fbpx
วิกิพีเดีย

เลขมาตรฐานสากลสำหรับนิตยสาร

เลขมาตรฐานสากลสำหรับนิตยสาร (International Standard Serial Number) หรือ ไอเอสเอสเอ็น (ISSN) เป็นรหัสลำดับตัวเลข 8 หลัก ที่กำหนดขึ้นให้ใช้กับสิ่งพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทนิตยสาร ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสิ่งพิมพ์ที่ระบุ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการควบคุมข้อมูลสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ในด้านการสั่งซื้อ การขาย การบริการ การเงิน, การทำดรรชนี หรือการให้ยืมสิ่งพิมพ์ประเภทดังกล่าวระหว่างห้องสมุด

เลขมาตรฐานสากลสำหรับนิตยสาร
International Standard Serial Number
รหัส ISSN, 2049-3630, แสดงอยู่ด้านบนของรหัสแท่ง (บาร์โค้ด EAN-13)
ตัวย่อISSN
No. issued> 2,000,000
เริ่มพ.ศ. 2518 (อายุ 46 ปี)
ผู้บริหารISSN International Centre
จำนวนอักษร8
เลขโดดตรวจสอบผลรวมถ่วงน้ำหนัก
ตัวอย่าง2049-3630
เว็บไซต์www.issn.org

เลขมาตรฐานสากลสำหรับนิตยสารประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2518 ตามมาตรฐานสากลไอเอสโอ 3297 โดยการปรับปรุงล่าสุดฉบับที่ 5 ISO 3297: 2017 ประกาศใช้ในปีพ.ศ. 2560

เมื่อนิตยสารที่มีเนื้อหาเดียวกันถูกเผยแพร่ในสื่อมากกว่าหนึ่งประเภท รหัส ISSN ที่แตกต่างกันจะถูกกำหนดให้กับสื่อแต่ละประเภท ตัวอย่างเช่น นิตยสารที่มีการเผยแพร่ทั้งเป็นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ ISSN จะอ้างถึงประเภทสื่อเหล่านี้เป็น print ISSN (p-ISSN) และ Electronic ISSN (e-ISSN) ตามลำดับ ดังนั้นจึงมีการกำหนดในมาตรฐาน ISO 3297: 2007 ให้นิตยสารทั้งหมดในระบบ ISSN จะถูกกำหนดการเชื่อมโยงโดย linking ISSN (ISSN-L) ซึ่งโดยทั่วไปจะเหมือนกับรหัส ISSN ที่กำหนดให้กับนิตยสารในรูปแบบสื่อที่เผยแพร่ครั้งแรก เพื่อเชื่อมโยง ISSN ทั้งหมดสำหรับนิตยสารในทุกประเภทสื่อที่เกี่ยวข้องกัน

ส่วนประกอบ

เลขมาตรฐานสากลสำหรับนิตยสาร ประกอบด้วยตัวเลข 8 ตัวที่ประกอบด้วยเลขสี่หลักสองกลุ่มที่แยกด้วย เครื่องหมาย (-) เช่นเลขมาตรฐานสากลสำหรับนิตยสารบ้านและสวน คือ ISSN 0125-1996

อ้างอิง

  1. "What is an ISSN?". Paris: ISSN International Centre. สืบค้นเมื่อ 13 July 2014.
  2. "Collection Metadata Standards". British Library. สืบค้นเมื่อ 14 July 2014.
  3. "ISSN, a Standardised Code". Paris: ISSN International Centre. สืบค้นเมื่อ 13 July 2014.
  4. ISSN InterNational Centre. "The ISSN for electronic media". ISSN. สืบค้นเมื่อ 2020-04-03.
  5. "3". ISSN Manual (PDF). Paris: ISSN International Centre. January 2015. pp. 14, 16, 55–58. HTML version available at www.issn.org
  • Using The ISSN (International Serial Standard Number) as URN (Uniform Resource Names) within an ISSN-URN Namespace — RFC 3044

เลขมาตรฐานสากลสำหร, บน, ตยสาร, international, standard, serial, number, หร, ไอเอสเอสเอ, issn, เป, นรห, สลำด, บต, วเลข, หล, กำหนดข, นให, ใช, บส, งพ, มพ, หร, อส, งพ, มพ, เล, กทรอน, กส, ประเภทน, ตยสาร, เป, นเอกล, กษณ, เฉพาะส, งพ, มพ, ระบ, เพ, อเป, นการอำนวยความสะ. elkhmatrthansaklsahrbnitysar International Standard Serial Number hrux ixexsexsexn ISSN epnrhsladbtwelkh 8 hlk thikahndkhunihichkbsingphimphhruxsingphimphxielkthrxnikspraephthnitysar 1 thiepnexklksnechphaasingphimphthirabu ephuxepnkarxanwykhwamsadwkinkarkhwbkhumkhxmulsingphimphdwykhxmphiwetxr indankarsngsux karkhay karbrikar karengin karthadrrchni hruxkarihyumsingphimphpraephthdngklawrahwanghxngsmud 2 elkhmatrthansaklsahrbnitysarInternational Standard Serial Numberrhs ISSN 2049 3630 aesdngxyudanbnkhxngrhsaethng barokhd EAN 13 twyxISSNNo issued gt 2 000 000erimph s 2518 xayu 46 pi phubriharISSN International Centrecanwnxksr8elkhoddtrwcsxbphlrwmthwngnahnktwxyang2049 3630ewbistwww wbr issn wbr orgelkhmatrthansaklsahrbnitysarprakasichinpi ph s 2518 3 tammatrthansaklixexsox 3297 odykarprbprunglasudchbbthi 5 ISO 3297 2017 prakasichinpiph s 2560emuxnitysarthimienuxhaediywknthukephyaephrinsuxmakkwahnungpraephth rhs ISSN thiaetktangkncathukkahndihkbsuxaetlapraephth twxyangechn nitysarthimikarephyaephrthngepnsuxsingphimphaelasuxxielkthrxniks rabb ISSN caxangthungpraephthsuxehlaniepn print ISSN p ISSN aela Electronic ISSN e ISSN tamladb 4 dngnncungmikarkahndinmatrthan ISO 3297 2007 ihnitysarthnghmdinrabb ISSN cathukkahndkarechuxmoyngody linking ISSN ISSN L sungodythwipcaehmuxnkbrhs ISSN thikahndihkbnitysarinrupaebbsuxthiephyaephrkhrngaerk ephuxechuxmoyng ISSN thnghmdsahrbnitysarinthukpraephthsuxthiekiywkhxngkn 5 swnprakxb aekikhelkhmatrthansaklsahrbnitysar prakxbdwytwelkh 8 twthiprakxbdwyelkhsihlksxngklumthiaeykdwy ekhruxnghmay echnelkhmatrthansaklsahrbnitysarbanaelaswn khux ISSN 0125 1996xangxing aekikh What is an ISSN Paris ISSN International Centre subkhnemux 13 July 2014 Collection Metadata Standards British Library subkhnemux 14 July 2014 ISSN a Standardised Code Paris ISSN International Centre subkhnemux 13 July 2014 ISSN InterNational Centre The ISSN for electronic media ISSN subkhnemux 2020 04 03 3 ISSN Manual PDF Paris ISSN International Centre January 2015 pp 14 16 55 58 HTML version available at www issn org Using The ISSN International Serial Standard Number as URN Uniform Resource Names within an ISSN URN Namespace RFC 3044 bthkhwamekiywkbwicha khwamru aelasastrtangniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title elkhmatrthansaklsahrbnitysar amp oldid 9384060, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม