxun thisakhy aekikh singkxsrang sthanthi xthibay rupphraphuththrtnmngkhlemthi phraphuththrup panglila pracaorngeriyn pradisthan n hnaorngeriyn phraphuththsntimngkhl phraphuththrup pangmarwichy pracaorngeriyn pradisthan n hnaxakhar 92 pi khunphxot phraphuththsiriolknathsnpatxng phraphuththrup pangmarwichy pradisthan n hnaesathng ecdiyphrabrmsaririkthatu ecdiyphrabrmsaririkthatu pradisthan n danhlngxakharechlimphraekiyrti 84 phrrsa sisyekaaelasisypccubnthimichuxesiyng aekikhethxdith chyniym manity nkrxngaelasilpinlanna naysuriynt pnthana smachikxbc echiyngihm sisyekasw run 32 35 nangsawxrwi siorrs yuwthutkilamhawithyalyolkvdurxn khrngthi 24 Universiade Ambassador sisyekasw run 45 48 nangsawphchnida ichyyasri obwca 6 phuekharxb 44 khnsudthay misithyaelndyuniewirs 2008 7 aelarxngchnaelisxndb 3 nangsawechiyngihm pi 2549 nangsawxmrrtn pyya khwykhaw nangngambupphachati c echiyngihm pracapi 2549 dr ekhruxwly cnthraekw xacaryphakhwichathrniwithya khnawithyasastr culalngkrnmhawithyaly sisyekarun 33 36 nayaephthycrs singhaekw phuxanwykarorngphyabalsarphi cnghwdechiyngihm sibexkkml praesrith nkkilathimchatiithy praephthkilachinlng enpidxwekms khwa 1 ehriyythxng 2 ehriyyengin ehriyythxngsiekms cakkaraekhngkhnthipraethssingkhopr xbechy ewiyngphingkh xbechy srisukh nkrxnghying bthephlngpiihmemuxng xlbmaexwemuxngehnux 8 n s kantthida hnurun nkkilaeruxphayeyawchnthimchatiithykaraekhngkhnradbphumiphakhaelaradbpraeths 9 aekikhokhrngkareyawchnphlyutithrrm chwngchn4 mthymsuksapithi 4 6 rangwlchnaelisradbpraeths pikarsuksa 2549 okhrngkarphudephuxchati 10 orngeriynrangwlphrarachthan radbmthymsuksakhnadihy pracapikarsuksa 2549 orngeriynrangwlphrarachthan radbmthymsuksakhnadihy pracapikarsuksa 2556rangwlthiidrb 11 aekikh chnaeliskarprakwd dntriphunbanlannapraephtheyawchn nganokhrngkarsngesrimsilpachiphkhxngkxngthphphakhthi 3 aelaokhrngkarsngesrimsilpwthnthrrmlanna mch ph s 2547 12 chnaeliskarcdnithrrskarrnrngkh chwnkhnrkmaelikehla orngphyabalswnprung echiyngihm ph s 2553 13 chnaelis xy nxy diedn radbekhttrwcrachkar pracapi 2548 klumorngeriyninekhttrwcrachkar ekht 1 14 idrborngeriynrangwlphrarachthan praephthmthymsuksakhnadihy phuththskrach 2549 chnaelis karprakwdsudyxdswmorngeriyn radbekhtphunthikarsuksa tamokhrngkarpraeminswmsukhsntorngeriyn pracapingbpraman ph s 2557 rxngchnaelis chmrmkhumkhrxngphubriophkhthimiphlngandiedn pracapikarsuksa 2555 idrbrangwl okhrngngan xy nxy ephuxaekikhpysukhphaphorngeriyndiedn cakkrathrwngsatharnsukh pracapingbpraman 2556 rxngchnaelisxndbsxng sthansuksayxdeyiympraephthmthymsuksakhnadihy dankarbriharcdkar radbphakhehnux pracapikarsuksa 2556 idribkarrbrxng sudyxdswmsukhsnt cakkrmxnamy pi ph s 2556 idrbolprakasekiyrtikhun yuw xskhb mnusysmphnthdiedn pi ph s 2556 idrbibprakasekiyrtikhun idrbkarrbrxngorngeriynmatrthan orngeriyn xy nxy radbdieyiym pi ph s 2553 idrbolekiyrtikhunrangwl chmrmkhumkhrxngphubriophkhtwxyang pracapi ph s 2554 rangwlchnaelis karnaesnxphlnganorngeriynekhruxkhay xy nxy piph s 2556 chmrmkhumkhrxngphubriophkhorngeriyn idrbkarykyxng karthakhunpraoychnihkbsngkhmdankarkhumkhrxngphubriophkh thimiphlngandiedn pi ph s 2556 chmrmkhumkhrxngphubriophkhorngeriyn idrbkarechidchuekiyrticaksankngannaykrthmntriwa idrbkarkhdeluxkepnchmrmphubriophkhdiedn pi ph s 2556 chmrmtnklakawklasnpatxng orngeriynsnpatxngwithyakhm idrbrangwlechidekiyrtiys inthanaklumphlngekhruxkhayphunaeyawchnklaaephndin pi ph s 2554 chmrmtnklakawklasnpatxng orngeriynsnpatxngwithyakhm idrbrangwlechidekiyrtiys inthanaklumphlngekhruxkhayphunaeyawchnklaaephndin pi ph s 2553 orngeriynidrbrangwlyxdeyiym karcdkickrrmrnrngkhprachasmphntheluxktng caksankngankhnakrrmkareluxktng pi ph s 2554 orngeriynidrbrangwl hxngsmud khnadihy diedn radbphakh pracapi 2555 orngeriynidrbrangwltnaebbehriyythxng karprakwdkickrrmsrangkhaniymihm eyawchnrwmic tanphyyaesphtid cak m mhidl pi ph s 2555 orngeriynidrbrangwl orngeriynprachathipitytwxyang pracapi 2556 idrbrangwl orngeriynsngesrimkarxanyxdeyiymradbpraeths pracapi 2555 cak sankngankhnakrrmkarkarsuksakhnphunthan rwmkb bristh namibukh idrbrangwlchnaelis okhrngkarprakwdorngeriynaelankeriyndiedn dankhunthrrmaelacriythrrm radbekhtphunthikarsuksacaksanknganekhtphunthikarsuksamthymsuksaekht 34 aelathnakharxxmsin rbrangwl orngeriyndiedndankhunthrrmaelacriythrrm okhrngkarprakwdorngeriynaelankeriyndiedndankhunthrrmaelacriythrrm pracapikarsuksa 2556 caksankngankhnakrrmkarkarsuksakhunphunthan idrbrangwlesma p p s sthansuksasikhawplxdyaesphtidaelaxbaymukh radbdi caksunyxanwykarphlngaephndinexachnayaesphtid cnghwdechiyngihmrwmkbsanknganekhtphunthikarsuksamthymsuksa ekht 34 idrbkarrbrxngmatrthankarsuksa rxbsam ph s 2554 2558 caksanknganrbrxngmatrthanaelapraeminkhunphaphkarsuksa xngkhkarmhachn idrborngeriynrangwlphrarachthan praephthmthymsuksakhnadihy phuththskrach 2556 idrbrangwl Thailand Energy Awards khxngkrathrwngphlngnganpraephthsthansuksa diedn dankarxnurksphlngnganaelasingaewdlxm aelaphlngnganthdaethn pi ph s 2561 idrbrangwlchnaeliskarprakwdfxnelbradbmthymsuksainkickrrmkhxngethskal Chiang Mai Blooms hruxethskalechiyngihmebikban cnghwdechiyngihm epntwaethneyawchnechiyngihmfxnelbinphithiplxykhbwnrthbupphchatiinwnthi 2 kumphaphnth 2562 15 aephnkareriyninradbchnmthymsuksatxnplay aekikhwithyasastr khnitsastr epnhxngeriynphiesswithyasastrinkarduaelkhxngkrathrwngwithyasastraelaethkhonolyiaelaxik 4 hxngeriynepnhxngeriynwithyasastrpkti ennkareriynkarsxninkarptibticringtamhlkthvsdi kareriynkarsxntamenuxhahlksutrthiennwithyasastr aelakhnitsastrepnhlk khnitsastr phasaxngkvs ennkareriynindanphasaxngkvs aelakarkhidkhanwnthangdankhnitsastr phasaxngkvs phasafrngess ennkareriynphasa wthnthrrmpraeths aelakarsuxsarkbecakhxngphasaodytrng phasaxngkvs phasayipun ennkareriynphasa wthnthrrmpraeths aelakarsuxsarkbecakhxngphasaodytrng phasaxngkvs phasacin ennkareriynphasa wthnthrrmpraeths aelakarsuxsarkbecakhxngphasaodytrng phasaxngkvs phasaekahli ennkareriynphasa wthnthrrmpraeths aelakarsuxsarkbecakhxngphasaodytrng phasaxngkvs sngkhmsuksa ennkareriynkhrbthngsarakhxnghmwdsngkhminyukholkaphiwthnxangxing aekikh http www svk ac th index php 2011 06 29 15 51 45 1 2011 06 29 16 22 21 http www muslimthai com main 1428 content php category 110 amp id 5356 http www sanpatong info 1517 html fbclid IwAR2afDvwAvEIv5UG3AIdNjaAcy0p60i7MG7zhHliFdwcrdWuS0CFQottea0 http www svk ac th index php 2011 06 29 15 56 37 4 2013 10 21 14 41 01 https data bopp obec info emis schooldata view bobec php School ID 1050131009 amp Area CODE 101734 http www dutchiefanclub com newsdetail php id 131 http www thaimiss com newface php id N0103 http minichiangmai com 283 html http www svk ac th index php 2011 07 13 07 59 03 275 2013 10 17 08 59 20 http www powerjustice com 4 4 4 08 49 3 9 htm http www svk ac th index php 2011 07 13 07 59 03 275 2013 10 17 08 59 20 http www ist cmu ac th riseat nl 2004 03 01 php http www suanprung go th gallery 2 slide php id 820 http www fda moph go th youngfda info young48 shtm https www chiangmainews co th page archives 900503 fbclid IwAR2f0 Y7 LhVPEWLiJpraqaOxiYY2vnHCKzMvlX0U4LJKe8xPyDQzACDvCQaehlngkhxmulxun aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb orngeriynsnpatxngwithyakhm bthkhwamekiywkbsthansuksaniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title orngeriynsnpatxngwithyakhm amp oldid 9447330, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม