fbpx
วิกิพีเดีย

แบไรต์

แบไรต์ (อังกฤษ: Barite) เป็นชื่อแร่ที่มาจากภาษากรีก ซึ่งแปลว่า “หนัก” เนื่องจากเป็นแร่ที่มีความถ่วงจำเพาะสูง

แบไรต์
Baryte crystals on dolomite
การจำแนก
ประเภทแร่ซัลเฟต
สูตรเคมีBaSO4
คุณสมบัติ
สีไม่มีสี, ขาว, ฟ้า, เหลือง, เทา, น้ำตาล
โครงสร้างผลึกออร์โธรอมบิก (2/m 2/m 2/m)
ความยืดหยุ่นเปราะ
ค่าความแข็ง3-3.5
ความวาววาวแบบแก้ว - ไข่มุก
ดรรชนีหักเหnα = 1.634–1.637
nβ = 1.636–1.638
nγ = 1.646–1.648
ค่าแสงหักเหสองแนว0.012
สีผงละเอียดสีขาว
ความถ่วงจำเพาะ4.3–5
ความหนาแน่น4.48 g/cm3
สภาพละลายได้ต่ำ
ความโปร่งโปร่งใส - ทึบแสง
อ้างอิง:

รูปผลึกระบบออร์โทรอมบิก ผลึกมักเป็นแผ่นหนา ยาวขนานไปกับฐานของผลึกหรือรูปแท่งเหลี่ยมๆ หรือพบเป็นผลึกเกิดร่วมเป็นกลุ่มเหมือนดอกกุหลาบเรียก “Crested Barite” หรือ “Barite Roses” อาจพบเป็นแผ่นบางซ้อนกันค่อนข้างหนา หรือเป็นมวลเมล็ด หรือแบเนื้อด้านเหมือนดิน มีแนวแตกรียบเด่นสมบูรณ์แข็ง 3-3.5 ถ.พ. 4.5 (จัดเป็นแร่อโลหะที่หนักผิดปกติแร่หนึ่ง) วาวคล้ายแก้วหรือวาวคล้ายมุก อาจไม่มีสี สีขาว หรือมีสีออกน้ำเงิน เหลือง แดงอ่อนๆเนื้อแร่โปรงใสไปจนกระทั่งโปร่งแสง

มีสูตรเคมีคือ BaSo4 มี BaO 65.7% SO3 34.3% อาจมีธาตุสตรอนเชียมหรือตะกั่วเข้าแทนที่แบเรียมได้ ลักษณะเด่นและวิธีตรวจ สังเกตเป็นแร่ที่หนักตึงมือรู้สึกได้ทันที ดูรูปลักษณะผลึกเป็นรูปแผ่นหนาและมีแนวแตกเรียบเด่นชัด มีดขีดเข้า

การเกิด

มักจะพบเกิดเป็นกากแร่ในสายแร่โลหะ โดยเฉพาะมักเกิดร่วมกับเงิน ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง โคบอลต์ แมงกานิส และแอนทิโมนี บางครั้งอาจพบเกิดเป็นสายแร่ตัดผ่านหินปูนมีแคลไซต์ปะปน หรือพบเกิดเป็นก้อนแร่ตกค้าง (Residual messes) ในดินเหนียวที่ซ้อนอยู่บนหินปูน หรือเป็นวัตถุประสานในหินทราย

แหล่งที่พบ

ประเทศไทยพบที่ จ.ชลบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ตรัง กระบี่ เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน แพร่ ตาก อุตรดิตถ์ ลำปาง พิจิตร เพชรบูรณ์ เลยและอุดรธาณีต่างประเทศ เช่น พบแบบผลึกในประเทศ อังกฤษ โรมาเนีย โบฮีเมีย สหรัฐอเมริกา แบบเป็นมวลสารเนื้อแน่นและเกิดเป็นสายแร่ตัดดผ่านในหินปูนพบในสหรัฐอเมริกา เช่น ที่รัฐจอร์เจีย เทนเนสซี มิสซูรี

ประโยชน์

มากกว่า 80% นำมาทำโคลนผง (Drilling mud) ซึ่งใช้ในการเจาะสำรวจน้ำมันหรือน้ำบาดาลใช้ในอุตสาหกรรมทำเม่สีและเนื้อสี อุตสาหกรรมทำแก้ว ทำยาง ผ้าน้ำมัน กระดาษน้ำมัน พรมน้ำมัน และพลาสติก ใช้บดทำยาสำหรับรับประทานก่อนที่จะทำการฉายเอกซเรย์เกี่ยวกับการตรวจกระเพาะ ลำไส้ ใช้ทำ filler ในอุตสาหกรรมต่างๆ ใช้ในอุตสาหกรรมฟอกหนัง ทำแป้งผัดหน้า

อ้างอิง

  • หนังสือแร่ กรมทรัพยากรธรณี พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2543 หน้า 137
  1. Hanor, J. (2000). "Barite-celestine geochemistry and environments of formation". Reviews in Mineralogy. Washington, DC: Mineralogical Society of America. 40: 193–275. ISBN 0-939950-52-9.
  2. Dana, James Dwight; Ford, William Ebenezer (1915). Dana's Manual of Mineralogy for the Student of Elementary Mineralogy, the Mining Engineer, the Geologist, the Prospector, the Collector, Etc (13 ed.). John Wiley & Sons, Inc. pp. 299–300.
  3. Barite at Mindat
  4. Webmineral data for barite
  5. Baryte, Handbook of Mineralogy

แหล่งข้อมูลอื่น

แบไรต, งกฤษ, barite, เป, นช, อแร, มาจากภาษากร, งแปลว, หน, เน, องจากเป, นแร, ความถ, วงจำเพาะส, งbaryte, crystals, dolomiteการจำแนกประเภทแร, ลเฟตส, ตรเคม, baso4ค, ณสมบ, ไม, ขาว, เหล, อง, เทา, ำตาลโครงสร, างผล, กออร, โธรอมบ, ความย, ดหย, นเปราะค, าความแข, ง3, 5ควา. aebirt xngkvs Barite epnchuxaerthimacakphasakrik sungaeplwa hnk enuxngcakepnaerthimikhwamthwngcaephaasungaebirtBaryte crystals on dolomitekarcaaenkpraephthaersleftsutrekhmiBaSO4khunsmbtisiimmisi khaw fa ehluxng etha natalokhrngsrangphlukxxrothrxmbik 2 m 2 m 2 m khwamyudhyunepraakhakhwamaekhng3 3 5khwamwawwawaebbaekw ikhmukdrrchnihkehna 1 634 1 637 nb 1 636 1 638 ng 1 646 1 648khaaesnghkehsxngaenw0 012siphnglaexiydsikhawkhwamthwngcaephaa4 3 5khwamhnaaenn4 48 g cm3 1 sphaphlalayidtakhwamoprngoprngis thubaesngxangxing 2 3 4 5 rupphlukrabbxxrothrxmbik phlukmkepnaephnhna yawkhnanipkbthankhxngphlukhruxrupaethngehliym hruxphbepnphlukekidrwmepnklumehmuxndxkkuhlaberiyk Crested Barite hrux Barite Roses xacphbepnaephnbangsxnknkhxnkhanghna hruxepnmwlemld hruxaebenuxdanehmuxndin miaenwaetkriybednsmburnaekhng 3 3 5 th ph 4 5 cdepnaerxolhathihnkphidpktiaerhnung wawkhlayaekwhruxwawkhlaymuk xacimmisi sikhaw hruxmisixxknaengin ehluxng aedngxxnenuxaeroprngisipcnkrathngoprngaesngmisutrekhmikhux BaSo4 mi BaO 65 7 SO3 34 3 xacmithatustrxnechiymhruxtakwekhaaethnthiaeberiymid lksnaednaelawithitrwc sngektepnaerthihnktungmuxrusukidthnthi duruplksnaphlukepnrupaephnhnaaelamiaenwaetkeriybednchd midkhidekha enuxha 1 karekid 2 aehlngthiphb 3 praoychn 4 xangxing 5 aehlngkhxmulxunkarekid aekikhmkcaphbekidepnkakaerinsayaerolha odyechphaamkekidrwmkbengin takw sngkasi thxngaedng okhbxlt aemngkanis aelaaexnthiomni bangkhrngxacphbekidepnsayaertdphanhinpunmiaekhlistpapn hruxphbekidepnkxnaertkkhang Residual messes indinehniywthisxnxyubnhinpun hruxepnwtthuprasaninhinthrayaehlngthiphb aekikhpraethsithyphbthi c chlburi kaycnburi ephchrburi nkhrsrithrrmrach surasdrthani trng krabi echiyngihm laphun aemhxngsxn aephr tak xutrditth lapang phicitr ephchrburn elyaelaxudrthanitangpraeths echn phbaebbphlukinpraeths xngkvs ormaeniy obhiemiy shrthxemrika aebbepnmwlsarenuxaennaelaekidepnsayaertddphaninhinpunphbinshrthxemrika echn thirthcxreciy ethnenssi missuripraoychn aekikhmakkwa 80 namathaokhlnphng Drilling mud sungichinkarecaasarwcnamnhruxnabadalichinxutsahkrrmthaemsiaelaenuxsi xutsahkrrmthaaekw thayang phanamn kradasnamn phrmnamn aelaphlastik ichbdthayasahrbrbprathankxnthicathakarchayexkseryekiywkbkartrwckraephaa lais ichtha filler inxutsahkrrmtang ichinxutsahkrrmfxkhnng thaaepngphdhnaxangxing aekikhhnngsuxaer krmthrphyakrthrni phimphkhrngthi 4 ph s 2543 hna 137 Hanor J 2000 Barite celestine geochemistry and environments of formation Reviews in Mineralogy Washington DC Mineralogical Society of America 40 193 275 ISBN 0 939950 52 9 Dana James Dwight Ford William Ebenezer 1915 Dana s Manual of Mineralogy for the Student of Elementary Mineralogy the Mining Engineer the Geologist the Prospector the Collector Etc 13 ed John Wiley amp Sons Inc pp 299 300 Barite at Mindat Webmineral data for barite Baryte Handbook of Mineralogyaehlngkhxmulxun aekikhwikisxrs mibthkhwamcaksaranukrmbritanika chbb kh s 1911 ekiywkb Baryteskhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb aebirt bthkhwamekiywkbthrniwithyaniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title aebirt amp oldid 9207617, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม