fbpx
วิกิพีเดีย

มุมฉาก

ในเรขาคณิตและตรีโกณมิติ มุมฉาก คือมุมที่เกิดจากการแบ่งครึ่งมุมบนเส้นตรง (มุมตรง) เป็นสองขนาดเท่ากัน หรืออธิบายให้เจาะจงก็คือ ถ้ากำหนดให้รังสีมีจุดเริ่มต้นบนเส้นตรงเส้นหนึ่ง และมุมประชิดสองมุมมีขนาดเท่ากัน ดังนั้นมุมดังกล่าวจะเป็นมุมฉาก มุมฉากสอดคล้องกับการหมุนหนึ่งในสี่รอบของรูปวงกลม

มุมฉากมีนาดเท่ากับ 90 องศา
ส่วนของเส้นตรง AB ถูกวาดขึ้นทำให้เกิดมุมฉากสองมุมบนส่วนของเส้นตรง CD

แนวคิดสำคัญที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดคือเส้นตั้งฉาก (perpendicular lines) หมายถึงเส้นตรงหลายเส้นตัดกันทำให้เกิดมุมฉากที่จุดตัด และภาวะเชิงตั้งฉาก (orthogonality) คือสมบัติที่จะทำให้ก่อเกิดมุมฉากซึ่งใช้ในเรื่องเวกเตอร์ มุมฉากที่ปรากฏในรูปสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบของการนิยามรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ซึ่งนำไปสู่พื้นฐานของตรีโกณมิติ

สัญลักษณ์

 
รูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่ง มุมฉากของมันแสดงด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็ก ๆ
 
การเขียนมุมฉากอีกแบบหนึ่งโดยใช้เส้นโค้งและจุด

ยูนิโคดมีสัญลักษณ์ที่ใช้แทนความหมายของมุมฉากหลายสัญลักษณ์ ได้แก่

 • U+221F มุมฉาก
 • U+22BE มุมฉาก เติมเส้นโค้ง
 • U+299C มุมฉาก เติมรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
 • U+299D มุมฉาก เติมเส้นโค้งและจุด

การเขียนแผนภาพมักใส่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็ก ๆ ให้กับมุมฉาก เป็นการสะท้อนข้อเท็จจริงว่า มุมฉากเป็นองค์ประกอบของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (และรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก) การเขียนอีกแบบหนึ่งคือ ใช้เส้นโค้งแสดงมุมแล้วเติมจุดลงไปด้านใน

การแปลงหน่วย

มุมฉากมุมหนึ่ง ๆ สามารถแสดงได้ในหลายหน่วยที่แตกต่างกันเช่น

 • 1/4 รอบ
 • 90 องศา
 • π/2 เรเดียน
 • 100 แกร็ด (หรือเกรด แกรเดียน ก็อน)
 • 8 จุด (ของวงกลมแสดงทิศชนิด 32 จุด)
 • 6 ชั่วโมง (มุมชั่วโมงในทางดาราศาสตร์)

อ้างอิง

 1. Wentworth p. 8
 2. Wentworth p. 11
 3. Wentworth p. 40
 4. Unicode 5.2 Character Code Charts Mathematical Operators, Miscellaneous Mathematical Symbols-B
 • Wentworth, G.A. (1895). A Text-Book of Geometry. Ginn & Co.
 • Euclid, commentary and trans. by T. L. Heath Elements Vol. 1 (1908 Cambridge) Google Books

มฉาก, ในเรขาคณ, ตและตร, โกณม, อม, มท, เก, ดจากการแบ, งคร, งม, มบนเส, นตรง, มตรง, เป, นสองขนาดเท, าก, หร, ออธ, บายให, เจาะจงก, ากำหนดให, งส, ดเร, มต, นบนเส, นตรงเส, นหน, และม, มประช, ดสองม, มม, ขนาดเท, าก, งน, นม, มด, งกล, าวจะเป, สอดคล, องก, บการหม, นหน, งในส,. inerkhakhnitaelatrioknmiti mumchak khuxmumthiekidcakkaraebngkhrungmumbnesntrng mumtrng epnsxngkhnadethakn hruxxthibayihecaacngkkhux thakahndihrngsimicuderimtnbnesntrngesnhnung aelamumprachidsxngmummikhnadethakn dngnnmumdngklawcaepnmumchak 1 mumchaksxdkhlxngkbkarhmunhnunginsirxbkhxngrupwngklm 2 mumchakminadethakb 90 xngsa swnkhxngesntrng AB thukwadkhunthaihekidmumchaksxngmumbnswnkhxngesntrng CD aenwkhidsakhythiekiywkhxngxyangiklchidkhuxesntngchak perpendicular lines hmaythungesntrnghlayesntdknthaihekidmumchakthicudtd aelaphawaechingtngchak orthogonality khuxsmbtithicathaihkxekidmumchaksungichineruxngewketxr mumchakthipraktinrupsamehliymepnxngkhprakxbkhxngkarniyamrupsamehliymmumchak 3 sungnaipsuphunthankhxngtrioknmitisylksn aekikh rupsamehliymmumchakruphnung mumchakkhxngmnaesdngdwyrupsiehliymcturselk karekhiynmumchakxikaebbhnungodyichesnokhngaelacud yuniokhdmisylksnthiichaethnkhwamhmaykhxngmumchakhlaysylksn idaek 4 U 221F mumchak U 22BE mumchak etimesnokhng U 299C mumchak etimrupsiehliymcturs U 299D mumchak etimesnokhngaelacudkarekhiynaephnphaphmkisrupsiehliymcturselk ihkbmumchak epnkarsathxnkhxethccringwa mumchakepnxngkhprakxbkhxngrupsiehliymcturs aelarupsiehliymmumchak karekhiynxikaebbhnungkhux ichesnokhngaesdngmumaelwetimcudlngipdaninkaraeplnghnwy aekikhmumchakmumhnung samarthaesdngidinhlayhnwythiaetktangknechn 1 4 rxb 90 xngsa p 2 erediyn 100 aekrd hruxekrd aekrediyn kxn 8 cud khxngwngklmaesdngthischnid 32 cud 6 chwomng mumchwomnginthangdarasastr xangxing aekikh Wentworth p 8 Wentworth p 11 Wentworth p 40 Unicode 5 2 Character Code Charts Mathematical Operators Miscellaneous Mathematical Symbols B Wentworth G A 1895 A Text Book of Geometry Ginn amp Co Euclid commentary and trans by T L Heath Elements Vol 1 1908 Cambridge Google Booksekhathungcak https th wikipedia org w index php title mumchak amp oldid 7096055, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม