fbpx
วิกิพีเดีย

เยนส์ คือห์เน

เยนส์ คือห์เน (เยอรมัน: Jens Kühne) เป็นนักมีนวิทยาและนักสำรวจธรรมชาติชาวเยอรมัน เกิดเมื่อ ค.ศ. 1970 จบการศึกษาด้านสูทกรรม และทำงานเป็นเชฟมากว่า 25 ปี ทั้งในเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีตำแหน่งสุดท้ายเป็นหัวหน้าที่ปรึกษาอาวุโสให้กับโรงแรมดอยช์ในเยอรมนี

คือห์เน เริ่มต้นทำงานด้านมีนวิทยาจากความชอบที่จะเลี้ยงปลาในวัยเด็ก โดยปลาชนิดแรกที่เลี้ยง คือ ปลาพาราไดซ์ (Macropodus opercularis) เริ่มต้นจากการรวบรวมเงินที่สะสมมาตลอดการทำงาน 25 ปี เดินทางมาที่กลุ่มประเทศเอเชียอาคเนย์ เพื่อสำรวจปลาในแหล่งธรรมชาติ โดยเริ่มจากอินโดนีเซียใน ค.ศ. 1994 จากนั้นได้ตระเวนไปทั่วทั้งมาเลเซีย, ลาว, กัมพูชา และได้เดินทางมาสู่ประเทศไทยใน ค.ศ. 2000 จนได้ปักหลักถาวรจนถึงปัจจุบันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับภรรยาชาวไทย ในบ้านพักมีตู้ปลาที่เลี้ยงไว้จำนวนมาก รวมทั้งเพาะสัตว์ที่เป็นอาหารปลาเองด้วย เช่น ลูกน้ำ, ไรแดง, ไรทะเล, โรติเฟอร์ เป็นต้น

เยนส์ คือห์เน มีผลงานสำรวจพบปลาชนิดใหม่ของโลก 2 ชนิด คือ ปลากัดชนิด Betta kuehnei ที่ค้นพบในมาเลเซีย และอีกชนิดหนึ่งกำลังขอดำเนินการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นปลาในสกุลปลากริม (Trichopsis spp.) ค้นพบที่จังหวัดเพชรบุรี

นอกจากนี้แล้ว ยังทำงานพิเศษให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่เช็กเกียเกี่ยวกับการสำรวจปลาในวงศ์ปลาค้อ (Balitoridae) ในทวีปเอเชีย, เขียนบทความให้กับนิตยสารปลาสวยงามของยุโรปหลายฉบับ เช่น Amazonas, DATZ, Aquarium live, Aquaristik, Fachmagazin เป็นต้น, เขียนบทความเกี่ยวกับปลาในกลุ่มปลากัดให้แก่สมาคมปลากัดระหว่างประเทศ (Internationale Gemeinschaft für Labyrinthfische) ที่ตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนี รวมทั้งเขียนบทความเรื่องกล้วยไม้และแมลงให้แก่นิตยสารกล้วยไม้และสัตว์เลี้ยงในประเทศเยอรมนีด้วย[1]

อ้างอิง

  1. Mr. Jens Kühne นักสำรวจปลา ตัวจริง !!!, หน้า 44-49 นิตยสาร Aquarium Biz โดย ช้างน้ำ: ปีที่ 2 ฉบับที่ 22 เดือนเมษายน 2012

เยนส์ คือห์เน
เยนส, อห, เน, เยอรม, jens, kühne, เป, นน, กม, นว, ทยาและน, กสำรวจธรรมชาต, ชาวเยอรม, เก, ดเม, 1970, จบการศ, กษาด, านส, ทกรรม, และทำงานเป, นเชฟมากว, งในเยอรมน, และสว, ตเซอร, แลนด, โดยม, ตำแหน, งส, ดท, ายเป, นห, วหน, าท, ปร, กษาอาว, โสให, บโรงแรมดอยช, ในเยอรมน, อ. eyns khuxhen eyxrmn Jens Kuhne epnnkminwithyaaelanksarwcthrrmchatichaweyxrmn ekidemux kh s 1970 cbkarsuksadansuthkrrm aelathanganepnechfmakwa 25 pi thngineyxrmniaelaswitesxraelnd odymitaaehnngsudthayepnhwhnathipruksaxawuosihkborngaermdxychineyxrmnikhuxhen erimtnthangandanminwithyacakkhwamchxbthicaeliyngplainwyedk odyplachnidaerkthieliyng khux plapharaids Macropodus opercularis erimtncakkarrwbrwmenginthisasmmatlxdkarthangan 25 pi edinthangmathiklumpraethsexechiyxakheny ephuxsarwcplainaehlngthrrmchati odyerimcakxinodniesiyin kh s 1994 caknnidtraewnipthwthngmaelesiy law kmphucha aelaidedinthangmasupraethsithyin kh s 2000 cnidpkhlkthawrcnthungpccubnthicnghwdnkhrsrithrrmrachphrxmkbphrryachawithy inbanphkmituplathieliyngiwcanwnmak rwmthngephaastwthiepnxaharplaexngdwy echn lukna iraedng irthael ortiefxr epntneyns khuxhen miphlngansarwcphbplachnidihmkhxngolk 2 chnid khux plakdchnid Betta kuehnei thikhnphbinmaelesiy aelaxikchnidhnungkalngkhxdaeninkartngchuxwithyasastrsungepnplainskulplakrim Trichopsis spp khnphbthicnghwdephchrburinxkcakniaelw yngthanganphiessihkbsthabnxudmsuksathiechkekiyekiywkbkarsarwcplainwngsplakhx Balitoridae inthwipexechiy ekhiynbthkhwamihkbnitysarplaswyngamkhxngyuorphlaychbb echn Amazonas DATZ Aquarium live Aquaristik Fachmagazin epntn ekhiynbthkhwamekiywkbplainklumplakdihaeksmakhmplakdrahwangpraeths Internationale Gemeinschaft fur Labyrinthfische thitngxyuinpraethseyxrmni rwmthngekhiynbthkhwameruxngklwyimaelaaemlngihaeknitysarklwyimaelastweliynginpraethseyxrmnidwy 1 xangxing aekikh Mr Jens Kuhne nksarwcpla twcring hna 44 49 nitysar Aquarium Biz ody changna pithi 2 chbbthi 22 eduxnemsayn 2012ekhathungcak https th wikipedia org w index php title eyns khuxhen amp oldid 9318818, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม