fbpx
วิกิพีเดีย

อ่างล้างบาป

อ่างล้างบาป (อังกฤษ: Baptismal font) คือภาชนะที่ใช้ทำพิธีบัพติศมาสำหรับเด็กและผู้ใหญ่

อ่างล้างบาปสมัยกลาง จากเมือง Norrköping ประเทศสวีเดน

“พิธีบัพติศมา” ก็มีหลายแบบ -- พรมน้ำ รดน้ำ หรือจุ่มลงไปในน้ำทั้งตัว อย่างคำในภาษากรีกว่า βαπτιζω คำนี้แปลว่าดำลงไป แต่อ่างล้างบาปโดยทั่วไปจะเล็กเกินกว่าที่จะใช้วิธีนี้ได้นอกจากกับเด็กทารก

อ่างล้างบาปแบบพรมน้ำมนต์หรือรดน้ำมนต์

อ่างล้างบาปที่ใช้ในศีลศักดิ์สิทธิ์มักจะเป็นแบบที่ไม่ดำลงไปในน้ำแต่ใช้วิธี “พรมน้ำ” หรือ “รดน้ำ” ลงบนหัวของผู้ที่รับศีล ลักษณะของอ่างล้างบาปจะเป็นอ่างตั้งอยู่บนฐานที่สูงประมาณหนึ่งเมตรครึ่ง วัสดุที่ใช้ทำก็จะแตกต่างจากกันมาก อ่างอาจจะแกะจากหินอ่อน ไม้ หรือ โลหะ รูปทรงก็ต่างจากกันมากบางครั้งอาจจะเป็น 8 เหลี่ยมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระเป็นเจ้าสร้างจักรวาลใน 7 วันแรกและวันที่ 8 เป็นวันทำสุหนัต บางครั้งอาจจะเป็นสามเหลี่ยมเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของพระตรีเอกภาพ คือ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์

อ่างล้างบาปมักจะวางไว้ใกล้ทางเข้าโบสถ์เพื่อเป็นการเตือนคริสต์ศาสนิกชนว่ากำลังเข้าสู่คริสต์ศาสนสถาน และพิธีบัพติศมาก็เป็นการยอมรับบุคคลนั้นเข้าสู่คริสตจักร ในสมัยกลางและสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาบางครั้งโบสถ์จะสร้างสิ่งก่อสร้างต่างหากจากตัวโบสถ์สำหรับการทำพิธีบัพติศมาโดยเฉพาะที่เรียกว่า “หอล้างบาป” (Baptistery) อย่างเช่นที่ มหาวิหารซีเอนา หรือมหาวิหารปาร์มา ที่ประเทศอิตาลี

ปริมาณน้ำในอ่างก็ต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่จะจุประมาณหนึ่งหรือสองลิตร บางอ่างก็มีระบบปั๊มน้ำ หรือน้ำพุธรรมชาติเพื่อทำให้เหมือนน้ำไหลซึ่งเป็นการเตือนถึงความสำคัญของน้ำอันเป็นองค์ประกอบของพิธีบัพติศมา สำหรับน้ำที่ใส่ในอ่างบางโบสถ์จะมีน้ำมนต์ แต่บางโบสถ์ก็ใช้น้ำธรรมดา โดยจะใช้เหยือกเงินที่เรียกว่า “Ewer” เทใส่อ่าง

อ่างล้างบาปแบบลงใต้น้ำ

 
อ่างล้างบาปที่มหาวิหารเซ็นต์ราฟาเอลที่เดอบูค (Dubuque) รัฐไอโอวา ซึ่งมาขยายให้ใหญ่ขึ้นเมื่อค.ศ. 2005 เพื่อให้ผู้ใหญ่ใช้ได้
 
อ่างล้างบาปที่เลนเซิน (Lenzen) ประเทศเยอรมนี

อ่างล้างบาปในสมัยแรก ๆ ออกแบบเพื่อให้ผู้ทำพิธีลงไปในน้ำทั้งตัว อ่างมักจะเป็นรูปกางเขนโดยมีบันไดขึ้นไปสามขั้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของพระตรีเอกภาพ อ่างใหญ่เช่นนี้มักจะอยู่ในสิ่งก่อสร้างต่างหากจากตัวโบสถ์ แต่เมื่อการทำพิธีบัพติศมาสำหรับทารกมีบ่อยขึ้นอ่างล้างบาปก็เล็กลง ลัทธิที่ใช้วิธีลงไปทั้งตัวมักจะใช้คำว่า “อ่างล้างบาป” สำหรับอ่างชนิดที่ลงไปทั้งตัว แต่นิกายโรมันคาทอลิกคำว่า “อ่างล้างบาป” (baptism font) จะต่างกับคำว่า “ถังจุ่ม” (immersion tank) คำว่า “ถังจุ่ม” จะหมายถึงถังที่ผู้รับศีลลงไปได้ทั้งตัว

การรับบัพติศมาทั้งตัวอาจจะทำในถัง สระ หรือทางน้ำธรรมชาติเช่นแม่น้ำ หรือทะเลสาบ ผู้ที่จะรับศีลก็จะลงไปในน้ำทั้งตัวหรือ บาทหลวงจะกดลงไปใต้น้ำ เป็นสัญลักษณ์ของความสิ้นสุดของสิ่งเดิมแล้วเกิดใหม่ตามที่กล่าวใน “จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรม” (Epistle to the Romans)

ในนิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ พิธีบัพติศมาจะจุ่มลงในน้ำสามครั้งแม้แต่สำหรับทารก (การพรมจะอนุญาตในบางกรณีเท่านั้น “in extremis”) ฉะนั้นอ่างล้างบาปของนิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์จึงมักจะใหญ่กว่าทางตะวันตกและจะมีลักษณะเหมือนจอกศักดิ์สิทธิ์ (chalice) ซึ่งสำคัญตรงที่ว่าหลังจากที่ทารกรับศีลแล้วก็จะทำพิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ (Holy Communion) ต่อ อ่างล้างบาปก็มักจะทำจากหินหรือไม้ ระหว่างทำพิธีก็จะจุดเทียนสามแท่งรอบอ่างสำหรับพระตรีเอกภาพ น้ำที่ใช้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่า “Theophany Water” เป็นน้ำที่ผ่านการเจิมระหว่างวันสมโภชพระคริสต์แสดงองค์ เพื่อฉลองการที่พระวจนะทรงรับเป็นมนุษย์ การเจิมก็จะเป็นสองขั้น ๆ แรกจะเจิมอ่างล้างบาป ขั้นที่สองจะเจิมน้ำที่ใช้ในอ่าง

ในนิกายโรมันคาทอลิกโดยเฉพาะหลังจากจากการประชุมสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่สอง (Second Vatican Council) เมื่อปี ค.ศ. 1962-1965 ก็กล่าวถึงนโยบายการทำพิธีบัพติศมา ปัจจุบันนโยบายของคริสตจักรโรมันคาทอลิกจะสนับสนุนการมีอ่างล้างบาปที่เหมาะการรับศีลแบบที่ให้ทารกหรือเด็กจุ่มลงไปได้ทั้งตัวหรืออย่างน้อยก็เป็นที่ที่สามารถรดน้ำผู้ใหญ่ให้เปียกทั้งตัวได้ อ่างล้างบาปควรจะตั้งอยู่ที่ที่มองเห็นง่าย สะดวกต่อการทำพิธี และมีน้ำไหล

อ้างอิง

  1. Catholic Encyclopedia: Baptismal Font[1]

ข้อมูลเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูลอื่น

  • อ่างล้างบาป (Catholic Encyclopedia)
  • พจนานุกรมศัพท์สถาปัตยกรรมคริสต์ศาสนา

สมุดภาพ

างล, างบาป, งก, ามภาษา, ในบทความน, ไว, ให, านและผ, วมแก, ไขบทความศ, กษาเพ, มเต, มโดยสะดวก, เน, องจากว, เด, ยภาษาไทยย, งไม, บทความด, งกล, าว, กระน, ควรร, บสร, างเป, นบทความโดยเร, วท, งกฤษ, baptismal, font, อภาชนะท, ใช, ทำพ, พต, ศมาสำหร, บเด, กและผ, ใหญ, มหาว, ห. lingkkhamphasa inbthkhwamni miiwihphuxanaelaphurwmaekikhbthkhwamsuksaephimetimodysadwk enuxngcakwikiphiediyphasaithyyngimmibthkhwamdngklaw krann khwrribsrangepnbthkhwamodyerwthisudxanglangbap xngkvs Baptismal font 1 khuxphachnathiichthaphithibphtismasahrbedkaelaphuihyxanglangbapthimhawiharwxms praethseyxrmni xanglangbapsmyklang cakemuxng Norrkoping praethsswiedn phithibphtisma kmihlayaebb phrmna rdna hruxcumlngipinnathngtw xyangkhainphasakrikwa baptizw khaniaeplwadalngip aetxanglangbapodythwipcaelkekinkwathicaichwithiniidnxkcakkbedkthark enuxha 1 xanglangbapaebbphrmnamnthruxrdnamnt 2 xanglangbapaebblngitna 3 xangxing 4 khxmulephimetim 5 aehlngkhxmulxun 6 smudphaphxanglangbapaebbphrmnamnthruxrdnamnt aekikhxanglangbapthiichinsilskdisiththimkcaepnaebbthiimdalngipinnaaetichwithi phrmna hrux rdna lngbnhwkhxngphuthirbsil lksnakhxngxanglangbapcaepnxangtngxyubnthanthisungpramanhnungemtrkhrung wsduthiichthakcaaetktangcakknmak xangxaccaaekacakhinxxn im hrux olha rupthrngktangcakknmakbangkhrngxaccaepn 8 ehliymsungepnsylksnkhxngphraepnecasrangckrwalin 7 wnaerkaelawnthi 8 epnwnthasuhnt bangkhrngxaccaepnsamehliymephuxepnsylksnkhxngphratriexkphaph khux phrabida phrabutr aelaphrawiyyanbrisuththixanglangbapmkcawangiwiklthangekhaobsthephuxepnkaretuxnkhristsasnikchnwakalngekhasukhristsasnsthan aelaphithibphtismakepnkaryxmrbbukhkhlnnekhasukhristckr insmyklangaelasmyfunfusilpwithyabangkhrngobsthcasrangsingkxsrangtanghakcaktwobsthsahrbkarthaphithibphtismaodyechphaathieriykwa hxlangbap Baptistery xyangechnthi mhawiharsiexna hruxmhawiharparma thipraethsxitaliprimannainxangktangknipaetswnihycacupramanhnunghruxsxnglitr bangxangkmirabbpmna hruxnaphuthrrmchatiephuxthaihehmuxnnaihlsungepnkaretuxnthungkhwamsakhykhxngnaxnepnxngkhprakxbkhxngphithibphtisma sahrbnathiisinxangbangobsthcaminamnt aetbangobsthkichnathrrmda odycaichehyuxkenginthieriykwa Ewer ethisxangxanglangbapaebblngitna aekikh xanglangbapthimhawiharesntrafaexlthiedxbukh Dubuque rthixoxwa sungmakhyayihihykhunemuxkh s 2005 ephuxihphuihyichid xanglangbapthielnesin Lenzen praethseyxrmni xanglangbapinsmyaerk xxkaebbephuxihphuthaphithilngipinnathngtw xangmkcaepnrupkangekhnodymibnidkhunipsamkhnephuxepnsylksnkhxngphratriexkphaph xangihyechnnimkcaxyuinsingkxsrangtanghakcaktwobsth aetemuxkarthaphithibphtismasahrbtharkmibxykhunxanglangbapkelklng lththithiichwithilngipthngtwmkcaichkhawa xanglangbap sahrbxangchnidthilngipthngtw aetnikayormnkhathxlikkhawa xanglangbap baptism font catangkbkhawa thngcum immersion tank khawa thngcum cahmaythungthngthiphurbsillngipidthngtwkarrbbphtismathngtwxaccathainthng sra hruxthangnathrrmchatiechnaemna hruxthaelsab phuthicarbsilkcalngipinnathngtwhrux bathhlwngcakdlngipitna epnsylksnkhxngkhwamsinsudkhxngsingedimaelwekidihmtamthiklawin cdhmaykhxngnkbuyepaolthungchaworm Epistle to the Romans innikayxisethirnxxrthxdxks phithibphtismacacumlnginnasamkhrngaemaetsahrbthark karphrmcaxnuyatinbangkrniethann in extremis channxanglangbapkhxngnikayxisethirnxxrthxdxkscungmkcaihykwathangtawntkaelacamilksnaehmuxncxkskdisiththi chalice sungsakhytrngthiwahlngcakthitharkrbsilaelwkcathaphithimhasnithskdisiththi Holy Communion tx xanglangbapkmkcathacakhinhruxim rahwangthaphithikcacudethiynsamaethngrxbxangsahrbphratriexkphaph nathiichepnnaskdisiththithieriykwa Theophany Water epnnathiphankarecimrahwangwnsmophchphrakhristaesdngxngkh ephuxchlxngkarthiphrawcnathrngrbepnmnusy karecimkcaepnsxngkhn aerkcaecimxanglangbap khnthisxngcaecimnathiichinxanginnikayormnkhathxlikodyechphaahlngcakcakkarprachumsphasngkhaynawatiknkhrngthisxng Second Vatican Council emuxpi kh s 1962 1965 kklawthungnoybaykarthaphithibphtisma pccubnnoybaykhxngkhristckrormnkhathxlikcasnbsnunkarmixanglangbapthiehmaakarrbsilaebbthiihtharkhruxedkcumlngipidthngtwhruxxyangnxykepnthithisamarthrdnaphuihyihepiykthngtwid xanglangbapkhwrcatngxyuthithimxngehnngay sadwktxkarthaphithi aelaminaihlxangxing aekikh Catholic Encyclopedia Baptismal Font 1 khxmulephimetim aekikhaephnphngmhawihar sthaptykrrmmhawiharinyuorptawntk sthaptykrrmormaensk sthaptykrrmibaesnithn swnprakxbkhxngkhristsasnsthanaehlngkhxmulxun aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb xanglangbapxanglangbap Catholic Encyclopedia phcnanukrmsphthsthaptykrrmkhristsasnasmudphaph aekikh xangsmvththi thiobsthesntbarotholmiw Saint Bartholomew ody Renier d Huy thilik Liege khriststwrrsthi 12 praethsebleyiym hxlangbapthi pisa praethsxitali xanghinxxnodycuyod bikaerlli da okhom Guido Bigarelli da Como thihxlangbapthipisa praethsxitali hxlangbapaepdehliymthiepnsingkxsrangxisracaktwobsththi ebxrkaom praethsxitali hxlangbapthangkhwakhxngmhawiharekhromna praethsxitali ephdanhxlangbapobsthsanocwnni San Giovanni flxerns praethsxitali xangolhathimhawiharirbthipraethsednmark xangaebbormaenskthiobsth Loderup emuxng Ystad praethsswiedn twxangcakhristsilpaetthancaimich sungepnlksnathwipkhxngxangsmyormaensk xangaebbormaenskthimhawiharaehrfxrd xngkvs xangaebbfunfukxthikmifakhrxbsungthimhawiharwusetxr xngkvs xangaebbormaenskthiobsthsanefrdixana lukhkha praethsxitali xangrupkangekhnthipraethskrisekhathungcak https th wikipedia org w index php title xanglangbap amp oldid 5607246, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม