fbpx
วิกิพีเดีย

ซีเกมส์

ซีเกมส์ (อังกฤษ: South-East Asian Games; ชื่อย่อ: SEA Games) เป็นการแข่งขันมหกรรมกีฬาระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีการจัดแบบปีเว้นปี ดำเนินการแข่งขันโดยสมาพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South-East Asian Games Federation; SEAGF) ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล และสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย

ซีเกมส์
สัญลักษณ์การแข่งขันซีเกมส์ โดยในปัจจุบันมี 11 ห่วง ซึ่งหมายถึง 10 ประเทศในสมาชิกอาเซียน และ 1 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ชื่อย่อSEA Games
ก่อตั้งครั้งที่ 9 ที่กัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย
จัดขึ้นทุก2 ปี
ครั้งล่าสุดครั้งที่ 30 ที่ ฟิลิปปินส์
วัตถุประสงค์กีฬาสำหรับภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ซีเกมส์
สมาพันธ์กีฬาแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
South-East Asian
Games Federation
ธงของสมาพันธ์ซีเกมส์
ประเทศสมาชิกแสดงด้วยสีเขียวบนแผนที่
ชื่อย่อSEAGF
ก่อตั้ง26 มิถุนายน พ.ศ. 2504
(ค.ศ. 1961; 60 ปีมาแล้ว)
ประเภทสมาพันธ์กีฬา
วัตถุประสงค์จัดแข่งขันกีฬาสำหรับภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สํานักงานใหญ่154 สนามกีฬาแห่งชาติ
ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ภูมิภาคที่รับผิดชอบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สมาชิก
11 คณะกรรมการ
โอลิมปิกแห่งชาติ
ภาษาทางการ
อังกฤษ
ประธาน
พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
องค์กรปกครอง
คณะกรรมการโอลิมปิกสากล
สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย
เว็บไซต์สมาพันธ์ซีเกมส์
กีฬาแหลมทอง
ชื่อย่อSEAP Games
ก่อตั้งครั้งที่ 1 ที่กรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย
จัดขึ้นทุก2 ปี
ครั้งล่าสุดครั้งที่ 8 ที่ กรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์กีฬาสำหรับภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ซีเกมส์เป็น 1 ใน 5 กีฬาภูมิภาคของโอซีเอ โดยอีก 4 ภูมิภาคคือ กีฬาภูมิภาคเอเชียกลาง, กีฬาภูมิภาคเอเชียใต้, กีฬาภูมิภาคเอเชียตะวันตกและกีฬาเยาวชนเอเชียตะวันออก

ประวัติ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 (ค.ศ. 1958) องค์กรการกีฬา ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่น ร่วมกันจัดการประชุม เพื่อก่อตั้งองค์กรการกีฬาในระดับภูมิภาค โดยหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ อดีตรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย และผู้ก่อตั้งองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย (ปัจจุบันคือ การกีฬาแห่งประเทศไทย) เสนอว่าควรจัดการแข่งขันกีฬา ระหว่างประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสนับสนุนความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 0-0

สหพันธ์กีฬาแหลมทอง (SEAP Games Federation) จึงถือกำเนิดขึ้น โดยมีคณะกรรมการสมาชิกผู้ก่อตั้งประกอบด้วย   ประเทศไทย   มลายา   เวียดนามใต้   ราชอาณาจักรลาว   พม่า และ   ราชอาณาจักรกัมพูชา (หลังจากนั้น   สิงคโปร์ เข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วย) โดยตกลงร่วมกันว่า จะจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างภูมิภาคขึ้นในทุกสองปี คือกีฬาแหลมทอง (Southeast Asian Peninsular Games) หรือ เซียปเกมส์ (SEAP Games) ครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครของไทย ระหว่างวันที่ 12 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2502 (ค.ศ. 1959) โดยมีเจ้าหน้าที่และนักกีฬา จากประเทศไทย มลายา สิงคโปร์ เวียดนามใต้ ลาว และพม่า เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 12 ชนิด รวมทั้งสิ้น 527 คน สำหรับกัมพูชา เข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรก ในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2504 (ค.ศ. 1961)

จากนั้นในปี พ.ศ. 2520 (ค.ศ. 1977) สมาพันธ์กีฬาแหลมทองประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น สมาพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเปลี่ยนชื่อการแข่งขันเป็น ซีเกมส์ ดังที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งมีมติให้   อินโดนีเซีย   ฟิลิปปินส์ และ   บรูไน เข้าเป็นสมาชิกและกรรมการสมาพันธ์อย่างเป็นทางการ จึงได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันครั้งที่ 9 ที่กัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซีย เป็นครั้งแรกด้วย และในปี พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) สมาพันธ์ฯ มีมติให้   ติมอร์-เลสเต เข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรกในซีเกมส์ครั้งที่ 22 ที่ฮานอยของเวียดนาม

สำนักงาน

สมาพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 154 กรีฑาสถานแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และประกอบพิธีเปิดเมื่อปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) ในวาระครบรอบ 48 ปีของซีเกมส์ โดยนับตั้งแต่การแข่งขันกีฬาแหลมทองเป็นต้นมา

ประเทศสมาชิก

ประเทศ/ชื่อตั้งโดยไอโอซี พ.ศ.ที่เข้าร่วม รหัสไอโอซี หมายเหตุ
  กัมพูชา
2504
CAM
  2513 - 2518
  2518 - 2522
  2522 - 2532
  2532 - 2534
  2535 - 2536
  ลาว (ชื่อตั้งโดยไอโอซี: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
2504
LAO
  2495 - 2518
  มาเลเซีย
2504
MAS
  2493 - 2506
  พม่า
2504
MYA
  2491 - 2517
  2517 - 2553
  สิงคโปร์
2504
SGP
  2489 - 2502
  ไทย
2504
THA
-
  เวียดนาม
2504
VIE
  2489 - 2518
  บรูไน (ชื่อตั้งโดยไอโอซี: บรูไนดารุสซาลาม)
2520
BRU
-
  อินโดนีเซีย
2520
INA
-
  ฟิลิปปินส์
2520
PHI
-
  ติมอร์-เลสเต
2546
TLS
นักกีฬาโอลิมปิกเฉพาะบุคคล
ในโอลิมปิกฤดูร้อน 2000

การจัดแข่งขัน

เมืองที่เป็นเจ้าภาพสูงสุด 3 ครั้งคือ กรุงเทพมหานครของไทย ในปี พ.ศ. 2502, 2510 และ 2518 นครหลวงที่เป็นเจ้าภาพมาแล้ว 2 ครั้งมี 2 เมืองคือ กรุงย่างกุ้งของพม่า ในปี พ.ศ. 2504 และ 2512 และกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซีย ในปี พ.ศ. 2508 และ 2514 ส่วนกรุงพนมเปญของกัมพูชา เคยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพเมื่อปี พ.ศ. 2506 แต่เนื่องจากปัญหาภายในประเทศ ก่อนแข่งขันจึงต้องประกาศยกเลิกไป

ครั้งที่ การแข่งขัน เจ้าภาพ เปิดโดย จำนวนเหรียญทอง ชนิดกีฬา นักกีฬา (คน) ชาติเข้าร่วม รอบแข่งขัน อ้างอิง
เมือง ประเทศ อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3
กีฬาแหลมทอง (SEAP Games)
1 กีฬาแหลมทอง 1959 (พ.ศ. 2502) กรุงเทพมหานคร   ไทย พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   ไทย (35)   พม่า (11)   มลายา (8) 12 N/A 6 518 [1] 2015-09-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
2 กีฬาแหลมทอง 1961 (พ.ศ. 2504) ย่างกุ้ง   พม่า ประธานาธิบดี วี่น-มอง   พม่า (35)   ไทย (21)   มลายา (16) 13 N/A 7 623 [2] 2011-02-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
กีฬาแหลมทอง 1963 (พ.ศ. 2506) พนมเปญ   กัมพูชา ยกเลิก
3 กีฬาแหลมทอง 1965 (พ.ศ. 2508) กัวลาลัมเปอร์   มาเลเซีย สมเด็จพระราชาธิบดีอิสมาอิล นาซีรุดดิน ชาห์   ไทย (38)   มาเลเซีย (33)   สิงคโปร์ (18) 14 N/A 6 963 [3] 2015-09-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
4 กีฬาแหลมทอง 1967 (พ.ศ. 2510) กรุงเทพมหานคร   ไทย พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   ไทย (77)   สิงคโปร์ (28)   มาเลเซีย (23) 16 N/A 6 984 [4] 2015-09-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
5 กีฬาแหลมทอง 1969 (พ.ศ. 2512) ย่างกุ้ง   พม่า ประธานาธิบดี เนวี่น   พม่า (57)   ไทย (32)   สิงคโปร์ (31) 15 N/A 6 920 [5] 2015-09-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
6 กีฬาแหลมทอง 1971 (พ.ศ. 2514) กัวลาลัมเปอร์   มาเลเซีย สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุล ฮาลิม มูอัซซัม ชาห์   ไทย (44)   มาเลเซีย (41)   สิงคโปร์ (32) 15 N/A 7 957 [6] 2017-06-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
7 กีฬาแหลมทอง 1973 (พ.ศ. 2516) สิงคโปร์   สิงคโปร์ ประธานาธิบดี เบนจามิน เชียส์   ไทย (47)   สิงคโปร์ (45)   มาเลเซีย (30) 16 N/A 7 1632 [7] 2015-09-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
8 กีฬาแหลมทอง 1975 (พ.ศ. 2518) กรุงเทพมหานคร   ไทย พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   ไทย (80)   สิงคโปร์ (38)   พม่า (28) 18 N/A 4 1142 [8] 2015-09-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

เมืองที่เป็นเจ้าภาพสูงสุดถึง 4 ครั้งคือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซีย ในปี พ.ศ. 2520, 2532, 2544 และ 2560 โดยนครหลวงที่เป็นเจ้าภาพมาแล้ว 1 ครั้งมีถึง 7 เมืองคือ กรุงเทพมหานครของไทย (พ.ศ. 2528), กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซีย (พ.ศ. 2522, 2530, 2540 และ 2554 ร่วมกับเมืองปาเล็มบัง), สิงคโปร์ (พ.ศ. 2526, 2536 และ 2558), กรุงฮานอยของเวียดนาม (พ.ศ. 2564 ร่วมกับเมืองนครโฮจิมินห์) และกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ (พ.ศ. 2524, 2534, 2548 และ 2562) ส่วนกรุงย่างกุ้งของพม่า เคยเป็นเจ้าภาพมาสองครั้ง ตั้งแต่ส่วนการแข่งขันในปี พ.ศ. 2556 เมียนมายังคงจัดที่นครหลวง แต่หลังจากประกาศย้ายไปยังกรุงเนปยีดอ และเปลี่ยนชื่อประเทศไปเมื่อปี พ.ศ. 2553

ขณะที่เวียดนามให้กรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ เป็นเจ้าภาพร่วมกันเมื่อปี พ.ศ. 2546 อนึ่ง ส่วนกรุงบันดาร์เซอรีเบอกาวันของบรูไน (พ.ศ. 2542), กรุงพนมเปญของกัมพูชา (พ.ศ. 2566) และนครหลวงเวียงจันทน์ของลาว (พ.ศ. 2552) เคยเป็นเจ้าภาพมาแล้วเมืองละหนึ่งครั้ง สำหรับกรณีประเทศไทย การแข่งขันในปี พ.ศ. 2538 จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นซีเกมส์ครั้งแรก ที่จัดแข่งขันนอกนครหลวง เมื่อปี พ.ศ. 2550 จัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นซีเกมส์ครั้งที่สอง

ครั้งที่ การแข่งขัน เจ้าภาพ เปิดโดย จำนวนเหรียญทอง ชนิดกีฬา นักกีฬา (คน) ชาติเข้าร่วม รอบแข่งขัน อ้างอิง
เมือง ประเทศ อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3
ซีเกมส์ (SEA Games)
9 ซีเกมส์ 1977 (พ.ศ. 2520) กัวลาลัมเปอร์   มาเลเซีย สมเด็จพระราชาธิบดียะห์ยา เปตรา   อินโดนีเซีย (62)   ไทย (37)   ฟิลิปปินส์ (31) 18 N/A 7 N/A [9] 2015-09-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
10 ซีเกมส์ 1979 (พ.ศ. 2522) จาการ์ตา   อินโดนีเซีย ประธานาธิบดี ซูฮาร์โต   อินโดนีเซีย (92)   ไทย (50)   พม่า (26) 18 N/A 7 N/A [10] 2015-09-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
11 ซีเกมส์ 1981 (พ.ศ. 2524) มะนิลา   ฟิลิปปินส์ ประธานาธิบดี เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส   อินโดนีเซีย (85)   ไทย (62)   ฟิลิปปินส์ (55) 18 N/A 7 ≈1800 [11] 2015-09-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
12 ซีเกมส์ 1983 (พ.ศ. 2526) สิงคโปร์   สิงคโปร์ ประธานาธิบดี เทวัน นายัร   อินโดนีเซีย (64)   ฟิลิปปินส์ (49)   ไทย (49) 18 N/A 8 N/A [12] 2015-09-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
13 ซีเกมส์ 1985 (พ.ศ. 2528) กรุงเทพมหานคร   ไทย พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   ไทย (92)   อินโดนีเซีย (62)   ฟิลิปปินส์ (43) 18 N/A 8 N/A [13] 2015-09-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
14 ซีเกมส์ 1987 (พ.ศ. 2530) จาการ์ตา   อินโดนีเซีย ประธานาธิบดี ซูฮาร์โต   อินโดนีเซีย (183)   ไทย (63)   ฟิลิปปินส์ (59) 26 N/A 8 N/A [14] 2011-11-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
15 ซีเกมส์ 1989 (พ.ศ. 2532) กัวลาลัมเปอร์   มาเลเซีย สมเด็จพระราชาธิบดีอัซลัน มูฮิบบุดดิน ชาห์   อินโดนีเซีย (102)   มาเลเซีย (67)   ไทย (62) 24 N/A 9 ≈2800 [15] 2015-09-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
16 ซีเกมส์ 1991 (พ.ศ. 2534) มะนิลา   ฟิลิปปินส์ ประธานาธิบดี คอราซอน อากีโน   อินโดนีเซีย (92)   ฟิลิปปินส์ (90)   ไทย (72) 28 N/A 9 N/A [16] 2015-09-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
17 ซีเกมส์ 1993 (พ.ศ. 2536) สิงคโปร์   สิงคโปร์ ประธานาธิบดี วี คิม วี   อินโดนีเซีย (88)   ไทย (63)   ฟิลิปปินส์ (57) 29 N/A 9 ≈3000 [17] 2015-09-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
18 ซีเกมส์ 1995 (พ.ศ. 2538) เชียงใหม่ 1   ไทย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร   ไทย (157)   อินโดนีเซีย (77)   ฟิลิปปินส์ (33) 28 N/A 10 3262 [18]
19 ซีเกมส์ 1997 (พ.ศ. 2540) จาการ์ตา   อินโดนีเซีย ประธานาธิบดี ซูฮาร์โต   อินโดนีเซีย (194)   ไทย (83)   มาเลเซีย (55) 36 490 10 5179 [19] 2015-09-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
20 ซีเกมส์ 1999 (พ.ศ. 2542) บันดาร์เซอรีเบอกาวัน   บรูไน สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์   ไทย (65)   มาเลเซีย (57)   อินโดนีเซีย (44) 21 490 10 ≈5000 [20] 2015-09-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
21 ซีเกมส์ 2001 (พ.ศ. 2544) กัวลาลัมเปอร์   มาเลเซีย สมเด็จพระราชาธิบดีซาลาฮุดดีน อับดุล อาซิซ   มาเลเซีย (111)   ไทย (103)   อินโดนีเซีย (72) 32 490 10 4165 [21] 2015-09-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
22 ซีเกมส์ 2003 (พ.ศ. 2546) ฮานอยและนครโฮจิมินห์ 2   เวียดนาม นายกรัฐมนตรี ฟาน วัน ขาย   เวียดนาม (158)   ไทย (90)   อินโดนีเซีย (55) 33 N/A 11 ≈5000 [22] 2015-09-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
23 ซีเกมส์ 2005 (พ.ศ. 2548) มะนิลา3   ฟิลิปปินส์ ประธานาธิบดี กลอเรีย มาคาปากัล-อาร์โรโย   ฟิลิปปินส์ (113)   ไทย (87)   เวียดนาม (71) 40 393 11 5336 [23] 2015-09-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
24 ซีเกมส์ 2007 (พ.ศ. 2550) นครราชสีมา4   ไทย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร   ไทย (183)   มาเลเซีย (68)   เวียดนาม (64) 43 436 11 5282 [24] 2015-09-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
25 ซีเกมส์ 2009 (พ.ศ. 2552) เวียงจันทน์   ลาว ประธานาธิบดี จูมมะลี ไซยะสอน   ไทย (86)   เวียดนาม (83)   อินโดนีเซีย (43) 29 372 11 3100 [25] 2015-09-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
26 ซีเกมส์ 2011 (พ.ศ. 2554) ปาเล็มบังและจาการ์ตา   อินโดนีเซีย ประธานาธิบดี ซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน   อินโดนีเซีย (182)   ไทย (109)   เวียดนาม (96) 44 545 11 ≈5000 [26] 2018-11-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
27 ซีเกมส์ 2013 (พ.ศ. 2556) เนปยีดอ   พม่า รองประธานาธิบดี เนียน ตุน   ไทย (107)   พม่า (86)   เวียดนาม (73) 37 460 11 4730 [27] 2018-11-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
28 ซีเกมส์ 2015 (พ.ศ. 2558) สิงคโปร์   สิงคโปร์ ประธานาธิบดี โทนี ตัน เค็ง ยัม   ไทย (95)   สิงคโปร์ (84)   เวียดนาม (73) 36 402 11 4370 [28] 2018-11-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
29 ซีเกมส์ 2017 (พ.ศ. 2560) กัวลาลัมเปอร์   มาเลเซีย สมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมมัดที่ 5   มาเลเซีย (145)   ไทย (72)   เวียดนาม (58) 38 404 11 4646 [29] 2017-08-31 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
30 ซีเกมส์ 2019 (พ.ศ. 2562) หลายเมือง   ฟิลิปปินส์ ประธานาธิบดี โรดรีโก ดูแตร์เต   ฟิลิปปินส์ (149)   เวียดนาม (96)   ไทย (92) 56 9,840 11 [30]
31 ซีเกมส์ 2021 (พ.ศ. 2564) ฮานอย   เวียดนาม นายกรัฐมนตรีแห่งเวียดนาม ยังไม่แข่งขัน
32 ซีเกมส์ 2023 (พ.ศ. 2566) พนมเปญ   กัมพูชา พระมหากษัตริย์แห่งกัมพูชา ยังไม่แข่งขัน
33 ซีเกมส์ 2025 (พ.ศ. 2568) ชลบุรี   ไทย พระมหากษัตริย์แห่งไทย ยังไม่แข่งขัน
34 ซีเกมส์ 2027 (พ.ศ. 2570) รอการยืนยันที่แน่นอน   บรูไน สุลต่านแห่งบรูไน ยังไม่แข่งขัน
35 ซีเกมส์ 2029 (พ.ศ. 2572) รอการยืนยันที่แน่นอน   ลาว ประธานาธิบดีแห่งลาว ยังไม่แข่งขัน
หมายเหตุ

ชนิดกีฬา

 ●  ประเภทกีฬาที่แข่งขัน  ●  กีฬาที่แข่งขันระดับโอลิมปิก  ●  กีฬาที่แข่งขันระดับเอเชียนเกมส์  ●  กีฬาที่แข่งขันระดับซีเกมส์
ชนิดกีฬา
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 
กี

ฬา

ทาง

น้ำ
ว่ายน้ำ   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Y Y Y Y Y Y 10 10 8 8 8 8
ว่ายน้ำมาราธอน 4
กระโดดน้ำ   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Y Y Y Y Y Y 10 10 8 8 8 8
ระบำใต้น้ำ   Y 5 3
โปโลน้ำ   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
 
จักร

ยาน
บีเอ็มเอ็กซ์   2 2
เสือภูเขา   4 4 4 4 5
ถนน   3 3 10 13 8 5 4 4 5 6 6
ลู่   3 11 7
 
ฟุตบอล   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1
ฟุตซอล   2 2 2
 
ยิม

นาส

ติก
สากล   13 13 14 14
ลีลา   5 6 1 2
แอโรบิก   4 4 2
 
วอล

เลย์

บอล
ชายหาด   2 2 2 2
ในร่ม   1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 
ขี่

ม้า
ศิลปะบังคับม้า   2 2 2 2
อีเวนติง 2 2 2
กระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง 2 2 2 2 2
 
มวย

ปล้ำ
ฟรีสไตล์   5 9 10 10 14
เกรกโก-โรมัน 8 7 7
 
กอล์ฟ   4 4 4 4 4 4
ยิงธนู   12 12 12 12 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 10 10 10
กรีฑา   28 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 42 45 45 46 47 46
แบดมินตัน   2 5 7 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7
บาสเกตบอล   1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
มวยสากลสมัครเล่น   Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 14 17 15 14 14 11
เทเบิลเทนนิส   1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Y Y Y Y Y Y 7 7 7 5 4 7
เทนนิส   Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 7 7 7 7 7
เทควันโด   16 16 21 21 21 15
ยกน้ำหนัก   10 13 13 14 11
ยิงปืน   Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 22 33 34 14 12 26
ยูโด   8 16 18 16 18 12
ฟันดาบ   12 12 12 12
รักบี้ยูเนียน / 7 คน   1 1 1 2 2
เรือพาย   9 11 11 9 18
เรือใบ   12 17 9 13 20
เรือแคนู / เรือคายัค   7 12 15 16 17
ไตรกีฬา   2 4 2
ฮอกกี้   2 2 2
แฮนด์บอล   2
ปัญจกีฬาสมัยใหม่  
 
บิลเลียดและสนุกเกอร์   13 12 10 10 12 10
เบสบอล   1 1 1
คาราเต้   18 18 17 16 17
เซปักตะกร้อ   4 8 8 6 10 10
วูซู   22 14 21 20 23 20
เพาะกาย   6 5 5
โบว์ลิ่ง   10 11 10 10
หมากรุก   8 9 18
ซอฟท์เทนนิส   7
ซอฟท์บอล   2 2 1 2
สควอช   2 1 5
เรือประเพณี   4 4 4 6 4 10 17 8
 
ชีนโลน 8
ฟลอร์บอล   2
อาร์นิส   6
มวย   7 11 13 14
ร่มร่อน   12
ปันจักสีลัต   12 13 17 18 15 13
เปตอง   4 9 11 6 11 1
ลีลาศ   2 10
ว่ายน้ำตีนกบ   16 16
เค็มโป 16 18
ลอนโบวล์ส   6
เนตบอล   1 1
สเกต   12
โปโล   1
เตะลูกขนไก่   7 7
สกีน้ำ   Y Y 11 11
ปีนผา   10
โววีนัม   14 18
 
รวมรายการ 372 543 461 402

สรุปเหรียญรางวัลตลอดกาล

 อันดับ  ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1   ไทย 2,162 1,827 1,821 5,810
2   อินโดนีเซีย 1,752 1,620 1,669 5,041
3   มาเลเซีย 1,248 1,215 1,614 4,077
4   ฟิลิปปินส์ 918 1,076 1,357 3,351
5   สิงคโปร์ 894 956 1,294 3,144
6   เวียดนาม 830 782 886 2,498
7   พม่า 560 723 941 2,224
8   ลาว 68 88 291 447
9   กัมพูชา 65 109 222 396
10   บรูไน 12 50 157 219
11   ติมอร์-เลสเต 3 5 21 29
รวม 8,512 8,451 10,273 27,236

ดูเพิ่ม


อ้างอิง

  1. Games page of the website of the Olympic Council of Asia; retrieved 2010-07-09.

แหล่งข้อมูลอื่น

เกมส, งกฤษ, south, east, asian, games, อย, games, เป, นการแข, งข, นมหกรรมก, ฬาระหว, างกล, มประเทศในภ, ภาคเอเช, ยตะว, นออกเฉ, ยงใต, งม, การจ, ดแบบป, เว, นป, ดำเน, นการแข, งข, นโดยสมาพ, นธ, ฬาแห, งเอเช, ยตะว, นออกเฉ, ยงใต, south, east, asian, games, federation, . siekms xngkvs South East Asian Games chuxyx SEA Games epnkaraekhngkhnmhkrrmkilarahwangklumpraethsinphumiphakhexechiytawnxxkechiyngit sungmikarcdaebbpiewnpi daeninkaraekhngkhnodysmaphnthkilaaehngexechiytawnxxkechiyngit South East Asian Games Federation SEAGF phayitkarkakbduaelkhxngkhnakrrmkaroxlimpiksakl aelasphaoxlimpikaehngexechiysiekmssylksnkaraekhngkhnsiekms odyinpccubnmi 11 hwng sunghmaythung 10 praethsinsmachikxaesiyn aela 1 praethsinphumiphakhexechiytawnxxkechiyngitchuxyxSEA Gameskxtngkhrngthi 9 thikwlalmepxr praethsmaelesiycdkhunthuk2 pikhrnglasudkhrngthi 30 thi filippinswtthuprasngkhkilasahrbphumiphakh exechiytawnxxkechiyngitsiekmssmaphnthkilaaehngexechiytawnxxkechiyngitSouth East AsianGames FederationthngkhxngsmaphnthsiekmspraethssmachikaesdngdwysiekhiywbnaephnthichuxyxSEAGFkxtng26 mithunayn ph s 2504 kh s 1961 60 pimaaelw praephthsmaphnthkilawtthuprasngkhcdaekhngkhnkilasahrbphumiphakh exechiytawnxxkechiyngitsanknganihy154 snamkilaaehngchatithnnphraramthi 1 aekhwngwngihm ekhtpthumwnkrungethphmhankhr praethsithyphumiphakhthirbphidchxbexechiytawnxxkechiyngitsmachik11 khnakrrmkaroxlimpikaehngchatiphasathangkarxngkvsprathanphlexk yuththskdi ssipraphaxngkhkrpkkhrxngkhnakrrmkaroxlimpiksaklsphaoxlimpikaehngexechiyewbistsmaphnthsiekmskilaaehlmthxngchuxyxSEAP Gameskxtngkhrngthi 1 thikrungethphmhankhr praethsithycdkhunthuk2 pikhrnglasudkhrngthi 8 thi krungethphmhankhrwtthuprasngkhkilasahrbphumiphakh exechiytawnxxkechiyngitsiekmsepn 1 in 5 kilaphumiphakhkhxngoxsiex odyxik 4 phumiphakhkhux kilaphumiphakhexechiyklang kilaphumiphakhexechiyit kilaphumiphakhexechiytawntkaelakilaeyawchnexechiytawnxxk 1 enuxha 1 prawti 1 1 sankngan 2 praethssmachik 3 karcdaekhngkhn 4 chnidkila 5 srupehriyyrangwltlxdkal 6 duephim 7 xangxing 8 aehlngkhxmulxunprawti aekikhemuxwnthi 22 phvsphakhm ph s 2501 kh s 1958 xngkhkrkarkila khxngpraethsinexechiytawnxxkechiyngit thiekharwmkaraekhngkhnkilaexechiynekms khrngthi 3 sungcdkhunthikrungotekiywkhxngyipun rwmkncdkarprachum ephuxkxtngxngkhkrkarkilainradbphumiphakh odyhlwngsukhumnypradisth xditrxngprathankhnakrrmkaroxlimpikaehngpraethsithy aelaphukxtngxngkhkarsngesrimkilaaehngpraethsithy pccubnkhux karkilaaehngpraethsithy esnxwakhwrcdkaraekhngkhnkila rahwangpraethsinklumexechiytawnxxkechiyngit ephuxsnbsnunkhwamekhaic aelakhwamsmphnthxnditxkn 0 0shphnthkilaaehlmthxng SEAP Games Federation cungthuxkaenidkhun odymikhnakrrmkarsmachikphukxtngprakxbdwy praethsithy mlaya ewiydnamit rachxanackrlaw phma aela rachxanackrkmphucha hlngcaknn singkhopr ekharwmepnsmachikdwy odytklngrwmknwa cacdkaraekhngkhnkilarahwangphumiphakhkhuninthuksxngpi khuxkilaaehlmthxng Southeast Asian Peninsular Games hrux esiypekms SEAP Games khrngthi 1 cdkhunthikrungethphmhankhrkhxngithy rahwangwnthi 12 17 thnwakhm ph s 2502 kh s 1959 odymiecahnathiaelankkila cakpraethsithy mlaya singkhopr ewiydnamit law aelaphma ekharwmkaraekhngkhnkila 12 chnid rwmthngsin 527 khn sahrbkmphucha ekharwmkaraekhngkhnepnkhrngaerk inkilaaehlmthxng khrngthi 2 emuxpi ph s 2504 kh s 1961 caknninpi ph s 2520 kh s 1977 smaphnthkilaaehlmthxngprakasepliynchuxepn smaphnthkilaaehngexechiytawnxxkechiyngit aelaepliynchuxkaraekhngkhnepn siekms dngthiichmacnthungpccubn phrxmthngmimtiih xinodniesiy filippins aela bruin ekhaepnsmachikaelakrrmkarsmaphnthxyangepnthangkar cungidsiththiekharwmkaraekhngkhnkhrngthi 9 thikwlalmepxrkhxngmaelesiy epnkhrngaerkdwy aelainpi ph s 2546 kh s 2003 smaphnth mimtiih timxr elset ekharwmkaraekhngkhnepnkhrngaerkinsiekmskhrngthi 22 thihanxykhxngewiydnam sankngan aekikh smaphnthkilaaehngexechiytawnxxkechiyngit misankngantngxyuelkhthi 154 krithasthanaehngchati thnnphraramthi 1 aekhwngwngihm ekhtpthumwn krungethphmhankhr praethsithy aelaprakxbphithiepidemuxpi ph s 2552 kh s 2009 inwarakhrbrxb 48 pikhxngsiekms odynbtngaetkaraekhngkhnkilaaehlmthxngepntnmapraethssmachik aekikhpraeths chuxtngodyixoxsi ph s thiekharwm rhsixoxsi hmayehtu kmphucha 2504 CAM 2513 2518 2518 2522 2522 2532 2532 2534 2535 2536 law chuxtngodyixoxsi satharnrthprachathipityprachachnlaw 2504 LAO 2495 2518 maelesiy 2504 MAS 2493 2506 phma 2504 MYA 2491 2517 2517 2553 singkhopr 2504 SGP 2489 2502 ithy 2504 THA ewiydnam 2504 VIE 2489 2518 bruin chuxtngodyixoxsi bruindarussalam 2520 BRU xinodniesiy 2520 INA filippins 2520 PHI timxr elset 2546 TLS nkkilaoxlimpikechphaabukhkhlinoxlimpikvdurxn 2000karcdaekhngkhn aekikh 1959 1967 1975 1985 1961 1969 1965 1971 1977 1989 2001 2017 1973 1983 1993 2015 1979 1987 1997 2011 1981 1991 2005 1995 1999 2003 2021 2003 2007 2009 2011 2013 2019 2023praethsecaphaphsiekms emuxngthiepnecaphaphsungsud 3 khrngkhux krungethphmhankhrkhxngithy inpi ph s 2502 2510 aela 2518 nkhrhlwngthiepnecaphaphmaaelw 2 khrngmi 2 emuxngkhux krungyangkungkhxngphma inpi ph s 2504 aela 2512 aelakrungkwlalmepxrkhxngmaelesiy inpi ph s 2508 aela 2514 swnkrungphnmepykhxngkmphucha ekhyidrbeluxkepnecaphaphemuxpi ph s 2506 aetenuxngcakpyhaphayinpraeths kxnaekhngkhncungtxngprakasykelikip khrngthi karaekhngkhn ecaphaph epidody canwnehriyythxng chnidkila nkkila khn chatiekharwm rxbaekhngkhn xangxingemuxng praeths xndb 1 xndb 2 xndb 3kilaaehlmthxng SEAP Games 1 kilaaehlmthxng 1959 ph s 2502 krungethphmhankhr ithy phrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr ithy 35 phma 11 mlaya 8 12 N A 6 518 1 Archived 2015 09 24 thi ewyaebkaemchchin2 kilaaehlmthxng 1961 ph s 2504 yangkung phma prathanathibdi win mxng phma 35 ithy 21 mlaya 16 13 N A 7 623 2 Archived 2011 02 15 thi ewyaebkaemchchinkilaaehlmthxng 1963 ph s 2506 phnmepy kmphucha ykelik3 kilaaehlmthxng 1965 ph s 2508 kwlalmepxr maelesiy smedcphrarachathibdixismaxil nasiruddin chah ithy 38 maelesiy 33 singkhopr 18 14 N A 6 963 3 Archived 2015 09 24 thi ewyaebkaemchchin4 kilaaehlmthxng 1967 ph s 2510 krungethphmhankhr ithy phrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr ithy 77 singkhopr 28 maelesiy 23 16 N A 6 984 4 Archived 2015 09 24 thi ewyaebkaemchchin5 kilaaehlmthxng 1969 ph s 2512 yangkung phma prathanathibdi enwin phma 57 ithy 32 singkhopr 31 15 N A 6 920 5 Archived 2015 09 24 thi ewyaebkaemchchin6 kilaaehlmthxng 1971 ph s 2514 kwlalmepxr maelesiy smedcphrarachathibdixbdul halim muxssm chah ithy 44 maelesiy 41 singkhopr 32 15 N A 7 957 6 Archived 2017 06 29 thi ewyaebkaemchchin7 kilaaehlmthxng 1973 ph s 2516 singkhopr singkhopr prathanathibdi ebncamin echiys ithy 47 singkhopr 45 maelesiy 30 16 N A 7 1632 7 Archived 2015 09 24 thi ewyaebkaemchchin8 kilaaehlmthxng 1975 ph s 2518 krungethphmhankhr ithy phrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr ithy 80 singkhopr 38 phma 28 18 N A 4 1142 8 Archived 2015 09 24 thi ewyaebkaemchchin emuxngthiepnecaphaphsungsudthung 4 khrngkhux krungkwlalmepxrkhxngmaelesiy inpi ph s 2520 2532 2544 aela 2560 odynkhrhlwngthiepnecaphaphmaaelw 1 khrngmithung 7 emuxngkhux krungethphmhankhrkhxngithy ph s 2528 krungcakartakhxngxinodniesiy ph s 2522 2530 2540 aela 2554 rwmkbemuxngpaelmbng singkhopr ph s 2526 2536 aela 2558 krunghanxykhxngewiydnam ph s 2564 rwmkbemuxngnkhrohciminh aelakrungmanilakhxngfilippins ph s 2524 2534 2548 aela 2562 swnkrungyangkungkhxngphma ekhyepnecaphaphmasxngkhrng tngaetswnkaraekhngkhninpi ph s 2556 emiynmayngkhngcdthinkhrhlwng aethlngcakprakasyayipyngkrungenpyidx aelaepliynchuxpraethsipemuxpi ph s 2553khnathiewiydnamihkrunghanxyaelankhrohciminh epnecaphaphrwmknemuxpi ph s 2546 xnung swnkrungbndaresxriebxkawnkhxngbruin ph s 2542 krungphnmepykhxngkmphucha ph s 2566 aelankhrhlwngewiyngcnthnkhxnglaw ph s 2552 ekhyepnecaphaphmaaelwemuxnglahnungkhrng sahrbkrnipraethsithy karaekhngkhninpi ph s 2538 cdkhunthicnghwdechiyngihm sungepnsiekmskhrngaerk thicdaekhngkhnnxknkhrhlwng emuxpi ph s 2550 cdkhunthicnghwdnkhrrachsima sungepnsiekmskhrngthisxng khrngthi karaekhngkhn ecaphaph epidody canwnehriyythxng chnidkila nkkila khn chatiekharwm rxbaekhngkhn xangxingemuxng praeths xndb 1 xndb 2 xndb 3siekms SEA Games 9 siekms 1977 ph s 2520 kwlalmepxr maelesiy smedcphrarachathibdiyahya eptra xinodniesiy 62 ithy 37 filippins 31 18 N A 7 N A 9 Archived 2015 09 24 thi ewyaebkaemchchin10 siekms 1979 ph s 2522 cakarta xinodniesiy prathanathibdi suharot xinodniesiy 92 ithy 50 phma 26 18 N A 7 N A 10 Archived 2015 09 24 thi ewyaebkaemchchin11 siekms 1981 ph s 2524 manila filippins prathanathibdi efxrdinand markxs xinodniesiy 85 ithy 62 filippins 55 18 N A 7 1800 11 Archived 2015 09 24 thi ewyaebkaemchchin12 siekms 1983 ph s 2526 singkhopr singkhopr prathanathibdi ethwn nayr xinodniesiy 64 filippins 49 ithy 49 18 N A 8 N A 12 Archived 2015 09 24 thi ewyaebkaemchchin13 siekms 1985 ph s 2528 krungethphmhankhr ithy phrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr ithy 92 xinodniesiy 62 filippins 43 18 N A 8 N A 13 Archived 2015 09 24 thi ewyaebkaemchchin14 siekms 1987 ph s 2530 cakarta xinodniesiy prathanathibdi suharot xinodniesiy 183 ithy 63 filippins 59 26 N A 8 N A 14 Archived 2011 11 11 thi ewyaebkaemchchin15 siekms 1989 ph s 2532 kwlalmepxr maelesiy smedcphrarachathibdixsln muhibbuddin chah xinodniesiy 102 maelesiy 67 ithy 62 24 N A 9 2800 15 Archived 2015 09 24 thi ewyaebkaemchchin16 siekms 1991 ph s 2534 manila filippins prathanathibdi khxrasxn xakion xinodniesiy 92 filippins 90 ithy 72 28 N A 9 N A 16 Archived 2015 09 24 thi ewyaebkaemchchin17 siekms 1993 ph s 2536 singkhopr singkhopr prathanathibdi wi khim wi xinodniesiy 88 ithy 63 filippins 57 29 N A 9 3000 17 Archived 2015 09 24 thi ewyaebkaemchchin18 siekms 1995 ph s 2538 echiyngihm 1 ithy smedcphrabrmoxrsathirach ecafamhawchiralngkrn syammkudrachkumar ithy 157 xinodniesiy 77 filippins 33 28 N A 10 3262 18 19 siekms 1997 ph s 2540 cakarta xinodniesiy prathanathibdi suharot xinodniesiy 194 ithy 83 maelesiy 55 36 490 10 5179 19 Archived 2015 09 24 thi ewyaebkaemchchin20 siekms 1999 ph s 2542 bndaresxriebxkawn bruin smedcphrarachathibdisultanhssanl oblekiyh ithy 65 maelesiy 57 xinodniesiy 44 21 490 10 5000 20 Archived 2015 09 24 thi ewyaebkaemchchin21 siekms 2001 ph s 2544 kwlalmepxr maelesiy smedcphrarachathibdisalahuddin xbdul xasis maelesiy 111 ithy 103 xinodniesiy 72 32 490 10 4165 21 Archived 2015 09 24 thi ewyaebkaemchchin22 siekms 2003 ph s 2546 hanxyaelankhrohciminh 2 ewiydnam naykrthmntri fan wn khay ewiydnam 158 ithy 90 xinodniesiy 55 33 N A 11 5000 22 Archived 2015 09 24 thi ewyaebkaemchchin23 siekms 2005 ph s 2548 manila3 filippins prathanathibdi klxeriy makhapakl xaroroy filippins 113 ithy 87 ewiydnam 71 40 393 11 5336 23 Archived 2015 09 24 thi ewyaebkaemchchin24 siekms 2007 ph s 2550 nkhrrachsima4 ithy smedcphrabrmoxrsathirach ecafamhawchiralngkrn syammkudrachkumar ithy 183 maelesiy 68 ewiydnam 64 43 436 11 5282 24 Archived 2015 09 24 thi ewyaebkaemchchin25 siekms 2009 ph s 2552 ewiyngcnthn law prathanathibdi cummali isyasxn ithy 86 ewiydnam 83 xinodniesiy 43 29 372 11 3100 25 Archived 2015 09 24 thi ewyaebkaemchchin26 siekms 2011 ph s 2554 paelmbngaelacakarta xinodniesiy prathanathibdi susiol bmbng yuodoyon xinodniesiy 182 ithy 109 ewiydnam 96 44 545 11 5000 26 Archived 2018 11 06 thi ewyaebkaemchchin27 siekms 2013 ph s 2556 enpyidx phma rxngprathanathibdi eniyn tun ithy 107 phma 86 ewiydnam 73 37 460 11 4730 27 Archived 2018 11 06 thi ewyaebkaemchchin28 siekms 2015 ph s 2558 singkhopr singkhopr prathanathibdi othni tn ekhng ym ithy 95 singkhopr 84 ewiydnam 73 36 402 11 4370 28 Archived 2018 11 15 thi ewyaebkaemchchin29 siekms 2017 ph s 2560 kwlalmepxr maelesiy smedcphrarachathibdimuhmmdthi 5 maelesiy 145 ithy 72 ewiydnam 58 38 404 11 4646 29 Archived 2017 08 31 thi ewyaebkaemchchin30 siekms 2019 ph s 2562 hlayemuxng filippins prathanathibdi ordriok duaetret filippins 149 ewiydnam 96 ithy 92 56 9 840 11 30 31 siekms 2021 ph s 2564 hanxy ewiydnam naykrthmntriaehngewiydnam yngimaekhngkhn32 siekms 2023 ph s 2566 phnmepy kmphucha phramhakstriyaehngkmphucha yngimaekhngkhn33 siekms 2025 ph s 2568 chlburi ithy phramhakstriyaehngithy yngimaekhngkhn34 siekms 2027 ph s 2570 rxkaryunynthiaennxn bruin sultanaehngbruin yngimaekhngkhn35 siekms 2029 ph s 2572 rxkaryunynthiaennxn law prathanathibdiaehnglaw yngimaekhngkhn hmayehtu1 epnkhrngaerkinkarcdkaraekhngkhnthiimichemuxnghlwngepnsthanthiaekhngkhn khux echiyngihm praethsithy 2 epnkhrngaerkinkarcdkaraekhngkhnthiichsthanthihlkincdkaraekhngkhnmakkwa 1 aehng khux hanxyaelankhrohciminh praethsewiydnam 3 emuxngthiichepnsthanthiinkarcdkaraekhngkhnhlkmimakkwa 1 aehng idaek manila olsbaoys aelakalmbasitiincnghwdlakuna esbu baoklxd xngehels aelasubik 4 emuxngthiichepnsthanthiinkarcdkaraekhngkhnhlkmimakkwa 1 aehng idaek nkhrrachsima sthanthihlk krungethphmhankhr chlburi aelapthumthanichnidkila aekikh praephthkilathiaekhngkhn kilathiaekhngkhnradboxlimpik kilathiaekhngkhnradbexechiynekms kilathiaekhngkhnradbsiekmschnidkila dkhk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 kilathangna wayna 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Y Y Y Y Y Y 10 10 8 8 8 8waynamarathxn 4kraoddna 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Y Y Y Y Y Y 10 10 8 8 8 8rabaitna Y 5 3opolna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 ckryan biexmexks 2 2esuxphuekha 4 4 4 4 5thnn 3 3 10 13 8 5 4 4 5 6 6lu 3 11 7 futbxl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1futsxl 2 2 2 yimnastik sakl 13 13 14 14lila 5 6 1 2aexorbik 4 4 2 wxlelybxl chayhad 2 2 2 2inrm 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 khima silpabngkhbma 2 2 2 2xiewnting 2 2 2kraoddkhamekhruxngkidkhwang 2 2 2 2 2 mwypla frisitl 5 9 10 10 14ekrkok ormn 8 7 7 kxlf 4 4 4 4 4 4yingthnu 12 12 12 12 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 10 10 10kritha 28 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 42 45 45 46 47 46aebdmintn 2 5 7 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7basektbxl 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2mwysaklsmkhreln Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 14 17 15 14 14 11ethebilethnnis 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Y Y Y Y Y Y 7 7 7 5 4 7ethnnis Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 7 7 7 7 7ethkhwnod 16 16 21 21 21 15yknahnk 10 13 13 14 11yingpun Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 22 33 34 14 12 26yuod 8 16 18 16 18 12fndab 12 12 12 12rkbiyueniyn 7 khn 1 1 1 2 2eruxphay 9 11 11 9 18eruxib 12 17 9 13 20eruxaekhnu eruxkhaykh 7 12 15 16 17itrkila 2 4 2hxkki 2 2 2aehndbxl 2pyckilasmyihm bileliydaelasnukekxr 13 12 10 10 12 10ebsbxl 1 1 1kharaet 18 18 17 16 17espktakrx 4 8 8 6 10 10wusu 22 14 21 20 23 20ephaakay 6 5 5obwling 10 11 10 10hmakruk 8 9 18sxfthethnnis 7sxfthbxl 2 2 1 2skhwxch 2 1 5eruxpraephni 4 4 4 6 4 10 17 8 chinoln 8flxrbxl 2xarnis 6mwy 7 11 13 14rmrxn 12pncksilt 12 13 17 18 15 13eptxng 4 9 11 6 11 1lilas 2 10waynatinkb 16 16ekhmop 16 18lxnobwls 6entbxl 1 1sekt 12opol 1etalukkhnik 7 7skina Y Y 11 11pinpha 10owwinm 14 18 rwmraykar 372 543 461 402srupehriyyrangwltlxdkal aekikh xndb praeths thxng engin thxngaedng rwm1 ithy 2 162 1 827 1 821 5 8102 xinodniesiy 1 752 1 620 1 669 5 0413 maelesiy 1 248 1 215 1 614 4 0774 filippins 918 1 076 1 357 3 3515 singkhopr 894 956 1 294 3 1446 ewiydnam 830 782 886 2 4987 phma 560 723 941 2 2248 law 68 88 291 4479 kmphucha 65 109 222 39610 bruin 12 50 157 21911 timxr elset 3 5 21 29rwm 8 512 8 451 10 273 27 236duephim aekikhmhkrrmkilakhxngsphaoxlimpikaehngexechiy radbthwip exechiynekms exechiynekmsvduhnaw exechiynekmseyawchn exechiynbichekms exechiynxindxr marechiylxartsekms mhkrrmkilaradbphumiphakhkhxngsphaoxlimpikaehngexechiy radbphumiphakh kilaphumiphakhexechiyklang kilaphumiphakhexechiytawnxxk pccubnkhuxkilaeyawchnexechiytawnxxk kilaphumiphakhexechiyit kilaphumiphakhexechiytawntk mhkrrmkilakhxngkhnakrrmkarpharalimpikaehngexechiy radbthwip exechiynpharaekms mhkrrmkilakhxngkhnakrrmkarpharalimpikaehngexechiy radbphumiphakh xaesiynpharaekmsxangxing aekikh Games page of the website of the Olympic Council of Asia retrieved 2010 07 09 aehlngkhxmulxun aekikhsankngansmaphnthkilaaehngexechiytawnxxkechiyngit Archived 2018 11 23 thi ewyaebkaemchchin xndbehriyy 1959 1995 xndbehriyy 1959 2001 xndbehriyy 1959 2007 prawtisiekmsekhathungcak https th wikipedia org w index php title siekms amp oldid 9641723, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม