fbpx
วิกิพีเดีย

เคนต์

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ เคนต์ (แก้ความกำกวม)

เคนต์ (อังกฤษ: Kent) เป็นมณฑลในอังกฤษในสหราชอาณาจักรที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหราชอาณาจักร และเป็นหนึ่งใน “มณฑลรอบนครลอนดอน” (Home Counties) เคนต์มีเขตแดนติดกับอีสต์ซัสเซ็กซ์, เซอร์รีย์ และนครลอนดอนและปริมณฑล และมีปากแม่น้ำเทมส์ขวางกับเอสเซ็กซ์ มณฑลภูมิศาสตร์เคนต์ประกอบด้วยเทศบาลมณฑลเคนต์ และรัฐบาลท้องถิ่นระดับเดียวของเมดเวย์ เคนต์ตั้งอยู่ไม่ไกลจากฝรั่งเศสที่แยกโดยช่องแคบอังกฤษและครึ่งทางระหว่างอุโมงค์ช่องแคบอังกฤษ

เคนต์
(อังกฤษ)
รัฐเอกราชสหราชอาณาจักร
ประเทศอังกฤษ
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้
เขตเวลาUTC±00:00 (เวลามาตรฐานกรีนิช)
 • ฤดูร้อน (เวลาออมแสง)UTC+01:00 (เวลาฤดูร้อนบริติช)
สมาชิกรัฐสภา
 • Julian Brazier (C)
 • Greg Clark (C)
 • Paul Clark (L)
 • Michael Fallon (C)
 • Roger Gale (C)
 • Damian Green (C)
 • Adam Holloway (C)
 • Michael Howard (C)
 • Stephen Ladyman (L)
 • Bob Marshall-Andrews (L)
 • Gwyn Prosser (L)
 • Hugh Robertson (C)
 • Jonathan Shaw (L)
 • John Stanley (C)
 • Howard Stoate (L)
 • Ann Widdecombe (C)
 • Derek Wyatt (L)
เทศมณฑลพิธีการ
พื้นที่3,736 km2 (1,442 sq mi)
 • อันดับ10 จาก 48
ประชากร (กลางปี 2019)1,846,478
 • อันดับ[[เทศมณฑลทางพิธีการของอังกฤษ|5 จาก 48]]
ความหนาแน่น494
เชื้อชาติ96.9% ขาว
1.9% เอเชีย
เทศมณฑลนอกมหานคร
สภาเทศมณฑลเทศบาลมณฑลเคนต์
http://www.kent.gov.uk/
เทศบาลเมดเวย์
http://www.medway.gov.uk/
ฝ่ายบริหาร 
ศูนย์กลางการบริหารเมดสตัน
พื้นที่3,544 km2 (1,368 sq mi)
 • อันดับ10 จาก 26
ประชากร1,581,555
 • อันดับ1 จาก 26
ความหนาแน่น[convert: %s]%s
ISO 3166-2GB-KEN
รหัส ONS29
รหัส NUTSUKJ42
อำเภอ

อำเภอของเทศมณฑลเคนต์
อำเภอ
 1. เซเว็นโอ้คส
 2. ดาร์ทฟอร์ด
 3. เกรฟแชม
 4. ทันบริดจ์และมอลลิง
 5. เมดเวย์
 6. เมดสตัน
 7. ทันบริดจ์เวลล์ส
 8. สเวล
 9. แอชฟอร์ด
 10. แคนเตอร์บรี
 11. เช็พเวย์
 12. เธนเน็ต
 13. โดเวอร์

เคนต์แบ่งการปกครองเป็นสิบสามแขวง: เซเวนโอกส์, ดาร์ทฟอร์ด, เกรฟแชม, ทันบริดจ์และมอลลิง, เมดเวย์, เมดสตัน, ทันบริดจ์เวลล์ส, สเวล, แอชฟอร์ด, แคนเตอร์บรี, เชปเวย์, เธนเน็ต และ โดเวอร์โดยมีเมืองหลวงของมณฑลอยู่ที่ เมดสตัน เดิมโรเชสเตอร์ และแคนเตอร์บรี เป็นเมืองที่มีฐานะเป็นนครแต่ปัจจุบันเมืองหลังเท่านั้นที่ยังเป็นนคร

ที่ตั้งของเคนต์ระหว่างลอนดอนและแผ่นดินใหญ่ยุโรปทำให้เป็นมณฑลหน้าด่านและเป็นยุทธภูมิในความขัดแย้งหลายครั้งเช่นในระหว่างยุทธการแห่งบริเตนระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง เคนต์ตะวันออกได้ชื่อว่าเป็น “Hell Fire Corner” ระหว่างความขัดแย้ง ระหว่าง 800 ปีที่ผ่านมาอังกฤษพึ่งเคนต์ในด้านกองเรือ ท่าเรือซิงก์ (Cinque Ports) ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 12 ถึง 14 และอู่เรือแช็ทแธมในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 16 ถึง 20 มีความสำคัญต่อความปลอดภัยและความมั่นคงของอังกฤษ ฝั่งทะเลฝรั่งเศสสามารถมองเห็นได้จากไวท์คลิฟฟ์สที่โดเวอร์ ในวันที่อากาศแจ่มใส

เคนต์เป็นอาณาบริเวณที่มีการเกษตรกรรมในด้านสวนผลไม้และการปลูกฮ็อปส์ที่ใช้ในการทำเบียร์ เคนต์ได้ชื่อว่าเป็น “สวนแห่งอังกฤษ” อุตสาหกรรมหลักของเคนต์ก็ได้แก่การทำซีเมนต์ สินค้ากระดาษ และการสร้างเรือบินแต่ความสำคัญของอุตสาหกรรมเหล่านี้ลดถอยลง ทางด้านใต้และตะวันออกขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการเกษตรกรรม

อ้างอิง

 1. Kent loses its Garden of England title to North Yorkshire The Guardian 1 June 2006
 2. Garden of England title defended BBC 1 June 2006

แหล่งข้อมูลอื่น

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ มณฑลเคนต์

สมุดภาพ

เคนต, สำหร, บความหมายอ, แก, ความกำกวม, งกฤษ, kent, เป, นมณฑลในอ, งกฤษในสหราชอาณาจ, กรท, งอย, ทางตะว, นออกเฉ, ยงใต, ของสหราชอาณาจ, กร, และเป, นหน, งใน, มณฑลรอบนครลอนดอน, home, counties, เขตแดนต, ดก, บอ, สต, สเซ, กซ, เซอร, และนครลอนดอนและปร, มณฑล, และม, ปากแม, ำ. sahrbkhwamhmayxun duthi ekhnt aekkhwamkakwm ekhnt xngkvs Kent epnmnthlinxngkvsinshrachxanackrthitngxyuthangtawnxxkechiyngitkhxngshrachxanackr aelaepnhnungin mnthlrxbnkhrlxndxn Home Counties ekhntmiekhtaedntidkbxistssesks esxrriy aelankhrlxndxnaelaprimnthl aelamipakaemnaethmskhwangkbexsesks mnthlphumisastrekhntprakxbdwyethsbalmnthlekhnt aelarthbalthxngthinradbediywkhxngemdewy ekhnttngxyuimiklcakfrngessthiaeykodychxngaekhbxngkvsaelakhrungthangrahwangxuomngkhchxngaekhbxngkvsekhnt xngkvs ethsmnthlphithikarrthexkrachshrachxanackrpraethsxngkvsphumiphakhtawnxxkechiyngitekhtewlaUTC 00 00 ewlamatrthankrinich vdurxn ewlaxxmaesng UTC 01 00 ewlavdurxnbritich smachikrthsphaJulian Brazier C Greg Clark C Paul Clark L Michael Fallon C Roger Gale C Damian Green C Adam Holloway C Michael Howard C Stephen Ladyman L Bob Marshall Andrews L Gwyn Prosser L Hugh Robertson C Jonathan Shaw L John Stanley C Howard Stoate L Ann Widdecombe C Derek Wyatt L ethsmnthlphithikarphunthi3 736 km2 1 442 sq mi xndb10 cak 48prachakr klangpi 2019 1 846 478 xndb ethsmnthlthangphithikarkhxngxngkvs 5 cak 48 khwamhnaaenn494echuxchati96 9 khaw1 9 exechiyethsmnthlnxkmhankhrsphaethsmnthlethsbalmnthlekhnthttp www kent gov uk ethsbalemdewyhttp www medway gov uk faybrihar sunyklangkarbriharemdstnphunthi3 544 km2 1 368 sq mi xndb10 cak 26prachakr1 581 555 xndb1 cak 26khwamhnaaenn convert s sISO 3166 2GB KENrhs ONS29rhs NUTSUKJ42xaephxxaephxkhxngethsmnthlekhntxaephxesewnoxkhs darthfxrd ekrfaechm thnbridcaelamxlling emdewy emdstn thnbridcewlls sewl aexchfxrd aekhnetxrbri echphewy ethnent odewxrekhntaebngkarpkkhrxngepnsibsamaekhwng esewnoxks darthfxrd ekrfaechm thnbridcaelamxlling emdewy emdstn thnbridcewlls sewl aexchfxrd aekhnetxrbri echpewy ethnent aela odewxrodymiemuxnghlwngkhxngmnthlxyuthi emdstn edimorechsetxr aelaaekhnetxrbri epnemuxngthimithanaepnnkhraetpccubnemuxnghlngethannthiyngepnnkhrthitngkhxngekhntrahwanglxndxnaelaaephndinihyyuorpthaihepnmnthlhnadanaelaepnyuththphumiinkhwamkhdaeynghlaykhrngechninrahwangyuththkaraehngbrietnrahwangsngkhramolkkhrngthisxng ekhnttawnxxkidchuxwaepn Hell Fire Corner rahwangkhwamkhdaeyng rahwang 800 pithiphanmaxngkvsphungekhntindankxngerux thaeruxsingk Cinque Ports rahwangkhriststwrrsthi 12 thung 14 aelaxueruxaechthaethminrahwangkhriststwrrsthi 16 thung 20 mikhwamsakhytxkhwamplxdphyaelakhwammnkhngkhxngxngkvs fngthaelfrngesssamarthmxngehnidcakiwthkhliffsthiodewxr inwnthixakasaecmisekhntepnxanabriewnthimikarekstrkrrmindanswnphlimaelakarplukhxpsthiichinkarthaebiyr ekhntidchuxwaepn swnaehngxngkvs 1 2 xutsahkrrmhlkkhxngekhntkidaekkarthasiemnt sinkhakradas aelakarsrangeruxbinaetkhwamsakhykhxngxutsahkrrmehlanildthxylng thangdanitaelatawnxxkkhunxyukbxutsahkrrmkarthxngethiywaelakarekstrkrrmxangxing aekikh Kent loses its Garden of England title to North Yorkshire The Guardian 1 June 2006 Garden of England title defended BBC 1 June 2006aehlngkhxmulxun aekikh wikimiediykhxmmxnsmisuxekiywkb mnthlekhntsmudphaph aekikh wdxxlesntthiemdstn mhawiharaekhnetxrbri oxstehasthiehnpraprayinekhnt prasathorechsetxrinpi kh s 1836 prasathodewxr iwtkhliffaehngodewxr hmubaninekhnt sakaexbbiebaeym chartewllbankhxngwinstn echxrchill irhxp bthkhwamekiywkbpraeths dinaedn hruxekhtkarpkkhrxngniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title ekhnt amp oldid 8537900, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม