fbpx
วิกิพีเดีย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2491

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2491 จัดเป็น การเลือกตั้งทั่วไปในประเทศไทย ครั้งที่ 6 สืบเนื่องจากการที่มีการรัฐประหารขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 และทางคณะรัฐประหารให้แต่งตั้งให้ นายควง อภัยวงศ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2491

← สิงหาคม พ.ศ. 2489 29 มกราคม พ.ศ. 2491 พ.ศ. 2492 →

99 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย

โดยการเลือกตั้งกำหนดมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2491 ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 ผลการเลือกตั้ง ปรากฏว่า พรรคประชาธิปัตย์ ได้รับคะแนนมากที่สุดเป็นลำดับที่หนึ่ง โดยได้ทั้งสิ้น 53 ที่นั่ง ได้แกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล โดย นายควง ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ปีเดียวกัน นับเป็นการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งที่ 4 และต่อมาก็ได้มีการโปรดเกล้าฯคณะรัฐมนตรี ขึ้นในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ นับเป็นคณะรัฐมนตรีคณะที่ 20 มีจำนวนทั้งสิ้น 24 คน และต่อมา คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 5 มีนาคม นับเป็นเวลาถึง 5 วัน นับว่ามากที่สุดเป็นประวัติการณ์

แต่การเลือกตั้งครั้งนี้ นับว่ามีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งน้อยที่สุดด้วย โดยคิดเป็นร้อยละ 26 เท่านั้น ซึ่งก่อนหน้านั้น ได้มีการแพร่ข่าวลือไปทั่ว โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่า จะมีการขว้างปาระเบิดใส่คูหาเลือกตั้ง อีกทั้งในพื้นที่ภาคใต้ นายบรรจง ศรีจรูญ สมาชิกพฤฒิสภา และประธานสันนิบาตไทยอิสลาม กล่าวว่า ชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ ยะลา, สตูล, ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งมีจำนวนประมาณ 700,000 คน ได้คว่ำบาตรการเลือกตั้งครั้งนี้ เหตุเพราะไม่พอใจการทำงานของรัฐบาลที่ผ่านมา

ต่อมา ในวันที่ 6 เมษายน ปีเดียวกัน คณะรัฐประหารเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 ก็ได้ทำการบีบบังคับให้นายควง อภัยวงศ์ ลาออกจากตำแหน่ง โดยอ้างเหตุผลทางเศรษฐกิจว่ารัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที และปลายเดือนเดียวกันนั้น ก็ได้มีมติให้ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสืบแทน

อ้างอิง

  1. หน้า 157, นายควง อภัยวงศ์ กับพรรคประชาธิปัตย์ โดย ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม (พ.ศ. 2524) สำนักพิมพ์เรืองศิลป์
  2. ประชาธิปัตย์ชนะการเลือกตั้งครั้งแรก หลังรัฐประหาร 2490, หน้า 34. กาลานุกรมสยามประเทศไทย 2485-2554 โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ISBN 978-974-228-070-3

ดูเพิ่ม

การเล, อกต, งสมาช, กสภาผ, แทนราษฎรไทยเป, นการท, วไป, 2491, ดเป, การเล, อกต, งท, วไปในประเทศไทย, คร, งท, บเน, องจากการท, การร, ฐประหารข, นในว, นท, พฤศจ, กายน, 2490, และทางคณะร, ฐประหารให, แต, งต, งให, นายควง, อภ, ยวงศ, วหน, าพรรคประชาธ, ตย, ดำรงตำแหน, งนายกร, ฐ. kareluxktngsmachiksphaphuaethnrasdrithyepnkarthwip ph s 2491 cdepn kareluxktngthwipinpraethsithy khrngthi 6 subenuxngcakkarthimikarrthpraharkhuninwnthi 8 phvscikayn ph s 2490 aelathangkhnarthpraharihaetngtngih naykhwng xphywngs hwhnaphrrkhprachathipty darngtaaehnngnaykrthmntrikareluxktngsmachiksphaphuaethnrasdrithyepnkarthwip ph s 2491 singhakhm ph s 2489 29 mkrakhm ph s 2491 ph s 2492 99 thinnginsphaphuaethnrasdrithynaykrthmntrikxnkareluxktngkhwng xphywngsphrrkhprachathipty wathinaykrthmntri khwng xphywngsphrrkhprachathiptyodykareluxktngkahndmikhuninwnphvhsbdithi 29 mkrakhm ph s 2491 tambthbyytiinrththrrmnuyaehngrachxanackrithy chbbchwkhraw phuththskrach 2490 phlkareluxktng praktwa phrrkhprachathipty idrbkhaaennmakthisudepnladbthihnung odyidthngsin 53 thinng idaeknnainkarcdtngrthbal ody naykhwng idrbphrabrmrachoxngkaroprdeklaihdarngtaaehnngnaykrthmntriemuxwnthi 21 kumphaphnth piediywkn nbepnkardarngtaaehnngnaykrthmntriepnkhrngthi 4 aelatxmakidmikaroprdeklakhnarthmntri khuninwnthi 25 kumphaphnth nbepnkhnarthmntrikhnathi 20 micanwnthngsin 24 khn aelatxma khnarthmntriidaethlngnoybaytxrthsphainwnthi 1 minakhm thungwnthi 5 minakhm nbepnewlathung 5 wn nbwamakthisudepnprawtikarn 1 aetkareluxktngkhrngni nbwamiphuxxkmaichsiththieluxktngnxythisuddwy odykhidepnrxyla 26 ethann sungkxnhnann idmikaraephrkhawluxipthw odyechphaainphunthikrungethphmhankhrwa camikarkhwangparaebidiskhuhaeluxktng xikthnginphunthiphakhit naybrrcng sricruy smachikphvthispha aelaprathansnnibatithyxislam klawwa chawmuslimincnghwdchayaednphakhittxnlang idaek yala stul pttani aelanrathiwas sungmicanwnpraman 700 000 khn idkhwabatrkareluxktngkhrngni ehtuephraaimphxickarthangankhxngrthbalthiphanma 2 txma inwnthi 6 emsayn piediywkn khnarthpraharemuxwnthi 8 phvscikayn ph s 2490 kidthakarbibbngkhbihnaykhwng xphywngs laxxkcaktaaehnng odyxangehtuphlthangesrsthkicwarthbalimsamarthaekpyhaidthnthwngthi aelaplayeduxnediywknnn kidmimtiih cxmphl p phibulsngkhram naykrthmntriinchwngsngkhramolkkhrngthisxng khundarngtaaehnngnaykrthmntrisubaethnxangxing aekikh hna 157 naykhwng xphywngs kbphrrkhprachathipty ody nthwuthi suththisngkhram ph s 2524 sankphimpheruxngsilp prachathiptychnakareluxktngkhrngaerk hlngrthprahar 2490 hna 34 kalanukrmsyampraethsithy 2485 2554 ody chaywithy ekstrsiri ISBN 978 974 228 070 3duephim aekikhsphaphuaethnrasdrithy chudthi 5ekhathungcak https th wikipedia org w index php title kareluxktngsmachiksphaphuaethnrasdrithyepnkarthwip ph s 2491 amp oldid 8605594, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม