fbpx
วิกิพีเดีย

คริสต์สหัสวรรษที่ 2

คริสต์สหัสวรรษที่ 2 เป็นช่วงเวลาที่เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.1001 และจบลงในวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ.2000 ตามปฏิทินเกรกอเรียน นี่เป็นสหัสวรรษที่ 2 ของทั้งคริสต์ศักราชและสากลศักราช

ประชากรโลกเพิ่มขึ้น 2 เท่าระหว่าง 7 ศตวรรษแรกของสหัสวรรษนี้ (จาก 310 ล้านคน ใน ค.ศ.1000 เป็น 600 ล้านคน ใน ค.ศ.1700) และเพิ่มขึ้นอีก 10 เท่าระหว่าง 3 ศตวรรษสุดท้าย จนเกิน 6 พันล้านคน ใน ค.ศ.2000 ผลที่ตามมาก็คือกิจกรรมของมนุษย์ได้ส่งผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างใหญ่หลวง เกิดความยากจนข้นแค้น, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ วิกฤตการณ์ด้านชีวภาพ

อารยธรรม

อารยธรรมในคริสต์สหัสวรรษที่ 2
แอฟริกา อเมริกา เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย
 • Fatimid Empire
 • Mamluk Sultanate
 • Almoravid dynasty
 • Almohad dynasty
 • Sultanate of Ifat
 • Sultanate of Hobyo
 • Sultanate of the Geledi
 • Warsangali Sultanate
 • Ayyubids
 • Saadi dynasty
 • Mali Empire
 • Songhai Empire
 • Sokoto Caliphate
 • Funj sultanate of Sinnar
 • Ashanti Empire
 • Kingdom of Dahomey
 • Ottoman Empire
 • Oyo Empire.
 • Benin Empire
 • Kongo Empire
 • Merina Kingdom
 • Buganda Empire
 • Kingdom of Rwanda
 • Kingdom of Burundi
 • Empire of Kitara
 • Mutapa Empire
 • Maravi Empire
 • Luba Empire
 • Lunda Empire
 • Zulu Empire
 • Kingdom of Nri
 • Kingdom of Bonny
 • Opobo
 • Onitsha
 • Kalabari Kingdom
 • Jukun
 • Tuʻi Tonga Empire (c.950-1865)

สิ่งประดิษฐ์และการค้นพบ

สิ่งประดิษฐ์และการค้นพบ
การสื่อสารและเทคโนโลยี คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การผลิต การขนส่งและ
การสำรวจอวกาศ
การสงคราม
 1. แท่นพิมพ์
 2. เทอร์โมมิเตอร์
 3. แบตเตอรี่ไฟฟ้า
 4. โทรเลข
 5. การถ่ายภาพ
 6. โทรศัพท์
 7. แอนิเมชัน
 8. โทรทัศน์
 9. คอมพิวเตอร์
 10. ทรานซิสเตอร์
 11. ดาวเทียม
 12. อินเทอร์เน็ต
 13. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิต
 1. การบัญชี
 2. ความน่าจะเป็น
 3. แคลคูลัส
 4. การให้วัคซีน
 5. ทฤษฎีอะตอม
 6. การระงับความรู้สึก
 7. การคัดเลือกโดยธรรมชาติ
 8. พันธุศาสตร์
 9. ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ
 10. เพนิซิลลิน
 11. ดีเอ็นเอ
 12. กลศาสตร์ควอนตัม
 1. อาหารกระป๋อง
 2. พลาสติก
 3. สายประกอบ
 4. ขนมปังแผ่น
 5. อาหารแช่แข็ง
 6. เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
 7. เครื่องเตรียมอาหาร
 8. อันตเรขาคณิต
 1. บารอมิเตอร์
 2. จักรยาน
 3. เครื่องจักรไอน้ำ
 4. กังหันไอน้ำ
 5. เครื่องยนต์สันดาปภายใน
 6. รถจักรไอน้ำ
 7. การบินของมนุษย์
 8. การลงจอดดวงจันทร์
 9. ยานอวกาศ
 10. สถานีอวกาศ
 11. ระบบนำทางโดยใช้จีพีเอส
 1. ธนูยาว
 2. จรวด
 3. เรือบรรทุกเครื่องบิน
 4. อาวุธนิวเคลียร์
 5. เรือดำน้ำ
 6. รถถัง
 7. อาวุธปืน

ศตวรรษและทศวรรษ

คริสต์ศตวรรษที่ 11 1000s 1010s 1020s 1030s 1040s 1050s 1060s 1070s 1080s 1090s
คริสต์ศตวรรษที่ 12 1100s 1110s 1120s 1130s 1140s 1150s 1160s 1170s 1180s 1190s
คริสต์ศตวรรษที่ 13 1200s 1210s 1220s 1230s 1240s 1250s 1260s 1270s 1280s 1290s
คริสต์ศตวรรษที่ 14 1300s 1310s 1320s 1330s 1340s 1350s 1360s 1370s 1380s 1390s
คริสต์ศตวรรษที่ 15 1400s 1410s 1420s 1430s 1440s 1450s 1460s 1470s 1480s 1490s
คริสต์ศตวรรษที่ 16 1500s 1510s 1520s 1530s 1540s 1550s 1560s 1570s 1580s 1590s
คริสต์ศตวรรษที่ 17 1600s 1610s 1620s 1630s 1640s 1650s 1660s 1670s 1680s 1690s
คริสต์ศตวรรษที่ 18 1700s 1710s 1720s 1730s 1740s 1750s 1760s 1770s 1780s 1790s
คริสต์ศตวรรษที่ 19 1800s 1810s 1820s 1830s 1840s 1850s 1860s 1870s 1880s 1890s
คริสต์ศตวรรษที่ 20 1900s 1910s 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s 1970s 1980s 1990s

หมายเหตุ

 1. 9 ปี ใน 10 ปีของคริสต์ทศวรรษนี้ อยู่ในคริสต์สหัสวรรษนี้

อ้างอิง

 1. United States Naval Observatory, "The 21st Century and the 3rd Millennium:When Did They Begin?" (Washington, DC, June 14, 2011).
 2. "The Sixth Extinction - The Most Recent Extinctions".
 3. Keeley, Larry (2007-02-16). "The Greatest Innovations of All Time". BusinessWeek. The McGraw-Hill Companies Inc. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 7 December 2008. สืบค้นเมื่อ 2008-11-12. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)
 4. "The Big 100: the Science Channels 100 Greatest Discoveries". Discovery Communications, LLC. 2008. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 31 October 2008. สืบค้นเมื่อ 2008-11-12. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)

คร, สต, สห, สวรรษท, เป, นช, วงเวลาท, เร, มต, นในว, นท, มกราคม, 1001, และจบลงในว, นท, นวาคม, 2000, ตามปฏ, นเกรกอเร, ยน, เป, นสห, สวรรษท, ของท, งคร, สต, กราชและสากลศ, กราชประชากรโลกเพ, มข, เท, าระหว, าง, ศตวรรษแรกของสห, สวรรษน, จาก, านคน, ใน, 1000, เป, านคน, ใน,. khristshswrrsthi 2 epnchwngewlathierimtninwnthi 1 mkrakhm kh s 1001 aelacblnginwnthi 31 thnwakhm kh s 2000 tamptithinekrkxeriyn 1 niepnshswrrsthi 2 khxngthngkhristskrachaelasaklskrachprachakrolkephimkhun 2 etharahwang 7 stwrrsaerkkhxngshswrrsni cak 310 lankhn in kh s 1000 epn 600 lankhn in kh s 1700 aelaephimkhunxik 10 etharahwang 3 stwrrssudthay cnekin 6 phnlankhn in kh s 2000 phlthitammakkhuxkickrrmkhxngmnusyidsngphlkrathbthangdansngkhmaelasingaewdlxmxyangihyhlwng ekidkhwamyakcnkhnaekhn karepliynaeplngsphaphphumixakas aela wikvtkarndanchiwphaph 2 enuxha 1 xarythrrm 2 singpradisthaelakarkhnphb 3 stwrrsaelathswrrs 4 hmayehtu 5 xangxingxarythrrm aekikhxarythrrminkhristshswrrsthi 2 aexfrika xemrika exechiy yuorp oxechiyeniyFatimid Empire Mamluk Sultanate Almoravid dynasty Almohad dynasty Sultanate of Ifat Sultanate of Hobyo Sultanate of the Geledi Warsangali Sultanate Ayyubids Saadi dynasty Mali Empire Songhai Empire Sokoto Caliphate Funj sultanate of Sinnar Ashanti Empire Kingdom of Dahomey Ottoman Empire Oyo Empire Benin Empire Kongo Empire Merina Kingdom Buganda Empire Kingdom of Rwanda Kingdom of Burundi Empire of Kitara Mutapa Empire Maravi Empire Luba Empire Lunda Empire Zulu Empire Kingdom of Nri Kingdom of Bonny Opobo Onitsha Kalabari Kingdom Jukun Maya civilisation Toltec Mississippian culture Vinland Chimu Kingdom of Cuzco Aztec Empire Inca Empire Iroquois Confederacy Muisca Confederation United States of America Haiti United Provinces of the River Plate Argentina Paraguay Gran Colombia Colombia Venezuela Ecuador Chile Peru Mexican Empire Federal Republic of Central America Empire of Brazil Canada Cuba Panama Afsharid dynasty Chola Dynasty Empire of Japan Tondo Dynasty Goryeo Hoysala Empire Jin dynasty Joseon Dynasty Khmer Empire Liao dynasty Mongol Empire Ming Dynasty Mughal Empire Mysore empire Ottoman Empire Pagan Kingdom Qing Dynasty Safavids Seljuks Song dynasty Vijayanagara Empire Western Xia Yuan Mongol Dynasty Zand dynasty First Philippine Republic Republic of Pakistan Republic of India Republic of Bangladesh Republic of Sri Lanka Republic of Philippines Byzantine Empire 330 1453 Kingdom of England Holy Roman Empire Kingdom of France Kingdom of Bosnia 1154 1463 French colonial empire 1605 1960 Dutch Empire 1543 1975 Kingdom of Hungary 1000 1526 Crown of Aragon Crown of Castile Ottoman Empire 1299 1922 Second Bulgarian Empire 1185 1396 Kievan Rus 880 1150 Kingdom of Serbia 1217 1346 Serbian Empire 1346 1371 Kingdom of Poland Spanish Empire 1402 1975 Portuguese Empire 1415 2000 Habsburg Empire 1526 1867 Austro Hungarian Empire 1867 1918 British Empire 1583 1997 Kingdom of Italy 1861 1946 German Empire 1871 1918 Third Reich 1933 1945 Russian Empire 1721 1917 Soviet Union 1922 1991 Tuʻi Tonga Empire c 950 1865 singpradisthaelakarkhnphb aekikhsingpradisthaelakarkhnphb karsuxsaraelaethkhonolyi khnitsastraelawithyasastr karphlit karkhnsngaela karsarwcxwkas karsngkhramaethnphimph 3 ethxrommietxr aebtetxriiffa othrelkh karthayphaph othrsphth aexniemchn othrthsn khxmphiwetxr thransisetxr dawethiym xinethxrent 3 ekhruxngkaenidiffasthit karbychi khwamnacaepn aekhlkhuls karihwkhsin 3 4 thvsdixatxm 4 karrangbkhwamrusuk 3 4 karkhdeluxkodythrrmchati 4 phnthusastr 3 4 thvsdismphththphaphphiess 4 ephnisillin 3 4 diexnex 4 klsastrkhwxntm 4 xaharkrapxng phlastik 4 sayprakxb khnmpngaephn xaharaechaekhng ekhruxngptikrnniwekhliyr ekhruxngetriymxahar xnterkhakhnit barxmietxr ckryan ekhruxngckrixna knghnixna ekhruxngyntsndapphayin rthckrixna karbinkhxngmnusy karlngcxddwngcnthr yanxwkas sthanixwkas rabbnathangodyichciphiexs thnuyaw crwd eruxbrrthukekhruxngbin xawuthniwekhliyr eruxdana rththng xawuthpunstwrrsaelathswrrs aekikhkhriststwrrsthi 11 1000s note 1 1010s 1020s 1030s 1040s 1050s 1060s 1070s 1080s 1090skhriststwrrsthi 12 1100s 1110s 1120s 1130s 1140s 1150s 1160s 1170s 1180s 1190skhriststwrrsthi 13 1200s 1210s 1220s 1230s 1240s 1250s 1260s 1270s 1280s 1290skhriststwrrsthi 14 1300s 1310s 1320s 1330s 1340s 1350s 1360s 1370s 1380s 1390skhriststwrrsthi 15 1400s 1410s 1420s 1430s 1440s 1450s 1460s 1470s 1480s 1490skhriststwrrsthi 16 1500s 1510s 1520s 1530s 1540s 1550s 1560s 1570s 1580s 1590skhriststwrrsthi 17 1600s 1610s 1620s 1630s 1640s 1650s 1660s 1670s 1680s 1690skhriststwrrsthi 18 1700s 1710s 1720s 1730s 1740s 1750s 1760s 1770s 1780s 1790skhriststwrrsthi 19 1800s 1810s 1820s 1830s 1840s 1850s 1860s 1870s 1880s 1890skhriststwrrsthi 20 1900s 1910s 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s 1970s 1980s 1990shmayehtu aekikh 9 pi in 10 pikhxngkhristthswrrsni xyuinkhristshswrrsnixangxing aekikh United States Naval Observatory The 21st Century and the 3rd Millennium When Did They Begin Washington DC June 14 2011 The Sixth Extinction The Most Recent Extinctions 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 Keeley Larry 2007 02 16 The Greatest Innovations of All Time BusinessWeek The McGraw Hill Companies Inc khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 7 December 2008 subkhnemux 2008 11 12 Unknown parameter deadurl ignored help 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 The Big 100 the Science Channels 100 Greatest Discoveries Discovery Communications LLC 2008 khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 31 October 2008 subkhnemux 2008 11 12 Unknown parameter deadurl ignored help ekhathungcak https th wikipedia org w index php title khristshswrrsthi 2 amp oldid 9110388, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม