fbpx
วิกิพีเดีย

เต่าหก

เต่าหก
สถานะการอนุรักษ์

เสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพันธุ์ (IUCN 3.1)
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
ไฟลัม: Chordata
ชั้น: Reptilia
อันดับ: Testudines
วงศ์: Testudinidae
วงศ์ย่อย: Xerobatinae
สกุล: Manouria
สปีชีส์: M.  emys
ชื่อทวินาม
Manouria emys
(Schlegel & Müller, 1844)
ชนิดย่อย
 • M. e. emys Schlegel & Müller, 1844
 • M. e. phayrei Blyth, 1853
ชื่อพ้อง
 • Geochelone emys (Schlegel & Müller, 1840)
 • Manouria fusca Gray, 1854
 • Testudo emys Schlegel & Müller, 1840
 • Testudo nutapundi Reimann in Nutaphand, 1979
 • Testudo phayrei Blyth, 1853

เต่าหก (อังกฤษ: Asian forest tortoise) เป็นเต่าบกชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Manouria emys

เมื่อโตเต็มที่มีกระดองยาว 2 ฟุต น้ำหนักประมาณ 30-40 กิโลกรัม กระดองโค้งสูงมาก ขาหน้าด้านบนมีเกล็ดใหญ่ ๆ ขาหลังสั้นทู่มีเล็บกลมใหญ่ และไม่มีเกล็ดขนาดใหญ่ มีเดือยอยู่ระหว่างขาหลังกับหางข้างละอัน เดือยมีกระดูกอยู่ข้างใน สำหรับใช้ยันพื้นดินเวลาปีนขึ้นที่สูงจึงดูคล้ายมีขาเพิ่มอีกสองขา เป็นหกขา จึงเป็นที่มาของชื่อเรียก

เต่าหก พบกระจายพันธุ์อยู่ในทวีปเอเชีย ตั้งแต่เอเชียใต้, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปจนถึงอินโดนีเซีย จัดเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่พบได้ในทวีปเอเชีย

แม้จะเป็นเต่าบก แต่ก็ชอบความชื้น ชอบอาศัยอยู่ในโคลนตมหรือใกล้แหล่งน้ำ ในป่าดิบเขา โดยจะขุดหลุมแล้วฝังตัวอยู่ ไม่ค่อยพบในที่ราบ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดย่อย คือ

 • เต่าหกดำ (M. e. phayrei) มีกระดองสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำ เป็นชนิดที่พบได้ทั่วไป มีขนาดใหญ่กว่าเต่าหกเหลือง จัดเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก

กินพืชและผลไม้เป็นอาหารหลัก แต่ก็สามารถกินสัตว์ขนาดเล็กได้ด้วย เช่น ทากหรือสัตว์น้ำอย่าง ปู กุ้ง หรือหอย เป็นต้น

เมื่อผสมพันธุ์แล้ว ตัวเมียจะวางไข่ครั้งละ 30-50 ฟอง จัดได้เป็นเต่าบกชนิดที่มีการวางไข่มากที่สุด ด้วยการกวาดใบไม้และวัสดุต่าง ๆ มาคลุมทับไข่ไว้และเฝ้าไข่เป็นเวลาหลายวัน แทนที่จะขุดหลุมฝังเหมือนเต่าบกทั่วไป มีอายุยืนกว่า 100 ปี ในประเทศไทยจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 และมีชื่อติดอยู่ในบัญชีหมายเลข 2 (Appendix II) ของไซเตส แต่ก็นิยมเลี้ยงกันเป็นสัตว์เลี้ยง

รูปภาพ

อ้างอิง

 1. Asian Turtle Trade Working Group (2000). Manouria emys. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. IUCN 2006. Retrieved on 11 May 2006. Listed as Endangered (EN A1cd+2 cd v2.3)
 2. เต่าหกเหลือง
 3. เต่าหกดำ
 4. หน้า 365, วิทยาสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก โดย วีรยุทธ์ เลาหะจินดา. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552: ISBN 978-616-556-016-0
 5. เต่าหก

แหล่งข้อมูลอื่น

เต, าหก, สถานะการอน, กษ, เส, ยงข, นว, กฤต, อการส, ญพ, นธ, iucn, การจำแนกช, นทางว, ทยาศาสตร, อาณาจ, กร, animaliaไฟล, chordataช, reptiliaอ, นด, testudinesวงศ, testudinidaeวงศ, อย, xerobatinaeสก, manouriaสป, emysช, อทว, นามmanouria, emys, schlegel, müller, 1844, . etahksthanakarxnurksesiyngkhnwikvtitxkarsuyphnthu IUCN 3 1 1 karcaaenkchnthangwithyasastrxanackr Animaliaiflm Chordatachn Reptiliaxndb Testudineswngs Testudinidaewngsyxy Xerobatinaeskul Manouriaspichis M emyschuxthwinamManouria emys Schlegel amp Muller 1844 chnidyxyM e emys Schlegel amp Muller 1844 M e phayrei Blyth 1853chuxphxngGeochelone emys Schlegel amp Muller 1840 Manouria fusca Gray 1854 Testudo emys Schlegel amp Muller 1840 Testudo nutapundi Reimann in Nutaphand 1979 Testudo phayrei Blyth 1853 etahk xngkvs Asian forest tortoise epnetabkchnidhnung michuxwithyasastrwa Manouria emysemuxotetmthimikradxngyaw 2 fut nahnkpraman 30 40 kiolkrm kradxngokhngsungmak khahnadanbnmiekldihy khahlngsnthumielbklmihy aelaimmiekldkhnadihy mieduxyxyurahwangkhahlngkbhangkhanglaxn eduxymikradukxyukhangin sahrbichynphundinewlapinkhunthisungcungdukhlaymikhaephimxiksxngkha epnhkkha cungepnthimakhxngchuxeriyketahk phbkracayphnthuxyuinthwipexechiy tngaetexechiyit exechiytawnxxkechiyngit ipcnthungxinodniesiy cdepnetabkthimikhnadihythisudthiphbidinthwipexechiyaemcaepnetabk aetkchxbkhwamchun chxbxasyxyuinokhlntmhruxiklaehlngna inpadibekha odycakhudhlumaelwfngtwxyu imkhxyphbinthirab samarthaebngxxkidepn 2 chnidyxy khux etahkehluxng M e emys mikradxngepnsiehluxng dankhxbepnsinatalxxn eduxydankhanglatwmilksnaklmkwa phbidtngaetphakhitkhxngithy aehlmmlayu ipcnthungekaatang inxinodniesiy 2 etahkda M e phayrei mikradxngsinatalekhmhruxsida epnchnidthiphbidthwip mikhnadihykwaetahkehluxng cdepnetabkthimikhnadihyepnxndb 4 khxngolk 3 kinphuchaelaphlimepnxaharhlk aetksamarthkinstwkhnadelkiddwy echn thakhruxstwnaxyang pu kung hruxhxy epntnemuxphsmphnthuaelw twemiycawangikhkhrngla 30 50 fxng cdidepnetabkchnidthimikarwangikhmakthisud dwykarkwadibimaelawsdutang makhlumthbikhiwaelaefaikhepnewlahlaywn aethnthicakhudhlumfngehmuxnetabkthwip 4 mixayuyunkwa 100 pi inpraethsithycdepnstwpakhumkhrxngtamphrarachbyytisngwnaelakhumkhrxngstwpa phuththskrach 2535 aelamichuxtidxyuinbychihmayelkh 2 Appendix II khxngisets aetkniymeliyngknepnstweliyng 5 rupphaph aekikh etahkehluxng etahkkhnayngepnwyxxn phaphwadlksnakradxngetahkxangxing aekikh Asian Turtle Trade Working Group 2000 Manouria emys 2006 IUCN Red List of Threatened Species IUCN 2006 Retrieved on 11 May 2006 Listed as Endangered EN A1cd 2 cd v2 3 etahkehluxng etahkda hna 365 withyastweluxykhlanaelastwsaethinnasaethinbk ody wiryuthth elahacinda mhawithyalyekstrsastr krungethphmhankhr ph s 2552 ISBN 978 616 556 016 0 etahk khxmmxns miphaphaelasuxekiywkb Manouria emysaehlngkhxmulxun aekikh khxmulekiywkhxngkb Manouria emys cakwikispichisekhathungcak https th wikipedia org w index php title etahk amp oldid 9020698, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม