fbpx
วิกิพีเดีย

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (อังกฤษ: Asian Institute of Technology) หรือ เอไอที เป็นสถาบันการศึกษาที่มีสถานะเป็นองค์การระหว่างประเทศ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2502 โดยความร่วมมือจากกลุ่มประเทศสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีโต้ หรือ สปอ.) ในชื่อ โรงเรียนวิศวกรรม สปอ. (SEATO Graduate School of Engineering) ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นสถาบันอิสระในชื่อปัจจุบันเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2510 เปิดสอนระดับอุดมศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก) โดยเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ ในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย มีศูนย์กลางการบริหารงานตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีศูนย์การศึกษาในประเทศเวียดนามด้วย

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
Asian Institute of Technology
ชื่อย่อเอไอที / AIT
คติพจน์Learning beyond Boundaries
สถาปนา8 กันยายน พ.ศ. 2502 (62 ปี)
ประเภทองค์การระหว่างประเทศ
อธิการบดีศ.เอเดน วูน
จำนวนผู้ศึกษา2,192 คน (2559)
ที่ตั้งศูนย์หลัก
58 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
ศูนย์เวียดนาม
อาคาร B3 มหาวิทยาลัยการสื่อสารและคมนาคม Lang Thuong Ward, Dong Da Dist. ฮานอย ประเทศเวียดนาม
วิทยาเขต2 ศูนย์หลัก
ชื่อเดิมโรงเรียนวิศวกรรม สปอ.
SEATO Graduate School of Engineering
สีประจำสถาบัน
เครือข่ายLAOTSE, ASAIHL, GMSARN
เว็บไซต์www.ait.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เป็นสมาชิกของเครือข่าย LAOTSE ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชียและยุโรป ตามกรอบความร่วมมืออาเซม โดยได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาบันการศึกษานานาชาติที่ดีที่สุดในโลกเมื่อปี พ.ศ. 2558 โดย U-Multirank ขณะเดียวกันยังได้รับการประเมินจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยให้เป็นสถาบันที่มีผลงานวิจัยเป็นเลิศ

ประวัติ

เมื่อปี พ.ศ. 2500 องค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มีแนวคิดที่จะก่อตั้งโรงเรียนวิศวกรรมขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกองค์กรซีโต้ ทั้งประเทศออสเตรเลีย ประเทศฝรั่งเศส ประเทศนิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐ รวมถึงประเทศสมาชิกในภูมิภาค ได้แก่ ประเทศปากีสถาน ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศไทย โดยแนวคิดนี้ได้รับการอนุมัติในการประชุมที่กรุงมะนิลาในปีถัดมา จนกระทั่งมีการประกาศก่อตั้งโรงเรียนวิศวกรรม สปอ. ขึ้นภายหลังจากการประชุมที่กรุงเวลลิงตันในปี พ.ศ. 2502 ต่อมาโรงเรียนวิศวกรรม สปอ. ได้เปลี่ยนสถานะเป็นสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียในปี พ.ศ. 2510 เมื่อสภาร่างรัฐธรรมนูญได้ประกาศให้กฎบัตรสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียมีผลตามกฎหมาย ซึ่งทำให้สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเป็นสถาบันอิสระและไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงานใด

เมื่อปี พ.ศ. 2532 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียได้รับรางวัลรามอน แมกไซไซ ในสาขาสันติภาพและความเข้าใจระหว่างประเทศ จากการพัฒนาทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ โดยเฉพาะวิศวกรและผู้จัดการ ในทวีปเอเชีย โดยมีบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยมและมีความเป็นมิตร ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียได้ลงบันทึกความร่วมมือกับรัฐบาลเวียดนามในการเปิดศูนย์เวียดนามที่กรุงฮานอย ทำให้หลังจากนั้นรัฐบาลเวียดนามได้มอบรางวัลเหรียญมิตรภาพให้สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียในปี พ.ศ. 2549 ซึ่งถือเป็นรางวัลที่สูงที่สุดที่มีการมอบในระดับระหว่างประเทศ และมีการเสนอไปยังสถาบันระหว่างประเทศที่กระจายการฝึกทักษะทรัพยากรบุคคลแก่เวียดนาม และการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับประเทศอื่น

จากการที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเป็นสถาบันการศึกษาที่มีสถานะแตกต่างจากสถาบันการศึกษาอื่นในประเทศไทย เนื่องจากมีสถานะเป็นองค์การระหว่างประเทศ จึงไม่ได้เป็นทั้งสถาบันของรัฐบาลและเอกชน แต่มีสถานะเทียบเท่ากับสถาบันอิสระระหว่างประเทศ โดยเมื่อปี พ.ศ. 2555 ได้เกิดประเด็นเกี่ยวกับการไม่รับรองในระบบราชการไทยขึ้นจากการที่ไม่ได้เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน แต่ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขในเวลาต่อมา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ได้ให้การรับรองคุณวุฒิจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียจัดอยู่ในการรับรองคุณวุฒิต่างประเทศ

ทำเนียบอธิการบดี

ที่ ชื่อ การอยู่ในตำแหน่ง
เริ่ม สิ้นสุด
1   ศาสตราจารย์ มิลตัน เบนเดอร์ จูเนียร์ พ.ศ. 2511 พ.ศ. 2520
2   ศาสตราจารย์ โรเบิร์ต แบงส์ พ.ศ. 2520 พ.ศ. 2526
3   ศาสตราจารย์ อลาสแตร์ นอร์ต พ.ศ. 2526 พ.ศ. 2539
4   ศาสตราจารย์ โรเจอร์ ดาวเนอร์ พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2541
5   ศาสตราจารย์ ฌอง หลุยส์ อาร์มองด์ พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2547
6   ศาสตราจารย๋ ซาอิด อิรานดุส พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2556
7   ศาสตราจารย์ วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2561
8   ศาสตราจารย์ เอเดน วูน พ.ศ. 2561 ปัจจุบัน

การศึกษา

 
พื้นที่ภายในสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยทุกหลักสูตรของสถาบันจะใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด เนื่องจากเป็นสถาบันที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายประเทศ ทำให้นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศ ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงอย่างมากในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะในด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจำแนกสำนักวิชาออกเป็น 3 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และการพัฒนา และคณะการจัดการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (School of Engineering and Technology) ประกอบด้วยภาควิชาและสาขาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (Department of Civil and Infrastructure Engineering)
  • สาขาวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน (Construction, Engineering and Infrastructure Management)
  • สาขาวิศวกรรมธรณีเทคนิคและธรณีสิ่งแวดล้อม (Geotechnical and Earth Resources Engineering)
  • สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering)
  • สาขาวิศวกรรมการขนส่ง (Transportation Engineering)
  • สาขาวิศวกรรมทางน้ำและการจัดการ (Water Engineering and Management)
  • สาขาเทคโนโลยีและการจัดการชายฝั่ง (Offshore Technology and Management)
 • ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Department of Information and Communication Technologies)
  • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
  • สาขาการจัดการสารสนเทศ (Information Management)
  • สาขาการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Remote Sensing and Geographic Information Systems)
  • สาขาโทรคมนาคม (Telecommunications)
  • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communications Technologies)
 • ภาควิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหการ (Department of Industrial Systems Engineering)
  • สาขาอิเล็กทรอนิกส์เครื่องกล (Mechatronics)
  • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการบริหาร (Industrial and Manufacturing Engineering)
  • สาขาเทคโนโลยีนาโน (Nanotechnology)
  • สาขาไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics and Embedded Systems)

คณะสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และการพัฒนา

คณะสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และการพัฒนา (School of Environment, Resources, and Development) ประกอบด้วยภาควิชาและสาขาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • ภาควิชาการพัฒนาและความยั่งยืน (Department of Development and Sustainability)
  • สาขาการพัฒนาบทบาทหญิงชาย (Gender and Development Studies)
  • สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources Management)
  • สาขาการวางแผนพัฒนาภูมิภาคและชนบท (Regional and Rural Development Planning)
  • สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง (Urban Environmental Management)
 • ภาควิชาพลังงาน สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Department of Energy, Environment, and Climate Change)
  • สาขาเทคโนโลยีพลังงาน เศรษฐศาสตรพลังงานและระบบพลังงาน (Energy)
  • สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการ (Environmental Engineering and Management)
  • สาขาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน(Climate Change and Sustainable Development)
 • ภาควิชาอาหาร เกษตรกรรม และทรัพยากรชีวภาพ (Department of Food, Agriculture, and BioResources)
  • สาขาวิศวกรรมและระบบการเกษตร (Agricultural Systems & Engineering)
  • สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรทางน้ำ (Aquaculture and Aquatic Resources Management)
  • สาขาวิศวกรรมอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ (Food Engineering and Bioprocess Technology)
  • สาขาการจัดการธุรกิจเกษตรกรรม (AgriBusiness Management)

คณะการจัดการ

คณะการจัดการ (School of Management) ประกอบด้วยสาขาวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • สาขาการบริหารธุรกิจ (Business Administration)
 • สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business - Management of Technology)

หน่วยงานอื่น

 • ศูนย์เอไอทีเวียดนาม
 • โครงการพัฒนาการจัดการ สวิส-เอไอที-เวียดนาม
 • ศูนย์การศึกษาทางไกล
 • ห้องสมุดเอไอที
 • สถาบันภาษา

ที่ตั้งและวิทยาเขต

 
อาคารเรียนและสภาพแวดล้อมภายในเอไอที

ระยะแรกของการก่อตั้ง บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สปอ. (ชื่อของสถาบันในขณะนั้น) ตั้งอยู่ในพื้นที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาได้รับการอนุมัติให้ใช้พื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ซึ่งเป็นที่ดินของรัฐบาลไทย อยู่บริเวณติดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตในปัจจุบัน จึงได้พัฒนาเป็นที่ตั้งจนถึงทุกวันนี้

ด้านหน้าของสถาบันฯ เป็นพื้นที่สีเขียวเป็นแนวกว้าง เดิมได้ออกแบบเพื่อเป็นพื้นที่ถอยร่นใช้กันเสียงและมลภาวะจากภายนอก และใช้เป็นพื้นที่สนามกอล์ฟ 9 หลุมสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันฯ จนเมื่อปี พ.ศ. 2546 ได้มีโครงการเปลี่ยนพื้นที่สนามกอล์ฟเป็นพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์เปิดให้บุคคลภายนอกได้ใช้ เป็นหนึ่งในพื้นที่สีเขียวที่สำคัญของจังหวัดปทุมธานี

นอกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว พื้นที่ติดกับสถาบันยังเป็นที่ตั้งของหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำคัญอย่าง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

นอกจากศูนย์หลักที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยแล้ว ยังมีศูนย์เอไอทีเวียดนามที่ตั้งกระจายอยู่ตามเมืองสำคัญในประเทศเวียดนาม ได้แก่ กรุงฮานอย นครโฮจิมินห์ซิตี และเกิ่นเทอ ซึ่งเป็นศูนย์หลักในประเทศเวียดนามทั้ง 3 แห่ง และยังมีสำนักงานย่อยกระจายในเมืองต่างๆอีก 4 แห่ง โดยศูนย์เอไอทีเวียดนามนั้นก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ภายใต้ข้อตกลงร่วมกับรัฐบาลเวียดนาม ทำให้เป็นสถาบันการศึกษานานาชาติแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในประเทศเวียดนาม

ชีวิตนักศึกษา

ปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียมีการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยจากรายงานประจำปี พ.ศ. 2559 พบว่า สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียมีนักศึกษาเข้าใหม่มาจากประเทศต่างๆในทุกปี สามารถแบ่งออกเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร้อยละ 60 เอเชียใต้และเอเชียตะวันตก ร้อยละ 27 เอเชียตะวันออกและเอเชียกลาง ร้อยละ 7 ทวีปยุโรป ร้อยละ 4 และทวีปแอฟริกา ร้อยละ 2 รวมมีนักศึกษารวมทุกระดับจำนวน 2,192 คน ที่มาจาก 49 ประเทศทั่วโลก เป็นนักศึกษาไทยเพียงร้อยละ 30 ส่วนเพศของนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชายถึงร้อยละ 65 และเป็นเพศหญิงร้อยละ 35

นักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี จึงได้รับทุนการศึกษาที่สถาบัน โดยแบ่งออกเป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนให้เปล่าแบบเต็มจำนวน เช่น ทุนรัฐบาลไทย ทุนญี่ปุ่น ฯลฯ ร้อยละ 46 และมีเพียงนักศึกษาร้อยละ 20 เท่านั้น ที่ออกค่าใช้จ่ายในการศึกษาเองทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนบางส่วน โดยอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักเรียนทุนคือการที่สถาบันกำหนดค่าเล่าเรียนไว้ค่อนข้างสูง

อันดับและมาตรฐานมหาวิทยาลัย

การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้มีการประกาศผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 โดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียได้รับการประเมินให้เป็นสถาบันที่มีจำนวนหน่วยงานได้รับการประเมินในระดับ "ดีเยี่ยม" (TRF Index 5.0) มากที่สุดในสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งสาขาที่ได้รับการประเมินในระดับดีเยี่ยม ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดอันดับโดยเว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics)

การจัดอันดับโดยเว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจของสถาบันต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บไซต์ และเป็นความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access) ทั่วโลก โดยบ่งบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน เพื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ในการประเมินผลงานวิจัยของสถาบัน ซึ่งทางเว็บโอเมตริกซ์ได้จัดอันดับปีละ 2 ครั้งในเดือนมกราคม และกรกฎาคม โดยเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย อยู่ในอันดับที่ 1,104 ของโลก อันดับที่ 35 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันดับที่ 13 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

การจัดอันดับโดย U-Multirank

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียได้การจัดอันดับมหาวิทยาลัยนานาชาติยอดเยี่ยมของโลกจาก U-Multirank 2015 International Ranking ในฐานะมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นความเป็นนานาชาติเมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยเป็นสถาบันการศึกษานานาชาติเพียงแห่งเดียวในทวีปเอเชียที่ได้รับการจัดระดับในระดับ A ครบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ การมุ่งเน้นความเป็นนานาชาติ และความเกี่ยวข้องในระดับภูมิภาค

นอกจากนี้ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียยังได้รับการให้คะแนนระดับ A ถึง 11 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 31 ตัวชี้วัด ซึ่ง U-Multirank ให้การยกย่องว่าเป็นสถาบันที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพดีและมีความกว้างขวาง โดยเป็นสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุดในประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 15 ของทวีปเอเชีย ในการวัดระดับในภาพรวม

การเดินทาง

นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปสามารถเดินทางมายังสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียได้หลายเส้นทาง เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน โดยสามารถเดินทางได้ทั้งทางรถยนต์โดยผ่านถนนพหลโยธิน หรือ ทางพิเศษอุดรรัถยา และ ถนนกาญจนาภิเษก โดยผ่านถนนเชียงราก/ถนนคลองหลวง รถเมล์ สาย 29 39 และ 510 รถตู้โดยสารร่วม ขสมก. สาย ต.85 จาก อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และ สาย ต.118 จาก รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีหมอชิต/รถไฟฟ้ามหานคร สถานีสวนจตุจักร รถตู้โดยสารปรับอากาศท่าพระจันทร์–ศูนย์รังสิต และรถตู้โดยสารปรับอากาศจากฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต รวมทั้งสามารถเดินทางโดยรถไฟ มาลงที่สถานีรถไฟมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้อีกทางหนึ่ง สำหรับสถานีรถไฟมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สร้างขึ้นเพื่อรองรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 โดยตั้งอยู่หลังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปัจจุบันมีขบวนรถชานเมืองและธรรมดา หยุดรับส่งผู้โดยสาร 11 ขบวนต่อวัน

บุคคลที่มีชื่อเสียงจากสถาบัน

ชาวไทย

ชาวต่างประเทศ

 • เหมา จื้อกั๋ว - อดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐจีน
 • Bindu Lohani - อดีตรองประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย
 • Dang Hoang An - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม
 • ยู่ เสี่ยวกัง - นักสิ่งแวดล้อมชาวจีน และผู้ได้รับรางวัลรามอน แมกไซไซ 2009

อ้างอิง

 1. รายชื่อองค์การระหว่างประเทศ 2018-04-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน| กระทรวงการต่างประเทศ
 2. INTERNATIONAL ORGANIZATIONS : AIT 2018-03-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน| กระทรวงการต่างประเทศ
 3. [1] RYT9
 4. สกว. ยืนยันว่า สถาบันเอไอที ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยเป็นเลิศในประเทศไทย ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
 5. The 1989 Ramon Magsaysay Award for International Understanding http://www.rmaf.org.ph/Awardees/Citation/CitationAIT.htm 2011-06-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 6. "Vietnam bestows highest international relations honor to AIT". ait.asia. สืบค้นเมื่อ 2014-04-12.
 7. การพิจารณารับรองคุณวุฒิและกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้สำเร็จการศึกษาจาก Asian Institute of Technology สำนักงาน ก.พ.
 8. Eligibility Asian Institute of Technology
 9. Academics[ลิงก์เสีย] Asian Institute of Technology
 10. Schools Asian Institute of Technology
 11. . คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2018-05-23. สืบค้นเมื่อ 2018-05-19.
 12. Annual Report 2016
 13. ทุนเยอะ!เอไอทีเปิดบ้านโชว์หลักสูตร-แจงข้อมูลทุน[ลิงก์เสีย]
 14. Scholarships
 15. สกว.ประกาศผลประเมินคุณภาพผลงานวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 16. Ranking Web of World Universities 2009-07-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนTop South East Asia
 17. สถาบัน"เอไอที" ยอดเยี่ยมโลก ฐานะ"ม.อินเตอร์"[ลิงก์เสีย] ไทยโพสต์
 18. "เอไอที" ติดอันดับโลกเร่งเสริมจุดแข็ง ไทยรัฐออนไลน์
 19. AIT ranked ‘top international university’ in the world Inquirer
 20. AIT alumnus is Premier of Taiwan
 21. ADB names AIT alumnus Bindu Lohani as Vice-President
 22. AIT alumnus appointed Minister in Viet Nam
 23. AIT doctoral candidate Yu Xiaogang was one of six winners of this year’s Goldman Prize

แหล่งข้อมูลอื่น

 • สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • สมาคมนักเรียนเก่าเอไอที (ประเทศไทย) 2006-03-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

สถาบ, นเทคโนโลย, แห, งเอเช, งกฤษ, asian, institute, technology, หร, เอไอท, เป, นสถาบ, นการศ, กษาท, สถานะเป, นองค, การระหว, างประเทศ, อต, งเม, 2502, โดยความร, วมม, อจากกล, มประเทศสนธ, ญญาป, องก, นภ, ภาคเอเช, ยตะว, นออกเฉ, ยงใต, โต, หร, สปอ, ในช, โรงเร, ยนว, ศวก. sthabnethkhonolyiaehngexechiy xngkvs Asian Institute of Technology hrux exixthi epnsthabnkarsuksathimisthanaepnxngkhkarrahwangpraeths 2 kxtngemux ph s 2502 odykhwamrwmmuxcakklumpraethssnthisyyapxngknphumiphakhexechiytawnxxkechiyngit siot hrux spx inchux orngeriynwiswkrrm spx SEATO Graduate School of Engineering kxncaepliynmaepnsthabnxisrainchuxpccubnemuxeduxnphvscikayn ph s 2510 epidsxnradbxudmsuksa priyyaoth aelapriyyaexk odyennthangdanwithyasastr ethkhonolyi aelakarcdkar insakhathiepnpraoychntxkarphthnainphumiphakhexechiy misunyklangkarbriharngantngxyuthicnghwdpthumthani praethsithy nxkcakniyngmisunykarsuksainpraethsewiydnamdwysthabnethkhonolyiaehngexechiyAsian Institute of Technologychuxyxexixthi AITkhtiphcnLearning beyond Boundariessthapna8 knyayn ph s 2502 62 pi praephthxngkhkarrahwangpraeths 1 xthikarbdis exedn wuncanwnphusuksa2 192 khn 2559 thitng sunyhlk58 hmu 9 thnnphhloythin tablkhlxnghnung xaephxkhlxnghlwng cnghwdpthumthani 12120 praethsithy sunyewiydnamxakhar B3 mhawithyalykarsuxsaraelakhmnakhm Lang Thuong Ward Dong Da Dist hanxy praethsewiydnamwithyaekht2 sunyhlkchuxedimorngeriynwiswkrrm spx SEATO Graduate School of Engineeringsipracasthabn siekhiywekhruxkhayLAOTSE ASAIHL GMSARNewbistwww ait ac thsthabnethkhonolyiaehngexechiy epnsmachikkhxngekhruxkhay LAOTSE sungepnkhwamrwmmuxrahwangmhawithyalychnnainexechiyaelayuorp tamkrxbkhwamrwmmuxxaesm odyidrbkarykyxngwaepnsthabnkarsuksananachatithidithisudinolkemuxpi ph s 2558 ody U Multirank 3 khnaediywknyngidrbkarpraemincaksankngankxngthunsnbsnunkarwicyihepnsthabnthimiphlnganwicyepnelis 4 enuxha 1 prawti 2 thaeniybxthikarbdi 3 karsuksa 3 1 khnawiswkrrmsastraelaethkhonolyi 3 2 khnasingaewdlxm thrphyakr aelakarphthna 3 3 khnakarcdkar 3 4 hnwynganxun 4 thitngaelawithyaekht 5 chiwitnksuksa 6 xndbaelamatrthanmhawithyaly 6 1 karpraeminkhunphaphphlnganwicyechingwichakarodysankngankxngthunsnbsnunkarwicy 6 2 karcdxndbodyewboxemtriks Webometrics 6 3 karcdxndbody U Multirank 7 karedinthang 8 bukhkhlthimichuxesiyngcaksthabn 8 1 chawithy 8 2 chawtangpraeths 9 xangxing 10 aehlngkhxmulxunprawti aekikhemuxpi ph s 2500 xngkhkarsnthisyyapxngknphumiphakhexechiytawnxxkechiyngitidmiaenwkhidthicakxtngorngeriynwiswkrrmkhun odyidrbkarsnbsnuncakpraethssmachikxngkhkrsiot thngpraethsxxsetreliy praethsfrngess praethsniwsiaelnd shrachxanackr aelashrth rwmthungpraethssmachikinphumiphakh idaek praethspakisthan praethsfilippins aelapraethsithy odyaenwkhidniidrbkarxnumtiinkarprachumthikrungmanilainpithdma cnkrathngmikarprakaskxtngorngeriynwiswkrrm spx khunphayhlngcakkarprachumthikrungewllingtninpi ph s 2502 txmaorngeriynwiswkrrm spx idepliynsthanaepnsthabnethkhonolyiaehngexechiyinpi ph s 2510 emuxspharangrththrrmnuyidprakasihkdbtrsthabnethkhonolyiaehngexechiymiphltamkdhmay sungthaihsthabnethkhonolyiaehngexechiyepnsthabnxisraaelaimkhuntrngkbhnwynganidemuxpi ph s 2532 sthabnethkhonolyiaehngexechiyidrbrangwlramxn aemkisis insakhasntiphaphaelakhwamekhaicrahwangpraeths cakkarphthnathrphyakrbukhkhlyukhihm odyechphaawiswkraelaphucdkar inthwipexechiy odymibrryakaskareriynkarsxnthidieyiymaelamikhwamepnmitr 5 txmainpi ph s 2536 sthabnethkhonolyiaehngexechiyidlngbnthukkhwamrwmmuxkbrthbalewiydnaminkarepidsunyewiydnamthikrunghanxy thaihhlngcaknnrthbalewiydnamidmxbrangwlehriyymitrphaphihsthabnethkhonolyiaehngexechiyinpi ph s 2549 6 sungthuxepnrangwlthisungthisudthimikarmxbinradbrahwangpraeths aelamikaresnxipyngsthabnrahwangpraethsthikracaykarfukthksathrphyakrbukhkhlaekewiydnam aelakarphthnakhwamsmphnthrahwangewiydnamkbpraethsxuncakkarthisthabnethkhonolyiaehngexechiyepnsthabnkarsuksathimisthanaaetktangcaksthabnkarsuksaxuninpraethsithy enuxngcakmisthanaepnxngkhkarrahwangpraeths cungimidepnthngsthabnkhxngrthbalaelaexkchn aetmisthanaethiybethakbsthabnxisrarahwangpraeths odyemuxpi ph s 2555 idekidpraednekiywkbkarimrbrxnginrabbrachkarithykhuncakkarthiimidepnsthabnkarsuksaexkchn aetpyhadngklawidrbkaraekikhinewlatxma sungsankngankhnakrrmkarkharachkarphleruxn sankngan k ph idihkarrbrxngkhunwuthicaksthabnethkhonolyiaehngexechiycdxyuinkarrbrxngkhunwuthitangpraeths 7 thaeniybxthikarbdi aekikhthi chux karxyuintaaehnngerim sinsud1 sastracary miltn ebnedxr cueniyr ph s 2511 ph s 25202 sastracary orebirt aebngs ph s 2520 ph s 25263 sastracary xlasaetr nxrt ph s 2526 ph s 25394 sastracary orecxr dawenxr ph s 2539 ph s 25415 sastracary chxng hluys xarmxngd ph s 2541 ph s 25476 sastracary saxid xirandus ph s 2547 ph s 25567 sastracary wrskdi knknukulchy ph s 2556 ph s 25618 sastracary exedn wun ph s 2561 pccubnkarsuksa aekikh phunthiphayinsthabnethkhonolyiaehngexechiy sthabnethkhonolyiaehngexechiymikarcdkareriynkarsxninradbpriyyaothaelapriyyaexk 8 odythukhlksutrkhxngsthabncaichphasaxngkvsthnghmd enuxngcakepnsthabnthiekidkhuncakkhwamrwmmuxkhxnghlaypraeths thaihnksuksaaelabukhlakrkhxngsthabnswnihyepnchawtangpraeths sungsthabnethkhonolyiaehngexechiyepnsthabnthimichuxesiyngxyangmakinklumwichawithyasastraelaethkhonolyi odyechphaaindanwiswkrrm singaewdlxm aelakarcdkarkhxmulethkhonolyisarsneths 9 mikarcaaenksankwichaxxkepn 3 khna idaek khnawiswkrrmaelaethkhonolyi khnasingaewdlxm thrphyakr aelakarphthna aelakhnakarcdkar 10 khnawiswkrrmsastraelaethkhonolyi aekikh khnawiswkrrmsastraelaethkhonolyi School of Engineering and Technology prakxbdwyphakhwichaaelasakhatang dngtxipni phakhwichawiswkrrmoythaaelaokhrngsrangphunthan Department of Civil and Infrastructure Engineering sakhawiswkrrmkarkxsrangaelakarcdkarokhrngsrangphunthan Construction Engineering and Infrastructure Management sakhawiswkrrmthrniethkhnikhaelathrnisingaewdlxm Geotechnical and Earth Resources Engineering sakhawiswkrrmokhrngsrang Structural Engineering sakhawiswkrrmkarkhnsng Transportation Engineering sakhawiswkrrmthangnaaelakarcdkar Water Engineering and Management sakhaethkhonolyiaelakarcdkarchayfng Offshore Technology and Management phakhwichaethkhonolyisarsnethsaelakarsuxsar Department of Information and Communication Technologies sakhawithyakarkhxmphiwetxr Computer Science sakhakarcdkarsarsneths Information Management sakhakarsarwcrayaiklaelarabbsarsnethsphumisastr Remote Sensing and Geographic Information Systems sakhaothrkhmnakhm Telecommunications sakhaethkhonolyisarsnethsaelakarsuxsar Information amp Communications Technologies phakhwichawiswkrrmrabbxutsahkar Department of Industrial Systems Engineering sakhaxielkthrxniksekhruxngkl Mechatronics sakhawiswkrrmxutsahkaraelakarbrihar Industrial and Manufacturing Engineering sakhaethkhonolyinaon Nanotechnology sakhaimokhrxielkthrxniks Microelectronics and Embedded Systems khnasingaewdlxm thrphyakr aelakarphthna aekikh khnasingaewdlxm thrphyakr aelakarphthna School of Environment Resources and Development prakxbdwyphakhwichaaelasakhatang dngtxipni phakhwichakarphthnaaelakhwamyngyun Department of Development and Sustainability sakhakarphthnabthbathhyingchay Gender and Development Studies sakhakarcdkarthrphyakrthrrmchati Natural Resources Management sakhakarwangaephnphthnaphumiphakhaelachnbth Regional and Rural Development Planning sakhakarcdkarsingaewdlxmemuxng Urban Environmental Management phakhwichaphlngngan singaewdlxm aelakarepliynaeplngphumixakas Department of Energy Environment and Climate Change sakhaethkhonolyiphlngngan esrsthsastrphlngnganaelarabbphlngngan Energy sakhawiswkrrmsingaewdlxmaelakarcdkar Environmental Engineering and Management sakhakarepliynaeplngphumixakasaelakarphthnaxyangyngyun Climate Change and Sustainable Development phakhwichaxahar ekstrkrrm aelathrphyakrchiwphaph Department of Food Agriculture and BioResources sakhawiswkrrmaelarabbkarekstr Agricultural Systems amp Engineering sakhakarephaaeliyngstwnaaelakarcdkarthrphyakrthangna Aquaculture and Aquatic Resources Management sakhawiswkrrmxaharaelaethkhonolyichiwphaph Food Engineering and Bioprocess Technology sakhakarcdkarthurkicekstrkrrm AgriBusiness Management khnakarcdkar aekikh khnakarcdkar School of Management prakxbdwysakhawichatang dngtxipni sakhakarbriharthurkic Business Administration sakhathurkicrahwangpraeths International Business Management of Technology hnwynganxun aekikh sunyexixthiewiydnam okhrngkarphthnakarcdkar swis exixthi ewiydnam sunykarsuksathangikl hxngsmudexixthi sthabnphasathitngaelawithyaekht aekikh xakhareriynaelasphaphaewdlxmphayinexixthi rayaaerkkhxngkarkxtng bnthitwithyalywiswkrrmsastr spx chuxkhxngsthabninkhnann tngxyuinphunthikhxngkhnawiswkrrmsastr culalngkrnmhawithyaly txmaidrbkarxnumtiihichphunthipraman 1 000 irsungepnthidinkhxngrthbalithy xyubriewntidkbmhawithyalythrrmsastr sunyrngsitinpccubn cungidphthnaepnthitngcnthungthukwnnidanhnakhxngsthabn epnphunthisiekhiywepnaenwkwang edimidxxkaebbephuxepnphunthithxyrnichknesiyngaelamlphawacakphaynxk aelaichepnphunthisnamkxlf 9 hlumsahrbnksuksaaelabukhlakrkhxngsthabn cnemuxpi ph s 2546 idmiokhrngkarepliynphunthisnamkxlfepnphunthiswnphvkssastrepidihbukhkhlphaynxkidich epnhnunginphunthisiekhiywthisakhykhxngcnghwdpthumthaninxkcakmhawithyalythrrmsastraelw phunthitidkbsthabnyngepnthitngkhxnghnwynganthangwithyasastraelaethkhonolyisakhyxyang xuthyanwithyasastrpraethsithy aelasanknganphthnawithyasastraelaethkhonolyiaehngchatinxkcaksunyhlkthitngxyuinpraethsithyaelw yngmisunyexixthiewiydnamthitngkracayxyutamemuxngsakhyinpraethsewiydnam idaek krunghanxy nkhrohciminhsiti aelaekinethx sungepnsunyhlkinpraethsewiydnamthng 3 aehng aelayngmisanknganyxykracayinemuxngtangxik 4 aehng odysunyexixthiewiydnamnnkxtngkhuntngaetpi ph s 2536 phayitkhxtklngrwmkbrthbalewiydnam thaihepnsthabnkarsuksananachatiaehngaerkthitngxyuinpraethsewiydnam 11 chiwitnksuksa aekikhpccubnsthabnethkhonolyiaehngexechiymikarepidkareriynkarsxninradbpriyyaothaelapriyyaexk odycakraynganpracapi ph s 2559 phbwa sthabnethkhonolyiaehngexechiyminksuksaekhaihmmacakpraethstanginthukpi samarthaebngxxkepnexechiytawnxxkechiyngit rxyla 60 exechiyitaelaexechiytawntk rxyla 27 exechiytawnxxkaelaexechiyklang rxyla 7 thwipyuorp rxyla 4 aelathwipaexfrika rxyla 2 rwmminksuksarwmthukradbcanwn 2 192 khn thimacak 49 praethsthwolk epnnksuksaithyephiyngrxyla 30 swnephskhxngnksuksaswnihyepnephschaythungrxyla 65 aelaepnephshyingrxyla 35 12 nksuksainsthabnethkhonolyiaehngexechiyswnihyepnnksuksathimiphlkareriyndi cungidrbthunkarsuksathisthabn odyaebngxxkepnnksuksathiidrbthuniheplaaebbetmcanwn echn thunrthbalithy thunyipun l rxyla 46 aelamiephiyngnksuksarxyla 20 ethann thixxkkhaichcayinkarsuksaexngthnghmd swnthiehluxepnnksuksathiidrbthunbangswn 13 14 odyxikehtuphlhnungthithaihnksuksaswnihyepnnkeriynthunkhuxkarthisthabnkahndkhaelaeriyniwkhxnkhangsungxndbaelamatrthanmhawithyaly aekikhkarpraeminkhunphaphphlnganwicyechingwichakarodysankngankxngthunsnbsnunkarwicy aekikh sankngankxngthunsnbsnunkarwicy skw idmikarprakasphlkarpraeminkhunphaphphlnganwicyechingwichakardanwithyasastraelaethkhonolyikhxngsthabnxudmsuksainpraethsithy pi ph s 2557 odysthabnethkhonolyiaehngexechiyidrbkarpraeminihepnsthabnthimicanwnhnwynganidrbkarpraemininradb dieyiym TRF Index 5 0 makthisudinsthabnradbxudmsuksathwpraeths sungsakhathiidrbkarpraemininradbdieyiym idaek sakhawichawiswkrrmoytha sakhawichawiswkrrmxutsahkar sakhawichaethkhonolyiphlngngan sakhawichaethkhonolyisingaewdlxm aelasakhawichaethkhonolyisarsneths 15 karcdxndbodyewboxemtriks Webometrics aekikh karcdxndbodyewboxemtriks Webometrics sungcdthakhunephuxaesdngkhwamtngickhxngsthabntang inkarephyaephrkhwamrusuewbist aelaepnkhwamrierimephuxsngesrimkarekhathungkhwamruxyangepidkwang Open Access thwolk odybngbxkthungprimanaelakhunphaphkhxngsingtiphimphxielkthrxnikskhxngsthabn ephuxichrwmkbtwchiwdxun inkarpraeminphlnganwicykhxngsthabn sungthangewboxemtriksidcdxndbpila 2 khrngineduxnmkrakhm aelakrkdakhm odyeduxnkrkdakhm ph s 2553 sthabnethkhonolyiaehngexechiy xyuinxndbthi 1 104 khxngolk xndbthi 35 khxngexechiytawnxxkechiyngit xndbthi 13 khxngmhawithyalyinpraethsithy 16 karcdxndbody U Multirank aekikh sthabnethkhonolyiaehngexechiyidkarcdxndbmhawithyalynanachatiyxdeyiymkhxngolkcak U Multirank 2015 International Ranking inthanamhawithyalythimungennkhwamepnnanachatiemuxpi ph s 2558 odyepnsthabnkarsuksananachatiephiyngaehngediywinthwipexechiythiidrbkarcdradbinradb A khrbthng 5 dan idaek kareriynkarsxn karwicy karthaythxdxngkhkhwamru karmungennkhwamepnnanachati aelakhwamekiywkhxnginradbphumiphakh 17 nxkcakni sthabnethkhonolyiaehngexechiyyngidrbkarihkhaaennradb A thung 11 twchiwd cakthnghmd 31 twchiwd sung U Multirank ihkarykyxngwaepnsthabnthiaesdngihehnthungprasiththiphaphdiaelamikhwamkwangkhwang odyepnsthabnkarsuksathidithisudinpraethsithy aelaepnxndbthi 15 khxngthwipexechiy inkarwdradbinphaphrwm 18 19 karedinthang aekikhnksuksa bukhlakr aelabukhkhlthwipsamarthedinthangmayngsthabnethkhonolyiaehngexechiyidhlayesnthang echnediywkbmhawithyalythrrmsastr sunyrngsit thimiphunthitidtxkn odysamarthedinthangidthngthangrthyntodyphanthnnphhloythin hrux thangphiessxudrrthya aela thnnkaycnaphiesk odyphanthnnechiyngrak thnnkhlxnghlwng rtheml say 29 39 aela 510 rthtuodysarrwm khsmk say t 85 cak xnusawriychysmrphumi aela say t 118 cak rthiffabithiexs sthanihmxchit rthiffamhankhr sthaniswnctuckr rthtuodysarprbxakasthaphracnthr sunyrngsit aelarthtuodysarprbxakascakfiwecxrpharkh rngsit rwmthngsamarthedinthangodyrthif malngthisthanirthifmhawithyalythrrmsastridxikthanghnung sahrbsthanirthifmhawithyalythrrmsastr srangkhunephuxrxngrbkaraekhngkhnexechiynekms khrngthi 13 odytngxyuhlngmhawithyalythrrmsastr sunyrngsit pccubnmikhbwnrthchanemuxngaelathrrmda hyudrbsngphuodysar 11 khbwntxwnbukhkhlthimichuxesiyngcaksthabn aekikhchawithy aekikh subin pinkhyn xditrthmntriwakarkrathrwngkartangpraeths krathrwngphanichy aelathbwngmhawithyaly aelaphukxtng bristh exmdiexks cakd sastracary sriskdi camrman xdithwhnakhnathanganhlaykhnainkhnakrrmkarkhxmphiwetxrkhxngrth sanknaykrthmntri aelaphuidrbkarykyxngepnbidaaehngrabbxielkthrxniksithy sastracary xanti xaphaphirm xditrthmntriwakarkrathrwngekstraelashkrn thxngchtr hngsldarmph phuwakarkarpiotreliymaehngpraethsithykhnaerk praesrith phthrmy phukxtngbristh thim khxnslting exncieniyring aexnd aemencemnth cakd phlexk buysrang eniympradisth xditphubychakarthharsungsud prasar itrrtnwrkul xditphuwakarthnakharaehngpraethsithy rxngsastracary kittichy itrrtnsirichy xthikarbdimhawithyalykhxnaekn khnthi 10 phnita kaphu n xyuthya xditpldkrathrwngsuksathikar samarth rachphlsiththi xditrxngphuwarachkarkrungethphmhankhr fayoythaaelacracr phuchwysastracary nphdl xinna xditsmachiksphaphuaethnrasdrinrabbbychiraychuxkhxngphrrkhithyrkithy aelaxditrxngxthikarbdimhawithyalythrrmsastr yngyuthth tiyaiphrch xditprathanrthspha aelaxditprathansphaphuaethnrasdr hangthxng thrrmwthna xditsmachiksphaphuaethnrasdr krungethphmhankhr phrrkhprachakrithy mnthiphy srirtna xditrxngpldkrathrwngthrphyakrthrrmchatiaelasingaewdlxm osphn phrochkhchy nkwichakardanxsngharimthrphy karpraeminkhathrphysin karphthnaemuxng xriya xruninth xacarypracakhnasthaptykrrmsastr culalngkrnmhawithyaly aelaphurwmxxkaebbnganphngkhxng swnhlwng r 9 rxngsastracary yngthnisr phimlesthiyr xacarypracakhnasthaptykrrmsastraelakarphngemuxng mhawithyalythrrmsastr aelahnunginkhnaxnukrrmkarxnurks aelaphthnaekaakrungrtnoksinthr dr surechsth prawinwngswuthi phuchwysastracarydanwiswkrrmcracraelakhnsng sthabnethkhonolyiaehngexechiy aelasmachiksphaphuaethnrasdrinrabbbychiraychuxkhxngphrrkhxnakhtihmchawtangpraeths aekikh ehma cuxkw xditnaykrthmntrisatharnrthcin 20 Bindu Lohani xditrxngprathanthnakharphthnaexechiy 21 Dang Hoang An rthmntrichwywakarkrathrwngxutsahkrrmaelakarkhaewiydnam 22 yu esiywkng nksingaewdlxmchawcin aelaphuidrbrangwlramxn aemkisis 2009 23 xangxing aekikh raychuxxngkhkarrahwangpraeths Archived 2018 04 07 thi ewyaebkaemchchin krathrwngkartangpraeths INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AIT Archived 2018 03 17 thi ewyaebkaemchchin krathrwngkartangpraeths 1 RYT9 skw yunynwa sthabnexixthi yngepnmhawithyalythimiphlnganwicyepnelisinpraethsithy prachachatithurkicxxniln The 1989 Ramon Magsaysay Award for International Understanding http www rmaf org ph Awardees Citation CitationAIT htm Archived 2011 06 10 thi ewyaebkaemchchin Vietnam bestows highest international relations honor to AIT ait asia subkhnemux 2014 04 12 karphicarnarbrxngkhunwuthiaelakahndxtraengineduxnkhxngphusaerckarsuksacak Asian Institute of Technology sankngan k ph Eligibility Asian Institute of Technology Academics lingkesiy Asian Institute of Technology Schools Asian Institute of Technology About AIT VN khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 2018 05 23 subkhnemux 2018 05 19 Annual Report 2016 thuneyxa exixthiepidbanochwhlksutr aecngkhxmulthun lingkesiy Scholarships skw prakasphlpraeminkhunphaphphlnganwichakar sankngankxngthunsnbsnunkarwicy Ranking Web of World Universities Archived 2009 07 05 thi ewyaebkaemchchinTop South East Asia sthabn exixthi yxdeyiymolk thana m xinetxr lingkesiy ithyophst exixthi tidxndbolkerngesrimcudaekhng ithyrthxxniln AIT ranked top international university in the world Inquirer AIT alumnus is Premier of Taiwan ADB names AIT alumnus Bindu Lohani as Vice President AIT alumnus appointed Minister in Viet Nam AIT doctoral candidate Yu Xiaogang was one of six winners of this year s Goldman Prizeaehlngkhxmulxun aekikhsthabnethkhonolyiaehngexechiy smakhmnkeriynekaexixthi praethsithy Archived 2006 03 19 thi ewyaebkaemchchin ekhathungcak https th wikipedia org w index php title sthabnethkhonolyiaehngexechiy amp oldid 9667803, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม