fbpx
วิกิพีเดีย

จิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร

จิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร (ชื่อเล่น: วอ) เดิมชื่อ วรัญญ วชิรปิลันธน์, อรุณ วชิรปิลันธน์ เกิดเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 เป็นนักพากย์และนักแสดง เคยพากย์เสียงให้กับทางช่อง 7 ปัจจุบันมีงานพากย์อีกมากมาย และมีผลงานด้านการแสดง เช่น ภาพยนตร์เรื่อง รถไฟฟ้า..มาหานะเธอ

จิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร
เกิด3 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 (59 ปี)
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประเทศไทย
อาชีพนักพากย์, นักแสดง
ผลงานเด่นพากย์เสียง เซเวอรัส สเนป จากภาพยนตร์ แฮร์รี่ พอตเตอร์
พากย์เสียง แจ็ก สแปร์โรว์ จากภาพยนตร์ ไพเรทส์ ออฟ เดอะ แคริบเบียน
พ่อของเหมยลี่ จากภาพยนตร์ รถไฟฟ้า มาหานะเธอ (2552)
ครูนิพนธ์ จากซีรีส์ ฮอร์โมนส์ วัยว้าวุ่น (2556-2558)
โทรทัศน์ทองคำปี 2539 ผู้บรรยายดีเด่นสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ร9
ฐานข้อมูล
IMDb

ผลงานในการพากย์

 • เรสคิวฟอร์ซ พากย์เสียง ซีกะ, เสียงเรสคิว คอมมานด์เดอร์
 • เกคิเรนเจอร์ พากย์เสียง ฮิซาสึ เคน / เกคิช็อปเปอร์, มาสเตอร์เอเลฮัน.คิน โป, มาสเตอร์ เผียง.เปียว, เคนมะแห่งปฐพี มาคุ, ชิเกนโชว ซึอุกุ / ดัน
 • กล้วยหอมจอมซน พากย์เสียง B2

ภาพยนตร์ต่างประเทศ

ซีรีส์

ละครโทรทัศน์

ผลงานในการแสดง

ภาพยนตร์

 • ภาพยนตร์สั้น
  • ห้องตรงข้าม หัวใจตรงกัน รับบท พ่อมะม่วง
  • โตไปไม่โกง ตอน BAND NEXT DOOR

ละครโทรทัศน์

มิวสิกวิดีโอ

อ้างอิง

 1. นักแสดงรับเชิญ ตอนบนบันดาล

แหล่งข้อมูลอื่น

 • ข้อมูลรายชื่อนักพากย์ไทย
 • จิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร ที่เฟซบุ๊ก

ราว, ฒน, วช, รศร, ณย, ทร, วข, อของช, วประว, อาจไม, านแนวปฏ, ความโดดเด, นท, วไปหร, อบทความบ, คคลกร, ณาช, วยย, นย, นความโดดเด, นของบทความเพ, มแหล, งอ, างอ, งท, ยภ, าเช, อถ, อซ, งไม, วนได, เส, ยก, บห, วข, อน, และรายงานอย, างสำค, ญนอกเหน, อจากการกล, าวถ, งเพ, ยงเล. hwkhxkhxngchiwprawtinixacimphanaenwptibtikhwamoddednthwiphruxbthkhwambukhkhlkrunachwyyunynkhwamoddednkhxngbthkhwamephimaehlngxangxingthutiyphumithinaechuxthuxsungimmiswnidesiykbhwkhxni aelaraynganxyangsakhynxkehnuxcakkarklawthungephiyngelknxy hakimxacyunynkhwamoddednid bthkhwamnimiaenwonmthukrwmkbhruxepliynthangiphnaxun hruxthuklb khaxthibaynoybaybthkhwamwikiphiediycatxngphaneknth 4 khxdngni idrbkhwamsnicxyangkwangkhwangephiyngphx khwamsnicdngklawtxngimichkinewlasn miaehlngkhxmulbukhkhlphaynxkthinaechuxthux reliable independent source aela mi karklawthungxyangsakhy wikiphiediyphasaithymimtiwa calbhwkhxthiimsamarthyunynkhwamoddednkhxngbthkhwamidhlng 6 eduxnhlngtidpay haaehlngkhxmul cirawthn wchirsrnyphthr khaw hnngsuxphimph hnngsux skxlar JSTOR mithunayn 2564 eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir bthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir lingkkhamphasa inbthkhwamni miiwihphuxanaelaphurwmaekikhbthkhwamsuksaephimetimodysadwk enuxngcakwikiphiediyphasaithyyngimmibthkhwamdngklaw krann khwrribsrangepnbthkhwamodyerwthisudcirawthn wchirsrnyphthr chuxeln wx edimchux wryy wchirpilnthn xrun wchirpilnthn ekidemuxwnthi 3 phvsphakhm ph s 2505 epnnkphakyaelankaesdng ekhyphakyesiyngihkbthangchxng 7 pccubnminganphakyxikmakmay aelamiphlngandankaraesdng echn phaphyntreruxng rthiffa mahanaethxcirawthn wchirsrnyphthrekid3 phvsphakhm ph s 2505 59 pi xaephxhadihy cnghwdsngkhla praethsithyxachiphnkphaky nkaesdngphlnganednphakyesiyng esewxrs senp cakphaphyntr aehrri phxtetxrphakyesiyng aeck saeprorw cakphaphyntr ipherths xxf edxa aekhribebiyn phxkhxngehmyli cakphaphyntr rthiffa mahanaethx 2552 khruniphnth caksiris hxromns wywawun 2556 2558 othrthsn thxngkhapi 2539 phubrryaydiednsarkhdiechlimphraekiyrti r9thankhxmulIMDb enuxha 1 phlnganinkarphaky 1 1 phaphyntrtangpraeths 1 2 siris 1 3 lakhrothrthsn 2 phlnganinkaraesdng 2 1 phaphyntr 2 2 lakhrothrthsn 2 3 miwsikwidiox 3 xangxing 4 aehlngkhxmulxunphlnganinkarphaky aekikherskhiwfxrs phakyesiyng sika esiyngerskhiw khxmmandedxr ekkhiernecxr phakyesiyng hisasu ekhn ekkhichxpepxr masetxrexelhn khin op masetxr ephiyng epiyw ekhnmaaehngpthphi makhu chieknochw suxuku dn klwyhxmcxmsn phakyesiyng B2phaphyntrtangpraeths aekikh phaphyntrchud star wxrs phakyesiyng ems windu 1 3 sithriphiox 1 3 7 phaphyntrchud aehrri phxtetxr phakyesiyng esewxrrs senp phaphyntrchud ipherths xxf edxa aekhribebiyn phakyesiyng aeck saeprorw echphaaphakh 2 5 phaphyntritrphakhedxahxbbith phakyesiyng exlrxnd hiwok wifwing aela smxkh ebendikt khmebxraebthch mhawibtickrklsngharthlmckrwal phakyesiyng kptnwileliym elnniks thransfxrmemxrs xphimhasngkhramaekhn phakyesiyng kptnwileliym elnniks thransfxrmemxrs 3 phakyesiyng kptnwileliym elnniks thransfxrmemxrs xswinrunsudthay phakyesiyng kptnwileliym elnniks ephchchkhathnakakphyaym phakyesiyng V hiwok wifwing burusehlksuepxraemn phakyesiyng nayphlsxd imekhil aechnnxn aebthaemn xswinrttikalphngad phakyesiyng ebn thxm hardi aebthaemn patha suepxraemn aesngxrunaehngyutithrrm phakyesiyng othms ewyn ecffriy din mxraekn ocnathan ekhnth ekhwin khxstenxr citphikhatolk phakyesiyng orebirt fichechxr kptnxemrika xewnecxrthi 1 phakyesiyng oyhn chmidth erdskl hiwok wifwing mhapraly khnekraaehlk phakyesiyng oxbaidxah setn mhapraly khnekraaehlk 2 phakyesiyng haewird starkh mhapraly khnekraaehlk 3 phakyesiyng edxa aemndarin ethrewxr saeltetxri edxa aemthriks phakyesiyng smith hiwok wifwing ninca aexsaesssin phakyesiyng irxn aemsolw khnrahapuneduxd phakyesiyng aeckh ephyn edxa aehpephnning wibtikarnsyxngolk phakyesiyng cueliyn mnusytangdawtwciw cxmpwn phakyesiyng scwrt ephiyrsn skip ecachayaehngepxresiy mhasngkhramthaelthrayaehngkalewla phakyesiyng nisam sing sng tay 2 phakyesiyng markhs ekhn bikbil rxkhokh prakaskxngcxmracha phakyesiyng smedcphraecacxrcthi 6 okhlin efirth cxhnni xinglich phykhkhray 00 kak phakyesiyng cxhnni xinglich exksemn run 1 phakyesiyng esbasetiyn chxw ekhwin ebkhxn phus xin buths phakyesiyng aeckh madakskar 3 khampaipsasyuorp phakyesiyng withali sngkhrammhaethphpracyban phakyesiyng aedrkhokh sngkhrammhaethphphiorth phakyesiyng excinxr kxtsilla2014 phakyesiyng oc obrdi Bryan Cranston xinetxrsetllar thayandawkuolk phakyesiyng khuepxr aemththiw aemkhkhxnaehy emakhlilukhmapa phaphyntr ph s 2559 phakyesiyng bakira ebn khingsliy phichiwa sngkhramaekhnaephrphnthuiwrs phakyesiyng ekln exrissiris aekikh baba yahya rkyingihycakicdwngnxy The Little Nyonya thiwiithy samkk lakhrothrthsn phakyesiyng sunkwn sumaeciyw culng eciywkan sunhk ihesiyngintxn yuththkarkwtx ekhahiw ihesiyngintxn xwnesiywekhluxnphl sunhiw bnthukkrrm phakyesiyngbrryay chxng 3 aesngcakphx txn cudsudaesng chxngThai PBS U Prince Series txn ibrxn rbbth phxibrxn My Dear Loser rkimexathan txn Monster Romance rbbth phxnakhinglakhrothrthsn aekikh ekhhasndaw phakyesiyng bycha chxngwn phlnganinkaraesdng aekikhphaphyntr aekikh bxkchd wark rthiffa mahanaethx 8e88 aefnllla SuckSeed hwykhnethph hnitamkalielox ekhiywxakhat sarwtrhmaba phuhying 5 bap 2 chinghmaethid hludsihlud rksudthin rkexaxyu tisam khunsam 3D krrikr ikh phaihm opskardthiimmi thima bangkxk 13 emuxng Khn tay xadm cnthraeyk olkaetk yin 20 ihm yuethirnwy hwicriethirn harthbith esiyngnk rkmylung ocrplnocr ithyaelndoxnli emuxngithyxairkid aemngkudci eka E hliedxphaphyntrsn hxngtrngkham hwictrngkn rbbth phxmamwng otipimokng txn BAND NEXT DOORlakhrothrthsn aekikh 7 pracyban chxng 3 rbbth nayphlyipun ecasawphmimichphi chxng 3 rbechiy sithkhxm epntx chxng 3 aela chxngwn rbbth phxkhxngwxk rbechiy lukphiluknxng lakhrsitkhxm chxng 9 rbbth phx praesrith phuxanwykaresrith paesrith phngphxn chayathinkeriyneriyk rbechiy sithkhxm phukxngecaesnh chxng 3 rbechiy smphsphiswng txn bnbndal chxng 3 rbechiy 1 chxkokaelt 5 vdu chxng 9 rbechiy rkkhamesn chxng 3 khunchayeliynghmu khunhnueliyngaeka chxng 7 sithkhxm bannimirk chxng 9 rbechiy txn ikhinhin hxromns wywawun chxng ciexmexmwn ehliymocr chxng 3 hwiciklrung chxng 3 yinedn chxngwn rbechiy hxromns wywawun sisn 2 ciexmexmaechnaenl aela cithiexchxxnaexr ephuxnehiyn orngeriynhlxn txn khrab ciexmexmaechnaenl aela cithiexchxxnaexr bnthukkrrm chxng 3 sithkhxm bannimirk chxng 9 rbechiy txn rktxngham kratukhnwdesux chxng 3 rbechiy hwiciklrung chxng 3 natakamethph cithiexchxxnaexr saiphsaylb chxng 3 rbechiy hmxphiisebxr chxng 3 phukxngyxdrk chxng 3 tawntdburpha chxngwn rxyrkaerngaekhn chxng 7 hxromns wywawun sisn 3 chxngwn aela cithiexchxxnaexr Kiss Me rklnicnayaeklngcub thruofryu hnakaknangexk chxngewirkhphxyth ephchchkhatdawocr chxngwn rbechiy ladbtawn chxng 8 rbbth phltarwctri cirawthn wchirsrnyphthr tiihy chxngwn mandxkngiw chxng 3 exsdi rbechiy sithkhxm bannimirk chxngwn rbechiy txn luksawkha ikhrxyaaeta sithkhxm esux chani ekng chxngwn rbechiy bllngkhngs chxng 7 hmxphi phiphithiwi hwicaelaikpun chxngomon 29 chaniphiphlk chxngewirkhphxyth phxkhrwhwpak chxng 3 rbechiy U Prince Series txn ibrxn chxng ciexmexm 25 tanansmedcphranerswrmharach edxasiris phakhxngkhpraknhngsa Mono 29 Memory khwamthrngcathiimxaclum txn eka klb ekaa chxng 5 aesngcakphx txn cudsudaesng ithyphibiexs My Dear Loser rkimexathan chxng ciexmexm 25 ekhiywrachsih chxng 3 rbechiy nangaekhn chxngewirkhphxyth rbechiy The Cupids bristhrkxutlud txn kamethphcaaelng chxng 3 Yes I do khxrsld phisucnelif chxngwn yudfahaphikdrk chxng 7 rkniphikhum txn mntrkphiphxta ewirkhphxyththiwi hngsehnuxmngkr chxng 7 sawnxyrxyhmx chxngewirkhphxyth rbechiy sithkhxm sphakaaef 4 0 xmrinthrthiwi emuxngmaya Live txn mayark On Lie chxngwn Monkey Twins wayuethphyuthth chxngwn My Girl 18 mngkutsudthirk True4U rbechiy xngkxr chxng 3 OMG phipwnchwnmark True4U esux chani ekng Freshy epidtananaekng 3 thharesux ilnthiwi rbechiy ephraarkmnsbsxn It s Complicated LINE TV rbechiy Monkey Twins wayuethphyuthth chxngwn muxprabkukkukku chxngwn eluxdkhnkhncang chxngwn rbechiy fnihsud Dream Teen ThaiPBS khunprabdabkhamphph chxngwn rbechiy chumaeph chxng 3 tanansmedcphranerswrmharach edxasiris phakhprakasxisrphaph Mono 29 Love Beyond Frontier xubtirkkhamkhxbfa ciexmexm 25 ephlingphrangethiyn chxng 3 rbechiy Blacklist nkeriynlb bychida ciexmexm 25 rbechiy Voice smphsesiyngmrna True4U rbechiy thungesnha chxng 3 rbechiytxncb Girl Next Room hxnichaniaecm txn Motorbike Baby winniditxic ciexmexm 25 rbechiy esiyday chxng ilnthiwi rkaelkphph chxngwn rbechiy khumthrphylaokhng chxng 8 eldibancha chxngwn rbechiy sawxxffis 2000 pi ciexmexm 25 rbechiy aekhnrkslbchata chxng 3 rbbth phxthitiya rbechiy ihrkphiphaksa Dare to Love chxng 3 rbechiy kknkrksaely phiphithiwi rxxxkxakas raeringchl chxng 3 rxxxkxakas samshaykbkhunnaysaxad chxng 3 rxxxkxakas miwsikwidiox aekikh sudthangrk khbrxngody aebngkh tempo po osdhlksi khbrxngody smechng samcha yngingkimyk khbrxngody thchy prathumwrrnxangxing aekikh nkaesdngrbechiy txnbnbndalaehlngkhxmulxun aekikhkhxmulraychuxnkphakyithy cirawthn wchirsrnyphthr thiefsbukekhathungcak https th wikipedia org w index php title cirawthn wchirsrnyphthr amp oldid 9513830, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม