fbpx
วิกิพีเดีย

จิตไร้สำนึก

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

จิตไร้สำนึก (อังกฤษ: unconscious mind) ประกอบด้วยกระบวนการในจิตซึ่งเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติและไม่สามารถพินิจภายในได้ มีกระบวนการคิด ความจำ อารมณ์และแรงจูงใจ แม้กระบวนการเหล่านี้มีอยู่ใต้ผิวของความตระหนักพิชาน (conscious) แต่มีทฤษฎีว่า จิตไร้สำนึกส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรม คำนี้บัญญัติโดย ฟรีดริช เชลลิง นักปรัชญาจินตนิยมชาวเยอรมันสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 18 และภายหลังเซมาเอล เทย์เลอร์ โคละริดจ์ กวีและผู้เขียนงานประพันธ์ นำเข้ามาในภาษาอังกฤษ ซิกมุนด์ ฟรอยด์ นักประสาทวิทยาและนักจิตวิเคราะห์ชาวออสเตรียพัฒนาและเผยแพร่มโนทัศน์ดังกล่าว หลักฐานเชิงประจักษ์แนะว่า ปรากฏการณ์ไร้สำนึกมีความรู้สึกที่ถูกกดเก็บ ทักษะอัตโนมัติ สัญชานใต้ระดับ (subliminal perception) ความคิด นิสัยและปฏิกิริยาอัตโนมัติ และอาจยังมีปม (complex) ความกลัวและความปรารถนาที่ซ่อนอยู่ ในทฤษฎีจิตวิเคราะห์ เข้าใจว่ากระบวนการไร้สำนึกแสดงออกในฝันในรูปสัญลักษณ์ เช่นเดียวกับการพลั้งปาก (slips of the tongue) และมุกตลก ฉะนั้น จึงมองได้ว่าจิตไร้สำนึกเป็นบ่อเกิดของฝันและความคิดอัตโนมัติ (ที่ปรากฏโดยไม่มีสาเหตุชัดเจน) คลังความจำที่ถูกลืม (ซึ่งยังอาจเข้าถึงพิชานในภายหลัง) และที่ตั้งของความรู้โดยปริยาย (implicit knowledge, หมายถึง สิ่งที่สิ่งที่เรียนรู้มาอย่างดีจนทำได้โดยไม่ต้องคิด)

ตไร, สำน, บทความน, ไม, การอ, างอ, งจากแหล, งท, มาใดกร, ณาช, วยปร, บปร, งบทความน, โดยเพ, มการอ, างอ, งแหล, งท, มาท, าเช, อถ, เน, อความท, ไม, แหล, งท, มาอาจถ, กค, ดค, านหร, อลบออก, เร, ยนร, าจะนำสารแม, แบบน, ออกได, อย, างไรและเม, อไร, บทความน, เน, อหาท, นมาก, อง. bthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir bthkhwamnimienuxhathisnmak txngkarephimetimenuxhahruxphicarnarwmekhakbbthkhwamxunaethn citirsanuk xngkvs unconscious mind prakxbdwykrabwnkarincitsungekidkhunodyxtonmtiaelaimsamarthphinicphayinid mikrabwnkarkhid khwamca xarmnaelaaerngcungic aemkrabwnkarehlanimixyuitphiwkhxngkhwamtrahnkphichan conscious aetmithvsdiwa citirsanuksngxiththiphltxphvtikrrm khanibyytiody fridrich echlling nkprchyacintniymchaweyxrmnsmykhriststwrrsthi 18 aelaphayhlngesmaexl ethyelxr okhlaridc kwiaelaphuekhiynnganpraphnth naekhamainphasaxngkvs sikmund frxyd nkprasathwithyaaelankcitwiekhraahchawxxsetriyphthnaaelaephyaephrmonthsndngklaw hlkthanechingpracksaenawa praktkarnirsanukmikhwamrusukthithukkdekb thksaxtonmti sychanitradb subliminal perception khwamkhid nisyaelaptikiriyaxtonmti aelaxacyngmipm complex khwamklwaelakhwamprarthnathisxnxyu inthvsdicitwiekhraah ekhaicwakrabwnkarirsanukaesdngxxkinfninrupsylksn echnediywkbkarphlngpak slips of the tongue aelamuktlk chann cungmxngidwacitirsanukepnbxekidkhxngfnaelakhwamkhidxtonmti thipraktodyimmisaehtuchdecn khlngkhwamcathithuklum sungyngxacekhathungphichaninphayhlng aelathitngkhxngkhwamruodypriyay implicit knowledge hmaythung singthisingthieriynrumaxyangdicnthaidodyimtxngkhid ekhathungcak https th wikipedia org w index php title citirsanuk amp oldid 8948853, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม