fbpx
วิกิพีเดีย

รถด่วนพิเศษระหว่างประเทศ

รถด่วนพิเศษระหว่างประเทศ (อังกฤษ: International Express, ขบวนที่: 35/36) เป็นรถด่วนพิเศษขบวนหนึ่งของการรถไฟแห่งประเทศไทย วิ่งระหว่างสถานีรถไฟกรุงเทพ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กับสถานีปาดังเบซาร์ รัฐปะลิส มาลาเซียใช้รหัสขบวน 35/36 ปัจจุบันสิ้นสุดเส้นทางที่สถานีปาดังเบซาร์และผู้โดยสารจะต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและไปซื้อตั๋วเพื่อขึ้นรถไฟ อีทีเอส หรือ โคมูเตอร์ ของมาเลเซียต่อไป

ขบวนรถด่วนพิเศษระหว่างประเทศ
รถด่วนพิเศษระหว่างประเทศที่สถานีปาดังเบซาร์ (มาเลเซีย)
ประเภท รถด่วนพิเศษ
ผู้ดำเนินการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
สายที่ใช้งาน ทางรถไฟสายใต้
ต้นทาง สถานีรถไฟกรุงเทพ
ปลายทาง สถานีรถไฟปาดังเบซาร์
ความเร็วสูงสุด 100 กม/ชม.
เริ่มใช้งาน 1 กันยายน พ.ศ. 2461
(นับจากวันก่อสร้างเส้นทางชุมทางหาดใหญ่-ปาดังเบซา แล้วเสร็จ)
หัวรถ 2 ขบวน

ปัจจุบันชนิดรถที่ให้บริการมีเพียงรถนั่งและนอนปรับอากาศชั้นสอง (บนท.ป.)

ประวัติ

รถด่วนพิเศษระหว่างประเทศหรือชื่อเดิม รถด่วนสายใต้ เปิดเดินรถครั้งแรกในวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2465 วิ่งทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันเสาร์ ต้นทางในขณะนั้นคือสถานีรถไฟบางกอกน้อย และได้ย้ายต้นทางมาที่สถานีรถไฟกรุงเทพ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2470 ต่อมาได้หยุดทำการเดินรถชั่วคราวระหว่างวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2493 จนถึง 2 มกราคม พ.ศ. 2497 เนื่องจากสะพานพระราม 6 ถูกทำลาย

โดยปกติรถด่วนพิเศษระหว่างประเทศออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพในช่วงบ่ายและไปถึงสถานีรถไฟบัตเตอร์เวอร์ธในช่วงสายของวันถัดมาโดยทำการเดินรถทุกวัน แต่ภายหลังในช่วงกลางปี พ.ศ. 2559 หลังจากที่ประเทศมาเลเซียได้มีการปรับปรุงการให้บริการรถไฟด้วยระบบรถไฟฟ้าทางคู่ขนาดความกว้าง 1 เมตร หรือขบวนรถไฟ อีทีเอส ประกอบกับการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปิดขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัถย์ ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2559 ทำให้รถด่วนพิเศษระหว่างประเทศจึงสิ้นสุดเส้นทางเพียงแค่สถานีปาดังเบซาร์ โดยจะพ่วงตู้โดยสารรวมไปกับรถด่วนพิเศษทักษิณขบวนที่ 37/38 (กรุงเทพ - สุไหงโกลก - กรุงเทพ) และผู้โดยสารจะต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและดำเนินการซื้อตั๋วเพื่อใช้บริการรถไฟของประเทศมาเลเซียเพื่อเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางต่อไป

กำหนดเวลาเดินรถ

 
รถด่วนพิเศษระหว่างประเทศที่สถานีรถไฟกรุงเทพ

เที่ยวขึ้น

ขบวนที่ 45
(กรุงเทพ - ปาดังเบซาร์)
สถานี ถึง ออก หมายเหตุ
กรุงเทพ ต้นทาง 15.10 -
สามเสน 15.23 15.25 -
ชุมทางบางซื่อ 15.32 15.34 -
บางบำหรุ 15.50 15.51 -
ศาลายา 16.08 16.09 -
นครปฐม 16.36 16.38 -
บ้านโป่ง 16.57 16.58 -
ราชบุรี 17.29 17.30 -
เพชรบุรี 18.14 18.15 -
หัวหิน 19.10 19.13 -
วังก์พง 19.32 19.33 -
ประจวบคีรีขันธ์ 20.35 20.36 -
บางสะพานใหญ่ 21.42 21.43 -
ชุมพร 23.15 23.24 -
สุราษฎร์ธานี 2.00 2.03 -
ชุมทางทุ่งสง 3.50 4.00 -
ชะอวด 5.03 5.04 -
พัทลุง 5.46 5.48 -
บางแก้ว 6.16 6.17 -
ชุมทางหาดใหญ่ 7.20 7.58 สถานีตัดตู้โดยสารและแยกขบวน 37 และ 45 ออกจากกัน
คลองแงะ 8.25 8.26 -
ปาดังเบซาร์(ไทย) 8.47 8.48 สถานีสุดท้ายในเขตประเทศไทย
ปาดังเบซาร์ 9.53 (GMT+8) ปลายทาง สถานีในเขตประเทศมาเลเซียและเป็นสถานีตรวจคนเข้าเมือง


เที่ยวล่อง

ขบวนที่ 46
(ปาดังเบซาร์ - กรุงเทพ)
สถานี ถึง ออก หมายเหตุ
ปาดังเบซาร์ ต้นทาง 18.00 (GMT+8) สถานีตรวจคนเข้าเมือง ตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซีย
ปาดังเบซาร์(ไทย) 17.06 17.07 เข้าสู่เขตประเทศไทย
คลองแงะ 17.29 17.30 -
ชุมทางหาดใหญ่ 17.55 18.10 พ่วงเข้ากับขบวนที่ 38 ที่สถานีนี้
บางแก้ว 19.15 19.16 -
พัทลุง 19.45 19.47 -
ชะอวด 20.29 20.30 -
ชุมทางทุ่งสง 21.29 21.38 -
สุราษฎร์ธานี 23.25 23.28 -
ชุมพร 1.56 2.06 -
บางสะพานใหญ่ 3.35 3.36 -
ประจวบคีรีขันธ์ 4.42 4.43 -
หัวหิน 6.02 6.05 -
เพชรบุรี 7.02 7.03 -
ราชบุรี 7.48 7.49 -
บ้านโป่ง 8.19 8.20 -
นครปฐม 8.40 8.42 -
ศาลายา 9.09 9.10 -
บางบำหรุ 9.28 9.29 -
ชุมทางบางซื่อ 9.45 9.47 -
สามเสน 9.54 9.56 -
กรุงเทพ 10.10 ปลายทาง -


อ้างอิง

  • กำหนดเวลาขบวนที่ 35
  • กำหนดเวลาขบวนที่ 36
  • กำหนดเวลาขบวนที่ 45
  • กำหนดเวลาขบวนที่ 46
  • กำหนดเวลารถไฟในประเทศมาเลเซีย

รถด, วนพ, เศษระหว, างประเทศ, งกฤษ, international, express, ขบวนท, เป, นรถด, วนพ, เศษขบวนหน, งของการรถไฟแห, งประเทศไทย, งระหว, างสถาน, รถไฟกร, งเทพ, เขตปท, มว, กร, งเทพมหานคร, บสถาน, ปาด, งเบซาร, ฐปะล, มาลาเซ, ยใช, รห, สขบวน, จจ, นส, นส, ดเส, นทางท, สถาน, ปาด, . rthdwnphiessrahwangpraeths xngkvs International Express khbwnthi 35 36 epnrthdwnphiesskhbwnhnungkhxngkarrthifaehngpraethsithy wingrahwangsthanirthifkrungethph ekhtpthumwn krungethphmhankhr kbsthanipadngebsar rthpalis malaesiyichrhskhbwn 35 36 pccubnsinsudesnthangthisthanipadngebsaraelaphuodysarcatxngphandantrwckhnekhaemuxngaelaipsuxtwephuxkhunrthif xithiexs hrux okhmuetxr khxngmaelesiytxipkhbwnrthdwnphiessrahwangpraethsrthdwnphiessrahwangpraethsthisthanipadngebsar maelesiy praephth rthdwnphiessphudaeninkar karrthifaehngpraethsithysaythiichngan thangrthifsayittnthang sthanirthifkrungethphplaythang sthanirthifpadngebsarkhwamerwsungsud 100 km chm erimichngan 1 knyayn ph s 2461 nbcakwnkxsrangesnthangchumthanghadihy padngebsa aelwesrc hwrth 2 khbwnpccubnchnidrththiihbrikarmiephiyngrthnngaelanxnprbxakaschnsxng bnth p enuxha 1 prawti 2 kahndewlaedinrth 2 1 ethiywkhun 2 2 ethiywlxng 3 xangxingprawti aekikhrthdwnphiessrahwangpraethshruxchuxedim rthdwnsayit epidedinrthkhrngaerkinwnthi 2 mkrakhm ph s 2465 wingthukwncnthr wnphuth aelawnesar tnthanginkhnannkhuxsthanirthifbangkxknxy aelaidyaytnthangmathisthanirthifkrungethph inwnthi 1 mkrakhm ph s 2470 txmaidhyudthakaredinrthchwkhrawrahwangwnthi 15 minakhm ph s 2493 cnthung 2 mkrakhm ph s 2497 enuxngcaksaphanphraram 6 thukthalayodypktirthdwnphiessrahwangpraethsxxkcaksthanirthifkrungethphinchwngbayaelaipthungsthanirthifbtetxrewxrthinchwngsaykhxngwnthdmaodythakaredinrththukwn aetphayhlnginchwngklangpi ph s 2559 hlngcakthipraethsmaelesiyidmikarprbprungkarihbrikarrthifdwyrabbrthiffathangkhukhnadkhwamkwang 1 emtr hruxkhbwnrthif xithiexs prakxbkbkarrthifaehngpraethsithyidepidkhbwnrthdwnphiessthksinarthy inchwngplaypi ph s 2559 thaihrthdwnphiessrahwangpraethscungsinsudesnthangephiyngaekhsthanipadngebsar odycaphwngtuodysarrwmipkbrthdwnphiessthksinkhbwnthi 37 38 krungethph suihngoklk krungethph aelaphuodysarcatxngphandantrwckhnekhaemuxngaeladaeninkarsuxtwephuxichbrikarrthifkhxngpraethsmaelesiyephuxedinthangipyngcudhmayplaythangtxipkahndewlaedinrth aekikh rthdwnphiessrahwangpraethsthisthanirthifkrungethph ethiywkhun aekikh khbwnthi 45 krungethph padngebsar sthani thung xxk hmayehtukrungethph tnthang 15 10 samesn 15 23 15 25 chumthangbangsux 15 32 15 34 bangbahru 15 50 15 51 salaya 16 08 16 09 nkhrpthm 16 36 16 38 banopng 16 57 16 58 rachburi 17 29 17 30 ephchrburi 18 14 18 15 hwhin 19 10 19 13 wngkphng 19 32 19 33 pracwbkhirikhnth 20 35 20 36 bangsaphanihy 21 42 21 43 chumphr 23 15 23 24 surasdrthani 2 00 2 03 chumthangthungsng 3 50 4 00 chaxwd 5 03 5 04 phthlung 5 46 5 48 bangaekw 6 16 6 17 chumthanghadihy 7 20 7 58 sthanitdtuodysaraelaaeykkhbwn 37 aela 45 xxkcakknkhlxngaenga 8 25 8 26 padngebsar ithy 8 47 8 48 sthanisudthayinekhtpraethsithypadngebsar 9 53 GMT 8 playthang sthaniinekhtpraethsmaelesiyaelaepnsthanitrwckhnekhaemuxng ethiywlxng aekikh khbwnthi 46 padngebsar krungethph sthani thung xxk hmayehtupadngebsar tnthang 18 00 GMT 8 sthanitrwckhnekhaemuxng tngxyuinpraethsmaelesiypadngebsar ithy 17 06 17 07 ekhasuekhtpraethsithykhlxngaenga 17 29 17 30 chumthanghadihy 17 55 18 10 phwngekhakbkhbwnthi 38 thisthaninibangaekw 19 15 19 16 phthlung 19 45 19 47 chaxwd 20 29 20 30 chumthangthungsng 21 29 21 38 surasdrthani 23 25 23 28 chumphr 1 56 2 06 bangsaphanihy 3 35 3 36 pracwbkhirikhnth 4 42 4 43 hwhin 6 02 6 05 ephchrburi 7 02 7 03 rachburi 7 48 7 49 banopng 8 19 8 20 nkhrpthm 8 40 8 42 salaya 9 09 9 10 bangbahru 9 28 9 29 chumthangbangsux 9 45 9 47 samesn 9 54 9 56 krungethph 10 10 playthang xangxing aekikhkahndewlakhbwnthi 35 kahndewlakhbwnthi 36 kahndewlakhbwnthi 45 kahndewlakhbwnthi 46 kahndewlarthifinpraethsmaelesiyekhathungcak https th wikipedia org w index php title rthdwnphiessrahwangpraeths amp oldid 9222007, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม