fbpx
วิกิพีเดีย

คณะฟรันซิสกัน

คณะฟรันซิสกัน (อังกฤษ: Franciscan Order) บางแห่งเรียกว่าคณะฟรังซิสกัน เป็นกลุ่มคณะนักบวชคาทอลิกที่นักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีได้ก่อตั้งขึ้น นอกจากในคริสตจักรโรมันคาทอลิกแล้วยังมีคณะฟรันซิสกันในคริสตจักรคาทอลิกเก่า นิกายแองกลิคัน และประชาคมฟรังซิสกันสากล (ecumenical Franciscan communities) ด้วย

คณะภราดาน้อย
ชื่อย่อofm
คําขวัญPax et Bonum
ก่อตั้งค.ศ. 1209
ประเภทคณะนักบวชคาทอลิก
สํานักงานใหญ่Via S. Maria Mediatrice 25
กรุงโรม ประเทศอิตาลี
บาทหลวง ไมเคิล เพอร์รี่
บุคลากรหลัก
นักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี — ผู้ก่อตั้งคณะ
องค์กรแม่
คูเรียทั่วไป
เว็บไซต์OFM

กลุ่มที่โดดเด่นที่สุดคือคณะภราดาน้อย (Order of Friars Minor) หรือที่รู้จักกันในนามคณะฟรันซิสกัน ซึ่งได้ชื่อนี้เพราะไฟรเออร์ในคณะถือวัตรปฏิบัติตามแบบที่นักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีได้วางแนวทางและก่อตั้งคณะไว้ มีลักษณะเป็นคณะนักบวชภิกขาจาร คณะฟรันซิสกันยังประกอบด้วยคณะย่อย 3 คณะ โดยแต่ละคณะมีการปกครองตนเองเป็นอิสระต่อกัน ได้แก่ คณะผู้ถือวินัย (Observants) เรียกอีกชื่อว่าคณะภราดาน้อย คณะภราดาน้อยกาปูชิน และคณะภราดาน้อยคอนเวนชวล ทุกคณะยึดถือวินัยของนักบุญฟรังซิสเป็นวินัยประจำคณะ

ลำดับชั้น

คณะฟรันซิสกัน แบ่งออกเป็น 3 ชั้น ดังนี้

สมาชิกที่มีชื่อเสียง

ไฟรเออร์
นักพรตหญิง
สมาชิกคณะชั้นสาม
พระสันตะปาปา
  • สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 14
  • สมเด็จพระสันตะปาปานิโคลัสที่ 4
  • สมเด็จพระสันตะปาปาซิกซ์ตุสที่ 4
  • สมเด็จพระสันตะปาปาซิกซ์ตุสที่ 5

อ้างอิง

  1. คณะภราดาน้อยฟรันซิสกัน 2016-03-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, หอจดหมายเหตุ มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
  2. นักบุญฟรังซิส อัสซีซี ผู้ตั้งคณะฟรังซิสกัน
  3. "The rule of the Franciscan Order" from the Medieval Sourcebook

คณะฟร, นซ, สก, งกฤษ, franciscan, order, บางแห, งเร, ยกว, าคณะฟร, งซ, สก, เป, นกล, มคณะน, กบวชคาทอล, กท, กบ, ญฟร, งซ, สแห, งอ, สซ, ได, อต, งข, นอกจากในคร, สตจ, กรโรม, นคาทอล, กแล, วย, งม, ในคร, สตจ, กรคาทอล, กเก, กายแองกล, และประชาคมฟร, งซ, สก, นสากล, ecumenica. khnafrnsiskn 1 xngkvs Franciscan Order bangaehngeriykwakhnafrngsiskn 2 epnklumkhnankbwchkhathxlikthinkbuyfrngsisaehngxssisiidkxtngkhun nxkcakinkhristckrormnkhathxlikaelwyngmikhnafrnsiskninkhristckrkhathxlikeka nikayaexngklikhn aelaprachakhmfrngsisknsakl ecumenical Franciscan communities dwykhnaphradanxychuxyxofmkhakhwyPax et Bonumkxtngkh s 1209praephthkhnankbwchkhathxliksanknganihyVia S Maria Mediatrice 25krungorm praethsxitalixkhrathikarbathhlwng imekhil ephxrribukhlakrhlknkbuyfrngsisaehngxssisi phukxtngkhnaxngkhkraemkhueriythwipewbistOFMklumthioddednthisudkhuxkhnaphradanxy Order of Friars Minor hruxthiruckkninnamkhnafrnsiskn sungidchuxniephraaifrexxrinkhnathuxwtrptibtitamaebbthinkbuyfrngsisaehngxssisiidwangaenwthangaelakxtngkhnaiw milksnaepnkhnankbwchphikkhacar khnafrnsisknyngprakxbdwykhnayxy 3 khna odyaetlakhnamikarpkkhrxngtnexngepnxisratxkn idaek khnaphuthuxwiny Observants eriykxikchuxwakhnaphradanxy khnaphradanxykapuchin aelakhnaphradanxykhxnewnchwl thukkhnayudthuxwinykhxngnkbuyfrngsisepnwinypracakhna 3 ladbchn aekikhkhnafrnsiskn aebngxxkepn 3 chn dngni khnachnhnung epnkhnankbwchphikkhacar smachikepnifrexxr mi 3 khna idaek khnaphradanxy khnaphradanxykhxnewnchwl aelakhnaphradanxykapuchin khnachnsxng epnkhnankbwchxaramik smachikepnnkphrthying echn khnaklaris khnaklariskhxelttin khnaklariskapuchin epntn khnachnsam eriykwakhnachnsamkhxngnkbuyfrngsis mihlaykhna kracayxyuinhlaypraethsthwolksmachikthimichuxesiyng aekikhifrexxrnkbuyfrngsisaehngxssisi nkbuyaexnothniaehngpadw nkbuyobnaewntura nkbuyaebrnardionaehngsiexna nkbuyocwnniaehngkaepstraon nkbuyolernosaehngbrindisi nkbuyaemksimieliyn khxlbi buyrasidns skxtsnkphrthyingnkbuyklaraaehngxssisi nkbuykaetrinaaehngobolyyasmachikkhnachnsamnkbuybricitaehngswiedn nkbuyexlisaebthaehnghngkari nkbuyxisaeblaehngxarakxn smedcphrarachiniaehngoprtueks nkbuyphraecaefrnnodthi 3 aehngkstiya nkbuykxrraodaehngpixaechnsa nkbuyxnecla emrichi nkbuythxms mxrphrasntapapasmedcphrasntapapaekhlemntthi 14 smedcphrasntapapaniokhlsthi 4 smedcphrasntapapasikstusthi 4 smedcphrasntapapasikstusthi 5xangxing aekikh khnaphradanxyfrnsiskn Archived 2016 03 10 thi ewyaebkaemchchin hxcdhmayehtu missngormnkhathxlikkrungethph nkbuyfrngsis xssisi phutngkhnafrngsiskn The rule of the Franciscan Order from the Medieval Sourcebook bthkhwamekiywkbsasnakhristniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title khnafrnsiskn amp oldid 9561174, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม