fbpx
วิกิพีเดีย

ขบวนการไซออนิสต์

ขบวนการไซออนิสต์ (อังกฤษ: Zionism; ฮีบรู: צִיּוֹנוּתTsiyyonut) เป็นทั้งอุดมการณ์ และขบวนการชาตินิยม ในหมู่ชาวยิวทั้งที่เชื่อในการสถาปนาใหม่และสนับสนุน รัฐยิวในบริเวณที่นิยามว่าเป็นแผ่นดินอิสราเอลในประวัติศาสตร์ (โดยประมาณตรงกับคานาอัน แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ หรือภูมิภาคปาเลสไตน์) ขบวนการไซออนิสต์สมัยใหม่เกิดขึ้นในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกเป็นขบวนการฟื้นฟูชาติ ทั้งเป็นปฏิกิริยาต่อความเกลียดกลัวยิวที่เกิดเป็นระลอก และยุคภูมิธรรมยิว (Haskalah) ไม่นานหลังจากนั้น ผู้นำขบวนการส่วนใหญ่ตั้งเป้าหมายหลักคือการสร้างรัฐในปาเลสไตน์ ซึ่งในเวลานั้นอยู่ในการควบคุมของจักรวรรดิออตโตมัน

ธีโอดอร์ เฮิร์ซล์ ผู้นำลัทธิไซออน
อาณาเขตของมณฑลซีเรียปาเลสตีนาของจักรวรรดิโรมัน

จนถึงปี 1948 เป้าหมายหลักของนักขบวนการไซออนิสต์คือการสถาปนาเอกราชยิวใหม่ในแผ่นดินอิสราเอล รวบรวมผู้ถูกเนรเทศ และปลดปล่อยยิวจากการเลือกปฏิบัติเกลียดกลัวยิว และการบีฑาต่าง ๆ ที่ประสบ นับแต่การสถาปนารัฐอิสราเอลในปี 1948 ขบวนการไซออนิสต์ยังส่งเสริมในนามของอิสราเอลเป็นหลัก และจัดการกับภัยคุกคามการอยู่รอดและความมั่นคงของรัฐนั้น

คำว่า "ไซออนิสต์" มาจากคำว่าไซออน ซึ่งหมายถึงนครเยรูซาเล็ม

ภาพรวม

ลักษณะร่วมของนักขบวนการไซออนิสต์ทุกประเภทคือการอ้างแผ่นดินอิสราเอลเป็นมาตุภูมิแห่งชาติของยิวและเป็นความมุ่งสนใจโดยชอบของการกำหนดการปกครองด้วยตนเองของชาติยิว โดยตั้งอยู่บนพันธะทางประวัติศาสตร์และประเพณีศาสนาที่เชื่อมโยงชาวยิวกับแผ่นดินอิสราเอล นักขบวนการไซออนิสต์ไม่ได้มีอุดมการณ์แบบเดียวกันทุกคน แต่มีวิวัฒนาการในคำโต้ตอบในบรรดาอุดมการณ์ต่าง ๆ เช่น ไซออนิสต์ทั่วไป ไซออนิสต์ศาสนา ไซออนิสต์แรงงาน ไซออนิสต์แก้ ไซออนิสต์เขียว เป็นต้น

หลังยิวได้กระจัดกระจายออกจากมาตุภูมิเกือบสองสหัสวรรษ อยู่ตามประเทศต่าง ๆ โดยไม่มีรัฐชาติของตน ขบวนการไซออนิสต์ก่อตั้งขึ้นในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยยิวฆราวาส ส่วนใหญ่เป็นการตอบสนองของชาวยิวอัชเคนาซิต่อการต่อต้านยิวที่เพิ่มขึ้นในทวีปยุโรป ขบวนการทางการเมืองนี้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการโดยนักหนังสือพิมพ์ชาวออสเตรีย-ฮังการี ธีโอดอร์ เฮิร์ซล์ ในปี 1897 ขณะนั้นขบวนการดังกล่าวส่งเสริมให้ยิวอพยพไปยังปาเลสไตน์ของออตโตมัน

สมาชิกสร้างพันธมิตรกับบริเตนใหญ่และได้รับการสนับสนุนอยู่บ้างในการอพยพยิวเข้าสู่ปาเลสไตน์ สมาชิกยังกะเกณฑ์ยิวในยุโรปให้เข้าเมืองที่นั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจักรวรรดิรัสเซียที่ความเกลียดชังยิวดำเนินไปอย่างรุนแรง พันธมิตรกับบริเตนเสื่อมลงหลังบริเตนทราบเจตนาของขบวนการยิวต่อชาวอาหรับในปาเลสไตน์ แต่การดำเนินการยังดำเนินต่อไป ขบวนการดังกล่าวประสบความสำเร็จในกาสถาปนารัฐอิสราเอลในวันที่ 14 พฤษภาคม 1948 เป็นมาตุภูมิของชาวยิว สัดส่วนชาวยิวของโลกที่อาศัยอยู่ในอิสราเอลเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนับแต่ขบวนการนี้ถือกำเนิดขึ้น

ภูมิหลัง

ดูบทความหลักที่: ประวัติศาสตร์ไซออนิสต์, Proto-Zionism และ ประวัติศาสตร์อิสราเอล
ประชากรในภูมิภาคปาเลสไตน์ จำแนกตามศาสนาต่าง ๆ ไม่นับคนเร่ร่อน
ปี มุสลิม ชาวยิว คริสเตียน อื่นๆ รวม
1922 486,177 (74.91%) 83,790 (12.91%) 71,464 (11.01%) 7,617 (1.17%) 649,048
1931 493,147 (64.32%) 174,606 (22.77%) 88,907 (11.60%) 10,101 (1.32%) 766,761
1941 906,551 (59.68%) 474,102 (31.21%) 125,413 (8.26%) 12,881 (0.85%) 1,518,947
1946 1,076,783 (58.34%) 608,225 (32.96%) 145,063 (7.86%) 15,488 (0.84%) 1,845,559

ดูเพิ่ม

 • American Council for Judaism
 • Gathering of Israel
 • List of Zionist figures
 • Yehud Medinata
 • Jewish Agency for Israel

เชิงอรรถ

 1. วัฒนธรรมแบบ "ปาเลสไตน์" ปัจจุบันที่เป็นชาวอาหรับที่นับถือศาสนาอิสลามนั้นเกิดขึ้นในภายหลัง ชื่อปาเลสไตน์เป็นคำเรียกดินแดนบริเวณนี้มาแต่สมัยกรีกโบราณ ประมาณการของ Sergio Della Pergola (2001) ระบุว่ายิวเป็นคนส่วนใหญ่ในบริเวณนี้มาตั้งแต่ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 1 คริสต์ศาสนิกชนเป็นประชากรส่วนใหญ่ในคริสต์ศตวรรษที่ 5 และมุสลิมค่อยมาเป็นประชากรส่วนใหญ่ในคริสต์ศตวรรษที่ 12 อาหรับค่อยเข้ามาในสมัยกลาง และเพิ่มมากขึ้นในสมัยออตโตมันตอนปลาย

อ้างอิง

 1. Pergola, Sergio della (2001). "Demography in Israel/Palestine: Trends, Prospects, Policy Implications" (PDF). Semantic Scholar.
 2. ดู:
  • Bernard Lewis, Semites and Anti-Semites: An Inquiry into Conflict and Prejudice, W. W. Norton & Company, 1999 ISBN 978-0-393-24556-1 p.20
  • Ian S. Lustick, 'Zionist Ideology and Its Discontents: A Research Note,' Israel Studies Forum Vol. 19, No. 1 (Fall 2003), pp.98-103, p.98.'Zionism was and is a serious ideology and deserves to be treated as such.'
  • Gadi Taub, 'Zionism,' in Gregory Claeys,Encyclopedia of Modern Political Thought, Sage CQ Press, 2013 ISBN 978-1-452-23415-1 pp.869-872 p.869.:'Zionism is an ideology that seeks to apply the universal principle of self-determination to the Jewish people.'
 3. ดู:
  • Medding, P.Y. (1995). Studies in Contemporary Jewry: XI: Values, Interests, and Identity: Jews and Politics in a Changing World. Studies in Contemporary Jewry. OUP USA/Institute of Contemporary Jewry, Hebrew University of Jerusalem. p. 11. ISBN 978-0-19-510331-1. สืบค้นเมื่อ 2019-03-11.
  • Gans, Chaim (2008-07-01). A Just Zionism: On the Morality of the Jewish State (ภาษาอังกฤษ). Oxford University Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780195340686.001.0001. ISBN 9780199867172. จากแหล่งเดิมเมื่อ December 27, 2019. สืบค้นเมื่อ March 16, 2019.
 4. "What's the difference between anti-Semitism and anti-Zionism?". BBC. 29 April 2016. จากแหล่งเดิมเมื่อ August 1, 2019. สืบค้นเมื่อ 31 July 2019.
 5. Motyl 2001, pp. 604..
 6. Herzl, Theodor (1988) [1896]. "Biography, by Alex Bein". Der Judenstaat [The Jewish state]. Translated by Sylvie d'Avigdor (republication ed.). New York: Courier Dover. p. 40. ISBN 978-0-486-25849-2. จากแหล่งเดิมเมื่อ January 1, 2014. สืบค้นเมื่อ September 28, 2010.
 7. "Zionism". Oxford Dictionary. จากแหล่งเดิมเมื่อ April 4, 2016. สืบค้นเมื่อ June 30, 2016.
 8. "Zionism | nationalistic movement". จากแหล่งเดิมเมื่อ June 29, 2016. สืบค้นเมื่อ June 30, 2016.
 9. Ben-Ami Shillony (January 24, 2012). Jews & the Japanese: The Successful Outsiders. Tuttle Publishing. p. 88. ISBN 978-1-4629-0396-2. จากแหล่งเดิมเมื่อ December 25, 2018. สืบค้นเมื่อ November 21, 2017. (Zionism) arose in response to and in imitation of the current national movements of Central, Southern, and Eastern Europe.
 10. LeVine, Mark; Mossberg, Mathias (2014). One Land, Two States: Israel and Palestine as Parallel States. University of California Press. p. 211. ISBN 978-0-520-95840-1. จากแหล่งเดิมเมื่อ November 17, 2016. สืบค้นเมื่อ March 16, 2016. The parents of Zionism were not Judaism and tradition, but antiSemitism and nationalism. The ideals of the French Revolution spread slowly across Europe, finally reaching the Pale of Settlement in the Russian Empire and helping to set off the Haskalah, or Jewish Enlightenment. This engendered a permanent split in the Jewish world, between those who held to a halachic or religious-centric vision of their identity and those who adopted in part the racial rhetoric of the time and made the Jewish people into a nation. This was helped along by the wave of pogroms in Eastern Europe that set two million Jews to flight; most wound up in America, but some chose Palestine. A driving force behind this was the Hovevei Zion movement, which worked from 1882 to develop a Hebrew identity that was distinct from Judaism as a religion.
 11. Gelvin, James L. (January 13, 2014). The Israel-Palestine Conflict: One Hundred Years of War. Cambridge University Press. p. 93. ISBN 978-1-107-47077-4. จากแหล่งเดิมเมื่อ November 17, 2016. สืบค้นเมื่อ March 16, 2016. The fact that Palestinian nationalism developed later than Zionism and indeed in response to it does not in any way diminish the legitimacy of Palestinian nationalism or make it less valid than Zionism. All nationalisms arise in opposition to some "other". Why else would there be the need to specify who you are? And all nationalisms are defined by what they oppose. As we have seen, Zionism itself arose in reaction to anti-Semitic and exclusionary nationalist movements in Europe. It would be perverse to judge Zionism as somehow less valid than European anti-Semitism or those nationalisms. Furthermore, Zionism itself was also defined by its opposition to the indigenous Palestinian inhabitants of the region. Both the "conquest of land" and the "conquest of labor" slogans that became central to the dominant strain of Zionism in the Yishuv originated as a result of the Zionist confrontation with the Palestinian "other".
 12. Cohen, Robin (1995). The Cambridge Survey of World Migration. Cambridge University Press. p. 504. ISBN 9780521444057. Zionism Colonize palestine.
 13. Gelvin, James (2007). The Israel–Palestine Conflict: One Hundred Years of War (2nd ed.). Cambridge University Press. p. 51. ISBN 978-0521888356. จากแหล่งเดิมเมื่อ February 20, 2017. สืบค้นเมื่อ February 19, 2016.
 14. Ilan Pappe, The Ethnic Cleansing of Palestine, 2006, p.10–11
 15. unispal (September 3, 1947). . United Nations Special Committee on Palestine. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ January 16, 2013. สืบค้นเมื่อ May 2, 2012. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)

บรรณานุกรม

ข้อมูลปฐมภูมิ
 • Herzl, Theodor. A Jewish state: an attempt at a modern solution of the Jewish question (1896) full text online
 • Herzl, Theodor. Theodor Herzl: Excerpts from His Diaries (2006) excerpt and text search
ข้อมูลทุติยภูมิ
 • Armborst-Weihs, Kerstin: The Formation of the Jewish National Movement Through Transnational Exchange: Zionism in Europe up to the First World War, European History Online, Mainz: Institute of European History, 2011, retrieved: August 17, 2011.
 • A. B. Masilamani, Zionism in Melu Kolupu (Telugu), Navajeevana Publications, Vijayanagar Colony, Hyderabad, 1984, pp. 121–126.
 • Beller, Steven. Herzl (2004)
 • Brenner, Michael, and Shelley Frisch. Zionism: A Brief History (2003) excerpt and text search
 • Butler, Judith: Parting Ways: Jewishness and the Critique of Zionism. Columbia University Press, 2013. ISBN 978-0231146111
 • Cohen, Naomi. The Americanization of Zionism, 1897–1948 (2003). 304 pp. essays on specialized topics
 • Friedman, Isaiah. "Theodor Herzl: Political Activity and Achievements," Israel Studies 2004 9(3): 46–79, online in EBSCO
 • Hacohen, Dvorah (1991), "BenGurion and the Second World War", ใน Jonathan Frankel (บ.ก.), Studies in Contemporary Jewry : Volume VII: Jews and Messianism in the Modern Era: Metaphor and Meaning, Oxford University Press, ISBN 9780195361988
 • Hakohen, Devorah (2003), Immigrants in Turmoil: Mass Immigration to Israel and Its Repercussions in the 1950s and After, Syracuse University Press, ISBN 9780815629696
 • David Hazony, Yoram Hazony, and Michael B. Oren, eds., "New Essays on Zionism," Shalem Press, 2007.
 • Kloke, Martin: The Development of Zionism Until the Founding of the State of Israel, European History Online, Mainz: Institute of European History, 2010, retrieved: June 13, 2012.
 • Laqueur, Walter. A History of Zionism: From the French Revolution to the Establishment of the State of Israel (2003) survey by a leading scholar excerpt and text search
 • Medoff, Rafael. "Recent Trends in the Historiography of American Zionism," American Jewish History 86 (March 1998), 117–134.
 • Motyl, Alexander J. (2001). Encyclopedia of Nationalism, Volume II. Academic Press. ISBN 978-0-12-227230-1.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Pawel, Ernst. The Labyrinth of Exile: A Life of Theodor Herzl (1992) excerpt and text search
 • Sachar, Howard M. A History of Israel: From the Rise of Zionism to Our Time (2007) excerpt and text search
 • Shimoni, Gideon. The Zionist Ideology (1995)
 • Taub, Gadi. The Settlers and the Struggle over the Meaning of Zionism (2010, Hebrew, English)
 • Taylor, A.R., 1971, 'Vision and intent in Zionist Thought', in 'The transformation of Palestine', ed. by I. Abu-Lughod, ISBN 0-8101-0345-1, Northwestern University Press, Evanston, USA
 • Urofsky, Melvin I. American Zionism from Herzl to the Holocaust (1995), a standard history
 • Wigoder, Geoffrey, ed. New Encyclopedia of Zionism and Israel (2nd ed. 2 vol. 1994); 1521pp

แหล่งข้อมูลอื่น

 •   วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ Zionism
 •   วิกิซอร์ซมี Zionism
 •   วิกิซอร์ซมี Zionism an Affirmation of Judaism
 • Central Zionist Archives site in Jerusalem
 • WZO website
 • Exodus1947.com PBS Documentary Film focusing on the secret American involvement in Aliyah Bet, narrated by Morley Safer
 • Theodore Herzl and Rev. William Hechler and the Zionist Beginnings
 • Is Zionism in Crisis? A Follow-Up Debate with Peter Beinart and Alan Dershowitz at The Graduate Center, CUNY
 • ส่วนจากหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับ ขบวนการไซออนิสต์ ในหอจดหมายเหตุข่าวสารศตวรรษที่ 20 ของ ZBW

ขบวนการไซออน, สต, บทความน, งต, องการเพ, มแหล, งอ, างอ, งเพ, อพ, จน, ความถ, กต, อง, ณสามารถพ, ฒนาบทความน, ได, โดยเพ, มแหล, งอ, างอ, งตามสมควร, เน, อหาท, ขาดแหล, งอ, างอ, งอาจถ, กลบออก, งกฤษ, zionism, บร, נו, tsiyyonut, เป, นท, งอ, ดมการณ, และขบวนการชาต, ยม, ในห. bthkhwamniyngtxngkarephimaehlngxangxingephuxphisucnkhwamthuktxng khunsamarthphthnabthkhwamniidodyephimaehlngxangxingtamsmkhwr enuxhathikhadaehlngxangxingxacthuklbxxkkhbwnkarisxxnist xngkvs Zionism hibru צ י ו נו ת Tsiyyonut epnthngxudmkarn 2 aelakhbwnkarchatiniym 3 inhmuchawyiwthngthiechuxinkarsthapnaihmaelasnbsnun 4 rthyiwinbriewnthiniyamwaepnaephndinxisraexlinprawtisastr odypramantrngkbkhanaxn aephndinskdisiththi hruxphumiphakhpaelsitn 5 6 7 8 khbwnkarisxxnistsmyihmekidkhuninplaykhriststwrrsthi 19 inyuorpklangaelayuorptawnxxkepnkhbwnkarfunfuchati thngepnptikiriyatxkhwamekliydklwyiwthiekidepnralxk aelayukhphumithrrmyiw Haskalah 9 10 11 imnanhlngcaknn phunakhbwnkarswnihytngepahmayhlkkhuxkarsrangrthinpaelsitn sunginewlannxyuinkarkhwbkhumkhxngckrwrrdixxtotmn 12 13 14 thioxdxr ehirsl phunalththiisxxn xanaekhtkhxngmnthlsieriypaelstinakhxngckrwrrdiormn a cnthungpi 1948 epahmayhlkkhxngnkkhbwnkarisxxnistkhuxkarsthapnaexkrachyiwihminaephndinxisraexl rwbrwmphuthukenreths aelapldplxyyiwcakkareluxkptibtiekliydklwyiw aelakarbithatang thiprasb nbaetkarsthapnarthxisraexlinpi 1948 khbwnkarisxxnistyngsngesriminnamkhxngxisraexlepnhlk aelacdkarkbphykhukkhamkarxyurxdaelakhwammnkhngkhxngrthnnkhawa isxxnist macakkhawaisxxn sunghmaythungnkhreyrusaelm enuxha 1 phaphrwm 2 phumihlng 3 duephim 4 echingxrrth 5 xangxing 5 1 brrnanukrm 6 aehlngkhxmulxunphaphrwm aekikhlksnarwmkhxngnkkhbwnkarisxxnistthukpraephthkhuxkarxangaephndinxisraexlepnmatuphumiaehngchatikhxngyiwaelaepnkhwammungsnicodychxbkhxngkarkahndkarpkkhrxngdwytnexngkhxngchatiyiw odytngxyubnphnthathangprawtisastraelapraephnisasnathiechuxmoyngchawyiwkbaephndinxisraexl nkkhbwnkarisxxnistimidmixudmkarnaebbediywknthukkhn aetmiwiwthnakarinkhaottxbinbrrdaxudmkarntang echn isxxnistthwip isxxnistsasna isxxnistaerngngan isxxnistaek isxxnistekhiyw epntnhlngyiwidkracdkracayxxkcakmatuphumiekuxbsxngshswrrs xyutampraethstang odyimmirthchatikhxngtn khbwnkarisxxnistkxtngkhuninplaykhriststwrrsthi 19 odyyiwkhrawas swnihyepnkartxbsnxngkhxngchawyiwxchekhnasitxkartxtanyiwthiephimkhuninthwipyuorp khbwnkarthangkaremuxngnikxtngkhunxyangepnthangkarodynkhnngsuxphimphchawxxsetriy hngkari thioxdxr ehirsl inpi 1897 khnannkhbwnkardngklawsngesrimihyiwxphyphipyngpaelsitnkhxngxxtotmnsmachiksrangphnthmitrkbbrietnihyaelaidrbkarsnbsnunxyubanginkarxphyphyiwekhasupaelsitn smachikyngkaeknthyiwinyuorpihekhaemuxngthinn odyechphaaxyangyinginckrwrrdirsesiythikhwamekliydchngyiwdaeninipxyangrunaerng phnthmitrkbbrietnesuxmlnghlngbrietnthrabectnakhxngkhbwnkaryiwtxchawxahrbinpaelsitn aetkardaeninkaryngdaenintxip khbwnkardngklawprasbkhwamsaercinkasthapnarthxisraexlinwnthi 14 phvsphakhm 1948 epnmatuphumikhxngchawyiw sdswnchawyiwkhxngolkthixasyxyuinxisraexletibotkhunxyangtxenuxngnbaetkhbwnkarnithuxkaenidkhunphumihlng aekikhdubthkhwamhlkthi prawtisastrisxxnist Proto Zionism aela prawtisastrxisraexl prachakrinphumiphakhpaelsitn caaenktamsasnatang imnbkhnerrxn 15 pi muslim chawyiw khrisetiyn xun rwm1922 486 177 74 91 83 790 12 91 71 464 11 01 7 617 1 17 649 0481931 493 147 64 32 174 606 22 77 88 907 11 60 10 101 1 32 766 7611941 906 551 59 68 474 102 31 21 125 413 8 26 12 881 0 85 1 518 9471946 1 076 783 58 34 608 225 32 96 145 063 7 86 15 488 0 84 1 845 559duephim aekikh prawtisastr karemuxngAmerican Council for Judaism Gathering of Israel List of Zionist figures Yehud Medinata Jewish Agency for Israelechingxrrth aekikh wthnthrrmaebb paelsitn pccubnthiepnchawxahrbthinbthuxsasnaxislamnnekidkhuninphayhlng chuxpaelsitnepnkhaeriykdinaednbriewnnimaaetsmykrikobran pramankarkhxng Sergio Della Pergola 2001 rabuwayiwepnkhnswnihyinbriewnnimatngaetkxnkhriststwrrsthi 1 khristsasnikchnepnprachakrswnihyinkhriststwrrsthi 5 aelamuslimkhxymaepnprachakrswnihyinkhriststwrrsthi 12 1 xahrbkhxyekhamainsmyklang aelaephimmakkhuninsmyxxtotmntxnplayxangxing aekikh Pergola Sergio della 2001 Demography in Israel Palestine Trends Prospects Policy Implications PDF Semantic Scholar du Bernard Lewis Semites and Anti Semites An Inquiry into Conflict and Prejudice W W Norton amp Company 1999 ISBN 978 0 393 24556 1 p 20 Ian S Lustick Zionist Ideology and Its Discontents A Research Note Israel Studies Forum Vol 19 No 1 Fall 2003 pp 98 103 p 98 Zionism was and is a serious ideology and deserves to be treated as such Gadi Taub Zionism in Gregory Claeys Encyclopedia of Modern Political Thought Sage CQ Press 2013 ISBN 978 1 452 23415 1 pp 869 872 p 869 Zionism is an ideology that seeks to apply the universal principle of self determination to the Jewish people du Medding P Y 1995 Studies in Contemporary Jewry XI Values Interests and Identity Jews and Politics in a Changing World Studies in Contemporary Jewry OUP USA Institute of Contemporary Jewry Hebrew University of Jerusalem p 11 ISBN 978 0 19 510331 1 subkhnemux 2019 03 11 Gans Chaim 2008 07 01 A Just Zionism On the Morality of the Jewish State phasaxngkvs Oxford University Press doi 10 1093 acprof oso 9780195340686 001 0001 ISBN 9780199867172 ekb cakaehlngedimemux December 27 2019 subkhnemux March 16 2019 What s the difference between anti Semitism and anti Zionism BBC 29 April 2016 ekb cakaehlngedimemux August 1 2019 subkhnemux 31 July 2019 Motyl 2001 pp 604 Herzl Theodor 1988 1896 Biography by Alex Bein Der Judenstaat The Jewish state Translated by Sylvie d Avigdor republication ed New York Courier Dover p 40 ISBN 978 0 486 25849 2 ekb cakaehlngedimemux January 1 2014 subkhnemux September 28 2010 Zionism Oxford Dictionary ekb cakaehlngedimemux April 4 2016 subkhnemux June 30 2016 Zionism nationalistic movement ekb cakaehlngedimemux June 29 2016 subkhnemux June 30 2016 Ben Ami Shillony January 24 2012 Jews amp the Japanese The Successful Outsiders Tuttle Publishing p 88 ISBN 978 1 4629 0396 2 ekb cakaehlngedimemux December 25 2018 subkhnemux November 21 2017 Zionism arose in response to and in imitation of the current national movements of Central Southern and Eastern Europe LeVine Mark Mossberg Mathias 2014 One Land Two States Israel and Palestine as Parallel States University of California Press p 211 ISBN 978 0 520 95840 1 ekb cakaehlngedimemux November 17 2016 subkhnemux March 16 2016 The parents of Zionism were not Judaism and tradition but antiSemitism and nationalism The ideals of the French Revolution spread slowly across Europe finally reaching the Pale of Settlement in the Russian Empire and helping to set off the Haskalah or Jewish Enlightenment This engendered a permanent split in the Jewish world between those who held to a halachic or religious centric vision of their identity and those who adopted in part the racial rhetoric of the time and made the Jewish people into a nation This was helped along by the wave of pogroms in Eastern Europe that set two million Jews to flight most wound up in America but some chose Palestine A driving force behind this was the Hovevei Zion movement which worked from 1882 to develop a Hebrew identity that was distinct from Judaism as a religion Gelvin James L January 13 2014 The Israel Palestine Conflict One Hundred Years of War Cambridge University Press p 93 ISBN 978 1 107 47077 4 ekb cakaehlngedimemux November 17 2016 subkhnemux March 16 2016 The fact that Palestinian nationalism developed later than Zionism and indeed in response to it does not in any way diminish the legitimacy of Palestinian nationalism or make it less valid than Zionism All nationalisms arise in opposition to some other Why else would there be the need to specify who you are And all nationalisms are defined by what they oppose As we have seen Zionism itself arose in reaction to anti Semitic and exclusionary nationalist movements in Europe It would be perverse to judge Zionism as somehow less valid than European anti Semitism or those nationalisms Furthermore Zionism itself was also defined by its opposition to the indigenous Palestinian inhabitants of the region Both the conquest of land and the conquest of labor slogans that became central to the dominant strain of Zionism in the Yishuv originated as a result of the Zionist confrontation with the Palestinian other Cohen Robin 1995 The Cambridge Survey of World Migration Cambridge University Press p 504 ISBN 9780521444057 Zionism Colonize palestine Gelvin James 2007 The Israel Palestine Conflict One Hundred Years of War 2nd ed Cambridge University Press p 51 ISBN 978 0521888356 ekb cakaehlngedimemux February 20 2017 subkhnemux February 19 2016 Ilan Pappe The Ethnic Cleansing of Palestine 2006 p 10 11 unispal September 3 1947 UNSCOP Report to the General Assembly Volume 1 Chapter II Par A 12 doc nr A 364 United Nations Special Committee on Palestine khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux January 16 2013 subkhnemux May 2 2012 Unknown parameter deadurl ignored help brrnanukrm aekikh khxmulpthmphumiHerzl Theodor A Jewish state an attempt at a modern solution of the Jewish question 1896 full text online Herzl Theodor Theodor Herzl Excerpts from His Diaries 2006 excerpt and text searchkhxmulthutiyphumiArmborst Weihs Kerstin The Formation of the Jewish National Movement Through Transnational Exchange Zionism in Europe up to the First World War European History Online Mainz Institute of European History 2011 retrieved August 17 2011 A B Masilamani Zionism in Melu Kolupu Telugu Navajeevana Publications Vijayanagar Colony Hyderabad 1984 pp 121 126 Beller Steven Herzl 2004 Brenner Michael and Shelley Frisch Zionism A Brief History 2003 excerpt and text search Butler Judith Parting Ways Jewishness and the Critique of Zionism Columbia University Press 2013 ISBN 978 0231146111 Cohen Naomi The Americanization of Zionism 1897 1948 2003 304 pp essays on specialized topics Friedman Isaiah Theodor Herzl Political Activity and Achievements Israel Studies 2004 9 3 46 79 online in EBSCO Hacohen Dvorah 1991 BenGurion and the Second World War in Jonathan Frankel b k Studies in Contemporary Jewry Volume VII Jews and Messianism in the Modern Era Metaphor and Meaning Oxford University Press ISBN 9780195361988 Hakohen Devorah 2003 Immigrants in Turmoil Mass Immigration to Israel and Its Repercussions in the 1950s and After Syracuse University Press ISBN 9780815629696 David Hazony Yoram Hazony and Michael B Oren eds New Essays on Zionism Shalem Press 2007 Kloke Martin The Development of Zionism Until the Founding of the State of Israel European History Online Mainz Institute of European History 2010 retrieved June 13 2012 Laqueur Walter A History of Zionism From the French Revolution to the Establishment of the State of Israel 2003 survey by a leading scholar excerpt and text search Medoff Rafael Recent Trends in the Historiography of American Zionism American Jewish History 86 March 1998 117 134 Motyl Alexander J 2001 Encyclopedia of Nationalism Volume II Academic Press ISBN 978 0 12 227230 1 CS1 maint ref harv link Pawel Ernst The Labyrinth of Exile A Life of Theodor Herzl 1992 excerpt and text search Sachar Howard M A History of Israel From the Rise of Zionism to Our Time 2007 excerpt and text search Shimoni Gideon The Zionist Ideology 1995 Taub Gadi The Settlers and the Struggle over the Meaning of Zionism 2010 Hebrew English Taylor A R 1971 Vision and intent in Zionist Thought in The transformation of Palestine ed by I Abu Lughod ISBN 0 8101 0345 1 Northwestern University Press Evanston USA Urofsky Melvin I American Zionism from Herzl to the Holocaust 1995 a standard history Wigoder Geoffrey ed New Encyclopedia of Zionism and Israel 2nd ed 2 vol 1994 1521ppaehlngkhxmulxun aekikh wikimiediykhxmmxnsmisuxekiywkb Zionism wikikhakhmmikhakhmekiywkb khbwnkarisxxnist wikisxrsmi Zionism wikisxrsmi Zionism an Affirmation of Judaism Central Zionist Archives site in Jerusalem WZO website Exodus1947 com PBS Documentary Film focusing on the secret American involvement in Aliyah Bet narrated by Morley Safer Theodore Herzl and Rev William Hechler and the Zionist Beginnings Is Zionism in Crisis A Follow Up Debate with Peter Beinart and Alan Dershowitz at The Graduate Center CUNY swncakhnngsuxphimphekiywkb khbwnkarisxxnist inhxcdhmayehtukhawsarstwrrsthi 20 khxng ZBWekhathungcak https th wikipedia org w index php title khbwnkarisxxnist amp oldid 9487847, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม