fbpx
วิกิพีเดีย

ไมโครมิเตอร์

ระวังสับสนกับ ไมโครเมตร

ไมโครมิเตอร์ (อังกฤษ: Micrometer) หรือไมโครมิเตอร์สกรูเกจ เป็นเครื่องมือวัดละเอียดชนิดหนึ่ง นิยมใช้ในการวัดความกว้างยาวหรือหนาของวัตถุที่มีขนาดเล็กและต้องการความละเอียด เช่นเดียวกับคาลิเปอร์ ไมโครมิเตอร์มีได้หลายลักษณะตามแต่ความต้องการใช้วัดของผู้ใช้งาน โดยมากมักเป็นปากกา หนีบวัตถุ มีสกรูขันที่ปรับตั้งความกว้างไว้ดีแล้ว นอกจากนี้ยังมีไมโครมิเตอร์ภายใน และไมโครมิเตอร์วัดความลึกอีกด้วย

การใช้งานไมโครมิเตอร์ ทำได้โดยการปรับก้ามปูวัดให้เป็นไปตามขนาดของวัตถุที่ต้องการวัด จากนั้นจึงอ่านตัวเลขบนมาตรวัดหลัก ต่อด้วยตัวเลขบนมาตรวัดรองซึ่งจะแสดงความละเอียดในหลักทศนิยม

ไมโครมิเตอร์นอกเหนือจากใช้วัดวัตถุแล้ว ยังสามารถนำไปใช้วัดขนาดปรากฏของวัตถุท้องฟ้า ซึ่งวิลเลียม กาสคอยน์ (William Gascoigne) เป็นผู้คิดค้นในปี พ.ศ. 2181

ประวัติ

 
ภาพเขียนไมโครมิเตอร์ของกาสคอยน์ วาดโดยโรเบิร์ต ฮุก

ไมโครมิเตอร์ถูกประดิษฐ์ครั้งแรกโดยวิลเลียม กาสคอยน์ นักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษ โดยดัดแปลงมาตรวัดเวอร์เนียร์ที่ทำได้เพียงขยับตามความกว้างยาวของวัตถุ ให้สามารถวัดได้ละเอียดโดยการหมุน ในครั้งนั้นไมโครมิเตอร์ถูกใช้สำหรับวัดระยะทางเชิงมุมระหว่างดาวและขนาดปรากฏของวัตถุท้องฟ้า ต่อมาเฮนรี มอดสลีย์ (Henry Maudsley) วิศวกรชาวอังกฤษได้ประดิษฐ์ไมโครมิเตอร์ตั้งโต๊ะ (bench micrometer) ซึ่งเป็นเครื่องมือรุ่นแรกที่ใช้วัดได้ผลละเอียดดีมาก จนเขาได้สมญานามว่า "รัฐมนตรียุติธรรม" (the Lord Chancellor) ในปี พ.ศ. 2387 โจเซฟ วิตเวิร์ท (Joseph Whitworth) ได้เปิดเผยการออกแบบไมโครมิเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะของเขาที่ดัดแปลงมาจากของมอดสลีย์ ในเอกสารกล่าวไว้ว่า "ไมโครมิเตอร์สร้างบนฐานเหล็กหล่อที่ทำแข็งแรง ทั้งสองด้านของฐานมีทรงกระบอกเหล็กขัดมันซึ่งสามารถขยับได้โดยการหมุนสกรู ปลายของกระบอกเหล็กส่วนที่ใช้วัดทำเป็นรูปครึ่งทรงกลม ที่สกรูมีเฟืองขัดไว้ซึ่งจะขยับทีละหนึ่งในพันนิ้ว"

ต่อมาในปี พ.ศ. 2391 ฌ็อง โลร็อง ปาลเม (Jean Laurent Palmer) ชาวกรุงปารีส คิดค้นไมโครมิเตอร์ชนิดมือถือ โดยย่อส่วนของไมโครมิเตอร์ที่ฝั่งอังกฤษได้คิดค้นขึ้น ด้วยเหตุนี้ชื่อปาลเมจึงได้เป็นชื่อเครื่องมือไมโครมิเตอร์ในฝรั่งเศส นอกเหนือจากที่เรียกกันทั่วไปว่า มิกรอแม็ทร์ (micromètre) เครื่องมือที่คิดค้นใหม่นี้ถูกนำไปผลิตขายเชิงพาณิชย์โดยบริษัทบราวน์แอนด์ชาร์ป (Brown & Sharpe) ในปี พ.ศ. 2410 นับแต่นั้นมาไมโครมิเตอร์ได้รับการพัฒนาปรับปรุงมาโดยลำดับ การปรับปรุงที่สำคัญหนึ่งในนั้นได้แก่ การเพิ่มความเที่ยงของการวัด โดยเอ็ดเวิร์ด มอร์ลีย์ (Edward Morley) นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน ซึ่งได้ปรับปรุงเครื่องมือนี้เมื่อปี พ.ศ. 2431

ชนิด

 
(บนลงล่าง) ไมโครมิเตอร์วัดภายนอก วัดภายใน และวัดความลึก

ปัจจุบันไมโครมิเตอร์มีการพัฒนาออกเป็นหลายชนิดเพื่อให้สามารถวัดวัตถุในลักษณะต่าง ๆ ตามความสะดวก จากภาพ มีไมโครมิเตอร์ทั้งหมดสามชนิดได้แก่

 • ไมโครมิเตอร์วัดภายนอก (outside micrometer) หรือไมโครมิเตอร์คาลิปเปอร์ เป็นแบบที่นิยมใช้กันมากที่สุด ลักษณะเป็นปากกาหนีบวัตถุ ใช้วัดความหนา ความกว้าง หรือเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวด ทรงกลม หรือวัตถุใด ๆ ที่ต้องการ
 • ไมโครมิเตอร์วัดภายใน (inside micrometer) ใช้วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูเปิดและท่อ
 • ไมโครมิเตอร์วัดความลึก (depth micrometer) ใช้วัดความลึกของช่องเปิด

นอกจากนี้ยังมีไมโครมิเตอร์แบบอื่นอีกหลายชนิด ซึ่งก็ล้วนแต่ดัดแปลงจากไมโครมิเตอร์ทั้งสามแบบตามที่กล่าวมาแล้ว ตัวอย่างเช่น ไมโครมิเตอร์วัดความหนาผนังท่อ ก็อาจปรับให้ส่วนนิ่งของปากกาเป็นทรงกลมโค้งสอดรับกับตัวท่อ หรือหากต้องการวัดความลึกของร่อง หัววัดอาจทำเป็นทรงเข็มแหลม เป็นต้น

หลักการทำงาน

 
ภาพขยายของไมโครมิเตอร์ซึ่งใช้วัดวัตถุกว้าง 4.14 mm

โดยทั่วไปไมโครมิเตอร์มีสองส่วน ได้แก่ สเกลหลัก อยู่ติดกับปากกา บอกถึงระยะอย่างคร่าว ซึ่งจะต้องไปประกอบกับค่าที่อ่านได้จากสเกลหมุน ไมโครมิเตอร์ทำงานโดยใช้หลักของสกรูเปลี่ยนระยะ (differential screw) ซึ่งประกอบด้วยสกรูสองชุดต่างขนาดเชื่อมติดกันในลักษณะที่เมื่อสกรูอันหนึ่งขยับ อีกอันต้องขยับตาม เมื่อสกรูส่วนที่ติดปากกาหมุน ก็จะทำให้สกรูอีกอันขยับตาม สกรูส่วนที่ติดปากกามักมีขนาดเล็ก ส่วนที่ติดสเกลมักมีขนาดใหญ่ ทำให้สามารถขยายระยะทางตามเกลียวของสกรูอันเล็กให้ไกลขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดความยาวได้

ไมโครมิเตอร์ทำงานโดยใช้หลักการของสกรู ซึ่งเป็นเครื่องมือกลอย่างง่ายที่ย่อระยะทางยาวไว้บนตัวเกลียวของสกรู การขันสกรูให้ขยับออกหรือเข้าเพียงระยะทางสั้น ๆ ย่อมหมายถึงระยะทางบนเกลียวได้เคลื่อนที่ไปมาก ระยะทางที่เคลื่อนได้บนเกลียวนี้ สามารถนำไปขยายให้เป็นค่าความยาวที่อ่านได้โดยอาศัยหลักการของสกรูเปลี่ยนระยะ (differential screw) ซึ่งเป็นสกรูสองชุดเชื่อมต่อกันแน่นด้วยตัวยึด เมื่อสกรูตัวแรกเลื่อน สกรูตัวหลังจะเลื่อนด้วยระยะทางเท่ากับสกรูตัวแรก แต่อาจมีระยะทางตามเกลียวสูงหรือต่ำกว่าก็ได้ โดยมากมักจะให้สกรูตัวแรก คือตัวที่ต่อกับปากกามีขนาดเล็กกว่าสกรูตัวหลังที่ต่อกับมาตรวัด

ไมโครมิเตอร์บางชนิดต่อสกรูวัดเข้ากับตัวต้านทานปรับค่าได้ ซึ่งความต้านทานที่ได้สามารถนำไปคำนวณเป็นความกว้างของวัตถุด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ดูเพิ่ม

 • มาตรแวร์นีเย (Vernier scale) หรือที่รู้จักกันในชื่อมาตรวัดเวอร์เนียร์/เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์/เวอร์เนียร์

หมายเหตุ

 1. สกรูเปลี่ยนระยะมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อผ่อนแรงในการหมุนสกรู โดยให้สกรูอันใหญ่อยู่ด้านที่ติดมือหมุน เมื่อหมุนสกรูอันใหญ่จะได้ระยะทางตามเกลียวมากกว่าสกรูอันเล็ก ทำให้ออกแรงน้อยลงเพื่อให้ได้งานเท่ากับที่สกรูอันเล็กทำ

อ้างอิง

 1. * Encyclopedia Amna (1988) "Micrometer" Encyclopedia Americana 19: 500 ISBN 0-7172-0119-8 (set)
 2. "Whitworth's workshop micrometer", The Practical Mechanic and Engineer's magazine, Nov 1844, pp43-44
 3. Roe 1916:212.
 4. Roe 1916:210-213, 215.

เอกสารอื่น

 • Roe, Joseph Wickham (1916), English and American Tool Builders, New Haven, Connecticut: Yale University Press, LCCN 16011753. Reprinted by McGraw-Hill, New York and London, 1926 (LCCN 27024075-{{{3}}}); and by Lindsay Publications, Inc., Bradley, Illinois, (ISBN 978-0-917914-73-7).
 • ISO 3611: "Geometrical product specifications (GPS). Dimensional measuring equipment. Micrometers for external measurements. Design and metrological characteristics" (2010)
 • BS 870: "Specification for external micrometers" (2008)
 • BS 959: "Specification for internal micrometers (including stick micrometers)" (2008)
 • BS 6468: "Specification for depth micrometers" (2008)

ไมโครม, เตอร, ระว, งส, บสนก, ไมโครเมตร, งกฤษ, micrometer, หร, อสกร, เกจ, เป, นเคร, องม, อว, ดละเอ, ยดชน, ดหน, ยมใช, ในการว, ดความกว, างยาวหร, อหนาของว, ตถ, ขนาดเล, กและต, องการความละเอ, ยด, เช, นเด, ยวก, บคาล, เปอร, ได, หลายล, กษณะตามแต, ความต, องการใช, ดของผ,. rawngsbsnkb imokhremtr imokhrmietxr xngkvs Micrometer hruximokhrmietxrskruekc epnekhruxngmuxwdlaexiydchnidhnung niymichinkarwdkhwamkwangyawhruxhnakhxngwtthuthimikhnadelkaelatxngkarkhwamlaexiyd 1 echnediywkbkhaliepxr imokhrmietxrmiidhlaylksnatamaetkhwamtxngkarichwdkhxngphuichngan odymakmkepnpakka hnibwtthu miskrukhnthiprbtngkhwamkwangiwdiaelw nxkcakniyngmiimokhrmietxrphayin aelaimokhrmietxrwdkhwamlukxikdwykarichnganimokhrmietxr thaidodykarprbkampuwdihepniptamkhnadkhxngwtthuthitxngkarwd caknncungxantwelkhbnmatrwdhlk txdwytwelkhbnmatrwdrxngsungcaaesdngkhwamlaexiydinhlkthsniymimokhrmietxrnxkehnuxcakichwdwtthuaelw yngsamarthnaipichwdkhnadpraktkhxngwtthuthxngfa sungwileliym kaskhxyn William Gascoigne epnphukhidkhninpi ph s 2181 enuxha 1 prawti 2 chnid 3 hlkkarthangan 4 duephim 5 hmayehtu 6 xangxing 6 1 exksarxunprawti aekikh phaphekhiynimokhrmietxrkhxngkaskhxyn wadodyorebirt huk imokhrmietxrthukpradisthkhrngaerkodywileliym kaskhxyn nkdarasastrchawxngkvs odyddaeplngmatrwdewxreniyrthithaidephiyngkhybtamkhwamkwangyawkhxngwtthu ihsamarthwdidlaexiydodykarhmun inkhrngnnimokhrmietxrthukichsahrbwdrayathangechingmumrahwangdawaelakhnadpraktkhxngwtthuthxngfa txmaehnri mxdsliy Henry Maudsley wiswkrchawxngkvsidpradisthimokhrmietxrtngota bench micrometer sungepnekhruxngmuxrunaerkthiichwdidphllaexiyddimak cnekhaidsmyanamwa rthmntriyutithrrm the Lord Chancellor inpi ph s 2387 ocesf witewirth Joseph Whitworth idepidephykarxxkaebbimokhrmietxrchnidtngotakhxngekhathiddaeplngmacakkhxngmxdsliy inexksarklawiwwa imokhrmietxrsrangbnthanehlkhlxthithaaekhngaerng thngsxngdankhxngthanmithrngkrabxkehlkkhdmnsungsamarthkhybidodykarhmunskru playkhxngkrabxkehlkswnthiichwdthaepnrupkhrungthrngklm thiskrumiefuxngkhdiwsungcakhybthilahnunginphnniw 2 txmainpi ph s 2391 chxng olrxng palem Jean Laurent Palmer chawkrungparis khidkhnimokhrmietxrchnidmuxthux odyyxswnkhxngimokhrmietxrthifngxngkvsidkhidkhnkhun 3 dwyehtunichuxpalemcungidepnchuxekhruxngmuximokhrmietxrinfrngess nxkehnuxcakthieriykknthwipwa mikrxaemthr micrometre ekhruxngmuxthikhidkhnihmnithuknaipphlitkhayechingphanichyodybristhbrawnaexndcharp Brown amp Sharpe inpi ph s 2410 4 nbaetnnmaimokhrmietxridrbkarphthnaprbprungmaodyladb karprbprungthisakhyhnunginnnidaek karephimkhwamethiyngkhxngkarwd odyexdewird mxrliy Edward Morley nkwithyasastrchawxemrikn sungidprbprungekhruxngmuxniemuxpi ph s 2431chnid aekikh bnlnglang imokhrmietxrwdphaynxk wdphayin aelawdkhwamluk pccubnimokhrmietxrmikarphthnaxxkepnhlaychnidephuxihsamarthwdwtthuinlksnatang tamkhwamsadwk cakphaph miimokhrmietxrthnghmdsamchnididaek imokhrmietxrwdphaynxk outside micrometer hruximokhrmietxrkhalipepxr epnaebbthiniymichknmakthisud lksnaepnpakkahnibwtthu ichwdkhwamhna khwamkwang hruxesnphansunyklangkhxngesnlwd thrngklm hruxwtthuid thitxngkar imokhrmietxrwdphayin inside micrometer ichwdesnphansunyklangkhxngruepidaelathx imokhrmietxrwdkhwamluk depth micrometer ichwdkhwamlukkhxngchxngepidnxkcakniyngmiimokhrmietxraebbxunxikhlaychnid sungklwnaetddaeplngcakimokhrmietxrthngsamaebbtamthiklawmaaelw twxyangechn imokhrmietxrwdkhwamhnaphnngthx kxacprbihswnningkhxngpakkaepnthrngklmokhngsxdrbkbtwthx hruxhaktxngkarwdkhwamlukkhxngrxng hwwdxacthaepnthrngekhmaehlm epntnhlkkarthangan aekikh phaphkhyaykhxngimokhrmietxrsungichwdwtthukwang 4 14 mm odythwipimokhrmietxrmisxngswn idaek seklhlk xyutidkbpakka bxkthungrayaxyangkhraw sungcatxngipprakxbkbkhathixanidcakseklhmun imokhrmietxrthanganodyichhlkkhxngskruepliynraya m 1 differential screw sungprakxbdwyskrusxngchudtangkhnadechuxmtidkninlksnathiemuxskruxnhnungkhyb xikxntxngkhybtam emuxskruswnthitidpakkahmun kcathaihskruxikxnkhybtam skruswnthitidpakkamkmikhnadelk swnthitidseklmkmikhnadihy thaihsamarthkhyayrayathangtamekliywkhxngskruxnelkihiklkhun ephuxwtthuprasngkhinkarwdkhwamyawidimokhrmietxrthanganodyichhlkkarkhxngskru sungepnekhruxngmuxklxyangngaythiyxrayathangyawiwbntwekliywkhxngskru karkhnskruihkhybxxkhruxekhaephiyngrayathangsn yxmhmaythungrayathangbnekliywidekhluxnthiipmak rayathangthiekhluxnidbnekliywni samarthnaipkhyayihepnkhakhwamyawthixanidodyxasyhlkkarkhxngskruepliynraya differential screw sungepnskrusxngchudechuxmtxknaenndwytwyud emuxskrutwaerkeluxn skrutwhlngcaeluxndwyrayathangethakbskrutwaerk aetxacmirayathangtamekliywsunghruxtakwakid odymakmkcaihskrutwaerk khuxtwthitxkbpakkamikhnadelkkwaskrutwhlngthitxkbmatrwdimokhrmietxrbangchnidtxskruwdekhakbtwtanthanprbkhaid sungkhwamtanthanthiidsamarthnaipkhanwnepnkhwamkwangkhxngwtthudwywngcrxielkthrxniksduephim aekikhmatraewrniey Vernier scale hruxthiruckkninchuxmatrwdewxreniyr ewxreniyrkhalipepxr ewxreniyrhmayehtu aekikh skruepliynrayamiwtthuprasngkhhlkkhux ephuxphxnaernginkarhmunskru odyihskruxnihyxyudanthitidmuxhmun emuxhmunskruxnihycaidrayathangtamekliywmakkwaskruxnelk thaihxxkaerngnxylngephuxihidnganethakbthiskruxnelkthaxangxing aekikh Encyclopedia Amna 1988 Micrometer Encyclopedia Americana 19 500 ISBN 0 7172 0119 8 set Whitworth s workshop micrometer The Practical Mechanic and Engineer s magazine Nov 1844 pp43 44 Roe 1916 212 Roe 1916 210 213 215 exksarxun aekikh Roe Joseph Wickham 1916 English and American Tool Builders New Haven Connecticut Yale University Press LCCN 16011753 Reprinted by McGraw Hill New York and London 1926 LCCN 27024075 3 and by Lindsay Publications Inc Bradley Illinois ISBN 978 0 917914 73 7 ISO 3611 Geometrical product specifications GPS Dimensional measuring equipment Micrometers for external measurements Design and metrological characteristics 2010 BS 870 Specification for external micrometers 2008 BS 959 Specification for internal micrometers including stick micrometers 2008 BS 6468 Specification for depth micrometers 2008 ekhathungcak https th wikipedia org w index php title imokhrmietxr amp oldid 9275674, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม