fbpx
วิกิพีเดีย

ไอริส เมอร์ด็อค

เดมไอริส เมอร์ด็อค (อังกฤษ: Iris Murdoch, DBE) (15 กรกฎาคม ค.ศ. 1919 - 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1999) ไอริส เมอร์ด็อคเป็นนักเขียนนวนิยาย และนักปรัชญาคนสำคัญชาวอังกฤษผู้มีชื่อเสียงทางการเขียนนวนิยายที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศ, จริยธรรม และ อำนาจของจิตไร้สำนึก (Unconscious mind) ในปี ค.ศ. 2001 นวนิยายที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่องแรกของเมอร์ด็อค “Under the Net” ได้รับเลือกโดยโมเดิร์นไลบรารีให้เป็นลำดับที่เก้าสิบห้าของนวนิยายดีที่สุดร้อยเรื่องโดยโมเดิร์นไลบรารี (Modern Library 100 Best Novels) ในบรรดานวนิยายที่ถือว่าดีเด่นของคริสต์ศตวรรษที่ 20 ในปี ค.ศ. 1987 เมอร์ด็อคได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Dame Commander แห่ง Order of the British Empire (DBE)

ไอริส เมอร์ด็อค
Iris Murdoch
นักเขียน
ชาติ ชาวอังกฤษ
อาชีพ นักเขียน
สมัย นักเขียน, นักปรัชญา
งานสำคัญ The Sea, the Sea
A Severed Head
ข้อมูลส่วนตัว
เกิด 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1919
ดับลิน, ไอร์แลนด์
เสียชีวิต 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1999
ออกซฟอร์ดเชอร์, สหราชอาณาจักร
นักเขียนชาวอังกฤษ

ประวัติ

จีน ไอริส เมอร์ด็อคผู้เกิดเมื่อวันที่15 กรกฎาคม ค.ศ. 1919 ที่เมืองดับลินในไอร์แลนด์เป็นบุตรีของวิลล์ส จอห์น ฮิวจ์ เมอร์ด็อคมาจากตระกูลทำฟาร์มแกะจากเคาน์ตีดาวน์ และไอรีน แอลิซ ริชาร์ดสันผู้ได้รับการฝึกเป็นักร้องจนกระทั่งให้กำเนิดแก่ไอริส ครอบครัวย้ายไปลอนดอนเมื่อไอริสยังเด็ก โดยบิดาไปรับราชการ

เมอร์ด็อคได้รัการศึกษาเบื้องต้นที่โฟรเบิลเดมอนสเตรชันในบริสตอลในปี ค.ศ. 1932 จากนั้นก็ศึกษาต่อในสาขาวิชาคลาสสิก, ประวัติศาสตร์โบราณ และปรัชญาที่วิทยาลัยซอมเมอร์วิลล์, ออกซฟอร์ด และต่อบัณฑิตวิทยาในสาขาปรัชญาที่วิทยาลัยนูนแนม, เคมบริดจ์ ที่เมอร์ด็อคเข้าฟังปาฐกถาโดยลุดวิก วิทท์เกนชไตน์หลายครั้ง ในปี ค.ศ. 1948 เมอร์ด็อคกได้เป็นเฟลโลว์ของวิทยาลัยเซนต์แอนน์, ออกซฟอร์ด หลังจากที่เข้าเป็นสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเกรตบริเตนเมื่อต้นปี ค.ศ. 1938[ต้องการอ้างอิง]

เมอร์ด็อคเขียนนวนิยายเล่มแรก “Under the Net” ในปี ค.ศ. 1954 หลังจากที่งานเขียนบทความเกี่ยวกับปรัชญาได้รับการตีพิมพ์ก่อนหน้านั้น รวมทั้งงานศึกษาที่เป็นภาษาอังกฤษเล่มแรกเกี่ยวกับฌอง ปอล ซาร์ตร์ เมอร์ด็อคพบสามีจอห์น เบย์ลีย์ศาสตราจารย์วรรณคดีอังกฤษที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ในปี ค.ศ. 1956 เมอร์ด็อคเขียนนวนิยายด้วยกันทั้งหมด 25 และงานเขียนอื่นๆ ในสาขาปรัชญา และการละครจนกระทั่งปี ค.ศ. 1995 เมื่อเริ่มมีอาการของโรคอัลไซเมอร์ ที่เมื่อเริ่มมีอาการเมอร์ด็อคมีความเห็นว่าเป็นเพราะความคิดตันทางการเขียน (writer's block)

งานเขียน

อ้างอิง

 1. "100 Best Novels". Random House. 1999. สืบค้นเมื่อ 2007-06-23. This ranking was by the Modern Library Editorial Board of authors and critics.
 • Conradi, P.J. Iris Murdoch: A Life, 2001
 • "Telling tales" by AN Wilson, The Guardian, September 6, 2003
 • "I'm Mr. Evil" by Matt Seaton, The Guardian, September 3, 2003

แหล่งข้อมูลอื่น

 • The Iris Murdoch Building at the Dementia Services Development Centre, University of Stirling
 • A Review of Something Special
 • The Iris Murdoch Society
 • The Centre for Iris Murdoch Studies
 • Extract of Conradi biography at Guardian Unlimited
 • Collated reviews of Conradi biography
 • Collated reviews of AN Wilson biography
 • A series of Iris Murdoch walks in London

ไอร, เมอร, อค, เดม, งกฤษ, iris, murdoch, กรกฎาคม, 1919, มภาพ, นธ, 1999, เป, นน, กเข, ยนนวน, ยาย, และน, กปร, ชญาคนสำค, ญชาวอ, งกฤษผ, อเส, ยงทางการเข, ยนนวน, ยายท, เก, ยวก, บความส, มพ, นธ, ทางเพศ, จร, ยธรรม, และ, อำนาจของจ, ตไร, สำน, unconscious, mind, ในป, 2001. edmixris emxrdxkh xngkvs Iris Murdoch DBE 15 krkdakhm kh s 1919 8 kumphaphnth kh s 1999 ixris emxrdxkhepnnkekhiynnwniyay aelankprchyakhnsakhychawxngkvsphumichuxesiyngthangkarekhiynnwniyaythiekiywkbkhwamsmphnththangephs criythrrm aela xanackhxngcitirsanuk Unconscious mind inpi kh s 2001 nwniyaythiidrbkartiphimpheruxngaerkkhxngemxrdxkh Under the Net idrbeluxkodyomedirnilbrariihepnladbthiekasibhakhxngnwniyaydithisudrxyeruxngodyomedirnilbrari Modern Library 100 Best Novels inbrrdanwniyaythithuxwadiednkhxngkhriststwrrsthi 20 1 inpi kh s 1987 emxrdxkhidrbekhruxngrachxisriyaphrn Dame Commander aehng Order of the British Empire DBE ixris emxrdxkhIris Murdochnkekhiynchati chawxngkvsxachiph nkekhiynsmy nkekhiyn nkprchyangansakhy The Sea the Sea A Severed Head khxmulswntwekid 15 krkdakhm kh s 1919dblin ixraelndesiychiwit 8 kumphaphnth kh s 1999xxksfxrdechxr shrachxanackrnkekhiynchawxngkvs enuxha 1 prawti 2 nganekhiyn 3 xangxing 4 aehlngkhxmulxunprawti aekikhcin ixris emxrdxkhphuekidemuxwnthi15 krkdakhm kh s 1919 thiemuxngdblininixraelndepnbutrikhxngwills cxhn hiwc emxrdxkhmacaktrakulthafarmaekacakekhantidawn aelaixrin aexlis richardsnphuidrbkarfukepnkrxngcnkrathngihkaenidaekixris khrxbkhrwyayiplxndxnemuxixrisyngedk odybidaiprbrachkaremxrdxkhidrkarsuksaebuxngtnthiofrebiledmxnsetrchninbristxlinpi kh s 1932 caknnksuksatxinsakhawichakhlassik prawtisastrobran aelaprchyathiwithyalysxmemxrwill xxksfxrd aelatxbnthitwithyainsakhaprchyathiwithyalynunaenm ekhmbridc thiemxrdxkhekhafngpathkthaodyludwik withtheknchitnhlaykhrng inpi kh s 1948 emxrdxkhkidepneflolwkhxngwithyalyesntaexnn xxksfxrd hlngcakthiekhaepnsmachikkhxngphrrkhkhxmmiwnistaehngekrtbrietnemuxtnpi kh s 1938 txngkarxangxing emxrdxkhekhiynnwniyayelmaerk Under the Net inpi kh s 1954 hlngcakthinganekhiynbthkhwamekiywkbprchyaidrbkartiphimphkxnhnann rwmthngngansuksathiepnphasaxngkvselmaerkekiywkbchxng pxl sartr emxrdxkhphbsamicxhn ebyliysastracarywrrnkhdixngkvsthimhawithyalyxxksfxrd inpi kh s 1956 emxrdxkhekhiynnwniyaydwyknthnghmd 25 aelanganekhiynxun insakhaprchya aelakarlakhrcnkrathngpi kh s 1995 emuxerimmixakarkhxngorkhxlisemxr thiemuxerimmixakaremxrdxkhmikhwamehnwaepnephraakhwamkhidtnthangkarekhiyn writer s block nganekhiyn aekikhnwniyay Under the Net 1954 The Flight from the Enchanter 1956 The Sandcastle 1957 The Bell 1958 A Severed Head 1961 An Unofficial Rose 1962 The Unicorn 1963 The Italian Girl 1964 The Red and the Green 1965 The Time of the Angels 1966 The Nice and the Good 1968 Bruno s Dream 1969 A Fairly Honourable Defeat 1970 An Accidental Man 1971 The Black Prince 1973 winner of the James Tait Black Memorial Prize The Sacred and Profane Love Machine 1974 winner of the Whitbread Literary Award for Fiction A Word Child 1975 Henry and Cato 1976 The Sea the Sea 1978 winner of the Booker Prize Nuns and Soldiers 1980 The Philosopher s Pupil 1983 The Good Apprentice 1985 The Book and the Brotherhood 1987 The Message to the Planet 1989 The Green Knight 1993 Jackson s Dilemma 1995 Something Special Short story reprint 1999 originally published 1957 prchya Sartre Romantic Rationalist 1953 The Sovereignty of Good 1970 The Fire and the Sun 1977 Metaphysics as a Guide to Morals 1992 Existentialists and Mystics 1997 bthlakhr A Severed Head with J B Priestley 1964 The Italian Girl with James Saunders 1969 The Three Arrows amp The Servants and the Snow 1973 The Servants 1980 Acastos Two Platonic Dialogues 1986 The Black Prince 1987 kwiniphnth A Year of Birds 1978 revised edition 1984 Poems by Iris Murdoch 1997 xangxing aekikh 100 Best Novels Random House 1999 subkhnemux 2007 06 23 This ranking was by the Modern Library Editorial Board of authors and critics Conradi P J Iris Murdoch A Life 2001 Telling tales by AN Wilson The Guardian September 6 2003 I m Mr Evil by Matt Seaton The Guardian September 3 2003aehlngkhxmulxun aekikhThe Iris Murdoch Building at the Dementia Services Development Centre University of Stirling A Review of Something Special The Iris Murdoch Society The Centre for Iris Murdoch Studies Extract of Conradi biography at Guardian Unlimited Collated reviews of Conradi biography Collated reviews of AN Wilson biography A series of Iris Murdoch walks in London bthkhwamekiywkbchiwprawtiniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title ixris emxrdxkh amp oldid 9192430, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม