fbpx
วิกิพีเดีย

สกุลบาร์โบดีส

สกุลบาร์โบดีส
ปลาอีกอง หรือ ปลาที-บาร์บ (B. lateristriga) ที่เดิมใช้ชื่อว่า Puntius lateristriga
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
ไฟลัม: Chordata
ชั้น: Actinopterygii
อันดับ: Cypriniformes
วงศ์: Cyprinidae
สกุล: Barbodes
Bleeker, 1859
ชนิดต้นแบบ
Barbodes maculatus
Valenciennes, 1842

สกุลบาร์โบดีส เป็นสกุลของปลาน้ำจืดสกุลหนึ่ง ใช้ชื่อสกุลว่า Barbodes (/บาร์-โบ-ดีส/) ในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae)

เป็นปลาที่พบได้ในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คำว่า Barbodes มาจากภาษาละตินคำว่า barbus หมายถึง "หนวดปลา" และภาษากรีกคำว่า oides หมายถึง "เหมือนกับ" หรือ "คล้ายกับ"

มีลักษณะสำคัญ คือ เมื่อยังเป็นลูกปลาวัยอ่อนจะมีแต้มกลมเรียงกันในแนวด้านข้างลำตัว 3-5 แต้ม ซึ่งรวมทั้งแต้มบริเวณคอดหาง และมีแต้มที่จุดเริ่มต้นของครีบหลัง ก้านครีบแข็งมีขอบเป็นซี่จักรแข็ง เกือบทุกชนิดมีหนวดบนขากรรไกรบนสองคู่ ยกเว้นในบางชนิด มีเกล็ดที่มีท่อในแนวเส้นข้างลำตัว 22-32 เกล็ด

การจำแนก

ปัจจุบันแยกออกได้เป็น 47 ชนิด

 • Barbodes amarus Herre, 1924
 • Barbodes aurotaeniatus (Tirant, 1885)
 • Barbodes banksi (Herre, 1940)
 • Barbodes baoulan Herre, 1926
 • Barbodes binotatus (Valenciennes, 1842)
 • Barbodes bovanicus (Day, 1877)
 • Barbodes bunau (Rachmatika, 2005)
 • Barbodes carnaticus (Jerdon, 1849)
 • Barbodes cataractae (Fowler, 1934)
 • Barbodes clemensi Herre, 1924
 • Barbodes disa Herre, 1932
 • Barbodes dorsimaculatus (Ahl, 1923)
 • Barbodes dunckeri (Ahl, 1929)
 • Barbodes elongatus (Ōshima, 1920)
 • Barbodes everetti (Boulenger, 1894)
 • Barbodes flavifuscus Herre, 1924
 • Barbodes hemictenus Jordan & Richardson, 1908
 • Barbodes herrei (Fowler, 1934)
 • Barbodes ivis (Seale, 1910)
 • Barbodes joaquinae (Wood, 1968)
 • Barbodes katolo Herre, 1924
 • Barbodes kuchingensis (Herre, 1940)
 • Barbodes lanaoensis Herre, 1924
 • Barbodes lateristriga (Valenciennes, 1842)
 • Barbodes lindog Herre, 1924
 • Barbodes manalak Herre, 1924
 • Barbodes manguaoensis (Day, 1914)
 • Barbodes microps (Günther, 1868)
 • Barbodes montanoi (Sauvage, 1881)
 • Barbodes pachycheilus (Herre, 1924)
 • Barbodes palaemophagus (Herre, 1924)
 • Barbodes palata Herre, 1924
 • Barbodes palavanensis (Boulenger, 1895)
 • Barbodes polylepis Chen & Li, 1988
 • Barbodes quinquemaculatus (Seale & Bean, 1907)
 • Barbodes resimus (Herre, 1924)
 • Barbodes rhombeus (Kottelat, 2000)
 • Barbodes sealei Herre, 1933
 • Barbodes semifasciolatus (Günther, 1868)
 • Barbodes sirang Herre, 1932
 • Barbodes stigma (Valenciennes, 1844)
 • Barbodes tras Herre, 1926
 • Barbodes truncatulus (Herre, 1924)
 • Barbodes tumba Herre, 1924
 • Barbodes umalii (Wood, 1968)
 • Barbodes wynaadensis (Day, 1873)
 • Barbodes xouthos (Kottelat & Tan, 2011)

หมายเหตุ: มอริส ก็อตลา นักมีนวิทยาชาวสวิส มีความเห็นว่าปลาในสกุลนี้ยังไม่มีข้อยุติ เนื่องจากมีความเห็นว่าการกระจายพันธุ์ของปลาในสกุลนี้ครอบคลุมแต่เฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และฟิลิปปินส์ แต่หลายชนิดในสกุลนี้ ได้แก่ B. bovanicus, B. carnaticus, B. elongatus, B. polylepis และ B. wynaadensis มีถิ่นกระจายพันธุ์อยู่นอกจากพื้นที่เหล่านี้

อ้างอิง

 1. สมโภชน์ อัคคะทวีวัฒน์. สาระน่ารู้ ปลาน้ำจืดไทย เล่ม ๑. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2547. 264 หน้า. หน้า 43. ISBN 974-00-8701-9
 2. หน้า 69, ตะเพียน Update, "คุยเฟื่องเรื่องปลาไทย" โดย อ.ชัยวุฒิ กรุดพันธุ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. นิตยสาร The FISH MAX ปีที่ 4 ฉบับที่ 55: กุมภาพันธ์ 2014
 3. Kottelat, M. (2013): The Fishes of the Inland Waters of Southeast Asia: A Catalogue and Core Bibliography of the Fishes Known to Occur in Freshwaters, Mangroves and Estuaries. The Raffles Bulletin of Zoology, 2013, Supplement No. 27: 1–663.
 4. Kottelat, M. & Tan, H.H. (2011): Systomus xouthos, a new cyprinid fish from Borneo, and revalidation of Puntius pulcher (Teleostei: Cyprinidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters, 22 (3): 209-214.

แหล่งข้อมูลอื่น

สก, ลบาร, โบด, ปลาอ, กอง, หร, ปลาท, บาร, lateristriga, เด, มใช, อว, puntius, lateristrigaการจำแนกช, นทางว, ทยาศาสตร, อาณาจ, กร, animaliaไฟล, chordataช, actinopterygiiอ, นด, cypriniformesวงศ, cyprinidaeสก, barbodes, bleeker, 1859ชน, ดต, นแบบbarbodes, maculatusv. skulbarobdisplaxikxng hrux plathi barb B lateristriga thiedimichchuxwa Puntius lateristrigakarcaaenkchnthangwithyasastrxanackr Animaliaiflm Chordatachn Actinopterygiixndb Cypriniformeswngs Cyprinidaeskul Barbodes Bleeker 1859chnidtnaebbBarbodes maculatusValenciennes 1842 skulbarobdis epnskulkhxngplanacudskulhnung ichchuxskulwa Barbodes bar ob dis inwngsplataephiyn Cyprinidae 1 epnplathiphbidinphumiphakhexechiyitaelaexechiytawnxxkechiyngit khawa Barbodes macakphasalatinkhawa barbus hmaythung hnwdpla aelaphasakrikkhawa oides hmaythung ehmuxnkb hrux khlaykb milksnasakhy khux emuxyngepnlukplawyxxncamiaetmklmeriyngkninaenwdankhanglatw 3 5 aetm sungrwmthngaetmbriewnkhxdhang aelamiaetmthicuderimtnkhxngkhribhlng kankhribaekhngmikhxbepnsickraekhng ekuxbthukchnidmihnwdbnkhakrrikrbnsxngkhu ykewninbangchnid miekldthimithxinaenwesnkhanglatw 22 32 ekld 2 karcaaenk aekikhpccubnaeykxxkidepn 47 chnid 3 Barbodes amarus Herre 1924 Barbodes aurotaeniatus Tirant 1885 Barbodes banksi Herre 1940 Barbodes baoulan Herre 1926 Barbodes binotatus Valenciennes 1842 Barbodes bovanicus Day 1877 Barbodes bunau Rachmatika 2005 Barbodes carnaticus Jerdon 1849 Barbodes cataractae Fowler 1934 Barbodes clemensi Herre 1924 Barbodes disa Herre 1932 Barbodes dorsimaculatus Ahl 1923 Barbodes dunckeri Ahl 1929 Barbodes elongatus Ōshima 1920 Barbodes everetti Boulenger 1894 Barbodes flavifuscus Herre 1924 Barbodes hemictenus Jordan amp Richardson 1908 Barbodes herrei Fowler 1934 Barbodes ivis Seale 1910 Barbodes joaquinae Wood 1968 Barbodes katolo Herre 1924 Barbodes kuchingensis Herre 1940 Barbodes lanaoensis Herre 1924 Barbodes lateristriga Valenciennes 1842 Barbodes lindog Herre 1924 Barbodes manalak Herre 1924 Barbodes manguaoensis Day 1914 Barbodes microps Gunther 1868 Barbodes montanoi Sauvage 1881 Barbodes pachycheilus Herre 1924 Barbodes palaemophagus Herre 1924 Barbodes palata Herre 1924 Barbodes palavanensis Boulenger 1895 Barbodes polylepis Chen amp Li 1988 Barbodes quinquemaculatus Seale amp Bean 1907 Barbodes resimus Herre 1924 Barbodes rhombeus Kottelat 2000 Barbodes sealei Herre 1933 Barbodes semifasciolatus Gunther 1868 Barbodes sirang Herre 1932 Barbodes stigma Valenciennes 1844 Barbodes tras Herre 1926 Barbodes truncatulus Herre 1924 Barbodes tumba Herre 1924 Barbodes umalii Wood 1968 Barbodes wynaadensis Day 1873 Barbodes xouthos Kottelat amp Tan 2011 4 hmayehtu mxris kxtla nkminwithyachawswis mikhwamehnwaplainskulniyngimmikhxyuti enuxngcakmikhwamehnwakarkracayphnthukhxngplainskulnikhrxbkhlumaetechphaaexechiytawnxxkechiyngitaelafilippins aethlaychnidinskulni idaek B bovanicus B carnaticus B elongatus B polylepis aela B wynaadensis mithinkracayphnthuxyunxkcakphunthiehlanixangxing aekikh smophchn xkhkhathwiwthn saranaru planacudithy elm 1 krungethph xngkhkarkhakhxngkhuruspha 2547 264 hna hna 43 ISBN 974 00 8701 9 hna 69 taephiyn Update khuyefuxngeruxngplaithy ody x chywuthi krudphnthu khnaekstrsastr mhawithyalyxublrachthani nitysar The FISH MAX pithi 4 chbbthi 55 kumphaphnth 2014 Kottelat M 2013 The Fishes of the Inland Waters of Southeast Asia A Catalogue and Core Bibliography of the Fishes Known to Occur in Freshwaters Mangroves and Estuaries The Raffles Bulletin of Zoology 2013 Supplement No 27 1 663 Kottelat M amp Tan H H 2011 Systomus xouthos a new cyprinid fish from Borneo and revalidation of Puntius pulcher Teleostei Cyprinidae Ichthyological Exploration of Freshwaters 22 3 209 214 aehlngkhxmulxun aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb Barbodes khxmulekiywkhxngkb Barbodes cakwikispichisekhathungcak https th wikipedia org w index php title skulbarobdis amp oldid 6540384, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม