fbpx
วิกิพีเดีย

ฮิวเลตต์-แพคการ์ด

บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (อังกฤษ: Hewlett-Packard Company) หรือตัวย่อ เอชพี (HP) เป็นหนึ่งในบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดใหญ่ของโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองพาโลอัลโต รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ทำธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ การจัดการภาพดิจิทัล

Hewlett-Packard Company
ประเภทบริษัทมหาชน (NYSE: HPQ)
ISINUS4282361033 
อุตสาหกรรมระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เชื่อมต่อ
ถัดไปHP Inc. และ Hewlett Packard Enterprise
ก่อตั้ง1939
ผู้ก่อตั้งWilliam Redington Hewlett 
ปิดกิจการ2015
สำนักงานใหญ่พาโลอัลโต รัฐแคลิฟอร์เนีย
บุคลากรหลัก
ประธานบริษัท & ประธานกรรมการบริหาร: Mark V. Hurd

ผู้ก่อตั้ง: William Hewlett

ผู้ก่อตั้ง: David Packard
ผลิตภัณฑ์กล้องดิจิทัล พรินเตอร์ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
รายได้86.696 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
รายได้สุทธิ
5,014,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (พ.ศ. 2557) 
สินทรัพย์1,200,002,505,005,100,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (พ.ศ. 2557) 
พนักงาน
มากกว่า 151,000 คน
เว็บไซต์www.hp.com

ประวัติ

นายวิลเลียม ฮิวเลตต์และเดวิด แพคการ์ด ซึ่งเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เริ่มกิจการบริษัทเอชพีในโรงรถในเมืองพาโลอัลโต รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีเงินลงทุนครั้งแรก 500 ดอลลาร์ และทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือวัด

 
Hewlett-Packard 9100A

เอชพีเป็นผู้คิดค้นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นรายแรกของโลกในปี(ค.ศ1930) ในชื่อ Hewlett-Packard 9100A แต่เรียกผลิตภัณฑ์ของตนว่าเครื่องคิดเลขตั้งโต๊ะ (desktop calculator) ด้วยเหตุผลทางการตลาด เพราะคอมพิวเตอร์ของเอชพีนั้นไม่เหมือนคอมพิวเตอร์ของไอบีเอ็มที่แพร่หลายในขณะนั้น หลังจากนั้นเอชพีได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญหลายอย่าง ที่สำคัญคือเครื่องคิดเลขพกพาที่โปรแกรมได้

เอชพีถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของการก่อตั้งซิลิคอนแวลลีย์

สิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญของเอชพีในยุคหลังคือ พรินเตอร์อิงค์เจ็ต เลเซอร์พรินเตอร์ รวมถึงสแกนเนอร์ เมื่อ ค.ศ. 1984 ส่วนยุค 90 นั้นเอชพีขยายตลาดมาด้านคอมพิวเตอร์มากขึ้น เหตุการณ์ที่สำคัญคือการเข้าซื้อกิจการของคอมแพค ในปี ค.ศ. 2002


 
Former Compaq headquarters, now the Hewlett-Packard United States campus 
Aerial map of the Compaq headquarters, now the Hewlett-Packard USA campus in unincorporated Harris County, Texas
 
A sign marking the entrance to the HP corporate headquarters in Palo Alto, California


แหล่งข้อมูลอื่น

  • HP

วเลตต, แพคการ, บทความน, ไม, การอ, างอ, งจากแหล, งท, มาใดกร, ณาช, วยปร, บปร, งบทความน, โดยเพ, มการอ, างอ, งแหล, งท, มาท, าเช, อถ, เน, อความท, ไม, แหล, งท, มาอาจถ, กค, ดค, านหร, อลบออก, เร, ยนร, าจะนำสารแม, แบบน, ออกได, อย, างไรและเม, อไร, บร, งกฤษ, hewlett, pac. bthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir bristh hiweltt aephkhkard xngkvs Hewlett Packard Company hruxtwyx exchphi HP epnhnunginbristhdanethkhonolyisarsnethskhnadihykhxngolk misanknganihyxyuthiemuxngphaolxlot rthaekhlifxreniy shrthxemrika thathurkicekiywkbkhxmphiwetxr ekhruxngphimph karcdkarphaphdicithlHewlett Packard Companypraephthbristhmhachn NYSE HPQ ISINUS4282361033 xutsahkrrmrabbkhxmphiwetxr aelaxupkrnechuxmtxthdipHP Inc aela Hewlett Packard Enterprisekxtng1939phukxtngWilliam Redington Hewlett pidkickar2015sanknganihyphaolxlot rthaekhlifxreniybukhlakrhlkprathanbristh amp prathankrrmkarbrihar Mark V Hurdphukxtng William Hewlett phukxtng David Packardphlitphnthklxngdicithl phrinetxr khxmphiwetxrswnbukhkhlrayid86 696 phnlandxllarshrthrayidsuththi5 014 000 000 dxllarshrth ph s 2557 sinthrphy1 200 002 505 005 100 000 000 000 dxllarshrth ph s 2557 phnknganmakkwa 151 000 khnewbistwww hp comprawti aekikhnaywileliym hiwelttaelaedwid aephkhkard sungepnnksuksakhxngmhawithyalysaetnfxrd erimkickarbristhexchphiinorngrthinemuxngphaolxlot rthaekhlifxreniy odymienginlngthunkhrngaerk 500 dxllar aelathathurkicekiywkbekhruxngmuxwd Hewlett Packard 9100A exchphiepnphukhidkhnkhxmphiwetxrswnbukhkhlepnrayaerkkhxngolkinpi kh s1930 inchux Hewlett Packard 9100A aeteriykphlitphnthkhxngtnwaekhruxngkhidelkhtngota desktop calculator dwyehtuphlthangkartlad ephraakhxmphiwetxrkhxngexchphinnimehmuxnkhxmphiwetxrkhxngixbiexmthiaephrhlayinkhnann hlngcaknnexchphiidkhidkhnphlitphnththisakhyhlayxyang thisakhykhuxekhruxngkhidelkhphkphathiopraekrmidexchphithuxepnsylksnthisakhykhxngkarkxtngsilikhxnaewlliysingpradisththisakhykhxngexchphiinyukhhlngkhux phrinetxrxingkhect elesxrphrinetxr rwmthungsaeknenxr emux kh s 1984 swnyukh 90 nnexchphikhyaytladmadankhxmphiwetxrmakkhun ehtukarnthisakhykhuxkarekhasuxkickarkhxngkhxmaephkh inpi kh s 2002 Former Compaq headquarters now the Hewlett Packard United States campus Aerial map of the Compaq headquarters now the Hewlett Packard USA campus in unincorporated Harris County Texas A sign marking the entrance to the HP corporate headquarters in Palo Alto Californiaaehlngkhxmulxun aekikhHP bthkhwamekiywkbbristh hanghunswn hruxxngkhkrniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title hiweltt aephkhkard amp oldid 8738319, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม